Jak vystoupit z Katolické církve – Přesný návod

Spácháním křtu na dítěti se v místě jeho třetího oka vytváří prokletá značka, která omezuje či blokuje správnou funkci jeho třetího oka, odpojuje ho od hlasu jeho vyššího duchovního vedení, odpojuje ho od jeho andělů strážných a uvalí na něj kletbu, prostřednictvím které temné síly vstupují do jeho života. Pokřtěný pak trpí nemocemi, bídou, životní smůlou a psychickými problémy. Celý život z něj temné bytosti odsávají energii a to bez ohledu na to, jestli žije podle přikázání, nebo nežije. Smutný život mají všichni, ba dokonce se věřícím říká, že mají své utrpení nést statečně, protože po smrti přijdou do království nebeského. Takže mají ze života peklo na zemi a nebrání se.

 

 

V dnešním návodu se sice dozvíte, jak odejít z církve, avšak nic takového jako skutečné ,,vystoupení” neexistuje. Církev je natolik ďábelská, že si nenechá dušičky ze sbírky jen tak brát, proto je možné pouze ,,formální odpadnutí od církve”. Stát se ,,odpadlíkem” však neodstraňuje prokletí z vašeho třetího oka, tedy neodstraní hlavní problém. Říkají tomu ,,nesmazatelná pečeť”.

Tématice křtu a ďábelské podstatě církve jsem se již mnohokrát věnovala a nevynechala jsem jedinou příležitost si pořádně kopnout, jelikož je to téma důležité a vážné. V knize Anděl strážný najdete návod, jak se prokletí z pokřtění zbavit. Řeší problém na energetické úrovni, vymaní vás z vlivu temných sil a obnoví vaše přirozené spojení. Deaktivujete tím veškerou černou magii, nejenom křest. Prostřednictvím své knihy a také osobně se mi podařilo odkřtít stovky, možná tisíce osob a jde vidět, že to církev pocítila na úbytku svých sil, neboť se ke mně dostaly spisy, kde se pánové faráři velmi rozčilují nad tím, že si vůbec někdo dovoluje mazat jim jejich nesmazatelné pečetě a odstraňovat cejch temných sil z třetího oka jejich oveček.

 


Většina z nás je již odkřtěná prostřednictvím zmíněného postupu a možná se ptáte, proč by to pro vás mohlo být důležité, když jste se toho energeticky zbavili. Možná jde o princip. Možná vám vadí, že jste proti své vůli (miminka u toho často pláčou a brání se) byli prokleti za pomoci svých rodičů ,,co to s vámi mysleli dobře”, možná se vám nelíbí, že jste upsaní k dodržování naprosto absurdních pravidel satanistické církve a možná byste to rádi dotáhli do konce a měli to vyřešeno i papírově. Možná jde o princip, je to důležité gesto a vztyčený prostředníček elitářům, aby viděli, že nad námi již nemají žádnou moc. Tak se pojďme hromadně odhlašovat a odpadat od církve, jen ať vidí.

Církev postupem času ztrácí moc, nejenom tím, jak se vyprazdňují kostelní lavice. Obecně víme, že elitářské společnosti ztrácejí svou moc poslední řadu let a už jim nevychází ovládání a zotročování lidí na základě polopravd a manipulace s daty. Příliš dlouho a příliš moc se zneužívaly Vesmírné zákony, až se ucho utrhlo. A protože církev je elitářský spolek a protože jí vládne Satan stejně jako ostatním elitním satanistickým společnostem snažícím se ovládat tento svět, ztrácí moc i ona! Každý člověk, který se nechá odkřtít a odpadne od církve, jí bere sílu, protože její síla je založena na sběru energie ze svých trpících oveček. Proto na každém jednom zrušeném křtu záleží, na každém z vás záleží, protože si tím berete zpátky svoji sílu!

Kříž je symbol násilné smrti. Kdo na sebe bere kříž, bere si na sebe bídu, nemoc a utrpení!

 

 

Návod na formální odpadnutí od církve

Čtenář laik1989 pro veřejnost sestavil velmi podrobný a odborný návod spolu s vysvětlením, jak podle kanonického práva platně požádat o odpadnutí od římskokatolické církve, co se děje při křtu a proč je vlastně problém být pokřtěný. Přes následující odkazy si můžete stáhnout materiály které za tímto účelem sepsal. Pro jejich délku je není možné v jednom článku vystavit všechny naráz, ale z prvního povídání jsem vám vytáhla několik citací, které se mi zdají takto na úvod zcela klíčové a důležité k pochopení i pro ty, kterých se problém netýká a pokřtění nejsou. Také je zde velice dobře vysvětleno, PROČ je církev temný kult. Text níže tedy pochází se souboru číslo 1., dále je zde soubor č.2, který se věnuje praktickému opatření, vyplnění a správnému podání potřebných listin.

Soubor č.1: VYSTOUPENÍ Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE, vysvětlení problematiky – stáhněte zde

Soubor č. 2: Postup a vzory vyplněných formulářů k vystoupení z ŘKC – stáhněte zde

Máte vše nastudováno? Výborně. Teď budete potřebovat dokumenty k vyplnění. Tyto dokumenty se obsahově mírně liší pro ČR a SR, ty české v sobě mají dodatek o GDPR. Je v pořádku, pokud podáte v Česku dokumenty psané slovenským jazykem, církev to nerozlišuje.

 

Pokud spadáte pod Českou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie ČR FIN

Formulár žiadosti 1 ČR FIN

Formulár žiadosti 2 ČR FIN

Pokud spadáte pod Slovenskou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie SR FIN

Formulár žiadosti 1 SR FIN

Formulár žiadosti 2 SR FIN

Proč je důležité nechat se odkřtít a vystoupit z římskokatolické církve (výběr ze souboru č. 1)
Koho sa táto téma týka? Týka sa každého kto bol pokrstený, ktorý neverí nielen v učenie Rímskokatolíckej cirkvi ako celok, ale napr. aj v niektorú časť tohto učenia. Napríklad, veríte a beriete vážne celý obsah apoštolského vyznania viery?

 

 

Znenie apoštolského vyznania viery:
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;

Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen

 

 

Ak nie, ako pokrstený máte problém bez ohľadu na to, čo si myslíte a akým spôsobom života žijete. Váš problém je objektívnou skutočnosťou. Uznávate a beriete vážne učenie Rímskokatolíckej cirkvi o sviatostiach? Ak nie, tak opäť máte problém. Uznávate pastoračnú a duchovnú správu, ktorú vykonáva cirkevná hierarchia počnúc kňazmi, cez biskupov až po pápeža? Ak nie, opäť máte problém. Nežijete svoj život v súlade s pravidlami, ktoré so sebou nesie učenie Rímskokatolíckej cirkvi? Ak nie, ako pokrstený máte problém. PREČO? Lebo ste boli pokrstený a pri krste Vám vznikol záväzok. To, že o tom neviete, nepovažujete to za reálne alebo si myslíte, že ste s Rímskokatolíckou cirkvou vysporiadaný je z pohľadu vzniku a následkov nedodržiavania takéhoto záväzku úplne jedno. 

Možno trpíte nevysvetliteľnými zdravotnými problémami, možno Vás trápia nevysvetliteľné bolesti. Možno máte v živote iné nevysvetliteľné problémy… Ak naozaj neviete nájsť príčinu týchto svojich problémov, tak príčina tkvie v nedodržaní záväzku, ktorý Vám vznikol pri krste.  Spomeňte si na to, že aj v rozprávkach, v ktorých sa skrýva veľké poučenie, ak sa niekto svojou vlastnou krvou upísal čertovi, raz prišiel čas, keď musel „zaplatiť“, keď musel splniť svoj záväzok, ktorý kedysi osobne čertovi dal.

 

Rímskokatolícka cirkev predstavuje kult (v zmysle Kán. 214 CIC veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu kult podľa predpisov vlastného obradu…).  Poznáme dva hlavné typy kultov: Mesačné kulty(svetonázory noci, tmy a smrti viazané na tmu, ktorú symbolizuje luna Mesiac) a kulty slnka(svetonázory dňa, svetla a života viazané na svetlo, ktoré symbolizuje Slnko).

Čo je svetlo a čo je tma je vysoko individuálnou pojmovou záležitosťou, ktorá však nemení podstatu veci, že tma je tma a svetlo je svetlo (závisí to od frekvencií). Jednoducho ako prvé musíme priznať, že sa jedná o hru pojmov.

Ak sa v mesačnom kulte hovorí o svetle, z pohľadu kultu slnka je toto svetlo tmou, nocou, smrťou (poznať to podľa nízkych frekvencií). 
Ak mesačný kult hovorí o tme, tak z pohľadu kultu slnka je táto tma svetlom, dňom, životom (vysoké frekvencie).

 

 

Základným rozoznávacím parametrom sú tak frekvencie, teda skutočnosť, realita a nie pojmy. V reči obrazov vyjadrovanej pojmami „noc, tma, mesiac, deň, svetlo, slnko“ je potrebné tieto skutočnosti rozoznávať a zohľadňovať. Jednoducho, ak niekto subjektívne používa pojem „svetlo“, reálne môže hovoriť o tme. V obrazovej reči tak svetlo mesačného kultu reálne predstavuje noc, niečo tmavé a temné.

Najznámejšie mesačné kulty predstavujú abrahámovské náboženstvá, teda tie náboženstvá, ktoré sa hlásia k Abrahámovi. Je to v prvom rade judaizmus (Členenie židovského roka bolo urobené podľa lunárnych mesiacov. Začiatok nového mesiaca sa určoval empirickým sledovaním oblohy: keď sa na oblohe objavil prvý kosáčik mesiaca, počítal sa prvý deň ďalšieho mesiaca v kalendári. Jedným z  najväčších sviatkov judaizmu je sviatok Veľkej noci, ktorý pripomína oslobodenie židov z Egypta – sviatok Paschy. Slávi a pripomína sa udalosť jednej noci označenej za veľkú. Ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac).

 

Ďalej je to kresťanstvo (Slávi sa sviatok Veľkej noci, ukrižovania – smrti a vzkriesenia Krista. Pripomína sa noc a smrť. Výpočet dátumu kresťanskej Veľkej noci závisí od luny Mesiac. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Poznáme dokonca polnočnú omšu). Tretím abrahámovským náboženstvom je islam (Islamský kalendár je lunárnym kalendárom. Je naviazaný na lunu Mesiac. Podľa lunárnych cyklov sa tak určuje aj termín Ramadánu. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Symbolom Islamu je navyše mesiac a hviezda a tieto symboly sa jednoznačne spájajú s nocou). Z uvedeného je zrejmé, že Rímskokatolícka cirkev predstavuje mesačný kult

Každý, kto sa nechá pokrstiť, prijíma aj dobrovoľný záväzok rešpektovať čisto cirkevné zákony, pričom sa vôbec neprihliada na neznalosť tejto skutočnosti ako ani na neznalosť týchto čisto cirkevných zákonov. Podľa všeobecne platných zákonov sa každý záväzok, ako aj sľub a prísaha musí dodržať. Ak nie, na rad prichádzajú karmické tresty.

 

 

Možno si niekto povie, že veď on za to nemôže, že pokrstiť ho dali rodičia. Mýli sa. Pre každé pokrstené dieťa sa všetko začína už sviatostným sobášom jeho rodičov: „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí… (kán. 1055 §1 CIC).“Každé sviatostné manželstvo je cez plodenie a výchovu detí zamerané na vytvorenie nových členov Rímskokatolíckej cirkvi, ktorí vzniknú pokrstením detí. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch. Na otázku kňaza „Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?“ obidvaja odpovedali: „Áno.“

Dôsledok dobrovoľného zaviazania sa rešpektovať čisto cirkevné zákony je iba tým slabším dôsledkom krstu. Oveľa závažnejším dôsledkom je vytvorenie „nezmazateľného znaku, ktorým sa ľudia pripodobnení Kristovi včleňujú do cirkvi (kán. 849 CIC)“. Krst bol „bránou sviatostí (kán. 849 CIC)“. „Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult (KKC 1280).“ „Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení… dokonalejšie pripútavajú k Cirkvi.

 

 

Každý pokrstený bol označený nezmazateľným znakom (pečaťou). Nezmazateľný znak (duchovná pečať) vytváral pri krste a birmovaní na duši a aj na tele Duch Svätý. V praxi to znamenalo, že pánom označeného sa stal ten, kto dal pečať. Čiže Duch Svätý. Kto to vlastne bol? V prípade, že o Duchu Svätom hovorí Rímskokatolícka cirkev si je potrebné uvedomiť, že ide o mesačný kult, kult tmy (temnoty) a ak ide o Ducha Svätého, treba si uvedomiť rozdiel medzi pojmom a realitou. Čiže pojem Duch Svätý v realite označuje ducha (vedomie) nejakej temnej bytosti, čiže temného ducha. V prípade Rímskokatolíckej cirkvi ako abrahámovského náboženstva tak ide o temného ducha (temnú myšlienkovú formu – vedomie). Každý kresťan, v našom prípade člen Rímskokatolíckej cirkvi bol v zmysle vyššie uvedeného označený za otroka Ducha svätého.

Rímskokatolícka cirkev pojem “vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi” definovala iba ako “formálny úkon odpadnutia od Katolíckej cirkvi” a nie ako reálne vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi realizované zrušením nezmazateľného znaku. Čisto formálny akt bolo nevyhnutné akceptovať z pohľadu zákonodarstva rôznych štátov vyplývajúceho z rôzneho právneho postavenia Rímskokatolíckej cirkvi v tom ktorom štáte.

Moc Rímskokatolíckej cirkvi pramenila z duchovnej moci, ktorá bola postavená na nezmazateľných znakoch jej členov a o túto reálnu duchovnú moc (moc postavenú na DUCHU, teda myšlienkach) Rímskokatolícka cirkev prišla. (konec citace)

 

 

 


Závěr

Pokud vzniknou otázky týkající se formálního odpadnutí od církve, můžete je psát do diskuze (autor rád odpoví), nebo po stažení souboru č.2 na sebe autor uvádí e-mailový kontakt, kde můžete případné nejasnosti konzultovat.

Do budoucna mám ohledně písemného vystupování z církve ještě další plány. V Rakousku mám totiž známého, který se velmi dobře vyzná z kanonickém právu, už s tím provedl spoustu velmi zábavných machinací a byl schopen vystoupit z církve na základě jediné předložené listiny kterou sám sestavil, nad kterou se s místním farářem velice pohádal (na listinu stačí dát jedno razítko), protože mu farář za žádnou cenu nechtěl listinu potvrdit a strašně se u toho vztekal. Nakonec mu na ni dal asi dvě stě razítek, jak s ním v zápalu zlosti bušil do papíru. Až listinu seženu a zjistím návod ke správnému použití, dám ji odborně přeložit a poskytnu ji také na Aluška.org, ale nemůžu slíbit konkrétní čas, kdy to bude hotové. Vtip je v tom, že to jde i jednodušeji, ale nikdo z církve vám samozřejmě neřekne jak na to, protože oni nechtějí, abyste kdy vůbec vystoupili. Jsou hrabiví jako vodníci, co sbírají dušičky do hrníčků. Každá lapená dušička je pro ně zdroj energie a dobrovolně ji vydat nechtějí. ,,Co peklo schvátí, to už nenavrátí,” jak se říká v pohádce S čerty nejsou žerty.


© aluška.org 2019

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

21 komentářů

 1. Vít Henok napsal:

  Protože církev je umělou institucí, která s Písmem nemá nic společného, je pravda, že její existence je přesně na to, aby sála životní energii těch, kteří jí důvěřují. Říkám tomu, že ti jistí jedou na utrpení, proto ho vytvářejí. Oslava Ukřižovaného je oslavou Jeho smrti, nikoli narození. Navíc ty hloupé poučky církve, že Ježíš vzal na sebe něčí hříchy….Pročpak to do věřících církev neustále cpe ? Cožpak například proti sodomii nebyl sám Otec ? Co otec církve ? Lež církve je i v tom, že nemá syny, ale mnoho otců. Staletí se takto lhalo a je třeba, abyste prozřeli a pochopili, že tyto církevní lži předpověděl tuším už Jan v Písmu. Další, byť skrytou církví, je stát. Máte svoje občanky ? Čili identifikační kódy ? Proč a nač je vlastně potřebujete ? Proč kupující a prodávající nepotřeboval nikdy dříve ani finančák, ani katastrální úřad ? Natož občanku. Smlouvy byly důvěrné nebo se dvěma svědky, pokud šlo o velký prodej. Ten jejich satan, otec, Ježíš i duch nesvatý, je jen nápodoba toho, co dříve znal každý. Když se dítě narodilo, bylo i s rodiči v energetické rovině. Potom se svým andělem strážným. Andělé se narodili se svými hmotnými protějšky podle toho, co je v Písmu. Jako muže a ženu jsem vás stvořil k obrazu svému. Rodina hmotné ženy a anděla strážného nebo hmotného muže a jeho Andělky strážné se za starých časů nazývala církví. Jeden z manželů byl nehmotný a měli spolu děti s vlastnostmi toho, kdo byl zabít na kříži. Vzkříšení je právě možné jen tehdy, pokud ten, koho zabijí, je oddán za anděla strážného. S plky ekumény o Adamovi a jeho muženě z žebra takové manželství nemá nic společného. Určitě pochopíte, že dělat Evu z Adamova žebra, z namená porušit odvěké TABU. To, že světem dodnes chodí zrůdy, je jen výsledek.

  • terfry napsal:

   Anděl strážný je polovina Duše, což se zde projevuje minimálně.

  • Maroš napsal:

   O tom celom je Judaizmus Jana Kozáka – ako ssytém kresťanského odpúšťania kriminálnikom vytvára beztrestné kriminálne prostredie – analogicky sionistická slobodomurárska doktrína Tolerancia a Humanizmus – prakticky veľká Havlova amnestia – vypustenie zvierat z klietok – a ich následné organizovanie pod perifériu moci – na špinavú prácu vlády!

   • holistický prístup napsal:

    Na začiatku bolo SLOVO (myšlienka) – To SLOVO bolo BOH – Tu sa sám seba – jeden „niekto“ – ustanovil za vládcu – SLOVO „boh“ ukradol – zneužil – SLOVANOM – čím jasne a pravdivo vyjavil svoj cieľ – úmysel – KOHO chce ovládnuť, zotročiť – zničiť. Takto možno pokračovať, čo všetko je „pre neho“, „z neho“, … vysvetlenie „biblického projektu“ by bolo tisícnásobne obsiahlejšie, ako samotná „biblia“.

    Všetko ostatné je už len popisovanie, ako to chce UČINIŤ … to je ten „biblický PROJEKT“ – znovu len MYŠLIENKY – SLOVÁ – vyslané do éteru. Definuje, ako chce doslova „ovládnuť“ ľudstvo – predstavil „židov“ sťa svoj hlavný nástroj! Predstavil aj ďalšie svoje nástroje – napr. „peňazomencov“ a iné. Dokonca sám seba nazval pravdivo – „satanom“ – diablom – ústami akože „jeho“ syna (tiež stvoreného SLOVOM (MYŠLIENKOU) zasiatou do „človeka“ – panny … a mnoho ďalšieho …

    Takže úplne zbytočne sa hráme každý na vlastnom piesočku vo vlastnej „obývačke“ a hádame sa o tom, kto, kde, ako, koľko, …, … udalosti dneška vyrastajú z koreňa – z vypovedanej MYŠLIENKY- SLOVA … je to len a len zhmotená MYŠLIENKA – SLOVO – je to MATRIX – PROGRAM s PODPROGRAMAMI.

    Je čas prebudiť sa a spoznať PRAVDU – PRAVDU o tom, že

    KAŽDÁ DUŠA JE TVORCA REALITY

    (SLOVAMI dneška je BOHOM – je schopná vytvárať realitu). – V tom je jediná naša SILA. Sledujeme udalosti a deje, ktoré si niekto vymyslel (tancujeme, ako niekto píska) a všetko okolo nás je len napĺňanie jeho myšlienky jeho OTROKMI … ktorí si namýšľajú, že sú niekto a pritom sú len nástrojmi – teda sú zbavení slobody – svojprávnosti.

     • holistický prístup napsal:

      Je nutné si uvedomiť, že:

      V podstate sme to MY – SLOVANIA – deti SVETLA – tým biblickým krvácajúcim KRIST-US-om (POZNAJÚCI, KRESAJÚCI PRAVDU) PRIBITÝm NA KRÍŽI … a tak málo je nás, ktorí to vidíme … všade si dali túto päčať – túto značku … (a ostatné svoje značky z jednej dielne) … oslavujú NAŠU VRAŽDU!!!! – dnes už úplne bez predstierania … preto sú SLOVÁ KRISTA PODOBENSTVÁ!

      Všetko je už ODHALENÉ – úplne VŠETKO … stačí sa len OTVORIŤ a NAČÚVAŤ … všetko si napísali … úplne VŠETKO …

      MY- SLOVANIA – sme to SVETLO SVETA – ktorému denne pri okultných rituáloch pijú krv a požierajú naše telá – to je tá „ich“ „eucharistia“ … to „ich“ prijímanie … nútia nás ku KANIBALIZMU, k požieraniu samých seba, k samodegradácii – lebo to je doslova kanibalizmus – aj keď len v prenesenom význame …

      O temnejších rituáloch radšej pomlčím … ich skutky nemožno nazvať ani BEŠTIÁLNYMI … na to skutočne nieto slov …
      SLOVAN – ROD – NOSITEĽ SVETLA DO SVETA – KRISTUS (KRESAJÚCI POZNANIE)

      Takže
      UKRIŽOVANIE KRISTA = UKRIŽOVANIE ROD-a = SVETLA = POZANJÚCEHO = SLOVANA

      Čo je teda tzv. „eucharistia“ a tzv. „prijímanie – požívanie „chleba a vína“?!

      JE TO OKULTNÝ AKT KANIBALIZMU!!! – požierajú telá zo SVETLA – teda SLOVANOV a pijú NAŠU – SLOVANSKÚ KRV – doslova UPÍRI!!!!

      Skutočne stačí hľadať, načúvať – zrazu sa začnú vynárať jednotlivé vrstvy napr. v ROZPRÁVKACH (SKAZKACH) – aj v „biblii“ … zrazu si v inom svete – v rdci cítiš tlak – akoby si tam mal papiňák, ktorý už-už vybuchne a vytryskne z hrude SVETLO ničiace TEMNOTU … – to je to „prorocké“ POZNANIE – PRÍCHOD SVETLA, ktorý málokto ustojí – toho sa desia najviac na zo všetkého …

     • holistický prístup napsal:

      Stále do nás hustia, že sme nikto – a pritom je VŠETKO obrátené naruby – ÚPLNE VŠETKO.

      Sme deti ROD-a – predka nášho – deti SVETLA, PRAVDY, POZNANIA … éj … uspali nás – sťa „Šípkovú Ruženku“ – Už sme aj pobozkaní tou správnou silou … už sú mnohí PREBUDENÍ a mnohí začínajú hľadať a prebúdzať sa.

      • Vaclav napsal:

       Cely zapad pod vedenim USA chce Rusko znicit a ovladnout jeho suroviny. Uz jenom z toho duvodu je treba Rusku stranit a ho hajit. Uz jenom, ze jsme Slovani take! My ale skoro vsichni z byvaleho vychodniho bloku jsme spojencem pokrytce a satana, protoze nas nasi politici jemu zaprodali!

      • Maroš napsal:

       Len takto – nemusíme sa práve štylizovať do polohy obetí – potom to nikdy nevyhráme! Jazvy už patria k bojovníkom – defenders – ochrancom. Takže radšej s ranami – ale nie ako obete! Držme sa!

   • Vít Henoch napsal:

    Maroši, jsi vedle jak ta jedle. Navíc kopáním do mrtvol si jen v energetické podobě na sebe přivoláváš zápor, který patří jen tobě, protože je z tebe. O mrtvých jen dobře se říká dodnes a předkové věděli svoje. Znáš součet záporných čísel ? Ten tvůj zápor jde někam, energeticky existuje. Jedná se o Zákon zachování hmoty a energie. Podotýkám, že ta energie, která k někomu směřuje, se od toho, kdo ji nepřijme, zákonitě na stejné vlně odráží a směřuje zpět. Takový je Zákon jak v živých, tak v neživých energetických oborech.

 2. holistický prístup napsal:

  Takže súsim ešte raz vložiť, čo nebolo možné vložiť ani opakovane.

  Dovolím si vyjadriť, ako danú problematiku vnímam ja.

  Pán, ktorému tmári zneužívali, poškvrnili dcéru a celú jeho rodinu má síce záujem poukázať na šírku danej problematiky, avšak – zdá sa – nechápe, že každým svojim krokom túto sektu tmárov – tzv. „RKC“ uznal sťa AUTORITU. Všetky jeho kroky mu určovali a on len slepo napĺňal ich príkazy!!!!

  Krst (a všetky následné okultné rituály) na dieťati – človeku pred dovŕšením veku 33 rokov – vnímam ako násilie – dieťa s dušou pri tomto akte plače (akoby ho na nože brali, drali z kože) – vyjavuje ODPOR – doslova dáva ZÁKAZ na vykonanie okultného aktu na jeho duši – dieťa, ktoré neplače – je buď pod vplyvom kliatby alebo je bez duše. Rovnako všetky ďalšie – tzv. „pečate“ a sľuby „vernosti“ tomuto temnému kultu sú len násilím páchané – rodičia nútia svoje deti chodiť na „náboženstvo“, nútia ich ísť k „prijímaniu“, na „birmovku“, na „spovede“, … – inak následuje – zo strany priamo rodičov – TREST – má rôzne podoby – od odmietania dieťaťa po fyzické násilie – rodičia to robia v opojení pod vplyvom KLIATBY, ktorá bola násilím uvalená a vykonaná na našich predkoch – práve príchodom dvoch OTROKOV TEMNÉHO „PÁNA“ na naše (a nielen na naše – ničili všetky KULT-ÚR-Y SVETLA) územia – naše ZEME.

  Vpády na NAŠE územia boli páchané NÁSILNE – proti našej vôli. Všetko, čo páchali činili PROTI SLOBODNEJ VÔLI ČLOVEKA! – vraždenie (na našom území odhadom 80%), predávanie do OTROCTVA, KRÁDEŽE hmotných a duduchovných statkov – čo nemohli ukradnúť, to zničili – spálili, … To všetko len NÁSILÍM!!! – PROTI VÔLI ČLOVEKA!!!! Všetky ich skutky a činy sú len a len NÁSILÍM – od úplného počiatku.

  Práve z tohoto dôvodu uvaľujú len a len na seba a svojho temného pána karmické kliatby – a my nie sme im ničím povinní!!!!

  Tým, že im dávate o sebe nielen informácie (ktorými priamo identifikujete miesto svojho pobytu – im otvárate cestu k vám a vašim rodinám, aby mohli jednoducho pôsobiť na diaľku), ale aj necháte so sebou mávať ako so špinavou handrou (plníte „ich“ príkazy a „ich“ nariadenia) – UZNÁVATE ICH AKO AUTORITU!!!! a toho, komu slúžia za svojho pána – práve v snahe vymaniť sa z tejto sekty ich LEGITIMUJETE. Dokonca im ĎAKUJETE, že s vami jednajú ako s OTROKOM!!!!

  Daná problematika je veľmi obsiahla a chce to skutočne PRIESTOR na otvorenú diskusiu.

 3. Vít napsal:

  Protože ten Temný pán je vlastně přesně to, před čím varoval Ježíš Krist, pozor, nikoli Krist-us, skončil na kříži. Zaplatil za pravdu, když mimo jiné upozorňoval na velmi rychlé myšlenky, které ale nebyly z lidí. Člověk si svoje činy musí rozmyslet a i reakce například na rozpálenou plotnu jsou pomalé, proto se člověk spálí než úhne rukou. Ty rychlé myšlenky mají za cíl vyvolávat utrpení. Z toho ten Temný pán a jeho slouhové žijí. Všimněte si těch rychlých myšlenek. Říkám tomu duch nesvatý, čili neživý. Tento duch a jeho slouhové chtějí nesmrtelnost. Nechápou však koloběh života. Navíc z utrpení normální život není. Oni jsou proto neplodní a plní úchylek. Jsou ve státních a církevních službách a chtějí váš majetek, vaše děti a vaše Duše k týrání, aby měli dost záporné energie.

  • Maroš napsal:

   A preto – Zastavme SA bratia! V duchu! Samozrejme – krstené dieťa je zasväcované proti svojej vôli! Prijať vieru – ako prejav vôle a rozhodnutia, môže len dospelý človek! Ján Krstiteľ krstil Krista ako dospelého chlapa!

 4. Vaclav napsal:

  Krest ditete nemluvnete nema zadny vyznam a pro pokrtence ani zadny dusledek a zavaznost! Kdyz jako svepravny dospely se pak rozhodne nebyt v tom spolku lharu, buzerantu a pedofilu, kterym se rika katolicka cirkev!

  • svalovidoslava napsal:

   Přijde mi naivní si myslet, že křest nemluvněte nemá žádný význam, že rituál křtu provádějí u dětí jen tak, snad aby se tam ukázali rodiče nebo „obřad, práce “ navíc;-)

   • Vaclav napsal:

    Sakramenty cirkve az na krest zmineny v bibli jsou vytvorem cirkve. O svatosti manzelstvi, birmovani a poslednim pomazani tam nic nestoji. Je na vas, jestli tomu verite. Nenapadlo vas, ze to rceni Na zacatku bylo slovo, Buh stvoril cloveka, atd. mohlo byt i jinak? Nasi predci prece uctivali sve bohy, kterym dala cirkev pridomek pohanske, protoze ji konkurovali! A tak clovek mohl stvorit i Boha, jak ho zname z vyobrazeni jako ctihodneho starce. Ja vidim Boha vsude v prirode, v kazdem cloveku, dekuji mu kazdy den za vse. Na komunikaci s nim nepotrebuji zadneho kneze jako prostrednika. Jezis prece rekl Nevite, ze ve vas sidli Buh take? Je dulezite se tak chovat, tj. pomahat, neublizovat, nezavidet, mit rad lidi, se kterymi komunikuje. Zalezi jenom na nem v co veri a s kym komunikuje. Ma svobodu v rozhodovani, ale je jeho povinnosti vedet, ze i svoboda ja zavazek a neni nekonecna, na ukor jineho.

    • holistický prístup napsal:

     Slovo PO-GA-N znamená kráčajúci po ceste poznania – teda vysoko pozitívnemu slovu (OBRAZU) satanisti pridelili vysoko negatíny zmysel – zatemnili svetlo – z pohľadu temna je SVETLO tmou – v dnešnom jazyku doslova pohanili slovo PO-GAN … rovnako tým, ktorí kráčajú po ceste poznania sú pre nich „pohanmi“ …
     SVETLO premenili na TMU a TMU (seba) na „svetlo“ … VŠETKO je teda NAOPAK.

 5. Vladislava napsal:

  Přiložené PDF se bohužel nedají otevřít. jsou v neznámém formátu a můj počítač je otevřít nedokáže. 🙁

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..