Systém vnitřních přesvědčení

…..další článek našeho čtenáře tadesca.cz, který zveřejňujeme pro Vás….

01:54

Autor: Votava Aleš

Dobrý den. Na předchozí článek jsem se ještě nenašel odvahu podívat, ale učiním tak dnes. Měl bych pro Vás něco, co jsem si šetřil na Konec. Tentokrát bez zbytečných emocí. Jen bych mu chtěl přidat předmluvu:
Předchozí článek byl výkřikem zlomeného srdce a já bych si přál, aby jste ho tak brali. Nebudu se za něj omlouvat, ani ho bránit. Tahle etapa naší lidské zkušenosti mě již několikrát dobila drzkou totálně k zemi a asi ani sám nevím, co mě drží tak po uši nasraneho dál pokračovat. Ne na svět jako takový, ale ten lidský. Na ten, co nás všechny vede jen vstříc dalšímu utrpení a srackam bez jakéhokoli pochopení čehokoli skutečně důležitého. Toho, že jsme všichni jedna roztodivna bytost, jenž bude trpět tak dlouho, než to i ten největší pitomec pochopí.
Stále to tu miluji. Každý upřímný úsměv jiné bytosti, skutek, letmý dotek. Každý den v očekávání nové výzvy v práci i vůbec jako takové bez nám zjevné příčiny. Stále věřím že Lidská bytost zvítězí a porazí všechnu tu špínu a zlo jenž se na nás sápe ze všech stran.
My bílí nejsme rasisti. Netrpíme nenávistí k jiným kulturám, nebo rasám. Je to nenávist ke zlu. Bílí, speciálně my Slované. My všichni chceme žít v míru a jen se podíváme na Araba nebo černocha vidíme ten nesoulad. Ano, mohou tam být výjimky, ale cítíte při osobním kontaktu na ulici nějaké? Já tedy ne. Cítím nebezpečí a touhu tasit zbraň. Jakoukoli. To zlo je v nich, ne v nás. A i tento nesoulad bude v budoucnu vyřešen. Jak již tušíme všichni.
K článku. Na toto téma jsem začal přemýšlet ve chvíli kdy se letos tak strašlivě vyostrilo napětí mezi Amerikou a Ruskem. Nechápal jsem to. Rusko jako dospělý s do nebe volající sebekontrolu a neustále ustupující dalším a dalším AmerickoEvropskym lžím. Tedy Pan Putin. Ten, ke kterému nemám žádné vážné námitky. Bez něj by z nás všech byl už jen prach a kdo to nechápe je idiot.
Mé myšlenky jsou v následujícím článku a stále věřím v naší Slovanskou inteligenci. Ano. Většina jsou ještě nevědomé stádo, ale i oni budou muset procitnout. V událostech budoucích prostě nebudou mít na vybranou.

Systém vnitřních přesvědčení

 

 

 1. Hrubý filtr

Odděluje nepodstatné a mírné odchylky od našich povrchních přesvědčení. Obranný systém je mírný a snadno prostupný. Jeho překonání nevyžaduje příliš energie a děje se tak každý den.

 

 1. Povrchní přesvědčení

Jsou snadno ovlivnitelná. Neustále se posouvají a proměňují. Nevládne zde žádná stálost a jejich vlivu se nepřikládá důležitost. Je jich nejvíce a jsou v nich zahrnuta veškerá naše každodenní dramata i malichernosti.

 

 1. Střední filtr

Systematicky a důsledně likviduje jakékoli odchylky a anomálie, které se neshodují s našimi Hlubokými přesvědčeními. Jeho prostupnost je minimální. Prochází pouze příbuzná a nepatrně odchýlená přesvědčení od stávajících Hlubokých. Obranný systém je agresivní a špatně prostupný.

Je schopen velmi rychle a s vysokou výkonností eliminovat vše, co se neshoduje s jeho naprogramováním. Zastává funkci hlavní regulace přijímaných vjemů mimo jemu vlastní bytost a nedá se s ním příliš vyjednávat.

 

 1. Hluboká přesvědčení

Jsou pevná a stálá. Mění se pouze nepatrně, posouvají pomalým, velmi opatrným tempem. Zásahy do Hlubokých přesvědčení jsou zvenku značně omezena. Mají zásadní vliv na veškeré chování i myšlení jedince. Jsou směřujícím faktorem jeho vývoje a života jako takového.

Zásah do jejich struktury vyvolává paniku. Je schopen vyústit v usilovné kroucení hlavy a pomalého zvážení daného vjemu. Jeho zpracování není věcí okamžiku a má svůj daný čas a intenzitu. V okamžiku odpočinku od hmotného těla se často projevují jako sny, jímž je možné porozumět podle nynějších zkušeností a dané úrovně vnímání jedince. To není věcí jednoduchou a pochopení dané zkušenosti je velmi ceněno. Je případným mostem k nakousnuti Jádrových přesvědčení a změně celého fungování daného jedince.

 

 1. Jemný filtr

Je totalitní. Jeho prostupnost je téměř nulová a eliminuje vše, co jakkoli neodpovídá Jádrovým přesvědčením. Tento filtr je diamantový. Je schopen odolat sebesilnějším podnětům a nepustit dovnitř vůbec nic. Jeho hájení Jádrových přesvědčení je zuřivé a nesmiřitelné. Intenzita absolutní. Sebejasnější fakta, důkazy, i skutečnosti odporující Jádru – jsou jím rozmetána na kusy. Považována za lživá – neexistující.

Jemný filtr je možné překonat enormním podnětem zvenčí, nebo aktivním úsilím zevnitř. Podmínkou je ovšem aktivní souhlas. Ač bude člověk okraden, zbit, znásilněn, nebo snad zabit. Nic to nemění na naprogramovaném Jádrovém přesvědčení. To je možné změnit až s přijmutím dané zkušenosti. Takříkajíc božským popřením oné lži a přijetím dané zkušenosti v takové podobě, jakou ve skutečnosti je.

Jsou dvě možné varianty: Dobrovolné přijetí reality – nebo její popření.

 

Přijetí

Daný jedinec aktivně reaguje na svá posunující Hluboká přesvědčení, nebo aktuální tvrdý direkt přítomné karmy ve formě utrpení. Taková revize probíhá na úrovni bytostného Já. Ve stavu vnitřního klidu, kdy je připraven především naslouchat – nikoli vyžadovat. Tato varianta vynáší napovrch mnoho vnitřního utrpení a je ultimátní zkouškou Lidské bytosti. Je nejvyšším skutkem bolesti i milosrdenství. Současně dává zakusit obojí a tím odemyká úplně nové možnosti vnitřní i venkovní existence. Taková varianta se může jevit jako velmi obtížná i krutá. Obojí tvrzení je pravdivé – je tu však jedno podstatné ale:

To, že podstupuje vše ze své svobodné vůle, poskytuje hned několik výjimečných výhod:

Je tím ochoten dobrovolně pracovat na vykoupení chyb své osobní karmy, což je velmi ceněno. Dojde tím, krok za krokem, vnitřnímu klidu a postupně začne zažívat ničím nepodmíněné pocity štěstí. A především. Naservíruje se tím na stříbrném podnose celé karmické instituci, jenž tím má nesmírně usnadněnou práci. Ta mu sice i nadále ustedruje jeden knockout za druhým, ale má to svůj důvod. Vše zlé, co vykonal, tím bude splaceno a on po zaplacení ceny za své vykonané chyby očištěn.

Pro ty, které karmická instituce nijak nezajímá – je připravena varianta číslo dvě.

 

Popření

To je zde pro všechny, kteří chybují a odmítají přitom svou účast i vinnu. Dál ubližují sobě i druhým a odmítají jakoukoli formu nápravy. Karmická instituce si poradí. Použije k tomu všech násilných prostředků, jimiž disponuje. Ty se stupňují.

Nejprve se člověk přeřekává. Pak ztrácí klíče. Věci. Cennosti. Dále dostane pokutu. Porouchá se mu auto. Bourá. Nejprve bez zranění, pak i s újmou. Prozatím lehkou, později klidně skončí na vozíku. V posledním možném stádiu, kdy prostě žádná varování, ani náznaky nepomáhají, jsou možnosti nápravy vyčerpány – a čeká už jen márnice.

A tím přijde restart.

 

Mohu použít jiná obecná přirovnání:

Pomluví vás. Zesměšní. Okradou. Zneužijí. Zbijí. Znásilní. Cokoli, co má tu sílu vás zlomit – zastavit. Dostat do kolen. Postup je šit každému přesně na míru.

Karmická instituce do toho jde tvrdě. Bez slitování. Lítosti. Vezme a použije vše, co je k mání. Hrdost, svobodu, pocit lidskosti. Neustane a je schopna člověka seřezat jako tu nejubožejší bytost. Semlít a vyplivnout jen zmuchlanou trosku. Na světě není místa, kde by se před ní dalo dlouho skrýt. Nakonec přijde to jediné a poslední řešení.

Smrt. Restart.

 

 1. Jádrová přesvědčení

Jsou bytostná rozhodnutí o sobě samém. Ostatních a světu jako takovém. Jakmile se jednou zformují, jsou vytesána do žuly. Jejich posun a proměna je absolutní a výsostnou doménou vědomí daného jedince. Smrt, ani nátlak, nemají sami o sobě moc na tom nic změnit. Jakákoli proměna a posun Jádrových přesvědčení je akt enormní energie. Podléhá a je plně hájen veškerými hradbami a ochranami bytosti. Bez vědomého souhlasu daného jedince je přístup k Jádrovým přesvědčením neprodyšně uzavřen. Určují vzhled, chování, zdravotní i mentální stav.

Doslova přes ně nejede vlak. Rakovina a všechna ostatní nejbrutálnější onemocnění. Nic není pro karmickou instituci tak drsné aby se slitovala – a ono je to z pohledu našeho Ducha nanejvýš správné…

Jakýkoli posun v Jádrovém přesvědčení má přímý a okamžitý vliv na osobní realitu. Tělo i mysl. Uzdravuje, nebo zabíjí. Miluje, nebo nenávidí. Odpouští, nebo zavrhuje. Je to akt nejvyšší božské podstaty uvnitř každého Ducha a absolutní svobodné vůle. Není žádná zeď, kterou by nedokázala zbořit – most, jenž by nešel znovu postavit.

Rozhodnutí na této úrovni má tu moc změnit vše. Cokoli. Je rozhodujícím faktorem lidské existence zde na zemi – i poté. Má veškerou moc a energii jeho bytosti. Je pro ni vším. Současně zde však našlapuje na tenkém ledě a dalece za vším jí známým.

Téměř neproniknutelné ochrany Jádrových přesvědčení jsou životní nutností. Udržují celistvost celé bytosti a přístup do nich by nikdy neměl být lehkovážný. Nerozvážný člověk tím riskuje mnohé – vždy je co ztratit.

Je mnoho těch, kteří by se ve vás chtěli pitvat – málo však těch, kterým by to mělo být skutečně dovoleno. A tím se dostáváme k závěrečnému:

Naše Jádrová přesvědčení nejsou vázána na naši lidskou existenci. Jsou nad ní. Spojena s tím, čím skutečně jsme ve své pravé podobě. Jdou s námi skrze veškerá naše vtělení a zůstávají i po smrti. Ta nad nimi nemá žádnou moc. Povrchní i Hluboká přesvědčení smrtí končí. Jádrová nikoli. Ta přetrvávají a formují naše další vtělení zde na zemi – a pak to, co s námi bude dál po splnění všech zde přidělených úkolů. O tom však nemohu dále mluvit, tak dalece bych zatím pouze spekuloval. Mám svou představu ale nic, čím bych si byl jist.

 

Votava-ales@protonmail.com

Mohlo by se vám líbit...

komentářů 25

 1. Nula napsal:

  Fajn pohľad Aleš. Dokonca by som povedal, že viacštandardný na dnešnú „dobu“ 🙂
  Snáď len dodať, že vynikajúcim prostriedkom na ceste od „hrubého filtra“ po „jadrové presvedčenie“ je držať bádanie a jeho odhaľovanie v procese vnímania cez polopravdy. Matrix má na starosti presvedčiť človeka „systémovou pravdou“ cez formu EGA k zastaveniu/brzdeniu procesu spoznania „jadrového presvedčenia“ – ja ho volám vyšší princíp bytia/v modernom ponímaní to premenúvame a žiaľ udržujeme (pozn. upraveným!)vnemom zatiaľ vo väčšine ako zákon existenčný viazaný na hmotný stav.
  Snáď najjednoduhším prirovnaním je tvorca svetla – žiarovka. Človek zatiaľ „poupravený“ vníma duálne – ako katódy(ženy) a anódy(muži) v tej žiarovke spojený vláknom. Na to, aby sme to vlákno „rozsvietili“ potrebujeme energiu a nejaké to vákum. Ak by nebolo, explodovali by sme/vlákno by hneď zhorelo. To hmotné, do ktorého sme sa dobrovoľne rozhodli vteliť je tá žiarovka ako celok – je to brzdič, odpor, regulátor. Systém nás úmyslene rozdeľuje, aby sme vytvárali energiu na rozsvietenie toho vlákna a do tmy „rozsvietili“ spoznávanie/videnie a postupné uvedomenie sa. Sú tu programátori systému k evolúcii a sú tu tiež programátori k deštrukcii – tak ako tvorcovia virusov a antivirusov. Svet v dnešnej dobe je v nerovnováhe, pretože sa podarilo rozložiť pomer „anód“a „katód“ v nepomer – chaosom v uvedomení sa. Žiarovky tým pádom nefungujú/netvoria sa a na Zem/našej matky hmotnej/ vchádza temno, tma a neprehľad. Otázne je: je to úmysel, alebo sme dobrovoľne namiesto upgrade zvolili pasívny downgrade? Zatiaľ to vizerá, že prehrávame – nehádžem vinu nikomu, nehľadám vinníkov, prehrávam to zatiaľ s Vami, aj keď už nie dobrovoľne tak ako Aleš v článku. Hlavu hore, pokiaľ nám ešte svieti slnko nad hlavami a „viery“ sme sa už vzdali, máme tu však vždy ešte „nádej“ znovu všetko opraviť … ?! 😉 Držím palce všetkým na ceste k transmutácii

 2. Soto napsal:

  Výraz karmická instituce mi je jako těžko představitelná. Je to východní termín a jmenuje se to zákon karmy. Třeba jako zákon gravitace nazývat institucí by bylo také velmi specifické.
  Spíš si umím instituci v tomto spojení představit jako trestající ruku boží.

  Milenci , například jsou schopní vytvářet velice mnoho dobré karmy. Ppkud by se to dokonce vědělo a masově používalo, no to by dokázalo změnit svět. Ale víme přeci jak se to dělá.
  Pro určitě skupiny, které chtějí ovladat lidi , proto je a vždy bylo velmi atraktivní všemi způsoby milenecké vztahy ztížit a znehodnotit. Dělá se to tak snadno.
  Třeba jeden z nejblbějších příkladů je svátek zamilovaných, je to krom jiného vytváření povinnosti koupit svému milenci kravinu na povel a taky kšeft a také znak dobré péče o ovce. Když se to neudělá, nic se nekupuje , tak vzniká v ledech pochybnost jestli mají opravdu milenecký vztah a taky špetka viny. Jaká slast pro verbež, datový pocit viny pro hnvoo! Oni se z toho můžou opravdu udělat.

  A přesně tak zmetci na oko dobrými skutky , pod hesly starostlivé péče, zotročují davy. Ti se pak zamotávají, díky své nevědomosti, do zlé karmy. Davy nemají šanci znát zákony karmy ani na východě. Je to nejen vysoká škola, ale i vnitřní boj.

  V současnosti se na západě i jinde díky cileným akcím zloduchů nedá mileneckými vztahy vytvořit potřebné množství dobré karmy.

  Je bohužel třeba zvolit jinou taktiku, mnohem těžší.

 3. iku napsal:

  Systémy přesvědčení jsou náhrány kdesi v mozku( v SIP=společná integrační plocha). Do hlavy si člověk nevidí zrovna jako neví, že mu čouhá sláma z bot.
  Navíc mezi lidmi existují emocionální spojené nádoby, a protože jsme všichni se všemi spojeni, tak pak víme houby , kdo je kdo a co jde.
  Pracovat na zvýšení uvědomění je pak složité, protože jsou zde média, která zřejmě cíleně pracují na vytváření strachu, a tím na udržení nižších frekvenčních hladin. Prostě má v tom prsty tzv. společnost, a to od narození člověka. Děje se to vstřebáním programů už vychovaných rodičů, pak škola , pracoviště. Všude je ten matrixový systém, co se má a co se nemá dělat. V této situaci najít sebe , svou specifiku, své skutečné úkoly je možné jen za zvýšeného úsilí a také jestli je k dispozici určitá časová a energetická kapacita. Možná to vidím povrchně, neodborně.
  Prý změna u člověka je možná do třiceti let, pak už to nejde. Můžeme nyní vidět jak spolenost vychovává mládež a kam ji vede.. Rodina je opět bezmocná…..

 4. Maroš napsal:

  „Dobrý den. Na předchozí článek jsem se ještě nenašel odvahu podívat, ale učiním tak dnes.“
  Jasné… „my počkáme“. Po ničom inom netúžim, ako po tom, aby sa mi niekto dostal – do hlavy. Freudovské prerieknutie – póza malého klamára, ktorý je nadržaný zvedavosťou, ale tvári sa ako profesionálny hráč pokru – že o nič nejde. Blafák. Lenže – predpokladám, že toto tu – tadesco – nie je hráčsky stolec – „na ktorom som ešte nepublikoval – nerozdával karty“.

  Pokiaľ tu niekto uvedie nejaký nezmysel, hoax, fámu, poplašnú správu, niečo, čo sa šíri internetom – v dobrej vôli a snahe zdieľať a informovať o tom aj druhých – s tým nemám problém – veru nie! Ale mám veľký problém s každým, kto v prvej vete, len čo si otvorí hubu – tak sa z tej jeho lži – ZAPRÁŠI!!!

  Blbý začiatok, a ešte blbší koniec! Toto je klub bitkárov! Nie klub klamárov! Päsťou do hlavy sa mi nikto do hlavy nedostane! Ale uštipnutie falošným jedovatým hadom môže spôsobiť riadne halucinácie! Vítaj hade Aleši – v klube bitkárov! Tvoje šuplíkové články
  sú tvoje falošné karty! Dúfam, že vieš, ako končí falošný hráč! Tvoj článok som ani nedočítal – už ma zaujímajú len tvoje oči – tvoj pohyb!

  • Maroš napsal:

   Ďakujem – redakcii. Ďelba práce. Jedni tvoria, iní strážia. Dúfam, že už skúseným je jasné, kam týmto mierim, že – „primeraná miera paranoje je nevyhnutná pre bezpečnosť prežitia“. Nielen trolling rozkladá alternatívu, ale práve infiltrácia „kreatívcami“ je omnoho nebezpečnejšia – pretože tak, ako existuje geometrický rad šírenia a zdieľania informácií – a informáciou je aj choroba – tak existuje aj geometrický rad šírenia dezinformácií – nákazy.
   1/ Podstatný je pomalý jed – 99% pravdy, 1% dôležitej lži. Ako aplikovať tento jed? Práve na – nosiči pravde. Vznikne klasický produkt – polopravda. Pravdivé informácie sú ten nosič – „jedu“. „Áno áno! – konečne niekto hovorí pravdu!“
   2/ Ospravedlňujem sa za neznalosť mena – bežné mená zabúdam – maďarského špecialistu na empatiu, ktorý ešte v 70-tych rokoch zaviedol pojem – METAkomunikácia.
   Metakomunikácia pozná 2 základné druhy informácií:
   1/Tzv. DIGITÁLNE – obsahové, dejové, štatistické, číselné, vzťahová, atď., ČIŽE – ČO SA KEDY STALO A ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ A BLA BLA.
   2/Tzv. ANALÓGOVÉ – áno/nie, pravda/nepravda, 1/0, verím/neverím.
   Táto analógová informácia rozhodne – „či to otrávené jedlo jesť budete, alebo nie“ – stačí pohľad do zlomyseľných očí toho, kto vám to jedlo podáva, stačí pohľad do špinavej kuchyne, kde sa to jedlo vyrába, stačí tajne si vypočuť zlomyseľný úmysel, stačí signál v reči tela, stačí základné logické prijatie, či odmietnutie.

   Odbočím – veľa klamárov sa naivne domnieva, že keďže ich pri telefonickom rozhovore nie je vidieť – ako gúľajú očami, že z hlasu sa nedá vycítiť lož! Práve naopak, pretože druhá strana je sústredená práve na hlas!
   Detto – novinári. Skrytí „za papierom“, si neuvedomujú, že svoje články by museli písať rok – namiesto pár hodín, aby si mohli byť istí tým, že do nich – nechtiac – nezakomponujú také slová, ktoré vyjadrujú ich skutočný emocionálny stav pri tvorení informácie – to vnútorné pohnutie – pohnútky, o ktorých o. i. prednáša aj Andrej Ivaško. Tieto komponenty podvedomého vyjadrenia skutočného stavu, sa bežne nazývajú – freudovské prerieknutia, a celý odbor, ktorý sa týmto zaoberá – touto analógovou súčasťou komunikácie – sa volá – PSYCHOLONVISTIKA.
   Človek, ktorý hovorí vždy pravdu, nemá problém s vyjadrovaním v zmysle vyjadrovania podstaty. Je dôveryhodný – aj keď hovorí nezmysly, keďžee má nesprávne – nepravdivé – DIGITÁLNE INFORMÁCIE. Teda – podstatný je – úmysel! To vnútorné nadšenie! A to je danosť aj najväčších podvodníkov – „schopnosť byť pravdivý“.

   A teraz téma – logická analógová informácia, ktorá vychádza z digitálnej informácie neznámeho človeka. Odkrytie krycej legendy – príklad:

   Info 1:“Venkov, vlastní pozemek, dřevěný domek. Elektřinu solární, vodu pitnou zatím dovazim, mám v plánu studnu. Uzitkova voda z dešťové. Na topení sporák na pevná paliva (kamna s troubou a velkou plotnou nahoře). Na každodenní používání plynovou bombu s hořákem. Žádný hotel Hilton, ale už bych to měnil jen těžko. Za co? Garsonku v pronájmu za víc jak polovinu platu? Nemám zájem…
   Info2: „V jeskyni opravdu nežijí 🙂 Ale chápu ten odpor. Dnešní doba je zcela nelidská. O důvod víc se postavit na zadní a pochopit tu lez v které žijeme. Díky za důvěru TM, dám se do toho“

   Tak fajn, poďme na to!
   1/ Ten, kto vlastní drahé solárne panely – 1 kus výkon 250 W á 450 euro, používa ako úžitkovú vodu – dažďovú. Ktorú zbiera z menšieho – lebo veľký asi nie je – dreveného domca, a ktorá – podľa úhrnu zrážok – skôr nie je ako je. Úžitková voda sa používa na čo? Okrem napájania zvierat a polievanie záhrady na – splachovanie /latríny nie/, pranie – v práčke nie, bytovú hygienu – upratovanie, na hrubé umývanie riadu – a to musí byť čerstvá dažďovka, pretože oplachovanie už len čistou pitnou. Varenie už len čistou pitnou. Takže koľko tej dažďovky 2-3 200-litrové sudy? Týždenne? Pravidelne? Celoročne? Na objednávku z neba? Takže solárne panely prvé – voda až potom? No pochopiteľne – elektrinu na pripojenie k internetu – treba – logicky – odôvodniť… Inak by tu „chlapec“ nebol, že?

   Otázka – máte pojem, koľkokrát si človek, ktorý si chce zachovávať dôstojnosť pred okolím a pred sebou, musí oprať? Umývať sa? A koľko tej vody musí minúť? Takže – niekto perie – len keď naprší? Už ste niekedy prali vo vode, ktorá je plná rias a komárov a ktorá hnije – týždeň v sude?
   Už ste niekedy celoročne bývali v drevenom domci, ktorý z podstaty veci – ako drevo – nekumuluje teplo, a teda v ňom treba kúriť neprestajne? Už ste zažili osobnú hygienu v zmrznutom baráku a s páchnucou dažďovou vodou? Ja nehovorím o tropických lejakoch a bangladéžskej plechovej chyži – ja hovorím o miestnych podmienkach! Už ste niekedy uvažovali o živote na farme – bez dostatočného zdroja pitnej, alebo úžitkovej vody? Čiže solárne panely – ako prvé?Viete, čo všetko vám stečie zo strechy – s dažďovou vodou? O chemtrails ani nehovorím!
   OK! Bezdomovec dokáže prežiť aj v omnoho horších podmienkach. Lenže bezdomovec nemá potrebu používať internet, prechádzať weby – a už vôbec nie – publikovať – „svoje“ – „filozofie“ – na alternatívnom webe!
   TOTO JE TÁ ANALÓGOVÁ INFORMÁCIA, KVÔLI KTOREJ ODMIETAM AJ CELÚ SÚVISIACU DIGITÁLNU INFORMÁCIU – ktorou sa tu – „renegát ako my“ – bude snažiť ovplyvňovať myslenie širokého okruhu ostatných ľudí. NIE!!!

   Nie dobrý pokus!

   • df napsal:

    V příštím roce budu řešit něco podobného jako aleš, to jest odchod z města a šup do přírody (vesnice). Eletriku kdyby nebyla v podobě ing. sítí bych řešil taky jako jednu z prvních věcí. Pokud bych kopal studnu, tak bez eletriky a vrátku ani náhodou. Rozhodně bych to netahal kladkostrojem. Taky lednička s mrazákem se šikne, jde sice vykopat zemní chladnička, ale v případě syrového masa je potřeba toto zamotat do octové hadry aby vydrželo při těch devíti stupních tři dny. Dřevostavba a vytápění, není přece problém vzhledem k dřevostavbě postavit jakákoliv rozumná kamna jako těleso co bude naakumulované a bude to temperovat celou chalupu. Pokud budu mít eletriku, připostavím k tomu i automatické přiložení a to z šuplíkových zásob. Hele maroši, tos docela podělal, takhle strhat někoho o jehož podmínkách a možnostech víš kulový. Existuje na to docela dobré rčení které už nevím úplně přesně, ale znění je zhruba takové: „Hele člověče ty jenž kritizuješ moji cestu a moje kroky, nazuj si moje střevíce a ujdi kus mé cesty jako já.“ Každý to přece máme trochu jinak než ten druhý. A to praní prádla, to se dá dočasně taky řešit, třeba někde jinde než se čék postaví na vlastní nohy, mám tolik oblečení, že bych vydržel dva měsíce a pořád budu chodit v čistém. Pak teda budu prát třeba tři dny u máti, nebo někde u kamoša. Když budu mít studnu, chci i dárling, abych mohl naskládat do myčky do pračky, nemíním jít do středověku a to asi ani aleš ne e.

    • Maroš napsal:

     df – ty si zjavne nepochopil súvislosti – ja tu neriešim nikoho chalupárstvo – navyše vykecávaš, čo budeš akože riešiť ty – človek mieni – pánboh mení – studňu si vykopem – železným valcom so spätnou klapkou a piestom – ručné čerpadlo štrku – za 1 celý deň!!! bez elektriny! S kamošom sme to mali za 4 hodiny – 10m – drina! Si nepochopil to, že je tu predovšetkým – falošný hráč – a nie je dôležité, ako prežiť na chalupe, ale že klame – že tu vytvára okolo seba svoju fiktívnu identifikáciu, aby sem potom mohol natlačiť tie Jehovistické gebuziny! si pozri môj koment o založení studni, ako ju mám ja – vôbec na to nereagoval – lebo to pre neho nie je podstatné!!! Chápeš, Zlomil si na studni väz! – lebo on tak vôbec nežije! Lebo keby žil – „a kúri na sporáku“ – a už je pomaly august, horúčavy – a on ešte nemá, nepotrebuje vodu. „ZVAŽUJE“ VODU – INSTANTNÝ CHLAPEC. Ak klame v jednom, klame v druhom! A klame! To celé čo tu uvádza, je okultná doktrína judaizmu s ich trestajúcim bohom – kvázi adventizmus siedmeho dňa, len v inej forme! Toto nech ťa zaujíma, a nie, či si budeš prať trenky u kamaráta! Po dvoch dňoch bez vody, sa vyserieš aj na celú chalupu! Voda je absolútna – priorita! Len vám, mestským idealistom to vďaka všadeprítomným PET fľašiam – nedochádza! Ani to, že aj tú obecnú mestskú vodu ti môžu kvôli havárii, ELEKTROPORUCHE, POVODNI – vypnúť! Ja mám 2 studne, mestskú vodu a aj tak vždy plné bandasky PITNEJ. Lebo viem prečo! NIČ SI NEPOCHOPIL!
     APAGE JAHVE!

    • Maroš napsal:

     df – toto je druhý koment k tebe. Nenašiel som na You Tube ten u nás používaný vercag – valec z rúry s piestom na ručné čerpanie – nasávanie zeminy-štrku, pri hĺbení vŕtanej studne – to sa používa namiesto vŕtáku, keď už narazíš na spodnú vodu – nevŕtaš – spustíš valec – poťahuješ piest – nasaješ materiál, vytiahneš valec – vysypeš-vyleješ, a tak dokola – pre jedného drina, lebo váha – bežne to má cez 20 kg, ja som si nechal zvariť menší – naraz vyberiem asi 0,75 l piesku – na čistenie studne, ale už som ju zasypal, takže pre strýčka príhodu. Postup – najprv odkopeš 1 m do hĺbky hlinu a začneš vŕtať do piesku – osadíš rúru, vŕtaš, vyberáš zatláčaš rúru, osadíš ďalšiu – až sa dostaneš na spodnú vodu – potom použiješ čerpací valec namiesto vrtáku. Tu je to ilustračne – krátke video. Ešte raz – kto mi tu bude tvrdiť, že voda až potom, tak klame! Je mi už jasné, že nedokážeš žiť bez elektriny, lebo telka a umývačka riadu. Tak nelez na dedinu! Ľudia z mesta, ako ty /ja som rodený Bratislavčan/ nám tu potom strpčujú život svojou kultúrou mestských trávnikov s kosačkami a pesticídmi a absolútnou neznalosťou prírody a tradičného spôsobu života – tradičného! – nie z doby kamennej! Nevleč svoje mesto na dedinu! To je ako mor!
     Chalupa so 4 nablískanými autami! A arogantnými debilmi z mesta!
     Как пройти плывун желонкой бур РБИ-5

     • Nula napsal:

      🙂 ale no táááák páni…?! Mám Vám pripomenúť názov článku?
      „Systém vnitřních přesvědčení“
      …kam ste sa to rozbehli/odbehli, háááá ? 🙂
      citujem už napísané: Ďelba práce. Jedni tvoria, iní strážia. Dúfam, že už skúseným je jasné, kam týmto mierim, že – „primeraná miera paranoje je nevyhnutná pre bezpečnosť prežitia“. Nielen trolling rozkladá alternatívu, ale práve infiltrácia „kreatívcami“ je omnoho nebezpečnejšia… doplním: nebezpečnejšia pre systémových programátorov, takto sa program mení sám – bez dozoru sa tuninguje za jazdy sám…. Nevŕtaj Maroš prosím vodu do „skaly“ unavíš sa… 😉
      inak ďakujem za poučné video vŕtania studne
      01101001 01101110 01100001 01101011 00100000 11000100 10001111 01100001 01101011 01110101 01101010 01100101 01101101 00100000 01111010 01100001 00100000 01110000 01101111 01110101 11000100 10001101 01101110 11000011 10101001 00100000 01110110 01101001 01100100 01100101 01101111 00100000 01110110 11000101 10010101 01110100 01100001 01101110 01101001 01100001 00100000 01110011 01110100 01110101 01100100 01101110 01100101
      Poznamenám: … Keď budete pracovať v „zahraničí“ nikto Vám tam nebude veriť, aký význam pre človeka „jedinca“ má „multifunkčnosť“, program samých „jednotiek“ pre spoločnosť to skrátka nepustí…..

     • df napsal:

      Hele ty, přestaň mi nadávat do debilů a nezakazuj mi dědinu, dělal sem si co sem chtěl za komunistů, dělám to i teď a hodlám v tom pokračovat i nadále. Na telku nekoukám, nevím na co, na zahradě mám louku, nikoli angličana. Vůbec mě neznáš. Udělej si raděj několik čárek do deníčku jak jsi mi to pěkně natřel, aleše jsi odhalil a usvědčil. Nemám čas a ani náladu na nějaké žabomyší války, ty jasnovidče.

 5. iku napsal:

  Kdepak je můj komentář?

 6. Maroš napsal:

  Tak som to preletel – a tu je zdrojová perla!
  „Nic není pro karmickou instituci tak drsné aby se slitovala – a ono je to z pohledu našeho Ducha nanejvýš správné…“
  FUCK! JAHVE! Už je tu! Skoro som sa od strachu posral – ale hádam sa niekde dajú – vo Švajci – kúpiť nejaké odpustky – či?

 7. iku napsal:

  Článek je jistě teoreticky zajímavý. Dnes je však doba a “ společenské zřízení“, které nutí myslící lidi uzemnit se a zařídit se . Proto souhlasím s p. Marošem.
  Nyní jen těžko může stačit pouhá víra v lepší a také víra v to, že by i okolí pochopilo samo od sebe nebo s naší pomocí, kam jsme se to dostali.
  Již v devadesátých letech min. st. bylo mnoho signálů, oč se jedná.
  My ovce jsme byli hrdí na naši zemi a naše hospodářství a představovali jsme si my neinformovaní, jak se bude vše rozvíjet . Nyní už zbývá jen se nějak chránit před demokracií a kapitalismem.

  • Maroš napsal:

   iku – nadácia a sekta je najlepšia živnosť. Problém spočíva v tom, že sa vôbec nejedná o „nápady šikovných“ – aj psychopatov, ale že to je agenda! Program. Ako rozdrbať akékoľvek snahy o skutočný rozvoj človeka. Jedni ti otrieskajú o hlavu bibliu, iní korán, ďalší ťa uškrtia červenou kabbalou. Milujem „odborníkov na kozmické vzťahy!“ Ja sám mám niekoľko zážitkov s UFO – a pri zmysloch, v detstve ma na smrť vystrašil mimoň, mám svoj duchovný zážitok, keď som bol na hrane života. A tiež som zakopol o ezoteriku – lebo som po komančoch hľadal duchovno. Ale keď natrafím na niekoho, kto predčí moju tyranskú matku, ktorá celý život terorizovala svoje okolie výčitkami – ako cirkev dedičným hriechom, potom ezoterici – okultisti karmickými dlhmi a zastrašovaním – muslimovia mi idú odrezať hlavu lebo, jehovisti na mńa posielajú armagedon lebo, v Nemecku sú ľudia v riti lebo donekonečna holokaust, pričom Nemcov zakapalo 20x toľko, a teraz sa musia vykupovať imigrantmi – tak hádam pochopíte, že ma vytáča, keď mám čítať takéto programové vyhlásenia:
   „Je tím ochoten dobrovolně pracovat na vykoupení chyb své osobní karmy, což je velmi ceněno. “
   Komu sa mám ku… vykúpiť?! Teraz pre zmenu – kozmickej mafii?! MÁM JU NA HÁKU!

 8. Maroš napsal:

  „KÚPIM FILTER“ NA OCEÁN JEDNOTY /MÔŽE BYŤ AJ POUŽITÝ/:
  „Není dnes žádným tajemstvím, že oba prezidenti byli svobodnými zednáři a oslavovali-li toto íránské/globalistické náboženství už ve své době, lze to vnímat jako potvrzení, že dávno tomu bylo naplánováno jak jeho celosvětové zavedení, tak ale i proces islamizace, který je nutným předstupněm – někdo přece musí již nežádoucí judaismus a křesťanství odstranit.“
  http://aeronet.cz/news/video-nove-celosvetove-nabozenstvi-ktere-ma-koreny-v-iranu-a-ktere-nadchlo-uz-masaryka-a-benese-a-islam-jako-predstupen/
  Bahá’í Víra – Oceán jednoty, 1991 ČSFR
  https://www.youtube.com/watch?v=xFhtoURd16k
  KOZMICKÁ FIAT JUSTÍCIA
  „Veškeré dobývání vesmíru bude zprivatizováno korporacemi“
  „Tyto informace a jejich obraz slouží kvůli tomu, abyste dokázali sami zpracovat a pochopit procesy, k čemu dochází v rámci Syndikátu na této planetě. Po nich potopa! Je jim jedno, co se stane s civilizací na Zemi a že práci převezmou roboti a dopravu autonomní systémy (Elysium), připravují nás na konfrontaci s architekty a na zhroucení víry v Boha (Prometheus) a připravují nás na problémy s potravinami, jejich získáváním, na problémy s výrobou kyslíku skrze fotosyntézu (Interstellar). Upřou naše pohledy k Zemi, aby oni mohli cestovat opačným směrem vzhůru a pryč. Nemohu publikovat více, dokud většina lidí nepokročí na určitou úroveň pochopení obrazu souvislostí.“

  http://aeronet.cz/news/dalsi-z-kroku-syndikatu-merkelova-se-prorekla-ze-ve-vizi-globalniho-sveta-bude-uz-za-20-let-mozne-ridit-auto-jen-na-zvlastni-povoleni-pro-vybrane-skupiny-osob-ostatni-budou-vozit-auta-s-povinne-aut/

 9. Aleš V. napsal:

  Žádné církve mě nezajímají, urážky a napadání vypovídají především o tom, kdo je šíři a nebudu na ně reagovat.
  Pitnou vodu si zatím vozim z přírodního pramene autem. To vás nenapadlo? Cca 80 litrů ve dvou barelech mi vystačí na nějaké tři týdny v pohodě. Dělam to tak již několik let, co jsem bydlel ve městě abych nemusel pít chlorovanou…
  Karma platí v tom smyslu, že co člověk učiní se mu vrací ve stejné míře nazpět. Jednoduché. Na to nepotřebuji žádný diplom, nebo členství v sektě, abych to chapal. Pro mne náhoda se štěstím jsou zcela prázdné pojmy a vy si o tom myslete co chcete.
  Pokud je váš pohled na svět o tolik pravdivější a já zde všechny klamu a já nevím co ještě, pak očekávám další článek, kde mne roznesete na kopytech. Jen směle do toho, nebo jinak mlcte a neobtezujte zde svými útoky.

  • df napsal:

   No a to tam voda fakt není? Tak to by bylo naprd. Třeba u nás v lese v nížině když kopneš do země, už valí pramínnek. Nahoře na žulovým kopci je samože prd.

  • Maroš napsal:

   Aleš V. – NA-MO-TÁ-VA-Š SA!

   Som bývalý lodník – tak viem, koľko vydrží chlórovaná voda v bandaskách, nieto ešte pramenitá! 3 týždne vydrží jedine chlórovaná – v uzavretej bandaske ako rezerva. Otvorená fľaša nasáva baktérie z okolia, treba ju držať aj v tme – kvôli riasam.
   A potom ju používať hlavne na varenie. Stále sa pýtam – roky neperieš?
   Ďalšia vec – výdatnosť prameňa. Tie výdatné už dávno využívajú obce – a tie majú s poklesom výdatnosti problémy. Bavíme sa stále o – pitnej vode – ktorej je nedostatok. Lebo ľudia úžitkovú spodnú vodu v studniach majú. LEN TY JU NEMÁŠ! TY JU NEPOTREBUJEŠ… ROKY…
   Otázka – akú výdatnosť má ten – obecne nepodstatný – pramienok – kam chodíš – údajne po vodu ty. 1-2 litre za minútu? „CHODÍŠ TAM S AUTOM“ – SÁM? A tí ostatní – ktorí tiež prišli s autom k prameňu lebo – takých prameňov sú mlióny, ku ktorým sa dá dostať – autom – tí ostatní ÚTRPNE čakajú, než si ty – spasiteľ ľudstva, naplníš tie svoje štyri 20 litrové bandasky. Ups! 2 – 40 litrové – BARELY! /Odkiaľ len to slovo barel pochádza? – to tam tá voda musí – valiť! Fantázia!/ Oni si tam niekde medzitým opekajú – veď naši ľudia doprajú každému – podľa potreby, a keby si ty potreboval 200 litrov – tak si prípadne rozložia stan. ??? Čiže matematika – 21 dní, 80 litrov vody. Až 4 litre na deň. Hrnce používaš maximálne 2-litrové, umývaš ich – necháš ich vylízať psovi Skóḱumovi – tomu dáš pol litra vody za odmenu.
   INSTANTNÝ CHLAPEC – chodí autom, neperie, neumýva sa. Originál Guru – špina odpadne po 3 týždňoch sama – to je fakt!
   Hlavne v zime – keď nenasneží, a keď všetko zmrzne. A žiješ tak roky. Hmm… TEN TVOJ ČLÁNOK JE VEĽMI – SOFISTIKOVANÝ! lEN TY NIE SI SOFISTIKOVANÝ! ČÍM TO JE?
   Môžem si urobiť – čiarku?

   „“Najväčší problém dnes majú obce, ktoré sú zásobované pitnou vodou z lokálnych zdrojov. Najhoršia situácia je v Dlžíne, Šútovciach a Nevidzanoch, hladina vody klesá už aj vo vodojemoch v Liešťanoch“, hodnotí situáciu Vladimír Švec, riaditeľ prievidzského závodu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a spresňuje: „Do vodojemu v Dlžíne sme od začiatku júna priviezli 71 cisterien pitnej vody. V Šútovciach sme museli posilniť prameň päťdesiatimi tromi cisternami. Tento spôsob dopĺňania vodojemov sme zvolili kvôli občanom, aby si nemuseli do rôznych nádob robiť zásobu pitnej vody, z vodojemu sa dostane do všetkých domácností.“

   Ako ďalej povedal riaditeľ odštepného závod Vladimír Švec, táto situácia nastala nielen v dôsledku súčasných klimatických podmienok, svoju úlohu zohrala aj nepriaznivá zima s nedostatkom snehu, čo sa odzrkadľuje v súčasnosti na rapídnom poklese výdatnosti prameňov. Pokiaľ v januári tohto roka mal prameň zásobujúci Dlžín výdatnosť 1,69 l vody za sekundu, v júli to už bolo len 0,30 l/s. O nepriaznivom vplyve zimy, chudobnej na sneh, na množstvo vody svedčí skutočnosť, že prameň zásobujúci Šútovce mal v januári 2002 výdatnosť 2,20 l/s, v tohtoročnom januári len jeden liter za sekundu a v júli len 0,80 l/s. Ak súčasný deficit zrážok bude pokračovať, naši „vodári“ predpokladajú vážne problémy aj v ďalších obciach s vlastnými vodnými zdrojmi.
   https://myprievidza.sme.sk/c/1551878/vydatnost-pramenov-rapidne-klesa.html
   https://mynovohrad.sme.sk/c/7283237/v-polichne-maju-problemy-s-vodou-pramene-vysychaju.html
   „Priemerná spotreba vody
   V Nemecku je priemerná spotreba pitnej vody 130 litrov na osobu a deň – čo je v porovnaní s inými západoeurópskymi krajinami veľmi úsporné. Švajčiari a Taliani spotrebujú v priemere 250 litrov na osobu a deň. Na Slovensku je v súčasnosti priemerná spotreba približne 120 litrov na osobu a deň.

   V priemere iba 4 litre vody denne spotrebujeme na varenie a pitie. 55 litrov sa použije v kúpeľni, 32 na splachovanie záchodov, 25 na pranie a 8 litrov na umývanie riadov.“
   http://www.nuovaenergia.eu/sk/hirek/Spotreba-pitnej-vody/139/2/

   • Maroš napsal:

    Dobre – mal by som čosi vysvetliť – ostatným.

    To, čo prebieha medzi mnou a Alešom.V., je konflikt na prvej priorite obecných prostriedkov riadenia ľudstva, udalostí – na priorite SVETONÁZOR – a táto priorita ovplyvňuje aj tie ďalšie pod sebou, celkom ich je 6 – šiesta priorita – HROZBA VOJNOU, VOJNA, HROZBA TERORIZMOM, TERORIZMUS. Ešte raz – terorizmus je NÁSTROJ na ovládanie ľudstva, riadenie udalostí.

    Súvislosti príklad – človiečik – muslim. Na 1. – svetonázorovej priorite-úrovni, je ovládaný doktrínou, že jedine islám je to správne náboženstvo, že jedine Alláh je ten správny boh, že jedine táto viera-politická ideológia /analogicky ateizmus, materializmus, marxizmus/ dokáže zabezpečiť spravodlivý svet. Táto doktrína vo svojich detailoch manipuluje aj s nižšími motiváciami, či pudmi, teda, že v záujme presadzovania
    tejto doktríny je muslim nielen oprávnený zabiť neveriaceho, ale je to dokonca jeho povinnosť“ A šup! – zleteli sme až na 6. úroveň-kategóriu obecných prostriedkov riadenia ľudstva – kam? No do vojny – do svätej vojny! Teda – svetonázor priamo ovplyvňuje mier na Zemi, rozhoduje o kriminalizácii, či DEKRIMINALIZÁCII – OPRÁVNENÍ – zabiť – V MENE!

    Otázka – aj je toto tak nesmierne dôležité – šírenie svätonázoru – a pokiaľ toto viem a poznám – som, alebo nie som oprávnený požadovať – aspoń minimálnu základnú úprimnosť od človeka, ktorý sa pokúša SVOJÍM SVETONÁZOROM, t. j. na PRVEJ priorite prostriedkov riadenia ľudstva – ovplavňovať – sofistikovanými – kategorizovanými – hodnotami – môj a váš – svetonázor?

    Lebo ide o podstatnú „MALIČKOSŤ“ – na presadenie svojich názorov potrebujete byť autorita, alebo aspoň akceptovanou /“byť obľúbený v kolektíve“ he he/ osobou. Ale kurňa! – AKO SA TEDA MÁM NAJLEPŠIE UVIESŤ? Že žijem v prenajatej garzónke?

    Nieé!!! Vytvorím okolo seba ROMANTICKÚ LEGENDU – mysliteľa z hôr – veď všetci filozofovia, aby poznali Pravdu, sa „utiahli“ – do hôr. TOTO JE TOTIŽ ZNÁMY PRÍBEH, TOTO JE ROVNICA V GEBULIACH – „skromný človiečik“, ktorý sa duchovne rozvíja v pi… – v LONE PRÍRODY môže mať s nami – len dobré úmysly. Už sa rozumieme?

    Keby Aleš.V. nehovoril nič o tom, čo on a ako – vôbec by som nereagoval na neho samotného, ale rozobral by som tie jeho tézy, diskusia a OK, ide sa ďalej. Keby mal potrebu povedať o sebe pravdu, že žije v prenajatej garonke a sníva o rodinnom baráčiku na vidieku, povedel by som mu, že mu to doprajem – ja som si ten sen splnil, a zároveň som sa z neho prebral, pretože idylka detstva – môjho – prežitého na dedine a v lesoch -bola vtedy iná realita, akú ju musí zažívať človek, ktorý sa každý deň musí postarať – a inak to nejde. Vtedy sa starali dedovci – a my sme sa len hrali, bol to raj. Rozumieme sa?

    Lenže Aleš.V. má POTREBU PRESADIŤ tieto jeho, a možno ani nie jeho – svetonázorové tézy. Stále je teda nezodpovedaná otázka – qui bono – komu to slúži?

    „Pro mne náhoda se štěstím jsou zcela prázdné pojmy a vy si o tom myslete co chcete.“ – toto je názor človeka NEDOTKNUTÉHO POZNANÍM – pretože aj ten najobyčajneší námorník vie, že nedokáže – ani mentálne, ani predstavami, ani duchovne, a už vôbec nie fyzicky – obsiahnuť – more. A preto verí v svoje šťastie, verí v Prozreteľnosť!

    Toto si prosím pozrite – je to len jedenásť – veľmi dôležitých minút na pochopenie bežného sveta, civilizácie okolo nás, a hlavne – manipulácie s nami!
    6 priorít (kategórií) riadenia ľudstva
    https://www.youtube.com/watch?v=ABjE8hcZeEg
    A tu je opäť Bahái – už v roku 2012, všimnite si oblečenie ľud í- strih oblečenia, ich tváre, pohľady – čo je v očiach, a zamyslite sa nad slovami Celeste Buckinghamovej – ktorá ovplyvňuje informačné pole – prečo to robí, a prečo masíruje – silu!
    BAHAI, BRATISLAVA 2012
    https://www.youtube.com/watch?v=PCyEBB69yB0

    Ešte mám záverečnú otázku – Aleš.V. – máme ťa rozniesť na kopytách koní, alebo stačí na kopytách dobytka?!

    • Aleš V. napsal:

     Nebudu ty bludy ani dal číst, užij si to a žij si jak chceš. Tobě nepomůže nikdo

     • Maroš napsal:

      Aleš.V – „Tobě nepomůže nikdo“ – práve si sa odkopal – ten nikdo si – ty? Zvyknem si pomáhať – sám. A pomáhajú mi aj iní. V tvojom hmyzom svete plnom pavučín je to možno – určite – inak. Ja už nešportujem – nesúťažím – nemám potrebu víťaziť – ani sám nad sebou – nie to ešte nad tebou – ide stále len o to, ako zdárne – prežiť – veľké udalosti. Deň nemusí mať 24 hodín – ASAP, event management – ONI uvažujú takto, ale nám vyhotovili chronometer. Preto my máme tak málo času a žijeme v strese – oni majú – čas. Ich PÁN je – Pán Času. Od udalosti k udalosti – ako vývoj hmyzu. Tak fajn – poďme aj my – vyrábať namiesto áut a televízorov – udalosti. NÁŠ VÝVOJ UDALOSTÍ!

      ŽIDOVSKÝ PLÁNOVACÍ KALENDÁR
      Tsiyonova správa – 2017 – zapnúť titulky
      https://www.youtube.com/watch?v=PlJ-KQ0u7HU

      Aleš.V. čisto súkromne – DOBRE, ŽE SI TU o toto ZAKOPOL!

    • cf napsal:

     Hele maroši, ty vážně asi chceš abych skočil v čase o dvacet třicet let nazpět. Nejsou semnou žerty i teďko pokud sa naseru. A to si fakt nepřej vidět a zažít.

     • Maroš napsal:

      cf – môžeš sa aj rozkrájať – skončíš prinajlepšom – v 19.storočí – v novodobom feudalizme plnom IT, Úroveň vývoja sa neodvádza od úrovne hračiek, ale od úrovne – vedomia. Momentálne sa mi denne – bežne – vyhrážajú – osy. Sú premnožené, klíma im nesedí – sú hyperaktívne, útočné. Hele cf – či df – sa mi vyhrážaš? Shalom! MY ZVIERATÁ SME UŽ TAKÉ!

 10. Maroš napsal:

  Baháí je len súčasť trojzáprahu ideológie NWO – Baháí – „humanizmus a tolerancia, internacionalizmus“ = marxizmus Orientu, New Age – „človek je boh, ktorý keď chce, môže všetko“, Scentológia – „každý človek je výnimočný“ – len tak trochu nedokonalý, čo sa dá napraviť NLP – neurolingvistickým PRE-programovaním /dianetika/, prípadne si môže dopomôcť – k úspechu – správnym čipom – v hlave.
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Dianetika
  „V roku 1952 rozšíril Hubbard dianetiku o „užitú náboženskú filozofiu“, ktorú nazval scientológia. “ – k tomuto poznámka – nedávno uvádzali v okresnom meste Hubbardovu knihu – spýtal som sa – „Ste scientológovia?“, odpoveď – „Nie!“ Tak asi nie sú…
  https://sk.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard

  40-ročný zápas – ekonomická a studená vojna medzi západným kapitalizmom a východným socializmom, bol o. i. ZÁSTUPNÝ PROBLÉM na postupné preformátovanie národov na internacionalizmus – multikulti – najprv cez väčšie bloky počas prechodného obdobia. – NATO a EU a Varšavskú zmluvu a RVHP. Vo Východnom bloku – povinný materializmus a ateizmus – komunizmus formátoval ľudí na stratu duchovných tradícií – takýto vylízaný človek potom ľahšie, aj keď neúprimne – ale to nevadí – s nožom na krku – „veľmi rád“ – konvertuje – na čokoľvek. A aby prežil – bude „pápežskejší, než pápež“. „Poturčenec horší od Turka“ – slovenské príslovie.

  A tak nám tu začína klíčiť Baháí – ktoré nás má zachraniť pred islámom po tom, keď islám zlikviduje judaizmus a židovské kresťanstvo. O slovanstve – pôvodnej viere v Stvoriteľa a „Krista“ ako Svetlo – sa nehovorí. Zatiaľ.
  Chaos et Ordo.

  To, čo je zaujímavé na Baháí, je – „raketový“ MARKETING IDEOLÓGIE! Doslovne!
  Akýsi chlapík sa – náhodou presne v čase, keď „Marx vymyslel“ svoj marxizmus pre Západnú civilizáciu – v Oriente prebudil „osvietený“, a začal hlásať marxistické tézy – šité pre islámsky svet! Neskutočné – dá sa to! Vedel to aj Rasputin – stačí chcieť. Naozaj? A nie ďalšia krycia legenda – plánovitého procesu – z pera – Globálneho prediktora? Ako pred 2000 rokmi – biblický projekt? Európsky kalifát s centrom riadenia v Iráne je – záležitosť „prirodzeného“ globálneho vývoja? Aj tie figúrky okolo?

  „Celeste Rizvana Buckingham sa narodila 3. mája 1995 v Zürichu švajčiarskej matke a americkému otcovi. V žilách jej však koluje po prarodičoch tiež IRÁNSKA, írska, anglická a ruská krv.
  Multikultúrne prostredie, v ktorom vyrastala, ovplyvnilo nielen jej záujmy, ale odráža sa i v jej tvorbe. “
  https://hudba.zoznam.sk/celeste-buckingham/
  Počátky Bahá’í Víry – část 1
  https://www.youtube.com/watch?v=C-7-ReT02WE
  Počátky Bahá’í Víry – část 2
  https://www.youtube.com/watch?v=BSmu2mQ04NA
  DOKTRÍNA – Bahai Lights – An Introduction to the Baha’i Faith
  https://www.youtube.com/watch?v=ftjhh5t-tCA
  KROK ZA KROKOM – legenda – martýrstvo, prenasledovanie, „chartizmus“- IDEÁL
  Bahai spolecenstvi v Brne CT2 2016 02 14

 11. Nula napsal:

  … ono sa v komentoch, častoktát dozvie človek viac, ako v článku. Pekne rozpracovaná a znovu potvrdená dualita v nerovnováhe 🙂
  Je dobré zlo a zlé dobro. Obe strany musia fungovať. Ak sa však dostanú do rovnováhy/pozn. ako v krivke osciloskopu/ nastane „prebudenie, prepólovanie, transmutácia…“ V komentároch je hrozne veľa sebectva ťahajúc svoj názor na svoj pól. Človek -prišlý/nestranný/náhodný, to musí prečítať celé aby TO odhalil a nepriraďoval. Všetci ste sa tu stali prostriedkom pozorovania ako poznamenal Maroš. On len rozťahoval priestor v debate, aby ho zas niekto svojim presvedčením zťahoval – zákon dynamiky 🙂 Je tu v podstate jedno, či to je zlé, alebo dobré – spoločne by nám malo isť o poznanie, to je cieľ evolúcie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *