Tyto obrázky ukazují původ dne a noci. V horní polokouli je noc a v dolní den.

Na obrázku je znázorněn den a noc i s pohybem měsíce, kde je vidět jak jej osvěcují reversibilní paprsky slunce, které se uvnitř šíří po parabole. Levá noční strana ukazuje pohyb a viditelnost měsíce v jeho fázích.

Zde je vidět dopad slunečních paprsků na zemi jak v konkávním, tak v konvexním modelu, všimněte si, že dopadají pod stejným úhlem.