…..tak se podíváme do staré nádherné francie, kdy byla ještě Francie francií….

05:55