Mohlo by se vám líbit...

komentáře 3

 1. jirik napsal:

  ČR je nejsvobodnější zemí. Smí se u nás tábořit, sbírat houby a lesní plody, opékat buřty a zpívat u táboráku…
  http://www.rukojmi.cz/clanky/4161-internet-cr-je-nejsvobodnejsi-zemi-smi-se-u-nas-taborit-sbirat-houby-a-lesni-plody-opekat-burty-a-zpivat-u-taboraku

 2. Robinsonka napsal:

  ÚSVIT SLOVANOV – VŠESLOVANSKÝ ZJAZD

  Milí čitatelia tadesca,

  o tom, že niečo sa v našich slovanských dušiach prebúdza, svedčí aj správa Tibora Eliota Rostasa, šéfredaktora a vydavateľa geopolitického a kultúrneho mesačníka ZEM&VEK v júnovom čísle r. 2017 s hlavným titulom „MIMOVLÁDNE IMPÉRIUM“, kde sa vo svojom úvodnom článku s názvom „Úsvit Slovanov“ medzi iným zmieňuje aj o tom, že sa ako člen slovenskej delegácie v čase od 26. mája do 3. júna 2017 zúčastnil jubilejného Všeslovanského zjazdu v Moskve a Petrohrade. Júlové číslo časopisu ZEM&VEK nám sprostredkuje podrobnejšie informácie o budúcnosti ideí všeslovanskej vzájomnosti.

  Záverečný článok zmieneného časopisu inzeruje novú knihu autora Tibora Eliota Rostasa O ETIKE A ESTETIKE s názvom „ARCHA – REALITA UTÓPIE VO SVETE PO KOLAPSE“, z ktorého citujem:
  „Ambíciou autora je uviesť do života konkrétny projekt vzdelávacieho strediska, kde by sa ľudia učili, ako zakladať zdravé a funkčné komunity. T. E. Rostas nám približuje spôsob fungovania i zlyhávania viacerých európskych komunít, ktoré navštívil. Píše, že sociológ Zygmunt Bauman rozdeľuje komunity na etické a estetické. Etické komunity vraj tvoria svet zodpovednosti a estetické komunity sú dezintegrujúce. Z. Bauman to bližšie vysvetľuje vo svojom diele „Komunita“ aj tvrdením, že v estetických komunitách sa poväčšine združujú „fanúšikovia telenoviel, reality show alebo zástupov celebrít, ich modlami sú ľudia a veci, ktorých autorita spočíva iba v tom, že ich je vidieť. Komunita, ktorú ľudia hľadajú, by bola etická komunita, vo všetkých ohľadoch protikladná k estetickému variantu“. Hlavný problém týchto tvrdení je, že Z. Bauman dáva do protikladu estetiku s etikou. No tieto dve entity z antropologického, filozofického i historického hľadiska nemôžeme od seba odtrhávať….. Estetika je veda (náuka) o krásne, o kráse. Etika je veda (náuka) o morálke….. Estetika a etika mali odjakživa spoločné korene v biofílii. Hovorím to aj ja a hovoríme to aj my, ak chceme zachovať a potvrdiť morálno-estetické základy celej európskej kultúry od antiky až po súčasnosť….. (napr. antický princíp kalokagatie, či princíp katarzie)…. No hlavne chcem povedať, že princíp estetiky a etiky sa netýkajú len umenia alebo len takzvaného vysokého umenia. Umenie má mnoho tvárí a funkcií a morálne princípy tam vôbec nemusia byť explicitne vyjadrené. Hlavné je, že tam nie sú prítomné deštruktívne faktory. A to isté platí aj pre mimoumelecké estetično, t. j. všetky výtvory, ktorých autorom je človek. Napríklad o žiadnej modernej a inovovanej zbrani na zabíjanie nemôžeme konštatovať, že je krásna. A estetika – veda sa venuje aj prírodnému estetičnu. Lesná stráň zmasakrovaná víchricou alebo požiarom v nás nemôže vzbudzovať kladné ľudské city, pretože ľudia, ktorí si nevážia život, sú chorobní jedinci – nekrofili, nebezpeční pre spoločenstvo živých! Teda všade vidíme potrebu bytostného spojenia estetiky a etiky, pretože pravda je láska k životu, k úplnému životu. K pravde a láske k životu sa celým svojím dielom – prácou, hlási aj Tibor Eliot Rostas.“ (autorka citovaného článku je Emília Husárová)

  Ja dodávam len toľko, že júlové číslo mesačníka ZEM&VEK aj knihu „ARCHA“ si celkom určite obstarám. Časopis i knihu je možné získať aj na objednávku cez stránku http://www.zemavek.sk/predplatne alebo prostredníctvom zákazníckej linky: 0915 895 328.

  Prajem všetkým príjemný, esteticko-etický víkend!

 3. jirik napsal:

  Základní škola z východních Čech ubytovala děti na školním zájezdu v Londýně v chudinských muslimských rodinách

  30.6.17
  Česká republika:

  Skandál, exkluzivně: Základní škola z východních Čech ubytovala děti na školním zájezdu v Londýně v chudinských muslimských rodinách! Rodiče se o tom dozvěděli až teprve z esemesek vyděšených dětí! Ředitel je potom vyslýchal, kdo informace vynesl ven a poskytl alternativním médiím, prý placených Ruskem!
  http://zvedavec.org/vezkratce/14459/
  zdroj – aeronet http://vool.cz/7MNNQ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *