…..krátký proslov V.V. Putina celému světu je otitulkovaný a můžete si ho níže poslechnout….

08:08

Děkujeme Ireně Aneri za rychlý a perfektní překlad.