…..jak vítězí světlo nad temnotou, konstrukce nad destrukcí….

04:54