Tunel jménem lithium aneb druhé OKD pod taktovkou ČSSD

Všichni občané očekávali, že konečně budeme mít pořádný zdroj příjmů, který nás vyvede z dluhů a ještě polovina zůstane. Omlouvám se všichni ne, protože ti, kteří to připravovali, už dávno věděli, že podle horního zákona platí, že kdo dostane zakázku na geologický průzkum, ten má přednostní právo na těžbu.

 

Moje ústní interpelace na pana premiéra Sobotku, ohledně lithia, vyvolala velký zájem občanů. Ptala jsem se, proč půjde do státního rozpočtu z vytěžené tuny jen cca 10 tisíc Kč, když cena tuny je 250 tisíc Kč. Pan premiér odpověděl, že s tím nemá zkušenosti.

Já se domnívám, že je má až moc dobré. Protože při privatizaci OKD mohl Bakala dávat až 10% z vytěžené tuny uhlí do státního rozpočtu, ale dával jen 1%, přitom by stačily 2,5% na důchody horníků a renty.

Lithium je další tunel, předem připravený a dlouho tutlaný. Opět pod vedením ČSSD. OKD bylo odhadnuto na 51 miliard a bylo prodáno za 4,6 miliardy, k tomu bonusy 44 tisíc bytů, 3 rekreační střediska a poliklinika. Lithium bylo odhadnuto, že vydělá 3,8 biliónů. Za kolik ho prodáme je ve hvězdách, ale máme jistotu 10 tisíc z vytěžené tuny do státní kasy a cca 5 tisíc pracovních míst. Zdá se Vám to málo. Právě jsem pochopila význam slov „významní politici“, co pořád slyším v mediích. To jsou ti, co si významně pomáhají. My ostatní, co chceme změny, jsme nevýznamní, lépe řečeno bezvýznamní politici. Už se asi nikdy nedozvíme, kolik šlo na stranu a kolik do strany.

Tak co, poctiví občané, jak to vidíte, otevřela jsem Vám oči?

Autorka: Olga Havlová

Zdroj 1

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 2

 1. Výzva ANS všem vlasteneckým stranám a občanům v ČR k podpoře KSČM v její snaze o svolání mimořádného zasedání PSP ČR ohledně krádeže lithia!

  ANS podporuje iniciativu KSČM na svolání mimořádného zasedání PSP ČR za účelem projednání krádeže strategicky významné suroviny lithia v lokalitě Cínovce, protože těžba byla přidělena australské firmě European Metals Holdings. Současně vyzýváme všechny vlastenecké strany a hnutí v ČR napříč politickým spektrem k podpoře iniciativy KSČM na svolání tohoto mimořádného zasedání a žádáme důkladné prošetření uvedeného záměru a exemplární potrestání viníků! Obracíme se současně i na naše občany napříč politickou scénou, jako na budoucí oběti popsaného pokusu o krádež, aby podpořili důkladné projednání této záležitosti ve Sněmovně svojí přítomností při tomto jednání.
  ______________________________________________________________________

  Dochází ke krádeži kolosálních rozměrů, kdy mají být okradeni všichni občané ČR. Odměnou našemu státu má být místo ceny vytěžené strategické suroviny pouze cena za pronájem místa těžby, resp. za udělení těžební licence. Navíc bez výběrového řízení. Naprostou novinkou je však způsob realizace této krádeže, a to těsně před volbami, za zády parlamentu a bez projednání a souhlasu vlády ČR. Tvrzení o tom, že český stát nemá firmu vhodnou k jeho těžbě, že ji nemůže svěřit státní firmě Diamo, je neudržitelné. Jedná se o strategickou surovinu v ceně 2 bilionů Kč a spolu s dalšími kovy nalézajícími se tamtéž pak až 3 biliony Kč.

  Bylo již podepsáno memorandum o spolupráci (fakticky o přípravě této krádeže) mezi MPO (ministrem za ČSSD) a zmíněnou australskou firmou. Licenci na průzkum ložiska této firmě vydalo Ministerstvo životního prostředí (ministr za ANO). V podepsaném memorandu je navíc v základních informacích napsáno, že Společnost European Metals vlastní 100% z depozita lithium-cín v Cínovci v České republice. ZDROJ ZDE

  Je nezbytné, aby tato surovina zůstala státu, aby ji těžily české firmy, prodával stát a bylo zajištěno též její zpracování v ČR, čímž dojde k jejímu dalšímu zhodnocení a současně i k vytvoření nových pracovních míst. Jde o surovinu používanou do baterií, která má schopnost uchovávat energii a bude mimo jiné používána i při rozbíhající se výrobě elektromobilů. Na bázi této suroviny lze vybudovat celé moderní odvětví vlastní české výroby. Samotná cena pouhé suroviny by postačovala na úplné oddlužení našeho státu, ve svém souhrnu pak umožní ještě podporu modernizace našeho průmyslu a jeho přechod na výrobu s vyšší přidanou hodnotou, na snazší přechod na průmyslovou revoluci 4.0. přicházející do ČR. Jiné zdroje k tomu náš stát nemá, jen vaše daně.

  https://www.aliancens.cz/single-post/2017/10/06/V%C3%BDzva-ANS-v%C5%A1em-vlasteneck%C3%BDm-stran%C3%A1m-a-ob%C4%8Dan%C5%AFm-v-%C4%8CR-k-podpo%C5%99e-KS%C4%8CM-v-jej%C3%AD-snaze-o-svol%C3%A1n%C3%AD-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-zased%C3%A1n%C3%AD-PSP-%C4%8CR-ohledn%C4%9B-kr%C3%A1de%C5%BEe-lithia

 2. Tady bych si dovolil nesouhlasit. I když si nemyslím o ČSSD nic dobrého. Mnoho lidí žije v iluzi, že je v našich horách zakopán poklad v hodnotě bilionů a díky němu zaplatime dluhy, bude na důchody a budeme si žít jak v Dubaji. Tak tomu není. je dokonce dost možné, že díky technologickým inovacím bude v budoucnu lithium bezcenné.

  http://www.epshark.cz/clanek/151/causa-lithium

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *