Kabala je v posledním tažení a proto nemají zájem, aby se lidstvo dozvědělo pravdu

…..něco velkého se nad našimi hlavami odehrává. Vše mohou nyní provádět ve viditelném módu, popřípadě v disclaimer módu (neviditelném módu), kdy lidé nic nevidí….
09:54

A protože nadešel čas, zde máte obrázek, který jsem kdysi popisoval v článku jak mně doporučila indigová dívenka, článek nejdete ZDE
Momentálně došlo k odtajnění neviditelného módu a flotili jsou na obloze vidět. Proto jsou uzavírány větší planetária.
 
Americká NASA realizovala niekoľko misií na pozorovanie Slnka. Tretia misia programu slnečných pozemských sond (STP – Solar Terrestrial Probes program) je známa pod názvom STEREO, čo je skratka odvodená od Solar TErrestrial RElations Observatory. Táto dvojročná misia, ktorá bola spustená v októbri 2006 ponúkla doslovne revolučný pohľad na systém Slnka a Zeme. Misia je tvorená dvomi skoro identickými observatóriami – jedno pred Zemou na jej dráhe a druhé za ňou – zaznamenávajú stopy tokov energie a hmoty zo Slnka na Zem. Ukazujú 3D štruktúru koronárnych erupcií na Slnku a oficiálne má misia ešte niekoľko ďalších úloh.
Misia však mala jednu, ako sa ukázalo pre nás, veľmi užitočnú funkciu. Program STEREO sa dal sledovať v priamom prenose na stránke NASA. No a medzi 22. a 26. novembrom 2010 zaznamenal čosi absolútne neočakávané. Okolo Slnka sa začalo koncentrovať zoskupenie obrovských kozmických lodí. Takéto informácie sú samozrejme neželateľné, a preto NASA stránku – z «technických dôvodov» 28. novembra 2010 zavrela. Nuž – aby sme sa nedozvedeli veľmi veľa. Ale na to už bolo neskoro. Stránku sledovalo viacero amatérov, ktorí si dokonca robili aj záznamy. A tak – hoci informácie nám «odpojili» – urobili tak neskoro. Na youtube.com ale aj na ruskej obdobe rutube.ru (pozri tu) nájdete záznamy z tohto obdobia. Oplatí sa to pozrieť – potom sami zistíte, prečo to zavreli…
Je známe, že za posledné 2 roky sa počet výskytov tzv. UFO hodne zvýšil, dokonca britské Ministerstvo obrany pripustilo, že výskyt UFO sa v r. 2009 strojnásobil. Nejde len o pozorovania zo Zeme, počet Ufo sa zvýšil v okolí Slnka, Venuše a Mesiaca.
Vzhľadom na rozlišovaciu schopnosť zariadení STEREO – ktoré nebolo navrhnuté na sledovanie malých objektov – si musíme uvedomiť, že všetky viditeľné objekty na zázname sú obrovské, a to také obrovské, že je vylúčená akákoľvek možnosť ich vyrobenia na Zemi. Tie viditeľné – pretože určite tam budú aj kozmické lode menších rozmerov – sú čo do rozmerov medzi veľkosťou Zeme a Jupitera. Preto je určite správna otázka – viditeľná aj na dvoch záberoch záznamu – že možno ide o nákladné kozmické lode. Nuž, trochu si niekoľko detailov priblížme. Teda niekoľko záberov z materiálu na youtube:

Zoskupenie flotily kozmických lodí

Ďalšia flotila
Táto pripomína nákladnú kozmickú loď
A ďalší kandidát na nákladnú loď
Ale my sa môžeme pozrieť na ďalšie, súvisiace informácie, ktoré nájdeme v Slovansko-Árijských Védach.

Vo Védach nájdeme opis osídlenia našej Zeme, ktorú nazývame Midgard-Zem. Pre viac informácií o dôvodoch názvu a kozmológiu Slovanov odporúčame si prezrieť súvisiace články na našej stránke. Na tomto mieste si iba zhrňme niekoľko faktov.

V čase naplno rozpútanej Veľkej Asy – t.j. Druhej Galaktickej vojny – letel v odľahlej, okrajovej časti Galaxie poškodený kozmický koráb. Väčšina cestujúcich na palube bola v stave umelého spánku, ale loď potrebovala súrne havarijne pristáť, pretože potrebovala nevyhnutnú opravu. Službukonajúca posádka vypúšťala malú kozmickú sondu, ktorej cieľom bolo preskúmavať Zeme pozdĺž letového kurzu korábu s cieľom vyhodnotiť ich vhodnosť na realizáciu havarijného pristátia. Sonda sa dvakrát vrátila neúspešne, ale na tretí raz priniesla vzorku pôdy z Midgard-Zeme. Analýza ukázala, že ide o planétu, kde sa dá žiť, a preto sa rozhodli pristáť.

Pristátie prebehlo na vtedajšom severnom kontinente, ktorý dostal názov Daária:

Po nevyhnutnej oprave časť posádky odletela s kozmickou loďou, ale časť sa rozhodla ostať na krásnej, ešte ľuďmi neobývanej Midgard-Zemi.
Neskôr začali prilietať ďalší a ďalší, a neskoršie aj iné druhy ľudí. Takto sa na Midgard-Zemi usídlila aj žltá, červená a čierna rasa. Bolo im dovolené sa tu usídliť preto, lebo išlo o našich spojencov v galaktickej vojne a ich svety boli buď zničené vojnovými udalosťami, alebo následnými kozmickými katastrofami a zomierali.
Aby sa situácia udržala pod kontrolou, každej rase vyhradili im naši Predkovia miesto na oddelených kontinentoch tak, aby nedochádzalo k vzájomnému miešaniu sa rás.
V priebehu vekov sa však časť ramena našej Galaxie dostala dočasne na teritórium kontrolované Temnými Silami, t.j. vstúpili sme do Sveta Tmy. Začali vznikať vojny a krviprelievania, pri ktorých bolo už zničených množstvo životných foriem, dobre že nezničili samotnú Zem. Indické Védy udávajú, že na Midgard-Zemi už zaniklo 22 civilizácií, čo je pravda.
V súčasnosti nastáva opačný vesmírny úkaz – r. 2012 n.l. presekávame tzv. Svarožiu hranicu z druhej strany a naša slnečná sústava nadobro opúšťa Svet Tmy. Treba však vedieť, že Tma v našom prastarom jazyku neznamená ani zlo ani temnotu, ale číslovku 10 000, t.j. ide o Svet 10 000 planét (používame súčasné názvy), kde buď Slnká nie sú, alebo vyžarujú svetlo v inej oblasti spektra – infračervenej alebo ultrafialovej, a teda sú pre nás neviditeľné.
Runa 10 000
Vo Slovanko-Árijských Védach je opísaný aj spôsob, akým naši Predkovia osídľovali Vesmír. Táto informácia je však aj u iných národov, napr. podrobné opisy o lietajúcich strojoch – Vimanách – nájdeme hojne v indických Védach. Zvlášť zaujímavá je kniha Véd Vimanika Šastra – ktorej anglickú verziu si môžete bez problémov objednať na internete. Kniha «Vimaanika Shastra» bola publikovaná v preklade do angličtiny r. 1973 a obsahuje skoro 6 000 riadkov, alebo 3 000 veršov zrozumiteľného Sanskritu, ktorý opisuje ako postaviť Vimany alebo inak lietajúce stroje. Ako sa vyjadril prekladateľ, bol to pre neho fascinujúci zážitok, ako ľahko prastarý Sanskrit jednoduchými a plynulými veršami opísal takéto technické detaily.
Samotná kniha Vimaanika-Shastra bola nájdená r. 1908 v Royal Baroda Library v Indii. Svetu sa táto kniha stala známa 25.8.1952, keď zástupca Press Trust of India v Mysore, Sri N. N. Sastry poslal správu, ktorá bola následne publikovaná vo všetkých veľkých indických denníkoch a prevzala ju aj agentúra Reuters a ďalšie svetové tlačové agentúry. Na tomto mieste sa nemôžeme zaoberať celým textom správy, ale niekoľko citátov si môžeme uviesť:
«Pán G. R. Joser, riaditeľ International Academy of Sanskrit Reasearch v Mysore, mi nedávno počas interview ukázal niekoľko veľmi starých rukopisov, ktoré má táto akadémia vo svojich zbierkach. Podľa jeho vyjadrení rukopisy sú niekoľko tisíc rokov staré a zostavili ich prastarí rišidi, Bharadwaja, Narada a iní, no nezaoberali sa mysticizmom prastarej hinduistickej filozofie Atmanov a Brahmanov, ale oveľa svetskejšími vecami, ktoré sú životne nevyhnutné pre existenciu človeka a vývoj národov v časoch mieru aj vojny.»
«Rukopisy pána Josera detailne opisujú ako pripravovať jedlo z rôznych materiálov ako sú tráva, zelenina a listy tak, aby ich mohol požívať človek, obzvlášť v časoch hladomorov.»
«Jeden z rukopisov opisuje lietajúce stroje, stavbu rozličných typov lietadiel pre civilné aj vojenské účely. Ukázal mi plány, ktoré boli pripravené podľa pokynov opísaných v rukopise o vzdušnej doprave o troch typoch lietadiel, resp. Vimanách, nazývaných Rukma, Sundara a Šakuma Vimany. Päťsto slôk alebo stanzií ktoré toto opisujú obsahujú také prekvapivé detaily ako je výber a príprava kovov, ktoré by boli vhodné pre rozličné súčiastky Vimán rôznych typov, konštrukčné detaily, rozmery, návrhy a hmotnosti, ktoré sú schopné uniesť, ako aj odporúčané spôsoby použitia.»
«Pán Joser mi ukázal niekoľko typov návrhov a výkres nákladného lietadla pripomínajúceho helikoptéru, špeciálne navrhnuté na dopravu horľavých látok a munície, dopravné lietadlo o kapacite 400 až 500 cestujúcich, dvoj a trojpalubné lietadlo. Každé z týchto typov bolo plne opísané.»
«Niekoľko slôk opisuje kvalifikáciu a prípravu pilotov, ktorí riadia takéto lietajúce stroje. Tieto prastaré typy lietadiel sú vybavené potrebnými kamerami , ktoré snímajú obrázky približujúcich sa nepriateľských strojov. Ďalšie druhy slôk opisujú aký druh potravy a oblečenia majú používať títo piloti, aby sa udržali vo forme a pripravenosti lietať.»
«Pán Joser uviedol, že sa pokúša publikovať tieto manuskripty vhodne preložené do angličtiny.»
Na tomto mieste je potrebné uviesť, že ako sme už neraz spomenuli v súvislosti so Staroslovienskou Bukvicou a Runovým písmom, aj Sanskrit je obrazové písmo. Znamená to, že úprava obrazového textu do bezobraznej abecedy – ktorá bola práve preto pre nás «vynájdená» – ešte neznamená, že obrazová informácia prejde do výsledného textu. Dokonca ak aj dvaja ľudia čítajú ten istý text či už v Runovom písme alebo Sanskrite neznamená to ešte, že obaja sú schopní vyextrahovať tú istú informáciu. Ako príklad môžeme uviesť udalosť z Indie z r. 1868, keď bola ešte britskou kolóniu. Jeden učiteľ na indickom vidieku si podľa návodu vo Vimanike Šastre zostavil Vimanu a lietal na nej nad oblasťou v Indii, kde žil. Pritom niekoľkokrát preletel nad britskou vojenskou základňou. Britskí vojaci dostali rozkaz ho nájsť a lietajúci stroj priniesť. Učiteľ si však bol dobre vedomý možností takéhoto stroja – ovládal informácie z Véd v obraznej forme – teda celú ich podstatu. Nuž stroj po vyskúšaní rozobral. Keď ho nakoniec britskí vojaci našli, stroj už bol rozobratý a učiteľ im ako návod ponúkol presne ten istý text z Véd, podľa ktorého staval. No nikto nebol schopný pochopiť informáciu vloženú do Sanskritu v obrazoch.
Vráťme sa k osídľovaniu Vesmíru. Postup osídľovania je principiálne rovnaký – najprv prileteli na kozmických lodiach a potom, po vybudovaní základne stavali na Zemiach Brány Medzisvetia. Ako sme už spomínali, táto informácia sa dostala do Hollywoodu a tak vznikli tzv. Star Gates – Hviezdne brány. Hoci ide principiálne o filmové spracovanie tej istej informácie, príbehy amerických príbehov sú už nezávislé na Védach.
Ako sme už spomenuli, lietajúce lode našich Predkov sa volajú Vimany – presnejšie, jeden z druhov lietajúcich lodí. Spravidla ide o najmenšie lode, používané v pozemských podmienkach. Uveďme si názvy a runové znaky ešte ďalších dvoch:
Runa VAJTMANA
Vajtmana je kozmická loď s rozmerom do 1 000 metrov. Na palube môže viesť niekoľko Vimán.
Runa VAJTMARA
Vajtmara je kozmická loď s rozmerom do 200 km. Na palube môže odviezť do 144 Vajtman. Len pre úplnosť môžeme dodať, že pristávacie dráhy pre takéto vesmírne koráby museli byť náležite veľké. Takéto plochy nachádzame na viacerých miestach Zeme, ale takéto oficiálna veda to nikdy nepripustí. Môžeme doplniť, že posledné Vajtmary opustili Midgard-Zem približne pred 3 500 rokmi, keď sa začala posledná Noc Svaroga. Ako nám hovoria Slovansko-Árijské Védy, v tých časoch Bohovia prichádzali na Zem a pomáhali nám ako starší bratia. Vtedy však nastupovala posledná Noc Svaroga a všetko, čoho by sa mohli akýmkoľvek úskokom zmocniť Temné Sily muselo byť odvelené do iných oblastí Vesmíru. Nie preto, lebo by sme sa báli bojovať – Temné Sily nikdy otvorenú vojnu s Našimi Bohmi nevyhrali – ale preto, lebo sú to majstri úskoku a ľsti a takáto technológia nesmie padnúť do nepovolaných rúk.

Nuž čo môžeme vidieť okolo Jarily-Slnka dnes? Z dôvodu nadchádzajúceho prechodu nášho slnečného systému Svarožou hranicou príde aj k «uprataniu». Naša sústava patrí Svetu Svetla a Svet Tmy ju dostal pod kontrolu iba dočasne. Pretože deň a noc nemôžu existovať naraz, musí dôjsť k definitívnemu vysporiadaniu sa s panstvom Síl Temnoty na Midgard-Zemi. Pri Jarile-Slnku nastalo sústreďovanie armády Svetlých Síl. Súdiac podľa spozorovaných známok depresívnych reakcií niektorých jednotlivcov z prostredia vládnucich Temných síl, ku ktorým došlo v období medzi 22. a 26. novembrom 2010, nebol tento krok dočasnými vládcami Zeme očakávaný, čo veľmi zmenilo situáciu. Neznamená to, že upustia od «poslednej fázy hry», ktorú si pripravili presne podľa svojich predstáv – veď mali na to času tisícročie – ale znamená to, že už nepôjde všetko len podľa ich taktovky. Neznamená to však ani to, že všetko sa musí vyriešiť do mesiaca alebo niečo podobné. Nepoznáme všetky súvislosti a málokto si je vedomý moci, ktorú majú Temní na našej Midgard-Zemi. Len na okraj si povedzme, že určite nikoho z čitateľov tejto a podobných stránok neprekvapí ak sa dozvie, že to, čo vidno na tomto a podobných videách je iba výsledkom nízkeho rozlíšenia, nesprávneho  zobrazenia a podobných technických detailov, a že teraz tam už nič také nevidno. Teraz tam už naozaj nemusí byť nič vidno – veď to je ich zariadenie – ale naša doba prichádza…

Čo nám môžu priniesť nadchádzajúce udalosti? Fenomén «2012» je dostatočne známy sám osebe. Ale mrknime aj do menej používaných zdrojov. Napríklad Lobsang Rampa nám v jednej zo svojich kníh – CHAPTERS OF LIFE – podal niekoľko «detailov». Uveďme si stručný prehľad 7. kapitoly knihy, ktorá má názov «KONIEC JEDNEJ KAPITOLY». Nezabudnite však, že tieto riadky boli písané začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia:
LOBSANG RAMPA – KAPITOLY ŽIVOTA
…Nakoniec praskne povrch zeme. …New York bude zrovnaný so zemou a nakoniec sa potopí pod hladinu Atlantiku. Los Angeles, San Francisco, Seattle a Vancouver na pacifickom pobreží sa ponoria pod hladinu Tichého oceánu. Väčšina pobrežia sa rozruší, celá krajina sa zmení. Od Aljašky priletia ruské rakety… zapríčinia veľké spustošenie v USA a Kanade. Samozrejme, odvetné opatrenia zapríčinia aj pustošenie v Rusku, ale na severoamerickom kontinente niektorí prežijú na vrcholoch Skalistých hôr, dosť na to, aby opäť neskôr zaľudnili kontinent.
V Kanade sa vylejú Veľké jazerá, ktoré sú teraz jazerami čerstvej vody a zmenia smer svojho toku na opačný kvôli posunu zemskej osi, takže jazerá budú tiecť od Quebecku do Montrealu, z Montrealu do Buffala a odtiaľ do Detroitu, voda sa vyleje na Chicago, zaplaví krajinu a prereže si slanú vodnú cestu do Mississippi.
Valiace sa vody meniace sa na dravú riavu posunom zemskej osi čoskoro spôsobia eróziu veľkej časti krajiny a týmto vyformujú nový ostrov. Všetko to, čo je oddelené vodou a orientované smerom na more bude nová zem.
V Európe sa dvihne dno stredozemného mora a stane sa vysoko položenou zemou, kde budú otvorené veľké hroby, časť potopeného Egypta a časť zeme potopenej roky predtým.
Celý juhoamerický kontinent bude rozrušený zemetraseniami. Falklandské ostrovy už nebudú ostrovmi, spoja sa so spodnou tretinou Argentíny. V oblasti okolo spodnej tretiny Argentíny sa objaví veľký prieplav, takže tam bude prístup do Atlantiku z Pacifiku a táto ryha nebude širšia ako ryha medzi Stredozemným morom a Gibraltárom. Pod hmotnostnou zmenou rozloženia zemegule sa táto nakloní, zmenia sa ročné obdobia, póly sa roztopia a veľa pevniny bude k dispozícii v týchto oblastiach spolu s prekvapivými rudami a mnohými novými zdrojmi.

Japonsko a Kórea, ako aj časť Čínskeho pobrežia sa ponorí pod hladinu, ale iné ostrovy sa vynoria. …Čoskoro sa do vesmíru dostane aj Čína, pretože sa zmocní mnohých vedcov, ktorí ušli z USA pred potopami a deštrukciou. …Viac pevniny sa potopí a viac vynorí.

…Z ďalekého vesmíru spoza nášho systému prídu ľudia podobní nám, ktorí sa budú chcieť usadiť na zemi. Ľudia žijúci na zemi budú vystrašení a budú sa podozrievavo správať voči nechceným prišelcom. Chvíľu bude trvať zvažovanie avšak nakoniec spoločný záujem a dôvody prevládnu.
Ľudia z ďalekého vesmíru budú prezentovať mierové úmysly a to je vec, ktorá smutne chýba na zemi. V čase, keď sa ľudia z vesmíru usadia s domorodcami na zemi, budú sa medzi sebou brať takže nakoniec na zemi bude len jedna rasa…
Na tomto stupni evolúcie zeme nastane zlatý vek, vek mieru, vek pokoja a hlbokých okultných znalostí. Bude to vek kde človek, či už pozemského alebo mimozemského pôvodu, bude žiť v harmónii.
…Kanada sa stane jednou z vedúcich krajín sveta v budúcich storočiach ako aj Brazília. Brazília súčasnosti je krajina v úzadí ale táto sa vztýči a bude možno druhou najväčšou krajinou sveta, bude raz opäť na patričnej výške.
Francúzsko a Rusko sa v budúcich rokoch zjednotia a skutočne zmetú Nemecko. Francúzsko a Rusko sa obaja cítia poškodení Nemeckom a spoja svoje sily v mene ukončenia nebezpečenstva tejto hrozby a nemecká rasa bude rozprášená medzi ostatné národy takým spôsobom, ako je dnes roztrúsená židovská.
USA a Rusko sa spoja a porazia Čínu, lebo nová Čína predstavuje hrozbu pre civilizáciu všade na svete a tak medveď a orol sa zjednotia aby porazili draka, a pokiaľ nebude drak porazený nebude na svete možnosť trvalého mieru.
…Bude to otvorenie nového veku, času, kde nádej opäť rozkvitne ako jemná jarná kvetinka keď zimné snehy ustúpia slnečnému svetu a obnove ktorá prichádza každú jar. Tak aj človek, ľudské nádeje a duchovné ašpirácie ožijú a budú obnovené po roku 2000.

…teraz sme vo veku Kali, veku bolesti, utrpenia a zúfalstva. Čoskoro príde svitanie, kedy človek môže opäť dúfať a vedieť, že postupuje ku väčším veciam, šťastiu, duchovnosti a väčšej dôvere v svojho blížneho.

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

14 komentářů

 1. Zero napsal:

  Ať už je tam nahoře kdokoliv, určitě si nepřeje, aby z nich někdo dělal bohy, a ohýbal před nimi hřbet. To je také důvod, proč tyto kontakty byly vždy tak sporadické. Nové ufo-náboženství je pro ně nepřijatelné. Chtějí suverénní partnery a ne uctívače typu svatorasistů. To už tu bylo v mnoha podobách snad x-krát. Ad nauseam.

  • Ruprecht napsal:

   Hmmm no to se právě neví. Bylo by fajn, kdybys měl pravdu. Jenže třeba je to úplně opačně. Třeba to brzo zjistíme.

 2. Jakub napsal:

  Planetárium Praha má otevřeno

 3. Mirek napsal:

  Krásné odpoledne všem tady, s velikou láskou, nádherně zharmonizovaný vnímám to, co se poslední dobu děje všude v naší vnímané realitě. Bytosti, které bychom rádi považovali za něco „vyššího“ se zdají být spíše s touhou poznat nás, nás samé. Opravdu vyspělé bytosti v žádném případě nepotřebují svým příchodem ohromovat jinou civilizaci. Po věky věků jsme byli systémem na planetě Zemi opravdu školeni k tomu, abychom k nim vzhlíželi, popřípadě se báli těchto bytostí. Opak je však pravdou. To, kde jsou oni, my jsme byli před mnoha milióny let. Opravdu, ale nyní mluvím o skutečně vyspělých bytostech, ty jsou stran ega, nepotřebují se cachtat vesmírnými loděmi, pyšnit se technologiemi, dopravovat se ze vzdálených světů pomocí jakýchkoliv externích pohonů, antigravitačních strojů, či se dokonce přenášet přes jakékoliv červí díry apod.. Opravdu, ale skutečně vyspělé bytosti se, pokud je to opravdu potřeba, jakože v naprostě většině případů to nutné není, cestují pomocí rozšířeného vědomí. Kontaktují jiné civilizace způsobem, nevzbuzující žádné strachy anebo emoce. Rozhodně nepotřebují se přepravovat v nějakých obalech, létajících talířích atd atd.. Ač to bude znít velmi zvláštně, i oni hledají lásku, také ví, že spíše oni by rádi věděli, kam jsme v lásce postoupili, protože oni zůstali zaseklí v technologiích. Je to skutečně opačně. Příkladem pro ně jsme my. My k nim logicky vzhlížíme, protože současté vládnoucí elity připravují toto představení již mnoho století a díky tomu, že nás doposud nepustili k informacím, bude HALLÓ EFEKT skutečně obrovský a většina civilizace tomuto hallo efektu podlehne. Je to poslední způsob, jakým se pokusí ohromit veřejnost, vlastně se pokusí ukrást poslední střípky našeho vědomí. Použijí k tomu „malé děti“ z jiné galaxie, děti, se kterými uzavřely pakty a dohody, výměnou za některé možnosti realizace jejich technologií v naší realitě. Nora sahá skutečně opravdu velmi hluboko. Oni potřebují spíše nás, než my je. Mám na mysli onen přímý kontakt, ke kterému dříve anebo později skutečně dojde. Tedy můj postoj je jednoznačný, vítejte, máme vás rádi, kdykoliv přijďte pobýt v planetu Zemi, uvaříme kafe a zase každý hajdy do svého světa. Těšilo nás milé děti.. Děti ve smyslu úplného počátku chápání toho, proč tohle a jiná Univerza byla vlastně vytvořena.. Ač se to možná bude zdát podivné, jsme v tomto chápání dále než kdokoiiv v Univerzu a dalších Univerzech.. Bude to chtít velmi střízlivý postoj k nadcházející jejich návštěvě.. Soucit a pochopení, bezpodmínečná láska, objetí a ujištění, že víme, jak to ve skutečnosti je.. Ani oni to vědět přímo nemusí. Možná ke stavu, v jakém jsou teď, je také někde tvaroval.. Rozhodně není na místě jakákoliv obava, obdiv, vzhlížení, víra v ně a jejich civilizaci anebo dokonce techniku. Z našeho pohledu je zastaralá, ačkoliv to tak nebude rozhodně vypadat…. Bude to velké představení, to ano, ale jádro pudla leží úplně někde jinde.. S láskou a vírou v sebe sama a potenciál, který v každém z nás dříme, mějte krásný den.. Mirek

  • unknownmyslitel napsal:

   ???? cože? Však to je super že se objeví ne? todle je fakt silná káva cos napsal….Prej sme dál v technice.. to je ňáká blbost né? Oni prej přistanou to bude bomba pro včechny ..___ tvuj koment je trochu mimo mísu___????? Jakápak láska..cos tím myslel? To všechno oni a prej aj nás vytvořili..srry ale tohle je fakt silny kafe..paja

   • Mirek napsal:

    Milý pájo, gigantické vězení beze zdí, to je to, v čem právě všichni jsme. Dokonale zamčení. Ona dokonalost je v tom, že ani vlastně nevíme, že jsme ve vězení. Potom je velmi snadné malým okýnkem podávat jen ty informace, které slouží k utišení rozvoje našeho vědomí (main stream). Iluze naší svobody je tak dokonalá, že ani netušíme, že je v nás postupně tlumen nejvyšší potenciál. Jsme omezení jen na příjem potravy, vylučování a utrácení peněz. Naše vědomí je vsáknuto v bankovkách. Bankovky dnes jsou v podstatě zhmotnělým kolektivním vědomím. Zaprodali jsme náš potenciál do bankovek. Souhlasili jsme s tím v době, kdy se celý systém vytvářel. Informace, tedy ty skutečné, o realitě, o principech Univerza a další Univerz má k dispozici jen určitá vrstva lidí. Tito lidé ví, jakým způsobem ještě zesílit ony stěny vězení, o kterém nemáme ani šajnu. V jednom je však naděje. Božství v nás prožívá probouzení. Kritická část populace, i přesto, že žije v tomto neviditelném vězení, dokázala žít a hlavně tvořit v lásce. Dá se jednoduše říct, že to byla většina planety, tedy 50,0000001% populace minimálně. S obrovskou vytrvalostí a pomalostí jsme formováni k chápání souvislostí, které budou předcházet I. kontaktu s mimozemskými civilizacemi. Toto největší divadlo, které je připraveno vládnoucími elitami, je již na spadnutí. Byly k tomu vytvořeny podmínky (kolektivní info-pole a další a další nástroje). Chtělo to spoustu času, dokonce celá staletí. Ti, co nyní přijdou tzv. „z nebes“ a pokud pominu pozemské pokusy nás zmást těmi, co to celé připravují tak Ti, co přijdou „odtamtud“ nemusí být těmi, za které je považujeme. Technologicky nás mohou zmást a také se o to pokusí před tím, než přijdou skutečné mimozemské bytosti. To bude první kolo, kdy za pomocí ukázky technologií, které již jsou na Zemi funkční, bude ukázáno takové divadlo s loděmi, o kterém se nikdy nikomu ani nesnilo. Hologramy lodí, neexistující bytosti, jinak vypadající, že existují.. To bude jeden velký klam. Totiž, udržet společnost v klidu se již nedaří právě díky, že roste vědomí celé populace. Sáhnou tedy k silným tlumícím prostředkům tj. k fiktivnímu přistání mimozemských lodí. V úžasu budeme, to ano, má to však jeden jediný cíl. Utlumit rozvoj našeho vědomí tak, abychom odevzdali svoji víru jim a v ně. Druhé kolo bude skutečné přistání mimozemských bytostí. Dokonce může být sveden fiktivní boj mezi fiktivními a skutečnými. A kdo vyhraje ? Komu budeme dále věřit a modlit se v ně ? Kdo nás ochrání ? Možná začínáš tušit pájo. Ve druhém kole budou skuteční. Budou to ti, se kterými vlády navázaly kontakt již v minulosti. Tyto bytosti nám daly dary, technologické dary, které dodnes používáme v různých odvětvích průmyslu a normálního života. Temná skupina mimozemských bytostí druhého kola se bude chtít vydávat za naše stvořitele. Bude to však ve spolupráci a s vydatným píár některých zaprodaných pozemšťanů a potomků jejich rodin. Tyto bytosti nám nabídnou zázračné léky na rakovinu, všechna nejrůznější postižení a nemoci. Ano, nabídnou nám je a hotové. A jak to ? No, to, co kdysi pomohli stvořit a dostat na Zem, proti tomu vždy ten, kdo je za tím, má přece protilék. Bum… Řekneme si: „..ó, zachránci naši..“. Budeme vedle jak ta jedle. Jak fikané, jak monstrózní, jak promyšlené.. Komu opět svěříme svoje vědomí ? Jim. Proč by také ne.. Bude to šláp vedle, ze kterého se budeme vzpamatovávat několik dekád. Třetí a další kolo bude nejzajímavější. Lidé, kteří v ně věřit nebudou, kteří jim jednoznačně naznačí, že „nás těšilo, ale můžeme prosím zase každý po svém ?..“. Jejich vědomí projde další skokovou změnou. V té chvíli dojde ke kontaktu, to bude již bez lodí, talířů, slibů a překvapení, také haló efektu, s bytostmi, které to s Univerzem myslím v lásce a skutečně. Jak jsem již psal, kritické monožství bude vždy, tedy tu podkritickou a zaslepenou část populace strhnou lidé zpět na světelnou stranu. Dojde k finální katarzi vědomí zbytku spící populace, bytosti druhého kola se odporoučejí, resp, ještě více zatouží poznat skutečnou lásku a prohlédnou manipulativní techniky nás lidí. To už bude těch, co se budou nacházet ve skutečně vzestupné fázi svého vědomí, tak moc, že finální krok k další vyšší metě vědomí udělá téměř celá lidská populace.. Jak bytosti třetího i druhého kola v nás budou mít učitele. Ne my v nich, ale oni v nás. To, co se odehraje teď na Zemi, se v této podobě neodehraje nikde jinde v Univerzu a dalších Univerzech a mnoha vesmírech. Ohledně Stvořitele toho všeho, tedy i těch bytostí, našeho Stvořitele, pokud bys měl zájem, se mohu rozepsat v některém dalším komentáři, pokud tedy budeš chtít pájo..

    • Maroš napsal:

     No… Každý, kto niekedy choval nejakého papagája, vie, že po čase sa vtáčik najlepšie cítil vo vlastnej klietke a niektoré vtáky si vedia za sebou aj zatvoriť dvierka. Lietanie je nutnosť – nie zábava – tak načo namáhavo lietať, keď nemusím?
     Pokiaľ siaha tá naša klietka?
     Narážam na dokument – teóriu, že aj vedecká predstava o kozme je len mýtus! Tá ničota mimo nášho sveta je desivá!
     Najprv si dobre pozrite kozmos z nášho pohľadu v stratosfére – nechýba vám tam niečo? Neviete kam v tom čistulinkom tmavom vesmíre nad chemtrails zmizli všetky naše hviezdičky a tisíce satelitov?!
     FLAT EARTH … I’m Sorry Did I Wake You ?
     https://www.youtube.com/watch?v=G1ARFMxVYf0

     • Mirek napsal:

      Fajn večer Maroši, jde o vězení našeho vědomí. Není to klícka klasická, z materiálu, ikdyž časem se vědomí, které jsme kdysi odevzdali, přeměnilo i do hmotného stavu, např. ony bankovky. Celá pointa sahá ještě podstatně hlouběji. Hranice vědomí, kterými nyní boužel disponujeme, jdou velmi těžko vysvětlit. Když znáš principy, na kterých funguje celé Univerzum, znáš také způsob, jak uvěznit každou bytost v sobě sama. V tomto stavu jsme. Je to místo, dá se říct v srdci, které je ohraničené určitým způsobem myšlení, našim RÁCIEM. Rácio = rozum. Už se nedíváme dovnitř nás, nehledáme své poklady, hledáme v externím světě jakékoliv vzrušení a slast. Přesně toto byl záměr. Absolutní moc nemá ten, kdo disponuje informacemi anebo penězi. Skutečná moc spočívá v ovládnutí tvořivých sil ducha ve sféře vědomí. O to se snaží někteří lidé, vydatnou pomoc jim v tom prokazují některé mimozemské bytosti. Božství a jeho rozvoj a onen kvantový skok vědomí, však ovládnout nejde. I o toto se snaží, ale nepodaří se to. To je to samé, co nyní provádějí v CERNU, kde je největší urychlovač částic. Snaží se nahlédnout „za oponu“ prostředky, které jsou méně dokonalé než to, čím je všechno stvořeno. Nikdy se to nepodaří, museli by mít aparát dokonalejší než to, co je původem všeho a všech. Pošetilost a pýcha lidí a bytostí, co stojí, ve skutečnosti za CERNEM, však bohužel nezná mezí zla. CERN sám o sobě není nebezpečný, nebezpečný je způsob a myšlení lidí a bytostí, kteří, ve skutečnosti, ne na venek, ale ve skutečnosti, za CERNEM stojí. Podívat se pod ruce při stvoření se nikdy nikomu nepodaří. Brání jim v tom úroveň jejich vědomí, na které se nacházejí tito lidé. CERN by měli raději zavřít, resp. odvolat lidi, kteří za nim, ve skutečnosti, dlí. Žádná hmotná technika nemůže poskytnout rady stran vědomí. To jsem jen trochu Maroši odbočil. Vesmír je přesně tak veliký, jak veliký může být rozvoj Tvého vlastního vědomí. Vesmír je Tvým obrazem Maroši. To jsi Ty, neprokoumám, neprobádán.. :-)) Kdesi jsem četl přesně tohle samé, už nevím, kde to bylo, ale je to velmi zajímavá myšlenka. Probírala se svého času i na stránkách leva-netu, kde to způsobilo velmi bouřlivou diskuzi na mnoho dní. Díky tomu, že prožíváme někdo více, někdo méně, onen kvantový skok vědomí, vězení se tímto ruší a oslabuje. Vládnoucí elity toto přesně chtějí zastavit. Nepodaří se to. Je to však nad nimi. Nelze to zastavit. Tady bych zakončil jakkoliv pozitivně, vězení se už ruší, jdeme každý, čím dál více, k sobě sama. Tam je a leží odpověď na všechny otázky..

 4. Maroš napsal:

  Tomáši – dodatok k mailu…
  Dokument – Cestující v letadle MH 17 byli mrtví dávno předtím… – svedectvá lekárov obhliadajúcich mŕtvol – odkrvených a naložených vo formalíne, s naaranžovanými dokladmi, oblečené, s fialovým tukomm, v noci svietiace fosforeskujúcimi farbami. Šéf obhliadky Strelkov. Video zmizlo coby dup z You Tube ešte v roku 2016 – keď bolo uverejnené Protiprúdom.
  http://www.protiproud.cz/politika/1205-zprava-ociteho-svedka-cestujici-z-letu-mh-17-byli-mrtvi-davno-pred-sestrelenim-u-donecka-s-teorii-o-fingovanych-mrtvolach-prisel-uz-strelkov-neblizime-se-nahodou-i-k-odpovedi-na-zahadu-letu-mh-370.htm

 5. Bogena napsal:

  balím kufre, …tiež si myslím, že mamutie monštrózne mašiny, nie sú to , vo co treba stáť. Ak sa udejú katastrofy, o ktorých tu je reč, odídeme fyzicky mnohí, skoro všetci, aj keď ani na toto neverím stropro. Verím, že každý bude tam, kde si zaslúži byť. Ja tam, odkiaľ som prišla, …, V každom prípade dávam bacha na kotvenie v STREDE, táto dualita je zrádna. – … ak ste dostali strach, prečítajte si od E.Bondyho „Invalidní sourozenci“. O seba akosi netrpím obavami, iba chcem aby moja drahá rodina bola poblíž, …., TU a TERAZ . .

  • Mirek napsal:

   Ahoj Bogi :-), Země, jako skutečně živoucí bytost, se také posunuje k vyšším metám vědomí a připravuje k průlomu. Potřebuje stávající obyvatele jako sůl, protože bez nich by ani u ní nemohlo dojít ke kvantovému skoku vědomí. Ona nám nabízela svoji náruč mnoho miliard let. Nic za to nechtěla a trpěla a trpí „jako pes“ i přes naše zvrácené experimenty s počasím a jinými mainstreamovými bláboly, jako je např. globální oteplování. Všechno s námi prožívá, my zatím její vnímání nepobíráme, protože ona je na jiném levelu vědomí, než celá populace. Občas musí zaplakat, když musí pustit slzy ve formě záplav. Ona pláče, ale její projevy nelibosti lidskou civilizaci teprve čekají, to je pravda. Nyní nevím sám, zda je to dobré či špatné. Ona sama velmi přemýšlí o tom, zda jít cestou zemětřesení, velké vody, propuštění více svitu, ohřání se atd atd.. Plánuje to s takovou pečlivostí, jen aby neublížila.. Ano, samozřejmě, oběti budou, ale je nutné podotknout, že ona s těmito lidmi má dohodu z doby, kdy vznikalo Univerzum. Lidské oběti si musejí projít a sami to chtějí, tímto způsobem smrti. Je to pro jejich duši nejlepší možný krok ze všech v tuto chvíli. Oni to chtěli, jen po inkarnaci do reality planety Země na to zapoměli. Ke kvantovému skoku ve vědomí dojít musí. U všech nás, včetně planety Země. Ona nemůže prožít posun ve vědomí, když nedojde k posunu ve vědomí nás všech. Je to tak nevyhnutelné, jako je Univerzum Univerzem. Je to vývoj, který nedokáže ovlivnit, zastavit, žádná jiná bytost, nikde v Univerzu. Ano, pokoušejí se o to jisté skupiny lidí, mimo naši sluneční soustavu i jiné bytosti. Jejich snahy jsou však v dlouhodobém horizontu působení liché. Oni by velmi rádi měli kontrolu nad těmito tvořivými silami ducha. Nepodaří se to. Mohou nás stínit (wifi, mainstream, zkreslování zpráv a reality atd..). Zastavit to však nejde v žádném případě. Z tohoto pohledu je nutné na planetě Zemi setrvat i přes všechna příkoří, která nás čekají. Být solidární se Zemí je nyní velmi nutné. Některé síly mimo naši sluneční soustavu chtějí, aby k tomuto posunu vědomí nedošlo. Jiné ale chtějí a dokonce se na tom s lidmi podílejí. Jak jsem psal v minulém komentáři pájovi, ti, co přijdou brzy z nebes nebudou těmi, za koho bychom je rádi měli. Proběhne dokonce nabídka ze stran těchto tzv. „mimozemských bytostí“ k tomu, abychom šli s nimi tam k nim, protože Země se bude v té době nacházet ve velké křeči, bude krvácet, pohromy, zemětřesení, planeta Země bude skutečně plakat.. Opuštění Země pod příslibem těchto bytostí bude v té době velmi svůdné. Oni chtějí, aby co nejvíce lidí opustilo toto tzv. „peklo na Zemi“. Slib bude velkolepý. Život v absolutně dokonalé technologické společnosti, v klidu a míru, čistotě atd atd.. Čím více lidí se rozhodne pro opuštění Země v té době, tím pomaleji planeta Země, logicky, projde kvantovým skokem ve vědomí. I z tohoto důvodu bychom měli poděkovat za tuto nabídku a být si jisti, že všechno na planetě Zemi zvládneme sami. Tímto by bylo dodržené to, že cizí civilizace na tomto stupni rozvoje vědomí (hodně nízký stupeň rozvoje vědomí) se přestane vměšovat do života na jiné planetě. Tím, že bychom se rozhodli k životu jinde, na jiné planetě, jiné dimenzi, tímto bychom trvale odevzdali rozvoj našeho vlastního vědomí do rukou civilizace, která si s hledáním lásky rovněž neví rady. Tuto jejich nabídku opiči služby, možná také danajského daru, bychom měli jednoznačně odmítnout s poděkováním a ujištěním, že zůstáváme v centrálním srdci pevně ukotvení. Jakmile toto planeta Země ucítí, jakože okamžitě, odezva bude neuvěřitelně příjemná. Do poslední chvíle nám bude planeta Země dávat možnost svobodné volby. Já osobně Bogi se na toto období velmi těším. Ten kdo zůstane může u sebe čekat neskutečný skok na jiný level vědomí. O tomto novém stavu našeho bytí by se dali napsat celé knihy. Tedy žádné strachy Bogi, bude to nesmírně zajímavé v té době. Ten, kdo pracuje a připravuje se na tento svůj osobní kvantový skok ve vědomí, bude stran působení fyzických projevů planety Země, v bezpečí. V té době někteří lidé dosáhnou takového levelu vědomí, že, ikdyž kolem bude hořet, tryskat láva, země se bude třást, tito lidé budou velmi klidní i díky tomu, že fyzické tělo bude mít svoji ochranu. Je to rovněž na složité vysvětlování, ale tito lidé budou velkou oporou všem ostatním. Až v té chvílí a z očí do očí totální smrti a zkáze si uvědomíme, jací jedineční, ve skutečnosti, jsme. Musí to ale dojít skutečně až na podlahu. Já sám se vždycky sám sebe ptám, zda je toto AŽ TAKTO VŽDY NUTNÉ. Jde tady o skutečný prožitek sebe sama, je to jeden z důvodů, proč jsme tady.. Takže s radostí Bogi, není se čeho bát, bude to velkolepé.. 🙂

 6. Maroš napsal:

  Odporúčam – dokument o významnom nemeckom dôstojníkovi a medzinárodnom politikovi, o ktorom história mlčí! Človek s výnimočným zmyslom pre česť a vojnové strategické a mocenské súvislosti, odporca Hitlera, ktorý mohol v určitom období – nebyť lsti Goebelsa – Hitlera zvrhnúť a potlačiť nacistický režim – prenasledovaný Hitlerom nakoniec počas vynúteného exilu u Čankajšeka dopomohol spojencom a sovietom Hitlera poraziť – rodený vojak, ktorý budil rešpekt a úctu u svojich nepriateľov, a to aj napriek tomu, že im otvorene predpovedal porážku! V porovnaní s touto osobnosťou je nedávno mŕtvy vojnový štváč Mc’Caina obyčajný potkan!

  Názov dokumentu nezodpovedá obsahu dokumentu – ten, kto tento dokument takto pomenoval, zjavne nemá pojem o cti a priateľstve a teda ani o skutočnej zrade. Koho zradil? Svojho úhlavného nepriateľa Hitlera?

  „Nakoniec bol prijatý do kruhu nacistických vodcov – avšak oni do jeho kruhu nikdy nepatrili!“ – skutočný Sám vojak v poli!

  Dokument obsahuje až nedávno odtajnené informácie o pozadí kľúčových operácií 2. svetovej vojny! Bez tohto človeka všetko mohlo dopadnúť inak!!
  Walther Stennes: Hitlerův přítel i zrádce…Válečný dokument CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=9ZzeKM1YrSY

 7. Maroš napsal:

  Vývojové teórie o Zemi vychádzajú čisto z agnostickej materialistickej metódy – Zem je podľa nich len hmota – nie živá bytosť! Pokiaľ sa však dostaneme do bodu poznania a cítenia, že Zem je dielo tvorivej sily Najvyššieho – vývojové teórie – ako táto – stratia zmysel. Tak zbytočne svojím strachom, ani ľahostajnosťou, ani nevedomosťou – nepomáhajme napĺňať takúto víziu reality!
  https://technet.idnes.cz/fotogalerie-vzdalena-budoucnost-zeme-vesmir-lidstvo-p0y-/veda.aspx?c=A180907_172150_veda_hege

 8. Skvělý článek. Kéž by už dostali na frak.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.