Vážení spoluobčané,

dne 15.3.2017 jsme obdrželi od našich známých mail s názvem „Už je nás 2,879.406, přepošli dál!“. Mail a zejména jeho přílohu kritizující problémy, jež jsou nejvíce zjevné a tudíž nejvíce pálí většinu nás, občanů tohoto státu, jsme přečetli a na souhlas jsme připočítali číslo 1 a poslali dále našim známým. Tento mail i s příslušnou přílohou dostali zčásti i jinými cestami rovněž další členové Aliance národních sil (ANS), na jejíž činnosti před blížícími se volbami se podílíme.

 

Účelem této aliance je sdružovat menší strany, hnutí a skupiny, jakož i jednotlivce, aniž by museli do této strany vstupovat, tak, aby jejich hlasy při volbách nepropadli, jak tomu bývá obvykle. Právě tyto subjekty byly vítězi posledních krajských voleb u nás, kdy docílily celkem 27,4 %. Postupovaly však roztříštěně, takže jejich hlasy bohužel kompletně propadly.

 

 

Ani my v ANS nejsme spokojeni s vývojem a stavem situace u nás. Rozhodli jsme se proto na něj již dříve reagovat naším programem, který připravujeme pro naši účast v podzimních volbách. Snažíme se v něm rozlišit příčiny a následky tohoto stavu, navrhujeme též řešení k nápravě.

 

Upozorňujeme přitom na skutečnost, že:

 

– problémy této země a nás občanů (či 99 % z nás) jsou hlubší a četnější,

než bylo popsáno v obdrženém dopisu;

 

– jejich náprava si vyžádá komplexních změn, vč. změn personálních;

 

– bez nich nelze totiž změny v oblasti ekonomické, politické, sociální, branněbezpečnostní, v oblasti justice a dalších provést a

 

– k provedení těchto změn je třeba vytvořit si potřebné podmínky i na poli mezinárodním,neboť naše současné smluvní vazby v této oblasti provedení nutných změn jsou napřekážku. Ve své podstatě tak napomáhají udržet současnou neúnosnou situaci, nemluvě pak již o dalších nebezpečích a problémech, do nichž jsme jimi zatahováni.

 

V reakci na již zmíněných dopis, který jsme obdrželi, zasíláme nyní Provolání k občanům ČR pod základním heslem „Je to dobré pro naši zemi?“ s:

 

a/ hlavními programovými prioritami navrhovanými ANS („3 plusy a 3 mínusy“);

 

b/ komentářem pod dostatečně vypovídajícím názvem „Změna systému je nutná!“       

 

c/ vzorem petiční listiny pro zájemce o podporu tohoto programu a sympatizanty této strany (s žádostí k některým z Vás o vytištění této petiční listiny v jednotlivých městech či regionech a o zajištění sběru podpisů s vyplněním jmen a adres dotyčných tak, aby bylo možné splnit podmínky zákona pro naši účast ve volbách. V případě dostatku zájemců si petiční listinu vytiskněte opakovaně.

 

Předpokládáme i zájem některých z Vás, takto oslovených, o účast na kandidátce ANS v blížících se volbách, zejména pak organizátorů sběru podpisů na petiční listiny v jednotlivých lokalitách, a to v rámci možností daných limitem pro počet lidí na kandidátkách za každý kraj.

 

Originály vyplněných petičních archů zasílejte laskavě na adresu:

Ing. Marie Paukejová

Jihočeská růže

Česká 52

370 01 České Budějovice,

 

 

Vaše vyjádření příp. zájmu kandidovat za ANS v podzimních celostátních volbách

pak mailem na adresu: aliancens@centrum.cz

 

Detaily programu ANS jsou ještě dotvářeny.

Bližší informace naleznete na webstránce

www.aliancens.cz.

 

Budete-li mít Vy, vážení spoluobčané, nějaké vhodné náměty, neváhejte nám je zaslat tak, aby je bylo možné zapracovat do širšího programu.

 

Při tomto našem postupu se řídíme především těmito hesly:

– Je to dobré pro naši zemi?

– Kdo, když ne my, kdy, když ne teď?

– Změna systému je nutná

– soutěžíme v síle myšlenek a nikoliv v síle hlasu na náměstích

– Přijďte všichni k volbám, půjde tentokrát o vše a nadlouho!

– Neházejte to „nám“, házejte to sobě a svým rodinám!

(ANS bude Vás jako jednotlivce spolu s dalšími subjekty jako účastník voleb zastřešovat.

 Nemusíte být přitom členy ANS, ač případnému zájmu o členství v ANS se a priori nebráníme).

 

V případě potřeby či organizačních dotazů pište mailem na tuto adresu: aliancens@centrum.cz

 

Uveďte pro případ potřeby i své telefonní číslo.

 

Na stesky a stížnosti to bylo 2,879.406 + 1 hlas, když dorazily k nám.

A kolik nás bude nyní, když přicházíme s konkrétními návrhy řešení?

Staňte se i Vy součástí tohoto řešení!

 

Posílejte, prosím, tento materiál obráceným směrem zpět, zejména

tedy těm, od nichž jste původní materiál se stížnostmi obdrželi.

Vašim aktivitám v příp. rozesílání tohoto materiálu navíc  i na další

adresy však nic nebrání!

S tímto provoláním jsme právě začali oslovovat naše okolí. V okruhu

našich známých a příznivců v jejich okruhu

                                                                                 je nás zatím:   102

 

Nyní se obracíme na Vás, od nichž jsme zmíněný mail s kritikou problémů

obdrželi, s žádostí o pokračování v této činnosti na další Vám známé adresy.

  Před odesláním dalším adresátům nezapomeňte přičíst Váš hlas,

 

Ing. Jaroslav Tichý

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.