Kontaktér Simon Parkes a jeho neuvěřitelné svědectví o agendě reptiliánů (3/3)

 

Reportér: Na čem je založen vztah mezi mantidy a reptiliány?

Simon Parkes: Začalo to tak, že se reptiliáni rozhodli navštívit Zemi, aniž by jim v tom někdo mohl zabránit. A faktem je, že tehdy žádná taková síla, která by je zastavit mohla, zkrátka nebyla nebo nezakročila. Mantidové mají k Zemi a všem bytostem na ní neuvěřitelně silné pouto. A díky tomu měli i dobrý důvod nezůstávat stranou, nenechat se reptiliány vytlačit. Mantidové se tehdy rozhodli, že s některými interakcemi s reptiliány budou souhlasit, nicméně s jistými lidmi budou spolupracovat na dosažení svých vlastních cílů. Jinými slovy, když si reptiliáni pro své účely vybrali například sto lidí, mantidové přišli a řekli: „S pěti z nich chceme navázat kontakt my. Vyjímáme je z vašeho programu a zařazujeme do toho svého.“ Mantidové tedy začali používat reptiliány a jejich program jako takový filtr. Reptiliáni si dělali, co chtěli, ale bylo zde pár jedinců, které si mantidové vybrali pro své vlastní cíle. Kde k tomu berou dostatečný vliv? Ve čtvrté dimenzi jsou mantidové bráni za jakési „rozhodčí“. Mantidové jsou rasa, na kterou se obrátíte v případě, že máte nějaký problém. Všichni podepsali protokol, že se budou rozhodnutími mantidů řídit. Takže mantidové činí rozhodnutí, taková jsou pravidla.

V roce 1971 jsem se zúčastnil iniciačního programu mantidů, musel jsem podstoupit řadu testů, které měli ověřit, zda jsem schopen činit rozhodnutí. Činit správná rozhodnutí. Tedy dohoda mezi reptiliány a mantidy je dohodou pracovní, avšak do stanoveného bodu. Tyto rasy se však kompletně rozcházejí v tom, co ve skutečnosti s lidstvem dělají.

Reportér: Co se týče „rozchodu“ těchto dvou ras, bylo to vzájemné, nebo ho zapříčinila určitá událost? Lze označit nějaký bod, kdy se začaly rozcházet?

Simon Parkes: Bylo to vzájemné, nicméně bod zlomu nastal v prosinci roku 2012 – když nadešlo toto období, vypršel čas pro uskutečnění mnoha, opravdu mnoha věcí. Mantidové si proto řekli, že nadešel čas pro druhou fázi jejich operace, o které nikdo jiný nevěděl. Tehdy na tom reptiliáni nebyli úplně dobře a neměli zdroje na to, aby se pokusili odporovat. Mantidové tak byli jednoduše ponecháni, aby si dělali, co sami chtějí.

Reportér: Mary hovořila o jakési reptiliánské bariéře, která zabraňuje duším, aby opustily planetu. Jedná se o analogii pro naše vědomí? Ve smyslu, že se dostaneme nad pomyslnou bariéru, jakmile se staneme vědomými? Nebo se jedná o nějakou fyzickou bariéru či síť, která zabraňuje duším odcházet a reinkarnovat se jinde, než na naší planetě?

Simon Parkes: Existuje přístroj, který vytváří síť, o které hovoříte. Je fyzický. Vytváří kolem Země energetické pole. Použil jste celkem vhodné slovo, já tomu říkám mřížka, ale síť je trefné a pravděpodobně i vhodnější pojmenování, protože mnoho výzkumníků si to, o čem nyní hovoříme, plete s energetickou mřížkou, která je Zemi přirozená. My však nyní hovoříme o uměle vytvářené mřížce, která je generována okolo planety fyzickými zařízeními. Tato zařízení generují neviditelné energetické pole, která brání odchodu duší z planety. Rovněž však brání všem duším, aby na naši planetu vstoupily. Duším je vymazána paměť a jsou umístěny do dalších těl. Důvod tohoto opatření je velice prostý. Vezměme si velkého muže, Alberta Einsteina. Představte si Alberta Einsteina, že se dožil 90 let, zemřel, reinkarnoval se do dalšího těla a pamatoval si všechny experimenty, které kdy udělal. To bychom za tři životy Alberta Einsteina mohli jezdit na Jupiter autobusem. Chápete jak to myslím. Byl by schopen obrovských objevů, kdyby nezačínal pořád dokola od znova. Když chcete udržet lidstvo pod kontrolou, nesmíte mu dovolit, aby si pamatovalo své minulé životy, protože by vás předběhlo. Protože lidé jsou úžasné bytosti a přesně to by se stalo.

 

 

Někdy se to však u duše zcela nepodaří. Mluvil jsem o tom na jedné z minulých konferencí. Byl jsem svědkem toho, jak přede mnou pětiletý chlapec zahrál na klavír Beethovena, a to bez not. Jak může být pětileté dítě mistrem v šachu nebo ve hře na klavír? Důvodem těchto „zázraků“ je jednoduše to, že se do těl těchto dětí inkarnovaly duše, které neměly kompletně vymazané vzpomínky. Nazýváme je „dětskými génii“, avšak pravda je prostá, nicméně, věda si ji nechce přiznat. Takže to není neprůstřelné, existují lidé, jejichž paměť nebyla kompletně smazána.

Reportér: Jaký je rozdíl mezi duší a DNA?

Simon Parkes: V novém světě panuje, co se týče vláken DNA, poněkud zmatek. Lidé si představují fyzická vlákna DNA, která rostou v jejich tělech. Nechápou však to, že se jedná o energetická vlákna, která v nich rostou, ne fyzická. Jsou to energetická vlákna DNA a není jich 12, ve skutečnosti jich potřebujeme 13. Celé DNA je vlastně paměť. Paměť konkrétního jedince, ale i celé jeho rasy.

Pokud se na DNA  určitým způsobem správně „napojíte“, dokáže produkovat obrazy i video-film, jelikož DNA rovná se paměť. DNA je historií jednotlivce, ale je více než to, je to zapouzdřená historie celé rasy. Pouze pokud toto získáte zpět, získáte zpět celý potenciál své DNA, získáte rovněž to, co jste ztratili. Lidská rasa je velmi stará. Máme dary, které jsou nám vlastní, a které mohou být aktivovány pouze prostřednictvím naší DNA. Jakmile bude tato DNA zaktivována, vrátí se nám paměť a znovu objevíme, kdo jsme. To je klíč k našemu vzestupu. Nikdy jsem příliš nebyl na pojetí vzestupu, jak ho prezentuje New Age, nicméně, pro lidi je esenciální to, aby se vrátili k tomu, čím vždycky byli. Věznitelé nechtějí, aby se vězni stali většími, než jsou oni sami. A o tom celá ta hra je.

Reportér: Můžete nám něco říci o tom, jaké prostředky reptiliáni používají k manipulaci a kontrole člověka?

Simon Parkes: Záleží na tom, jakou roli ten člověk má, jaká je jeho práce, jakého je pohlaví a zda již s nimi byl v kontaktu. Rozumějte, většina reptiliánů se na lidi dívá jako na tu nejspodnější spodinu. Když poprvé jednají s armádou, podřizuje se vše tzv. protokolu první interakce, kdy se jim lidé prvně musí poklonit. Při dalších interakcích to již opakovat nemusí, protože již ukázali svoji podřízenost vůči nim. Když se podíváte na velice bohaté, staré a vlivné rodiny, reptiliáni se na ně nedívají jako na sobě rovné, ale jako na „pomazané“. Pomazaní mocností se obecně klanět nemusejí. Například při jednání s Rothschildy bude reptilián sedět v krásném vyřezávaném křesle, trůnu, chcete-li, a kolem něj rodina Rothschildů. Nemusí se poklonit rovnou, ačkoli při následném ceremoniálu proběhne chvíle, kdy se mu budou klanět. Je to však velice, velice vzácné, aby reptilián přišel k někomu do domu. Musí to být skutečně důležitý jedinec, či důležitá skupina lidí, aby to vyžadovalo interakci z tak „vysokých kruhů“.

Jak říkám, záleží na tom, co pro ně ten člověk znamená, co znamená pro lidstvo. Mají něco, co by se asi dalo nazvat strojem času, který předpovídá možnou budoucnost toho, co který člověk vykoná. A když je někdo vyhodnocen jako možná hrozba, pokusí se dostat do jeho blízkosti a poslat ho na jinou kolej, na jinou cestu životem. Pokusí se změnit jeho osud. Na planetě existuje mnoho a mnoho mužů a žen, kteří by, pokud by naplnili svůj osud, byli pro lidstvo neuvěřitelně prospěšní. To, o co se tedy systém pokusí, je najít jakýkoli způsob, jak nenechat člověka přemýšlet o sobě a svém životě.

Reportér: O této „válce“ jsem již něco věděl, ale netušil jsem, že existuje určitá spolupráce mezi plejáďany a reptiliány. Mohl byste nám prosím na toto téma prozradit více?

Simon Parkes: Jedná se o odnož plejáďanů. Vždy jsem veřejně říkal, že plejáďané jsou ve skutečnosti neuvěřitelně bojovní. Jsou jediným humanoidním druhem, který úspěšně odrazil reptiliány, ostatní lidské druhy, lyřané nebo syriané, byly reptiliány absolutně poraženy. Plejáďané si však skutečně osvojili umění války, věří v oběti, takže zatímco lyřané nebo syriané na oběti úplně nejsou, ale plejáďané se obětují, pokud tato oběť pomůže zlikvidovat desetkrát více nepřátel. Jde o to, že plejáďané jsou lidský druh. Ve skutečnosti jsou „vyšší lidé“, než jsou lidé na Zemi. Pozemšťané jsou, bohužel, nejnižší stupeň lidstva, ale to je proto, že jsme technicky vzato nová rasa, jak jsme si již řekli.

 

 

Existuje tedy odnož, která pracuje s reptiliány, ale tak je tomu u každé frakce. U všech se objeví se odpadlické skupiny. Ať už na základě svobodné volby nebo z donucení. Nicméně, drtivá většina plejáďanů absolutně nenávidí reptiliány, opovrhuje jimi a je s nimi konstantně ve válce. Hovoříme tedy o malém fragmentované skupině plejáďanů, kteří byli vyhnáni jejich vlastní vládou a tak šli a připojili se k někomu jinému. Takže ano, jsou plejáďané, co spolupracují s reptiliány, ale není jich mnoho. Jsou pro ně velice cenní, protože mají humanoidní vzhled. Lépe se vám získává důvěra jistých lidí, pokud jako člověk vypadáte.

Reportér: Takže o čem tedy ta válka vlastně je?

Simon Parkes: Jedná se o osud lidstva. Je to doslova o tom, zda se lidem podaří přežít a vyvinout se, stát se tím, čím bychom mohli a měli být, nebo zda zůstaneme v tom samém bodu, ve kterém se nacházíme teď. Mění se technologie, máme menší mobily, koně jsme vyměnili za auto, ale co se ve skutečnosti změnilo? Vůbec nic. Nalháváme si, že tu existuje jakýsi vývoj, ale je to jen iluze. Pořád jsme všichni pouze vězni.

Tato válka zuří nad Zemí, na Zemi i pod Zemí. Energeticky skrze mysli všech lidí na planetě. A doslova – za účelem prolomení otroctví, ve kterém žijeme. Lidé jsou zotročeni, ale systém běží už tak dlouho a je tak chytrý, že to většina lidí nechápe, nevnímá to. Nechápe, co a jak je tu vězní, v čem jsou chyceni, jak jsou obelháváni.

Nicméně, poslední dobou se trochu probouzejí, proto jsou nyní alternativní média tak úspěšná. V současné době proběhly dva meetingy v NSA, jednomu z nich předsedal Obama, kde se seriózně diskutovalo o blokování všech médií kromě těch, která jsou schválena. Technická zpráva z těchto meetingů uvádí, že Spojené státy americké mohou zabránit jakékoli internetové komunikaci, takže by v podstatě mohly v reálném čase blokovat všechny alternativní zpravodajské společnosti či organizace. Na domácím trhu by mohly blokovat kompletně všechno. Problém byl v odezvě, díky které se k tomuto opatření nepřistoupilo. Lidé chtějí svobodu slova.

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

10
Komentujte

avatar
5 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Maroštomáš marnýČESKÝ LEVnoro Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší
Upozornit na
noro
Host
noro

hned k ziaciatku clanku mam poznamku…z predosleho clanku > Reptiliani zastavaju status quo, oni su najvaac, ale pozor… „Takže mantidové činí rozhodnutí, taková jsou pravidla.“, ooha, takze chudatka reptilka zrazu bez vplivu. Zvlastne si to protirecii. V dalsom odstavci sa pise ze duse su tu uveznene pristrojmi. Nuz, co sa tam pise si overit nemozme ze ano. Bol som vcera na mesiaci, nemozem to dokazat bo smart som si zabudol doma, ale verte mi lebo hovorim o niecom nepredstavitelnom. Tak asi tak. Dalsia vaaznost, reptil maju stroj casu a tym vsetko kontroluju. A preto posluchaju Mantidov, lebo s tym strojom… Číst vice »

tomáš marný
Admin

Milý noro alebo ak sa voláte…..
bylo by dobré, kdybyste se podíval na film Správci osudu a tam pochopíte mnohé. Pokud zde netrolíte, jako že asi ano, tak název, který jste si dal do vašeho mejlíku, také symbolicky, tak hovoří za vše. Je zbytečné Váš koment vůbec číst, protože nečtete mezi řádky a nechápete souvislosti.
Přečtěte si Davida Ickeho a poslechněte si jeho videa, pokud rozumíte anglicky, a možná příště nenapíšete takový „odborný posudek“, račte rozumět při Vašem vzdělání…..
tm

noro
Host
noro

Dakujem Tomas za vas prispevok, tych videi som videl uz mnoho verte mi. Netrvrdim ze tieto veci su blud. Zdroj z ktoreho tento clanok bol prelozeny si vyslovne ziada otazky ak ho citame a nie hltame. Takisto je vzdy dobre oboznamit a s inym pohladom na vec, pretoze moze vyvolat otazky, kotre mozu byt prospesne. Pokial si dobre pametam tak som nesuhlasil so zverejnenim svojej mailovej adresy, ci skor nemate nikde uvedene ze tak ucinite a ze mailovka bude viditelna pre tretie strany. Nevidim totiz nikde na Vasej stranke zmluvne podmienky pre psispievatelov diskusie, jej pravidla a vymedzenia, cize cele… Číst vice »

tomáš marný
Admin

Milý noro, GDPR je jeden veliký blud. Bylo by dobré si uvědomit následující větu, která platí ve všech směrech a týká se všeho. CO SE OHRANIČUJE, TO SE OMEZUJE, CO SE OMEZUJE, TO SE LIKVIDUJE. Likvidují celou bílou rasu a celou slovanskou rasu kompletně s EVROPOU. A HLAVNĚ S NĚMECKÝM NÁRODEM JAK ŘÍKAL KARDINÁL JUDAS. Snad tohle chápete. Není zde podjatost ani zaujatost, ale je důležité se držet faktů. Jakákoliv důležitá data najdete třeba na vývěsních tabulích JUSTICE.CZ, kde máte veškeré adresy, rodné čísla, mnohdy i telefony a jiná citlivá důležitá data. Pro ty zločince asi GDPR neplatí????? Je to… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

Noro + Tomáši/Tomáši + Noro! Keďže možno ja som z vás ten najkonfliktnejší, dovolím si zopár konštruktívnych „napomenutí“: 1/ Treba si začať uvedomovať, že každý z nás vychádzame z určitej paradigmy myslenia – doslova indoktrinácie! Teda – o 99% informácií vôbec neuvažujeme, či áno, alebo nie – stačí, že „takto to vysvetľujú autority“! Bodka! Teda – to, čo nás posúva k vedomostiam, nie je SKEPSA vychádzajúcej z opačnej paradigmy – boh existuje – boh neexistuje, ale z hlbšieho zamyslenia a z overovania si informácií. Jedna z paradigiem je v tom, že politikom veríme automaticky ako lekárom! A kam to v… Číst vice »

tomáš marný
Admin

A ještě malý dodatek pro noro:
Chtěl jsem tím vyjádřit, že si touto cestou zbytečné diskuze VŠICHNI kopeme svůj vlastní HROB a k tomu si ještě brousíme a zkrášlujeme NÁHROBNÍ KÁMEN. Přesně do tohoto konce vše vede. A nebude už otázka jako v nadčasové skladbě Katapultu „a co děti mají si kde hrát“
https://youtu.be/XW3ajLWzHpE
Spíše dnes platí: A CO NAŠE DĚTI, BUDOU MÍT KDE ŽÍT?????
SOUVISLOSTÍ JE MNOHO. Pokud se budeme zabývat kritikou věcí, které nemůžete vyvrátit a ani potvrdit, je potom zbytečné o čemkoliv diskutovat.
Toš tak…..
Přeji Vám taky krásný den….
tm

tomáš marný
Admin

Milý noro, GDPR je jeden veliký blud. Bylo by dobré si uvědomit následující větu, která platí ve všech směrech a týká se všeho. CO SE OHRANIČUJE, TO SE OMEZUJE, CO SE OMEZUJE, TO SE LIKVIDUJE. Likvidují celou bílou rasu a celou slovanskou rasu kompletně s EVROPOU. A HLAVNĚ S NĚMECKÝM NÁRODEM JAK ŘÍKAL KARDINÁL JUDAS. Snad tohle chápete. Není zde podjatost ani zaujatost, ale je důležité se držet faktů. Jakákoliv důležitá data najdete třeba na vývěsních tabulích JUSTICE.CZ, kde máte veškeré adresy, rodné čísla, mnohdy i telefony a jiná citlivá důležitá data. Pro ty zločince asi GDPR neplatí????? Je to… Číst vice »

ČESKÝ LEV
Host
ČESKÝ LEV

Potvrzuji.S tou reinkarnací je to přesně tak,jak je zde popsáno.
Dál jsem se ještě nedostal 🙂

Maroš
Host
Maroš

Na záver tejto série video /pre starších kvôli ruštine, ale čo už / o genetike ľudí, reptiliánov a modrej krvi – prečo „musíme“ pestovať a jesť to čo jeme! Odporúčam všetky videá série Zem do začiatkov Čias 6 /Relígia, viera alebo poznanie/ klonovanie po biblicky ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕНИ 6 / РЕЛИГИЯ, ВЕРА ИЛИ ЗНАНИЯ / КЛОНИРОВАНИЕ ПО БИБЛЕЙСКИ https://www.youtube.com/watch?v=BqoHmo16cro KONTEXT – o týždeň – 22. septembra 2018 – máme Nový rok 7527 – počítaný od uzatvorenia Veľkého mieru v Ázii po vojne bielych plemien so žltými reptiloidnými plemenami v Hviezdnom chráme, na základe ktorého bola začatá aj výstavba Veľkého… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

Bývalý 77-ročný príslušník tajnej služby rozpovedal všetky tajnosti o reptiloidoch, keď pochopil, že už nemá čo stratiť – interwiev v angličtine – ruské titulky.
Poznámka – byť profesionál až za hrob – ako kto, ale treba myslieť práve na tú profesionalitu – takže k info stále s odstupom…
Бывший сотрудник спецслужб выложил все секреты о рептилоидах когда понял что нечего терять
https://www.youtube.com/watch?v=mtd9gZ3YwBc