ANO a ČSSD mají strach z útoku nespokojených s armádou a policií na stát

…..ale pročpak se tak najednou bojí naši „političtí hrdinové“. Copak nám udělali? Že by přece jenom volby byly podvod a občané se to dozvěděli????

16:27

 

Směrnice o zbraních: ANO a ČSSD mají strach z útoku nespokojených s armádou a policií na stát

Ozbrojenému útoku občanů na stát spolu s některými příslušníky policie a armády chtějí zabránit ministerstvo obrany vedené Martinem Stropnickým (ANO11)  a ministerstvo vnitra vedené Milanem Chovancem (ČSSD). Chovancovo vnitro proto půjde nad rámec evropské směrnice o zbraních a zamezí ozbrojeným domobranám a sousedským hlídkám. Stropnického obrana pak žádá garance proti lidem, kteří začnou nosit uniformy a spojí se s částí policie a armády. „Tato hrozba je mimořádně vysoká,“ uvádí ministerstvo obrany.

Vyplývá to z výsledků připomínkového řízení, které se uskutečnilo k Analýze legislativních dopadů nové evropské směrnice o zbraních. Analýze je nelegislativním normotvorným materiálem, který bude podle poslední informace dosluhující vládě předložen po volbách v pondělí 23. října 2017.

Cíl zákona: vyloučit spojení domobrany, armády a policie

Jak vyplývá ze zvoleného postupu implementace evropské směrnice o zbraních, Česká republika přijme tři samostatné nové zákony, o zbraních, o střelivu a nad rámec směrnice nový zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti bezpečnosti. Jeho cíl je podle identifikační tabulky jasný: „Zákon bude upravovat několik v zásadě samostatných a na sobě nezávislých tématických oblastí: Vyloučení případů ozbrojování se nestátními subjekty typu domobran, sousedských hlídek atd. pro údajné zajišťování bezpečnosti, a to včetně zavedení systému sankcí a netrestních postihů (např. odnětí povolení k nakládání se zbraněmi, pokud je zneužíváno k jiným účelům, než k nimž bylo vydáno),“ uvádí se v tabulce.

Dalšími cíly jsou:  Nastavení jednoznačných podmínek možnosti nosit zbraně (soukromé a v případě rozhodnutí příslušného orgánu i služební) příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů,  anebo strážníky obecní policie v mimopracovní době a zajištění právního rámce a administrativní infrastruktury pro potřeby povolování nabývání, držení a případného nošení zbraní osobám účastnícím se (různých) systémů dobrovolné přípravy pro nakládání se zbraněmi pro bezpečnostně relevantní účely, a to v odpovídajících případech i včetně možnosti využití výjimek ze směrnice, uvádí se v tabulce mimo jiné.

Výjimky tvoří elitní skupinu, která se vymkne státu

Předmětné cíle  úpravy, která tím jde nad rámec evropské směrnice, jak je potvrzeno v identifikační tabulce, pak Chovancovo ministerstvo vnitra rozvádí v aktualizované Analýze legislativních dopadů evropské směrnice o zbraních, o které Česká justice opakovaně informuje.

Obecná konstatování nestačí Stropnického ministerstvu obrany, které žádá v rámci připomínkového řízení garance, že se občané s armádou a policií nespojí:  „V kapitole 2.2 Analýzy její předkladatelé deklarují, že ,navrhovaná právní úprava důsledně vyloučí jakoukoliv možnost, aby se mimo zákon zřizovaly subjekty, které by si nárokovaly podíl na zajišťování bezpečnosti´. Toto tvrzení je zřejmě očekávatelné, avšak již navrhované řešení využití výjimek ze směrnice bude vytvářen , výjimečnou´, elitní skupinu, která právě na základě zapojení do zajišťování bezpečnosti státu (vnitřní, vnější nebo jejich úseků) bude moci držet jinak zakázané zbraně, tedy bude nést znaky podílu na zajišťování bezpečnosti a ve skupinovém efektu naprosto nelze vyloučit jejich činnosti mimo stanovený rámec (mimo veřejný zájem), tedy mimo podřízenost státu,“ upozorňuje obrana na fakt, že Chovancovo vnitro chce povolit ozbrojeným profesionálům nošení zbraní mim službu.

Obrana si proto v rámci připomínkového řízení vyžádala tvrzení ministerstva vnitra doplnit: „Požadujeme proto uvedené tvrzení doplnit, jaké analytické závěry předkladatele vedly k jeho uvedení v Analýze a zejména jaké mechanismy a právní mantinely budou skutečnou garancí vyloučení nežádoucího stavu.“

Zamezit nespokojeným uniformované pochody s loučemi

Podle odůvodnění Stropnického ministerstva obrany jsou totiž hrozby prolnutí militantní skupiny s oficiálním vojskem a policií, a tudíž konec demokracie mimořádné vysoké:  „Smyslem připomínky je vyloučení proklamací z předložené Analýzy a zajištění doplnění v ní uvedených tvrzení o provedená zhodnocení a věcné a právní garance navrhovaných řešení tak, aby odpovídaly ústavním principům i veřejnému zájmu. Připomínka především směřuje k tomu, aby byly vyloučeny případy, kdy ozbrojené osoby v případě, kdy subjektivně dospějí k tomu, že jim cokoliv ve společnosti nevyhovuje, nezačaly ,nosit uniformy a pochodovat s loučemi´, což je nepochybně významná historická zkušenost, jejíž opakování je třeba vyloučit, a to také s přihlédnutím k tomu, že psychologové a sociologové upozorňují, že k obdobným vzorcům chování mají některé skupiny velmi blízko,“ vysvětluje svůj púostoj ministerstvo obrany.

„Hrozba toho, že se takto militantní skupina prolne s oficiální policií a vojskem je pak mimořádně vysoká a její uskutečnění pak signalizuje konec demokracie.Tato připomínka je zásadní,“ uzavírá připomínku ministerstvo obrany. Vnitro na to reaguje konstatováním že tato pasáž bude ještě konkrétně upravena.

Zákon prý nezná ozbrojený útok nespokojených na stát

V aktualizované Analýze legislativních dopadů evropské směrnice o zbraních pak ministerstvo vnitra k novému zákonu o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti mim jiné uvádí: „Konečně s ohledem na specifika vyplývající z nakládání se zbraněmi v bezpečnostní oblasti zahrne tento zákon i další přísné podmínky nad rámec požadavků zákona o zbraních, kterými bude možnost nakládání se zbraněmi pro tyto účely striktně omezena. Zásadní součástí této právní úpravy bude i bezvýjimečné vyloučení případů nakládání se zbraněmi pro údajné zajišťování bezpečnosti, pokud tak nestanoví zákon. Jinými slovy, navrhovaná právní úprava důsledně vyloučí jakoukoli možnost, aby se mimo zákon zřizovaly subjekty, které by si nárokovaly podíl na zajišťování bezpečnosti (např. různé domobrany, sousedské hlídky, milice či ozbrojené útvary soukromých subjektů apod.),“ uvádí se v Analýze.

Podle ministerstva vnitra jsou tyto jevy v ČR zákony zatím neregulované a zákon s nimi nepočítá: „Tento posledně vymezený účel zákona je zásadní především z toho pohledu, že stávající právní úprava v České republice je doposud roztříštěná a dopadá jen na specifické oblasti, přičemž zejména zákon o zbraních tyto případy v zásadě vůbec nepředvídá,“ uvádí Analýza.

Prověření z blízkosti extremistů a nový Svazarm

Podle Analýzy proto konkrétními účely zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti budou mimo jiné:

 • nastavení výchozích přísných pravidel prověřování způsobilosti (zpřísněných podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti, vyloučení „blízkosti“ k extremistickým skupinám, včetně požadavku na předložení negativního lustračního osvědčení,
 • zakotvení systému zvyšování odpovědnosti, znalostí a dovedností v nakládání se zbraněmi v případech odvracení útoků a nebezpečí ve sféře vnitřní bezpečnosti, který bude zaměřen zejména na posílení odpovědnosti a praktické způsobilosti v rámci případů oprávněného použití zbraně ve smyslu trestního zákoníku; odpovědnost za organizaci tohoto systému ponese nově zřizovaný Institut střelecké a bezpečnostní přípravy (dále jen „Institut), jakožto zařízení zřízené státem, jehož programů se budou moci způsobilé osoby účastnit na základě dobrovolnosti.
 • cílem bude dosažení takové průběžně zdokonalované připravenosti účastníků tohoto systému, který zaručí vysokou úroveň schopnosti bezpečného, podmínkám přiměřeného a odpovědného nakládání se zbraněmi a současně poskytne státu strukturovaný přehled o těchto osobách a jimi absolvovaných výcvikových programech, uvádí se mimo jiné v aktualizované Analýze, kterou má den po volbách projednat odstupující vláda.

Irena Válová

Zdroj (1)

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

23 komentářů

 1. Jarek* napsal:

  Pěkně to mají ti tzv. naši představitelé vymyšlené, aby se jim nemohlo nic stát a jejich protistátní konání nemohlo být řádně obyvatelstvem oceněno.

 2. Ales napsal:

  Pekne se odkopavaji. Jako Spanele s Katalanci.
  Asi si mysli, ze je to zachrani

 3. CZK napsal:

  Když se zamyslím nad tím, pro koho tady armáda a policie vlastně je, tak co by mohlo být cennějšího, nežli aby občané, policie a armáda se vzájemně podporovali? A ty pochody se zapálenými loučemi (jako např. v den voleb před sídlem SPD) bych zakázal a pochodující bych zabasoval. Zaprvé můžou ještě něco podpálit a zadruhé mi to připomíná jisté aktivity hitlerovského Německa.

 4. vician napsal:

  Mam takovy dotaz. Nase vesnicka je mala a udajne pro hrabise hlasovalo vic jak 50% je me vsak divne ze kdyz jsme o tom hovorily ze hrubise volil opravdu jen jeden jediny. Uznacam mohl nekdo lhat Ostatni volily Okamuru nebo svobodni a par ty ostatni strany. Kde se sebralo onech 50% ????? Tak uvazuji ze je spatne ze je to hlasovani tajne. Takhle je opravdu lehce zmanipulovatelne.

  • tomáš marný napsal:

   Milý viciane,
   máš naprostou pravdu, volby byly zmanipulované, psal jsem o tom dopředu a také se tak stalo. Ve skutzečnosti vyhrál Okamura a to by byl naprostý jejich konec…..
   tm

   • Miroslav Bradáč napsal:

    Na Slovensku se už konečně lid rozhodl jít do generální stávky není divu,stát se ozbrojuje proti vlastnímu lidu,je mi smutno ale,Šalomoun před 3000 lety jasně zaznamenal „Vláda člověka nad člověkem vede vždy
    k jeho škodě“ není divu že společnost je v takovém rozkladu.Kdo to je Stát??? Odpověď známe všichni !!!

  • Ceneon napsal:

   Když jsem poprvé viděl v televizi výsledky voleb, tak jsem si říkal, že je to neuvěřitelné. Takový náskok jedné strany tu asi ještě nebyl.
   Mám pro to tři možná vysvětlení:
   1) Podprahové ovlivňování
   2) Zmanipulované volby
   3) Herectví Babiše

   Taťka včera potkal starosty, říká mu: „Snad nevyhraje ten Babiš.“. Starosta mu odpovídá: „No to by bylo hrozný!“.
   Starosta je navíc můj bratranec a čestný člověk, takže zmanipulovanost je vyloučena. U nás ANO mělo téměř 30%. Více jak dvojnásobek nad druhou stranou.

   Vidím to tak, že v prvé řadě měl velký vliv skvělý herecký výkon Babiše, jenž jej ukazoval jako mučedníka.

   Dále to nemohu potvrdit, ale kdo ví, jestli nebylo použito technik NLP. Legendární zpěvačka Jana Kratochvílová, zmínila, že NLP politici používají. Možná by stálo za to se jí zeptat, sama techniku zná, ale z etických důvodů ji nepoužívá.

   Každopádně to ukazuje na to, jak jsou Češi hloupí, naštěstí ne většina, volilo jen 60%. Já též nevolil, protože jsem věděl, že to nemá smysl, dokud bude zbytek hloupý a bude volit staré politiky či nové ale špatné. Za to Zemana volit jdu, ten to bude potřebovat, minule vyhrál o chlup.
   Proč říkám, že jsou hloupí ti, co volí Babiše? Jeho praktiky, jenž používá u Agrofertu, jsou tak hnusné. Prostě pro něj není problém si najmout například 20 skvělých právníků, kteří mu zajistí právní bezúhonnost. Jej nemá šanci obžalovat ani velký zemědělec. I tak je to první policií stíhaný vrcholný politik.
   A co je především zarážející, je ta jeho mluva, už ten tón se nelíbí, ten hlas takový ublížený. Viděli jste tu hádku ve sněmovně? 😀 https://www.youtube.com/watch?v=HVzU6qOn0nA
   A co je nejvíce vidět, pro ty, kteří vědí, je křivá pusa. Takový člověk klidně křivě přísahá na zdraví svých dětí.

   Co mne prvně napadlo, bylo asi to podprahové ovlivňování či zmanipulované volby. Ale myslím si, že v politice na lidi velmi zabírá charizma či herecký výkon. A ta je role mučedníka se povedla. Já myslím, že je to především tím, že tak drtivě vyhrál.
   Ale hned píši Janě Kratochvílové s otázkou, zda Babiš používá NLP.

   • jirik napsal:

    Babišovi hodně pomohla kauza čapí hnízdo… plno lidí mu kvůli tomu přihodilo hlas (jinak by k volbám buď nešly nebo volili jinou stranu);
    nejzajímavější bylo online sledovat cca posledních 15 minut sčítání, jak se do sněmovny dostala TOP09, která byla za čarou pro sněmovnu…….

    • Maroš napsal:

     Jirik – podprahová manipulácia – treba si pozrieť film FOKUS na http://www.ulozto.net od 39. minúty.

     HNÍZDO bolo všade! Timing! Z Karlovho mostu zletel Tříska – v Obecné škole – HNÍZDO! 2 muchy jednou ranou….

     • Maroš napsal:

      Tá schéma fungovala podla mňa takto:
      1/ Hnízdo symbolizuje RODINU, tradíciu, bociany prinášajú deti, v obciach je bocianie hnizdo tabu, chránené, každému na očiach.
      2/ Útok na Čapí hnízdo bol podprahový útok na NAŠU rodinu – čo vyvolalo podvedomý pudový ochranársky reflex.
      3/ Keďže Babiš bol STOTOŽNENÝ s Čapím hnízdom – dav stotožnil ochranu rodiny s ochranou Babiša – takto – vďaka útokom na Mečiara Mečiar vyhral voľby, takto cielene útočia „ZLÉ“ médiá na Fica, aby bol dennodenne v pozornosti. Je tu aj iný problém!!!
      4/ Okultizmus-satanizmus – pražsko-americký, teda židovský okultizmus, v ktorom – aby to fungovalo – musí byť obetovaný človek – jeden z blízkych! A preto bol symbolicky-okultne obetovaný ICH Tříska, aby MANTRA HNÍZDO mala tú správnu energiu. Tříska ako žid bol vylákaný z prostredia židovského Hollywoodu do prostredia židovského Barandova. Praha je centrum židovstva a okultizmu. A toto je spojené s americkým židovstvom. A Babiš je pro-neokonský – už „od“ 1989. Mimichodom – ČR momentálne nakupuje americké vrtulníky z vietnamskej vojny – kvôli „regionálnej“ hrozbe.
      http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11326-usa-cesku-prodat-modernizovane-vrtulniky
      HNÍZDO – bol teda ten najlepší sférický billboard, marketingový ťah. A keď sa pozriete pozorne – pripomína čo? Kristovu třňovú korunu! Kresťanstvo! Bonus navyše. Oligarcha tak „chráni“ tradičnú kresťanskú rodinu – a preto – dav „chráni“ Babiša. Toto celé bolo pripravované veľmi dlho – pozrieť film Fokus.

   • tauri napsal:

    Volit je důležitý, i když víš, jaký bude výsledek, tak o to horší to budou mít. Nevolit je jen znak, že jim pomáháš a neřešíš.
    Pokud zvolím nějakou stranu a ony stejně volby zmanipulují, já pro to udělal vlastně maximum, kdežto oni podvedli lid a budou za to karmicky pykat. Nebo ať už jinak, tak příčina-následek bude vykonána. Takže ať se pak nediví, co se bude dít.
    Volby se mi taky nelíbí, ale co nadělám. Je to MATRIX a hlasem vlastně odevzdám svoji část moci někomu, kdo rozhoduje o všech lidech..a já se chci rozhodovat jen sám za sebe a mit moc jen pouze pro sebe a ne ji dávat někomu, koho neznám a jen doufat, že udělá co slíbil. Takže je to kolotoč něčeho, co je k ničemu, ale něco pro to udělám a musím vlastně hrát jejich hru.

 5. iku napsal:

  Právě v sobotu večer měl Okamura 10,71% na grafu. A to už možná bylo zmanipulované a dnes se objevilo na grafu 10,64 % a asi kdyby volby pokračovaly další den, tak by se to změnilo dolů a „smažkám“ by procenta šla nahoru. Kdo to mohl volit Bartoše?? Vždyť on ani neví, co mluví. Asi za nimi někdo je, a proto z nich čiší ta prázdnota. Svedli to dnes na oslavu.

 6. Ales napsal:

  Take si myslim. Ihned po uzavreni mistnosti vypadl web statistickeho uradu po utoku kdovikoho.
  To je dukaz jako hrom! V nemecku pred volbami testovali jejich system hackeri a sami byli sokovani. Mohli si s nim delat co chteli a pry by nikdo nepoznal ani n!
  Tohle byla posledni mirumilovna cesta ke zmene a oni nam ji sebrali, zcela jasne ukradli.
  Ted uz je to na nas

 7. marek napsal:

  Taky jsem mel pocit, ze Okamura by mel mit daleko vic hlasu!!! Ve vsech diskuzich ke clankum na netu, i v hovorech s mymi znamymi, to vypadalo, ze ho bude volit drtiva vetsina!! Ja sam ho volil, doufam, ze nakonec bude prosazovat to, co sliboval !

  • Ceneon napsal:

   No nevím, buď byly volby zmanipulované nebo prostě ta chytřejší část populace je na internetu a ta hloupější čumí na bednu a z nějakého důvodu se jí zalíbil Babiš a ani nebylo třeba zasahovat do sčítání hlasů.

 8. LDV napsal:

  Když jsem včera náhodou shlédl povolební vystoupení skupiny ANO, bylo zajímavé, že když hovořili na kameru, tak za zády byl pravděpodobně nápis „parlamentní volby 2017“, ale hlavami všech účastníků byl nápis zakryt tak, že bylo vidět pouze z celého textu jen AMEN ( parlAMENetní …..). No, asi náhoda ….

 9. iku napsal:

  Nyní už v rozhlase sdělili, že volební portál napadli v sobotu hackeři, proto na Seznamu bylo: stránka forbiden.
  Prostě mohou za to hackeři , za ten dočasný nedostatek informací.

 10. Lenka napsal:

  Kdy tohle skončí ( politický systém) ? Vždyt je to k smíchu anebo k pláči? Na co si to vlastně hrajou? Prostě mi to hlava nebere, proč by to někdo dělal.
  Když už jsou volby zmanipulované jaké další možnosti máme?
  Jediný, co bych chtěla je pravda. Upřímnou pravdu pro všechny.

  • Ceneon napsal:

   Včera jsem po volbách výjimečně koukal na televizi a dokonce na politiku a tam byl Kalousek, on je tak roztomile upřímný. Řekl: „Já ani nemám nic tak proti prezidentským pravomocem, ale prezident se mi nelíbí“ :-D.
   Za to koukat na Babiše se nedá, natož jej poslouchat, když se mu nedá věřit. Asi první politik, u kterého jsem zaznamenal křivou pusu. Jednak, co říká, ale taky jak to říká. Včera řekl: „Já bych vám chtěl STRAŠNĚ poděkovat“.

 11. mikessska napsal:

  Volbám nevěřím, je to nesmysl. Lidé nejsou tak hloupý, aby si pod sebou uřezávali větev…
  Babiš má kozí oči…všiml si toho někdo?
  Vůbec jsem volby neřešila, věřila jsem, že nevyhraje. Mno, i tak je to zajímavé, jak jsou čím dál tím více vidět…všichni, co stojí za Matrixem….Asi jim vážně dochází dech… 🙂 A to je skvělá zpráva.

 12. martin martin napsal:

  Babis kozel, Bartos reptos, volby jsou podvod na lidi. Dokud budou lidi odevzdavat svuj zivot do rukou druhych a nechat je rozhodovat o tom jak maji zit, tak to proste bude porad stejny dokola.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..