Jak se chránit před elektromagnetickým zářením

…..musíme si opět připomenout, že žijeme ve WWIII, která je potají rozpoutána  koncerny. Kam se podíváme, samý jed a chemie. To nejnebezpečnější je ovšem neviditelné záření, které nevidíte a proto Vás snad ani nezajímá….

15:27

To je ovšem velká chyba. Prosím podívejte se po svém okolí, kolik lidí má dnes rakovinu, malé děti cukrovku a  problémy s myšlením a soustředěním a mnoho jiného. Je možné se aspoň částečně chránit….

 

Jak se chránit před elektromagnetickým zářením

 

Nejnebezpečnějším znečištěním, kterému jsme v současnosti vystaveni, je neviditelné moře elektromagnetických polí. Ovlivňuje nás po celý den, kamkoli jdeme, a to nejen na veřejných místech, ale i v našich domovech. Většina záření pochází z mobilních telefonů, rozhlasových věží, počítačů, inteligentních měřících přístrojů a Wi-Fi.

Negativní vliv těchto elektromagnetických polí (EMP) stále vyvolává polemiku po celém světě. Vzhledem k počtu elektromagnetických polí, v rámci jejichž „ostřelování” se po celý den nacházíme, je nezbytně nutné znát a chápat jejich negativní působení na naši pohodu. A přestože je prakticky nemožné úplně zabránit jejich dopadům, existují praktické způsoby, jak je alespoň omezit.

Je nám sice tvrzeno, že EMP jsou bezpečná a nejsou pro člověka hrozbou, měli bychom přesto zvážit, že telekomunikační průmysl, odkud tato tvrzení vycházejí, manipuluje se státními regulačními a zdravotními orgány i s jednotlivými odborníky prostřednictvím obrovských sofistikovaných lobby, a tak spotřebitelé zůstávají zmatení a nevědomí si rizika pro zdraví spojená s touto problematikou.

Zvláště pokud trpíte závažným onemocněním, měli byste věnovat svůj čas minimalizaci účinkům EMP. Jakékoli nepříznivé účinky těchto polí na zdraví, které jsou podobné následkům kouření, nemusí být okamžitě citelné, ale velmi pravděpodobně se v průběhu času postupně kumulují. Mobilní telefony jsou ve skutečnosti ekvivalenty cigaret v ohrožení veřejného zdraví v 21. století.


Co je EMP?

Podle národního ústavu věd o vlivu životního prostředí na zdraví jsou EMP „neviditelné oblasti energie, které se často nazývají zářením, jež je spojeno s využíváním elektrické energie”. Většinou si lidé uvědomují nebezpečí spojené s ionizujícím zářením jen v případě, když například vidí, že si zubní lékař během rentgenového snímkování obléká olověnou zástěru. Ze stejného důvodu můžete očekávat nepříjemné spálení od slunce, pokud byla holá kůže vystavena slunečnímu UV záření příliš dlouhou dobu.

Předpokládá se, že ionizující záření má dost energie, aby způsobilo prolomení kovalentní vazby v DNA, ale ve skutečnosti k velké části poškození dochází v důsledku oxidačního stresu, což vede k nadbytku volných radikálů.

Typ EMP, které vydává váš mobilní telefon, se nachází v rozmezí mikrovln od 2 do 5 GHz. Kromě toho mobilní a bezdrátové telefony, elektronická zařízení, jako jsou baby-chůvičky, bluetooth zařízení, inteligentní termostaty a Wi-Fi, nepřetržitě šíří mikrovlnné záření v objemu, který může poškodit vaše mitochondrie.

 


Hladina vápníku uvnitř buněk se pod vlivem EMP zvyšuje

Martin Pall, Ph.D., emeritní profesor biochemie a základních lékařských věd na univerzitě ve Washingtonu, zveřejnil několik článků popisujících molekulární mechanismy, jak EMP mobilních telefonů a bezdrátových technologií poškozují lidi, zvířata i rostliny. Mnoho dalších studií pak ukazuje, že pod vlivem EMP se zvyšuje intracelulární hladina vápníku.

Pall také zveřejnil řadu studií, které ukazují, že nadbytek vápníku v buňce zvyšuje hladinu oxidu dusnatého (NO) a superoxidu. NO má sice řadu vlastností užitečných pro zdraví, jeho masově nadbytečné množství však reaguje s superoxidem za vzniku peroxynitritu, což způsobuje mimořádně silný oxidační stres. Co se týče peroxinitritu, ten se štěpí a tvoří reaktivní volné radikály, jak formy dusíku, tak i kyslíku, včetně hydroxylových, karbonátových a NO2 radikálů – kdy všechny tři způsobují poškození. Je také schopen škodit i sám o sobě.

Elektromagnetická pole nepůsobí teplem; „nesmaží” buňky, jak to někteří uvádějí. Záření však aktivuje VGCC (napěťově chráněný vápníkový kanál) ve vnější buněčné membráně, což způsobuje řetězovou reakci ničivých dějů, které v konečném důsledku:

– ničí mitochondriální funkci, buněčné membrány a proteiny;

– způsobují vážné poškození buněk;

– projevují se v poškození DNA;

– radikálně urychlují proces stárnutí;

– vyvolávají zvýšené riziko vzniku chronických onemocnění.

 

 


Peroxynitrit, mobilní telefony a prudký nárůst výskytu chronických onemocnění v posledních 30 letech

Po svém vzniku peroxynitrit reaguje relativně pomalu s biologickými molekulami, což z něj činí selektivní oxidant. V organismu modifikuje molekuly tyrosinu v proteinech za účelem vytvoření nové látky, nitrotyrosinu, a nitrování strukturálních proteinů. Změny, k nimž dochází vlivem nitrace, jsou viditelné na biopsii ALS (amyotrofická laterální skleróza), ateroskleróze, zánětlivém střevním onemocnění, ischémii myokardu a septickém plicním onemocnění.

Když si uvědomíte, že mobilní telefony mohou přispět k rozvoji těchto závažných chronických onemocnění – a ne pouze k mozkovým nádorům – budete jistě motivováni k omezení jejich dopadu.

Navzdory skutečnosti, že kardiovaskulární nemoci, rakovina a infekce jsou i nadále hlavním ohrožením zdraví, je zrychlení tempa růstu následujících onemocnění a poruch překvapivé až šokující. Některé z nich dokonce nebyly známy široké veřejnosti až do 80. let:

ADHD – od roku 1990 se počet případů zvýšil o 819 %

Alzheimerova choroba – 299 %

Autismus – 2094 %

Bipolární (maniodepresivní) porucha v mladém věku – 10,833 %

Celiakie – 1111 %

Syndrom chronické únavy – 11027 %

Deprese – 280 %

Diabetes – 305 %

Fibromyalgie – 7727 %

Hypotyreóza (snížená činnost štítné žlázy) – 702 %

Lupus – 787 %

Osteoartróza – 449 %

Spánek apnoe – 430 %


Setkali jste se ve svém okolí s některým onemocněním souvisejícím s EMP?

Vzhledem k tomu, že biologické poškození způsobené EMP se spouští při aktivování VGCC, je samozřejmé, že většímu riziku jsou vystaveny tkáně s největší hustotou. Jsou to:

– mozek

– varlata (u mužů)

– nervový systém

– sinusový uzel srdce, který vede k arytmii

– sítnice

Když se VGCC aktivují v mozku, uvolňují neurotransmitery a neuroendokrinní hormony. Zvýšené aktivity VGCC v některých částech mozku vyvolávají řadu neuropsychiatrických účinků. Nejčastější účinky chronické expozice EMP na mozek pak jsou:

– Alzheimerova choroba;

– úzkost;

– autismus: Jeden z mých dlouholetých učitelů, Dr. Dietrich Klinghardt, spojil autismus u dětí s nadměrným vystavením EMP v těhotenství;

– deprese.

Nejčastějšími problémy se srdcem spojenými s expozicí EMP jsou:

– fibrilace síní / komor;

– bradykardie (pomalý srdeční tep);

– poruchy srdečního rytmu (ve spojení s náhlou srdeční smrtí);

– srdeční bušení;

– tachykardie.

 

 


EMP negativně ovlivňuje i reprodukční zdraví

Je-li muž vystaven EMP, může to zvýšit riziko jeho neplodnosti, zejména pokud pravidelně nosí mobilní telefon v kapse kalhot poblíž třísla a/nebo pracuje s notebookem položeným na klíně. Studie spojily nízkúrovňové působení elektromagnetického záření z mobilních telefonů s osmiprocentním snížením motility spermatozoid a devítiprocentním snížením životaschopnosti spermií.

Pokud žena pravidelně nosí mobilní telefon v podprsence, riziko vzniku rakoviny prsu se zvyšuje. Nejčastějším místem rakoviny prsu je horní vnější kvadrant. Pokud se však nádor vyskytne v horním vnitřním kvadrantu, je pravděpodobné, že jej způsobila radiace z telefonu nošeného v podprsence.

 

 


Jak snížit působení EMP

Zde je několik tipů:

– Připojte stolní počítač k internetu pomocí kabelového připojení. Měli byste se také vyhnout bezdrátovým variantám klávesnice, trackballs, myši, herní konzole, tiskárny a domácího telefonu. Volte kabelové verze.

– Pokud se nemůžete používaní Wi-Fi vyhnout, vypněte ji, když ji zrovna nepoužíváte, a to zejména v noci, když spíte. V ideálním případě je lepší mít domovní kabel a Wi-Fi se tak vyhnout jednou provždy. Pokud máte notebook bez ethernetových portů, zakupte adaptér USB, který vám umožní připojení k internetu bez bezdrátového připojení.

– Vypínejte na noc v ložnici elektřinu. Zpravidla to pomáhá snižovat elektrická pole z vodičů ve zdi, pokud ovšem není vedle vaší ložnice přilehlá místnost. V takovém případě budete muset použít měřící zařízení, abyste zjistili, zda je nutné vypnout napájení i v sousední místnosti.

– Nepoužívejte hodiny připojené na zdroj energie, v ideálním případě bez podsvícení. Já používám mluvící hodiny, které umožňují zjistit čas pouze stisknutím tlačítka a pak není třeba rozsvěcet.

– Pokud stále ještě používáte mikrovlnnou troubu, vyměňte ji za parní konvekční troubu, která ohřeje jídlo rychleji a mnohem bezpečněji. Po indukční varné desce jsou mikrovlnné trouby pravděpodobně největším znečišťovatelem vašeho domu EMP.

– Nepoužívejte „inteligentní” spotřebiče a termostaty, které závisí na bezdrátové síti. To platí i pro všechny nové „inteligentní” televizory. Jsou nazývány inteligentní, protože vyzařují Wi-Fi, ale na rozdíl od počítače je nelze vypnout. Zvažte použití velkého monitoru jako televizoru, pokud ovšem nebude připojen na Wi-Fi.

– Odmítněte inteligentní měřiče nebo je odstiňte obrazovkou, což sníží záření o 98 až 99 procent.

– Zvažte přemístění dětské postýlky do svého pokoje namísto použití baby-chůvičky nebo ji předělejte na kabelové připojení. V každém případě se vyvarujte bezdrátových radiových chůviček, pokud je možné koupit kabelové.

– Vyměňte fluorescenční lampičky za obyčejné žárovky. V ideálním případě se zbavte všech zářivek v domě. Nejen že vyzařují nezdravé světlo, ale daleko důležitější je, že přenášejí proud do vašeho těla, když jste těsně vedle nich.

– Nenoste mobilní telefon na těle, pokud není v režimu letadlo, a nikdy s ním nespěte v jedné místnosti (a tím spíš ho nenechávejte pod polštářem!). Dokonce i v režimu letadlo může vysílat signály, proto si ho vkládám do Faradayova sáčku.

– Pokud telefonujete mobilním telefonem, zapněte si reproduktor a přístroj držte co nejdál od sebe. Zároveň se snažte minimalizovat čas strávený telefonováním. Mně se to podařilo snížit na 30 minut za měsíc, používám ho většinou jen při cestování. Místo toho si pořiďte VoIP-telefony, které fungují i při připojení k internetu prostřednictvím kabelového připojení.

 


Tělo mohou před poškozením EMP chránit i některé prvky a potraviny
. Moje doporučení:

Hořčík – Jako přírodní blokátor kalciových kanálů může hořčík pomoci snížit účinky EMP na VGCC. Protože mnoho lidí trpí jeho nedostatkem, je užitečné brát 1 – 2 g hořčíku denně.

Molekulární vodík – studie ukázaly, že molekulární vodík může zmírnit přibližně 80% škod způsobených EMP, protože se zaměřuje na volné radikály vznikající v reakci na záření, takové, jako je peroxynitrit. Můžete užívat tablety s molekulárním vodíkem při letu, abyste se chránili před gama-zářením. To je jeden z tipů, které jsem dal v souvislosti s tím, jak minimalizovat jet-lag (pásmová nemoc).

Nrf2 – Zvýšení Nrf2, což je biologický protein, který aktivuje superoxiddismutasu, katalázu a všechny další užitečné mezibuněčné antioxidanty, také snižuje záněty, zlepšuje mitochondriální funkci a stimuluje mitochondriální biogenezi.

Koření – Některá koření mohou pomoci předcházet poškození peroxynitritem nebo urychlit zotavení. Koření bohatá na fenoly – zejména skořice, hřebíček, kořen zázvoru, rozmarýn a kurkuma – vykazují určité ochranné účinky proti poškození způsobenému peroxynitritem.

 


EMP je pro děti daleko nebezpečnější než pro dospělé

Bohužel většina mladých lidí se stala obětí bezdrátové revoluce a zodpovědností rodičů tedy je naučit své děti vyhýbat se tomuto nebezpečí. Mnohé děti mají mobilní telefony a bezdrátové tablety již v 5 letech i dříve, a dokonce s nimi spí pod polštářem. To pro ně představuje mnohem vážnější ohrožení zdraví než kouření jejich pradědů v přítomnosti dnešních rodičů, když byli dětmi.

Možnost velkého poškození mitochondrií v průběhu času je exponenciálně vyšší u dětí než u dospělých. Mnohé dnes rostou doslova obalené technologiemi. Velmi brzy dostávají mobilní telefony, používají počítače a tablety od raných školních let, tráví spoustu času videohrami na internetu, a to všechno velmi úzce souvisí s mnohdy nevratnými účinky EMP.

překlad: Vlabi
Zdroj (1)

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

9 komentářů

 1. Pavel napsal:

  Nejvíce si majitelé mobilů své smart killery užijí v metru. Jsou pod zemí, tak telefon vysílá silnější signály, jsou v kovovém vagonu, mobil ještě přidá, a když metro přejíždí mezi stanicemi tak ještě přidá. A nejste jediný kdo tam má telefon.

  • kalia napsal:

   Já jsem z těch signálů většinou ve stresu (když je jich moc, jinak nic moc nevnímám) a ten podivný stres mě nejvíce pravidelně přepadával v metru ve vagónu mezi stanicemi (o trochu míň i ve stanici ve vagónu) a taky v nákupních střediskách. Jinak většinou doma, i když tam bylo několik wifi signálů z okolí, mi nic nebylo. Mobil ale používám skoro celý den v režimu letadlo, a když čekám hovor, tak ho mám co nejdál od sebe. Nově díky tomuto článku, na který jsem před časem narazila, dávám ten mobil v režimu letadlo do toho faradayova sáčku (vyzkoušela jsem, že sáček/obal opravdu nepropustí mobilní signál ani když je mobil zapnutý v běžném režimu a díky tomu by snad nemělo být možné sledovat GPS/polohu mobilu – doufám, protože pocitově mi to tak připadalo).

 2. Ctenar napsal:

  Jeste maly dodatek. Pokud bydlite v panelaku,nainstalujte si programek na zjisteni wifi siti dostupnych ve vasem okoli. Pak zjistite,ze vypnout vase zarizeni,je temer k nicemu. Jedina moznost je dat do vsech sten plech,treba alobal. Jinak taky dobry antioxidant je ZenSen. (Je hodne drahy) Na jednech strankach jsem si nechal namichat ocistu po koureny. Jmenuje se to Triangl. Na srdce,cevy,dychaci cesty. Taky vrele doporucuji. ZenSen doporucuji korejsky.(70% hlavni koren,30%male korinky) Mnoho zdaru s bojem o vlastni zivot.
  A diky za rozumne rady.

  • Pavel napsal:

   téměř … tv mi detekovala 27 wifin, když to viděl poprvé povídám si no teda…
   nejsilnější jsou u mě UPC a PODA … ještě aby ne … ale furt je lepší bejt „chráněnej“ zdí, než to mít ve stejné místnosti kde spím.

 3. Rudolf napsal:

  .. s niečim sa súhlasiť dá…, ale moderná hlúposť, .. že –
  Kam se podíváme, samý jed a chémie …………..súvisí so zjavnou neznalosťou vedy vied = chémie… čo svedčí o fakte že dnes jej úplná neznalosť chémie a aj iných ešte serióznych vied kritické…
  Avšak tzv. vedy- ako sociológia, politika, psychológia a iné podobné, tzv humanitné .. sú tak nekonrétne a „ohybné“, že sa preceňujú, keď sú to vraj vedy.. POZOR však, lebo človek pozostáva hlavne z chémie – v poradí prvkov C,H,O,N…

 4. jiri nikdo napsal:

  a co pristroj Somavedic Uran? vyrobce uvadi a lidi co ho testovali potvrdili, ze tyhle druhy zareni a mnoho jineho neutralizuje, na jejich strankach ke stazeni vysledky a prubeh nezavisleho testovani a zde link na analyzu pristroje od pana Jana. : http://homosignum.blogspot.com/2017/09/somavedic-medic-uran-mereni-zkusenosti.html
  s Janem jsem si ohledne te eliminace zareni psal a na muj dotaz bylo mi sdeleno,ze model URAN si jako jediny z modelu dokaze poradit i se zarenim 5G!!

 5. Zuzana napsal:

  Chcem poďakovať za Vaše rady a tiež upozorniť na to, aby sa ľudia zaujímali
  o to, čo je umiestnené v suteréne domov, panelákov.. Presťahovali sme sa do činžiaku a bohužiaľ až potom som zistila, že v suteréne rovno pod naším bytom (sme na prízemí) je umiestnená centrála wifi-routerov jednoho mobilného operátora pre celé rozľahlé sídlisko! A centrála je vyťažená na maximum, pretože operátor v tejto lokalite už ďalšie pripojenia neposkytuje. Toto by predsa malo byť zakázané, umiestňovať to rovno pod byty..
  Zvažujem kúpu niektorého druhu Somavedicu, tiež som sa stretla s pozitívnymi ohlasmi na tieto prístroje.

 6. renata369 napsal:

  toto mi napisal jeden pan, co ma web o elektrosmogu aj meria po domoch,
  hadam to niekomu pomoze….

  Co sa tyka Wi-Fi vseobecne: Tato technologia pracuje na obojsmernych radiovych zariadeniach, to znamena, ze kazde zariadenie je aj vysielac aj prijimac. Pri prijati dat IP technologiou totiz dochadza k „potvrdzovaniu“ prijatych udajov, to znamena, ze zariadenie sa pri prijimani chova sucasne aj ako vysielac. Pri odosielani dat je to presne – pomerovo – naopak. V tomto sa Wi-Fi a technologia mobilnych telefonov odlisuje od beznych prijimacov, akymi su napr. TV alebo rozhlas, ale i GPS, kde nedochadza k ziademu vysielaniu.
  Preto, pokial sa zaoberate Wi-Fi, nerieste len router. Router je zariadenie, ktore sa od jeho protikonca (telefonu, tabletu, TV, alebo cohokolvek Wi-Fi ineho) odlisuje len tym, ze vysiela signal nepretrzite, i ked nie v takej davke, ako pri aktivite (prenose udajov). Dolezite je, ako daleko je pri pouzivani technologie od Vas koncove zariadenie, akym je telefon, tablet, TV, prip. ina „inteligentna“ Wi-Fi technika. Ta Vas totiz exponuje najviac, a to najma pri prenose dat (teda vtedy, ak nieco prijima alebo odosiela).
  Pri porovnavani expozicie su (z hladiska vzdialenosti) Wi-Fi zdroje od Vasich susedov desattisic az miliokrat slabsie, nez Vase pevne zdroje (napr. routery) a tie su zase desattisic az miliokrat slabsie v porovnani s tym, co mate bezprostredne v ruke, resp. na tele, alebo v tesnej blizkosti.
  Ak teda pouzivate Wi-Fi zariadenie, pozrite sa na velkost expozicie v tychto pomeroch. Lahsie tak spravite opatrenia na minimalizaciu. Ak nebudete pouzivat Vase zariadenia na Wi-Fi, vyrazne obmedzite Vasu expoziciu, najma v rodinnom dome. Navyse, ak ide o pevne umiestnene zariadenia, nema pouzitie Wi-Fi ani ten najmensi vyznam, nakolko k pevnemu zariadeniu lahko privediete kabel.
  Ak uz ide o to, na zaklade toho, co som napisal vyssie vidite, ze obalovat router do niecoho nema najmensi zmysel. Kvalitne routery maju nastavenie vykonu, ktore je mozne cez admin rozhranie lahko vykonat. Obmedzite tym vykon vysielaca routeru, ale zaroven neznizite citlivost prijimaca.

 7. jirik napsal:

  Prominentní profesor biochemie varuje: 5G je ta „nejhloupější myšlenka v historii světa“
  http://zvedavec.org/komentare/2019/03/7861-prominentni-profesor-biochemie-varuje-5g-je-ta-nejhloupejsi-myslenka-v-historii-sveta.htm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.