Úvodní poznámka překladatele: Následující článek napsal čtenář alternativní německojazyčné internetové stránky Hartgeld.com, který tam vystupuje pod přezdívkou Stříbrná raketa (Silberrakete) a zveřejnil ho tam ve čtvrtek 18. ledna 2018 a od té doby zatím ještě dvakrát aktualizoval. Tato internetová stránka je zaměřena na území a čtenáře mluvící německy a je to nejvíce navštěvovaný alternativní hromadný sdělovací prostředek v německy mluvícím prostoru.

00:05

PŘICHÁZÍ VELKÝ ÚKLID!

Soupis záležitostí, které se změní po zhroucení systému papírových peněz. Úplnost soupisu není zaručena, pořadí bodů v něm uvedených je spíš náhodné. Tento soupis není hodnocení, přestože se mnohým čtenářům mnohé jeho body nebudou líbit. Tento soupis lze pro orientaci předat lidem buď rozumným, nebo pak postiženým.

Co zmizí úplně:
• demokracie a volby,
• politické strany,
• všechny vlády zemí západní Evropy,
• všechny sociální dávky,
• všechny podpory (pro hospodářství, pro kulturu),
• důchody,
• měna euro,
• měna dolar (a petrodolar),
• Polsko,
• Facebook,
• úpadkovost/zvrácenost/dekadence,
• komplexnost hospodářství a společnosti,
• úředníci a penze,
• státní zdravotnictví,
• státní školství,
• GEMA (Společnost pro výběr poplatků za provozování hudby a za mechanické kopírování,
• GEZ (Ústředí pro výběr poplatků za veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání,
• Schufa (akciová společnost shromažďující a poskytující údaje pro posuzování možnosti poskytnutí úvěru),
• odborové organizace, spolurozhodování, kolektivní smlouvy, pracovní právo,
• ochrana nájemníků,
• veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání,
• úvěrové bankovní karty, další zadlužování,
• města Mekka a Medína,
• Chrámová hora a Skalní chrám,
• Saúdská Arábie,
• doručování „právě včas“ (Just-in-Time-Logistik),
• zločinnost,
• evropské královské rodiny v Anglii, Nizozemí, Švédsku, Španělsku,
• ústřední banky,
• úspory,
• jmění fondů,
• fond pro zajištění vkladů,
• dluhy v systému TARGET,
• reforma pravopisu,
• letní čas,
• nestátní organizace (NGO),
• supermarkety,
• potrat,
• vysoké daně,
• Evropská unie,
• Severoatlantická aliance NATO,
• Organizace spojených národů a jí podřízené spolky,
• Mezinárodní měnový fond,
• Banka pro mezinárodní vypořádání,
• svobodní zednáři,
• profesionální sport, zvláště také profesionální kopaná,
• dohled nad občany všeho druhu,
• zbrojní průkazy.

Co zmizí do značné míry:
• bezhotovostní placení,
• mnoho „moderních“ budov bank a pojišťoven,
• dovolená, daleké cesty, cesty kolem světa (pouze pro lidi, kteří se zabezpečili předem),
• mnoho pojišťoven,
• většina byrokracie,
• mnoho velkých obchodních řetězců,
• mnoho lékáren,
• transplantace orgánů.

Co bude přechodně existovat:
• občanské domobrany,
• delší výpadky dodávky elektřiny,
• hladomor,
• hory mrtvol,
• hromadná prostituce (při krajním propadu cen až za jeden obložený chléb),
• výměnný obchod,
• pečeně ze psů, koček, koní, mývalů a krys,
• saláty z hmyzu a červů.

Lidé, kteří se budou muset zodpovídat:
• svobodní zednáři, lioni, rotariáni,
• prznitelé dětí,
• satanisté,
• příslušníci a příznivci hnutí Antifa,
• politicky rudí, politicky zelení, politicky levicoví,
• politické strany CDU, FDP, zastánci globalizace,
• vlastizrádci,
• podporovatelé azylu pro běžence,
• lháři o změně klimatu a jiní šiřitelé strachu,
• příjemci subvencí,
• cizinci, zvláště všichni muslimové a barevní všeho druhu,
• mnoho bankéřů a zaměstnanců bank,
• opory systému: orgány, hromadné sdělovací prostředky, lidé z oblasti reklamy, státní zástupci, GEMA, GEZ, Schufa, koncerny, církve,
• pracovníci a spolupracovníci tajné policie z Východu i Západu.

Lidé, kteří téměř nebudou moci přežít:
• nemocní, zvlášť osoby dlouhodobě upoutané na lůžko,
• osoby závislé na lékařských přístrojích,
• osoby závislé na lécích,
• osoby závislé na užívání omamných látek,
• mnoho alkoholiků,
• mnoho duševně nemocných.

Co výrazně zvýší svoji hodnotu:
• zlato,
• stříbro,
• akcie dolů (zvláště akcie dolů na měnové kovy),
• potraviny,
• mnohé suroviny,
• životně důležité léky,
• zbraně a střelivo,
• dluhy!,
• řemeslné zručnosti,
• knihy, které pomáhají v nouzi,
• potřebné náčiní,
• prostředky pro směnu všeho druhu.

Co výrazně ztratí hodnotu:
• celosvětově všechny věcně nekryté papírové měny, většinou až na hodnotu paliva do kamen,
• akcie (uchovají si nějakou zbytkovou hodnotu jen, když daná firma přežije), neplatí pro akcie dolů,
• dluhopisy/obligace (minimální zbytková hodnota nebo úplně bezcenné),
• nemovitosti všeho druhu,
• automobily (jejich hodnota bude nižší než hodnota šrotu).

Co přijde jako nové a co se jako staré vrátí:
• nejprve válka a chaos, pak mír a svoboda,
• věznice na ostrově Diego García v Indickém oceánu pro pakáž z Evropy,
• věznice Guantánamo na ostrově Kuba pro pakáž z Ameriky,
• trest smrti,
• soudy lidu,
• propuštění na svobodu a rehabilitace všech politických vězňů (zvlášť těch, kteří jsou vězněni za svoje mínění),
• přezkoumání německých a evropských dějin,
• peníze ze zlata a stříbra kryté skutečnými hodnotami,
• velká rodina jako sociální pojištění,
• absolutistické monarchie,
• šlechta a pozvedávání nových osob do šlechtického stavu,
• naprostá svoboda smýšlení,
• německá kultura a tradice,
• uchovávání zboží ve skladech a hospodářství opírající se o zásoby,
• samozásobování,
• anonymní účty v bankách (číslované účty),
• opět posílí řemeslo,
• nízké daně,
• jednoduchá a efektivní správa,
• nové technologie (které to jsou, lze jen tušit).

Změny zemí a hranic:
• Velkoněmecká císařská říše (na základě jejích hranic z r. 1913) s císařem z rodu Habsburků,
• Východoevropská císařská říše s centrem v Maďarsku s císařem z rodu Habsburků,
• Rusko jako mocnost vojensky chránící Německou císařskou říši a Východní říši Maďarsko,
• Království Francie (s králem z rodu Bourbonů),
• Ruská carská říše (se známým vnukem Romanova jako carem, ale ne s Putinem!),
• Císařská říše Írán (moc převezme vnuk někdejšího šáha),
• Polsko (bude rozděleno mezi Německou a Ruskou říši),
• Rakousko (připadne k Německé císařské říši),
• Nizozemí (připadne k Německé císařské říši),
• Lucembursko (připadne k Německé císařské říši),
• Lichtenštejnsko (připadne k Německé císařské říši),
• Švýcarsko (bude rozděleno mezi Německou říši a Romandie připadne k Francii),
• Belgie (bude rozdělena mezi Německou říši a Francii),
• Itálie (bude rozdělena mezi Německou říši a Království Sicílie),
• Česko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko: všechny připadnou k Východní říši Maďarsko,
• Kosovo: připadne zpět k Srbsku! (s příslušnými důsledky),
• rozštěpení Turecka: Istanbul se bude opět jmenovat Konstantinopol (česky též Cařihrad) a připadne k Rusku, velké části k Arménii a jiné části k novému Kurdistánu, zbytkové Turecko bude bez islámu,
• Velká Británie: odštěpí se Skotsko a Wales,
• Finsko: připadne zpět k Ruské říši,
• Tchaj-wan: připadne zpět k Číně,
• Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Řecko: každé jednotlivě se znovu stane královstvím pod ochranou Ruska,
• Ukrajina: bude rozdělena (do značné míry připadne Rusku, některé její části připadnou k Východní říši Maďarsko),
• Moldavsko: bude rozděleno mezi Rumunsko a Rusko (Podněstří).

Takže, teď hned nezoufejte, nýbrž tyhle záležitosti rychle přijměte a vstřebejte! Protože tento svět se v této své nové podobě zachová až do konce našeho života (a asi mnohem, mnohem déle).

Překlad:  kocourek mourek