Kontaktér Simon Parkes a jeho neuvěřitelné svědectví o agendě reptiliánů (3/3)

 

Reportér: Na čem je založen vztah mezi mantidy a reptiliány?

Simon Parkes: Začalo to tak, že se reptiliáni rozhodli navštívit Zemi, aniž by jim v tom někdo mohl zabránit. A faktem je, že tehdy žádná taková síla, která by je zastavit mohla, zkrátka nebyla nebo nezakročila. Mantidové mají k Zemi a všem bytostem na ní neuvěřitelně silné pouto. A díky tomu měli i dobrý důvod nezůstávat stranou, nenechat se reptiliány vytlačit. Mantidové se tehdy rozhodli, že s některými interakcemi s reptiliány budou souhlasit, nicméně s jistými lidmi budou spolupracovat na dosažení svých vlastních cílů. Jinými slovy, když si reptiliáni pro své účely vybrali například sto lidí, mantidové přišli a řekli: „S pěti z nich chceme navázat kontakt my. Vyjímáme je z vašeho programu a zařazujeme do toho svého.“ Mantidové tedy začali používat reptiliány a jejich program jako takový filtr. Reptiliáni si dělali, co chtěli, ale bylo zde pár jedinců, které si mantidové vybrali pro své vlastní cíle. Kde k tomu berou dostatečný vliv? Ve čtvrté dimenzi jsou mantidové bráni za jakési „rozhodčí“. Mantidové jsou rasa, na kterou se obrátíte v případě, že máte nějaký problém. Všichni podepsali protokol, že se budou rozhodnutími mantidů řídit. Takže mantidové činí rozhodnutí, taková jsou pravidla.

V roce 1971 jsem se zúčastnil iniciačního programu mantidů, musel jsem podstoupit řadu testů, které měli ověřit, zda jsem schopen činit rozhodnutí. Činit správná rozhodnutí. Tedy dohoda mezi reptiliány a mantidy je dohodou pracovní, avšak do stanoveného bodu. Tyto rasy se však kompletně rozcházejí v tom, co ve skutečnosti s lidstvem dělají.

Reportér: Co se týče „rozchodu“ těchto dvou ras, bylo to vzájemné, nebo ho zapříčinila určitá událost? Lze označit nějaký bod, kdy se začaly rozcházet?

Simon Parkes: Bylo to vzájemné, nicméně bod zlomu nastal v prosinci roku 2012 – když nadešlo toto období, vypršel čas pro uskutečnění mnoha, opravdu mnoha věcí. Mantidové si proto řekli, že nadešel čas pro druhou fázi jejich operace, o které nikdo jiný nevěděl. Tehdy na tom reptiliáni nebyli úplně dobře a neměli zdroje na to, aby se pokusili odporovat. Mantidové tak byli jednoduše ponecháni, aby si dělali, co sami chtějí.

Reportér: Mary hovořila o jakési reptiliánské bariéře, která zabraňuje duším, aby opustily planetu. Jedná se o analogii pro naše vědomí? Ve smyslu, že se dostaneme nad pomyslnou bariéru, jakmile se staneme vědomými? Nebo se jedná o nějakou fyzickou bariéru či síť, která zabraňuje duším odcházet a reinkarnovat se jinde, než na naší planetě?

Simon Parkes: Existuje přístroj, který vytváří síť, o které hovoříte. Je fyzický. Vytváří kolem Země energetické pole. Použil jste celkem vhodné slovo, já tomu říkám mřížka, ale síť je trefné a pravděpodobně i vhodnější pojmenování, protože mnoho výzkumníků si to, o čem nyní hovoříme, plete s energetickou mřížkou, která je Zemi přirozená. My však nyní hovoříme o uměle vytvářené mřížce, která je generována okolo planety fyzickými zařízeními. Tato zařízení generují neviditelné energetické pole, která brání odchodu duší z planety. Rovněž však brání všem duším, aby na naši planetu vstoupily. Duším je vymazána paměť a jsou umístěny do dalších těl. Důvod tohoto opatření je velice prostý. Vezměme si velkého muže, Alberta Einsteina. Představte si Alberta Einsteina, že se dožil 90 let, zemřel, reinkarnoval se do dalšího těla a pamatoval si všechny experimenty, které kdy udělal. To bychom za tři životy Alberta Einsteina mohli jezdit na Jupiter autobusem. Chápete jak to myslím. Byl by schopen obrovských objevů, kdyby nezačínal pořád dokola od znova. Když chcete udržet lidstvo pod kontrolou, nesmíte mu dovolit, aby si pamatovalo své minulé životy, protože by vás předběhlo. Protože lidé jsou úžasné bytosti a přesně to by se stalo.

 

 

Někdy se to však u duše zcela nepodaří. Mluvil jsem o tom na jedné z minulých konferencí. Byl jsem svědkem toho, jak přede mnou pětiletý chlapec zahrál na klavír Beethovena, a to bez not. Jak může být pětileté dítě mistrem v šachu nebo ve hře na klavír? Důvodem těchto „zázraků“ je jednoduše to, že se do těl těchto dětí inkarnovaly duše, které neměly kompletně vymazané vzpomínky. Nazýváme je „dětskými génii“, avšak pravda je prostá, nicméně, věda si ji nechce přiznat. Takže to není neprůstřelné, existují lidé, jejichž paměť nebyla kompletně smazána.

Reportér: Jaký je rozdíl mezi duší a DNA?

Simon Parkes: V novém světě panuje, co se týče vláken DNA, poněkud zmatek. Lidé si představují fyzická vlákna DNA, která rostou v jejich tělech. Nechápou však to, že se jedná o energetická vlákna, která v nich rostou, ne fyzická. Jsou to energetická vlákna DNA a není jich 12, ve skutečnosti jich potřebujeme 13. Celé DNA je vlastně paměť. Paměť konkrétního jedince, ale i celé jeho rasy.

Pokud se na DNA  určitým způsobem správně „napojíte“, dokáže produkovat obrazy i video-film, jelikož DNA rovná se paměť. DNA je historií jednotlivce, ale je více než to, je to zapouzdřená historie celé rasy. Pouze pokud toto získáte zpět, získáte zpět celý potenciál své DNA, získáte rovněž to, co jste ztratili. Lidská rasa je velmi stará. Máme dary, které jsou nám vlastní, a které mohou být aktivovány pouze prostřednictvím naší DNA. Jakmile bude tato DNA zaktivována, vrátí se nám paměť a znovu objevíme, kdo jsme. To je klíč k našemu vzestupu. Nikdy jsem příliš nebyl na pojetí vzestupu, jak ho prezentuje New Age, nicméně, pro lidi je esenciální to, aby se vrátili k tomu, čím vždycky byli. Věznitelé nechtějí, aby se vězni stali většími, než jsou oni sami. A o tom celá ta hra je.

Reportér: Můžete nám něco říci o tom, jaké prostředky reptiliáni používají k manipulaci a kontrole člověka?

Simon Parkes: Záleží na tom, jakou roli ten člověk má, jaká je jeho práce, jakého je pohlaví a zda již s nimi byl v kontaktu. Rozumějte, většina reptiliánů se na lidi dívá jako na tu nejspodnější spodinu. Když poprvé jednají s armádou, podřizuje se vše tzv. protokolu první interakce, kdy se jim lidé prvně musí poklonit. Při dalších interakcích to již opakovat nemusí, protože již ukázali svoji podřízenost vůči nim. Když se podíváte na velice bohaté, staré a vlivné rodiny, reptiliáni se na ně nedívají jako na sobě rovné, ale jako na „pomazané“. Pomazaní mocností se obecně klanět nemusejí. Například při jednání s Rothschildy bude reptilián sedět v krásném vyřezávaném křesle, trůnu, chcete-li, a kolem něj rodina Rothschildů. Nemusí se poklonit rovnou, ačkoli při následném ceremoniálu proběhne chvíle, kdy se mu budou klanět. Je to však velice, velice vzácné, aby reptilián přišel k někomu do domu. Musí to být skutečně důležitý jedinec, či důležitá skupina lidí, aby to vyžadovalo interakci z tak „vysokých kruhů“.

Jak říkám, záleží na tom, co pro ně ten člověk znamená, co znamená pro lidstvo. Mají něco, co by se asi dalo nazvat strojem času, který předpovídá možnou budoucnost toho, co který člověk vykoná. A když je někdo vyhodnocen jako možná hrozba, pokusí se dostat do jeho blízkosti a poslat ho na jinou kolej, na jinou cestu životem. Pokusí se změnit jeho osud. Na planetě existuje mnoho a mnoho mužů a žen, kteří by, pokud by naplnili svůj osud, byli pro lidstvo neuvěřitelně prospěšní. To, o co se tedy systém pokusí, je najít jakýkoli způsob, jak nenechat člověka přemýšlet o sobě a svém životě.

Reportér: O této „válce“ jsem již něco věděl, ale netušil jsem, že existuje určitá spolupráce mezi plejáďany a reptiliány. Mohl byste nám prosím na toto téma prozradit více?

Simon Parkes: Jedná se o odnož plejáďanů. Vždy jsem veřejně říkal, že plejáďané jsou ve skutečnosti neuvěřitelně bojovní. Jsou jediným humanoidním druhem, který úspěšně odrazil reptiliány, ostatní lidské druhy, lyřané nebo syriané, byly reptiliány absolutně poraženy. Plejáďané si však skutečně osvojili umění války, věří v oběti, takže zatímco lyřané nebo syriané na oběti úplně nejsou, ale plejáďané se obětují, pokud tato oběť pomůže zlikvidovat desetkrát více nepřátel. Jde o to, že plejáďané jsou lidský druh. Ve skutečnosti jsou „vyšší lidé“, než jsou lidé na Zemi. Pozemšťané jsou, bohužel, nejnižší stupeň lidstva, ale to je proto, že jsme technicky vzato nová rasa, jak jsme si již řekli.

 

 

Existuje tedy odnož, která pracuje s reptiliány, ale tak je tomu u každé frakce. U všech se objeví se odpadlické skupiny. Ať už na základě svobodné volby nebo z donucení. Nicméně, drtivá většina plejáďanů absolutně nenávidí reptiliány, opovrhuje jimi a je s nimi konstantně ve válce. Hovoříme tedy o malém fragmentované skupině plejáďanů, kteří byli vyhnáni jejich vlastní vládou a tak šli a připojili se k někomu jinému. Takže ano, jsou plejáďané, co spolupracují s reptiliány, ale není jich mnoho. Jsou pro ně velice cenní, protože mají humanoidní vzhled. Lépe se vám získává důvěra jistých lidí, pokud jako člověk vypadáte.

Reportér: Takže o čem tedy ta válka vlastně je?

Simon Parkes: Jedná se o osud lidstva. Je to doslova o tom, zda se lidem podaří přežít a vyvinout se, stát se tím, čím bychom mohli a měli být, nebo zda zůstaneme v tom samém bodu, ve kterém se nacházíme teď. Mění se technologie, máme menší mobily, koně jsme vyměnili za auto, ale co se ve skutečnosti změnilo? Vůbec nic. Nalháváme si, že tu existuje jakýsi vývoj, ale je to jen iluze. Pořád jsme všichni pouze vězni.

Tato válka zuří nad Zemí, na Zemi i pod Zemí. Energeticky skrze mysli všech lidí na planetě. A doslova – za účelem prolomení otroctví, ve kterém žijeme. Lidé jsou zotročeni, ale systém běží už tak dlouho a je tak chytrý, že to většina lidí nechápe, nevnímá to. Nechápe, co a jak je tu vězní, v čem jsou chyceni, jak jsou obelháváni.

Nicméně, poslední dobou se trochu probouzejí, proto jsou nyní alternativní média tak úspěšná. V současné době proběhly dva meetingy v NSA, jednomu z nich předsedal Obama, kde se seriózně diskutovalo o blokování všech médií kromě těch, která jsou schválena. Technická zpráva z těchto meetingů uvádí, že Spojené státy americké mohou zabránit jakékoli internetové komunikaci, takže by v podstatě mohly v reálném čase blokovat všechny alternativní zpravodajské společnosti či organizace. Na domácím trhu by mohly blokovat kompletně všechno. Problém byl v odezvě, díky které se k tomuto opatření nepřistoupilo. Lidé chtějí svobodu slova.

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

10 komentářů

 1. noro napsal:

  hned k ziaciatku clanku mam poznamku…z predosleho clanku > Reptiliani zastavaju status quo, oni su najvaac, ale pozor… „Takže mantidové činí rozhodnutí, taková jsou pravidla.“, ooha, takze chudatka reptilka zrazu bez vplivu. Zvlastne si to protirecii.
  V dalsom odstavci sa pise ze duse su tu uveznene pristrojmi. Nuz, co sa tam pise si overit nemozme ze ano. Bol som vcera na mesiaci, nemozem to dokazat bo smart som si zabudol doma, ale verte mi lebo hovorim o niecom nepredstavitelnom. Tak asi tak. Dalsia vaaznost, reptil maju stroj casu a tym vsetko kontroluju. A preto posluchaju Mantidov, lebo s tym strojom casu by ich nemohli dat dole ako nas,, ale no… to ako fakt?, neni v tom rozpor?, ani kus? A na zaver ceresnicka,, takze reptiliani maju stroj casu, ale napriek tomu sa tu odohravaju vaalky za prezitie ludstva,, no mys musiime byt fakt hrozba ked maju stroj casu ako vsetko zvratit, a napriek tomu taa hrozba sme,, nevyvynute ludstvo, odpad vesmiru s uveznenymi dusami v otroctve. 😀 ,,congrats. Pocuvate vobec.
  Raja, ak mate v sebe kusok sebareflexie k tejto teme, tak nezmanipulujete verejnu mienku totalitnym pristupom, a tento koment bude demokraticky zverejneny. Ak nie .. precitali ste si to aspon vy. Davam si sklenku mleeka na vasu karmu. :))

  • tomáš marný napsal:

   Milý noro alebo ak sa voláte…..
   bylo by dobré, kdybyste se podíval na film Správci osudu a tam pochopíte mnohé. Pokud zde netrolíte, jako že asi ano, tak název, který jste si dal do vašeho mejlíku, také symbolicky, tak hovoří za vše. Je zbytečné Váš koment vůbec číst, protože nečtete mezi řádky a nechápete souvislosti.
   Přečtěte si Davida Ickeho a poslechněte si jeho videa, pokud rozumíte anglicky, a možná příště nenapíšete takový „odborný posudek“, račte rozumět při Vašem vzdělání…..
   tm

   • noro napsal:

    Dakujem Tomas za vas prispevok, tych videi som videl uz mnoho verte mi. Netrvrdim ze tieto veci su blud. Zdroj z ktoreho tento clanok bol prelozeny si vyslovne ziada otazky ak ho citame a nie hltame. Takisto je vzdy dobre oboznamit a s inym pohladom na vec, pretoze moze vyvolat otazky, kotre mozu byt prospesne.
    Pokial si dobre pametam tak som nesuhlasil so zverejnenim svojej mailovej adresy, ci skor nemate nikde uvedene ze tak ucinite a ze mailovka bude viditelna pre tretie strany. Nevidim totiz nikde na Vasej stranke zmluvne podmienky pre psispievatelov diskusie, jej pravidla a vymedzenia, cize cele diskusne forum spada do podmienok GDPR, ktore ste tymto porusil, za co je pokuta az do vysky 300 000 EUR. Myslim ze by ste si mali upravit koment, aby ste sa zachoval feer.
    A aj ked chapem Vase zanitenie, jednoznace ste sa chcel slusne k tomu vyjadrit ale vynechal ste pristup gentlemana. Tak Vas tymto prosim ako admin, urcite mate read / write / execute prava sa svoje subory.
    Upravte svoj koment a vynechajte moju mailovku. Ja nevidim mailovku ziadneho z prispievatelov (Mimochodom, mam pravo na vyber nazvy mailovky a je to len Vasa domyslavost, predpojatost a mozno aj zaujatost, ktorou posudzujete neznamu osobu na druhej strane len preto ze si dovolil vyslovit particularny nsuhlas, resp. poukazal na nesulad v detailoch )
    Prajem pekny den a vela spokojnych citatelov.
    PS: screenshot o zverejneni mojej mailovky som si ulozil. Berte to prosim ako napomenutie. Sme predsa ludia.

    • tomáš marný napsal:

     Milý noro,
     GDPR je jeden veliký blud. Bylo by dobré si uvědomit následující větu, která platí ve všech směrech a týká se všeho. CO SE OHRANIČUJE, TO SE OMEZUJE, CO SE OMEZUJE, TO SE LIKVIDUJE. Likvidují celou bílou rasu a celou slovanskou rasu kompletně s EVROPOU. A HLAVNĚ S NĚMECKÝM NÁRODEM JAK ŘÍKAL KARDINÁL JUDAS. Snad tohle chápete. Není zde podjatost ani zaujatost, ale je důležité se držet faktů.
     Jakákoliv důležitá data najdete třeba na vývěsních tabulích JUSTICE.CZ, kde máte veškeré adresy, rodné čísla, mnohdy i telefony a jiná citlivá důležitá data. Pro ty zločince asi GDPR neplatí????? Je to výsměch lidstvu a plivnutí do obličeje. GDPR má vést opět k dalším úředníkům a hlavně likvidaci střední třídy všeobecně. Pochybuji, že tady ve Švýcarsku GDPR platí. Už jenom zveřejněním své vlastní mejlové adresy v kontaktech tady na tadescu, kde nám mohou lidé napsat dotazy je v podstatě porušením GDPR z druhé strany
     Vaše mejlová adresa určitě není správná, je to spíš symbolický fake…..
     Klidně si ukládejte co chcete, všechno leží pouze a jenom ve Vašich rukou.
     Nezapomeňte si uložit i všechny články, které pojednávají o „migrantech“ a jejich nájezdech na Evropu.
     Toš tak….
     tm
     p.s. a jsme u jádra věci. To je ten důvod, proč se lidstvo nikdy nemůže domluvit a táhnout za jeden provaz, aby bylo na světě krásně a byl zde ráj na Zemi. O to nemají pedofilní politici a „údajní vůdci“ všech národů zájem. Proto rozehrávají lidi proti sobě. A očividně se jim to daří…..

     • Maroš napsal:

      Noro + Tomáši/Tomáši + Noro!
      Keďže možno ja som z vás ten najkonfliktnejší, dovolím si zopár konštruktívnych „napomenutí“:
      1/ Treba si začať uvedomovať, že každý z nás vychádzame z určitej paradigmy myslenia – doslova indoktrinácie! Teda – o 99% informácií vôbec neuvažujeme, či áno, alebo nie – stačí, že „takto to vysvetľujú autority“! Bodka! Teda – to, čo nás posúva k vedomostiam, nie je SKEPSA vychádzajúcej z opačnej paradigmy – boh existuje – boh neexistuje, ale z hlbšieho zamyslenia a z overovania si informácií. Jedna z paradigiem je v tom, že politikom veríme automaticky ako lekárom! A kam to v zabíjaní dotiahli lekári? A kam to v zabíjaní dotiahli politici? Neustále veríme nejakému obrazu, a vôbec si jeho realitu nepreverujeme. Takže treba rozlišovať medzi oportunistickým názorom – vychádzajúcim z opačnej paradigmy, a zlomyseľným a tyranským pokusom „cenzora“ zabrániť kritickému mysleniu a nekonvenčnému mysleniu, ktoré sa – ako ostatní v stáde – nedokáže stotožniť s buď, alebo! Právo na názor je jedna vec, ale právo na pravdu je to kľúčové! Teda – hádať sa tu o tej „pravej“ paradigme je ako spor červených fašistov s čiernymi fašistami. Normálnemu človeku by malo už dochádzať, prečo si musíme vyberať zásadne len z dvoch možností! PRAVDA NIE JE RELATÍVNA – PRAVDA JE LEN JEDNA – ABSOLÚTNA! A netreba si pliesť pravdu s formami jej podoby – pravda je obsah – podstata. Len niekto sa snaží stále dávať pravde určitú formu, vzhľad – obraz. PRIJATEĽNOSŤ!

      2/ Takže NORO – zabudni už konečne na to, že v nejakom článku nájdeš len a len pravdu – a na tácke! Nie, pretože čítaním článku sa mentálne-duchovne nespájaš so Stvoriteľom, ale len s nejakým autorom, ktorý spracoval informáciu podľa svojich doterajších vedomostí – a vychádzajúcich z konkrétnej paradigmy!

      Paradigma ezoteriky o nejakej karme! Čo to je za hovadina – aby mi Stvoriteľ zakaždým vygumoval pamäť, aby som si rozbíjal hubu znovu a znovu – „až ku svojej dokonalosti“?! Ak nie Stvoriteľ – tak potom kto?! Nie náhodou náš väznitel?! Prečo sa strácame v nevedomosti, keď máme za sebou toľko životov?! No – ja neviem, ale s tou karmou nie je niečo logicky v poriadku – a tak hľadám odpoveď NA TO VEČNÉ OKNO! Niekto sem vedome smeruje milióny kobyliek – migrantov, a kadejakí čuráci to rozoberajú ako karmu! Koho karmu doboha – kde je napísané, že ja sa musím znovu narodiť ako príslušník národa, ktorý kolonizoval Afriku? Ale ľudia majú radi jednoduché vysvetlenia – a tak prijímajú paradigmy! „Nastavujú sa“ – ako NC stroje – raz na obrábanie hriadele, raz na obrábanie guľového čapu. Bioroboti! A tí ale nemajú karmu, majú len recykláciu!

      Z vlastnej skúsenosti viem, že to, čo som zažil 8.októbra 2003, som neskôr objavil v už zlikvidovanom časopise, kde konkrétna osoba – autor – popisovala doslova, že konkrétni ľudia dostanú povel, aby zmenili svoje duchovné a mentálne nastavenie 8. októbra 2003. Ten časopis sa mi dostal náhodou „ako vyhodený na čítanie kto chce“ cca pol roka po udalosti – článok bol napísaný cca 2 mesiace pred udalosťou! Teda – sú tu medzi nami „ľudia“ – ktorí vedia to, čo my nie, a až vtedy mi začalo dochádzať, prečo mi ako malému decku v noci z vonku loggie na najvyššom 5. poschodí baráku bez výťahu – čumela obrovská postava do okna – s obrovskou kosoštvorcovou hlavou a obrovskými čiernymi očami – v skrčenej polohe – ako používajú na psychiatriách pre hyperaktívnych pacientov tie postele s klietkou, ktorá ich núti byť neustále zohnutý, čo cielene unavuje a nedovoľuje využiť silu – prosto – ako keď ty sa pozrieš svojej sučke do búdy na jej práve narodené šteniatka! Des!!! Išiel som sa posrať – a moji rodiča TO ale nevideli! „Máš halucinácie!“ Hovno! Odvtedy už desaťročia používam drapérie na oknách – jednoducho neznášam pocit, že by ma niekto za oknom pozoroval v spánku!

      O čom točím? Že paradigma – že démoni, mimoni a iné bytosti neexistujú – na mňa neplatí! Teda – prijímam tieto informácie otvorene – a zároveň opatrne – lebo nie je to sranda!

      3/ Tomáši – už som ti raz vysvetľoval, že na hacknutie PC a mail-boxu existuje programček, ktorý funguje tak, že stačí vedieť mailový NICK – nemusíš vedieť ani doménu – stačí si to vyskúšať v kombinácii s bežnými free mailovými doménami! Teda – ideš povedzme na g-mail – do nick dáš teda nick – povedzme NORO.XY a naklikneš sa so spusteným programom do kolonky heslo – a čakáš, kedy sa nick NORO sám prihlási a tvoj program si stiahne už nie kamuflážne hviezdičky, ale reálne heslo! No a z nabúraného mailu sa dozvieš z faktúr, bankových výpisov a súkromnej korešpodencie všetko! Adresu, detaily! Toto robia tajné služby AUTOMATICKY! Oni to robia tajne, nedokázatelne a beztrestne. Bežný človek má za to basu! Lenže ani jemu nedokážeš, že ak niekomu takto dotknutému niekto spôsobí ujmu, že to spôsobil práve on! Preto je tá posratá klauzula O NEZOBRAZOVANÍ MAILOVEJ ADRESY TAK DÔLEŽITÁ! Lebo o. i. – pri návštevách stránok si so sebou naťaháme do kopu rezidentských cookies – zvlášť zo stránok alternatívy, ktoré sú technicky pozorované tretími stranami!

      Máte tu „všetko ostatné“ – tie poondiate „lajky“ – čo je ako hra so šípkami pre trollov – na! – jednu šípku do ega! To podstatné, čo tu nemáte, je 1/ klauzula o nezobrazovaní mailovej adresy komentujúcich – v zmysle právnych dôsledkov, 2/ nezobrazujete návštevnosť – čítanosť ANI ČLÁNKOV – ANI KOMENTÁROV! Lajky ma nezaujímajú – len ma akurát nasierajú! Čo je to za mediálna „matematika“ – 50+ plus 50- rovná sa „nula“?
      Ja nemám problém s tým, keď si môj nasratý koment prečíta nejaký SISkár, ktorému vylizujú mozog rovnako, ako bakalovci a smatanovci svojim trollom. Nech sa len chlapci vzdelávajú – treba ľuďom vstupovať do svedomia aj takto – inak sa nič nezmení! NECH VEDIA, ŽE VIEME DOBOHA!
      Tieto tvoje „dvierka“ sa mi už od začiatku nepáčia, kritizoval som to v minulosti do hĺbky – čo Raja zásadne cenzurovala, a vieš kam to viedlo. U skúsenejších ľudí strácate takto na dôveryhodnosti – a to ber ako fakt!

    • tomáš marný napsal:

     A ještě malý dodatek pro noro:
     Chtěl jsem tím vyjádřit, že si touto cestou zbytečné diskuze VŠICHNI kopeme svůj vlastní HROB a k tomu si ještě brousíme a zkrášlujeme NÁHROBNÍ KÁMEN. Přesně do tohoto konce vše vede. A nebude už otázka jako v nadčasové skladbě Katapultu „a co děti mají si kde hrát“
     https://youtu.be/XW3ajLWzHpE
     Spíše dnes platí: A CO NAŠE DĚTI, BUDOU MÍT KDE ŽÍT?????
     SOUVISLOSTÍ JE MNOHO. Pokud se budeme zabývat kritikou věcí, které nemůžete vyvrátit a ani potvrdit, je potom zbytečné o čemkoliv diskutovat.
     Toš tak…..
     Přeji Vám taky krásný den….
     tm

 2. tomáš marný napsal:

  Milý noro,
  GDPR je jeden veliký blud. Bylo by dobré si uvědomit následující větu, která platí ve všech směrech a týká se všeho. CO SE OHRANIČUJE, TO SE OMEZUJE, CO SE OMEZUJE, TO SE LIKVIDUJE. Likvidují celou bílou rasu a celou slovanskou rasu kompletně s EVROPOU. A HLAVNĚ S NĚMECKÝM NÁRODEM JAK ŘÍKAL KARDINÁL JUDAS. Snad tohle chápete. Není zde podjatost ani zaujatost, ale je důležité se držet faktů.
  Jakákoliv důležitá data najdete třeba na vývěsních tabulích JUSTICE.CZ, kde máte veškeré adresy, rodné čísla, mnohdy i telefony a jiná citlivá důležitá data. Pro ty zločince asi GDPR neplatí????? Je to výsměch lidstvu a plivnutí do obličeje. GDPR má vést opět k dalším úředníkům a hlavně likvidaci střední třídy všeobecně. Pochybuji, že tady ve Švýcarsku GDPR platí. Už jenom zveřejněním své vlastní mejlové adresy v kontaktech tady na tadescu, kde nám mohou lidé napsat dotazy je v podstatě porušením GDPR z druhé strany
  Vaše mejlová adresa určitě není správná, je to spíš symbolický fake…..
  Klidně si ukládejte co chcete, všechno leží pouze a jenom ve Vašich rukou.
  Nezapomeňte si uložit i všechny články, které pojednávají o „migrantech“ a jejich nájezdech na Evropu.
  Toš tak….
  tm
  p.s. a jsme u jádra věci. To je ten důvod, proč se lidstvo nikdy nemůže domluvit a táhnout za jeden provaz, aby bylo na světě krásně a byl zde ráj na Zemi. O to nemají pedofilní politici a „údajní vůdci“ všech národů zájem. Proto rozehrávají lidi proti sobě. A očividně se jim to daří…..

 3. ČESKÝ LEV napsal:

  Potvrzuji.S tou reinkarnací je to přesně tak,jak je zde popsáno.
  Dál jsem se ještě nedostal 🙂

 4. Maroš napsal:

  Na záver tejto série video /pre starších kvôli ruštine, ale čo už / o genetike ľudí, reptiliánov a modrej krvi – prečo „musíme“ pestovať a jesť to čo jeme! Odporúčam všetky videá série
  Zem do začiatkov Čias 6 /Relígia, viera alebo poznanie/ klonovanie po biblicky
  ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕНИ 6 / РЕЛИГИЯ, ВЕРА ИЛИ ЗНАНИЯ / КЛОНИРОВАНИЕ ПО БИБЛЕЙСКИ
  https://www.youtube.com/watch?v=BqoHmo16cro

  KONTEXT – o týždeň – 22. septembra 2018 – máme Nový rok 7527 – počítaný od uzatvorenia Veľkého mieru v Ázii po vojne bielych plemien so žltými reptiloidnými plemenami v Hviezdnom chráme, na základe ktorého bola začatá aj výstavba Veľkého čínskeho múru /jeho mnohé časti boli postupne objavené len nedávno – nebola to jednoliata stavba/ so strieľňami smerom do Číny – aby tak porazená strana zabezpečila ochranu hranice a mier pred novými útokmi neposlušných kmeňov a skupín.
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:ST.george.jpg

 5. Maroš napsal:

  Bývalý 77-ročný príslušník tajnej služby rozpovedal všetky tajnosti o reptiloidoch, keď pochopil, že už nemá čo stratiť – interwiev v angličtine – ruské titulky.
  Poznámka – byť profesionál až za hrob – ako kto, ale treba myslieť práve na tú profesionalitu – takže k info stále s odstupom…
  Бывший сотрудник спецслужб выложил все секреты о рептилоидах когда понял что нечего терять
  https://www.youtube.com/watch?v=mtd9gZ3YwBc

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..