Celá pravda o čárkovém kódu….. / napsal: tomáš marný / DOPORUČUJI!

Celá pravda o čárkovém kódu….. Aktualizace 25.02.2017 s odbornými výpočty a studií

 

(Původně článek tomáše marného, vystavený na Osudu v roce 2011. Poté převzatý, opravený a dopsaný díky Aluška.org… Po letech se dostává i zde na Tadesco.cz)

Aktualizace:  http://tadesco.cz/odborny-svycarsko-nemecky-vyzkum-carovych-kodech-znalce-nemeckeho-jazyka/

Aktualizace:  http://tadesco.cz/carove-kody-pohroma-vseho-ziveho-i-neziveho/

 

Před mnoha lety, kdy ještě nebyl čárkový kód zaveden oficiálně, jsme dělali ve Švýcarsku testy s čárkovým kódem. Málokdo ví o téhle dokonalé anténě zakódované pomocí trojčíslí 666. Opět se mohou posměváčci zúčastnit kampaně proti mému článku. Budou ukazovat opět svoji naivitu, hloupost a mdlost jejich duše nad psaným slovem, tak jak to již dělali mnozí v minulosti.

Znovu a opět opakuji: Bylo by dobré, kdyby pod článkem bylo diskutováno o skutečnostech a možnostech a nikoliv o osobách jako takových. Moc času nám zde již nezbývá. Tobogán se řítí nezadržitelně do svých prvních zatáček a začíná akcelerovat….. Jsem zvědav, jestli to tentokráte zvládnete…..

Tak tedy, o co se jedná a jaké skutečnosti byly dokladovány.

Obecně je známo:

EAN je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8, pro označování rozměrově malých výrobků) nebo 13 číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní – ověřuje správnost dekódování. Číslice jsou pro dualitu uvedeny ve dvou polích, která jsou jak zleva tak zprava ohraničena dvěma čarami s číslicí 6. Na začátku, uprostřed a na konci EAN kódu. Číslice ve dvou polích jsou ohraničeny tedy 666 – Jsou to ty prodloužené čáry, směrem dolů. Hned se zeptám, proč tam neuvedli číslo 555 vždyť to je jednoduché a samozřejmě možné. Dochází vám nyní důsledky celého kódovacího systému?

Definice čárkového kódu je jednoduchá. Je to symbol, ALE v prvé řadě ANTÉNA, která má určité vlastnosti a funkce. Jednoduše řečeno, tak jak jste viděli před mnoha lety na střeše les antén, které měly za úkol přijímat terestrický signál. Signál, šířící se kulovitě od jeho vysílače – dle skladby vysílací antény. Při správném nastavení antény jste byli odměněni signálem pro rádio či televizi s kvalitním zvukem a obrazem. Rovněž tak podprahovými daty, které lidé nevědomě přijímají.

Stejný úkol v duálním světě má každý čárkový kód. Úkol konstruktivní a destruktivní. Ten vysvětlený pro lidstvo – konstruktivní – je v pomyslném urychlení odečtení produktů ze skladu a zároveň naúčtování správné ceny do pokladny za vybrané zboží. Potud oficiální vysvětlení pro ovčany a jednoduše tečka za vším. Tu neodhalenou pravdu se Vám, vážení, budu snažit nyní vysvětlit.

Již v bibli je zmínka o čárovém kódu. Jak je možné, že před 2000 lety věděli, že ke konci časů matrixu budou muset být všichni označeni (čipem či čárovým kódem). Jinak nebudou mít možnost nakupovat či prodávat. Kdo hledá, najde. Můžete v diskuzích uvést přesnou citaci v bibli popsaného.

Anténa – každý čárový kód – je přečtena laserem zhruba 760nm, která několikanásobným přeběhnutím zprava doleva a zpět, přečte hodnoty dané antény. Tímto odečte cenu do pokladny a výrobek ze skladu.

Jakmile se ale laser dotkne čárového kódu, vypálí do potraviny či výrobku číslici 666 a energeticky ho velice znehodnotí. Ano jinými slovy řečeno: koupili jste produkt se symboly satana a energeticky velice nízké vibrace, které vkládáte do těla.

V bibli je popisováno jinými slovy následující: každého stolování lidských bytostí se zúčastní i satan. Takto to bylo myšleno. A je až nepochopitelné pro obyčejné lidi, že se skoro vše naplňuje. Rovněž tak bylo řečeno, že Vás bude doprovázet na každém kroku. Oskenování veškerého šatstva bot atd. při koupi v obchodním domě se děje to stejné jako u jídla. Jsou zde vypalovány ty samé kódy, jak je výše popsáno.

A tomu ale není konec. Vrátíme se do času 30 let zpět.
Lidé byli na sebe milejší, vlídnější a měli si co říci. Na ulici se lidé usmívali a měli dostatek energie – pokud nešli zrovna z kostela.

Dnes to díky vykutálené technice čárkových kódů již neplatí. Lidé jsou zamračení, podráždění a chybí jim mnoho konstruktivní energie. Konstruktivní energie ve vesmíru je právě kódována znamením „MÍNUS“. Kdo byl na přednáškách v Praze či jinde, zná celou problematiku otočeného znamení, s kterou pracuje celý vesmír…..

Stejné podmínky destruktivního ovlivnění lidí jsou také při jakékoliv koupi novin, knížek a jiného čtiva. Jak jsem již v úvodu poukázal, byly dělány testy s dětmi ve Švýcarsku kolem roku 1987.
Popíši je ve zkratce:
Skupina dětí od 8-13 let byla požádána o přečtení pohádky. Nikdo z nich nevěděl, jestli čtou knihu oskenovanou, nebo neoskenovanou. Rovněž tak psychologové a dva psychiatři nevěděli, které dítě četlo jakou knihu. Děti byly označeny číslicemi. Po přečtení pohádky bylo dětem položeno několik otázek a zároveň měly možnost celou pohádku vyprávět svými slovy.
Tenhle test byl dělán s každým dítětem 8krát dokola, rozložen na několik dní, kdy každé dítě mělo několikráte oskenovanou a neoskenovanou pohádku.
Výsledky byly přímo šokující.

Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce.

Prosím, snažte se nad výše uvedenými řádky zamyslet. Co všechno znamená takový čárkový kód pro lidstvo. Samozřejmě ve všech směrech. Nedivte se tedy, že mezi lidmi je tolik násilí, zla, nenávisti a destrukce. Vše je podporováno podprahovými energiemi nejen čárkového kódu, ale televizním vysíláním, rozhlasem a rovněž tak zneužíváno v obchodních domech, kde podprahová data jsou kódována do hudby.

Nyní se mě zeptáte, jak je tomuto úkazu možné čelit.
Podívejte se na níže uvedený čárkový kód. Skládá se z čísel a vždy, jak jsem již psal tří šestek , která ohraničují dvě pole.
Jestliže něco kupujeme v obchodě, je nutné před oskenováním u pokladny udělat nahoře a dole – viz nákres – tlustou čáru a anténu zkratovat.
Tím znemožníte vypálení energií do daného produktu. Nejlépe je před pokladnou, třeba u bot nebo u oblečení, visačky utrhnout a dát je mimo oblečení. I přes tenké nylonové závlačky se energie vypálí do produktu. Jestli je ale deaktivovaná dvěma čarami, máte již produkt ochráněn.

Deaktivace čárového kódu je zobrazena červenou barvou na výše uvedeném obrázku.

 

Opakuji: Je nejlepší ji udělat ihned, jak zboží vkládáte do košíku. Na pokladně určitě tento deaktivovaný kód funguje. Když musím COKOLIV koupit v obchodě, upravuji kód, jak je výše uvedeno. Dělám to již od doby vzniku EAN.

V případě, že jdete do lékárny kupovat vitamíny, je nutné říci prodavačce, aby vám vitamíny neskenovala. L-ascorbová kyselina se oskenovaním z největší části přetočí na D-ascorbovou kyselinu, která je tělu dokonce škodlivá….. Má-li někdo měřák polarity, je to možné přezkoušet.

Nejvíce se energie vstřebává do cukru a produktů s velkým obsahem vody.

 

Nakupujte prosím raději přímo u zemědělců a snažte se je podpořit, dokud je to ještě možné. Až nám je všechny dle EU odstraní, což je jejich snahou, nevím, kde budeme potraviny v budoucnu nakupovat. Velice moc si vážím všech zemědělců a malovýrobců potravin. Klobouk přede všemi zemědělci dolů, patří vám ta nejhlubší úklona.

O čárkovém kódu je celá studie. Jestli budete míti zájem, někdy v budoucnu, bude-li to možné, tak napíši další pojednání. Bylo by ale dost odborné a nevím, jestli by vás zajímalo.
…..s Láskou a úsměvem tomáš marný….

________________________

Dodatek od Alue k článku, aneb rady z praxe:

1. Jedna velice důležitá věc, která nebyla v tomto článku napsaná, je odpověď na otázku, která vás zákonitě napadne: Co mé okolí při likvidaci čárkového kódu? Jaké jsou reakce?

Já čárkuji kody zhruba od roku 2008 a za tu dobu vám mohu říct, že pokud nějaká reakce nastane, jsou všechny stejné, nebo se pohybují v určitém rámci možností, který je ale velmi omezený.

Vaše okolí, tedy lidé, kteří stojí okolo vás v obchodě, si z 90% vůbec nevšimnou, že na obal něco malujete. Pokud si všimnou, projdou kolem vás se zvědavým pohledem, ale dál nic. Velmi málo se stává, že vás osloví. Mně se to nestalo zatím nikdy z velmi prostého důvodu. Když čárkuji, nevnímám své okolí a nedívám se okolo sebe, takže nenavazuji kontakt, díky kterému by to bylo možné. Známe ale své lidi, kteří si velmi rádi přímo u pultu, nebo mezi regály, o kodech popovídají s ostatními zvědavými lidmi.

Když si popovídat nechcete, zkrátka se okolo sebe nedívejte, nikdo se o vás zajímat nebude.
Někdy si všimne pokladní, zakaboní se, nebo se zeptá. Když řeknete, že jste to udělali vy a ať to v klidu pípne, že to jde, žádný problém nenastane. Když se bude dál ptát, máte na výběr: Vysvětlit, nebo to nechat být. V tom prvním případě si uvědomte že zdržujete na pokladně, takže bývá lepší to nechat být, případně doporučit stručně nějaké čtivo, třebaAluška.org ( haha! :D) Ne, myslím to vážně. Lepší je to stručně.

Žádný trapas ani problém nenastane, pokud budete jednat v klidu, přirozeně a nenuceně. Ničeho se nebojte, úplně nejhorší možnost, která vás může potkat je, že budete nervózní, nezvládnete v klidu nějakou otázku a slečna na pokladně vám vynadá. Můžu vám ale zaručit, že opakovaným a pravidelným nákupem v jednom podniku mnohému předejdete. Párkrát nastanou ptací situace, vy to někomu vysvětlíte, prodavačky si to mezi sebou řeknou a potom s vámi začnou kamarádit, nebo se už nebudou ptát, protože vědí, že ,,vy jste ti co tam malují ty kody“. Někteří lidé vám dokonce odkývou, že o tom už něco slyšeli, nebo že to vědí. Mně už se to stalo v lékárně.

2. Na škrtání je ideální psací pomůcka černé barvy, která dělá silnou čáru. Na to je ideální černý centropen. Pokud nakupujete více zboží, čárkování chce jen trochu cviku a netrvá dlouho, je dobré mít někoho druhého k ruce, který vám všechno u košíku přeškrtá, mezitím co vy budete běham okolo regálů. Nebuďte líní, neoskenované potraviny mnohem lépe chutnají a vy budete mít znatelně klidnější a konstruktivnější povahu. Mluvím pouze ze své vlastní zkušenosti.

3. Je pravda, že všechny výrobky, které vyjdou ze skladu na pult, jsou už několikrát oskenované, ale čárkování má stále smysl, protože EAN kód obsahují pouze obaly s výrobky, které jdou rovnou ke spotřebitelům a ty skenované nejsou. To, co se skenuje ve skladech, jsou jiné kody, které jsou neškodné. Každý výrobek na pultě je ,,čistý“, dokud nepípne na pokladně.

Dá se tedy použít i metoda ,,výměny“, která je dobrá třeba při nečekaném nákupu na benzince, pokud se nebojíte. Krátce vysvětlíte, necháte výrobek pípnout, vrátíte ho do regálu a vyměníte za jiný, mezitím co na vás prodavač zvědavě kouká. Když vysvětlíte o co jde, nenastane žádný problém.

4. Skenování a následné vpalování 666 do výrobku funguje na základě REZONANCE. Nepředstavujte si proto nic hmotného, co by procházelo odněkud někam, ale rezonanci/vnění/energii, která projde přes skener a kód do výrobku a pokud v tu chvíli někdo drží výrobek v ruce, prochází rezonance rukou do člověka.

Proto bývají pokladní tak strhané, unavené, nerudné, podrážděné a na konci směny polomrtvé. To, co musí denně jejich organismus snášet, je naprosto příšerné. Nemějte jim proto jejich občasné reakce za zlé, nemohou za to a nevědí, co se u pípání na pokladně s nimi ve skutečnosti děje.

5. Výhodné je také vyhlédnout si malé krámky, kde vám to naťuká paní ručně a nic neskenuje. Těchto podniků už moc není, ale stále existují a na ty je dobré se zaměřit.

Dále bych ráda dodala (Po nepříjemných zkušenostech se čtenáři Osudu, kteří jsou už značně otrlí a přesto mnozí vystoupili velmi ostře.), že diskuze pod tímto článkem je moderovaná a bude přístupná pouze těm, kteří chtějí slušně a bez emocí (nebo útoků) vyjádřit svůj názor, případně dotaz.
Pamatujte, že tento článek nikoho k ničemu nenutí a na nikoho neútočí. Pouze ukazuje pravdu. Já vím po pár letech praxe, že to skutečně má smysl, mám s tím zkušenosti a proto se to nebojím doporučit dál. Jestli se i vy rozhodnete s tím něco dělat, nebo se na to vykašlete, záleží pouze na vás. Máte svůj život, své zkušenosti, své názory a nesete za sebe odpovědnost vy, ne ostatní lidé. Proto v klidu zvažte možná pro a proti, emoce v této diskuzi nejsou nutné. Pouze jste dostali možnost se dozvědět, jak něco dělat jinak a lépe.

____________________

Dodatek 22.2.2017
Celé roky byl tento článek v pořádku, ale ve chvíli kdy ho začali lidé ve velkém sdílet na FB a získal popularitu ve větším měřítku, mi z něj zmizely 2 klíčové obrázky. Na upozornění čtenářů jsem obrázky znova dokreslila a vložila, protože zmizely i z mé galerie. Nepochybuji o tom, že šlo o zásah zvenčí, jelikož nejsem idiot, abych si likvidovala svůj hodnotný archiv. Je to pro mne další potvrzení, že je článek pravdivý, jinak by nebyl důvod k jeho cenzuře. Žádám ty, kteří tajně lezou do cizích soukromých webových stránek, aby šli oxidovat někam jinam, protože to co mám v hlavě mi nevymažou a stejně si to nakreslím, nebo napíšu znova. Lidé mají právo znát pravdu.
A zde ještě jednou můžete vidět deaktivované čárové kódy na mých nových knihách. Metodou se stále řídím, celé roky. Touto doporučenou technikou se již inspiroval také český alternativní časopis Médium, který stejně tak jako já, nechává vše tisknout s již ochráněným čárovým kódem.
A zde máte ještě jednou celý popis skutečných vědců, kteří vědí co zkoumali a jak na celou věc jít:

Koupit knihu Anděl strážný – ZDE

Zdroj článku: Aluška.org – Celá pravda o čárkovém kódu….. / napsal: tomáš marný / DOPORUČUJI!

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

62 komentářů

 1. mona napsal:

  Dobrý večer pane marný,
  už delší dobou mi vrtá hlavou, a vždy se zapomenu zeptat…Pokud mám škrtlé „eany“ a zboží vyskládám na pás u pokladny a má tam zboží i zákazník přede mnou a nemá „škrtlé“ a pokladní posouvá zboží po pásu a „pípa to neškrtlé“ a na tom samém pásu mám i já „škrtlé zboží“ tak teoreticky by se destrukce měla vypálit i mně, pokud tedy nepočkám až napípá toho přede mnou,
  a až pak zboží vyskládám na pás .
  Trochu krkolomně jsem to napsala ,ale snad srozumitelně,
  Díky za odpověď.

  • tomáš marný napsal:

   Milá mona,
   destrukce se nevypálí do tvých potravin. To rozhodně nikoliv. Je to jenom na ten produkt, který drží prodavačka v ruce a „opípne ho“. Proč si myslíš, že na facebooku zrušili stránky škrtáme čárkové kódy. Protože je to PRAVDA!!!!!
   tm

   • mona napsal:

    Díky , teď budu klidná ,a klidně škrtat dál….
    u nás v marketu mě už znají .
    Jen jednou byl problém v papíráků ,v září ,při nákupu sešitů , to šlo ustát.
    Dvě báby, pardon prodavačky mi zírali přes rameno, a měli keci, jako že to nemám zaplacené , já říkala ,že přece není problem když to budu kupovat.
    Nakonec jsem jim zdělila ,že jsem tam poprvé a naposled.
    „náš zákazník…“
    Jinak v obchodech spíše reagují zvědavě, a docela se zájmem.
    Hezký večer .m

    • tomáš marný napsal:

     Milá mona,
     můžete si pak vytisknout a dávat lidem před „čumák“. Asi ale nepochopí, je to v němčině. Časopis, ve kterém toto pojednání vyšlo, byl stahován okamžitě z obchodů…..
     tm

 2. lukas44 napsal:

  Dobrý večer, velmi zajímavý článek, chtěl bych se zeptat, zda je možné kód deaktivovat ještě po prodeji? Díky

  • raja napsal:

   Dobrý večer,
   to bohužel nejde, oskenováním kódu se do výrobku otiskne destruktivní energie a přeškrtnutí kódu lihovkou už s tím nic nenadělá. Děkuji vám za přínosný dotaz.

 3. zdeněk napsal:

  Mě kdysi napadlo…co takhle využít tento princip na zapsání konstruktivní energie?
  Prostě si to 666 předělat třeba na 540, pravděpodobně upravit i ten laser (barvu, tedy použitou vlnovou délku světla) a snad by to mohlo fungovat. Je o tom něco známo ?

 4. jirik napsal:

  Mám dotaz –
  Jak je to třeba s esíčkama ??? Na papírové krabici je kod a esíčka jsou ještě zabalena v samostaném obalu.

 5. amia napsal:

  pozitivní stvořitelovu značku udělat na krabičku? nemělo by to „lepší“ případně neutralizační funkci? ještě dotaz – jaká je podle vás značka stvořitele?

 6. smrdutá mrtvola Václava Havla napsal:

  TM: měls nekvalitní oskan nějakýho více technickýho pojednání v němčině. Ten to chce přeložit.

 7. Flejby napsal:

  dobry den,
  pokud to co tady myslite vazne,tak je mi vas uprimne lito.jaka antena? co je to
  za blaboly? ,..v tomto oboru se pohybuji jako technik 20let a vetsi nesmysly
  uz jsem dlouho necetl.

 8. antenka napsal:

  Prosím, máte odkaz přímo na článek vědců, kteří odhalili, že prodloužené čáry jsou vlastně šestky? Nechci rýpat, to ani náhodou, jen mě to zajímá.

  • tomáš marný napsal:

   Milá anetko,
   určitě ho okopíruji až budu v kanceláři a dám na web. Mimo jiné jsem se na tomto výzkumu částečně podílel také. Určitě ho dám na stránky. Tak klídek a vydržet do zítřka do večera. Možná ho tam dá aluška zítra dopoledne. Nevím jestli ho najde…..
   tm

  • raja napsal:

   Na to nejsou třeba vědci, je to zkrátka jazyk, kterým se EAN (UPC) kód zapisuje. Pro každé číslo je samostatný kód a pro šestku je přesně takový, jaký vidíme na začátku, uprostřed a na konci. Toto je zápis šestky v jazyce čárového kódu: 6 = 1-1-1-4. Pokud se chcete do problematiky ponořit hlouběji, podívejte se sem: https://www.youtube.com/watch?v=gUvdknVO73Y. Děkuji vám za dotaz.

 9. Romana napsal:

  Nechci tu dělat reklamu obchodům, všimla jsem si jednoho supermarketu, kde máte svůj skenování na košíku, jezdíte po obchodě, a než dáte zboží do košíku tak si ho sami pípnete. Myslím že to je možnost, jak snadno ovlivnit právě tuto ( ostych z čárkování) problematiku. A také kasy kde sami skenujete svůj nákup.
  Dale chci poděkovat za tento článek.
  Jste fakt hustý! !!!! Jak by řekla dcera ???
  Fandíme všem kteří se nebojí ukázat na PRAVDU

 10. Crow G. napsal:

  Dřív jsem myslel, že se toto téma přeceňuje. Ale například ta skutečnost, že to ovlivňuje více  obsah obsahující vodu,  odpovídá informační „absorpibiltě“ vody. Není mi ale zatím zcela jasné, jak působí zkratování kódu na informaci nesenou laserovým paprskem, a zajímalo by mě  z ‚technické‘ stránky,  pokud někdo ví, jak voda sekvenci dvou svislých čar reprezentuje jako sérii šestek. Nejspíš v nějakém egregoru existuje informace o dekódování z || na 6. Ale jak je tato informace posilována tak,  aby toto dekódování bylo použito i vodou?  Nebo je to tak,  že to dekódujeme až my při působení ovlivněné hmoty na nás?

 11. PeaceMaker napsal:

  Vidim jak jsi na letisti skrtate carovy kod z letenky…. poletite akorat tak autobusem domu… Z prominutim, ale vetsi blbost jsem uz davno necet. Taky ty urazky na p. Flejby, vy jednoduse nesnesete kdyz ma nekdo jinej nazor jako vy a rovnou z neho delate podvodnika….. takoveto chovani je satanske, gratuluju…..

  pro lidi, co je zajima neco o carovem kodu, tak zkuste https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1rov%C3%BD_k%C3%B3d

  btw.. zkusila jste si odscanovat carovy kod na mobilu? laserovy scanner vam to odscanuje, obycejny nikoli…

  • Crow G. napsal:

   Tuším, že na letence EAN kódy nejsou. A pokud někdo nerespektuje cizí názory a výzkumy, jak se může podepisovat jako tvůrce míru?

 12. Jirka HOPP napsal:

  Děkuju za pravdu 🙂 už jsem taky pracovník SVĚTLA
  Dnes meditace 26.2. 15:55

 13. Petr napsal:

  Jak je tedy možné, že jako obchodník jsem schopen vyťukat ean ručně. Jak dojde k jeho znehodnocení?

  • tomáš marný napsal:

   Petře,
   ručně vyťukaný EAN nevadí. Jedná se jenom o ty tři šestky, které při ťukání nejsou zadávány…..
   tm

 14. eva napsal:

  No a Co takhle se pomodlit a pozadat aby ten dabel odesel. To by snad melo fungovat

 15. takyTomáš napsal:

  Mohu se zeptat? Kde jste vyčetl, že oddělovače (markery) mají stejnou interpretaci jako číslo 6?

  Děkuji za odpověď
  Tomáš

  • tomáš marný napsal:

   pro taky tomáš
   jsem v zahraničí a nemám čas odpovídat na otázky…..
   tm

  • raja napsal:

   Již jsem na vaši otázku odpověděla v komentáři výše. Máte v něm i odkaz na video, kde je názorně ukázán čárový kód obsahující šestku a její zápis se shoduje s markery.

 16. tomáš marný napsal:

  JANO
  Věřte si čemu chcete. Je to vaše svobodná vůle rozhodnutí a nepište hlavně nesmysly…..
  tm

  • raja napsal:

   Dobrý den Jano,
   váš komentář sice není adresován mne, ale dovolte mi prosím krátké vyjádření. Máte pravdu, lidé by si tuto skutečnost měli ověřit. Jak vidíte na obrázku výše, šestka uprostřed čárového kódu má stejný zápis, jako oddělovače. Tomáš Marný bohužel nemá vždy čas na sepisování vyčerpávajích odpovědí za účelem vyvracení něčího názoru. Vzhledem k velkému zájmu, který jste o toto téma projevil, vám proto doporučuji další samostudium, pokud vám předložená fakta nejsou dostačujícími. Například ZDE, ZDE nebo ZDE.

   • jano napsal:

    jono, buďte tak laskav, nepište nesmysly a raději nechoďte na tyto stránky, když je zde vše špatně…..
    Nastudujte si vše sám, nekraďte čas druhým lidem. Jste asi jeden z těch slušných trolů, kteří to zkoušejí tímto způsobem. Nemám čas odpovídat….
    tm

   • Beda napsal:

    Také se připojuji k doporučení, že by si lidé měli tuto skutečnost ověřit. Bohužel vás ale musím zklamat. Ani v kódu UPC ani v EAN nemá šestka stejný zápis jako oddělovače, ačkoli to tak může na první pohled vypadat. Je totiž třeba dívat se nejen na černé proužky, ale i na bíle mezery kolem nich, které jsou také součástí kódu.

    Aby to bylo patrné i z toho vašeho obrázku (UPC-A kód), musel byste ho nejprve rozdělit na 95 stejně širokých oblastí, neboli modulů, aby bylo vidět, kde začínají a kde končí jednotlivé zakódované znaky a oddělovače. Každý z obou krajních oddělovačů je složen ze tří oblastí (černá-bílá-černá), prostřední oddělovač je složen z pěti oblastí (bílá-černá-bílá-černá-bílá) a každá z 12 zakódovaných číslic pak ze sedmi oblastí.

    V UPC-A lze každou číslici 0-9 zakódovat dvěma různými způsoby (různými posloupnostmi bílých a černých oblastí, které ve výsledku vždy dávají dva bílé a dva černé proužky), přičemž šestka může být kódována buď jako:

    bílá-černá-bílá-černá-černá-černá-černá

    Nebo jako v případě vašeho obrázku:

    černá-bílá-černá-bílá-bílá-bílá-bílá

    V EAN-13 lze šestku kódovat ještě třetím způsobem:

    bílá-bílá-bílá-bílá-černá-bílá-černá

    Jak je vidět, ani jeden ze způsobů kódování čísla šest tedy neodpovídá kódování oddělovačů. Totéž se ostatně píše i ve vámi odkazovaném článku, který doporučujete k samostudiu.

 17. richie napsal:

  zdravim, ked som to zacal skumat, vsimol som si ze na kodoch niektorych vyrobkov uz ta vrchna ciara urobena je, plni to jejaku funkciu ci je to len tak? dalej sa chcem spytat, nestacilo by uzavriet iba samotne tie 6tkove ciarky nech je to trochu nenapadnejsie?

  • jirik napsal:

   taky jsem si toho všiml u jednoho výrobku –
   odpověď od tm –
   to je sice pěkné, že ho mají nahoře, ale dole chybí. Proto to deaktivované není….

 18. Bára napsal:

  Velmi zvláštní. Léta jsem pracovala jako pokladní, na lidi jsem se vždy usmívala, stále zdravím všechny lidi s úsměvem na potkání – jak je to možné?

 19. Lenia napsal:

  Keď nakupujem cez internet ku kodu sa nedostanem može byť ??

 20. mirek napsal:

  Fiha, jsem si všiml, že jste vymazali ty dlouhe komentare, ktere napsal pan Jano. Zeby mnel pravdu ? JSTE NAPSAL Z NÁSLEDUJÍCÍ ADRESY:

  mirek
  mirek.hruska89@gmail.com
  212.55.254.163

  JSTE PANE MIRKU, JANO A ASI I JINÉ NICKY, ŠPATNÝ TROL, NEUMÍTE ANI SPRÁVNĚ TROLIT. KDYŽ NĚCO DĚLÁTE, MĚL BYSTE TO DĚLAT SPRÁVNĚ. PODÍVEJTE SE JAK MĚNÍTE JMÉNA A ADRESY, SÁM SI ODPOVÍDÁTE, ALE NECHÁTE SI TO STEJNÉ IPÉČKO. SKUTEČNĚ GENIÁLNÍ PANE TROLE. BĚŽTE SE ZAHRABAT A ZA TROLOVÁNÍ VÁM ASI TENTO MĚSÍC NEZAPLATÍ.

  …..s Láskou a úsměvem tm….

  mirek
  mirek.hruska89@gmail.com
  212.55.254.163

  jano
  l454801@mvrht.com
  212.55.254.163

  Jano
  novak.janto@gmail.com
  84.47.13.177

  jano
  l331056@mvrht.com
  212.55.254.163

 21. Jozo napsal:

  No tenhle komentar ani nevyjde to je jasne ale ja nikomu neberu jeho viru. Nicmene umi si nekdo vubec predstavit jak by takova vec musela byt velka aby zvladla to co tu pisete? Pracuji s frekvencema uz pres 30 let. neco takoveho by sice omezene slo vyrobit. Ale ale. Rozhodne ne do pristroje na baterii s par gramy elektroniky. Navic cena takoveho zarizeni by se vysplhala doslova do milionu korun. A kdyz si vezmu tu vsestranost jak uvadite to je neco neproveditelneho s nasi dosavadni technologii. POKUD by totiz takove zarizeni opravdu existovalo. TAK mate narok na nobelovu cenu za teleport. Protoze rozlozit neco tak sloziteho je zatim nemozne.

  • tomáš marný napsal:

   Vážený jozo,
   když nerozumíte matérii, raději nepište nesmysly a věnujte se nějakým smyslnějším věcím kterým rozumíte. Plácáte játra. Jako příklad uvedu následující:
   Žádný vědec nedokázal co je to láska, jak vzniká a jaké energie se vytvářejí. Pro matrixové vědce zcela matematicky, fyzicky nemožné dokázat a přesto existuje. Energie čárkových kódů jsou čitelné určitými zařízeními a testy 1000% potvrzují vyzářené destrukce do potravin. Odpovídat nemusíte…..
   tm

 22. Michal napsal:

  Chcel by som sa spýtať, či sa 666 vypáli do potraviny/výrobku vždy, alebo to dokážu niektoré typy obalov eliminovať (napr. hliníkové, alebo kombinácia viacerých obalových materiálov).

  • tomáš marný napsal:

   I tak se to tam vypálí. Pokusy se dělali v roce 1991 ve Švajzu…..
   tm

 23. Michal napsal:

  Ešte mám jednu otázku – keď si v potravinách odvážim napr. banány, váha mi vytlačí nálepku s čiarovým kódom, ktorú na ne nalepím. Pokladníčka pri blokovaní odlepí nálepku z banánov (aby nemusela otáčať celý trs banánov), oskenuje ju a potom ju nalepí spať na banány. Vypálilo sa 666 aj keď nálepka nebola v čase skenovania na banánoch?

  • tomáš marný napsal:

   Milý michale,
   do banánů to není vypáleno, protože se „anténa na nich kontaktně nenachází…..
   tm

   • Michal napsal:

    Ďakujem za odpoveď.
    A keď v momente skenovania držala pokladníčka štítok s kódom v ruke, vypálilo sa to na ňu? Neviete náhodou, či to má nejaký dlhodobý dopad na zdravie?

    • tomáš marný napsal:

     Ano michale, má to dopad na zdraví, mnohé dívenky od pokladen v Německu nemohou otěhotnět a jsou stále energeticky vyčerpané. Mnohé mají silné poruchy menstruace…..
     tm

     • Daniela napsal:

      Prosím Tomáš, máte odkaz na nejaký výskum, ktorý by potvrdzoval vaše tvrdenie o potenciálnej neplodnosti?

 24. Timotej napsal:

  Ja tomu stále nie celkom rozumiem. Veď pri čiarovom kóde záleží rovnako na čiernych čiarach, ako aj na bielych medzerách, nie? A ak teda záleží aj na bielych medzerách pri kódovaní jednotlivých čísel, tak predsa oddelovače/markery nie sú binárne zakódované čísla 6, lebo oddeľovač má 5 častí – biela, čierna, biela, čierna, biela a číslo má 7 častí – v prípade šestky napr. – čierna biela, čierna, biela, biela, biela, biela. Pokiaľ tomu rozumiem správne, tak biela akoby kóduje 0 a čiena 1. Binárne 01010 (marker) a 1010000 (šestka) je dosť rozdiel.

 25. Metrostavak napsal:

  Dobře. A co dělat se vším co už naskenované bylo? Myslím veškeré oblečení co máme doma, nábytek, lustry,drahé voňavky, atd? Taky by to znamenalo přestat nakupovat ve večerkách. Diky za odpověď.

 26. Metrostavak napsal:

  Diky za článek. Krásně do sebe všechno začíná zapadat.

 27. Pepa napsal:

  A jak působí ten černý fix centropen na zkratování antény, potažmo dále označované na zboží, pokud byl při nákupu oskenovaný?

 28. Lubomír Čáslava napsal:

  Dám hodně ale tohle už ne 🙂

 29. bedřich napsal:

  To si děláte prdel? Nebo tomuhle opravdu věří? A pak má být na tomhle světě dobře, když tu žijou takovéhle individua….

  • alue napsal:

   …..zapomněl jste dopsat, že tím individuem myslíte sebe, že ano!
   Náhodou jsem se podílel ve švajzu v roce 1990-1991 na výzkumu škodlivosti čárkového kódu, kde byli odborníci z různých druhů oborů a také to potvrdili. Když něčemu nerozumíte, raději nic nekomentujte…..
   tm

 30. aksamitnik napsal:

  No jo, ale co ty lasery, kterými to projde u výrobce, velkoprodejce či při inventurách??? Těch šestek tam bude víc a produkt bude víc stananózní?

 31. Ondřej napsal:

  Člověk by si řekl, že těch asi 200 různých standardů čárových (čárkových) kódů bylo vymyšleno z důvodů automatizace (díky tomu pak třeba nečekáme na výrobu jednoho auta několik let, nebo několik hodin či dní nečekáme ve frontách v supermarketech). A just ne, jsou za tím ďábelské úmysly. Děkuji za článek, vždycky si na nákupy už budu brát fixku a nebudu si kupovat auta… A vlastně úplně nejlepší by bylo se odstěhovat třeba do afrického Konga, abych se téhle ďábelské věci vyhl úplně…

 32. hajc napsal:

  pročetl jsem si článek i celou diskusi, jestli to někdo neřešil, ale nikde jsem to nenašel, tak předestírám dotaz. Proč se to má zkratovat nahoře i dole? Pokud jde opravdu o zkratování, tak by mělo stačit spojit to jen jednou čárou a (spojení + a – a je zkrat) tak na co dvakrát?

  • tomáš marný napsal:

   Milý hajz,
   je to anténa, jaká bývala kdysi na střechách a přijímala teresterický signál. Stejný princip, stejný fyzikální jev. Když se direktiva na anténě zkratovala, anténa nepřijímala signál. Jednoduché. Dělat poloviční otevřenou anténu není moudré, musí se zkratovat jak nahoře tak dole…..
   tm