…..tak to určitě asi mnoho mladých lidí neví. Bylo by dobré se poučit….

03:54