Američané zveřejnili šokující dokument: „Naše impérium se hroutí, jediným řešením je válka“

Světlo světla spatřil dokument, jenž vznikl v americké Vysoké škole válečné Armády Spojených států (USAWC – United States Army War College) a rozebírá scénář, v němž Spojené státy ztratí svou světovou hegemonii a mocenskou pozici. Na ten reagují tak přiměřeně a moudře, jak bychom od nich mohli očekávat – tedy ve stylu „když ne my, tak nikdo“.

Představitelé prestižní instituce v dokumentu popisují dystopickou vizi následujících let, v níž se současné světové zřízení v čele se Spojenými státy zhroutí a vyústí ve válečné i politicko-diplomatické konflikty, jež si instituce rozplánovala. Mezi řešení, jak se v tomto novém nepřátelském uspořádání chovat, a ideálně si svou pozici zachovat, patří zvýšený dohled nad civilisty, rozšířená propaganda („strategická manipulace veřejného mínění“) a rozšíření vojenských operací a expanze.

Zpráva se zakládá na rok trvajícím intenzivním výzkumném procesu, jenž zahrnoval konzultace s klíčovými agenturami napříč ministerstvem obrany a americké armády, a doporučuje americké vládě rozšířit už nyní alarmující dohled nad civilisty, zefektivnit propagandu a učinit armádu flexibilnější a rozsáhlejší.

Zpráva byla publikována v červnu tohoto roku prostřednictvím výše uvedené instituce USAWC za účelem zapůsobit na dosavadní strategii Pentagonu a ministerstva obrany Spojených států. Studii podporovala řada orgánů, včetně ředitelství americké armády pro strategické plánování.

Postoj amerického vojenského ústředí je ze zprávy znatelný: „Přestože Spojené státy zůstávají globálním politickým, ekonomickým a vojenským gigantem, už se netěší nevyvratitelné pozici oproti svým soupeřům.“ A dále: „Ve zkratce, status quo, který vzešel a byl udržován americkými stratégy po 2. světové válce a v následujících dekádách, na němž se ministerstvo obrany zakládalo, se nyní štěpí, popravdě dokonce rozpadá.“

Zpráva o rozložení světa hovoří s nápadným imperiálním nádechem a v takovém kontextu, který pokládá americkou dominanci jako základní kámen západního světového řádu, tedy Spojené státy doslova diktující své podmínky zbytku světa a ve svůj vlastní prospěch:„Uspořádání a jeho základní prvky, jež vzešly z 2. světové války, se proměnily v unipolární systém, a to po zhroucení Sovětského svazu. Z velké části mu od té doby dominovaly Spojené státy a jejich důležití západní a asijští spojenci. Ve prospěch statu quo společně a v pohodlí využívali svých pozic a diktovali si podmínky mezinárodní bezpečnosti a zároveň bránili vzniku nových, soupeřících center moci a autority.“

Studie dále poukazuje, že američtí představitelé „přirozeně cítí povinnost zachovat globální pozici Spojených států a v rámci příznivého mezinárodního uspořádání“. A dochází k závěru, že „pravidly se řídící globální uspořádání, jež Spojené státy vybudovaly a udržovaly po sedm dekád, se ocitá pod ohromným tlakem“.

Tento fascinující materiál ve výsledku poskytuje detailní analýzu, jak a proč americké ministerstvo obrany vnímá situaci, v níž se zajetý řád rozpadá rychlým tempem a stratégové z Pentagonu selhávají ve snaze držet krok s příliš kvapně se odehrávajícími událostmi po celém světě: „Globální události se odehrávají rychleji, než je ministerstvo obrany v současné době schopno stíhat“ a „Už se nemůže spoléhat na dominantní pozici a moc, které se těšilo více než 20 let po pádu Sovětského svazu“.

Projekce americké síly už je tak oslabená, že nemůže nadále „automaticky vytvářet konzistentní a udržitelnou lokální vojenskou převahu na vzdálených místech“. „Všechny země a tradiční struktury politické autority se nyní nacházejí pod rostoucím tlakem vnějších i vnitřních vlivů… Rozpad globálního systému, který byl nastolen po konci studené války, doprovází vnitřní rozpad na politické, sociální i ekonomické úrovni a prakticky ve všech státech.“

Zdá se ovšem, že se Američané logicky své hegemonie vzdát nechtějí. Ministerstvo obrany samo vysvětlilo, že vývoj události není selháním, ale jen budíček. USA se totiž jen musejí jen přizpůsobit novému, komplexnějšímu a rychleji se měnícímu prostředí.

Server Medium k tomu napsal: „Na vrcholu seznamu zemí, které sesadily Spojené státy z pozice světového hegemona, jsou jejich rivalové, a to jak velcí hráči jako Rusko nebo Čína, tak i menší hráči, jako jsou Írán nebo Severní Korea.“ Vtipné je, že se zpráva o těchto zemích zmiňuje jakožto o „revizionistických silách“. Rusko i Čína byly po rozpadu Sovětského svazu země, které Spojeným státům a jejich spojencům rozhodně nijak konkurovat nemohly, ani ekonomicky, ani vojensky a rozhodně ne politicky. Situace se ale v následujících dekádách postupně změnila. Zatímco Rusko se pod „kontroverzním režimem“ Vladimira Putina jalo znovu cenit zuby a reagovat na expanzi NATO směrem na východ, podařilo se také zaostalé zemi do velké míry oživit jak HDP, tak i průměrné platy – a v neposlední řadě revitalizovat armádu, se kterou už si Západ netroufá tak snadno zahrávat; snad proto, že by jakýkoliv větší konflikt zřejmě skončil bez vítěze (zničením obou zemí).

Případ Číny je jiný. Zatímco ta se oproti Rusku nemusí trápit pozicí „nepřítele číslo jedna“ ze strany Spojených států (je spíše věřitelem číslo jedna – nejvíce z astronomického státního dluhu dluží Američané právě Číně), čelila na svém území docela jiným problémům. Díky obrovské populaci a ekonomické i vojenské síle se Čína stala novým klíčovým hráčem v Asii i na celém světě, vykazujíc i imperialistické tendence v Jihočínském moři.

Zpráva v podstatě dochází k závěru, že Amerikou podporované mezinárodní uspořádání je fundamentálně prospěšné pro potřeby Spojených států a jejich spojenců, a jakýkoliv posun k multipolárnímu světovému uspořádání s více mocenskými centry, které by vyhovovalo komukoliv jinému, je vnímáno jako jasné a přímé nebezpečí americké projekci síly a ekonomickým zájmům. Čína a Rusko, citujeme, „se snaží přetvořit svou pozici v existujícím statu quo a vytvořily příznivější podmínky pro dosažení svých vlastních zájmů“.

Jak ve svém článku podotýká sever The Free Thought Project, vytvářet příznivé podmínky pro své klíčové zájmy je něco, co by měla dělat každá země s trochou sebeúcty. Studie to ovšem vnímá tak, že když tyto země činí tak, aby samy pro sebe získaly výhodu, dělají tak na přímý úkor Spojených států a jejich západních i asijských spojenců. A tak je třeba zakročit…

Úsměvné je, že Spojené státy obviňují obě země z pokoutních a jednoznačných forem mezinárodní agrese, která sice nezahrnuje přímo násilí, ale očividnou „šedou zónu“ z hlediska práva nebo morálky. Přitom je všeobecně známo, že i USA musejí pro udržování své dominance takřka dodržovat princip „šedivě, nebo vůbec“, aby vliv udržely.

O úpadku světového uspořádání, kde jedna země velí a vládne všem, už se spekuluje delší dobu a zdá se, že Sauron této éry má svou říši „na spadnutí“. Hlavní otázka teď zní, zda umožní jiným ambiciózním zemím, jako je Rusko, Čína nebo Írán, vytvářet nebo obnovovat své zóny vlivu, anebo, jak naznačuje studie Vysoké školy válečné Armády Spojených států, „buďto budeme velet světu my (Západ), anebo nikdo“. Očekávat od „válečné“ a vzdělávací instituce s hrdým podnadpisem „Síla a moudrost“ mírový způsob reakce na úbytek vlivu chřadnoucího amerického hegemona, jak vyplývá z rétoriky celé zprávy, by zřejmě bylo naivní…

 

zdroj: 1

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 3

 1. jirik napsal:

  Výbuch ve vrbětickém muničáku: Na stopě obřího podvodu? Dvouleté zpoždění vyšetřovatelů. Ví něco vláda a prezident? Podezření temnější než sama smrt: Dodávala Česká republika munici Islámskému státu?
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3260-vybuch-ve-vrbetickem-municaku-na-stope-obriho-podvodu-dvoulete-zpozdeni-vysetrovatelu-vi-neco-vlada-a-prezident-podezreni-temnejsi-nez-sama-smrt-dodavala-ceska-republika-munici-islamskemu-statu.htm

 2. jirik napsal:

  USA stále aktivněji pracují na rozvratu Ruska

  Andrej Fursov

  24.7.2017 Expertní názor

  Americký Kongres představil projekt zákona, obsahující seznam zahraničních programů ministerstva zahraničí pro příští rok. Celkem na realizaci mezinárodních projektů navrhuje vyčlenit 5,4 miliardy $. Dokument zdůraznil, že ministerstvo by nemělo realizovat projekty na Krymu, pokud „se nevrátí Ukrajině“. Zároveň je jasně řečeno, že peníze mohou být použity k „podpoře demokracie v Rusku, ochraně internetové svobody“ a „pomoci v boji proti ruskému vlivu.“ Ostatní země americké ministerstvo zahraničí také nenechává stranou. Spojené státy znovu vnucují světu, že jsou odhodlány jej zachránit. Právě tímto způsobem dělají zasahování do záležitostí jiných zemí oficiálním. Jaké jsou skutečné účely snahy Američanů údajně zachránit svět? Jak se vyhnout protiruskému vektoru, vyjádřenému otevřeně v oficiálních dokumentech? Exkluzivní rozhovor pro čtenáře ‚PRAVDA.Ru‘ poskytl náš odborník, známý historik a publicista Andrei Fursov.

  – K dispozici jsou informace, které zahraniční programy chtějí USA spustit v roce 2018. Kongresmani vydají více než pět miliard dolarů za aktivity v jiných zemích, včetně Ruska. Znovu Amerika vnucuje světu, že jej musí zachránit, a stále má neuspokojené ambice. Zdá se, že ve skutečnosti na tomto základě USA zasahují do záležitostí jiných zemí. Legitimizují proces, pak na tom skvěle vydělávají. Souhlasíte?

  – To není překvapivé. USA aktivně zasahují do vnitřních záležitostí jiných zemí – zejména Ruska. Naši zemi – jadernou velmoc, není tak snadné dobýt z vnějšku. To může být učiněno pouze zevnitř, podkopávat politický režim, podporovat oligarchy pro obsazení vládnoucí vrstvy, hecovat nálady lidí proti vládě. A to zejména sledují tím, že vedou informační válku, v tom je podstata jejich politiky.

  Mne udivuje, proč nevedeme agresivní informační válku proti Spojeným státům, proč neustále čekáme, kdy bude možné uzavřít mír. Nejhloupější je očekávat změny v americké politice v závislosti na tom, kdo tam bude prezidentem Clinton, Trump, nebo někdo jiný. Amerika není Rusko. V Americe mnoho nezáleží na tom, kdo je prezident. Tam je vládnoucí třída, která tvoří koncepce dlouhodobě, mnohá desetiletí. Jedna z těchto koncepcí je – maximální oslabení Ruska, a při troše štěstí, jeho roztrhání, jako tomu bylo u Sovětského svazu.

  USA na počátku 80. let neměly v úmyslu zničit Sovětský svaz. Chystaly se ho oslabit. Ale poté, co si zajistily komplice uvnitř SSSR, pustily se do ničení. O to samé se nyní budou pokoušet u Ruska. Minimální program je maximální oslabení a změna režimu. Maximální program – rozdělení do několika částí: čtyř, sedmi. Takže na to musíme reagovat.

  Za prvé, vést aktivní informační válku. Za druhé, rozhodně potlačit „pátou kolonu“. Za třetí, velmi důležité je řešení sociálních problémů, které USA používají k podkopání situace v naší zemi. Jedná se o problém sociální nerovnosti, problém ekonomického rozvoje, problém korupce.

  – Rovněž se očekává návrh zákona „pro pomoc proti ruskému vlivu“ v jiných zemích: v Evropě, Eurasii a Střední Asii. Takto je to přímo napsáno. Proč oni nelitují takové částky na ovlivňování a my litujeme? „Rossotrudničestvo“ dostává peníze maximálně na brožury. Jsme tak chudí, že je lepší nechat být anti-ruskou propagandu, sankce, ale my na to nebudeme utrácet peníze?

  – Zde jsou dva momenty. Američané mohou vytisknout dolarů, kolik chtějí. Co se týče naší organizace „Rossotrudničestvo“, pak je to naprosto bezzubá organizace, která šetří na všem. To mi připomíná sovětskou historii. Když si Sovětský svaz v 60-70 letech uvědomil, že se na Západě dobře prodávají naše obsahově nekvalitní filmy, pak část hospodářského byra s radostí přivítala vytvoření takových filmů. Vzhledem k tomu, že takové filmy získaly valuty těmto agenturám. A přitom ve skutečnosti tyto filmy podkopaly vědomí sovětského lidu, působily velmi účinně k našemu zničení. V tomto ohledu si myslím, že by naše příslušné orgány měly věnovat pozornost strukturám jako „Rossotrudničestvo“, tomu, jak vykonávají svou funkci; a pokud ji neplní, k čemu jsou? Navíc, pokud jejich činnost ubližuje, ať jsou postiženy podle zákona.

  – Je tedy třeba využívat účinnější struktury vlivu. Jak jinak rozbít protiruský vektor?

  – Na Ukrajině bylo v 90. letech asi 400 nevládních organizací ze Západu, zejména ze Spojených států. Pracovaly ve všech skupinách obyvatelstva. A ruské organizace vážně zapracovaly jen v letech 2006-2008, kdy bylo již příliš pozdě „pít Boržomi, protože játra zkolabovala“. Před několika lety jsem přednášel na Seligeru, a řekl jsem klukům z Kyjeva, že téměř na všech významných univerzitách na Ukrajině jsou tzv. NATO-vské sály, vytvořené již v 90. letech. Chcete-li získat dobrou práci po ukončení studia, musíte mít napsáno v diplomu, že jste se zúčastnili přednášek v takovémto NATOvském sále.

  Ukazuje se, že velmi zaostáváme a totální nešikovností prohráváme informační válku. Kromě toho je v Rusku, kvůli nedořešení celé řady problémů, úrodná půda, kterou mohou Američané používat k ovlivňování situace v naší situaci. Ale nám nic nebrání v tom, abychom se ze svých chyb poučili a opatřili si ostré zuby.

  Rozhovor vedla Taťána Traktina

  https://www.pravda.ru/expert/24-07-2017/1342786-usa-0/

  Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf
  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/USA-stale-aktivneji-pracuji-na-rozvratu-Ruska-170725.htm

 3. jirik napsal:

  Ministerstvo obrany na svém webu uveřejnilo, že od čtvrtka 27. do pondělí 31. července 2017 jsou přes území České republiky naplánovány postupné návraty části jednotlivých prvků logistického zabezpečení U.S. Army ze cvičení Saber Guardian 2017 v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku.
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/vozidla-u-s-army-proveruji-v-sesti-proudech-ceske-dalnice-a-ridice/
  29.červenec 2017 – 04:16

  Tisková zpráva Ministerstva obrany z 28.července 2017 názvaná Logistici americké armády se přes Českou republiku vrací ze cvičení Saber Guardian informaci o přesunech americké bojové techniky ještě doplňuje dalšími podrobnostmi …

  V této fázi přesunů se bude jednat o průjezd šesti proudů logistické techniky. Vždy půjde o konvoj čítající do dvaceti vozidel a do padesáti vojáků. Na území České republiky zamíří na hraniční přechod Břeclav a tam naše území opustí vždy následující den na hraničním přechodu v Rozvadově. Při přesunech budou v maximální míře využity dálnice a rychlostní komunikace – D2, D1, D0 a D5.

  Přesunové proudy budou na trase doprovázet vozidla Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky. Jednotky americké armády budou odpočívat v zázemí posádky Rančířov. Během přesunů nejsou plánovány ukázky pro veřejnost.

  Průjezdy konvoje:

  Ve dnech 27. – 28. července jsou plánované dva přesuny.
  Ve dnech 28. – 29. července jsou plánované dva přesuny.
  Ve dnech 29. – 30. července je plánovaný jeden přesun.
  Ve dnech 30. – 31. července je plánovaný jeden přesun.

  Všechny přesuny budou vjíždět na území České republiky přes hraniční přechod Břeclav na dálnici D2 vždy v odpoledních až večerních hodinách.

  Přesun vojenské techniky z Německa do s Českem sousedních zemí směrem tam už 30. června 2017 prověřil trpělivost účastníků silničního provozu a v kolonách z toho vzešly desítky logických dotazů.

  Jeden za všechny na svém facebookovém profilu napsal i kandidát do Sněmovny Adam Važanský (ODS), který se logicky tehdy zeptal … „Škoda, že nepíšou proč je nenaloží na několik zvláštních vlaku a neprofrči ČR za par hodin.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *