ANS

Vážení spoluobčané,

dne 15.3.2017 jsme obdrželi od našich známých mail s názvem „Už je nás 2,879.406, přepošli dál!“. Mail a zejména jeho přílohu kritizující problémy, jež jsou nejvíce zjevné a tudíž nejvíce pálí většinu nás, občanů tohoto státu, jsme přečetli a na souhlas jsme připočítali číslo 1 a poslali dále našim známým. Tento mail i s příslušnou přílohou dostali zčásti i jinými cestami rovněž další členové Aliance národních sil (ANS), na jejíž činnosti před blížícími se volbami se podílíme.

 

Účelem této aliance je sdružovat menší strany, hnutí a skupiny, jakož i jednotlivce, aniž by museli do této strany vstupovat, tak, aby jejich hlasy při volbách nepropadli, jak tomu bývá obvykle. Právě tyto subjekty byly vítězi posledních krajských voleb u nás, kdy docílily celkem 27,4 %. Postupovaly však roztříštěně, takže jejich hlasy bohužel kompletně propadly.

 

 

Ani my v ANS nejsme spokojeni s vývojem a stavem situace u nás. Rozhodli jsme se proto na něj již dříve reagovat naším programem, který připravujeme pro naši účast v podzimních volbách. Snažíme se v něm rozlišit příčiny a následky tohoto stavu, navrhujeme též řešení k nápravě.

 

Upozorňujeme přitom na skutečnost, že:

 

– problémy této země a nás občanů (či 99 % z nás) jsou hlubší a četnější,

než bylo popsáno v obdrženém dopisu;

 

– jejich náprava si vyžádá komplexních změn, vč. změn personálních;

 

– bez nich nelze totiž změny v oblasti ekonomické, politické, sociální, branněbezpečnostní, v oblasti justice a dalších provést a

 

– k provedení těchto změn je třeba vytvořit si potřebné podmínky i na poli mezinárodním,neboť naše současné smluvní vazby v této oblasti provedení nutných změn jsou napřekážku. Ve své podstatě tak napomáhají udržet současnou neúnosnou situaci, nemluvě pak již o dalších nebezpečích a problémech, do nichž jsme jimi zatahováni.

 

V reakci na již zmíněných dopis, který jsme obdrželi, zasíláme nyní Provolání k občanům ČR pod základním heslem „Je to dobré pro naši zemi?“ s:

 

a/ hlavními programovými prioritami navrhovanými ANS („3 plusy a 3 mínusy“);

 

b/ komentářem pod dostatečně vypovídajícím názvem „Změna systému je nutná!“       

 

c/ vzorem petiční listiny pro zájemce o podporu tohoto programu a sympatizanty této strany (s žádostí k některým z Vás o vytištění této petiční listiny v jednotlivých městech či regionech a o zajištění sběru podpisů s vyplněním jmen a adres dotyčných tak, aby bylo možné splnit podmínky zákona pro naši účast ve volbách. V případě dostatku zájemců si petiční listinu vytiskněte opakovaně.

 

Předpokládáme i zájem některých z Vás, takto oslovených, o účast na kandidátce ANS v blížících se volbách, zejména pak organizátorů sběru podpisů na petiční listiny v jednotlivých lokalitách, a to v rámci možností daných limitem pro počet lidí na kandidátkách za každý kraj.

 

Originály vyplněných petičních archů zasílejte laskavě na adresu:

Ing. Marie Paukejová

Jihočeská růže

Česká 52

370 01 České Budějovice,

 

 

Vaše vyjádření příp. zájmu kandidovat za ANS v podzimních celostátních volbách

pak mailem na adresu: aliancens@centrum.cz

 

Detaily programu ANS jsou ještě dotvářeny.

Bližší informace naleznete na webstránce

www.aliancens.cz.

 

Budete-li mít Vy, vážení spoluobčané, nějaké vhodné náměty, neváhejte nám je zaslat tak, aby je bylo možné zapracovat do širšího programu.

 

Při tomto našem postupu se řídíme především těmito hesly:

– Je to dobré pro naši zemi?

– Kdo, když ne my, kdy, když ne teď?

– Změna systému je nutná

– soutěžíme v síle myšlenek a nikoliv v síle hlasu na náměstích

– Přijďte všichni k volbám, půjde tentokrát o vše a nadlouho!

– Neházejte to „nám“, házejte to sobě a svým rodinám!

(ANS bude Vás jako jednotlivce spolu s dalšími subjekty jako účastník voleb zastřešovat.

 Nemusíte být přitom členy ANS, ač případnému zájmu o členství v ANS se a priori nebráníme).

 

V případě potřeby či organizačních dotazů pište mailem na tuto adresu: aliancens@centrum.cz

 

Uveďte pro případ potřeby i své telefonní číslo.

 

Na stesky a stížnosti to bylo 2,879.406 + 1 hlas, když dorazily k nám.

A kolik nás bude nyní, když přicházíme s konkrétními návrhy řešení?

Staňte se i Vy součástí tohoto řešení!

 

Posílejte, prosím, tento materiál obráceným směrem zpět, zejména

tedy těm, od nichž jste původní materiál se stížnostmi obdrželi.

Vašim aktivitám v příp. rozesílání tohoto materiálu navíc  i na další

adresy však nic nebrání!

S tímto provoláním jsme právě začali oslovovat naše okolí. V okruhu

našich známých a příznivců v jejich okruhu

                                                                                 je nás zatím:   102

 

Nyní se obracíme na Vás, od nichž jsme zmíněný mail s kritikou problémů

obdrželi, s žádostí o pokračování v této činnosti na další Vám známé adresy.

  Před odesláním dalším adresátům nezapomeňte přičíst Váš hlas,

 

Ing. Jaroslav Tichý

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Mohlo by se vám líbit...

komentářů 9

 1. Pavel napsal:

  Milý TM – tohle není dobré. Já v tom vidím zoufalou snahu vládnoucích elit jak rozmělnit případný zisk Okamurovy SPD. Takovéto prohlášení by mělo smysl, pokud by tam napsali – souhlasíme s devadesáti procenty programu SPD. Přijďte k volbám – zejména vy, kteří jste k nim dosud nebo převážně nechodili a „hoďte“ to tam této straně. Jen díky Vám a Vašim hlasům může dosáhnout na takový výsledek ve volbách, že nebude možné postavit vládu bez nich. A jedině coby vládnoucí straně se může SPD podařit naplnit svůj (váš) program přímé demokracie, odvolatelnosti politiků a realistické a mírové zahraniční politiky ČR. Tohle by úplně stačilo – plus – bude-li třeba odejít z EU nebo NATO bude to vaše rozhodnutí, které uděláte v referendu co se stane skutečností. Je třeba, aby alespoň každý druhý z Vás co nechodí k volbám, tam letos přišel a dal hlas SPD. Pak je možno zaručit, nejen, že váš hlas nepropadne, ale dokonce může pomoci SPD k vítězství. Každé procento lidí navíc u voleb, kteří dají hlas SPD sníží volební výsledek ostatních stran. Ne v počtu jejich hlasů – při stejném počtu těch co je stabilně volí již nebudou mít 30 nebo dvacet procent, ale jen 25 nebo 15. A SPD např. 28 i více. Ale musíte přijít k volbám – vy zásadoví nevoliči a dát hlas jen a právě jen této jedné straně. Děkujeme Vám.

 2. Jiří K napsal:

  Pavle, souhlasím!

 3. Dobrý den,
  nemohu souhlasit s Pavlem. Aliance národních sil je platforma malých neparlamentních politických stran, které mají poněkud jiný program než SPD – například SPD nepožaduje vystoupení z NATO, nepožaduje zestátnění strategických odvětví národního hospodářství – nepožaduje SYSTÉMOVOU změnu, bez níž se naše země nikam nepohne a vše bude při starém jen s menšími kosmetickými úpravami atd…… referendum je pouze prostředek, nikoliv CÍl ….a mnozí lidé, kteří mají takovéto názory prostě nebudou volit T. Okamuru, protože nesplňuje jejich očekávání a jejich představy.

  Proto upřímně nechápu, proč požadujete to, co požadujete – není to správné. Lidé v ANS nejsou žádnou vládnoucí elitou – naopak!!!! A kdyby uspěli, jistě budou do jisté míry partnery SPD, protože SPD – vzhledem k programu – pokud ho bude chtít dodržet – žádné jiné partnery mít nebude.

  SPD není schopna v současné podobě uskutečnit v tomto státě nějakou
  výraznou změnu a vy byste naopak měl chtít, aby měli v parlamentu přirozeného spojence. A navíc s kvalitním programem.

  Proto je vaše stanovisko nelogické.

 4. Jaroslav Tichý napsal:

  ANS se snaží oslovit menší politické strany a seskupení, která s T. Okamurou již dříve nešly a nepůjdou. ANS jako jediná jim umožňuje volební spolupráci, zastřešuje je s cílem zajistit, aby jejich hlasy zase nepropadly. ANS se snaží předložit občanům komplexní program postavený na systémové změně, T. Okamura nabízí jen změny kosmetické. Díky nim se nanejvýš vymění pár lidí ve funkcích, vše ale poběží stejným způsobem dál. Je zřejmé, že žádná ze stran nezíská ve volbách v ČR přes 50 %. Jinými slovy je přímo žádoucí, aby alternativní strany mohly uzavřít povolební koalici, pokud se jich dostane do parlamentu více. Tedy v případě, že těm dalším alternativním stranám nejde jen o posty v parlamentu, nýbrž i o to, něco tam být pro občany platnými. ANS jako jediná nabízí občanům spolupráci při dotvoření programu. Snaží se tak do voleb mobilizovat i ty občany, kteří k volbám zatím nechodili a nevolili ani T. Okamuru. A kteří propadali skepsi, že o více než kosmetické změny stejně nepůjde. Tak teď mají šanci se uplatnit. K volebním urnám je ale ANS již donést nemůže. Hovoří se u nás zcela veřejně o šmejdech. Napadlo již někoho z diskutujících, proč je situace taková, jaká je? ANS se snaží jít po příčinách, bez nich je nesmyslné pokoušet se odstranit pouze důsledky. Je to jako přelívání vody holou rukou. Nabereš ji a ona proteče mezi prsty. Je na čase, aby lidé začali přemýšlet. A to i nad hesly obsažené v provolání. ANS nechce soutěžit silou hlasu na náměstích, nýbrž silou myšlenek. A bez těch to opravdu nepůjde. Nebudeme pořádat žádné lidové veselice, volby jsou vážná věc. A namísto nabízení „pamlsku“ zdarma 1x za 4 roky se snažíme vytvořit ve spolupráci s lidmi situaci, kdy na tu koblihu či buřta bude mít každý ze svého a denně. A pokud si někdo myslí, že T.O. na podzim t.r. spasí tento stát a jeho občany s programem, který má, tak nechápu, proč 2,879.406 občanů (než se dostalo to jejich provolání ke mně) projevilo svoji nespokojenost se současnou situací u nás (byť šlo vesměs o popis následků a nikoliv příčin tohoto stavu). Zareagovali jsme programem naznačujícím způsob řešení příčin. Jsme si přitom vědomi toho, že na podzim jde možná o volby na dlouhou dobu poslední. Že není čas již na další přešlapování a další omyly. Bylo by pro občany této země tragické, kdyby tuto skutečnost většina z nich nepochopila. Přicházíme s řešeními, nebráníme se o nich diskutovat, zveme občany ke spolupráci. Opravdu může někdo myslící ještě tvrdit, že jde o nějakou aktivitu vládnoucích elit? Vždyť Okamura bude po volbách v parlamentu jako kůl v plotě. A buď bude spolupracovat s Babišem nebo sedět jako sirotek v koutě. Pokud vím, ANS o T. Okamurovi a jeho straně nenapsala ani neřekla křivého slova. Dle našeho názoru skuteční soupeři jsou někde jinde (naši i jeho). Těm ale Okamura příliš nevadí. Již slevil z vystoupení z NATO, prý není populista. Couvá tedy od kroku, který je jedním z předpokladů pro realizaci skutečných změn v ČR. Uvidíme, co bude dále. Ale bez některých základních kroků budeme jednak zataženi do války s Ruskem a z ČR se opět stane válčiště, jednak budou šmejdi mít i nadále krytá záda. Nic se nezmění. Opravdu toto chcete? Pokud ano, tak si nestěžujte a napište to rovnou! V takovém případě se provolání ANS dostalo ve Vašem případě shodou okolností do nesprávných rukou. Ačkoliv v případě ANS jde o program pro 99 % tohoto národa, nelze si dělat iluze, že to hned celých 99 % národa pochopí. Bude ale záležet na tom, kolik procent to pochopí již nyní, kdy je ještě čas!

  • Pavel napsal:

   Mýlíte se bohužel skoro ve všem. Okamura jistě nemá v plánu vystoupit z NATO, protože chce i hlasy lidí, kteří vidí v NATO nějakým podivným řízením jejich mozků ochranu proti Rusku. A kteří nevědí anebo nechtějí vědět, že naším největším nebezpečím je právě USA a jeho zahr. politika. Ale jak jsem někdy v lednu či únoru psal panu Okamurovi – tak to řeknu i vám – Není třeba vystupovat z NATO – jde udělat něco mnohem jednoduššího a splní to všechny cíle – stačí udělat to co udělala Francie myslím v roce 1968 – vystoupit z vojenské části paktu NATO ale zůstat v té politické. Čili odvolat našeho generála, absolventa zvláštní školy a žižkárny a nadále do štábu NATO posílat některé naše diplomaty pro sledování dění. A letadlům NATO i jejich vojskům zakázat přelety a přejezdy přes naše území. Tím bychom se vyhnuli označení „agresor“ jestli vojska NATO napadnou Rusko. Dále také jsem mu psal – mít v programu vystoupení z EU je také blbost, protože to mohou rozhodnout jen lidé v referendu. Co ale může SPD udělat pokud zvítězí ve volbách a o to jde především, můžeme zrušit dodatek naší Ústavy, který nadřazuje zákony EU nad naše vlastní. Německo to má například jinak. Tak toto by stačilo a pak již netřeba poslouchat nějaké debily z Bruselu – neměli by žádné páky jak nás donutit k poslušnosti. Ale nevystupovat z EU (dokud se tato nerozpadne sama) – dokud existuje EU a my jsme v něm tak logicky využíváme volný pohyb osob, peněz a zboží – to vyhovuje mnoha lidem v ČR a ne že ne – jsou na EU – na podniky v zemích EU bytostně navázáni. Byla by blbost vystupovat z EU. Resp. SPD říká, že má v programu zákon o referendu. Jakmile ten zákon projde, tak lidé sami budou o mnoha věcech rozhodovat – a to je přesně to co chci já. Aby měli tuto možnost. Okamura nemůže dát do programu své strany nějaké takové věci jako je „znárodňování“ čehokoliv – proč by dělal práci za komunisty – to je jejich parketa. Jenže oni jsou mrtví nebo totálně uspaní. Jednodušší by možná bylo probudit komunistické poslance v Parlamentu nežli snažit se tam dostat 5 procent nových mladých komunistů. Program SPD je jasný, čitelný a otevírá možnosti, které dosud žádná strana nepřinesla na stůl. Možnost nechat rozhodovat lid (nejen ve volbách). Takže důvěřujte v lid, a spojte své síly, aby se SPD dostalo do Parlamentu s největší možnou silou. Pak až bude zákon o referendu (necinknutý) funkční tak budete moci přesvědčovat národ o svých myšlenkách a předkládat návrhy na lidová hlasování a doufat, že lid tyto vaše návrhy pochopí a podpoří. Jinak jen odebíráte možné voliče SPD což hraje do karet etablishmentu a zavedeným stranám. Změňte tuto svou strategii a společně se může změnit vše. Jak správně píšete mohou to být na dlouho poslední „demokratické“ volby. Tak podpořte všichni, kteří máte nějaké voliče, ale víte, že se do Parlamentu nedostanete, právě toho Okamuru a jeho SPD. Jestli obdrží těch potřebných 30 procent hlasů, tak jeho stranu nebude možné obejít. Bude sestavovat vládu sám a vybírat si partnery do vlády. Podle mne – SPD musí obdržet 30 procent, KSČM 10 – 15 a ODS například také 10 – toto by sice byla strašně podivná koalice, ale mohla by fungovat. Pokud by ti politici nechali doma svá ega a začali pracovat nikoli pro sebe anebo pro nějaké cizí mocnosti, ale naopak by pracovali pro tuto republiku a občany, tak by se nějak dohodli na těch drobnostech na které mají odlišný názor a nemuselo by docházet k nějakým extra vážným sporům, protože pokud by k nim mělo dojít, stačilo by navrhnout na to téma právě to všelidové hlasování – dát lidem informace a stanoviska a nechat je rozhodnout. Hlas lidu, hlas Boží. Nakonec jestli je EU paralelním obrazem „Babylónské věže“ tak i tuto věž mohl tenkrát zničit „hlas lidu“. V knihách pak správně napsáno, že Bůh. Protože mohl lid promluvit a hlas lidu – hlas Boží.

 5. Bude ale záležet na tom, kolik procent to pochopí již nyní, kdy je ještě čas! napsal:

  Citat: „Účelem této aliance je sdružovat menší strany, hnutí a skupiny, jakož i jednotlivce, aniž by museli do této strany vstupovat, tak, aby jejich hlasy při volbách nepropadli, jak tomu bývá obvykle. Právě tyto subjekty byly vítězi posledních krajských voleb u nás, kdy docílily celkem 27,4 %. Postupovaly však roztříštěně, takže jejich hlasy bohužel kompletně propadly.“

  Tohle dela smysl.

 6. Jaroslav Tichý napsal:

  Nepovažuji dále za účelné dokola argumentovat Pavlovi. Jeho představa o tom, jak budeme rušit ustanovení EU, která byla povinně aplikována do našeho právního systému, avšak zůstaneme v EU, je na úrovni Boženy Němcové (Pohádka o chytré horákyni) – doporučuji si ji zopakovat. Totéž platí o vystupování jen z vojenské části NATO a setrvávat v té politické. Již nyní náš všichni z těchto institucí tlačí, že se málo „angažujeme“. Budeme tedy spolupachateli válečných zločinů, ale neúčastníme se jich přímo? A tak bych mohl pokračovat. A krom toho, všichni hovoří o tom, že zde máme šmejdy (a nejen na pozici exekutorů). Ano, jenže těch se nezbavíme, dokud budou politicky i trestně-právně zajišťováni právě z těchto institucí. Není tedy jednodušší, kdyby Pavel řekl: jsem pro zachování současného stavu, stačí když se vymění někteří lidé u koryt? Bylo by to poctivější vůči ostatním. Myslím, že ten kdo chtěl, již pochopil. Považuji tedy moji účast v této diskuzi tímto za ukončenou.

  • Pavel napsal:

   Pane já jsem argumentoval příklady – z historie i současné praxe. Německo podle toho co vím, neaplikovalo změnu své Ústavy, která by nadřazovala mezinárodní smlouvy nad německé zákony. Takže nemusí respektovat nějaký Brusel. A ani my ne, LS nebyla přijata referendem, tak její platnost může být vypovězena rovněž bez referenda – je to rychlejší, je to stavovské a čisté okamžité řešení – dá se udělat ihned po volbách. NATO – vystoupit z NATO je problém (ne technický) stali bychom se cílem jejich raket, vystoupit z vojenské části a účasti na jakýchkoliv vojenských akcích této organizace lze – příklad jsem uvedl – udělala to Francie v roce 1968 právě proto, aby nemohla být zatažena do eventuální války proti Rusku (i z dalších důvodů samozřejmě). Jestli vám nestačí tyto příklady, které uvádím tak opravdu nevím. A nevkládejte mi do úst, že chci zachování současného stavu. To jistě ne, ale také nechci, aby nějací politici toto dělali za nás. Oni mohou a měli by provést jen to co jsem uvedl výše. A na občanech pak nechat rozhodování o dalších závažných věcech (včetně tady někým uváděného znárodňování). Jestli po tom znárodňování tolik toužíte tak podpořte KSČM – a je vymalováno. Jenže to by asi nešlo, na to vám nikdo neskočí. Tak se snažíte o to bokem. Já chci změnu a to zásadní – konečně schválený necinknutý zákon o referendu a pak postupnými kroky opíraje se o lid změnit všechno co je třeba změnit a to právě podle vůle lidu. Mi jde o navrácení suverenity České republice a o navrácení ducha Ústavy, kde je psáno „Veškerá moc pochází z lidu“. To je vše – ostatní je navíc a zavádějící. Řešení privátních exekutorů, znárodnění ukradených podniků jako např. vodáren a kanalizací apod. patří do dalšího snažení. Naprosto nejaktuálnější je říci Bruselu „Ne již vaše debility neposloucháme a z EU kvůli tomu nevystoupíme“ dále stejně říci NATO – vaše válečné běsnění jde mimo nás. To jde udělat velmi rychle – mnohem rychleji než proces Czexitu např. A proč nevystupovat z NATO jsem již také uvedl. V této době bychom se mohli stát cílem amerických jaderných zbraní a ty jsou mnohem ničivější nežli ty, kterými na nás míří Rusové. Howgh

 7. Hana napsal:

  Co to je? Další letadlo? Asi nějací zoufalci jako herci, kteří kecali na ČT.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *