12:45

 

Děkujeme Irence Aneri za překlad

Odkaz na knihu a filmové zpracování Znamení zlomeného meče, o kterém se Pjakin zmiňuje