Nová studie potvrzuje obavy: všechny vakcíny obsahují toxické látky a těžké kovy, které poškozují imunitní systém

Zatímco Itálie a Francie přitvrzuje v povinném očkování dětí, studie vědkyně Antonietty Gattiové a farmaceuta Stefana Montanariho došla k závěru, že vakcíny obsahují nebezpečné a toxické těžké kovy.

 

 

Jen v Itálii od června tohoto roku demonstrovaly miliony lidí, neboť v onom letním měsíci prošel legislativou zákon, nařizující povinné očkování 10 dávek vakcíny dětem od předškolního věku po pubertu. Rodiče, kteří své děti naočkovat ve školách nenechají, pak čekají pokuty. Zákonodárci hlasovali 28. června ve prospěch návrhu s výraznou většinou, přesněji 296 hlasů pro a 92 hlasů proti. Miliony rodičů se ale zákonu brání. Mainstreamová média podle všeho miliony protestujících hlasů ignorovala a zaujala tradiční postoj – když se nám něco nehodí, budeme předstírat, že to neexistuje.

Některé hlasy vcelku pochopitelně směřují k penězům. Není žádným tajemstvím, že v očkování se točí obrovský byznys. Povinné očkování nyní přinese nové vlny pravidelného přílivu peněz do odvětví, v němž se už teď v Itálii točí v přepočtu 32 miliard dolarů.

Co je na tom znepokojivé, je fakt, že ačkoliv očkovávání v minulosti spolu s lepší hygienou pomohlo vymýtit řadu smrtelných či vážně nebezpečných nemocí, otázky ohledně bezpečného užívání moderních typů, obzvláště kombinací více nemocí v rámci jedné vakcíny, jsou stále v plném proudu, a je podezřelé, jak úzkostlivě se je farmaceutická lobby snaží potírat.

Nedávný průzkum navíc ukázal, že navzdory zmíněnému tlaku ve prospěch povinné vakcinace výrazné množství Francouzů i Italů vyjádřilo pochybnosti nejenom o bezpečnosti, ale i důležitosti těchto vakcín. Na tom nese vinu zejména vlna nedávných studií, které spojují některé autoimunitní nemoci či poruchy u dětí s očkováním. Dále také údajně poukazuje na celkově horší zdraví u vakcinovaných dětí oproti těm neočkovaným.

 

 

Problém spočívá, alespoň podle některých studií a názorů či dokumentů, v moderních vakcínách, které vyvolají příliš silnou autoimunitní reakci. Další z vytyčených problémů spočívá v korupci v řadách farmaceutů a vládních či polovládních zastupitelů. Jeden z příkladů takové korupce je například snaha zakrývat a tajit vedlejší účinky, o nichž se řada vědců pokouší promluvit.

Jedna důležitá studie, která spatřila světlo světa na počátku roku 2017 s názvem „Mezinárodní deník vakcín a očkování“, je výsledkem práce dvou italských vědců a pokládá nové zneklidňující otázky ohledně kontroly kvality ze strany výrobců vakcín. Jedná se o společnou práci vědkyně Antonietty Gattiové a farmaceuta Stefana Montanariho a autoři v ní údajně odhalují přítomnost látek, které ve vakcínách nemají co dělat a jejichž existenci výrobci nepřiznávají. Mají pro to dobrý důvod, neboť se jedná o látky pro tělo velice toxické.

Gattiová a Montanari během výzkumu nalezli v každé lidské vakcíně kontaminaci, včetně částic olova či nerezové oceli ve všech vakcínách, které analyzovali. Ve více než polovině našli chrom (ve 25 ze 44), wolfram téměř v pětině (8 ze 44) a mnoho dalších kovových částic.

V normálním světě by se výzkum dvou vědců vzal v potaz, a navzdory většinovým názorům či penězům se případ řádně prozkoumal v řadách předních vědců, případně by výzkum financovali sami výrobci (a ne za účelem za každou cenu „zjistit“ nezávadnost). Taková představa by ale samozřejmě byla naivní. Jde totiž o peníze, nikoli o nedávné zdraví. Stal se očekávatelně přesný opak, Gattiová i Montanari se na sociálních sítích stali terči velmi násilných výhružek. Mezi umírněné patří nařčení z pseudovědy, ale jiní uživatelé se jali volat po jejich „zmlácení až do krve“, dožadovali se „ran pěstí“, „kopanců“, a dokonce připomínek, že by na ně někdo měl najmout vrahy. To vše, aby „pochopili, že by už měli mlčet“.

Samozřejmě silní odpůrci očkování a konspirátoři nejvyššího kalibru, jako například server Infowars, se pustili do teoretizování, že tito lidé a mnoho dalších jsou součástí armády trollů a bloggerů najatých přímo farmaceuty, aby své protivníky zdiskreditovali. Nejedná se sice o představu až tak přetaženou za vlasy, když vezmeme v potaz, že mediální nátlak nejenom v tištěných médiích, ale dnes zejména na internetu je oblíbenou placenou doménou mnoha bohatých a praktikami pochybných magnátů. Například společnost Monsanto, která se těší opakovanému zvolení coby nejzlejší korporace na světě a kontroverzím ohledně svých produktů, má na úpravu veřejného mínění a potírání špatných studií a názorů celé oddělení.

 

 

Nicméně zpátky ke Gattiové a Montanarimu. Ti se domnívají, že přítomnost těchto nežádoucích částic trvale poškozuje imunitní systém. Jedná se totiž o přísady, které se přirozeně nerozloží a mohou v těle v podstatě natrvalo působit autoimunitní problémy. Oba pracují v oblasti nanopatologie a nanotoxikologie, což jsou termíny a disciplíny, na kterých se sami podíleli u jejich zrodu počátkem nového milénia právě po nalezení nanočástic (částic, které jsou menší než 100 nanometrů), jež „působí o hodně závažnější zdravotní problémy než větší částice“. Sami toto tvrzení opodstatňují tím, že pro částice tak malé velikosti je „extrémně snadné“ infiltrovat živou tkáň.

Je poněkud ironické, že jediná vakcína, kterou po testování uznali za zcela čistou, byla určená pro zvířata. Co se těch lidských týče, doktorka Gattiová má několik hypotéz, jak se kovy do vakcín dostaly. Jedna z nich se zakládá na předpokladu, že výrobní proces a protokoly jsou lidově řečeno odfláklé. Dle Gattiové „musí být výrobní místa velice čistá, aby zajistila, že se do vakcín nedostane žádný prach ani jiné formy kontaminace. Pokud laboratoře neprovádějí řádnou filtrací, pak je tato forma kontaminace velice reálná. A bohužel, neexistují žádné regulace, které by po výrobcích vyžadovaly provádět kontrolu kvality tohoto typu, a to i přesto, že výrobci vědí, že je zde něco špatně“.

Co Gattiová a Montanari navrhují, je čistší a bezpečnější výrobní proces, aby se předešlo kontaminaci nebezpečnými kovy. Zřejmě i za to si dneska člověk zaslouží veřejnou nenávist. Jak se opovažují jen naznačit, že by výrobci léků mohli kašlat na veřejné zdraví?

 

Zdroj:1

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 2

 1. jirik napsal:

  Počet žen s rakovinou prsu stoupá: Udělejte si z vyšetření rutinu
  V Česku každoročně onemocní 6500 žen karcinomem prsu. Mnohdy lze nemoc odhalit v počátečním stadiu právě díky samovyšetření a pravidelným kontrolám.
  http://vool.cz/xULT4

 2. jirik napsal:

  Došlo emailem –
  Děti jsou v první linii boje za zničení národa
  (to tedy stojí za přečtení, opravdu!!!!!)
  Děti jsou v první linii boje za zničení národa. Současné zneklidňující téma inkluze českého
  školství je POUHÝM detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit český národ. Není to
  nic „osobního“, jak vám řeknou „odborníci“, jde prostě jen o zničení naší země – stejně jako všech
  okolních zemí – které je plánované. Jede se podle harmonogramu EU a OSN. Podívejme se na vše
  podrobněji a pro větší nadhled v pouhých sedmi bodech, které dokonale odhalují komplexní plán
  genocidy národů.
  1. Richard Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s československým občanstvím (1894-1972)
  založil v roce 1922 hnutí.
  2. „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu, založeného na Federaci
  národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě.
  Podstata plánu spočívá v tom, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již
  nebudou původními národy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras.
  Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo
  mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Je
  pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a
  jako první ji získala Angela Merkelová v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských
  národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád – a tedy i té
  naší.
  3. EU zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 80 milionů muslimů ze Středozemí do
  roku 2050. Projekt se jmenuje „Euro-Med“ a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet
  „potřebných“ imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat. Pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit
  evropské důchodce.
  4. Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce
  2002 oficiálně sdělil toto: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na
  zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě.
  Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude
  vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale
  dost inteligentní, aby pracovali.“
  5. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků,
  aby se „kompenzovala nízká porodnost v Evropě“. Zpráva OSN z roku 2000 má název „Migrace k
  náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí, že Evropa
  bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů.
  6. Projekt OSN „Agenda 21“, kterou ČR podepsala v roce 1997, je komplexní plán akcí, jak
  vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Jak říkají autoři
  projektu: „Je pouze nutné, aby stát ukradl jednu generaci dětí a následně je indoktrinoval.“ V
  této souvislosti je důležitá právě inkluze, která má za cíl dělat i z normálních dětí analfabety.
  Podle dokumentů Agendy 21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony – vše má být pouze věcí
  „konsensu“. Jak praví inspirátoři těchto metodických textů: „Více vzdělaní lidé mají větší příjmy a
  spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním.“ Příkladem naprosté degradace
  vzdělávání je norská škola – literatura tam není, historie není, fyzika není, chemie není,zeměpis není. Ve školách visí oznámení typu: „Jestliže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám.
  My ti pomůžeme zbavit se od takových rodičů.“ Pro lidstvo Agenda 21 plánuje život bez
  soukromého vlastnictví a počítá se zrušením rodiny – děti mají patřit vládě.
  7. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní probíhají v Norsku i v ostatních
  severských zemích a postupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norská Barnevern,
  finská Lastensuoelu, německá Jugendamt atd. – proti rodičům a dětem působí dobře organizovaná
  světová kriminální síť. Čísla odebraných dětí: 200 tisíc v Norsku, 300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc
  ve Finsku – takové obrovské množství svědčí o ukradeném pokolení!
  8. V Evropě existují tzv. „sexuální standardy“, v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni
  spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti „různým druhům lásky“ a konstatují, proč mají
  rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném případě ne
  později – protože novorozenec musí prý poznat svoji „pohlavní identitu“. Přikázanou sexuální
  osvětou je nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, bisexuál, transsexuál
  nebo transvestita. Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova „muž“ a „žena“, „otec“ a „matka“.
  Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku „plánují“, že k roku
  2050 bude Norsko z 90 % homosexuálním státem.
  9. Velký propagátor a realizátor celosvětového očkování Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal,
  že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl: „Dnešní svět čítá 6,8
  miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým
  vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o
  deset nebo patnáct procent.“ Gates dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se
  snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém
  zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. Mimochodem, poslední novinkou je očkování
  těhotných žen.
  Nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné a všechny děti ho musí podstoupit. Potom
  jsou vyrobeny vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové „elity“ vychází z toho, že je to
  „fér“, neboť údajně mají přežít jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí provést
  tak, aby proočkované generaci již nebylo pomoci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny.
  Dnešní kojenec dostane tři dávky hexavakcíny již v prvním roce života. Je to zásah, který
  zabrání přirozenému rozvoji imunitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický
  průmysl tak získává svého celoživotního klienta a systém moci trvale poškozeného otroka,
  který předčasně zemře a vyklidí prostor těm, kteří si planetu chtějí přivlastnit jen sami pro
  sebe.
  Například Norsko je první země na světě, která sleduje sebevraždy dětí od 0 do 7 let. Jak ale může
  být novorozenec vůbec schopný ukončit svůj život? Jestliže děti skutečně umírají, pak to orgány
  oficiálně svedou na „sebevraždu“. Ti lidé nemají duši a asi proto věří, že jim to projde.
  Pohoršujeme se nad agresívním chováním ilegálních migrantů, ale oni jsou skutečně jen
  pouhým nástrojem OFICIÁLNÍCH A DLOUHODOBÝCH plánů na likvidaci evropských
  národů a tedy i naší země. A jako vrchol všeho všechny ty zničující direktivy EU a OSN naše
  vláda i náš parlament postupně naplňují!!!!!
  Copak jsou všichni šílení?
  Copak nevědí, že se to týká také jejich dětí?
  V Praze 1. 3. 2016 Vladimíra Vítová Univerzita Karlova

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *