5 ‚Konspiračních teorií‘, které již konspiračními teoriemi nejsou. Pravda vychází na povrch!

„Moc vlády přerostla moc lidu samotného. Sestává z mnoha různých zájmů spojených do jedné velké masy, kterou drží pohromadě síla obrovského bohatství bank.“ – John C. Calhoun, 7. místopředseda vlády Spojených států amerických.

 Existuje celá řada důležitých otázek, které si zaslouží naši pozornost, pokud jde o vytváření povědomí o skrytých pravdách tohoto světa. Jedna z nich se týká stínové vlády, která na Zemi působí na mnoha úrovních. Opravdu nedává žádný smysl hovořit o tom, že žijeme v demokracii. Jak uvedl bývalý kanadský ministr obrany: „Závoj tajemství musí být odstraněn, a musí být odstraněn hned…biliony, a myslím opravdu tisíce miliard dolarů, byly vydány na projekty, o kterých Kongres ani vrchní velitel nevěděli zhola nic.“

Mnozí nás před světem plným tajností, do kterého nemá veřejnost náhled, varovali. Dokonce prezident Eisenhower nás varoval, že „vojenské průmyslové komplexy, chtíc či nechtíc, jednou získají velký, avšak zcela neopodstatněný vliv.“ a že „nikdy nesmíme dovolit, aby tento fakt ohrozil naše svobody nebo demokratické procesy.“

Když mluvíme o vládě, mluvíme vlastně o korporacích, které diktují vládní politiku. Nežijeme v demokracii, žijeme v „korpokracii“, kde korporace stojí nad vládou a nad korporacemi stojí banky.

Zde je dobrý videoklip z dokumentu Thrive, doporučuji shlédnout.

„Skutečnou hrozbou našeho světa je neviditelná vláda, která jako obrovská chobotnice rozpíná svá slizká chapadla nad našimi městy, státy a národy … Sekta pár mocných mezinárodních bankéřů řídí celou vládu Spojených států pro vlastní sobecké účely. Prakticky kontrolují politické strany a ovládají většinu médií v USA. Řádky těchto dokumentů používají k tomu, aby si podřizovali veřejné činitele a ty, kteří se odmítnou podvolit jejich diktátu, odstraňovali z funkcí. Působí pod záštitou falešného obrazu, který sestává z našich funkcionářů, zákonodárných orgánů, škol, soudů, novin a každé agentury vytvořené na ochranu veřejnosti.“ – John F. Hylan, primátor města New York od roku 1918-1925.

„Black budget“

Tzv. „black budget“ je vrcholem vládního tajemství, přinejmenším v Severní Americe. Zahrnuje programy, které jsou vysoce utajené, a zabývají se téměř vším, od technologií po informace. Případ Edwarda Snowdena byl první, který dokázal existenci tajných operací stínové vlády v mainstreamovém světě, navzdory skutečnosti, že podobné záležitosti byly vyšetřovány už dříve.

„Existuje stínová vláda s vlastním letectvem, námořnictvem, vlastním mechanismem získávání finančních prostředků a schopností prosazovat své vlastní představy o národních zájmech, osvobozené od všech kontrol a rovnováhy a osvobozené od samotného práva.“ Senátor Daniel K. Inouye, nejvíce ceněný asijsko-americký politik v historii Spojených států.

Toto téma se v roce 2010 stalo předmětem diskuze mezi novinářkou z Washington Post Danou Priest a Williamem Arkinem. Jejich následná investigativní práce trvala 2 roky a došla k závěru, že neoficiální a skrytý svět americké vlády se stal tak obrovským, těžkopádným a tajným, že nikdo neví, kolik peněz v něm figuruje, kolik zaměstnává lidí, kolik programů a projektů zahrnuje nebo kolik agentur pro něj pracuje.

Zpráva senátu USA z roku 1997 tato data popisuje jako tak citlivá, že jsou vyňata ze standardních požadavků na podávání zpráv Kongresu.

Je tohle to místo, kam zmizely chybějící peníze z federálních rezerv? Například v červenci 2001 ministr obrany Donald Rumsfeld před výdajovou komisí uvedl, že finanční systémy oddělení obrany jsou na tom tak bídně, že si nemohou dovolit uhradit v transakcích více než přibližně 2,6 bilionů dolarů.

Podle zpráv RT se za posledních pár desetiletí do těchto černo-rozpočtových programů načerpalo mnoho bilionů dolarů.

Je za tím mnohem více, než jsme si právě uvedli. Stínová vláda kontroluje veškeré oblasti tohoto světa a „black budget“  pouze zastřešuje jejich skryté aktivity a tajné programy, o kterých lidé nemají ani tušení.

Kdo ve skutečnosti vytvořil ISIS? Pravda skrytá za „terorismem“

Vladimír Putin nedávno vyjádřil své znepokojení ohledně takzvaných „teroristů“, a nebyl jediný. David Stele, 20 letý důstojník námořní pěchoty, řekl, že většina teroristů jsou ve skutečnosti „teroristé“ operující pod falešnou vlajkou, které vytváří Spojené státy americké. Dále uvedl, že dosud všechny údajné teroristické útoky na USA byly útoky pod falešnou vlajkou.

„Říkají, že muslimové jsou teroristé, ale je to tak, že teroristé jsou uměle vyráběni Amerikou. Nejsou produktem muslimské společnosti a to by mělo být jasné všem v této místnosti.“ – uvedl Dr. Michel Chossudovsky, profesor ekonomiky na univerzitě v Ottawě, na mezinárodní konferenci o novém světovém řádu

„Spojené státy oživují strach z teroru a ISIS, aby podpořili průmysl války.“ – Informátor FBI Sibel Edmonds.

Dokonce máme dokumenty, které přímo spojují Al-Káidu se CIA.

„Malcolm X jednou řekl: ‚Když nebudete obezřetní, tisk vás přiměje nenávidět zotročené lidi a milovat ty, kteří je zotročují.‘ Nikdy tento výrok nebyl více pravdivý, než v kontextu toho, jakým způsobem dnes média vykreslují většinu konfliktů na Středním východě. Podle médií jsou v tom vždy „sektářské“ nebo „náboženské“ důvody. Realita je však taková, že většinu konfliktů, které ve světě pozorujeme, od Libye, Egypta, Palestiny, Iráku, až po Sýrii, jsou přímé výsledky snah západu a jeho imperialistických intervencí a vměšování.“ Mnar Muhawest, šéfredaktor Mintpress News.

 

Co se děje ve vesmíru?

Zprávy o vesmíru byly v poslední době populární, zejména díky poslednímu objevu vody na Marsu.

Také jsme se nedávno mohli dočíst, že ruská vláda volá po mezinárodním vyšetřování přistání USA na Měsíci. Je znepokojena zmizením videozáznamu z prvního přistání a stejně tak i chybějícími 400 kilogramy lunárního kamene, které byly na Zem údajně dopraveny hned z několika misí. Více si o tom můžete zjistit zde.

Snad nejpodivnější událostí je nedávné odhalení dokumentů o UFO hned v několika zemích světa. Tyto dokumenty obsahují data o obrovských vládních investicích a vynaložených zdrojích na výzkum tohoto opravdu važného a reálného fenoménu.

Například zde je článek, který obsahuje nejrůznější dokumenty, které detailně popisují, co se stane, když radar zachytí přítomnost UFO.

Zde je dokument FBI (o tisíci stranách), který ilustruje, jaké typy dokumentů byly napsány a kterým „důležitým“ lidem odeslány. Na stránkách 21 a 22 poskytuje podrobnosti o nálezech mimozemských těl a lodí. Více o tomto dokumentu zde.

Zde a zde máte k dispozici dokumenty NSA týkající se UFO.

Zde najdete nejnovější soubor dokumentů odtajněných britskou vládou.

Důkazů je skutečně mnoho a jsou ohromující.

Vězte, že tyto dokumenty, podle mého výzkumu, nejsou ani špičkou ledovce, pokud jde o vládní tajemství související s fenoménem UFO a mimozemským životem. Kdo ví, jaké informace zůstávají veřejnosti skryty nebo proč to tak je…

Nad všemi těmito odtajněnými dokumenty a prohlášeními, jako je například to, které je uvedeno níže, zůstává rozum stát.

Existuje zcela reálná možnost, že jsme byli roky a roky navštěvováni lidmi z jiné planety, z jiných civilizací. Proto nám přísluší, v případě, že by někteří z nich nyní nebo v budoucnu mohli být přátelští, zjistit kdo jsou, odkud přišli a co chtějí. To by mělo být předmětem důsledného vědeckého výzkumu a nikoliv předmětem „senzací“ bulvárních novin. „ – admirál Peter Hill-Norton, bývalý náčelník štábu obrany, 5 hvězdičkový admirál královského námořnictva, předseda vojenského výboru NATO.

Manipulace vědy

Státní tajemství je stinná oblast, pokud jde o jeho zkoumání, protože kolik toho vláda skutečně ví? Pokud korporace diktují vládní politiku a ovlivňují všechna důležitá rozhodnutí, je to opravdu vládní tajemství, o kterém mluvíme, nebo tajemství korporátní?

Když uvažujeme o vědě, myslíme na logiku, deduktivní uvažování a pravdu. Ale to, v co se věda změnila, je pouhá síť informací, které byly manipulovány a zkreslovány v zájmu potřeb korporací. Současní vědci jsou umlčováni, podpláceni, je jim vyhrožováno a pokud se pouští do „citlivých“ oblastí, tak bývají i odstraňováni. Vzpomeňme na vynálezce aut na vodní pohon. Kde jsou teď…? Jejich výzkumy jsou proto často podvodné a jejich závěry falešné.

„Lékařská profese je majetkem farmaceutického průmyslu, a to nejen z hlediska lékařské praxe, ale také z hlediska výuky a výzkumu. Akademické instituce této země samy sebe nabízejí jako agenty, které platí farmaceutický průmysl. Myslím, že je to hanebné.“ Arnold Seymour Relman (1923-2014), profesor medicíny z Harvardu a bývalý šéfredaktor časopisu New England Medical Journal.

„Je to jednoduché: velké množství vědecké literatury, snad polovina, se zkrátka nezakládá na pravdě. Je to tak především díky studiím, které zkoumají příliš malé vzorky či nepatrné účinky, díky neplatným výzkumným analýzám a zjevným střetům zájmů, spolu s posedlostí sledovat módní trendy pochybné důležitosti. Věda obrátila směrem k temnotě.“ – Dr. Richard Horton, současný šéfredaktor The Lancet.

„Prostě již není možné důvěřovat klinickému výzkumu nebo se spoléhat na úsudek ‚důvěryhodných‘ lékařů či na ‚spolehlivá‘ lékařská doporučení. K tomuto závěru jsem pomalu a neochotně docházela během dvou desetiletí  na pozici šéfredaktorky časopisu The New England Journal of Medicine. Radost z něho rozhodně nemám.“ – Dr. Marcia Angell, lékařka a dlouholetá šéfredaktorka New England Medical Journal.

Seznam pokračuje… Například v roce 2005 Dr. John P.A. Ioannidis, v současné době profesor  na Stanfordské univerzitě zabývající se prevencí nemocí, publikoval nejčtenější článek v historii Public Library of Science (PLoS), nazvaný Proč je většina publikovaných výzkumných zjištění falešná. Ve zprávě uvedl:

„Existují rostoucí obavy, že většina současných zjištění publikovaných vědeckými výzkumy jsou falešná.“

Netýká se to pouze lékařství, jedná se o všechny oblasti vědy, od inženýrství po fyziku.

Vědci pracující pro kanadskou vládu začínají zvedat své hlasy a obviňovat federální vládu z „umlčování“ jich samotných i jejich zjištění, zejména těch, která se týkají klimatických změn. Zdá se, že odbor, který zastupuje tuto skupinu výzkumníků, přijme „neobvyklý krok požadovat, aby Ottawa ve své kolektivní smlouvě uchovala vědeckou nezávislost.“ 

Více se o tom dočtete zde.

Utajování vynálezů

Nové dokumenty získané prostřednictvím Zákonu o svobodě informací (FOIA) odhalují, jak patentový úřad využívá tajný systém k zamítnutí schválení určitých žádostí.

Tento 50-stránkový dokument získala společnost Kilpatrick Towsend & Stockton, LLP, která obvykle zastupuje významné technologické společnosti, mezi něž patří i Apple, Google a Twitter (abychom si jich pár uvedli). Celý dokument si můžete prohlédnout zde.

Tento program, který zadržuje žádosti o vystavení patentu, se nazývá Sensitive Application Warning System (SWAS), který zadržuje žádosti s „citlivým“ obsahem. Obvykle je při podání žádosti o schválení patentu zapotřebí pár pracovníků, kteří spolupracují s patentovým úřadem, aby ji podrobili jejich schvalovacímu procesu. Tento proces obvykle trvá přibližně 1 až 2 roky, avšak žádosti, které skončí u SAWS, musí být schváleny hned několika specializovanými pracovníky a to se může protáhnout na řadu let.

Jedním takovým příkladem opožděné patentové žádosti je případ Dr. Geralda F. Rosse. Dr. Gerald podal patentovou přihlášku na nový vynález, který vymyslel, aby zabránil rušení elektromagnetických přenosů na specifických frekvencích. Patent mu byl udělen 17. června 2014 (téměř o 37 let později).

Je také důležité zmínit, že na konci roku 2014 spadalo do složky „citlivé“ 5 000 vynálezů, které podléhaly tajným příkazům. Jedná se o nejvyšší počet utajených žádostí o patent od roku 1994.

Tohle vše se děje kvůli zákonu, o kterém mnoho lidí nic netuší. Nese název „Zákon o utajení vynálezů“. Byl napsán v roce 1951. Podle tohoto zákona mohou být patentové přihlášky k novým vynálezům předmětem příkazů k utajení. Tyto příkazy mohou omezit jejich zveřejnění, pokud se státní orgány domnívají, že jejich zveřejnění by mohlo poškodit národní bezpečnost.

Jak uvádí Steven Aftergoof z Federace amerických vědců:

Seznam z roku 1971 uvádí, že patenty na solární fotovoltaické generátory byly předmětem přezkumu a možných omezení, pokud by účinnost fotovoltaiky přesáhla 20%. Systémy přeměny energie byly rovněž předmětem přezkumu a možného omezení, pokud by jejich účinnost přeměny byla nad 70-80%.

Dále vysvětluje, proč je to tolik znepokojující:

Někdo by se mohl ptát, zda by zveřejnění takových technologií mohlo skutečně „ohrozit národní bezpečnost“, nebo zda by opak byl blíže pravdě. Dále se naskýtá otázka, jaké srovnatelné pokroky v technologii mohou být předmětem utajení dnes. Na tu však neexistují žádné odpovědi a systém utajování vynálezů přetrvává dál, aniž by se musel obávat externí kontroly. 

Překlad: raja, Zdroj: 1

 

 

Mohlo by se vám líbit...

6
Komentujte

avatar
5 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
JaraHanielastonjirik Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Jara
Host
Jara

Nepodceňujme ,,Zdánlivý Klid“. Mnozí lidé si myslí,že např.invaze uprchlíků už skončila a že např. volební strany zcela zbytečně dávaly do svého programu ,,stop uprchlíkům“( takto se mimo jiné vyjádřil i náš president k volbám..) Avšak nezapomínejme, že v EU máme statisíce Mladých Běženců,kteří pochází z regionů kontrolovaných a dlouhodobě ovládaných IS ! A tito lidé ( ..a sami mohou tvrdit co chtějí..) byli v popdstatě PROGRAMOVANI IDEOLOGII Islámského státu,byli IS radikalizováni, byly těmto lidem ,,vymývány mozky“ a byl jim ideologicky nastaven program= OBRAZY a ideje IS a ať chceme či nechceme, jsou to v podstatě ,,naprogramovaní roboti IS. Toto mi… Číst vice »

jirik
Host
jirik

Rotace Země se zpomaluje. Přijdou silná zemětřesení, varuje výzkum
V nejbližších letech pravděpodobně přibudou silná zemětřesní. Nový vědecký výzkum, který byl představen na výročním zasedání Americké geologické společnosti totiž ukázal, že častější výskyt silných zemětřesení v posledních sto letech nastal vždy, když Země nepatrně zpomalila svou rotaci. A to se stalo nyní.
https://nedd.tiscali.cz/rotace-zeme-se-zpomaluje-prijdou-silna-zemetreseni-varuje-vyzkum-306305

Jara
Host
Jara

To,co se občas napíše do sdělovacích prostředků, není nic proti tomu, co obsahují ,,tajné zprávy“ pro nejvyšší představitelé některých zemí a pro obyčené ovčany jsou prostě tabu. Ty zprávy vůbec nejsou příznivé pro USA, Anglii, Francii a Japonsko. V budoucnu mají být ůdajně nejpříznivější podmínky pro život oblasti dnešní Střední Sibiře. Od Novosibirska a posvátných hor Altaje až po severní přímořské oblasti.

Anonymní
Host
Anonymní

5

aston
Host
aston

Tyjo, já to nechápu, jak dlouhé články stíháš překládat- musíš tím překladem strávit tolik času :O jsi šikulka,
Rajo 🙂

Haniel
Host
Haniel

Já vím jednu věc……a to že co kdo překládá či ne je úplně jedno …..budou zajímavější věci k řešení ….

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílet

Líbil se vám tento článek? Sdílejte jej se svými přáteli!