VRCHOL DĚJIN 2017 aneb OTEVŘETE OČI ČAS SE NAPLNIL (Totální Útok)

…..film stojí za povšimnutí. Copak se bude odehrávat????

05:55

Podle Bible budeme vědět, kdy je konec!!!
J 13:19 Říkám vám to už teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že já jsem.
J 14:29 Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.
Mt 24:3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“

Co máme očekávat?!?
L 21:11 Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.
Mt 12:39 On jim však řekl: „Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane – kromě znamení proroka Jonáše.
Mt 24:4 Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6 Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8 To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. 9 Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10 Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14 Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Co pak co se stane pak?!?
Mt 24:30 Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.
+
Luk 17:26 Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: 27 Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. 28 Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, 29 ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. 30 Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.

Zdroj (1)

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 2

  1. jirik napsal:

    Sueneé: Na internetu můžete na téma podkožních čipů najít řadu článků i v mainstream mediích. Posledním by mohl být třeba článek z Polska, kde nějaký nadšenec platí tímto způsobem za kafe ve vlaku nebo asi rok starý článek o přibližně 10 ajťácích z ČR, kteří si nechali ze zvědavosti implantovat čip. Mainstream vytváří oblak prachu v tom směru, že tato technologie je zatím takříkajíc pouze v plenkách a že jejímu masovému využití brání velikost a společenská netolerance. Opak je pravdou, což dokazuje nejen výše prezentovaný překlad rozhovoru. Porovnejte například běžně viděné RFIT čipy na zboží v obchodech (mohu mít tvar maličké samolepky) s trubičkovými čipy o velikosti do 1 cm. Jak píše WJP, toto všechno je zastaralá technologie, kterou vyvíjeli už v 70. letech minulého století. Současná miniaturizace pracuje s nanotechnologiemi a jak WJP uvádí, už v té době hledali způsob, jak přimět čipy, aby byly aktivními prvky v těle hostitele. O fenoménu tzv. čipové totality se mluví i v souvislosti s pokusy o plošné očkování, nebo chemtrails.
    http://www.suenee.cz/us-air-force-w-j-pavelec-cerne-operace-et-a-cipova-technologie/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *