Ne základnám: Otevřený dopis poslankyním a poslancům 3.7.2017

11:54

A jeden z důležitých komentářů pod článkem:

Myslím, že nás američané zatahují do ,,svého,, konfliktu proti našim slovanským bratrům, kteří nám v historii vždycky pomáhali. Je to obrovská hanba politiků evropských zemí, že se rohodli dělat ,,křoví,, zločincům s USA, navíc za porušování ústavy.

Vladimír

Otevřený dopis poslankyním a poslancům 3.7.2017 Ne základnám

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

zařazením bodu 171. na jednání Poslanecké sněmovny České republiky dne 11.7.2017 nejde chápat jinak, než že chcete docílit volební účast 25% a vyvolat tak historicky nejmenší důvěru občanů v zákonodárný sbor.

Sněmovní tisk 1121/0 vedený pod názvem „Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO“ byl doručen poslancům 11. května 2017 v 10:57 hodin.

V uvedeném tisku má Poslanecká sněmovna ČR pro nás občany nepochopitelně projednávat:

– rotním úkolovým uskupením (RÚU) na bázi mechanizované roty do bojového uskupení vedeného Německem na území Litvy (DEU eFP BG) v počtu do 250 osob na dobu od 1. května 2018 do 31. ledna 2019.

– minometnou četou do bojového uskupení vedeného Kanadou na území Lotyšska (CAN eFP BG) v počtu do 40 osob na dobu od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019.

V prvním případě se jedná o vyslání ozbrojených sil České republiky na území Litvy v rozsahu 276 dní.
V druhém případě se jedná o vyslání ozbrojených sil České republiky na území Lotyšska v rozsahu 393 dní.

Článek 43 Ústavy ČR

3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě

4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,

Předložit Poslanecké sněmovně České republiky protiústavní návrh je pohrdání demokratickými principy, pohrdání občany, pohrdání voliči.

Tuto skutečnost dokazuje předkladatel návrhu, poslanec, ministr obrany pan Martin Stropnický který ignoruje, odst..4 a uvádí jen: jelikož se jedná o vyslání ozbrojených sil ČR do zahraničí, podle čl. 43 odst. 3 písm. a) Ústavy ČR je nutný souhlas obou komor Parlamentu ČR.

Vyzýváme poslankyně a poslance, aby na jednání Poslanecké sněmovny České republiky dne 11.7. 2017 hlasovali o vyřazení neústavního návrhu bodu 171. a poslanci, ministru obrany panu Martinu Stropnickému vyslovili nedůvěru.

Považujeme to za jediný možný způsob k udržení legálnosti parlamentního systému, odmítnutí likvidace demokratického systému České republiky a diskreditace Ústavy České republiky.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Zdroj (1)

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 3

 1. sibolet napsal:

  tři vlídní vojáci v záloze osloví nějaké poslanečky před jejich vilami a poradí jim,aby SPOLUPRACOVALI, poloodhalí pouzdra s pistolí..To je jiná medicína,než tuny petic a otevřených dopisu..

  • Nula napsal:

   v diplomatickom svete je ponuka: Vyber si, striebro /symbol úplatku/ alebo olovo /symbolom ani nemusí byť a tak nejak to každého napadne/ …

 2. jirik napsal:

  Otevřený dopis premiéru Bohuslavu Sobotkovi

  Pane premiére,

  obdrželi jsme od Vás odpověď na náš dopis ,,Výzva před cestou do Bruselu 2017“. V něm upozorňujeme na závazek, který Vláda České republiky přijala svým usnesením o přistoupení k Severoatlantické smlouvě a to v čl.1 zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou.

  Upozornili jsme Vás a Vaším prostřednictvím Vládu České republiky, že tento závazek je ze strany

  tohoto vojenského mezinárodního paktu porušován. Konkretizovali jsme tuto skutečnost naším prohlášením ,,Vláda posílá do Pobaltí dvě vojenské jednotky k odstrašení Ruska“. Posílání bojových jednotek na jakékoliv území k odstrašení, je hrozba silou. Vaše odpověď, ve které tvrdíte

  ,,Pokud se jedná o domnělé porušování zákazu hrozbu silou, k tomu mohu pouze uvést, že formulace na kterou odkazujeme, v žádném případě nepoužila vláda, ale je dílem novinářů“ ,

  se nezakládá na pravdě.

  Vláda České republiky přijala dne 10.5.2017 usnesení č.351 – Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO. V tomto, mimo jiné, protiústavním návrhu pane premiére, je uvedeno, kopírujeme :

  – Posílení společné obrany a odstrašení, a to především, s ohledem na ruskou hrozbu.

  – Nejvýraznějším závěrem v rámci posílení alianční schopnosti odstrašení a obrany bylo rozhodnutí summitu NATO ve Varšavě o rozmístění čtyř aliančních mnohonárodních bojových uskupení v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku v rámci tzv. Posílené předsunuté přítomnosti (enhanced Forward Presence, eFP).

  – Jedná se z vojenského pohledu o malou přítomnost, jejímž hlavním účelem je posílit kolektivní odstrašení demonstrací alianční solidarity a odhodlání bránit členy aliance.

  – Uvedený koncept eFP by tak měl zaručit dostatečnou úroveň odstrašení před jakoukoli agresí proti spojencům na východním křídle Aliance.V případě, že by toto odstrašení selhalo a k napadení hostitelského státu by i přesto došlo, se pak počítá s použitím bojových uskupení eFP ve prospěch obrany konkrétní napadené hostitelské země.

  Z uvedených textů vyplývá, že odstrašení – hrozba silou, není dílem novinářů, ale dílem Vlády České republiky, za kterou nesete plnou odpovědnost.

  Dále nám tvrdíte, že žádáme o vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance. Ne pane premiére, my žádáme ukončení činnosti v mezinárodním vojenském paktu NATO, který porušuje obsah vlastní smlouvy.

  Ve svém sdělení nám dokonce podsouváte tvrzení, že existence jakékoliv armády je hrozba silou. Dovolujeme se proti tomu ohradit. To je Vaše fabulace. Stejně, jako snaha nám podsunout úvahu o rozpuštění Armády České republiky.

  V závěru našeho dopisu Vás pane premiére upozorňujeme, že historička paní Marie Neudorflová se nejmenuje Neudorfová, jak je uvedeno v hlavičce Vašeho dopisu.

  Za signatáře ,, Výzva před cestou do Bruselu 2017“

  Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám
  http://www.nezakladnam.cz/cs/2293_otevreny-dopis-premieru-bohuslavu-sobotkovi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *