JEMEN – ZCELA SKRYTÁ DATA PRO VEŘEJNOST. DÍL 1

…..pro velkou důležitost uvedených dat a dějů na planetě Zemi je nutné tento článek pro veřejnost zopakovat aby lidé věděli co se dnes odehrává a asi bude odehrávat a kde jsou příčiny. Vyvracení důkazů nějakými údajnými odborníky, či nějakými outsidery je naprosto zbytečné. Naprosto směšné a úsměvné. Tají nos mezi svýma očima….

08:54

….článek, který budete nyní číst, je naprosto záhadný a pro veřejnost zůstala tato data záměrně utajena. Lepší než jakákoliv detektivka kterou jste četli. Měla zůstat navždy utajena! Smutné na celé záležitosti je, že je to tvrdá realita a může se také týkat Vás. Přestože Vám předložili mnoho nepřímých důkazů ve formě celovečerních filmů, nebo dětských her, skoro všichni dokonce jedny z těchto systémů používáte a nosíte po kapsách, nikdo by ani netušil, odkud vítr vane. Ke konci tohoto článku pochopíte.

PROSÍM ŠIŘTE, KDE MŮŽETE, ABY PRAVDA VYPLAVALA NA POVRCH…..

DĚKUJI

 

Znovu bych rád upozornil na skutečnost: Co lidský mozek nezná, to okamžitě zamítá. Zná jen naučené děje ze školy a vědy, ostatní musí být zamítnuto, i když je to pravda.

Klidně mně považujte za blázna, který si to všechno vymyslel a dal dohromady, protože nemá co dělat a baví se odhalováním neodhaleného.

Předložené důkazy jsou dokonce vypáleny laserem do skal a ještě se dají stále najít. Jsem zvědav, jak dlouho. A kdopak je tam vypálil????? Co to bylo za civilizaci, která nás má zájem varovat a popřípadě ochraňovat???? I důkazů z minulosti je až přespříliš. Lidé si je neumějí poskládat jako puzle dohromady a mnozí ani najít.

O co se tedy jedná????? Jedná se o zakódovaná data a tajemství planety Země a s tím související historie a mnoho dalších dochovaných skutečností. Budeme se tedy zabývat planetou Zemí a následně lidstvem a JEMENEM jako hlavním územím, kterého se to bezprostředně týká, na okraji celého dění jsou také Wingmakers, neboli tvůrci křídel, jeho skrytými komnatami a také odhalení dějů, které Vám byly třeba v televizi, novinách či jinde ukázány. Né jako celek ale vytržené z konceptu, překroucené a zavádějící. Jak vždy tvrdím, otočené o 180°. Dále se na celém dekódování podílí i Leonardo da Vinci, který už v 15 století přesně 1500 věděl o dějích budoucích.

Co nás čeká???? O jaké skutečnosti se bude jednat????? Dozvíte se v následujícím textu. Sami dlouhou dobu vidíte a cítíte, že se něco na planetě Zemi odehrává, a vy nemáte o tom ani tušení.

Chtěli to před Vámi Vážení čitatelé utajit.

1)ÚVOD…..

Všechno začalo dosti nevinně. Bylo vyškoleno 30 amerických vojáků (special forces) speciálních sil. Nevěděli co vlastně dělali za velké (ba přímo obrovské) peníze, které nakonec nikdy nemohli z konta vybrat. „Celý děj se staruje v bývalém Babylonu.

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-06-11

Hvězdy na špici kolem babylonu znamenají znaky satana, protože stojí oproti základně – spodní straně – na špici. Jsou dosti zdůrazněny. Mimo jiné je jich tam přesně 11. Co 11 znamená už víte. Z čeho jsou v podstatě složeny hvězdy EU se můžete podívat níže.

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-06-32

Dobře se podívejte na „mimozemskou bytost“ která drží v pravé ruce symbol lidské šišínky mozkové. Největší symbol této šišínky nebo jak chcete šišky, se na planetě Zemi nachází právě ve VATIKÁNU. Proč asi????? A údajné hodinky na její ruce nejsou hodinkami. Copak je to za zařízení???? Náramek to taky není!!!!!

tm: Napíši Vám v jednom z dalších článků o symbolice a smyslu šišínky mozkové, a proč je právě tak důležitá pro každou lidskou bytost. Mobilními telefony a WIFI zařízeními si ji perfektně likvidujeme.

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-07-13

V Kremlu kolovala nanejvýš podivná zpráva FSB (tm dodává: psal se rok 2008), kde se praví, že přes 20 amerických vojáků (tm upravuje: bylo jich přesně 30) ze 716. batalionu vojenské policie armády Spojených států, spadající pod 101. výsadkovou divizi, pověřených bezpečností ve starobylém iráckém městě Babylonu, se základnou v iráckém městě Hilla, spáchalo „hromadnou sebevraždu“. Poté, co se pokusili „propojit něco popsané jako starobylá „hvězdná brána“ s velkým hadronovým urychlovačem v CERN, kde má začít jeden z nejkontroverznějších vědeckých experimentů v lidské historii. „Těla vojáků byla znetvořena takovým způsobem, že vypadali jako 5000 let staré mumie,“ uvedl svědek. A to se stalo během 5 vteřin po provedeném rituálu.

tm komentuje: Udělali určitý rituál, kterému byli naučeni a byl to jejich jediný a ten nejhlavnější úkol. Povedl se naprosto přesně. Nevěděli, že zároveň sloužili jako obětní beránci určitým mimozemským entitám. Film, který jsem měl možnost někde vidět byl děsivý. Nebylo to sci-fi ale tentokráte ve tvrdé realitě. Naprosto nadpřirozené?????

„Irácké bezpečnostní zdroje sdělily, že 21 členů amerických jednotek spáchalo před 27 dny sebevraždu na bývalé irácké letecké základně – informovala o tom v pondělí zpravodajská agentura Fars.

tm: Smůla, odkaz přestal fungovat, tam to samozřejmě ale nebylo (na letecké základně). Byla potvrzena jenom jejich „nechtěná sebevražda“. Už se tomu všemu musím smát, je to jako s A.Lubitzem u Germanwings.

Ale ten níže uvedený funguje.

Je třeba poznamenat, že ruští výzvědní analytici tyto pokusy západních zemí znovu vytvořit „kontakt“ s jejich starobylými bohy hlásili již dlouho dopředu. „Záhadný „rituál“, provedený americkými ozbrojenými silami v Babylonu, vyvolává obavy u muslimů a vůdců ruské ortodoxní církve“, kde jsme podrobně popsali skutečnou historii těchto lidí, a také jsme je varovali.

„Aspekt „opeřeného hada“ u tohoto nanejvýš podivného rituálu provedeného Američany po získání podzemních nálezů ve starobylých trezorech Babylonu posílil důvěryhodnost historiků, kteří uvádí, že ve skutečnosti je název Amerika převzat ze jména okřídleného hadího boha Amerik z Peru, kterého nazývali Amaruca, a dočteme se:

 

„Většina dětí a rodin, které barví nebo schovávají velikonoční vajíčka jako součást své tradice neděle zmrtvýchvstání, nemají o původu těchto tradic naprosto žádné povědomí. Činnosti kolem velikonočních vajíček se staly součástí západní kultury. Mnoho lidí by bylo překvapeno, či dokonce zděšeno, kdyby zjistili, kde mají tyto tradice původ.

tm: bylo to lidem řečeno, ve škole naprogramováno, proto to každý rok dělají. Vysávají z Vás energie.

„Vejce bylo u starých Babyloňanů posvátným symbolem. Věřili staré bajce o vejci podivuhodné velikosti, které mělo spadnout z nebes do řeky Eufrat. Z tohoto nádherného vejce – podle onoho starobylého příběhu – se vyloupla bohyně Astarte (Semiramis). A tak se vejce stalo symbolem bohyně velikonoc Easter.“

Tato myšlenka mystického vejce se rozšířila z Babylonu do mnoha částí světa. V Římě bylo vejce neseno v čele procesí na počest matky bohyně Roman. Vejce bylo součástí posvátných ceremoniálů Mystérií Bakcha. Druidové používali vejce jako svůj posvátný symbol. V severní Evropě, Číně a Japonsku pro své posvátné festivaly vejce barvili.

Vejce bylo také symbolem plodnosti; Semiramis (Easter) byla bohyní plodnosti. Velikonoční vajíčko je symbolem pohanské bohyně matky, a dokonce nese i jedno z jejích jmen.“

O temnotě, která obklopila lidi na západě díky jejich oddanosti starobylým bohům temnoty, jsme mluvili mnohokrát, ale v souvislosti s těmito posledními událostmi, ke kterým dnes dochází v Babylonu, by se celý svět měl skutečně třást hrůzou….. protože podle všech pramenů tito krutí démoni naší starobylé historie mohou být v důsledku skutků Američanů opět na nás všechny vypuštěni. Ale věřit tomu nemusíte dodává tm.

Neboť i za starobylých časů se těchto děsivých pánů temnoty báli i samotní andělé, a protože k válce s íránskými Peršany, která bezpochyby způsobí nejděsivější válku ze všech, dojde brzy, je dobré si vzpomenout na slova Daniela (10:20) týkající se této nejstrašnější nestvůry.

Výsledek rituálu, který provedli úspěšně američtí vojáci, bylo otevření časoprostorových kanálů. Málokdo věděl, k čemu má zařadit následující obrázky. Co to vlastně je????? Jsou to otevřené časoprostorové kanály, které byly na naší planetě Zemi zavřeny před vstupem určitých ras z vesmíru. Do té doby byla planeta Země chráněna obalem či obaly, které zaručovaly neviditelnost. Od rituálu tomu tak není. Nyní nás jiné civilizace mohou najít. Mohou se zde dostat vysoce agresivní rasy z planety M51, která patří šesti padlým andělům a vytvořili rasu jménem ANIMUS, jinak taky ANDROIDI.

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-08-22

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-08-50

Co zdánlivě nesouvisí s těmito událostmi je také největší urychlovač na planetě Zemi v CERNU:

„18. Června 2004 byla v CERN, v Evropském středisku pro výzkum částicové fyziky v Ženevě, odhalena neobvyklá nová pamětihodnost – 2 metrová socha indické bohyně Šivy Nataraja, paní tance. (foto) Tato socha, symbolizující kosmický tanec stvoření a ničení bohyně Šivy, byla CERN věnována indickou vládou na oslavu dlouhodobého spojení tohoto výzkumného střediska s Indií.“

(18=3×6, červen =6, 2004 = 6, dohromady pět šestek, elity chtěly maximálně zdůraznit a posílit energii hmoty)

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-09-29

2 metrová socha indické bohyně Šivy Nataraja

2) Přestává být sranda, jde se brečet…..

NEVYVRATITELNÉ DŮKAZY….

1 den který má 24 hodin nebo 1440 minut se dělí zlatým řezem na 890 +550 = 1440 minut

1440:890:550 = relace 1: π : π2

tm: rád bych zdůraznil, že původně π není konstantou pro kruh, je to π následně přiřknuto, (vědí, že nic vám nemohou skrýt a proto Vám ho dali přímo před oči ale v jiné barvě a v jiném smyslu) ale konstanta π je konstantou času. I když ve vesmíru čas neexistuje, pro nás byl zde aktivován. A právě konstanta pí je její symbol.

Jo,jo, MATRIX JE MATRIX…..

Podívejme se tedy na googel Earth, kde Jemen leží.

tm: Znovu pro ty, kteří nečetli moje předchozí články upozorňuji, že obraz hovoří k Vám a proto pravá strana je vlevo a levá vpravo!!!!! Prosím uvědomte si, že u obrazu člověka naprosto správně pojmenujete kde má levou a kde pravou ruku.

Popisy k dannému snímkům budou vždy nahoře.

Na obrázku níže se nachází Jemen na poloostrově Saudské Arábie vpravo. Omán se nachází vlevo.

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-10-06

Zde máte podrobnější mapu Jemenu, kde se delší dobu odehrávájí děje, které nebyly lidem zpřístupněny…..

Body označující „mimouš a klíč“ jsou zhruba uprostřed obrazu….

snimek-obrazovky-2016-12-11-v-18-10-41

Níže je zvětšený snímek kde se děje odehrávají…..

Zde nás bude zajímat levá část obrazu od „klíč“ (jedná se o klíč lidstva) směrem doleva

Zítra se seznámíte s druhým dílem, který bude daleko napínavější než ten dnešní.

tm

Mohlo by se vám líbit...

komentářů 14

 1. zdeněk napsal:

  Jaký má význam číslo 11 ?

  • Jura napsal:

   …teda abych si nepripadal, jako cynik, tak 11, je cislo „dokonalosti“. Dokonalost sama, nemuze obsahovat zadnou „dobrotu“, ale muze byt i neuprosna a dokonce i zla. …zkus si treba predstavit „dokonalou technologii“, na likvidaci vseho „nearijskeho“, jakou se porarilo uvest do praxe v Osvetimi.

 2. bertina napsal:

  Také bych prosila vysvětlit číslo 11. V neděli 26.3. na TV Nova pořad „Tvoje tvář má známý hlas“
  zpívala T.Wilhelmová punkovou píseň /tedy jestli se dá punk nazvat zpěv/.
  Název NO FUTURE FOR YOU. Při nic h předala porotě obrázek prezidenta Miloše Zemana,
  který byl označen X a měl ústa jakovy přelepená.
  Někdo z poroty se to pokoušél roztrhat jenže v přítomnosti kamer to nebylo jednoduché a tak I.Pazderková to nakonec zcela jasně ukázala na kameru.
  Očekávala jsem dnes nějakou reakci z diváků, ale zřejmě ti všichni, co to sledují buď to vůbec
  asi nepostřehli nebo nerozumí symbolice.
  Datum tedy 11 /25.3./.
  Jestli bude mít pan Marný čas a chuť k vysvětlení. Byla bych ráda.

 3. mojemeno napsal:

  Existuje mnoho vecí, ktoré nám môžu ublížiť.. sú tu rituály, obrady, tradície, kúzla, čáry, energie (kartáry, čarodejnice, babice, čakry).. Všetky tieto veci skutočné fungujú, sú na princípe KARMY.. lepšie povedané ničo za niečo. Ak sa udeje daná činnosť, môže niekomu alebo niečomu pomôcť, ale na druhej strane je to aj daň, za ktorú niekto alebo niečo musí zaplatiť, zvyčajne sebe dočasne pomôžem a bližnému prinesiem pohromu v podobe rakoviny/ choroby či nešťastia..

  Boh preklína pokolenia tých, ktorý sa mu rúhajú (lebo je spravodlivý)

  Každá akcia má svoju reakciu/ to je zákon prírody, tak to zariadil Boh.. aby všetko bolo dokonalé v rovnováhe.

  Stačí nemyslieť na takéto veci, nedávať priestor démonom, neveriť im.. Tieto obrady skutočné fungujú slúžia padlým anjelom/ satanovi, ktorý pomocou ľudí ovláda mysle a životy iných..

  Keby sme mali vieru ako horčičné semienko, tak by sme dokázali prenášať HORY 🙂

  Všetko je to len boj medzi dobrom a zlom, medzi láskou a neláskou/ nenávisťou 🙂

  • Hestie napsal:

   mojemeno,
   tím chcete říct, že když budeme mít nějaké znalosti o symbolech, tak je to špatně a protivíme se Bohu
   já si myslím, že když nic nepraktikujeme, jen se orientujeme, máme možnost poznat co, nebo kdo je proti nám, že naopak můžeme přispět k vyrovnání sil,
   prostě tak snadno nenaletíme

  • světlo napsal:

   máš pravdu, vatikán je toho plný !!!!

 4. Pavel napsal:

  TM – ta babylonská věž – podle které byla možná navržena budova EU. Nevím co tím kdo sledoval, ale asi zapomněl na jednu věc. Ta starověkou elitám rozbořil „Hlas Boha“ a dnes asi nastává to samé. Neboť existuje úsloví – „Hlas lidu, hlas Boží“. A vypadá to, že „Hlas lidu“ – referenda a volby, které dopadají jinak, než by si vládci přáli – rozbijí EU v dnešní podobě. Mi to připomíná stav v hudbě, kdy po jedné oktávě následuje další – vyšší nebo nižší a ty jednotlivé tony mají nějakou podobu s těmi vyššími nebo nižšími. A takto i ta „Babylonská věž“ a „Hlas Boží“. Jinak stále si vzpomínám na Tvá slova, když jsme se kdysi potkali v Brně v Globu jak jsi mi říkal: Pavle začíná „hra o hotel Evropa“. A je to tu naplno a se všemi důsledky.

  • tomáš marný napsal:

   Milý pavle,
   však víš, že jsem ti říkal více věcí. Žel konstruktivní síle vesmíru se plní. Byl bych rád, kdybych neměl pravdu a vše byl jenom zlý sen. Přečti si prosím pozorně další vydání Jemen 3, kde najdeš už od Leonarda da Vinciho v obrazu, poslední večeře, právě moment kdy ukazují rukou, tak jak nám to multikulti přistěhovalci naznačují, likvidovat reprodukci bílé rasy…..
   tm

 5. Ondra88 napsal:

  Porozumet a pochopit je hlavni cil vyvoje duse cloveka…takze mit prehled neni nic spatneho, spis jde o to jestli jste pripraveni tyto informace vstrebat, protoze to leckomu dokaze udelat pekny bordel v hlave i v emocich atd….ale to je podle me nezbytny vyvoj si touto fazi projit, a troufam si rict ze si touto fazi prosel snad kazdy kdo se snazil jit vic do hloubky, ze chvili trvalo (jen nejaky ten rok) nez se to ustali a v takove dobe je clovek zranitelny a muze se stat ze mu z toho i tzv. jebne 🙂

 6. Miloslav Dědek napsal:

  Skutečnosti uvedené v pořadu potvrzují fakt, že vývoj materiálně-technické základny lidstva je ve velkém předstihu před jeho současným stavem vývoje politického uspořádání. Současné politické uspořádání lidstva je zastaralé a značně nespravedlivé, a to především z následujících důvodů: 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. „Naše planeta patří se vším všudy všem lidem rovným dílem“. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. …….Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA – http://miloslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html
  K dané problematice se dále vztahuje článek: GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html

  • Pavel napsal:

   Milý „Dědku“ – velmi se mýlíš. Protože my nemůžeme za to, že velká část lidstva neumí číst ani psát a že má hlad že umírají na neléčené nemoci. Mnoho lidí i v České republice, kteří umí číst, pro změnu nerozumí tomu, co čtou. Mnoho lidí i v České republice má hlad a hodně nejen těch hladových lidí u nás umírá na nemoci, které by byly léčitelné, pokud bychom nesvěřili celý svůj život tzv. „bílé mafii“.
   A opět při vší úctě takové to sociální inženýrství jako že“tato planeta patří všem rovným dílem“ to je neúspěšná a překonaná teze Marxe a Engelse a Lenina, kteří tvrdili, že všechno patří všem. Inu nepatří a ani nemůže. Anebo začni milý příteli Dědku u sebe a pozvi k sobě rodinu nebo raději dvě (těch chudých černoušků a dalších etnik je mnohem více než nás). A řekni jim – já vás budu živit, protože mám důchod neb jsem celý život pracoval a na ten důchod jsem šetřil. Můžete spát v mé posteli, jíst mým příborem a jezdit mým autem (ani řidičák nemusíte mít – proč taky – vás si nikdo nedovolí zastavit). Myslím, že již po prvním týdnu by nastalo stěhování – ne těch pozvaných, ale tvoje (pokud bys ten týden přežil). Protože například bys pustil do svého bytu svého psa, kterého máš rád a pro ně je to nečisté zvíře. Anebo by sis dal večer panáka slivovice a pivko, aby se ti lépe usínalo a byl bys v jejich očích největší hříšník a přestupník „zákona“. Anebo by ses chtěl dívat v televizi na nějaký erotický film (a to nemluvím o pornu) a oni by tě asi ukamenovali. Anebo bys jim chtěl představit například svého přítele s kterým žiješ (to je jen příklad, ale kdyby ano) a oni by tě rovněž ukamenovali. Atd. A to nemluvím o večeři, když by sis chtěl dát například vepřo-knedlo-zelo a zapít to pivkem. A to nemluvím o právu – nikdo nemá právo na to co užívá někdo jiný pokud to užívá právem. Prostě milý příteli jsi úplně vedle anebo v 19-tém století souputník Marxe a Engelse – či jejich reinkarnace.

 7. Dracul napsal:

  Vatikán je infiltrován židozednářskými satanisty…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *