Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic

Dnes vám přečtu úryvky z knihy, odtajnění západních dokumentů, poslouchejte a přemýšlejte, toto ovlivňuje naši současnost a budoucnost. Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je nepřekvapíme. Jenže naše mládež dnes vystavená globálnímu nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií. Aby naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní propagandou. To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci našich republik a našich bratrských národů.

Takže, začátkem osmdesátých let sovětské tajné služby získaly materiály tzv. Harvardského projektu. To byl rozsáhlý program pro zahájení zničení SSSR a socialistického systému. Projekt se skládal ze tří svazků restruktualizace, reforma, finále bylo plánováno pro tři pětiletky. V prvním svazku bylo uvedeno, že ve XX – XXI století bude lidstvo vystaveno velké krizi z důvodu nedostatků surovin a energetických zdrojů. Dále se uvádí, že během prvních pěti letech, 85 – 90 léta, proběhne restruktualizace a její cíl je následující:

propaganda
boj za socializmus s lidskou tváří
příprava reformy pro přechod od socialismu ke kapitalismu
restruktualizaci měl řídit podle všeho Generální tajemník komunistické strany

Druhý díl byl věnován reformě- Během 90 – 95 let s následujícím cíle:

likvidace světového socialistického systému
likvidace Varšavské smlouvy
likvidace komunistické strany
likvidace Sovětského svazu
likvidace vlasteneckého podvědomí
reformy měl zavádět už jiný vůdce

Třetí díl byl nazván dokončení. Cíl této fáze byl následující:

likvidace sovětské armády
likvidace Ruska jako státu
likvidace socialistické ideologie
likvidace bezplatného školství
likvidace bezplatného zdravotnictví
zavedení kapitalismu pod heslem „platit se má za všechno“
likvidace mírného života v Leningradě a Moskvě
likvidace veřejných a státních služeb
plošné zavedení soukromých podniků

Tato realizace byla naplánována formou zmrazení, a to v pravém slova smyslu – vyhladověním obyvatel Ruska, výstavbou kvalitních silnic a mořských přístavů aby všechny suroviny a bohatství Ruska mohlo být postupně vyvážené do zahraničí.

Finální etapu měl řídit třetí vůdce a co se nám přihodilo za posledních 20 let? To jsou právě tyhle plány proti nám, které měli být splněné na 100%, s časovým odklonem 3 – 4 roky, ale to není všechno. Po realizaci projektu HARVARD byl vypracován projekt HUSTON, což je detailní studie finální fáze a tento projekt je zaměřen pouze proti Rusku, protože rozpad SSSR již proběhl.

Hustonský projekt plánuje rozdělit Rusko na malé státy:

Sibiř má přejít pod USA
Severo – Západ – Německu
Jih a Povolží – Turecku
Dálný východ – Japonsku

Zde je statistika:

Během posledních 12 let z Ruska do zahraničí každoročně vyváží:

57% ropy
40% plynu
90% mědi
97% niklu
99% hliníku

Rusko pro západ je teď slabou kolonií se surovinami. Dle projektu HUSTON západ nevnímá Rusko jako jediný stát, ale řadu drobných států a stejně iak již probíhá politika pro už rozdělené části Ruska.

Zopakuji dnes ALLENA DULLLESE – hlavy politické americké zpravodajské služby v Evropě a bývalý ředitel CIA v roce 1948 řekl, cituji:

„Literatura, divadlo, filmy – vše bude reprezentovat všechny a parazitovat nejzákladnější lidské city. Budeme se snažit podporovat ty, kdo budou působit na lidské podvědomí kultem sexu, sadistického násilí, sadismu, zrady. Jedním slovem vše nemorální ve vedení států, bude převládat chaos, budeme nepatrně, ale aktivně a trvale propagovat psychicky narušené úředníky, vládu úplatkářů, kritizovat hodnoty a poctivost, slušnost a morálka bude terčem posměchu a nikdo je nebude postrádat. Bude to přežitek minulosti, hrubost a arogance, lež a alkoholismus, drogová závislost, zrada a nacionalismus, nenávist mezi národy – to vše budeme pěstovat v podvědomí lidí. Jen velmi málo kdo bude schopen pochopit co se děje. Ale tito lidé budou bezmocní a žít ve výsměchu. Najdeme způsob jak promluvit a umlčet, udělat z nich odpad Sovětské společnosti. Budeme trhat duchovní kořeny, likvidovat a ničit základy ruské lidské morálky. Těmito způsoby budeme ničit generaci za generací. Začneme s výchovou lidí v dětském věku a dospívající mládeže. Vždy budeme sázet na mládež, nastartujeme rozklad, zkázu a zrádcovství a tak docílíme všeho: (Konec citátu).

Přemýšlejte, jaké dnes sledujeme západní a ruské filmy? Jaké knihy převládají v post-sovětské společnosti a musíte souhlasit – západ neustoupí ani o krok od svých plánů na likvidaci. Jeden z autorů projektu, Brzezinski byl mimochodem nedávno povýšen do statutu čestného občana města Lvov. Na neveřejném zasedání prohlásil, cituji:

„Nový světový řád americké hegemonie je stvořen proti Rusku a na náklady Ruska. není pochyb o tom, že Rusko dříve či později bude rozděleno a bude pod kontrolou.“(Konec citátu).

Samostatným článkem tohoto Plánu je osud Slovanských národů stejně, jako to bylo za Hitlerav plánu Barbarossa. Američané operují s konkrétními čísly:
Totální likvidace 300 miliónů Slovanů včetně Židů s nimi příbuzných, kdy se na začátku počítá s jejich použitím ke svému prospěchu pro rozdělení a likvidaci Slovanů a pak na ně čeká úplně stejný osud. Řečeno na rovinu a bez okolků, židé jsou určeni k likvidaci spolu se Slovany. Pak jen budou konstatovat, že se nezapojili do tržního hospodářství. Hlavní metodou nenávistí mezi národy – krveprolití a občanské války. Zde je citát z projektu:

„Ukrajina si bude myslet, že bojuje proti Rusku za svoji nezávislost. bude si myslet že má konečně svobodu, zatím co se dostává do plné závislosti na nás.To samé si budou myslet i Rusové, že brání své národní zájmy, vracejí zpět svoje teritoria atd. Záminkou z naší strany bude hájení suverenity a boj za své národní ideály. Přitom nedáme ani jedné ze stran možnost k sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce bláznů slovanský dobytek bude ztrácet své síly a posilovat naše pozice. Hlavní dirigent potichu, ze strany bude sledovat krvavé události.“(Konec citátu).

Ještě jeden citát:

„Velmi dobře víme“ – píše se v projektu, že nacionalismus utužuje národ, dělá ho silným. Ale tento slogan je již zastaralý a nemá svou váhu. Nahradíme ho univerzálními hodnotami což je jedno a to samé. Nedopustíme zrod nového nacionalismu a všechna národní hnutí, které se budou snažit vyvést své národy mimo naši diktaturu zničíme ohněm a mečem jako jsme to udělali v Jugoslávii, Srbsku, Íráku.“(Konec citátu).

Je ještě jedna věc, kterou budou znovu citovat:

„Národní hodnoty nahradíme falešným vlastenectvím a opileckým pláčem alkoholiků. Nedovolíme žádné moderní technologie a to povede ke kompletnímu kolapsu průmyslu který snížíme na na výrobu jen předmětů základní potřeby, pro omezená pracovní místa pro otroky, kteří pro nás budou těžit suroviny. Mezi občany je mnoho inženýrů, učitelů, lékařů, kvalifikovaných pracovních sil. Vytvoříme pro ně takové podmínky pro přežití, že budou sami utíkat ze své vlasti. Naším hlavním sloganem je:

„Znič mládež a porazíš jakýkoli národ. Zbavíme jejich společnost od mladé generace, vychováme ji na sexu, rocku, násilí, alkoholu, kouření, drogách, prostě zbavíme jejich společnost budoucnosti. Hitler byl hloupý chlapec, choval se příliš otevřeně, zbytečně prováděl neuvěřitelně velkou práci. Spálit milióny, vystřílet a pohřbít za živa. Zanechal krvavé stopy. My působíme chytřeji. Nezanecháváme stopy, lidé budou mít strach o svůj život, který nebude mít žádnou cenu. Strach o svoje pracovní místo o které mohou přijít během okamžiku, strach o budoucnost. Pomoci strachu budeme vládnout lidem. Pod rouškou demokratických reforem, nabídneme slovanskému dobytku monarchii a každé z nich loutku – prezidenta. K tomu více lesku a hluku. Malý monarchismus je dobrý v tom, že veškerou energii lidových mas nasměřuje na píšťalku. Tak odvádí pozornost od naší aktivní práce pro kontrolu obyvatelstva a všho co potřebuje především my. Rozdělíme moc infrastruktur, obsadíme je svými lidmi. Armády, bezpečnostní služby a speciální solové jednotky budou podřízeny prezidentům a tím pádem nám. Budeme mít v rukou pouze provázky uvázané na ruce prezidenta a budeme za ně tahat tak, jak potřebuje my pro uskutečnění našeho obrovského projektu.“(Konec citátu).

Ale to není ještě všechno. Čteme dál. Cituji:

„Slované, mezi nimi Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvíce neovladatelné národy na světě. Vzpurné díky svým přirozeným fyzickým a intelektuálním schopnostem které geneticky zdědili po svých předcích a které není možné změnit. Slovana, Rusa, Ukrajince, Bělorusa je možné jen zničit, ale ne podmanit. To je důvod proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému snížení jejich populace. Na celé planetě dochází k výrazným klimatickým změnám. Poušť směřuje směrem na sever rychlostí 10 kilometrů za rok. Dehydratace zemí – 25 metrů za rok. To je za 20 – 30 let problém přesídlení obrovské masy civilizovaných národů severněji od jejich současných míst. Do té doby na Kubani, v Rostově na Ukrajině bude ideální subtropické podnebí a na místě úrodných oblastí na severní Ukrajině bude klima dnešního Kavkazu. Slované bude jsou dočasnými hosty a podléhají přesídlení. Poženeme je dál na sever mimo Moskvu kde bude malé severní území, rezervace, hustě obydlená obyvateli podobné indiánům v Americe.“(Konec citátu).

Pro diváka to lze pojmenovat velmi jednoduše. Obyčejný fašismus. Přesně jako stejnojmenný film Michaila Romma z roku 1965. jenže toto není film ale realita. Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jako Slovanské národy podléhají vymazání ze světové historie zrovna jako židé kteří je podporují nebo jsou jejich příbuznými, ale toto je můj osobní názor. Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady je seznam – před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula – citace:

„Rusko by mělo zapomenout že má jakýkoliv zájmy v bývalých republikách SSSR. Nedovolíme Rusku zasahovat do záležitostí republik bývalého SSSR. Protože obroda SSSR není strategickým konečným cílem USA.“(Konec citátu).

Zde jsou úryvky ze směrnice Rady bezpečnosti USA č.p.SC20/1, citace:

„Na území rozpadlého SSSR nemůže být zachován vojenský a ekonomický potenciál, který v budoucnu bude nezávislým od sociálního systému tohoto území. V budoucnu by se mohl znova zrodit a konsolidovat a může být potencionální hrozbou pro americkou hegemonii. bez ohledu na to, jaká vláda bude v Rusku, důležité je, aby měla jen omezený vojenský potenciál a musí být plně ekonomicky závislý na USA.

Rusko musí:

1. Provést demontáž vojenské techniky a kompletně se odzbrojit
2. Musí opustit všechny důležité geopolitické funkce ve všech regionech planety
3. Musí být plně zlikvidován její vojenský a pak i ekonomický potenciál. Bez tolerance průmyslové základny poraženého státu.“(Konec citace).

Takže vše jde podle plánu, ale naším úkolem je načasování jejich plánů překazit. Pokud my, jako jeden národ, nedovolíme jim zničit nás zevnitř, všechno společně dokážeme.

Zdroj: 1

 

Mohlo by se vám líbit...

komentářů 8

 1. jirik napsal:

  Jediný způsob, jak zastavit agresi USA, je zbavit se závislosti na dolaru. 21. dubna to prohlásil poradce ruského prezidenta Sergej Glazjev na Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru (JMEF). Čím větší bude agrese ze strany Američanů, tím dříve to dotáhnou ke konečnému krachu dolaru, protože jediný způsob pro oběti americké agrese, jak zastavit tuto agresi, je zbavit se dolaru. Jakmile se s Čínou zbavíme dolaru, nastane konec americké vojenské moci“, řekl.
  http://www.rukojmi.cz/clanky/3792-zastavit-agresi-usa-je-mozne-jen-zbavenim-se-dolaru

  • Jarek* napsal:

   To je jediná cesta. Žádné agrese, reakce na tlak západu. Tím by se Rusko dostalo do vleku anglosaských idiotů. Nepřistoupit v žádném případě na jejich hru. Odmítnout dolar a euro. Přestat tyto měny vnímat a v první fázi opřít měnu o monetární kovy. Následně dokončit projekt „energetické měny“ a zavést tzv. energetický rubl. Tím pádem nastane konec s veškerým dosavadním systémem bankovnictví, jak jej známe. Nebude možno tzv. vyrábět peníze ze vzduchu. Kdo nebude konat práci, tvořit energii, nebude mít „směnnou hodnotu“.

 2. jirik napsal:

  Takže teď je jasné proč se sankce proti rusku prodlužují……

 3. Jochen napsal:

  Staci si precist Protokoly sionskych mudrcu[pokud je sezenete] a tam to je popsany presne jak to budou delat a jede se podle nich skoro doslova.

 4. jirik napsal:

  Ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov je toho názoru, že situace v mezinárodních vztazích je nyní těžší, než byla v době studené války.

  „Teď je to nesporně tvrdší… Tehdy přece existovaly dvě říše: Západní a Sovětská, z nichž každá podněcovala konflikty se svou soupeřkou na území třetích zemí. Ale nikdy na svých hranicích a nikdy přímo. Dokonce i ta veřejná rétorika byla mírnější. Oba tábory nepřestupovaly tehdy hranici dovoleného. Dnes už žádná pravidla nejsou“, uvádí ministrova slova časopis Esquire.

  Zároveň šéf ruského zahraničněpolitického rezortu řekl, že se mu daří budovat vztahy s ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem, a podotkl, že měl „když ne přátelské, pak alespoň dobré“ vztahy se všemi ministry zahraničí USA. Lavrov přiznal, že diplomaté různých zemí mohou jeden druhého ostře kritizovat, a mít přitom normální osobní vztahy.
  https://sptnkne.ws/emfr

  Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov zažertoval, že uklidnit se v průběhu těžkých jednání mu pomáhá pomyšlení na jeho oblíbený fotbalový tým Spartak.

  „Stále si myslím na Spartak“, řekl ministr v rozhovoru pro časopis Esquire, kdy odpovídal na otázku, co mu pomáhá se uklidnit, kdy ho partneři v jednáních „neslyší“.

  Lavrov řekl také o svých hudebních zálibách a o oblíbených básnících. „Můj nejoblíbenější básník je Vysockij, a ještě Jesenin a Blok. Ale Vysockij — to je naše současnost“, řekl. https://sptnkne.ws/emkS

 5. jirik napsal:

  Mižák o diele “Slovanstvo a svet súčasnosti”, podstate aktuálnych útokov na rodinu i o mládeži, ktorá je inštinktívne národne cítiaca
  http://www.hlavnespravy.sk/mizak-o-diele-slovanstvo-svet-sucasnosti-o-podstate-aktualnych-utokov-na-rodinu-mladezi-ktora-je-instinktivne-narodne-citiaca/981070
  Aké témy sú obsahom zborníka?

  Témy publikované v zborníku boli zaujímavé a hlavne aktuálne, napríklad „Pôvod a začiatky Slovanov, Štúr – tvorca slovanskej politiky“ či „Identita Slovanov“. Medzi ďalšie témy patrila „Magnacharta slovanských národov“, „List účastníkov všeslovanského zjazdu v Prahe“ a mnohé ďalšie.

  Pri prednáške historik Timura uviedol, že je všeobecne známe, že teória sťahovania národov v 4. storočí je výmyslom germánskej politiky. Nemci to aj priznávajú, ale nechcú to zmeniť. Zároveň existujú písomné dôkazy, že Slovania boli na našom území už 5000 rokov pred n. l., DNA hovorí o 20-tisícoch rokov.

  Je vedecky dokázané, že v rámci staro európskych civilizácií dlhodobo prosperoval celý rád spoločenstiev, dnes ich nazývame podľa archeologických kultúr. Z toho obdobia nič také nenájdete nikde inde vo svete, ani v Mezopotámii ani na Strednom východe. Len západná historiografia to stále nechce vziať na vedomie, aj keď sú jej odborné kruhy s týmito poznatkami dobre oboznámené. Zaujímavé, že oficiálna historiografia to však zatiaľ nezobrala na vedomie a nie je nám ani nič známe o tom, že by uvažovala vyrovnať sa s pretrvávajúcim falošným obrazom o európskej minulosti. Zdá sa, že starý model sa viacej hodí aj do súčasných mocenský politických zámerov Európskej únie, ktorá prevzala západoeurópsky princíp života a pokračuje v jeho intenciách. Je to Faustovsky princíp založený na expanzií, výbojoch a parazitovaní na bohatstve porazených a podmanených národov.

  Západná civilizácia sa ním riadi od čias Rímskej ríše a očividne sa nezmenil ani v súčasnosti v krokoch a záujmoch EÚ, do ktorých východoeurópske štáty nalákala a pripravila pascu na ich suverenitu. Podľa toho sa k nám aj správa, ako k porazeným. Pripravila nás o celé národne bohatstvo, určila nerovné podmienky ako napríklad pri stanovení dotácii pre poľnohospodárstvo a napriek sľubom sa nevyrovnávajú tieto dotácie ani v súčasnosti. To však nie je jediná oblasť, ktorá potvrdzuje tento prístup voči slovanským národom. Aj táto anomália nás núti brániť sa, pretože hoci to Nemci vedecky uznávajú, ale de facto neuznávajú, pretože sa nič nemení.

  Zborník vyšiel len v slovenčine?

  Mnoho články sú preložené do ruštiny, preto je zborník možné využívať aj medzinárodne. Zborník bude v Moskve prezentovať profesor Stanislav Vaclavovič Morozov, ktorý pôsobí v Košiciach a zaoberá slovenskou históriu v rokoch 1935 až 1940.

 6. jirik napsal:

  Ruská ekonomika se dokázala přizpůsobit k sankcím, když budou zachovány, pak nebudou mít žádný dramatický vliv na situaci v zemi, prohlásil zvláštní referent Rady OSN pro lidská práva Idriss Džazárí.

  „Začínáte (Rusko) po určitém období negativního vývoje událostí z hlediska HNP a HDP pozvolna překonávat krizi a v roce 2017 jste začali zajišťovat pozitivní růst ekonomiky,“ řekl Džazárí během schůzky s předsedou výboru Rady federace pro ústavní zákonodárství a státní výstavbu Andrejem Klišasem.

  „Znamená to, že jste se přizpůsobili situaci. A zdá se mi, že budou-li sankce trvat dál, pak nebudou mít žádný dramatický vliv na situaci v Rusku,“ dodal Džazárí.
  https://cz.sputniknews.com/byznys/201704275193768-osn-vliv-zapadni-sankce-rusko/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *