OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI. V Evropské unii chybí zákon, který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému, včetně zabíjení lidí na dálku

…..údajné antény mobilních telefonů nejsou jenom anténami pro mobily. Jsou to radary na lidi, odposlech a také možnost každého očipovaného člověka během chvilky „VYPNOUT“. Vše na očipování v NWO je nachystáno. Lidé si neumějí představit obrovské nebezpečí jejich likvidace na dálku!!!!

07:54

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI

v evropské unii chybí zákon který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému včetně zabíjení lidí na dálku.

     V polovině března letošního roku navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo provádí analýzu, jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení a že se chystá ustavit komisi, která bude jejich stížnosti vyšetřovat   https://www.youtube.com/watch?v=YgVs4-m0lNY#t=33, http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/minister-macierewicz-o-broni-elektromagnetycznej-zdjecia-wideo-raport-juz-wkrotce,9741513/. Tímto způsobem polský ministr obrany přiznal, že existují elektromagnetické zbraně, které jsou schopné zasahovat do fungování lidského organismu a že mohou být používány na polských občanech.

https://www.bing.com/th?id=OVP.FRGRoBEyw9xlCXRiEG_ezQEsCq&pid=Api Minister Macierewicz o broni elektromagnetycznej ZDJĘCIA …
www.dziennikzachodni.pl
Czym jest broń elektromagnetyczna? Jak działa broń elektromagnetyczna? Czy nam zagraża? To pytanie zadaje dziś wiele osób. Wszystko zaczęło się od poważnego pyt
Electromagnetic Weapons – Minister of National Defence for …
www.youtube.com
Minister of National Defence for Poland answers a question regarding electromagnetic weapons testing on Polish citizens.

Skutečnost, že velká evropská media o této události neinformovala, vyvolala naše podezření, že členské státy Evropské unie jsou zavázány existenci těchto zbraní utajovat a dokonce nezavádět zákony proti jejich používání. Toto naše podezření potvrdil polský týdeník NIE, když se jeho novínáři ptali na polském ministerstvu obrany, proč polský ministr obrany nesplnil svůj slib a neustavil komisi, která by vyšetřila stížnosti polských občanů, že jsou proti nim vedeny útoky elektromagnetickými zbraněmi a dostali odpověď, že toto téma podléhá zákonu o zachování státního tajemství, spojeného s obranou státu http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883.
Toto rozhodnutí polského ministerstva obrany zřejmě souvisí s informaci, kterou jsme našli v dokumentu Evropského parlamentu z roku 2000 „Technologie ovládání davu“, ve kterém se píše, že členské státy NATO přijaly americkou doktrinu nesmrtonosných zbraní, které zahrnují „systémy, které mohou přímo interreagovat s lidským nervovým systémem“
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf

CROWD CONTROL TECHNOLOGIES – European Parliament
www.europarl.europa.eu
iii Crowd Control Technologies : An Assessment Of Crowd Control Technology Options For The European Union (An Appraisal of the Technologies of Political Control)

. Z uvedených faktů je tedy zřejmé, že členské státy Evropské unie mají ve svém arsenálu utajenou vojenskou technologii, která může být použita k elektromagnetickým útokům proti lidem. Zřejmé utajení tohoto faktu vysvětluje i Vaše předchozí vyhýbavé odpovědi na naše dopisy na toto téma.
Většina obyvatel našeho státu ale nemá tušení, že takové zbraně existují. Lidské tělo je z 55 až 70% tvořeno vodou, ve které se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty. Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem, tedy tekutinou, která obsahuje ionty a je proto vodivá pro elektrický proud. Zatímco v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud veden prostřednictvím nabitých iontů.
K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů v mozku začaly vysílat nervové vzruchy ve shodné frekvenci. Zdrojem nervových vzruchů jsou membrány neuronů. K nervovým vzruchům dochází, když dojde ke změně elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán neuronů.  K této změně  dochází v zásadě v důsledku toků elektrických proudů v „elektrolytu“, kterým je kapalina uvnitř nervových vláken.
V roce 2014 zveřejnili čínští vědci výsledky pokusu, při kterém zkoumali, do jaké míry je elektrolyt vodivý pro mikrovlny. V úvodu k článku o pokusu zdůraznili, že jejich pokus „hraje významnou roli při zkoumání vzájemného působení  mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů“. K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů spolupůsobí při vyvolávání nervových vzruchů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivosti elektrolytu  bylo dosaženo frekvencemi mikrovln do jednoho Gigahertze http://piers.org/piersproceedings/download.php?file=cGllcnMyMDE0R3Vhbmd6aG91fDJBMF8wNjcwLnBkZnwxNDAzMTgwNDU1MDE= . Jinými slovy mikrovlny vyvolávaly v elektrolytu toky elektrického proudu

Determination of Microwave Conductivity of Electrolyte …
piers.org
670 PIERS Proceedings, Guangzhou, China, August 25{28, 2014 Determination of Microwave Conductivity of Electrolyte Solutions from Debye-Drude Model

Membrány neuronů, které jsou nazývány axony a mají v nervovém systému řídící funkci,  reagují vyvoláváním nervových vzruchů na změnu elektrického napětí.. Pokud tedy budou do „elektrolytu“  v nervových vláknech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude k membránám axonů přicházet elektrický proud v těchto frekvencích, a tento proud bude vyvolávat nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln. „Elektrolyt“ v nervových vláknech tedy bude fungovat jako anténa.
To ve své studii o citlivosti lidského organismu na elektromagnetické záření potvrdila i americká organizace MCS America, bojující proti znečisťování životního prostředí škodlivinami. Ve studii se píše: „Tělo může přijmout signál a proměnit ho v elektrické proudy stejně jako anténa rádiového přijímače nebo mobilního telefonu. Tyto proudy jsou neseny ionty, plynoucími živými tkáněmi a žilami… Když tyto proudy narazí na buněčné membrány, které jsou normálně elektricky nabité, snaží se vibrovat současně s proudem“ http://mcs-america.org/index_files/EHS.htm  (neurony jsou také buňky a  tyto elektrické proudy budou tedy působit i na jejich buněčné membrány). Ve studii se dále píše: „Mechanismus demodulace je kontroverzní, ale není pochyb o tom, že k němu dochází. Nejlepším vysvětlením je, že  množství miniaturních iontových kanálků, které jsou v buněčných membránách se chovají jako elektricky ovlivňované kontaktní diody… ty jsou schopné usměrňovat a demodulovat signál i když je v mikrovlnných frekvencích… Když je tímto způsobem demodulován signál mobilního telefonu, generuje řadu nízkofrekvenčních komponent, z nichž některé jsou biologicky aktivní a způsobí propustnost membrány. Jedním z důsledků této propustnosti je, že způsobí, že smyslové buňky elektrosensitivních jedinců vyvolávají celou řadu falešných pocitů“. Informace, přenášené mobilnímy systémy jsou totiž přenášeny v mikrovlnných pulsech, o nízké frekvenci http://www.elektrosmog-zony.cz/mobilsmog.pdf, http://www.celostnimedicina.cz/vliv-mobilnich-telefonu-na-lidske-zdravi-odborna-studie.htm, http://www.smishek.com/elektrosmog-znecisteni-elektromagnetickym-polem.html  tedy v rozsahu, ve kterém funguje lidská nervová soustava a proto mohou v lidech vyvolávat falešné pocity.

http://www.smishek.com/elmag/highways.jpg Elektromagnetické pole, lidské zdraví a „elektrosmog“
www.smishek.com
Kolikrát jsem slyšel debaty na téma elektrosmog, vliv elektromagnetického pole a záření na lidské tělo. Na jedné straně tábora jsou polohloupé hysterky …
http://www.vivantis.cz/soubory/prozdravi.cz/cm/cm_skakajici_lide1.jpg Vliv mobilních telefonů na lidské zdraví – odborná studie
www.celostnimedicina.cz
Vliv mobilních telefonů na lidské zdraví – odborná studie – Poslední desetiletí je svědkem rychlého rozvoje nových komunikačních technik a jejich nejširšího zavádění. Mobilní digitální telefony představují
en t i al C on f i d – elektrosmog-zony.cz
www.elektrosmog-zony.cz
Proč jsou mobilní telefony nebezpečné? Anténa mobilního telefonu vytváří bezdrátový signál, který se spojuje a komunikuje s nejbližší
http://mcs-america.org/index_files/image3601.jpg Electromagnetic Field Sensitivity – MCS America
mcs-america.org
Electromagnetic Radiation is a Major Public Health Concern . At least 9.8 million people in America suffer from sensitivity to electromagnetic radiation (Levallois 2002).

Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém, používaly frekvence mikrovln, které jen výjimečně přesahovaly o málo jeden Gigahertz. Pokusy vědců s působením pulsovaných mikrovln na lidskou nervovou soustavu tak využívaly mikrovlnné frekvence, o kterých i čínští vědci zjistili, že jsou nejúčinnější při vyvolávání elektrických proudů v elektrolytu.

 

Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk, které vedlo ke  snížené schopnosti soustředění, 450 MHz, pulsovaných v 16 Hz a Allenu Freyovi se už v roce 1961 dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů. Do lidského mozku byly pulsovanými mikrovlnami vysílány zvuky jako tikání, klapání, pískání nebo syčení. Změnou frekvencí pulsování byly vyvolány pocity mravenčení nebo prudkého úderu do hlavy http://jap.physiology.org/content/17/4/689. Oba pokusy byly mnohokrát opakovány se stejnými výsledky. Ukázalo se tedy, že s použitím přesně vytypovaných frekvencí je možné vyvolávat v lidské nervové soustavě opakovaně stejné účinky. V roce 1975 zveřejnil neuropsycholog a ředitel Behaviorální radiologické laboratoře lékařského centra amerického Úřadu pro veterány Don R. Justesen v časopise American Psychologist pokus, při kterém byly vysílány pomocí pulsovaných mikrovln do mozku vyslovované číslovky od jedné do deseti a subjekt experimentu je rozeznával https://docs.google.com/file/d/0B3V8FIUj7brsMzJhOTY4ZWItMGI5OC00MzkzLWJjMDQtMDM0OGE1ZDFhOGFm/edit?authkey=CKnE554O&hl=en&pli=1.

Microwaves-and-Behavior.pdf – Google Drive
docs.google.com
Sign In. Main menu
ARTICLES | Journal of Applied Physiology
jap.physiology.org
The intent of this paper is to bring a new phenomenon to the attention of physiologists. Using extremely low average power densities of electromagnetic energy, the …

Účinnost pulsovaných mikrovln na lidský nervový systém je zajištěna tím, že činnost nervové soustavy pro různé podněty, reakce a aktivity se odlišuje právě odlišnými frekvencemi nervové činnosti, které jsou charakteristické pro tyto podněty, reakce a aktivity. Například Walter J. Freeman, který desítky let studoval elektrickou činnost mozku, zaváděním mnoha elektrod a mikroelektrod současně do různých částí mozku, napsal, že přenosy v mozku „se odehrávají při určité charakteristické frekvenci a že k příjmu dojde v systémech… naladěných na tuto frekvenci“ (Walter J. Freeman: Mass action in the nervous system, Academic Press, New York, San Francisco, London, 1975). Při znalosti frekvencí nervové činnosti při různých podnětech, reakcích nebo aktivitách je tedy možné zcela libovolně manipulovat lidské vnímání skutečnosti, lidské reakce, lidské myšlení a činnost lidského organismu.
Takovou zbraň může na zakázku mafií vyrobit i šikovný radioamatér. Potom už by tyto mafie  mohly ohrožovat duševní i fyzické zdraví občanů. Mohly by například uspávat řidiče automobilů pulsováním vysílaných frekvencí ve spánkových frekvencích a nebo, při přesnějším nastavení frekvence pulsování, zastavit srdeční činnost a způsobit smrt člověka. Je známo, že Allenu J. Freyovi se tímto způsobem podařilo zastavit srdeční činnost žab. Při ještě pracnějším převodu zvuku lidské řeči do pulsovaných mikrovln (v podstatě jen malá změna postupu, který je používán při rozhlasovém vysílání) by maijtel takové vysílačky mohl vysílat do mozků lidí slyšitelné a nebo neslyšitelné, ultrazvukové, vzkazy, které sice člověk neslyší, ale mozek je vnímá a reaguje na ně, a řídit tak jejich chování. K působení na lidskou nerovou soustavu přitom stačí hustota elektromagnetické energie, která ani zdaleka nepřesahuje hustotu elektromagnetické energie, povolenou českými normami. Je ostatně známo, že do mozku pronikají i signály z mobilních telefonů během telefonického hovoru.
Pořídit si takové zařízení je dnes cenově dostupné a jeho sestavení vyžaduje jen základní radioamatérské znalosti. Na celém světě přitom neustále přibývá lidí, kteří si stěžují, že jsou vystaveni účinkům takových škodlivých záření. K hlavním příznakům patří pocity pálení, mravenčení, bodnutí, křeče, mimovolně vyvolané pohyby částí jejich těl, příznaky zástavy srdce, slyšení hlasů v hlavě a manipulace jejich myšlenek a pocitů. Když si na tyto příznaky stěžují a obviňují z nich elektromagnetické útoky, jsou automaticky posíláni do psychiatrických léčeben.
Skutečnost, že těchto lidí neustále přibývá, vyvolává podezření, že armády a vládní agentury cvičí operátory těchto zbraní na nic netušících občanech, aby je tito operátoři v budoucnosti mohli použít ve válkách nebo v případech masových nepokojů nespokojených občanů.
Protože vládní agentury, a možná i organizované mafie, mohou dálkově ovládat činnost lidské nervové soustavy a způsobovat tak lidem bolesti, psychické poruchy a nebo dokonce smrt bez zanechání důkazu o spáchaném zločinu, je nezbytné, aby byly v Evropské unii odhlasovány zákony, podle kterých by takové činy byly trestány a které by ustavily agentury, které by byly schopné takové útoky detekovat, prověřovat stížnosti občanů na ně a vyhledávat zdroje takových útoků (to je, vzhledem k tomu že při těchto útocích musí být použito pulsování ve frekvencích nervové činnosti, zcela proveditelné). Součástí těchto zákonů by měl být i zákaz používání těchto technologií vládními agenturami, protože jejich používání je v příkrém rozporu s demokratickými ústavami členských států Evropské unie. Jsme ochotni se na vypracování těchto zákonů podílet.
Kterákoli technologie, která vyvolá v lidském nervovém systému toky elektrických proudů ve frekvencích jeho činnosti, může být použita k dálkovému ovládání lidské psychiky a funkcí lidského těla. V současné době je veřejnému zájmu dostupná jen technologie pulsovaných mikrovln, ale se současným  rychlým pokrokem vědeckého výzkumu, mohou být, například v oblasti kvantové fyziky, vyvinuty i jiné technologie, pokud už nebyly vyvinuty. Z tohoto důvodu by zákony měly zakazovat i použití dosud neznámých nebo nezveřejněných technologií, umožňujících dálkové ovládání toků elektrických proudů v lidském těle a mozku.
Protože, jak vyplývá z uvedených faktů, jsou zřejmě členské státy NATO zavázány dohodou, aby existenci těchto zbraní udržovaly v tajnosti, je zřejmé, že zákony, které navrhujeme, mohou být uvedeny v platnost  v členských státech Evropské unie jen tehdy, pokud jim to doporučí Evropská komise nebo když bude ponechán stranou princip subsidiarity a budou odhlasovány přímo Evropským parlamentem.
I nadále chceme věřit tomu, že nebudete podporovat kriminální používání elektromagnetických nebo jiných energetických polí proti občanům členských států Evropské unie a že doporučíte členským státům Evropské unie a Evropskému parlamentu, aby odhlasovaly zákony, které ochrání občany těchto států proti takovým útokům, zavedou tvrdé tresty za vlastnictví nebo používání těchto zbraní a vytvoří agentury, specializované na detekci vysílání, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy k manipulaci lidských myšlenek a citů, vyvolávání bolesti nebo zabíjení lidí bez zanechání důkazů o provedeném zločinu.
I nadále věříme tomu, že si uvědomujete krizi demokracie, která vznikla tím, že vlády tajně vlastní prostředky, které jim umožňují dálkově manipulovat myšlenky jejich občanů. To je v děsívém konfliktu s ústavami členských států Evropské unie.
I nadále věříme tomu, že budete respektovat hodnoty lidské důstojnosti, svobody a demokracie, zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii a že budete pracovat na zákazu technologií, které umožňují zbavit lidi jejich osobní svobody a svobody myšlení a jejichž používání může vést k vytvoření totalitárního režimu nového typu.
(více k tomuto tématu najdou čtenáři na naší webové stránce http://zakaz.webgarden.cz   v textu „Psychoelektronické ohrožení demokracie“ , petici české vládě mohou podepsat na adrese https://www.petice24.com/petice_za_zakaz_dalkoveho_ovladani_innosti_lidskeho_mozku a petici Evropskému parlamentu na adrese  http://www.ipetitions.com/petition/ben-remote-attacks-on-the-human-nervous-system )

Podepsán Mojmír Babáček, občan české republiky, jako předseda Spolku za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením
Dále podepsány evropské organizace:
International Coalition Against Electronic Torture and Robotisation of Living Beings (ICATOR) –  Belgie
Předsedkyně: Melanie Vritschan

STOPEG Foundation – Stop Electronic Weapons and Gang Stalking – Holandsko
Předseda:
Peter Mooring

IGEF – Initiative Gegen Elektromagnetische Folter – Německo
Přeseda :
Harald Brems

STOPZET – Stowarzyszenie, Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom   –  Polsko
Přesedkyně: Zofia Filipiak

ADVHER – Association de Défense des Victimes de Harcèlement Electromagnétique et en Réseau – Francie

ACOFOINMENEF
Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica – Italie
Předseda:
Paolo Dorigo

European Coalition against Covert Harassment
Švédsko
Předseda:
Henning Witte

Globalthaeb – Velká Britanie
Předseda:
David Bromhall

LESAT – London End Stalking Action Group – Velká Britanie
Předseda :
Paolo Fiora

Zdroj (1)

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

10 komentářů

 1. jirik napsal:

  Vědci z Univerzity v Kentu zjistili, že používání GPS navigace snižuje aktivitu mozku a „vypíná“ ty funkce, jež odpovídají za orientaci v prostoru.
  http://sptnkne.ws/dSMs
  —–
  Video prvního výstřelu učiněného během testů elektromagnetické pušky (neboli railgunu) se objevilo na kanálu Námořnického výzkumného střediska amerického námořnictva na YouTube.
  http://sptnkne.ws/dSHX
  Podle vývojářů střela, která se urychluje podél speciálních kolejí působením elektromagnetického impulsu vznikajícího díky proudu vysokého napětí, má být schopna dosáhnout rychlosti 4,5 tisíc mil za hodinu (přes 7 000 km/h) a zasáhnout cíl ve vzdálenosti přesahující 100 námořních mil (přibližně 180 km).

 2. iku napsal:

  Nejsem vědec z Kentu, avšak pochopit, žeGPS cosi omezují i vypínají pro mne vůbec nebyl problém ihned po objevení se této „vymoženosti“.

  Nechápu lidi, kteří GPS používají, namísto sehnat si informace před cestou a na cestě používat svou hlavu a smysly.

 3. jirik napsal:

  Oddeliť vysielacie a prijímacie signály v komunikačnej elektronike býva ťažké. Najmä ak kombinuje rôzne typy bezdrôtového prenosu, od GPS cez Bluetooth k Wi-Fi. Každé pásmo totiž vyžaduje filter, ktorý bráni, aby silné vysielanie zahltilo príjem. Našlo sa ale riešenie.

  Oznámil to sedemčlenný tím Alyssy Apselovej a Alyoshu Molnara z Cornellovej univerzity v Ithake (štát New York, USA). Výsledky uverejnili predbežne online vo vedeckom časopise Journal of Solid-State Circuits. Referoval o nich aj web univerzity.
  http://www.zive.sk/clanok/123955/velky-pokrok-v-bezdrotovej-komunikacii-radiovy-vysielac-i-prijimac-na-jednom-cipe

 4. Petr napsal:

  To dává smysl proč je ve městech skoro na každém paneláku ty proklaté antény kdyby to bylo jen na mobily nebylo by jich tolik potřeba ale mají je kdyby se snad lidé zbouřili aby je díki frekvencim mohli zpacifikovat na vesnicích bývají v menším množství většinou na sloupech vodojemech kostelích viděl jsem je na budově obecního úřadu i na základní škole chudáci ty děti dostávají slušnou dávku toho elektrosmogu no na vesnicích jich je méně než ve městech taky je na vesnicích méně obyvatel slyšel jsem že prý na paneláku kde jsou umístěné ty antény mívají lidé co tam bydlí deprese a i znám vysoký panelák kde mnoho lidí spáchalo sebevraždu rovněž na tom paneláku byly ty antény tak žeby nějaká spojitost? A taky je vidět že to je výborná zbraň na likvidací nepohodlných lidí ať už těch co se rozhodli mluvit nebo záhadné smrti různých novinářů prostě jak je psáno v článku zabíjí někoho tím že frekvencemi vybrané osobě způsobí zástavu srdce a můžou tyhle sviňe co to ovládají likvidovat lidi bez důkazů a jen se smějí nikdy to oficiálně nepriznaji systému co nás zotročuje taková zbraň přijde vhod ani politici o tom nemusí mít párů jen ti nejvyšší a taky BIS ti to budou vědět velice dobře taktéž o chemtrails

  • tomáš marný napsal:

   Milý petře,
   a proč si myslíš, že neustále lidem doporučuji šungitové čepice. Dnes si dávat mobil k hlavě může být sebevražda v přímém přenosu…..
   tm

   • jirik napsal:

    Mě šungitová čepice vyšla cca na 1600 korun a to nepočítám vlastní práci

 5. jirik napsal:

  Jak na mužskou plodnost s chytrým telefonem
  https://www.root.cz/zpravicky/jak-na-muzskou-plodnost-s-chytrym-telefonem/
  Video uvnitř

 6. jirik napsal:

  Z diskuze na ac24.cz
  apropo chemtrails. Pred nejakou dobou som absolvoval niekoľko dlhých výmen názorov s chemtrailovými skeptikmi. A dospel som k prekvapivému názoru. Nie sú to žiadni hlupáci ani naivkovia, ktorí by o téme nič nevedeli a iba sa hrali na múdrych. Tí ľudia mali až šokujúco detailný prehľad o téme chemtrail a pripravený široký arzenál podpásových arguentov do diskusie. Od útokov na osobu autora, cez zosmiešňovanie témy až po vyfotošopované chemtraily k lietadlám z ww2.

  Dospel som k názoru, že to neboli žiadni bežní trollovia. Podľa všetkého sa jednalo o vyškolené osoby, ktoré vedeli, aká je realita a mali za úlohu rozvracať akúkoľvek serióznejšiu debatu na túto tému. V niektorých prípadoch, keď im človek dával argumenty, ktoré sa nedali poraziť jednoduchým zosmiešňovaním, tak strácali nervy a prechádzali do agresívnych útokov a niekedy až vyhrážok („Takým ako ty by som odoberal volebné právo a deti“, „Ešte raz mi niekto z vás zasvieti laserom do očí, zaručujem ti, že pôjdeš natvrdo sedieť“). Takto sa nespráva nejaký hlupáčik, ktorý verí na neškodné kondenzačné čiary.

  Písal som takto do diskusie na denníku SME a dal som tam viacero linkov na články dokumentujúce vojenské pozadie chemtrails. Do pol hodiny boli všetky texty preč, niektoré „porušili kódex“, iné zmizli bez stopy. To potvrdzuje, že aj redakcia SME vie, aké je skutočné pozadie za chemtrails a keď videli, že sa diskusia pod článkom začala uberať nežiadúcim smerom, tak ju surovo premazali.
  —-
  p.s.

  ešte k téme chemtrails a článku. Možno že sú obe témy viac prepojené, než sa na prvý pohľad zdá.

  V základných rysoch som pochopil, čo píšu v článku a ako elmag vlny vplývajú na myslenie a psychiku. A teraz si zoberme toto. Z lietadiel na nás práškujú hliník. Vraj na účel boja proti globálnemu otepľovaniu a na radary novej generácie. Nanočastice hliníka, ktoré vdýchneme, sa ukladajú do mozgu, pravdepodobne priamo do membrán neurónov (dr. Strunecká by to asi vedela presne). Hliník je veľmi dobre elektricky vodivý a zároveň veľmi dobre absorbuje radarové vlny.

  Dajme tomu, že hliník v mozgu výrazne zefektívňuje ovládanie psychiky ľudí pomocou rádiových a radarových vĺn a mikrovĺn.

  Z praktického pohľadu nemusí byť pre globalistov vôbec potrebné pomocou týchto vysielačov posielať ľuďom do mozgu nejaké zmysluplné myšlienky. Úplne stačí, ak mozog zahltia šumov nezmyselných signálov. To sa prejaví v podobe bezdôvodnej únavy, neschopnosti rozmýšľania, depresií, pasivity atď. A aj to je viac než dosť na to, aby vláda zlomila odpor rebelujúcej populácie.
  http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10074-zabijeni-lidi-na-dalku-zrejme-realita-v-eu-chybi-zakon-ktery-by-zakazoval-elektromagneticke-zasahy-do-lidskeho-organismu

 7. Maroš napsal:

  V bratislavskom Centre vedy Aurelium, o. i. – aj designér automobilov vysvetlí deťom a rodičom, ako konkrétne vibrácie – frekvencie, ktoré zodpovedajú jednotlivým vnútorným ľudským orgánom, ich takýmito frekvenciami v autách poškodzujú! Detto EMG zbrane! Momentálne nám tu nórsky HAARP a chemtrails zohrievajú prírodu – „vedci predpovedajú“ vysoké teploty – a jedného rána sa prebudíme do zničenej – zmrznutej prírody – a úroda v sadoch bude „v háji!“
  Nevadí – nakúpime v Poľsku!
  https://www.aktuality.sk/clanok/424218/chytte-vedu-a-techniku-do-vlastnych-ruk-v-zazitkovom-centre-aurelium/

 8. jirik napsal:

  Svetoznámy teoretický fyzik Stephen Hawking sa v piatok objavil na prednáške v Hong Kongu, kde počas 90 minút rozprával o svojom živote a práci. Zaujímavé je, že na pódiu sa neobjavil fyzicky, ale prostredníctvom hologramu. Na udalosť upozornil portál Phys.

  Stovky ľudí Hawkinga privítali s nadšením, pričom fyzik odpovedal na otázky ohľadom možnosti života na cudzích planétach, dopadu Brexitu na Veľkú Britániu a dokonca sa vyjadril aj k výsledkom amerických volieb.
  http://www.zive.sk/clanok/124043/stephen-hawking-prednasal-v-hong-kongu-ako-hologram
  VIDEO UVNITŘ
  https://www.youtube.com/watch?v=suS_flYdKEc