Není třeba něco dodávat… Kdo byl na pochybách, zde má naprosto nevyvratitelný důkaz o tom, jak skutečně farmacie funguje, jak pracuje a jak zachází s lidmi, jako jste vy všichni…..