Končíme, panstvo

…..velice zajímavý článek, skutečně stojí za přečtení a pouvažovat o psaném….

09:54

Končíme, panstvo!

 

V naší Ústavě se praví, že lid je zdrojem veškeré moci v zemi. Jelikož ovšem po roce 1989 se u nás prosadil systém, ve kterém hlavní roli hraje především síla peněz a tím pádem také vliv jejich držitelů, úměrně daný jejich množstvím, měl by se uvedený výrok zásadněji změnit. Ve své původní podobě již totiž dávno neplatí. Ústava by nově měla obsahovat výrok opírající se o společenskou realitu reprezentující panující systém

Současné ustanovení je v této situaci silně zavádějící. Mělo by nyní znít asi takto: “Zdrojem veškeré zásadní moci v této zemi jsou finanční prostředky. Ti kdo je drží, ovládají dění v zemi a to zejména prostřednictvím soukromých firem, politických stran a hnutí, orgánů státní správy a sdělovacích prostředků.“ Lid v dané situaci přirozeně ustoupil do pozadí a snaží se důstojně přežít v zemi, kde mu již téměř nic nepatří, když hodnoty vytvořené předchozími generacemi byly dílem pod cenou vyprodány, dílem rozdány do privátních rukou. Přičemž tento výprodej stále pokračuje a není zatím na obzoru žádná významná síla schopná tento stav změnit.

 

Nejen na Ukrajině vládnou oligarchové

 

Když na přelomu let 2013/2014 probíhal řízený převrat na Ukrajině, předháněli se nejrůznější publicisté, novináři, politici a další myslitelé v popisu této země, kde zdůrazňovali, že jde o typický stát řízený několika vlivnými oligarchy, kteří ožebračují a utlačují tamní obyvatelstvo. Ve své předposranosti a prodejnosti však nenašli odvahu, až na čestné výjimky, veřejně sdělit, že toto se netýkalo a netýká jen Ukrajiny, ale mnoha dalších zemí. Samozřejmě i včetně České republiky. I u nás vše podstatné ovlivňují a určují ze své vůle oligarchové. Dříve zejména skrze své prostředníky v politice a na dalších důležitých pozicích, dnes pro lepší ošetření vlastních zájmů raději někteří z nich do velké politiky sami vstupují. Zjistili zřejmě v praxi, že tato varianta je pro ně nejen levnější, ale i bezpečnější. Z tohoto pohledu je pak veškeré předvolební slovní brojení proti oligarchům ze strany sociální demokracie a dalších stran jen učebnicovým příkladem pokrytectví. Není žádným tajemstvím, že nejbohatší osoby mají velmi dobré kontakty prakticky ve všech parlamentních stranách, včetně komunistů. Staří dělničtí vůdci minulosti aby se v hrobě obraceli… Potřebná legislativa je šita na míru těch nejbohatších a v případě jejich podnikatelských neúspěchů vše vyrovná daňový poplatník. Sami oligarchové se často veřejně bijí v prsa a vyhlašují, kolik že oni sami údajně živí lidí, kteří by bez jejich blahosklonné péče dřeli bídu. Ostatně není třeba mít žádných iluzí o praktikách těchto osob v jejich podnikání. Stačí jen pár příkladů, nejde však rozhodně jen o Babiše nebo Bakalu:http://denikreferendum.cz/clanek/24892-analyza-ministerstvo-zivotniho-prostredi-pracuje-pro-agrofert

 

            http://denikreferendum.cz/clanek/24902-strach-a-smrad-v-kromerizi-ve-stinu-kmotra-z-agrofertu

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prace-ve-vlhku-a-chladu-Na-smeny-Za-14-tisic-Cizinci-vitani-Veseni-a-baleni-kurat-Hadejte-jmeno-kapitalisty-znate-ho-484960

 

Jestliže dle posledních údajů osm nejbohatších osob má majetek v takové hodnotě jako chudší polovina lidstva a tento trend se stále stupňuje, nevěstí to nic dobrého. Dnes je ve světě minimálně 12 milionů dolarových milionářů vlastnících celkem přes 46 bilionů dolarů. Z celosvětové populace tvoří tito lidé přibližně dvě desetiny procenta. Pravidla pro život na této zemi přitom určují převážně oni. Samostatnou kategorii potom tvoří dolaroví miliardáři. Jejich počet se odhaduje na přibližně 1500. Nejde přitom jen o pohádkové bohatství této mocné menšiny. Celkový roční HDP této planety činí dle různých zdrojů asi 75 bilionů dolarů. Značným problémem deformujícím světovou ekonomiku je podíl virtuálních peněz nekrytých žádnou reálnou hodnotou obíhajících každodenně všechny kontinenty. Tato částka není přesněji dostupná, přesto jde o ohromující cifru. Tento stav vyhovuje právě nejbohatší čtvrtině procenta, měřeno celkovou populací. Cíleně vyvolávané spekulace s měnami, cenami komodit obchodovanými přes burzy, krize některých odvětví, to vše je řízeno úzkou mocenskou skupinou s jediným cílem. Neustále zvyšovat bohatství soustředěné v rukou úzké skupiny oligarchů. Úměrně s touto akumulací bohatství do rukou hrstky miliardářů roste a stále poroste hněv zbídačených mas. Je otázkou času, kdy se dosud mlčící většina postaví na rozhodný odpor a o svá práva a důstojnost začne tvrdě a organizovaně bojovat. Což je v dnešní situaci jediná šance, kterak začít poměry viditelně měnit a nastoupit cestu skutečného rozvoje, ale i zachování snesitelných podmínek pro život nejen této, ale i budoucích generací na všech kontinentech.

 

Hlavní jistotou dneška plytký konzum a hry na demokracii

 

I u nás vznikla velmi bohatá vrstva, která si přivlastnila hodnoty, jež vytvořili a vytvářeji jiní. Tisíckrát může Babiš opakovat, že on sám živí tisíce lidí jako svých zaměstnanců. Nikoliv, pane Babiši. Ti lidé se živí sami, byť prací na panském. Ne každý může podnikat, zvláště když proti ostatním nezískal značnou konkurenční výhodu v podobě patřičných kontaktů a finančního zázemí. Právě zaměstnanci vytvářejí hodnoty, ze kterých profitují manažeři, řídící pracovníci a především vlastníci. Vy jste jen ovládl díky konexům a informacím pocházejícím většinou ještě z doby minulého režimu některé významné podniky. O žádné rovnosti šancí a etice podnikání zde vůbec nelze hovořit. Tedy lidé živí vás a vy je za to mnohdy velmi mizerně platíte. Mnozí jen skočili na špek v podobě stále opakované mantry, že prý je třeba řídit stát jako firmu. Komu to ovšem bude sloužit? Stačí se podívat na činnost největších našich oligarchů. V jejich podání znamená řídit stát jako firmu ovládnutí všech významných veřejných orgánů tak, aby vytvářely podmínky k maximalizaci soukromých zisků. O nic jiného nejde. Jako učebnicové příklady mohou sloužit praktiky (takticky nazvané jako podnikatelský záměr či strategie) novodobých uhlobaronů, solárních baronů nebo významného barona řepkového.

Hned po převratu začali lidé ovládající řízení státu systematicky umetat cestičku magnátům a bankéřům k jejich stále rostoucí prosperitě. Mnohé dříve plně konkurenceschopné státní podniky se na cestě k této, značně svérázně pojaté, prosperitě nechaly uměle zkrachovat. Další změnily vlastnickou strukturu. Bankovní sektor ovládly silné zahraniční společnosti. Dohledu nad strategickými surovinami, včetně rozvodných sítí, se stát do značné míry také vzdal. Lidu tak zbyla pouze iluze života ve svobodné a demokratické společnosti. Je nám přece často zdůrazňováno, že lidská práva občanská, sociální i politická, příslušné státní orgány všestranně chrání a nikdo nám je nemůže vzít. Můžeme chodit k volbám, kde je tak pestrá nabídka, že vybrat si své zástupce dokáže snad opravdu každý dospělý a svéprávný občan. Získaly jsme i další hodnoty dříve takřka neznámé. Můžeme tak například i cestovat po celém světě a nikdo nám nezakazuje jezdit ani na západ, ani na sever nebo na jih. Jen na východ se to tak nějak nedoporučuje, jelikož tam prý vládnou nebezpeční diktátoři ohrožující naši demokracii a její výdobytky. Kdo na to má, může se odstěhovat třeba do daňového ráje nebo si koupit pro strýčka příhodu pozemek na Měsíci, Marsu nebo Venuši. Dávno v minulosti zůstaly otravné fronty v obchodech, pořadníky na jízdní kola nebo auta či nedostatek zboží i tak základního jako jsou běžné hygienické potřeby. Dnes můžeme nakupovat téměř každý den v roce bez zábran třeba až do pozdních večerních hodin nebo rovnou až do padnutí. Jediným drobným omezením je obsah naší peněženky.

 

Dobře už bylo, hrozby narůstají a pasivní většina zatím jen netečně přihlíží

 

Veškeré nedostatky naší reálně kapitalistické vlasti jsou jen nutnou daní za svobodu a demokracii, jak nám moudré hlavy čas od času v pravidelných intervalech připomínají. Přesto to mnozí stále ještě nechápou a vzpomínají na staré dobré časy, kdy měl (nejen) dělník klid na práci, svoji důstojnost a jistotu, že obživu bude mít i zítra a neskončí na dlažbě, že ho nikdo nevyhodí z bytu a za celoživotní práci obdrží také důchod.

http://www.severoceskapravda.cz/index.php/historie/1219-nedělní-pohádka  

 

V naší vyspělé a ekonomicky výkonné společnosti mnozí ekonomové a politici naproti tomu zcela otevřeně veřejnosti sdělují, že ani celoživotní poctivá práce není zárukou důstojné penze a je prý proto nanejvýše nutné si na důchod pravidelně odkládat již od mládí aspoň dva tisíce každý měsíc. Pánové, zřejmě jen tak mimochodem, jaksi zapomněli dodat, že ne každý v této zemi má příjem vrcholového manažera, bankéře nebo poslance a dva tisíce měsíčně pro většinu lidí nejsou žádné drobné, které si mohou jen tak levou zadní pravidelně odložit na stáří. Kdo na to nemá, což je u nás většina a dožije se penze, zbydou mu prý jen oči pro pláč a státní penze podobající se více almužně, než důstojnému zajištění ve stáří.

Tváří v tvář dnešním poměrům se ani nelze divit lakonickému konstatování mnoha lidí o tom, že klidno, bezpečno a celkově docela dobře už bylo, ale mnozí to brali jako samozřejmost co přetrvá a o to více jsou znechuceni dnešními poměry. Není divu. Západní svět, kam jsme se po pádu železné opony ne zcela z vlastní vůle zařadili, ovládli arogantní šílenci hrající s touto civilizací ruskou ruletu a zmanipulované stádo pasivních příjemců veřejných lží jim ještě za jejich představení tleská. Prý si nemáme na co stěžovat. Patříme do společenství s  mocnými spojenci a ti nás, když půjde do tuhého, nenechají na holičkách. Opakování Mnichova nebo srpna 1968 prý zaručeně nehrozí. Nechtějí po nás přitom nic jiného, než platit výpalné za jejich ochranitelskou roli. Přitom pozorný pozorovatel veřejného dění a mezinárodních vztahů dobře ví, že rozhodně nejde o žádné ochranitelství. Ve hře jsou světovládné choutky jedné chřadnoucí, předlužené a degenerující velmoci. Ne všichni se totiž obludné moci a brutální síle podřídí. Snaží se nám vtloukat do hlavy, že jde o naši národní bezpečnost a ta je údajně čím dál dražší. Národní bezpečnost zaměnili kapitáni vojensko průmyslového komplexu za svoje stálé zisky a k nim potřebují ovládat čím dál více zdrojů po celém světě. Toto nelze realizovat jinak než násilnou změnou režimů v tzv. neposlušných státech. Těch není zrovna málo, a tak náklady přirozeně rostou. Mnozí to sice již pochopili a vyjadřují aspoň opatrný odstup od těchto zločinných praktik. Velká masa nakažená virem konzumu a povrchnosti však stále odmítá pochopit a přijmout odpovědnost nejen za dnešek, ale i uchování snesitelných životních podmínek pro další generace.

Dobrou taktikou dnešních vládců je mediální odvádění pozornosti od záležitostí podstatných k těm nevýznamným. K tomu slouží i dezinformace či přímo lhaní šířené veřejnými tlampači. Nejčastěji míří na údajné široce zaručené svobody a práva a také údajně vysokou a stále rostoucí životní úroveň. Máme se tak údajně dle různých statistik hlásaných pravidelně ČT i jinými kanály stále lépe, tak proč myslet už teď na soudobé hrozby, konflikty odehrávající se poměrně daleko od našich končin či nejistý důchod? Neustále narůstá majetek nejvyšších vrstev a naši oligarchové makající pro blaho země se jistě postarají, aby u nás nikdo na stará kolena neživořil někde pod mostem a nevybíral popelnice, aby zahnal hlad. I právo na minimální lékařskou péči by měl takovýto chuďas mít zaručeno, i kdyby si jej měl vzít do parády již rovnou patolog. Prostředků k tomu mají dost a dost. Snad v sobě najdou i kousek sociálního cítění s těmi, kteří v produktivním věku na jejich pohádkové jmění svým dílem pracovali. Bez práce prostých dělníků, prodavačů, popelářů, řidičů a mnoha dalších profesí, co vytvářejí svou prací podmínky pro růst bohatství našich mocných byznysmenů, by tito svých majetků těžko dosáhli. Má však smysl vyzývat tyto nezastupitelné sloupy naší společnosti k nějaké společenské odpovědnosti?

 

Společnost je nemocná a její problémy se stupňují

 

Náš stát ztratil díky činnosti polistopadových vlád postupně nejen obranyschopnost, potravinovou soběstačnost, silné postavení na východních trzích, včetně arabských zemí, ale také solidní tělesnou zdatnost mládeže, kvalitní kulturu a úctu k vlastní historii a významným osobnostem. Dnes a denně vidíme výrazný úpadek morálních hodnot projevující se například neúctou ke stáří. Veřejný prostor ovládla arogance a agrese, lhaní šířené sdělovacími prostředky a manipulace všeho druhu. Prodejní politici a ekonomové zcela podřídili fungování naší země potřebám nadnárodního kapitálu, sebevražedné poslušnosti vůči orgánům zločineckého vojenského paktu NATO a EU sloužící především mocenským zájmům Německa a Francie. V naší vládě sedí již několik let člověk, který zcela otevřeně zastává protičeské postoje a předseda vlády je takový slaboch, že nemá odvahu jej z vlády razantním způsobem vyprovodit:

http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/12611-nenapravitelny-ministr-herman-omlouva-sudetskou-vinu-nehistorickymi-nesmysly.aspx

 

http://www.novarepublika.cz/2017/04/hermanovo-evropanstvi-upozadene.html

 

Ministerstvo kultury pod vedením dobrého přítele našich milých krajanů se stalo i kádrovacím ústavem rozhodujícím o tom, kdo je a kdo není klasikem české literatury bez ohledu na skutečnou hodnotu díla:

http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2016/103-1-2016-6-ledna-2016/1013-jde-o-vic-nez-o-bezrucuv-dum

 

To, že ministerstvo kultury ovládli ideologové a hlupci je například viditelné také na zamítnutí památkové ochrany některých architektonicky významných budov z poválečné doby, kterých se v daném unikátním stylu mnohdy dochovalo jen několik. Nemluvě o naprosto nedostatečné podpoře mladým talentovaným tvůrcům či přístupu kompetentních orgánů k takovým žánrům jako je poezie. Nezájem. Ať vše vytřídí neviditelná ruka trhu. Proč podporovat okrajové žánry? Kdo chce číst poezii, ať si koupí klasiky někde v antikvariátu. Těch přece ještě stále máme dost, i když některé už zavřely krám a jiné se k tomu chystají. Důvod? Zavedení EET.

Žijeme v opravdu převratné době plné planého moralizování, relativizace hodnot, znevažování vlastních dějin, malování světlých zítřků pod vedením modrého praporu se žlutými hvězdičkami. Ozývají se i názory, že již samotný vznik Československa byl historickým omylem a proto je třeba jej aspoň nyní částečně napravit. Prý jsme v prvé řadě Evropané a teprve až potom Češi. Ohled na naše vlastní národní zájmy je potlačován, a ti kdo upozorňují na nebezpečnost tohoto vývoje, jsou okřikováni jako nezodpovědní ctitelé Putina a starých pořádků. Sehnat dnes dobrého a spolehlivého řemeslníka je často těžší než za tolik vysmívané a haněné totality.

Nezájem našich mocných o učňovské školství způsobil fatální nedostatek mladých lidí hlásících se na učební obory, což se viditelně projevuje například ve stavebnictví a strojírenství. Ze školství se stal dobrý byznys pro určité skupiny osob, které z jeho úpadku královsky profitují. Obrovský nárůst počtu vysokých škol, zejména těch soukromých, způsobil výrazné snížení studijních nároků vůči studujícím. Stále přitom i ve vzdělávání platí zejména v tom vysokoškolském jedna důležitá zásada: kde schází výběrovost a konkurence, schází přirozeně i kvalita. Na vysokou se dnes dostane bez větších problémů i průměrný středoškolák, což jistě není úplně v pořádku. Není to v zájmu dotyčných osob ani v zájmu společnosti. K čemu nám vlastně je zvyšující se množství mladých lidí s titulem? Vláda by měla naslouchat odborníkům, kteří dnešní školství znají z praxe a nikoliv teoretikům a nesmyslným příkazům z Bruselu. Systém dnes učitele nutí, aby byl úředníkem, manažerem, koordinátorem a bavičem pro znuděné studenty. A teprve až potom skutečně pedagogem, učícím své svěřence nejen potřebným vědomostem, ale také kritickému myšlení. Skutečně se vyplatí naslouchat lidem, kteří problematiku vzdělávání ze své vlastní praxe dokonale znají:

http://www.halonoviny.cz/articles/view/45253797

 

https://www.novinky.cz/komentare/433966-komentar-kdo-je-zly-a-kdo-je-hodny-vaclav-klaus-ml.html

 

http://www.severoceskapravda.cz/index.php/kam-jsme-se/1217-pro-pochopení-současnosti

 

Vláda podřízena zájmům a potřebám menšiny musí skončit

 

Naši prosperitu mají nově zachraňovat pracovníci z Ukrajiny a jiných rozvrácených zemí, aby jako levná pracovní síla spasili HDP a zisky velkých šéfů. Potýkáme se rovněž s nedostatkem lékařů i středního zdravotnického personálu. Zdravotnictví zatím ještě solidně funguje jen díky množství přesčasové práce naložené dlouhodobě na bedra zdravotníků a mizerným platům. Odpovědní činitelé nejsou tyto těžkosti schopni systematicky řešit a jejich kroky jsou až příliš často podobné hašení požáru děravým vědrem z vysychající studny.

Prostředky z rozvojových fondů EU jsou nezřídka chybně využity v oblastech, kde to často není tolik potřeba. Na druhé straně u nás schází už několik desetiletí systematicky plánovaná a realizovaná bytová výstavba pro většinu občanů s průměrnými příjmy. Tak, aby se nestali otroky, sypajícími do nenasytných chřtánů nikdy neuspokojených bankéřů většinu svého života značnou část svých příjmů za obyčejný panelákový byt. Rozvoj venkova zůstává také upozaďován především na úkor předražených a nepodařených velkoměstských projektů. Učebnicovým příkladem je hospodaření našeho hlavního města. Všichni ještě máme v živé paměti všechny ty do očí nejvíce bijící velké nákladné projekty, jež skončily obviněními řady politiků z mizerného nakládání s veřejnými prostředky a soudními dohrami. Politikové zcela rezignovali i na možnost zakládání státních podniků a podporu družstevnictví. Vše je podřízeno tomu, aby zisk vždy spolehlivě plynul na konta těch nejbohatších. Nemluvě o daňové zátěži a osobní zodpovědnosti za chybná rozhodnutí a mizerné zákony. Kvůli tomuto všemu naše země ztrácí již několik desetiletí mnohamiliardové hodnoty, zatímco oligarchové dál vykazují rekordní zisky přesně dle hesla zisk je vždy privátní, náklady na jeho dosažení jsou veřejné. A proto je třeba je rozdělit mezi obyčejné pracující, které naše elita nenazve jinak než jako hloupé socky, jimž stačí nasypat potřebné množství málo kvalitního zobu a granulí, naplnit obchody hromadami zbytečných dreků a přikovat je večer co večer do křesla sledováním napínavého nekonečného seriálu plného stupidních dialogů nebo senzačními zprávami ze života VIP osob či kulinářskými pořady, kde největší zábavou je, že jeden v kuchyni pro ostatní vaří a ti ostatní jej ve vedlejších místnostech pomlouvají, jak ubohý má byt a že ten kus žvance stejně nebude poživatelný. Ať se naše lidské zdroje posílí sledováním napínavého děje, než půjdou vykazovat vysokou pracovní produktivitu na panské. Situace je vážná, i když mnozí ještě stále nepochopili, o co jde. Nebo raději pochopit ani nechtějí. Jak dlouho ještě potrvá než nahromaděná frustrace a vztek lidí přeroste v otevřený konflikt s věčně lačnými mocipány, prolhanými preláty co vyměnili víru a morálku za cizí majetek a neschopnými osobami řídícími tento stát a udržujícími setrvalý stav vyhovující pouze úzké menšině?

 

 

Kolik času ještě zbývá k bodu zlomu?

 

Z historie dobře víme, že pravidelně přichází čas, kdy trpělivost lidí s nenažraností a arogancí nejbohatší vrstvy prostě skončí. Většinou nečekaně a s velmi rychlým spádem. Panovníci a další mocní, v minulosti například příslušníci královského dvora ve Francii nebo carská rodina Rusku, se o tom přesvědčili na vlastní kůži. Jejich konce jsou varováním pro současníky zastávající vysoké mocenské posty i dnes. Starý společenský řád je v opakujících se cyklech svržen a nastupuje nový. Často se to neobejde bez násilí, protože nahromaděný hněv potřebuje ventil. Nejsou jistě náhodou přibývající hlasy těch, kdo tvrdí, že rychle směřujeme k bodu zlomu, který stávající poměry zvrátí k nepoznání. Potom možná veškerá moc v zemi nebude patřit oligarchům, ale zase po čase lidu. Dějiny se opakují, jelikož lidé nejsou schopni poučení z minulosti. Ani dnes tolik vychvalovaná liberální demokracie hlásající ideologii lidských práv bez hranic, není žádným definitivním koncem dějin. Ostatně některé významné události z poslední doby jasně ukazují, že svět se mění a ne vždy dle přání těch, kdo si myslí, že dnešní poměry jsou tu a zůstanou v neměnné podobě na věčné časy.

Hodnoty jako vlastenectví, rodina nebo solidarita nahradily dnes pseudohodnoty vydávané za ctnosti. Mezi nimi převládá chamtivost, sobecký individualismus, konzum a zábava. Dnešní situace až příliš nápadně připomíná stav velkých a mocných říší minulosti v poslední dekádě před jejich rozpadem. Možná se opravdu blíží doba, kdy hlas lidu na adresu současných mocných zazní silně stručnou a všeříkající výzvou: Končíme, panstvo!

Zdroj (1)

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

16 komentářů

 1. jirik napsal:

  BBC: obyvatelé Východní Evropy si stěžují na „spiknutí“ výrobců potravin
  https://sptnkne.ws/eyU9
  „Ale Čechům, Slovákům, Polákům a Maďarům začíná docházet: obchodní značky mohou být stejné, ale obsah se liší“, uvádí autor.

  „Plechovka tuňáka stojí 1 euro. V Česku stojí kolem 1,5 euro. Ryby tady mají dobrou kvalitu — ne to, co prodávají do zahraničí“ řekl kupující z Česka Petr Zedínek v německém supermarketu. Poté vzal Čech z ledničky buřty. „Obsah masa: 87 %.

  „Zkuste najít takové párky v Česku“, pokračoval Zedínek. Petr a jeho rodina žijí v Modljanech, vesnici nedaleko od Teplic. Třikrát měsíčně jezdí přes hranici do Saska nakupovat. Dělá to nejen tato rodina: přibližně polovina aut na parkovišti má českou SPZ.

  • GrandTour napsal:

   BBC sú banda primitívov.Čechom,Slovákom a iným to dochádza už velmi dlho,no zatial to nikomu nehralo do kariet,tak to nebolo potrebné prepierať na verejnosti.
   A to že voči nám páni zo západu používajú tkúto podvodnícku taktiku vo všetkom len potvrdzuje že nikdy nemali,nemajú a nebudú mať s nami dobré úmysli. No najhoršie na tom je že nás zrádzajú naši vlastní ludia vo funciách. Ale kždý raz obrží účet…

 2. jirik napsal:

  Na vojenském cvičení v Estonsku došlo k třetímu incidentu za týden
  Obrněný transportér se zřítil do příkopu v průběhu mezinárodního cvičení za účasti členských zemí NATO a jejich spojenců v Estonsku. Oznámil to s odvoláním na místní departament policie v sobotu 20. května portál Stolitsa.ee. https://sptnkne.ws/ez3V

  ps: tak to vypadá, že ještě několik cvičení a NATO se zlikviduje samo……

  • jirik napsal:

   NATO pohrává svaly: v Rumunsku začínají velká cvičení aliance. Video
   https://sptnkne.ws/ezAs
   V Rumunsku začala rozsáhlá cvičení NATO.

   Podle legendy zdržují rumunská vojska nápor neznámého nepřítele, a pak ustupují na druhou obrannou čáru v očekávání posily. Ze vzduchu jim pomáhá letectvo amerického vojenského letectva. V nebi krouží stíhačky, je nasazeno velké transportní letadlo Hercules, na zemi útočí na nepřítele OT a protiletadlové komplexy.

 3. Rodo napsal:

  No bez bolesti a mnoha padlých hrdinů se to zastavení nenažranych oligarchu ze strany lidu neobejde nejhorší je že bezpečnostní složky ty padouchy budou bránit což je smutné bránit takové zlosyny co likvidují naši národnost naší historií a na místo aby tvořili lepší budoucnost pro naše děti nahrávají jen sobě a bankéřům do kapes jsme novodobí otroci jen úplně slepý tohle nevidí už aby co nejdříve nastal ten bod zlomu uz bylo dost aby námi ti rozežraní zbohatlíci pohrdali a dávali nám to na jevo svojí arogancí na každém kroku v práci v obchodních centrech a především na cestách se svými drahými auty jsou to naprostí bezcitní ubožáci na každou sviní se voda vaří dříve nebo později však ten džbán trpělivosti lidu jednou přeteče až už lidé nebudou mít co ztratit

 4. Nemám napsal:

  Všechno je v pořádku, voličům se to tak líbí

 5. jirik napsal:

  Česká státnost? Ještě dříve než od Sáma

  Poté začala diskuse. První se zeptal muž středního věku: „Proč v současnosti odvozujeme českou státnost od kmenového knížectví Václavova, proč nenavazujeme na československou státnost. A když už tedy jdeme do středověku, proč nejdeme ke Zlaté bule sicilské, kde byla česká státnost potvrzena. Proč ta historie je založena na legendách, a ne na historických pramenech?“

  „Ústava říká něco jiného,“ ujal se vysvětlování profesor Pavlíček. „Říká, že navazujeme na dobré tradice státnosti Koruny české a tradice státnosti československé. Ve státnosti bychom v souladu, ale myslím historicky nepřesně, odvozovali kořeny od Lucemburků a celé období přemyslovské je z toho vynecháno. Já jsem tuto formulaci kritizoval, že kořeny státnosti jsou mnohem delší. Trvalostí státnosti se ukazuje, že přes otřesy věků státnost vydržela. Ostatně český stát se vyznačuje i geograficky, že se v tom území vždycky pohyboval.“ V době první republiky se podle Pavlíčka hovořilo, že se česká státnost odvozuje od doby Sámovy a cyrilometodějské tradice. „K tomu se přikláněla i katolická církev třeba v tehdy vydaném Svatováclavském sborníku v roce 1929, kde se zdůrazňovalo, že cyrilometodějská tradice je tou tradicí, která zároveň spojuje východ a západ Evropy. Ve Svatováclavském sborníku, vydaném před několika lety, se to chápe jinak a jde se kupodivu mnohem hlouběji do minulosti. Uvádí, že státnost bychom měli vnímat přes knížete Václava jako navazování staré předkřesťanské tradice. To mýtické kamenné křeslo a lýkové střevíce, že toto všechno navazuje na mnohem starší tradice, které právě Václav v nastolovacím obřadu symbolizoval. Další historik také poukazuje na to, že zde bylo již dávno vytvořeno samostatné biskupství, které pak dohlíželo na samostatnou státnost.“
  http://www.novarepublika.cz/2017/05/desi-me-ze-stropnickeho-museji.html
  zdroj – parlamentní listy http://vool.cz/h7gIj

 6. Jara napsal:

  Česká státnost je odvozena od MORAVY a jejich Slovanských obyvatel,kteří ji osídlili už před 20.000 léty!!! Už jen název MORAVA je velmi starý,prastarý..Hovořilo se zde praslovanským a staroslověnským jazykem Slovanů.Když přišel Cyril s Metodějem,přišli,aby náš jazyk zkomolili.pohanili a poničili.BYL DOKONALY,tenkrát mnohem dokonalejší , než dnes! Energetické vibrace našeho jazyka byly velmi silné,měly sílu i léčebnou moc. Kdy se už konečně dozví většina lidí v ČR pravdu,kterou skrývá zločinecký Vatikán a jiní,jež zatajují a komolí naše dějiny,naši kulturu,naše slovanské Předky? Osobně jsem hrdý na svoji moravskou národnost i příslušnost k Českému státu,kam dnes Moravský ,,zbytek“ patří. Velmi si taky vážím moravské spisovatelky Jaroslavy Grobcové ze Štramberka,která tomuto tématu zasvětila několik svých knih.

  • mojemeno napsal:

   Navštevujete TARTARIU ? Prečo asi ? Slovania mali takisto, ako grécka mytológia vymyslených Bohov – pohanských Bohov ?! Veď pohanstvo je plne zakorenené v náboženstvách – modly, sochy, obrady, obety.. toto všetko sa protivi Bohu.

   Keby skutočne boli Bohovia ako je napr. Perún či Hékaté z ktorej spravila cirkev/ Vatikán modlu a bohyňu tzv. Pann Máriu, tak by nás nejako kontaktovali, alebo sa mýlim ? Ako mám veriť týmto predkom a Bohom, kedže nemajú záujem o moju spásu, život či osobný vzťah, ktorý ponúka Ježiš ?

   Vatikán dodnes tají 3. fatimské proroctvo.. alebo ho nahradilo iným.. kedže pôvodne malo 20 -25 riadkov a nie 3 strany textu.. vyzývalo v ňom samotnú cirkev, aby sa vzdalo zabíjania, moci, slávy, peňazi.. Samotnú cirkev označilo to proroctvo za šelmu, tak isto, ako je napísané v biblií – Na 7 pahorkoch – Rím (Vyjdi môj ľud z neho, aby si nemal zásluhu na ich skutkoch)

   Poprípade, iné zdroje uvádzajú, že Božia matka / nie panna Mária ale pravdepodobne Hékaté ?! sa zjavila ďeťom pod BUKOM (Bukvica – slovanských symbol..) Prečo asi prekrúcajú pravdu, boja sa židovské Boha, ktorého zaprel aj samotný Ježiš ???

   Prečo asi Ježiš zakázal ísť apoštolom na sever k pohanom a samaritánom ? Ale na druhu stranu sa obetoval aj za nás, lebo iba tak môžeme mať večný život, lebo vravel, že spoločným nepriateľom pohanov a židov je HRIECH.

   Proroctva od Sibyle , Nostradáma, Aloisa Irlmaiera, Kevin Mirasi, Vangy, Zjavenie Jána.. jedoducho všetky proroctvá varujú pred udalosťami ( možno naplánovanými židmi ? kto vie ) No maju spoločný cieľ a to je nové kráľovstvo, 1000 ročné kráľovstvo tu na zemi, očista/ obnova ..

   gradácia napätia sa stupňuje, ľudia vychádzajú z nevedomosti, majú vízie, sny.. na zemi, oblohe a vode sú čím ďalej viac znamení + vojny, katastrofy, kolaps.. to všetko predchádza koncu systému a začiatku nového (triedenie pliev od zŕn)

   Kde je teda pravda ? Je mnoho informácií, človek je už dezinformovaný a nevie čomu vlastne veriť, kedže 100 krát opakovaná lož je pravdou a dnešný model moderného človeka vedie iba k chamtivosti, sebeckosti, peniazom, individualizmus.. jednoducho tento chorý systém spravil s človeka nerozmýšľajúce roboty, ktoré majú vymedzené hranice hlúpimi zákonmi a sú manipulovaný náboženstvom/ strachom pred peklom.

   Našťastie, skutočný Ježiš nie je žiadne náboženstvo (manipulácia). On sa nevnucuje. Prišiel kvôli chorým a slabým.. my ostatný sa máme riadiť svedomím, ale kto nás spasí, kto zaplatí krvou naše viny, keď nie ON ? Samotná cirkev neverí v jeho dokonalú obetu na kríži 2000 rokov, aj samotný František to vyhlásil: „Jeho obeta bola , ľudsky povedané, nedokonalá“ Preto ani nikto neverí, že zomrel za nás, že už niet ďalšej nekrvavej obety.. neveria !!! žiju len pod strachom z pekla !!! cirkev zas z peňazí/ majetkov !!! Chorá doba, system padá.. nedaása zastaviť ten ich matrix.

   Ten čo hľadá pravdu, stále v nej nežije… veď čo je väčšia obeta, než z lásky, skutočnej lásky zomrieť/ obetovať sa za druhého ?? Boh musí byť nesmierna sila/ energia.. veď je všade okolo nás, v prírode vo vesmíre v ľudoch samotných.. to len cirkev ho uveznila do chrámov, obrazov, sôch, eucharistii.. Boh nechce byť uveznení.. My sme chrámom Ducha Sv. Čo to do pekla robia ? komu slúžia ty antikristi ????

   Strach je najsilnejšia zbraň (slabina), bráni človekovi skúmať/ ísť do pokušenia !

   • tomáš marný napsal:

    Milý moje meno,
    fatimské proroctví nemůže být Vatikánem oznámeno z jednoduchého důvodu. Byla tam řečena jedna věta, kterou se Vatikán ke všemu přizná. Jestli chcete vědět, co bylo řečeno, tak si to přečtěte níže. Jinak už dál nečtěte.

    Třetí fatimské proroctví praví jednoduchou pravdu, kterou lidé nechtějí znát a ani slyšet. Mnozí už prokoukli a pochopili, právě v dnešní době, věta zní. Církev neslouží bohu ale ďáblu…..
    tm

    • mojemeno napsal:

     Pozor, nemožno všetky cirkvi hadzať do jedného vreca.. Vatikán si podmanil väčšinu, no mnohý sa odlúčili.. no napriek tomu, žiadna jedinečná, dokonalá cirkev neexistuje, najbližšie ku Kristovi je na Floride. Neviem už presný názov tej cirkvi, ale tá jediná tvorí pozostatok posledných skutočných kresťanov. Tu to bolo totálne vyhubené, scenzúrované, popohančené.

     A samozrjeme ani ma to neprekvapuje, presne to proroctvo opisuje Jánovo zjavenie apokalypsi, poukazuje na prvú šelmu/ antikrista Františka. Ich kalichy sú plné krvi nevynních v Kristovi.

     Keby vážne bude každý súdení/ nielen sprasení krvou Kristovou.. tak potom nikto za tých 2000 rokov nebude mať večný život s Bohom/ v raji.. všetci klamali, rad za radom a takisto mnohý slepo následovali, no bohužiaľ je mi do plaču, kedže nemôžem ovlivniť ani najbližších s tým, že im uvediem varovanie z biblie alebo proroka.. Jednoducho ani kňaz sa s vami o tom nebude rozprávať, lebo vie.. že Cirkev je tá opisovaná šelma.. že ona za všetkým tým stojí 🙁

     Máme bludy a tak to aj vyzera, čím ďalej sú kostoly pustejšie, za 10 rokov, ktoré by mohli ešte nastať, by už tu boli len mešity. Veď 2035 Rím bude pod nadvládou Islámu/ Kalifátu. Čo čakáme ?.. veď sa len prizeráme so založenými rukami, história sa opakuje, dej pokračuje no opona už padá.

  • mojemeno napsal:

   Božia matka pod Bukom (bukvica).. nedokážem už viac zadržať ruku svojho syna Perúna ?! Aj to by ohrozilo celú cirkev / vieru kresťanov ?

   Kto sa snaží s nami manipulovať, kto je falošný prorok, nie je to len posledný pápež František a USA, ako druhá šelma pred nastolením NWO, čipovaným, jednotným náboženstvom, menou, systémom ??

   Ježiš vravel, že pred koncom naších čias bude mnoho falošných prorokov, učiteľov, zvodcov.. prečo sa to deje teraz ? (sme posledná generácia – 70 rokov – ofic. vznik štátu Izrael) číslo 7 je dokonalé – symbolické. 888 – Ježišove číslo, 666 – číslo človeka/ satana.

   Falošného proroka spoznáš podľa toho, aké ovocie prináša – Dobrý strom, nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom zas dobré ovocie ! Ja to už vidím, kto sa snaží zničiť život, kto podporuje riadenú migráciu, kto podporueje max. jedno dieťa, kto podporuje islámistov, židov a chce spojiť v spolupráci s druhou šelmou (USA – obma ?!?!) všetky náboženstva, kto chce jednotu vo všetkom.. takisto rovnosť všetkých.. je to antikrist františek ( iné zdroje uvádzaju obamu, ktorý sa vráti po Trumpovom atentáte ?!, alebo žeby britský princ ?

 7. Pavel napsal:

  Příteli na Ukrajině nevládnou oligarchové ani ukrajinský lid. Ukrajině vládnou USA prostřednictvím nastrčených loutek – viz tento rozhovor Nikolaje Starikova – https://www.youtube.com/watch?v=BooiVypT2m0&t=248s

 8. jirik napsal:

  Manila, Filipíny (AP) — Filipíny už nebudou přijímat nové granty od Evropské unie obnášející přes 250 milionů euro, řekli ve čtvrtek jejich činitelé, což jsou peníze na rozvojové projekty v této zemi.

  Delegace EU v Manile řekla, že ji filipínská vláda o tomto rozhodnutí informovala ve středu, museli ale ještě počkat, až obdrží písemnou nótu. Výkonný tajemník Salvador Medialdea v textu odpovídajícím Associated Press uvedl, že tento krok „je má odradit, aby se nevměšovali do našich vnitřních záležitostí.“
  http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10396-eu-sankce-filipiny-pomoc-vnizrni-zalezitosti

 9. jirik napsal:

  Trocha z IT –
  Jak jednoduše přelstít kontrolu duhovky na Samsung Galaxy S8
  https://www.root.cz/zpravicky/jak-jednoduse-prelstit-kontrolu-duhovky-na-samsung-galaxy-s8/
  V úterý německý Chaos Computer Club dokázal překonat scanner duhovky na Samsung Galaxy S8. Stačila k tomu digitální fotografie na střední vzdálenost. Protože scanner funguje v infračervené oblasti, byl použit režim noční fotografie.

  Obrázek duhovky byl vytištěn na laserové tiskárně, shodou okolností šlo o tiskárnu Samsung. Poté položíte kontaktní čočku na vytištěný obrázek a Samsung Galaxy S8 se ochotně otevře.
  ——
  V úterý Microsoft oznámil, že vydá speciální verzi Windows 10 Enterprise Edition pro Čínu, bude se jmenovat Windows 10 China Government Edition. Tato verze může být používána vládou a státními podniky a ukončuje patovou situaci, kdy čínská vláda žádala větší bezpečnost a kontrolu nad daty.

  V čínské verzi Windows 10 nebude OneDrive, bude možné ovládat telemetrii a aktualizace a povoleny budou čínské šifry.
  https://www.root.cz/zpravicky/microsoft-vyda-specialni-cinske-vladni-windows-10/
  —-
  Foto: Znovuzrozená Nokia 3310 se začíná prodávat v ČR. Jak vypadá?
  https://www.lupa.cz/aktuality/foto-znovuzrozena-nokia-3310-se-zacina-prodavat-v-cr-jak-vypada/

Napsat komentář: mojemeno Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..