Dnes definitivně skončila nezávislost České televize: Generální ředitel ČT Petr Dvořák podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose

Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!

A je to tady. Dochází k lámání chleba, nervy jsou na pochodu, rukavičky jdou dolů a masky jsou odhazovány, protože jde o všechno. Dnes došlo k naprosto bezprecedentní události, která možná ovlivní nejen prezidentskou volbu za 9 dní, ale možná i ohrozí účast prezidenta republiky v prezidentské debatě s Jiřím Drahošem na České televizi, i když není vyloučeno, že v této chvíli už může být Miloši Zemanovi jedno, jestli je hlavním problémem v ČT Václav Moravec nebo někdo jiný, protože to, k čemu dnes došlo, nemá obdoby. Generální ředitel České televize Petr Dvořák se totiž podepsal pod politický manifest neziskového uskupení Rekonstrukce státu [1], který má název “Mantinely demokracie” a jde celkem o 19 mantinelů, které by politici nikdy neměli překračovat. Text je namířen proti Andreji Babišovi a proti SPD Tomia Okamury, kromě toho, že jde o vměšování do české politiky zvenčí, ale o tom až níže. Problém je v tom, že celý tento dokument je převzatý od amerického velvyslanectví v Praze, kde byl tento dokument v původní anglické verzi k dispozici již od roku 2011, dva roky předtím, než vznikl neziskový projekt Rekonstrukce státu.

Petr Dvořák, generální ředitel České televize.

Výzva “Mantinely demokracie” má svoji vlastní webovou stránku [2], kde je uvedeno celkem 19 bodů, které na přednáškách v Americkém centru v Praze v roce 2016 prezentoval bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro jako 19 mantinelů pro omezení politické moci českých politiků v ČR, kde cílem je vyčlenit některé výkonné a justiční mechanismy v ČR z vlivu Poslanecké sněmovny a demokraticky volených zástupců. Jde o zásadní dokument, kterým americké velvyslanectví zasahuje do chodu České republiky a skrze neziskový projekt Rekonstrukce státu se snaží omezit demokratický politický proces v České republice způsobem, který u veřejnosti má vyvolat pocit skryté války proti politickým stranám, které apriori prý chtějí v České republice zneužívat moc. Celý dokument je zpracovaný způsobem, že dává sice smysl, ale podprahově obsahuje nebezpečné prvky odebírání svrchované demokratické moci českému politickému systému demokraticky volených zástupců. Pojďme si těch 19 mantinelů rozebrat.

Mantinely demokracie

 1. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislé vyšetřování případů orgány činnými v trestním řízení.
 2. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily řádný a nestranný výkon činnosti Finanční správy, Finančního analytického úřadu a bezpečnostních sborů.
 3. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislou činnost kontrolních a dozorových orgánů veřejné moci.
 4. Podstatné organizační a personální změny ve fungování orgánů činných v trestním řízení probíhají jen v případě, že o nich byli s dostatečným předstihem informováni vrcholní představitelé těchto orgánů a zástupci opozice a byla umožněna debata o vhodnosti těchto změn.
 5. Vláda odvolává Nejvyššího státního zástupce jen v případě, že k tomu budou dány jednoznačné důvody prokázané zejména v kárném řízení.
 6. Vláda zajišťuje nezávislost, odbornost i potřebnou finanční a personální kapacitu Výboru pro personální nominace, který posuzuje obsazování orgánů podniků vlastněných státem.
 7. Vláda zajišťuje, aby veřejní funkcionáři uvedení v § 2 zákona o střetu zájmů, jejichž jmenování je v pravomoci vlády či jí podřízených orgánů, prošli řádným výběrovým procesem a splňovali odborné předpoklady pro výkon funkce.
 8. Vláda, která nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, vládne v demisi jen po nezbytnou dobu.
 9. Vláda neobchází služební zákon neopodstatněnou systemizací služebních a pracovních míst.
 10. Vláda nezužuje rozsah práva občanů na informace a dbá na to, aby orgány státní správy informace poskytovaly řádně a včas.
 11. Pokud bude schválen ústavní zákon o obecném celostátním referendu, nebudou připuštěny otázky, které mohou vést ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, zrušení či omezení ústavně zaručených práv a svobod nebo k rozporu s mezinárodními závazky ČR.
 12. V případě novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny směřující k zefektivnění jednání ve Sněmovně nedojde k potlačení práv opozice na diskusi.
 13. Vláda zachovává v procesu přípravy zákonů prostor pro nestranné odborné posouzení ústavnosti a dalších podstatných aspektů legislativních návrhů, které v současnosti provádí Legislativní rada vlády.
 14. Vláda zachovává veřejný přístup k legislativním dokumentům vlády.Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
 15. Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
 16. Vláda ve své činnosti respektuje rozhodnutí Ústavního soudu a neprosazuje omezení jeho kompetencí.
 17. Vláda zachovává veřejnoprávní média a neprosazuje změnu jejich právního postavení, směřující k jejich větší podřízenosti výkonné moci.
 18. Vláda nečiní žádné kroky narušující nezávislost obsahu veřejnoprávních médií.
 19. Projednávání výročních zpráv mediálních rad není využíváno k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Nebezpečnost výzvy Mantinely demokracie spočívá ve dvou paragrafech, 11 a 17, které jsou vpašovány do tohoto dokumentu z čistě účelového lobbistického hlediska. Paragraf 11 výzvy už dopředu diskredituje snahy SPD a Tomia Okamury o zavedení nejen přímé demokracie, ale i o vyvolání referenda o vystoupení z EU a zejména z NATO. Na tomto má největší zájem především americké velvyslanectví, které nechce dopustit vyvolání referenda o vystoupení ČR z NATO, neboť to je jeden z mezinárodních závazků ČR. Některé paragrafy sice dávají význam a nelze proti nim moc namítat, nicméně ostatní paragrafy dokumentu se snaží ovlivňovat v ČR politický proces, který vychází z legislativního a především plebiscitního rámce demokratických voleb. Pokud se totiž podíváme na paragraf 17, tak najednou pochopíme, že v celé výzvě začíná něco opravdu vážně zapáchat.

Tisková konference Rekonstrukce státu.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák připojil svůj podpis pod výzvu Mantinely demokracie zejména kvůli paragrafu 17, ale v důsledku i dalších dvou paragrafů. Problém je v tom, že generální ředitel ČT musí být apolitickou osobou a nesmí se vyjadřovat k politickým krokům a prosazovat politické teze, a to ani ve vztahu k vlastnímu subjektu, kterému šéfuje. Veřejnoprávní služba znamená, že médium má vyjadřovat názory všech občanů a z principu věci je naprosto nemyslitelné, aby se generální ředitel ČT podepisoval pod výzvu, kterou vytvořila nezisková organizace ve spolupráci a na základě konzultací v Americkém centru v Praze se zástupci amerického velvyslanectví, nemluvě o sponzorech a organizacích, které tuto neziskovou organizaci financují, čímž se skandál Petra Dvořáka dostává do úplně jiných rozměrů.

Za Rekonstrukcí státu stojí zahraniční fondy a americký NGO sektor spolu s podporou US Embassy a americké Transparency International

Rekonstrukce státu je sdružení více jak 20 neziskovek, které vzniklo v roce 2013 z původního pro-amerického projektu v ČR s názvem Frank Bold a za nímž stála americká neziskovka Transparency International, kterou financuje americký Kongres, ministerstvo zahraničí USA, Rockefellerova rodina a v neposlední řadě George Soros. Transparency Internatioanal se později z projektu stáhla. Pokud se podíváme na seznam významných a největších dárců Rekonstrukce státu, najdeme tam subjekty, které nám jsou velmi dobře známy a vůbec nás nepřekvapí.

 • Americká ambasáda v Praze
 • Open Society Foundations George Sorose
 • Fond Otakara Motejla
 • Fond Karla Janečka
 • Student Agency
 • Program Evropské unie
 • Britská ambasáda
 • Kanadská ambasáda
 • EEA Grants
 • Norské fondy

Ředitel České televize se tak podepisuje pod lobbistický dokument neziskovky, která je odshora dolů financována cizími mocnostmi, ambasádami a soukromými fondy, které pomocí politického lobbingu a politických neziskovek v ČR zasahují a vměšují se do vnitřních zájmů ČR.

Seznam hlavních a největších dárců Rekonstrukce státu

Jenže to stále není ten nejvyšší vrchol tohoto skandálu. Když se totiž podíváme na stránky Rekonstrukce státu na citace signatářů výzvy, najdeme tam stejné lidi, kteří podepsali také Kroměřížskou výzvu [3], která pro změnu usilovala o odvolání prezidenta Zemana a současně vyrobila dva prezidentské kandidáty proti Miloši Zemanovi, Michala Horáčka a Marka Hilšera. Oba dva po 1. kole prezidentské volby ihned běželi za Jiřím Drahošem a vyjádřili mu podporu pro 2. kolo volby. Kroměřížská výzva je v současné době hlavním podporovatelem Jiřího Drahoše pro 2. kolo a s velkým překvapením najednou zjišťujeme, že ředitel České televize se připojil k výzvě, kterou signují vesměs výhradně signatáři Kroměřížské výzvy, která usiluje o odstranění Miloše Zemana z funkce prezidenta. O Kroměřížské výzvě a o jejím napojení na Jiřího Drahoše jsme psali zde.

Rekonstrukce státu a Kroměřížská výzva jako dvě dvojčata na podporu Jiřího Drahoše a společného boje proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi

Každá moc má vždycky tendenci rozpínat se za vytyčené hranice. Hrozba rozpínání moci se v osobě předsedy vlády už nějaký čas ohlašuje jako to, co by mělo být: zrušení či omezení Senátu, likvidace územní samosprávy, zjednodušení jednacího řádu Sněmovny i vlády,” říká o svých motivech pro přesné vytyčení mantinelů Petr Pithart. A právě Petr Pithart podepsal i Kroměřížskou výzvu. Obě výzvy podepsali i Tomáš Halík a Fero Fenič. Mantinely demokracie podepsali Tomáš Hanák a Jiří Grygar.

Co je zajímavé, že Kroměřížskou výzvu podepsal i Tomáš Přikryl, který v roce 2014 ve spolupráci s americkou ambasádou organizoval pro Američany v Praze operaci “Red Square” (Rudé náměstí), krycí jméno pro červené karty proti Miloši Zemanovi v listopadu 2014. Jak se ukazuje, neziskový sektor pod přímým vlivem amerických organizací ve spolupráci s Pražskou havlérkou a tzv. kulturní frontou, dostali na svoji stranu i generálního ředitele České televize. V současné chvíli došlo k odkrytí karet, všichni se odkopali a stojí proti Miloši Zemanovi a současně se postavili na stranu Jiřího Drahoše, kterého podporuje Kroměřížská výzva a Rekonstrukce státu, protože vidíme stejné signatáře pod oběma výzvami.

Mantinely demokracie jsou americkou “maskírovkou” na zabránění referenda o vystoupení z NATO a zestátnění nebo reformy veřejnoprávní televize a rozhlasu

Mantinely demokracie jsou primárně nastaveny proti Andreji Babišovi, alespoň tak to tlumočí média. Nicméně já o tom nejsem až tak přesvědčený, protože jednotlivé paragrafy dokumentu jsou namířené proti svrchovanosti České republiky a jejich cílem je zabetonovat v ČR vliv amerických mocenských sil a zabránit SPD ve vystoupení z NATO, a současně ochránit největšího spojence Američanů v Praze, Českou televizi. Neoconi v Praze posilují svoje pozice, protože americký prezident Donald Trump přišel o veškerou kontrolu zahraniční politiky a veškerou mezinárodní politiku dnes ovládá a definuje americký Kongres, který je prolezlý neocony a válečnými jestřáby. Praha tak zůstává pod kontrolou těch samých neoconů, kteří fungovali na americkém velvyslanectví v Praze pod předchozími velvyslanci, které tam dosadil Barack Obama.

Pouhých 9 dní před volbami odkrývají černé figury své masky a otevřeně se staví na stranu proti Miloši Zemanovi a proti politickému rozdání karet po říjnových parlamentních volbách

Jen 9 dní před volbami prezidenta se tak generální ředitel podepsal pod lobbistický nátlakový dokument, který připravila ve spolupráci s americkou ambasádou neziskovka, za jejímž vznikem stojí americká NGO Transparency Interantional, kterou financuje americký Kongres, to znamená ti samí neoconi, kteří odstavili Donalda Trumpa od zahraniční politiky. Všechno to do sebe zapadá před volbami jako skládačka. Figurky jsou odkryty, masky spadly, všichni čekají na závěrečné tahy voličů.

Marek Hilšer, prezidentský kandidát podporující nyní Jiřího Drahoše na tiskovce Kroměřížské výzvy.

Hra na demokracii už neskřípe, demokracie v ČR se rovnou už zadřela, šéf veřejnoprávní televize vyrazil do angažované politiky proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Pohnutky a důvody ponechme stranou. ČT je už v tak zoufalém stavu, že o její nezávislosti už se dokonce vyprávějí v poslanecké sněmovně vtipy, takže Petr Dvořák tuší, že když vyhraje Miloš Zeman, jeho ředitelská židle se záhy pod ním rozsype. Proto mu nezbývá nic jiného, než se otevřeně a sám za sebe postavit na stranu signatářů Kroměřížské výzvy a Mantinelů demokracie z podkladů americké ambasády. Co na to řeknou občané, to uvidíme 26. a 27. ledna u voleb prezidenta.

Postavte se na stranu ochrany národa před vlivem cizích fondů a ambasád, podpořte Miloše Zemana a sdílejte tento článek na sociálních sítích a v emailech svým přátelům a kamarádům. Musí se dozvědět, že proti voličům po říjnových volbách a proti Miloši Zemanovi už vyrazil do boje i ředitel veřejnoprávní televize, na které má brzy Miloš Zeman diskutovat s Jiřím Drahošem. Sami si domyslete, jaká diskuse to bude a jak budou otázky stavěny proti Miloši Zemanovi s cílem ho pošpinit. Česká televize je v rozkladu v přímém přenosu, ředitel se otevřeně postavil na stranu podporovatelů Jiřího Drahoše. Toto se musí voliči dozvědět, k čemu právě došlo na Kavčích horách.

 

Zdroj: 1

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

4 komentáře

 1. cholekalciferol napsal:

  Neodpustím si poznámku, ČT byla někdy nezávislá ?

 2. Janča napsal:

  Televizi jsem vyhodila před více jak 10 lety

 3. Maroš napsal:

  MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

  „Charta 77 byla od svého zaloţení v r. 1977 koncipována jako zednářská lóţe. Funkce mluvčího je převzata ze Sionistické organizace. Aby nemohla být jako ilegální organizace stíhána podle zákona, odesílala všechna svá prohlášení a stanoviska státním úřadům. Ve svém prohlášení z 1. 1. 1977 konstatuje, ţe nechce škodit komunistickému reţimu, ale chce s ním vést konstruktivní dialog, coţ koresponduje s komunistickým zaměřením vedoucích funkcionářů Charty a s dohodami, které byly o jejím
  vzniku a působnosti uzavřeny. Reakce, která byla proti Char
  tě 77 vedena ze strany ÚV KSČ měla za účel na Chartu upozorňovat a popularizovat ji u protikomunistickysmýšlející části občanské veřejnosti. Hlavní část její popularizace převzaly vysílačky Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC.
  Přibliţně od r. 1974 byla v Československu konstituována nová báze KGB, která dnes zahrnuje asi 7 aţ 8 tisíc občanů Československa, kteří nejsou v ţádných evidencích StB, KGB, ministerstva zahraničí, atd. Jediným viditelným výrazem této báze je skupina prominentních reprezentantů Charty 77, dnes převáţně zastávající nejvyšší státní úřady.“

  „Je nejvýš pravděpodobné, ţe nejdůleţitější materiály, týkající se Charty a jejích prominentů, byly z FMV odstraněny ještě před 17. 11. 1989. Kupř. magnetofonové kazety s nahrávkami jednání mluvčích Charty, jejího vedení, jednání s některými zahraničními diplomaty apod., které vedení Charty předávalo StB, zmizely (záznamy o jejich existenci v osobních materiálech důstojníků StB byly patrně přehlédnuty).
  Rovněţ byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: V. Havla, I. Havla, J. Dienstbiera, Zuzany Dienstbierové, Petra Uhla, Jar. Šabaty, A. Šabatové, L. Hejdánka, V. Bendy, J. Gruntoráda, M. Palouše, R. Palouše, Kantůrka, E. Kantůrkové, Vl. Chramostové, M. Kubišové, Zd. Jičínského, M. Motejla, dr. Danisze, Zd. Rychetského, P. Pitharta, J. Urbana, P. Kučery, J. Hájka, M. Hájka, A.Marvanové, P. Šustrové, J. Rumla, R. Slánského, W. Komárka, M. Zemana, V.Klause, atd.

  „Zpráva Komise FS pro vyšetřování událostí 17. 11. 1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky šetření se promítly do odsouzení několika bezvýznamných policistů k
  několikaměsíčním trestům. Vyšetřování bylo zaměřeno pouze na násilnosti na Národní třídě, bylo zmanipulováno a záměrně se vyhýbalo vyšetření politického pozadí převratu. Podobný osud postihl Nezávislou vyšetřovací skupinu studentů, která vznikla jako reakce na evidentní manipulování vyšetřovací komise FS.
  Důsledkem tohoto stavu věcí byly rychle a všeobecně se rozšířivší pochybnosti o nejapné legendě sametové revoluce, jak ji dosud urputně hlásá president a vláda Charty 77. President rovněţ nedodrţel svůj veřejně daný slib, ţe budou zveřejněny všechny záznamy o jednání s Adamcovou vládou a následně jednání tzv. rozhodujících politických sil (dodnes není známo, kdo je tímto pojmem označen). S odstupem měsíců se však stalo zřejmým, ţe masakr na Národní třídě byl předem připraven a ţe byl koncipován jako signál k zahájení převratu. Po něm byla iniciativa okamţitě předána Chartě 77 – to dokazuje, ţe v přípravách existovala spolupráce (mimo mnoha dalších důkazů). Charta převzala iniciativu
  rozšířením sdělení sl. Draţské o smrti studenta, která se ukázalabýt desinformací. Tento kritický bod spojení Charty 77 a zasvěcené části ÚV KSČ nebyl dosud objasněn a tvoří jedno z ústředních politických tajemství.“

  „Nikoli náhodou v jednom ze svých prvních prohlášení Havel nabídl své zprostředkování mezi Ţidy a Araby, i kdyţ to vzbudilo posměch. Přesto je jeho úloze přizpůsobováno všechno, co je nutné, včetně vnitřního politického reţimu státu: osobní presidentskýreţim, podříz
  enost KSČ, vytváření jediné politické výkonné armády OF, zničení jakékoli opozice, která by byla schopna jeho budoucí politiku korigovat, atd. Také proto jsou jeho zahraniční poradci téměř výlučně sionisté, nebo ţidé.Proto Havel obnovil v Československu
  všechny ţidovské společnosti a přislíbil transfer ţidů z Ruska přes
  Československo, obnovil zednářské lóţe, jejichţ členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru. Ihned po svém zvolení presidentem republiky, k němuţ byl předurčen od května 1989, vzal pod ochranu KSČ a její členy a dříve, neţ se občanská veřejnost vzpamatovala, nechal v parlamentu odhlasovat zákon č. 15/1990 z 23. 1. 1990 o politických stranách, jímţ byla zajištěna legalita existence KSČ pro budoucnost a právo na účast ve volbách a podíl na legitimní moci ve státě. Svůj postoj odůvodnil tézemi politiky národního porozumění,humanitou, lidskými právy, odpuštěním a láskou k bliţnímu. Tímto aktem legitimoval rozhodnutí setrvat na autorita
  tivních aţ totalitních principech své vlády proti vůli obyvatelstva.
  Průnik mezinárodních souvislostí v politice V. Havla se projevuje v hospodářské a ústavně právní
  destrukci Československa.

  „Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika, jejíţ řízení je určováno konsorciem 14 světových bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protoţe toto konsorcium vlastní, řídí, nebo alespoň kontroluje 72 % veškerého světového oběţiva.“
  http://www.policejniveteran.cz/files/Anal%C3%BDza%2017.listopadu%201989.pdf

  Čo je to Rímsky Klub?
  http://tadesco.cz/co-je-to-rimsky-klub/

  „Zeptali jsme se proto přímo Jiřího Drahoše, zda je či není členem. „Česká asociace Římského klubu je sdružením s dlouholetou historií, jejímž čestným předsedou byl Václav Havel, výkonným předsedou Valtr Komárek a mezi zakládajícími místopředsedy byl Miloš Zeman, současný prezident ČR. Ten se v počátcích výrazně za vznik pobočky klubu angažoval,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz Jiří Drahoš.

  Klub podle něj je to od samého počátku čistě diskusní kroužek, kde se debatuje o různých otázkách doby. „Se zednáři nebo jakoukoli snahou ovládnout svět to nemá nic společného, to je naprostá hloupost. Vím to z přímé zkušenosti, po jistou dobu jsem České asociaci i předsedal. Zhruba od roku 2010 se činnosti již neúčastním,“ dodal pro EuroZprávy.cz Drahoš.

  A co Miloš Zeman?

  Jeho slova potvrzuje i článek z doby, kdy vznikla česká větev klubu. „Čestným předsedou asociace se stal prezident ČSFR Václav Havel, předsedou prof. Valtr Komárek, DrSc., vědeckým sekretářem ing. Jiří Nekola, CSc., místopředsedy rektor Univerzity Karlovy prof. Radim Palouš, děkan matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského prof. Beloslav Riečan, DrSc., a prognostik ing. Miloš Zeman,“ píše se v archivní zprávě ČTK z 22. února 1991, jejíž kompletní znění má server EuroZprávy.cz k dispozici.

  Na to, jestli a jak dlouho byl Zeman do činnosti klubu zapojený,
  jsme se ptali i Hradu. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ale příliš sdílný nebyl. „Tuto záležitost neřeším, plně se soustředíme na přípravu duelu s Jiřím Drahošem,“ uvedl Ovčáček pro EuroZprávy.cz bez bližších detailů.“
  http://domaci.eurozpravy.cz/politika/212973-rimsky-klub-zeman-ho-zakladal-drahos-clenem-neni-ez-zjistovaly-podrobnosti/

  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11912-statecne-osoby-zahadne-zemreli-tajne-informace-svet-politika

 4. .lak napsal:

  Mediokracie je jen jedna z hlav hydry sloužící k dehonestaci a pauperizaci občanů v loutky obecně úpadků záměrně obludnými lotry.

  Tak se nám ty volby zvrhly v institucionální a průmyslový rasizmus bussines plánu kapitálu na krizi, které systém ziskovců prostě vyvolává s buď nakoupenými šmejdy nebo s hlupáky v zájmu nadnárodních kolonizátorů bezprizorných. A zastání? Budete se divit leda v sankcionovaném rusku jestli nechápete a proto pořád úžeři řvou Putin. Který nenechává exploatovat obyvatele a samozřejmě že je tam skupina vzdělaných chápajících zločinnost struktur kapitálu dobyvačného imperialismu budulínků na rozdíl od choutek těchto výtečníků kteří se na exploataci nevolníků jako neofeudálové klerofastického absolutismu chtějí patrně podílet bez špetky studu a svědomí a pocitu pospolitosti a sounáležitosti světoobčani. Proto je i ten výsměch lidem evropy s nehorázným náborem cestovky dvou kontinentů lidských zdrojů na popud korporátních fašistů neoliberálů, komunistů pro sebe a dosaďte si jakoukoliv rvačku snad na sražení ceny práce, jestli ne vyloženě oné výměny obyvatelstva stůj co stůj za každou cenu sociopaty. Otázkou je kam až to chtějí vygradovat? Snad k pouličním bouřím a nedivil bych se při mentalitě i realizovaných skutcích a co to vlastně je za jejich tkz. priority když prý i ČT přiznala že 10% dětí tu nemá na obědy. Zřejmě se drží jak špína košile že z cizího krev neteče a celý ten konstrukt s migranty je prostě výsměch velkomožných obyvatelům s přikládáním jim zátěže oproti obecnému finančnímu zdraví lumpy bez skrupulí a svědomi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..