…..více pravdy na tak krátkém videiku nebylo možné říci….

00:05