22:22

Dnes je Masopustní úterý, o půlnoci začíná zítřejší Popeleční středa. Zvlášť včera a dnes opět přicházejí varovné zprávy o tom, že v Německu je vše přichystáno k provedení vojenského převratu z demokracie zpět do aristokracie. Nehledě na to by ale nejprve také měl někde proběhnout velký teroristický úder, který by naprosto šokoval celý svět. Ten velký teroristický úder by měl být (nejspíš křivě, protože ve skutečnosti to bude nějakými utajenými silami z pozadí zinscenovaný takzvaný „útok pod cizí vlajkou“) dán za vinu muslimům a měl by podle nejnovějších zpráv proběhnout dnes večer, nebo v noci na zítra! Bez případného ohledu na to, že právě probíhají Olympijské hry, během nichž bývá téměř bez výjimky dodržován klid zbraní. Právě proto, aby šok způsobený tím úderem ve vědomí mas byl co nejbolestnější a nejdrtivější. Výjimkou byly svého času jen někdejší Olympijské hry v Mnichově v r. 1972, kde byl právě proveden teroristický útok, dokonce přímo na tamní olympijské sportovce (a také právě na německé půdě!).

Šok z onoho velkého teroristického úderu – prý mnohem většího, než byl někdejší „teroristický“ úder na Světové obchodní středisko v New Yorku v r. 2001 – by se měl stát pro masy odůvodněním jednak pro to, že se celosvětově zamete s islámem a mohamedány, jednak pro to, že celosvětově dojde k bleskovému hospodářskému zhroucení a k celosvětovému měnovému resetu (global currency reset). Globální měnový reset by měl kromě jiného vést konečně také k tomu, že dlužníkům budou odpuštěny všechny jejich dluhy a lidští otroci budou propuštěni na svobodu nebo násilím osvobozeni. Mluví se o tom už dávno s použitím termínů, jako je Jubileum, Výročí, Milostivé léto, Milostivý rok, Sabatický rok… Souběžně s tím by měl také proběhnout návrat z liberálního kapitalismu do feudalismu (refeudalizace).

Walter Eichelburg se domnívá, že včera nebo dnes (to není ze souvislosti úplně jasné) dostal poslední varování, které by podle jeho názoru mělo předcházet tomu očekávanému velkému teroristickému úderu: https://hartgeld.com/krisenvorbereitung.html. Uvádí i mnoho nepřímých vodítek, která oprávněnosti takového varování nasvědčují.

Tolik pro co nejstručnější nástin toho, co nás možná (už vzápětí) čeká. Taková varování byla v minulosti už mnohokrát vydána, zatím se ne zcela naplnila. Nezbývá než držet si vzájemně palce a věřit, že případnou nynější krizi opět nějak překonáme, nebo mineme. Do jisté míry klidněji to vidí ve svém novém Týdenním komentáři Benjamin Fulford: http://tadesco.cz/vatikan-komunisticka-strana-ciny-britske-imperium-pentagon-planuji-svetovou-vladu/.

Viděno pokud možno celkově je zřejmé, že ten očekávaný zvrat musí proběhnout koordinovaně ve stejnou chvíli po celém světě. Tato nutnost rozsáhlé koordinace a jejího utajení do poslední chvíle je asi důvodem velké složitosti a toho, že onen zvrat je patrně už dlouho stále znovu odkládán. Zdá se, že v tuto chvíli jsou možná potřebné předpoklady přichystány a zvrat tedy bude bez dalšího odkladu proveden.

Kocour Mourek, 13. únor 2018, 16.54 hodin