Jsem přesvědčen, že ani jedna závažná, zásadní, lidská zkušenost i událost se nikdy trvale nevytratí v zapomnění, ale naopak přetrvává, nesmazatelně vepsána v našem kolektivním informačním poli, v našem kolektivním vědomí, ve vědomí každého z nás. Tím, co nás od této události odděluje, není pak čas, jak se, ve své mylné iluzi jeho vnímání, domníváme, nýbrž pouze vzdálenost na spirále jediného, věčného okamžiku.