Rubrika: Věda a výzkum

3

DNA je nejdokonalejší anténou ve vesmíru

…..je-li při tvoření plodu DNA poškozena, vyvine se tvor, který nese známky poškození. Všechno o stavbě člověka a jakéhokoliv živočicha je bráno z morfogenetických polí vesmíru. Dle toho, kde se buňky nacházejí, je jim sděleno, jaký tvar,  podobu, vlastnosti...

10

OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI. V Evropské unii chybí zákon, který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému, včetně zabíjení lidí na dálku

…..údajné antény mobilních telefonů nejsou jenom anténami pro mobily. Jsou to radary na lidi, odposlech a také možnost každého očipovaného člověka během chvilky „VYPNOUT“. Vše na očipování v NWO je nachystáno. Lidé si neumějí představit obrovské nebezpečí jejich likvidace...