…..není k tomu co dodat. Všechno jsou symboly, kterými se „ONI“ řídí. Vysvětloval jsem obšírně na přednáškách o symbolice. Lidstvo by mělo konečně pochopit a uvědomit si, že nás „ONI“ považují za naprosté hluppáky a dělají si s námi co chtějí. Vše nám vystavili na oči a většina to nevidí či nechce vidět. Za všechno můžeme poděkovat DOMESTIFIKACI ve všech školách a vymýváním mozku od mládí….

08:27