Text dopisu prezidenta Trumpa Kongresu Spojených států

Přeložila jsem dopis, na který odkazuje Benjamin Fulford ve svém reportu z 25.12.2017. Věřím, že tato praxe se „přelije“ i do Evropy včetně ČR. 

KONGRESU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH:

Podle Zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocech (IEEPA) ve znění pozdějších předpisů (50 U.S.C. 1701 a následujících) zde tímto uveřejňuji, že jsem vydal Exekutivní Příkaz (dále jen „příkaz“), který vyhlásil národní mimořádnou situaci s ohledem na neobvyklou a mimořádnou hrozba pro národní bezpečnost, zahraniční politiku a hospodářství Spojených států, která představuje vážné porušování lidských práv a korupci na celém světě. Vedle opatření v rámci IEEPA příkaz implementuje Zákon o odpovědnosti za lidská práva (Global Magnitsky, Public Law 114-328) (dále jen „zákon“) a deleguje některé ze svých pravomocí.

Příkaz blokuje majetek a podíly na vlastnictví osob uvedených v příloze příkazu. Zablokuje také majetek a podíly na vlastnictví jakékoli zahraniční osoby, kterou určí ministr financí, po konzultaci s ministrem zahraničních věcí a generálním prokurátorem. Tato osoba:

(1) je zodpovědná za závažné porušení lidských práv nebo se na něm přímo podílí nebo se přímo nebo nepřímo zapojila;

(2) je současným nebo bývalým vládním úředníkem nebo osobou, která jedná za úředníka nebo jeho jménem; která je zodpovědná, nebo se dopustila či zapojila přímo nebo nepřímo do:

a) korupce, včetně zneužití majetku státu, vyvlastnění soukromého majetku pro osobní zisk, korupce související s vládními smlouvami nebo těžbou přírodních zdrojů nebo úplatkářství; nebo

b) převod nebo usnadnění převodu výnosů z korupce;

(3) je nebo byla vedoucím nebo úředníkem:

a) právnické osoby, včetně jakéhokoliv vládního subjektu, který se zapojil do činností uvedených v odst. 1, odst. 2 písm. a) nebo odst. 2 písm. b) ve funkci vůdce nebo úředníka; nebo

b) právnické osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou zablokovány na základě příkazu v důsledku činností souvisejících s funkčním obdobím vedoucího nebo úředníka; nebo

(4) že se osoba pokusila zapojit do některé z činností popsaných v odstavcích 1, 2 (a) nebo 2 (b) uvedených výše.

Příkaz rovněž postihuje jakoukoliv osobu, kterou určí ministr financí, po konzultaci s ministrem zahraničních věcí a generálním prokurátorem. Tato osoba:

(5) věcně podporovala, sponzorovala nebo poskytovala finanční, materiální nebo technologickou podporu, nebo zboží či služby, nebo podporu:

a) jakékoliv činnosti popsané v odst. 1, 2 písm. a) nebo odst. 2 písm. b), která je řízena zahraniční osobou;

b) každá osoba, jejíž majetek a majetkové podíly jsou zablokovány podle příkazu; nebo

c) jakýkoliv subjekt popsaný v odst. 3 písm. a), pokud je činnost prováděna zahraniční osobou;

(6) je ve vlastnictví nebo pod kontrolou, nebo jedná jménem, přímo či nepřímo, osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou zablokovány podle příkazu; nebo

(7), že se pokusila zapojit do některé z činností popsaných výše v bodě (5) nebo (6).

Příkaz dále pozastavuje vstup cizích státních příslušníků uvedených v příloze do Spojených států, nebo těch, kteří splňují jedno nebo více z výše uvedených kritérií.

Delegoval jsem na ministra financí, po konzultaci s ministrem zahraničních věcí, aby přijal taková opatření, včetně přijetí pravidel a předpisů, aby využil veškeré pravomoci, které prezidentovi uděluje IEEPA a zákon, jak to bude nutné k provedení příkazu a příslušných ustanovení zákona. Přenesl jsem na ministra zahraničí pravomoc přijímat taková opatření, včetně přijetí pravidel a předpisů, a využívat veškeré pravomoci, které uděluje prezidentovi IEEPA a zákon, což může být nutné k provedení ustanovení nařízení a zákona k pozastavení vstupu některých cizinců do Spojených států. Všechna ministerstva a agentury jsou pověřeny přijetím všech vhodných opatření v rámci jejich pravomocí k provedení příkazu.

Zdroj: 1

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

6 komentářů

 1. jirik napsal:

  Takže zase jim tohle bude rusko hatit –

  Lavrov promluvil o česko-ruských vztazích
  Rusko a Česko si zachovaly vysokou úroveň politického dialogu a obchodně-ekonomické spolupráce, nehledě na protiruské sankce, řekl ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.

  „V dnešních časech, jež nejsou snadné pro mezinárodní vztahy, se Rusku a Česku podařilo společným úsilím zachovat vysokou úroveň politického dialogu, účinné obchodně-ekonomické a kulturně-humanitární partnerství. Potvrzují to přesvědčivé výsledky státní návštěvy prezidenta České republiky Zemana v Ruské federaci v listopadu 2017,“ praví se v telegramu, který zaslal Lavrov českému ministru zahraničí u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických vztahů. Text telegramu byl uveřejněn na portálu MZV.

  Lavrov vyslovil rovněž přesvědčení, že nahromaděné dvoustranné zkušenosti ze spolupráce přispějí k dalšímu rozvoji rusko-českých vztahů „pro blaho národů našich zemí a upevnění stability a bezpečnosti v Evropě.“
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201801016530969-lavrov-cesko-rusko-vztahy/

 2. jirik napsal:

  Jediný z pozvaných prezidentov Miloš Zeman neprišiel na mini-summit NATO, kde vedúci predstavitelia Východnej Európy – Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Bulharska prejednávajú zosilnenie východného krídla aliancie kvôli ruskej vojenskej aktivite, ktorá, ako sa domnievajú v NATO, ohrozuje bezpečnosť regiónu.
  https://www.hlavnespravy.sk/zeman-ignoruje-mini-summit-nato-o-rusku-2/1260392

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..