Papež František prohlásil Lucifera za Boha

Jasněji nám to již říct nemohli. Zde máte jednoznačný důkaz o tom, koho ve skutečnosti uctívají křesťané, když se modlí k „Bohu“ a chodí do kostela. Není jím nikdo jiný než bytost, která je označována jako Světlonoš, Lucifer, Ďábel či Satan.

 

 

 

Papež František spolu s Vatikánem přestavili světu boha, kterého celou dobu uctíval. Lucifera. Podle papeže Františka a katolické církve je Lucifer (latinský název pro hvězdu jitřenku, v angličtině „The Morning Star“) stvořitelem světa a otcem Kristovým. Přinesl „světlo“ lidské rase.

Papež František prohlašuje Lucifera za Boha. Toto oznámení světu se uskutečnilo 27. dubna 2014 během ceremoniálu. Je bezprecedentní a mělo by ve světě vyvolávat obavy. Není náhoda, že první jezuitský papež učinil takové šokující prohlášení. Církev reorganizoval od chvíle, kdy se ujal papežského úřadu. Zatím řekl, že ateista může jít do nebe, dokud bude dělat dobré skutky. Také uvedl, že Ježíš je jenom člověk, který se modlí k otci a spolu s matkou Marií je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Toto je nové prohlášení, které bylo učiněno během mše a dalších obřadů:

„Jeho plamen žhne skrze vlastního syna jeho.

Kéž, pravím tobě, Lucifere, kterýž neznáš prostor ni čas,

Kristus je tvým synem, jež z mrtvých vstal

a vrhnul své světlo lidskému plémi

a žije a kraluje na věky věků.

Mohlo by se vám líbit...

komentářů 21

 1. Maroš napsal:

  Celý vesmírny konflikt spočíva vo vzbure časti vyšších bytostí – tiež obdarených tvorivými schopnosťami – proti Otcovi-Stvoriteľovi. Stvoriteľ nám dal slobodu – avšak s podmienkou – nesmieme sa odkláňať od zákona Jednoty, čo je širší pojem označujúci také kreatívne pôsobenie, ktoré je vždy v záujme celku a jeho Evolúcie.

  Odporcovia proti Stvoriteľovi – tak ich ostatný vesmír nazýva – chcú uplatniť svoju verziu – predstavu sveta, ktorá je však v nesúlade so všeobecným záujmom celku – je na jeho úkor, na úkor iných bytostí. Teda – na Zemi v podstate pôsobia dve frakcie – frakcia nasledovníkov KRISTA, čo neznamená konkrétne Ježiša Krista – Ježiš bol/je „len“ posol, zvestovateľ KRISTA – Svetla – Pravdy, Zákona Božej Jednoty, Pravdy – a frakcia nasledovníkov odporcov Stvoriteľa a ich vodcu Satana – reálnu vyššiu bytosť obdarenú tvorivými = aj deštruktívnymi schopnosťami, ktorá – aby mohla realizovať svoj zámer – zneužívajúc aj Zákon Jednoty – môže konať slobodne, pokiaľ aj ľudské bytosti konajú podľa jej záujmov slobodne.
  A tu je háčik!!!

  Rozdiel medzi slobodne a slobodne vedome!!! Satanisti práve preto – pri komunikácii voči ostatným – musia dodržať pravidlo otvorenosti, t. j. – že musia zverejniť svoj zámer. Avšak – urobia to tak, že tomu ľudia alebo neporozumejú, alebo to považujú za vtip, či nezmysel. Satanisti zásadne ukazujú pravdu – V ZRKADLE – t. j. prevrátenú – opak mysleného. Na tomto spočívajú inotaje illuminátov – ĽUDIA SA POZERAJÚ, ALE NEVIDIA!

  Zámery iliminátov-satanistov-jehowisov – sú všade, len väčšina ich nevidí. Ľudia uctievajú napr. Máriu – „najlepšie“ čiernu Máriu – a uctievajú tak Kult Zeme = Kult Hada = Kult Krvi = kult Satana – čo je kult tých reálnych tvorivých síl, ktoré zodpovedajú za vytváranie hmoty – teda – všade je plno „matiek“ – hmotného sveta, hmatateľného sveta, života len tu a teraz, užívania si tohoto sveta, namiesto jeho poznávania, detto – peniaze a drogy, ako zmysel a prostiedok, ale – je tu minimum „otcov“ – nie ako „inseminátorov“ – ale ako princípu jediného Otca – teda duchovného princípu, nehmotného, neuchopiteľného a rovnako – reálneho!!!

  Teda – na Zemi v súčasnosti prevláda kult matky – kult hmotný, kult prízemný – kult ega – kult Satana – pozor! – reálnej duchovnej bytosti!

  Najväčším klamstvom satanistov a iluminátov je, že Satan „neexistuje“ – že je to báchorka – a tak ľudia – Ha! Ha! /satanistický rituál!/ svoju dušu – idei a predstavy, svoje tvorivé schopnosti a IDEÁL – ako súčasť Božej Jednoty – jeho ZDROJOVEJ ENERGIE! – odovzdávajú prostredníctvom satanistov pôsobiacich napr. v šoubiznise, médiách, politike a cirkvách-sektách – priamo Satanovi! Neupisujú sa krvou – to je hovadina – upisujú sa tým, že ich myšlienky patria do jedného vreca s tými satanovými, že uznávajú jeho hodnoty a predstavy, že sa pridávajú na stranu Odporcov. Lebo – ako ateisti – neuznávajú duchovný princíp, a teda Otca Stvoriteľa vôbec – „zdržiavajú sa hlasovania“ – a ako satanisti – jehowisti – katolíci – uznávajú kult Hada – Jehowu /reptilián/, alebo kult Matky – Zeme – Márie – teda hmotný svet Pána Času – tu a teraz – Satana. O tom je to historické prenasledovanie Pravoverných nasledovníkov Krista pomocou katolíckych dogiem a židovského biblického projektu, poťažmo – na špinavú prácu stvoreného islamizmu, marxizmu, komunizmu, fašizmu, atď.

  Treba mať jasno /svetlo-poznanie/ v tom, že My – Ľudia Kristovho plemena, že si to tu na Zemi:
  1/ ako pôvodne nehmotné duchovné bytosti – pôvodní potomkovia duchovného plemena Krista – strážcov Brány /jednej zo 4/ k Stvoriteľovi – zvolili ako spôsob učenia a poznávania inej formy vesmíru – čo je naše pôvodné poslanie a zmysel života – a odovzdávanie týchto poznatkov priamo Stvoriteľovi – pôvodne priamo – kvázi „on line“ – avšak – iné bytosti – odporcovia Stvoriteľa – tí, ktorí zničili, resp. vážne poškodili domovinu Strážcov Brány – Kristovho plemerna – aj ich genóm! – v minulom kozmickom konflikte – zasiahli neskôr aj do našej „škôlky“ – planéty Zeme, a násilne preformátovali a zablokovali naše vedomie a priame spojenie so Stvoriteľom – tak na genetickej úrovni, tak manipulatívne, tak aj technologicky.

  2/ Tento konflikt prebieha stále, avšak – aj vďaka aliancii kozmických síl Stvoriteľa – začínajú sa meniť pozície, avšak – opäť musí všetko prebehnúť – v súlade s Jednotou – teda nie podľa našich deštruktívnych predstáv – buď alebo! Jedná sa o reálne sily, reálne zoskupenia a zámerom Božej Jednoty je evolúcia, nie deštrukcia. Teda – stávame sa doslova do štádia kozmického politického vyjednávania, v ktorom každý človek – jeho hlas – jeho slovo = LOGOS!!! bude postavené na misku Váh!!!

  A preto – tak ako RM systém v prvej kupónovej privatizácii obchádzal reálny čierny trh s našimi akciami – ktoré sa cez burzových priekupníkov – dostali až k veľkým privatizérom – oligarchom, tak sa i naše DUCHOVNÉ „AKCIE“ – zdrojová energia! – má – prostredníctvom iliminátov-satanistov-priekupníkov – dostať k najväčšiemu vesmírnemu oligarchovi – Satanovi!
  Aby bol na kozmickom kolbišti voči stvoriteľovi čo najmocnejší!

  A preto satanista-apostata František tvrdí, že Lucifer je boh! FUCK!

  A preto ja osobne už dávno /aj keď až tak dávno nie/ – zlý úmysel NEODPÚŠŤAM!!! A toto je „pravdoláskarský“ kĺúč satanistického biblického projektu, ktorý už 2 tisíc rokov neutralizuje našu silu a vôľu – vysporiadať sa so silami „Zla“ – pretože Zlo – ako subjekt neexistuje – existuje len zlý úmysel. Vrátane ten Satanov.

  ŽIADNE ODPÚŠŤANIE! PRETOŽE SLOBODA = ZODPOVEDNOSŤ. Tak si ju nepleťme s „láskou“ k zločincom a démonom. Fuj!!!

  Lucifer Is GOD – You Have All Been Deceived By The Jehovah Demon
  https://www.youtube.com/watch?v=Sc5ievl2O_4
  O’Lucifer: Sun of the Morning!
  https://www.youtube.com/watch?v=5-NSntIFubc
  LUCIFER: The MAN Who Would Be GOD – part 1
  https://www.youtube.com/watch?v=_4ULLeSYlkM

  Charles Lawson- Vatican Telescope Lucifer/ET’s(Fallen Angels)/Agenda 21/CERN/Portals/Apollyon/Demons

  • mahonny napsal:

   Zaujímavé..

   Nehovoril náhodou Ježiš, že máme odpúšťať aj nepriateľom, veď zato ho chceli židia aj zabiť, rúhal sa židovskému Bohu ?

   Zablokovanie nášho kontaktu s Bohom je už od počiatku (Adam a Eva) prostredníctvom hriechu/ pádu.

   Nikto nemôže niesť tvoj kríž, nikoho vinu/ zodpovednosť za svoj skutok či život nemôžeš niesť.. v tom je rozdiel medzi nami ľudmi a Kristom.

   Máš robiť tak, ako ti svedomie vraví.. to svedomie je malý radca/ Boh v nás. Ak vieš, že ODPUSTENIE nepriateľovi ťa nebolí, že si to zaslúži.. tak to nerob. Je to tvoja slobodná vôľa.

   „Ja som cesta, pravda a život, kto chce mať večný život, nech ma nasleduje“

   „Nik neprichádza k Bohu otcovi, iba cezomňa (prostredník)“

   Teda, keď nielen verím v Ježiša v ktorého verí aj Satan a nejde do „neba“, ale aj konám podľa neho, tak idem k Bohu.. a je predsa jedno, či už sa Ježiš obetoval za nás, alebo nie… veď moje viny (hriechy) budu splatené KARMOU ?!?! Kto verí v Karmu, neverí v spravodlivého Boha (jeho obetu, daň za náše skutky)

   Karma alebo Kristus – kto vyhral tento boj ?

   Už 2017 rokov sa snažia ututlať Kristovu obetu na kríži.. veď on sa nevnucuje.. Jeho KRV je poistka, to vyžadoval židovský Boh, ktorého sám Kristus označil za luhára.. lebo ŽIDOM bolo prednejšie dodrižavanie zákonov, ako samotná láska voči človekovi.. taký FARIZEJI a POKRYTCI.. My sme len POHANIA, vykonavajúci modly, obrady, obety.. ktoré sa čuduj sa svete, stále priečia Bohu 🙂

   Ja viem, každému pasuje niečo iné, každý si vyberá to čo sa mu páči na biblii.. potom je ľahké súdiť ostatných, keď sami na to nemáme právo, skrze svoju hriešnosť.

   Proroctvá z biblie a nielen tej sa napĺňajú.. Boh nie je klamár, za svojím slovom si vždy stojí.. preto sme posledná generácia, ktorá zažije a už aj pomaly zažíva tie súženia. Veď, nový VEK, nové 1000 ročné kráľovstvo musia nastať AŽ po triedení PLIEV od ZŔN, až po očiste/ súžení ktoré je tu čoskoro a to doslova 🙂

  • mahonny napsal:

   ZLO neexistuje, je to len nedostatok DOBRA
   TMA neexistuje, je to len nedostatok SVETLA
   CHLAD neexistuje, je to len nedostatok TEPLA

   ..
   .
   „Albert Einstein“

   Peklo už je tu na zemi, v tvojej hlave.. to kým si, aký si, čo robíš… to ťa robí človekom, to je tvoja cesta, ktorou ideš.

   Máš na vyber – „myslieť a konať“ Hlavne netreba prestať skúmať, objavovať, učiť sa/ ísť do pokušenia. Veď ten kto sa nepoučí z minulosti, histórie či zo svojich chýb, nemôže vedieť čo je dobré a čo zlé.

   Tak ako hovorí Otčenáš.. veď Boh je pokušiteľ, ktorý nás nemá uviesť do pokušenia 🙂 „neuveď nás do pokušenia“ – Boh je teda Satan/ pokušiteľ

   Ak máš čisté svedomie, tak si ZAVODOU, nemusíš sa báť.. Boh je s tebou. Sme chrámom Ducha sv. No mnohý tento chrám dennodenne búrajú.. odpusť, som len človek. To len cirkev vyžaduje byť dokonalým – teda rovnať sa Bohu – byť Bohom, čo je celkom ÚSMEVNÉ 😀

 2. Maroš napsal:

  Síce mimo tému – ale to, že nám niekto sleduje mobily je fakt!

  „Prespávajúce“ mobili odhaľujú, koľko ľudí býva – aj prechodne – v Bratislave! Takže tak… Opäť mimo tému – a kto berie „nenávideným“ Bratislavčanom ich prácu – že?
  https://www.aktuality.sk/clanok/491543/bratislava-sa-nafukuje-kolko-ludi-v-nej-realne-zije/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-aktuality&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

 3. Vlad din Transilvania napsal:

  A jejej, Tome, to jsi se zase utnul – Papež je zednářský satanista, učení Kristovo je něco zcela jiného a křesťané uctívají pravého Boha – zednáři jsou infiltrovaní v katolické církvi s cílem ji likvidovat a rozvracet – papež, a přisluhovači Satana jsou infiltráti v církvi – mystickém těle Ježíše Krista na Zemi – s vírou nemají nic společného – když něčemu nerozumím, raději nepíšu nezasvěcené komentáře!

  • tomáš marný napsal:

   Milý vladine,
   neměj obavu, rozhodně jsem se neutnul…..
   tm

   • mahonny napsal:

    Veď má 80 rokov, ako dlho ešte vydrží ?

    Ak je posledným pápežom, podľa Malachiáša – Nostradáma, Sybili, či biblie.. tak až potom všetci OTVORIA oči a UVERIA, ktorá BIJE.. Čas sa nám kráti, (len aby nebolo NESKORO)

    Každý hľadá PRAVDU, ja viem 🙁 Len keby sme neboli taký manipulovaní „svetom“

 4. stýv napsal:

  Světlonoš , Lucifer je něco jiného než Ďábel a Satan …

 5. mahonny napsal:

  No, každý sa chytá aj poslednej slamky..

  Áno, je to iba žalm, ktorý sa v kostoloch raz za 100 rokov možno/ cielene zaspieva. Keby ste vnímali dianie okolo seba, tak viete, že František je ten posledný, čierny pápež (Antikrist – falošný prorok). Niet sa čomu diviť, no nemožno všetkých hádzať do jedného vreca.

  Niektorý kresťania dokonca už otvorili aj BIBLIU, v ktorej majú označenú túto dokonalú cirkev a jej zvodcov. Predstavte si, že mnohý katolíci, bohužiaľ aj môji starý rodičia, za celý život ani nečítali bibliu, a keď už ju otvorili, tak jej nechápali.. lebo veľa veci je obrazných, nemá im to kto vysvetliť, poprípade čítajú to ako nejaký román..

  Ja som tiež pokrstený katolík.. no viem, ako to tu chodí. Nevykonávam POHANSKÉ obrady, sviatosti, modlitby k sochám, predmetom a svätcom, neuctievam ľudmi vyrobenú oblátku „eucharistiu“.. Jedine čím som katolík, je krstom a účasťou na omši z dôvodu spoločenstva a vypočutia si odseku z biblie (písma).. Biblia varuje pred týmto falošným prorokom/ šelmou, ktorej podľahnu mnohý.

  Oni vedia, boja sa to verejne priznať, preto po kúskoch prehlasujú Kristovu obetu na kríži za FAKE, presne ako to robili ŽIDIA. Veď, keby aj verili KRISTOVI, tak ho dennodenne nekrvavou obetou NEOBETUVAVÁJU na oltári už 2017 rokov!!!

  Veď sám František v talianskom chráme pred rokom prehlásil: Kristova obeta na kríži, bola ľudsky povedané NEDOKONALÁ !!!

  Tým len potvrdil, komu slúži !!! Mnohých to vôbec nezaujíma, sú ľahostajní, veria iba tomu, čo im tradícia/ farár/ média.. do hlavy NANÚTILI, bez používania rozumu/ slobodnej vôle. Najväčším hriechom je NEVEDOMOSŤ, kto nepozná svoju históriu, ten si nezaslúži poznať ani „budúcnosť“, bohužiaľ históriu nám pekne zničili/ zcenzúrovali 🙁

  Za to si môžme sami, že sme EMPATICKÝ, ľudovo povedané MÁME V P*ČI !

 6. arijec napsal:

  toto je slovanska zem a nie krestanska takze budicek

 7. Maroš napsal:

  „Už 2017 rokov sa snažia ututlať Kristovu obetu na kríži.. veď on sa nevnucuje.. Jeho KRV je poistka, to vyžadoval židovský Boh, ktorého sám Kristus označil za luhára.. lebo ŽIDOM bolo prednejšie dodrižavanie zákonov, ako samotná láska voči človekovi.. taký FARIZEJI a POKRYTCI.. My sme len POHANIA, vykonavajúci modly, obrady, obety.. ktoré sa čuduj sa svete, stále priečia Bohu 🙂“

  Mahony – k pochopeniu sa treba dostať – časom. Myslím, že neregistruješ obsah pojmu – biblický projekt. 99% pravdy a jedno – najdôležitejšie percento lži – inak – 1. priorita obecných prostriedkov riadenia udalostí – svetonázor. Z tohto dôvodu – biblia je mi putňa – Ježišovo posolstvo Krista – nie!. Ergo – Ježiš je môj Majster – ale nie cez bibliu. Pretože. Globálny prediktor – etablovaný v rámci pokrvných línií od Anunaki Elohim, cez Sumerov až po egyptských faraónov – je/sú!/ v podstate tisíce rokov tvorcom parazitického systému – otrokárskeho systému, na ktorého udržiavanie potrebuje mať – 1/ informácie – neprístupné všeobecne, 2/ exekutívnu – privilegovanú elitu – „ktorá niečo nemusí“ a má podiel na zisku – definovanú ako – periféria moci Globálneho prediktora, 3/ otrokov, resp. aj čiastočne slobodných, ale závislých na systéme /peniaze=sloboda=závislosť na peniazoch/. a potom sú tu tí nezavíslí na systéme – ale musia žiť mimo systému a mimo jurisdikcie Globálneho prediktora. Teraz k podstate nepochopeného – židovstvo /bude ho striedať scientológia a New Age/ tvorí – perifériu moci GP. A moc sa opiera okrem hrubej sily o manipulatívne nástroje – a tou je o. i. viera – povedzme „kresťanstvo“ – prekrútené z pravovernej viery nasledovníkov Krista-Svetla-Pravdy-Zákona-Lásky-Zdroja-Jedinej sily-Poznania-Jednoty, vrátane ateizmu – marxizmu, komunizmu – pretože oba nástroje slúžia na odpútanie ľudí od Stvoriteľa – jednych vierou v nepravých bohov, iných odmietaním viery.
  Teda – aby mohol GP svoj otrokársky a parazitický systém udržiavať aj po tom, čo mu doňho vtrhol Kristus-Svetlo prostredníctvom Ježiša – po eliminácii Ježiša, či už pravého, alebo zastúpeného jedným z členov sekty Esejcov, ktorí boli špecializovaní na prekonávanie bolestí – vrátane s použitím dočasného umrtvovania – dnes sa to v chirurgii volá anestéza /pretože ten pravý Ježiš údajne pokračoval v učení v Kašmíre – v semitskej enkláve/ a Ježišov hrob je prázdny – už od začiatku biblického príbehu – tak GP – aby zaplátal ideologické „škody“ Kristovho učenia – podchytil toto učenie – aby ho zároveň pozmenil – vo svoj prospech! Teda – aby zločinecký – geneticky takto cielene – v púšti vyšľachtený ľud – ktorý nemusel pracovať, bol živený manou, či kašou – jednostranne – poruchy výživy spúšťajú genetickú nestabilitu a variabilitu, plus incest ku tomu, plus ponorková choroba – vnútrodruhová agresivita – kvázi ľudskí pitbulli ochotní vrhnúť sa na iných – aby mohli – za podiel na moci, za podiel na koristi, za pochvalu od pána a za iné – loviť /v širšom zmysle/ iných ľudí – tak bolo potrebné tých ostatných – nevyvolených, nehodných, okrádaných – nejakým spôsobom pacifikovať! A keďže periféria moci fyzicky nie je až tak mohutná, aby obsiahla pod kontrolu celý svet – najvhodnejší spôsob je zotročenie nekrvavou cestou – tzv. dobrovoľným otroctvom, dobrovoľnou neslobodou. A aby to tí psi GP zakaždým po útokoch na iných prežili – bolo vymyslené odpúšťanie – teda – vytváranie kriminálneho – beztrestného prostredia. A preto je to to s tým „Kristovým“ vykúpením na „veky vekov“ – základný argument protestanov – búriacich sa proti katolíckemu parazitizmu odpustkov – iný variant biblického projektu – ten z najväčších podvodov biblie na ľuďoch – a prirovnám – „Havlova amnestia zmrdom, podvodníkom, vrahom, pederasom a čo ja viem ešte komu – na veky vekov!
  A v mene – lásky!“ Hovno! Koľko ľudí zomrelo kvôli tomu – aby tých z klietky vypustených zverov použili na špinavú prácu a v organizovanom zločine?! S bibliou „pod pazuchou“! Ku…
  A to by sa hajzlom dobre žilo na veky vekov. Až pokiaľ jeden taký hajzel nezoberie všetok majetok tebe, a nezabije najbližšiu osobu tebe – ale verím, že na svete je dosť idiotov, ktorí – zmanipulovaní – nastavujú obe lísa – až kým ich – zčernalých – nenájdu niekde v prachu. Ja VIEM! – a preto zlomyseľnosť a zločin neodpúšťam! A keď to situ dovolí tak, aby som tým neublížil sebe – tak to zlo aj potrestám! Amen!
  Pretože inak – budú nám robiť zle – na veky vekov!

  • Nula napsal:

   …pekne… 🙂 Kukni, čo som našiel Maroš :
   http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18627382/Purifica-Nuestros-Labios-Purificando-Nuestros-Labios.html

   Chcel som sa okolo toho rozpísať, ale predbehol si ma 🙂

  • mahonny napsal:

   Je mi úprimné ľúto, že nedokážeš odpustiť druhému.. Ty si už vyriekol rozsudok nad druhým, tým.. že si ho odsúdil. Máš na to právo, tak vravel Emanuel.

   Nezabúdaj na to, že to čo praješ druhému, to sa zobrazí aj na tebe. Ak nedokážeš, nechceš, nevieš odpúšťat, veď je to „ĽUDSKÁ SLABOSŤ“ – ľudskosť, tak bude na tebe uplatnené karmické pravidlo. Kedže Boh neodpúšťa, je to len obyčajný bezcitný SUDCA.. tak ako vravíš, tak ani tebe nebude odpustené, veď aj prečo ? Sám si musíš odtrpieť/ odčiniť to zlé, čo páchaš.

   Máš na výber a nie, nepotrebuješ na to nijakú tzv. „múdru knižôčku“ na to, aby si veril v dobro/ lásku 😉

  • mahonny napsal:

   A aké je potom podľa teba „jediné“ Ježišové / Kristove posolstvo ?

   Nie je to ani milovať nepriateľov ?
   Nepáči sa ti ani jediný zákon a to je: Milovať jeden druhého, tak ako seba samého ?

   Čo je viac než obeta jeden za druhého z lásky ? Vieš si ty vôbec predstaviť, čo je to pojem Láska? – skutočná, nefalšovaná ? Na to slovo sa nedá odpovedať ani prvým písmom sveta, ktorý mali SLOVANIA.

   Kto je vo svetle je v Kristovi – tvoj duch a tvoja duša – Alfa a omega – plnosť jednoty – ľudskej podstaty. Veď Kristus je v každom z náš/ Jeho Duch je našou iskrou života.

   Neodsudzoval a nelámal by som palicu nad každým DOKONALÝM Božím dielom a tým je aj ľudsky povedané ČLOVEK.

   • tarantul12Qa napsal:

    „Neodsudzoval a nelámal by som palicu nad každým DOKONALÝM Božím dielom a tým je aj ľudsky povedané ČLOVEK.“

    Na to ma právo jedine Boh, stvoriteľ, energia – nekonečná dobrota a láska, strojca času i hmoty.

    PRÍKLAD:
    To ak niekto niečo ukradne, (teda je zlodej) a ja ho obviním z krádeže, ešte neznamená, že som ho ODSÚDIL. Ja som len nad ním vyniesol ROZSUDOK a to je rozdiel !

    Každý jedinec ŽNE len a len svoju ÚRODU, prečo si zaťažovať SVEDOMIE/ ŽIVOT skutkami/ zločinom iných ľudí ??? Kto by už len chcel pykať za činy niekoho iného ??? wtf unlogic ???

 8. arijec napsal:

  ten kto trepe ze treba zlo odpustat tak vedome povoluju zlu sa sirit dalej a dalej to je zakladny falosny pilier krestanstva a tie kristove posolstva su iba zidovske posolstva

  • mojemeno napsal:

   A tvoj názor a tvoje myslenie je len tvoje 🙂 Sme si všetci kvit, každý veri v čo chce – je to jeho slobodná vôľa, má na to právo. Preto sme každý jedinečný – dokonalý. Najmä tým, že sme sa odcudzili od Boha, nevyberáme si úzku Kristovu cestu, ale širokú, pohodlnú, všetko je dovolené, všetko je len o mne.. Áno, Satan je mocnejší než si vôbec myslíme.

   Viete čo je cieľom/ úspechom Satana ? Presvedčiť človeka, že neexistuje/ že neexistuje ani peklo. Teda poprieť Božskú rovnováhu – dobra a zla 😀

 9. podpora zla-tvori jeste vetsi zlo=plevel! napsal:

  Citat: „ten kto trepe ze treba zlo odpustat tak vedome povoluju zlu sa sirit dalej a dalej to je zakladny falosny pilier krestanstva a tie kristove posolstva su iba zidovske posolstva“

  Vazeny pane/pani arijec NAPROSTO S VAMI SOUHLASIM.

 10. Petr H. napsal:

  Jitřenka neboli Venuše je budoucí planeta pro život. Proto to uctívání. Tak jako elektrony v atomu při oddělení od jádra změní kvalitativně celý atom.. elektrony se posouvacjí na delší oběžné dráhy, tak to platí i pro planety ve sluneční soustavě. Jakmile se oddělí ze Slunce velkej kus plazmatu, bude o planetu víc a tlak na posun Země na úroveň Marsu bude maximální … planetární posuny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *