Kosmická hra – Co je skutečným záměrem Archontů, Anunnaki a dračí rasy?

Čeho se snaží dosáhnout na planetě Zemi a proč to potřebujete vědět?

Napsal Bradley Loves

 

Pokud jste ještě nečetli mé povídky – Velký podvod na lidstvo, nebo Tiché zbraně pro poklidné války a konečně poslední povídku Klíč k našemu zotročení skrze sexuální energii – pak může u Vás tento článek vyvolat rozpačité reakce a nemusí Vám dávat příliš smysl!

Proto Vám doporučuji napřed si přečíst výše zmiňované články, než se pustíte do tohoto aktuálního článku, protože právě v něm je shrnutí všeho výše zmíněného.

Nyní si však již položme otázku, kde se nachází tajné spolky, jejichž činy můžeme sledovat každým dnem, a prostřednictvím kterých nás chtějí vést?

Je to vše jen o tom, že si přejí mít pod kontrolou každou žijící bytost na planetě? Je tohle vše vlastně o něčem jiném, než o chtíči vlastnit všechny peníze a nutit masy dělat všechny tyto hrůzné věci? Přejí si zahubit 90 % populace na Zemi, jen aby zachránili planetu před následky přelidnění, jak někteří z nich hlásají? Jsem skálopevně přesvědčen, že tyto úvahy nejsou jen dosti vzdáleny od pravdy, ba dokonce nejsou ani špičkou ledovce jejich skutečného záměru.

 

Skutečné cíle vládnoucích tajných spolků jsou mnohem temnější a mnohem ďábelštější, než si většina lidí dokáže představit, protože tyhle záměry jdou mnohem dále, než si lidé myslí. Nejedná se pouze o představy v podobě klišé jako je pouhá nadvláda nad světem ! Aktuální záměr nás vede přímo do bažiny Archontů(Anunnanki) a Draco Reptiliánů (původem z oblasti hvězdy Alfa Draconis), kteří ovládají Matrix !

Většina neosvícených nohsledů, kteří pracují dnem i nocí za účelem podpory Nového světového řádu, nemají vskutku zdání o tom, pro koho to vlastně pracují! Dokonce i ti, kteří se nacházejí na vyšších stupních managementu vlády nebo armády nemají tušení o konečném záměru této černé magie nebo kam nás tato skrytá temná síla vede!

V žádném případě to nejsou hloupí lidé! Zjistil jsem, že lidé, kteří pracují pro tuto temnou sílu mají znalosti jak cestovat v čase, ohledně teleportace, antigravitací poháněných vesmírných lodích, vysoce pokročilých pradávných technologiích nalezených na měsíci, Marsu a dokonce i na Zemi!

Mají znalosti o mimozemských, mimoprostorových a alternativních časových řadách a o všech paralelních světech vesmíru. Dokonce i tak nemají ucelenou představu o tajemstvích temnoty, neboť ta jsou záměrně konstruována tak, aby díky fragmentaci a nikoli její přímé jednotnosti zůstala skryta. Ptáte se proč tito schopní lidé jsou tedy tomuto nápomocni?

Protože je to vše velký podvod! Odshora až dolů v rámci celé hierarchie je lež všudypřítomná,  avšak jinak koncipována na každém jejím stupni!

Celý systém je protkán celosvětovou korupcí, která zahrnuje úplatky, vydírání, vraždy, obchod s drogami, celosvětový obchod se zbraněmi, kontrolu mysli, obchod s lidmi, pedofilii a dokonce i satanistické rituální obětování malých dětí, které jsou používány k vyživování skutečných, netělesných bytostí, které žijí na jiných frekvencích, které my lidé nejsme schopni vnímat.  Výsledkem toho všeho pak je, že máme miliony nohsledů, kteří jsou buď vyděšení nebo zcela zkorumpovaní přisluhovači a stávají se tak články středního managementu tohoto bizarního Matrixu a nevědí, co činí pod vlivem příkazů temných bytostí.

Pouze hrstka vyvolených tvořící špičku světové vlády ví, že to vše přesahuje hranice světa, jak je nám známý. Tohle není to, co by se na potkání sdělilo střednímu managementu. Avšak i tito se podílí na velezradě proti vlastnímu druhu, tím že pomáhají ďábelským silám z jiné dimenze převzít kontrolu nad světem.

Lež je rozdílná na každém stupni hierarchie! Dokonce i na té zdánlivě nejvyšší úrovni, jejíž členové se domnívali, že znají pravdu od těchto vladařů, kteří nepochází ze Země! Jak je možné, že tato skupina Luciferianů uctívající Satana dokázala infiltrovat nejvyšší stupně vlády, Vatikánu, armády a dokonce starověkých společností jako jsou Templáři, Svobodní zednáři a Maltští rytíři? Lež musela být tak velká, že byla již téměř k nerozeznání od pravdy!

 

Tito lidé, včetně armádních velitelů, bankéřů, duchovních, výkonných ředitelů společností, mediálních výkonných rad, nejvýznamnějších soudců, advokátů, herců a producentů z Hollywoodu s houfem tvořeným CIA, NSA, NRO, FBI, DHS, KGB, FSB, MOSSADEM, MI5&6 by snad měli vědět něco o plánu těchto bytostí, ale vědí jen část, neboť o zbytku se jim podává jen lež.

Kdyby jim bylo sděleno vše, dokonce ani tito lidé by s tím nechtěli mít nic společného!Na první pohled je svět tvořen zdánlivě nesouvisejícími „nitkami“, které spolu jak se zdá nemají mnoho společného. Tohle konstatování se týká i událostí, které se staly, a které se zrovna nyní odehrávají. Vše je ovšem přesně naplánováno. Měli bychom si uvědomit, že žijeme v uměle vytvořeném magnetickém hologramu. Je to letitý výtvor, který do nedávna sloužil agendě, o které většina lidí neměla ani zdání!  Má to souvislost s odtržením se od Prvotního Stvořitele (Zdroje), tak jak to bylo navrženo těmito nám cizími bytostmi.

Uměle stvořený „konstrukt“ naše 3D realita je vlastně podobná Matrixu, jak byl ztvárněn ve filmové předloze (pochopitelně s mnoha rozdíly). Naše 3D těla nejsou součástí zámotků, které by tvořily vysoké budovy. Tento hologram byl navržen, vytvořen a uveden do provozu temnými čaroději vyznávajícími černou magii, mimozemskými Reptiliány a lidskými hybridy, kteří jsou mistry v klamu a ovládání mysli!

Před dávnými časy naše původní organická a božská lidská tělesná forma – fyzické tělo, které používáme, abychom mohli obývat 3D svět, bylo geneticky degradováno ze strany Reptiliánů. Mnoho vláken našeho genetického kódu bylo zcela odděleno od primárních vláken, za účelem oddělit nás od vysoké kosmické inteligence, ke které jsme jakožto nesmrtelné a věčné duše byly vždy připojeni.

Udělali to tak, abychom jako skupina akceptovali jejich programy ovládání mysli, díky kterému nám mohou vnutit takové chování, které je destruktivní jak pro nás, tak pro naši planetu.

Toto byla nutnost, protože nás potřebovali, aby se naše chování odehrávalo ve velmi nízkých vibracích za účelem dosažení kontrolované a iluzorní reality. Jinak by to nebylo možné.

To co nazýváme realitou je kolektivní dílo, které je velmi proměnlivé a tvarovatelné magické (magnetické) a iluzorní prostředí. Toto prostředí může být doslova zvráceno a navráceno k vysokým vibracím, pokud by nebylo denně monitorováno a kontrolováno. To je také důvod, proč jsme každodenně svědky chování vykazující znaky myšlenkové kontroly a nízkovibračního chování, které se odehrává na naší planetě!

 

Prostřednictvím celosvětově kontrolovaných médií, která neustále šíří negativní tok zpráv a která jsou k nám dopravovány přes televizi, rádio, časopisy, noviny, atd., používajíce symboly a posvátnou geometrii za účelem hacknutí a stimulace lidského mozku způsoby jako je hypnotické ovlivňování našeho vnímání podle jejich základního vibračního programu, který umožňuje naši kontrolu.

To je důležité z mnoha důvodů, ale zejména proto, že je to právě naše skupinové chování, které zahrnuje všechny naše myšlenky, všechna slova a všechny naše činy, které si vyměňujeme s ostatními na této planetě. To vše doslova pomáhá ve vytváření a udržování magnetického vězení, ve kterém všichni žijeme, a které nás obklopuje. Bez ohledu na to, jak neviditelné se může zdát.

Pečlivé užívání a manipulace s tímto tajemstvím, esoterickým a pradávným poznáním, má souvislost s dvojicí zemských mřížek: První z nich mřížka energetických linií známá také jako „Ley lines“, která obklopují zemský povrch. Duplicitní mřížka ley linií se nachází přibližně ve výšce 90 km nad zemským povrchem. Obě tyto mřížky jsou vysoce magnetické a jde vlastně o „frekvenční regulátory“, jejichž činnost značně závisí na “přenášených nebo přeměněných energií” lidských bytostí k vytváření vizuálních holografických reprezentace reality.

Neměli bychom podceňovat význam tohoto faktu.

Naše vědomí, které zahrnuje naše myšlenky, slova a činy v sounáležitosti s užitečně navrženou posvátnou geometrií všech vládních, vojenských a náboženských budov, které jsou umístěny na hlavních průsečících těchto energetických linií, jsou “zachyceny”, a vhodně pozměněny pak proudí zpět prostřednictvím tandemu těchto mřížek, za účelem kontroly a ovlivnění našeho myšlení a vnímání reality.

Toto skryté ovlivňování reality nebylo možné bez zneužití magnetických mřížek a kontinuálního dodávání negativní energie zpět do těchto posvátných mřížek.

Tohle není zdaleka zveličování problému – tohle je ústředním bodem jejich ďábelského plánu na ovládnutí světa! Tento kontrolovaný Matrix fungoval po tisíce let do té doby, než se do toho vložil Prvotní Stvořitel a zvolal DOST !

 

Je to proti kosmickým zákonům, které tyto vysokofrekvenční(ale zjevně temné bytosti) provedli Zemi i těm, kteří se sem znovu vtělili. Některé z nich na Zemi přicestovali již před nepředstavitelnou dobou a byly uvězněni v nekonečné cyklu reinkarnací.

Tyto nešťastné bytosti vlivem této nezměrné doby a nekonečném počtu inkarnací, kdy byli lapeni v umělém frekvenčním vězení takovou dobu, již zapomněli kdo skutečně jsou!

Nemají už ani ponětí, že jsou nesmrtelnými dušemi pocházejícími od Prvotního Zdroje, nebo že jsou stále znovu a znovu reinkarnovány a žijí zcela bezdůvodně své životy a slouží jen a pouze temným záměrům naddimenziálních bytostí, které se nyní živí z Matrixu, jehož jsme součástí.

Když Prvotní Stvořitel konečně zvolal „A DOST!“ započala se tak impozantní válka mezi těmi, kteří mají svůj základ ve světle a těmi, kteří slouží temné straně. Postoj temné strany se pochopitelně nelíbil bytostem světla, neboť podvodná manipulace s dušemi, které byly uvězněny v tomto vězení na základě zmanipulovaného tvrzení, že si to vlastně sami vybraly, neodpovídala pravidlům celovesmírné hry svobodné vůle.

Tyto temné bytosti ji dávno rozhodly o tom, že se chtějí dostat z vlivu Prvotního Stvořitele, tak aby byly schopny žít způsobem, který si vytoužily, bez jakékoliv námahy. Nyní se však přesuňme do nedávné minulosti!

Prvotní Stvořitel se tak rozhodl tomu učinit přítrž. Galaktické centrum nyní vysílá vlnu za vlnou vysokofrekvenčních světelných vln, stejně jako transformačních světelných fotonů, které jsou doslova navrženy nejen k tomu, aby znovu zapojily poškozená vlákna DNA, jež jsou součástí poškozených lidských forem. Ale navíc, mají umožnit lidským bytostem přemostit několik velmi kontrolovaných frekvenčních pásem, ve kterých Archonti a dračí rasa přebývají. To by jim trvale znemožnilo se na nás napojit a zároveň nás trvale využívat jako zdroj duševní potravy. V důsledku této akce – se temné straně tato válka vymkla z ruky – a tím jsme se  dostali do současné situace.

Za posledních 70 až 100 let Ti, kteří podporují záměr Archontů a dračí rasy (ať již pozemšťané nebo mimozemšťané) pracovali usilovně  na vytvoření nové formy lidského těla, která by byla schopna žít na zemském povrchu a mohla být lépe kontrolována. Tento genetický výzkum byl již završen v tajných podzemních laboratořích za přispění těch nejlepších genetických inženýrů.

Mnozí z nich netuší, na čem to vlastně pracovali. Bylo jim sděleno, že se jedná o novou tělesnou formu pro Šedivé (Grays) nebo něco podobného. Rozhodně jim neřekli pravdu, a to že se jedná o novou, lepší formu vězení pro lidské duše.

 

Jedná se tu o svobodnou vůli. Kámen úrazu jejich plánu tkví právě ve svobodné vůli. Proto o ní tolik pojednávám ve svých článcích. Nyní se vraťme v čase, kdy se Prvotní Stvořitel zapojil do této hry a pravil „DOST !“ Byl okamžitě vyzván temnotou, která namítla, že nedodržel  svůj vlastní výnos o světě založeném na svobodné vůli. Temná strana trvala na tom, že pokud se jedná opravdu o svět založený na svobodné vůli, tak mají právo se od Prvotního Stvořitele odvrátit a nemohou být nuceni k postupu, který si nevybrali.

Měli nekonečnou úrodu, či přesněji řečeno zdroj energie, z níž se živili ve formě mladších vyvíjejících se duší. Přišli tak na to, že neexistuje nic, co by je mohlo zastavit. Až na jednu maličkost. Museli duším ponechat možnost volby zda chtějí, či nechtějí patřit k temnotě!

Tenhle fakt mohl narušit jejich plán, tudíž aby byli schopni čelit tomuto riziku, vytvořili verzi snadno ovlivnitelné lidské tělesné formy, kterou umístili na Zem. Zemská magnetická mřížka byla narušena a tím začala produkovat falešnou realitu. Takže přesto, že svobodná vůle a možnost volby omezena nebyla, díky nízkým vibracím, které pokrývají Zemi a nekonečné kontrole našich myslí, jsou lidské duše ovlivněny manipulací a vždy si vyberou cestu temnoty. Problém je vyřešen!

Není snad třeba poukazovat na to, že Prvotní Stvořitel nebyl tímto „řešení“ nikterak nadšen, poněvadž se vlastně jednalo o šikovné omezení svobodné vůle přiznané každé duši.

Prvotní Stvořitel však chtěl, aby se i tyto temné entity navrátily zpět k němu, a tak ve své nekonečné milosti, věnoval těmto temným bytostem další šanci, ovšem pod podmínkou, že lidským bytostem, nepokrytě sdělí to, co se na planetě Zemi pod jejich vedením bude dít, tak abychom byli schopni učinit nezastřenou volbu.

Tyto vychytralé bytosti tedy lidským bytostem sdělují své záměry, ale tak „šikovně“, že používají symboly a termíny, které umožňují různorodý výklad, takže jen vyvolení jedinci jim rozumějí (a již se jedná o různou okultní symboliku, používání speciálních klíčových slov umístěných na velmi podivných místech a nejlépe značnou dobu předem). Takže prakticky vzato splnili/nesplnili podmínky jim dané Stvořitelem o nutnosti informování předem.

Stvořitel opět nevěřil vlastním očím! Možná už teď chápete, proč mám i já osobně s těmito temnými bytostmi problém!! Je opravdu zábavné, že existují doslova miliony dospělých mužů a žen, kteří jsou právě teď podrobeni službě těmto bytostem a ani o tom nevědí!!

Pro peníze, slávu, postavení a odměnu jsou jim zcela k dispozici! Nosí kvalitní obleky, pracují pro vládu, ve školství, v obchodě, religiózních spolcích, v armádě, médiích, vědě, pro Hollywood. Podílí se na utváření společenského života, dělají hloupé věci jako například to, že letmo promítají symbol pyramidy nebo tzv. vševidoucího oka nebo jdou do televize a užívají bezpočet tajných způsobů potřesení rukou, apod. Jedná se o symboly, kterými manifestují, že náleží temnotě! Ve skutečnosti však nevědí, po čem opravdu temnota prahne!

Vraťme se však do současnosti. Důvodem proč ti, kteří slouží temnotě potřebují lidské vědce, aby jim pomáhali, není ten, že by to snad nedokázali sami, je to proto, že mohou namítnout Prvotnímu Stvořiteli a Vyšší Kosmické radě, že se lidské bytosti planety Země podílejí na realizaci tohoto plánu a tudíž s ním takto vyjadřují svůj souhlas!

Tímto způsobem pak odstavili kompetence vesmírných bytostí prozkoumávajících jejich  plány. Největším problémem pro temnotu je, že stará geneticky poškozená lidská těla, ta která můžete sledovat na celé planetě Zemi, ta do kterých jsem vtěleni, přestala fungovat v tom smyslu, aby udržela naše vědomí na úrovni nízkého vibračního stupně. A my všichni jako skupina, se doslova osvobozujeme z tohoto područí! To bylo také záměrem Prvotního Stvořitele.

Tajná vládnoucí elita se však nevzdává tak lehce! Rozhodly se vytvořit zcela novou a možná dokonce více odpojenou formu lidského těla nebo chcete-li tělesnou schránku pro všechny ty duše, které jsou stále ještě uvězněny v žaláři Matrixu.

 

Tyto schránky nebudou jen daleko intelektuálně jednodušší, než ty, kterými se honosíme nyní my, ale budou též více kontrolovatelné. Budou mít strojové součásti a technologie prostupující celým tělem a tyto pak budou nápomocny v totální kontrole prostřednictvím počítačů řízených umělou inteligencí, zaměřující se na lidské bytosti. Tím se dosáhne stavu, kdy tyto ubohé duše nebudou mít téměř žádnou možnost projevit díky tělům svoji svobodnou vůli, kromě té, kterou jim ti, kteří je budou kontrolovat povolí!

Takže teď, když tohle víte, jak jen mohou vůbec doufat, že se jim tento plán povede dostat přes Kosmickou radu a Prvotního Stvořitele?

Navíc tvrdí, že přesně toto chtěli pozemšťané  po celou dobu – ze své vlastní svobodné vůle! Být zotročeni. Činí tak s tichým souhlasem, protože lidé proti tomu nic nenamítají! Svoboda je každodenně odnímána s každodenním souhlasem.

Snaží se nám namluvit, že lidé požadují  více a více ochrany od vlády! Tvrdí nám, že lidé se bojí a tudíž chtějí více omezení, aby se cítili bezpečně! Nově vytvořená těla budou přesně tím nejbezpečnějším místem pro tyto bojácné duše! S radostí bude tato tělesná schránka poskytnuta duším, poněvadž tohle ony přece chtějí! Nechtějí svobodu, chtějí bezpečí uvnitř tohoto načančaného uměle vytvořeného vězení!

Temnota nyní přetváří Zemi chemickými vlivy v podobě tzv. chem-trails, každý den a také změnou prostředí umisťováním toxických skládek s nukleárním odpadem všude po celém světě. V neposlední řadě také za užití modifikací počasí za účelem uvedení zemského povrchu do lepšího frekvenčního pásma pro nová hybridního těla, se kterými by se lépe operovalo.

Pamatujte si, že vše kolem a tedy i Země je v podstatě frekvence! Pokud je frekvence příliš vysoká, nová hybridní těla nebudou žít dlouho nebo nebudou dlouho funkční. Tato těla jsou navržena tak, aby žila ve velmi nízkých a toxických vibracích. Pro ty z Vás, kteří se domnívají, že to vše je až příliš vzdálené, musím uvést, že tohle vše již bylo dávno vytvořeno.

Šedivý jsou perfektním příkladem již žijících bytostí, jejichž duše byly vnuceny do geneticky ovládaných těl, které následně ovládány ze strany dračí rasy.  Tyto nemají žádnou skutečnou svobodnou vůli a jsou považováni za přisluhovačskou rasu pro dračí rasu po celém světě.

Skutečný plán (jež je znám pouze vrcholným členům tajných spolků), je zbavit se starých odpojených tělesných forem ( tím, že zlikvidují 90% populace Země) a tudíž vyhladit staré tělesné schránky, které jim již neslouží! Nová a v pořadí třetí verze tělesných schránek již byla vytvořena a čeká v podzemních laboratořích. Toto si většina lidí zatím nedokáže ani představit. Donutí všechny ty duše, které se nemohou osvobodit ze Zemské gravitace, aby se znovu vtělily do těchto nově vytvořených těl, které jsou spíše stroji. Problém je opět vyřešen.

Pokud tohle nastane – bude již téměř nemožné pro kohokoli v tomto vesmíru plného svobodné vůle ( vyjma samotného stvořitele) pomoci těmto duším, které se nezastali sebe sama a nevzepřely se tomuto ovládnutí, které je patrné každým dnem více a více.

To je důvod proč tu máme válku – a také důvod, proč se všechny ty velmi milující duše vtělili do této doby, a jsou povoláni do velmi pozitivní a milující akce! Je to akce – akce – akce – v myšlenkách – slovech – a skutcích, která má největší vliv  účinek na magnetické hologram! Akce prosvětlené každý den, znovu vylaďují nekonečné energie, které nám posílají pozitivní bytosti zpět do zemské mřížky.

 

Ano – Láska je tou největší silou! Osobně jsem psal již mnohokrát! A to byl/je “plán”  těch, kteří sem přišli používat lásku – doslova rozpustit MATRIX! Nicméně, toto je součástí “filmu Harryho Pottera”, kde Harry řekne svým přátelům, že Voldemort konečně “objevil”, že “oni” loví “zdroje síly negativních bytostí” a doslova je ničí! A teď, když ví, – je pořádně naštvaný!

Vládnou elita nakonec zjistila, že miliony a miliony bytostí světla je teď tady na Zemi a využívají vibrace lásky proti nim – jsou tedy opravdu naštvaní! Právě vyhlásili totální válku každé živé bytosti na planetě, která není jedním z nich!

Temné bytosti s vysokou frekvencí, které se ustanovily za správce z této planety nechtějí žádnou změnu – nikdy! Nechtějí postoupit kupředu v plánu Prvotního Stvořitele, kterým je  postupná evoluce duše! Oni jsou spokojeni s tím, čeho dosáhli, protože se odpojily od Prvotního Stvořitele  – univerzálního systému energetického podpory.

Oni nyní potřebují další bytosti ke svému krmení hrubé energie již je vlastně měna(slovní hříčka ENERGY /CURRENT (CURRENCY) ), která jim umožní žít věčně jako zcela svobodnéa samostatné části – věčně odříznuti od Prvotního Zdroje a jeho pravidel .

Pamatujte si, tento vesmír je založen na svobodné vůli. Prvotní Stvořitel to řekl – tak “oni”   nyní tvrdí, že je zcela v jejich právu na svobodnou vůli, aby zůstali přesně tam, kde jsou , bez  jakéhokoliv dalšího jejich  pokroku!

Pravidla svobodné vůle v tomto vesmíru jsou absolutní – ale nefungují jako si většina lidí myslí. Ano, jsou zde jisté lekce, ale ty nejsou strukturovány tak, jak si to většina lidí představuje.

Vše záleží na volbě, kterou činíte každičký moment Vašeho života. Ovšem celá věc je mnohem složitější.  Není to pouze o tom, jakou volbu si zvolíte na tomto světě realizovat. Je to také mnohdy o tom, jaké volby zavrhnete.

Pouze 50% všech vibračních tříd, má něco společného s každodenním rozhodováním. Oněch dalších 50% (aby bylo dosaženo dokonalé a všeobjímající rovnováhy) má něco společného s tím, co jste se nerozhodli učinit. To je přátelé ona druhá strana mince. Tudíž každá mince má vždy dvě strany.

To je důvod, proč každičký den doslova zvoním na poplach a volám: „HEJ, VY TAM !“ v tom receptu, který pomáhá každé duši získat její vibrační svobodu chybí polovina životadárných přísad! Pokud proti této agendě, která se před Vámi začíná na celé planetě rýsovat, aktivně nevystoupíte a pojedete podle zajetého stereotypu v podobě pasivního přístupu, pak jedno velmi důležité pravidlo svobodné vůle praví, že s tím vším tiše souhlasíte a dokonce to tak i podporujete. Pokud aktivně neřeknete NE – potom toto mlčení může být vyloženo tak, že říkáte ANO a se vším tak vyjadřujete svůj souhlas.

Existuje pouze jedna cesta z tohoto pravidla – můžete jednat jako dávní jogíni – žijte v jeskyni a celý den meditujte. Přemítejte o tom, jak toto jednání spočívající v neúčasti na iluzorním světě, tomto magnetickém hologramu vyjadřuje Váš nesouhlas. Tudíž jste se doslova odpojili ze systému díky Vašemu počínání projevujícímu se v nesouhlasu.

 

Takto obešli pravidlo „tichého souhlasu“ a vlastně se tak osvobodili se z onoho hologramu! Velmi málo duší bylo schopno učinit to tímto způsobem. Dalším způsobem je mít někoho, kdo se již z hologramu vysvobodil, který převezme odpovědnost za Vás jako za duši. To je však velmi vzácné a stává se to jen zřídka.

Ti, kteří nepodstoupili tyto drastické a dramatické kroky, a kteří stále a každodenně participují na systému, ti všichni s ním tiše souhlasí, ledaže proti němu otevřeně vystupují nebo využívají prohlášení nesouhlasu. Jen se podívejte na tzv. online smlouvy, které Vám jsou předávány v podobě tlačítka „líbí se ti“ na Googlu a Facebooku každý den. Ukazují Vám jak to teď je – protože MUSÍ !

Každou chvíli vychází nějaká změna v jejich softwarech a jejich online programech, přičemž tyto Vás automaticky vtáhnou do všech těchto změn.

Jste automaticky nastaveni na začlenění do všeho, co je uznáno za vhodné ze strany tajných spolků. Není to náhoda! Ledaže se rozhodnete držet se mimo jakýkoli jejich nový záměr. Něčím podobným jako je například stisknutím tlačítka a odepřením souhlasu se změnami,  jinak s těmi změnami souhlasíte.

Děje se to snad jen náhodou ? Ne, ukazují Vám, co musíte vědět, protože jsou k tomu nuceni zákony vesmíru. Ukazují Vám velmi jasně, že pokud se nerozhodnete vystoupit z jejich záměru – pod vlivem jejich pravidel a zákonů – vyjadřujete svůj souhlas a stanete se spoluviníky.

Ano, i zde jsou nastolena pravidla „hry“. Tato pravidla však nejsou identická s těmi pravidly, o kterých jste slýchali během posledních několika desítek let. Každý soudní systém na světě operuje přesně stanoveným způsobem, jak jsem Vám nastínil shora. Tak to funguje již téměř 100 let. Je to pouhá náhoda? Ne!

Je mi lhostejno jak moc protestujete vůči tomu, co pravím v rámci tohoto článku. Pravda je však taková, že pokud jste vtaženi do jednací síně policií, jste zapojeni do systému. Ledaže jste schopni podniknout opravdové a odvážné kroky k Vašemu odpojení.

Já a mnoho jiných to říkáme neustále dokola! Data a informace jsou tam venku k mání pro každého, kdo se dívá. Připojení k jejich systému je provázeno důsledky, které se odrazí ve Vašem skutečném životě. Žádný kdo kdy byl v jednací síni si nedovolí tento fakt popřít.

Takže jediná skutečná otázka zní: PROČ?

 

I kdyby jste se dočasně cítili více či méně pohodlně na oné druhé straně, jaký druh těla pro vás bude k dispozici za účelem inkarnace, jestliže vládnoucí elita ovlivní jeho vývoj?

Matrix nás musí opustit. Může být zničen. Je to temná energie, zasílána do rozvodné sítě, která musí být změněna. To však můžeme učinit jen společnými silami, jako velká skupina.

Naším nesouhlasem s tím, co se nám vládnoucí elita snaží provést, ztratí svou moc. Jsou zde majestátné bytosti lásky, které pracují s každou duší. Každodenní akce jsou nutné k destrukci Matrixu. Nyní je čas tak učinit a to jednou provždy.

zdroj: 9

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

20 komentářů

 1. roman napsal:

  Ahoj,
  vnitřně s tímto velmi souzním, již několik let.

  • Jara napsal:

   Jenže musí existovat systém prvních tvůrců.A ten systém musí mít i ochranu.Nyní žijeme na samé hraně…systém je silně narušený a další experimenty pro vývoj člověka zde na Zemi je nepřípustný.Proto vše,co se nyní na Zemi odehrává je šílenství těch,co si hrají na všemocné ,,zástupce boží“…Systém prvních Tvůrců je tak narušený,že jen naprostý hlupák,slepý a hluchý zároveň nic neví..Závěr?=Toto celoplanetární globální šílenství brzo skončí( z vesmírného hlediska velmi brzo..) a z lidského řádově se jedná pouze o několik desetiletí.Ale vše jde tak velmi rychle,že nevíme,co bude už Zítra…a štěstí přeje připraveným…proto zásoby jídla,tak jak ho měly kdysi naše babičky jsou namístě…je nutné učit naše děti…aby uměly vařit,šít,zavařovat…..atd…atd..přežijí opravdu jen někteří.A ti,co přežijí a naučí ostatní vše,co sami umí,pak vlastně ,,splní svůj ůkol zde na Zemi“..a taky se vlastně ,,osvobodí“…a Země jim už bude lhostejná….

 2. ČESKÝ LEV napsal:

  Praktická technika na proměnu našeho KONCENTRÁKU,
  je na adrese https:ello.co/goddog

 3. spn napsal:

  dakujem za tento clanok, uplne snim suhlasim, a verim,ze pravda je niekde velmi blizko tohto vysvetlenia.samotne citanie clanku ma pohltilo az velmi, a to sa mi pri citani na mobile nestava nikdy!!lepsie to snad napisat a vysvetlit neslo.

  ONE LOVE

 4. pepé napsal:

  Souhlas !!!

 5. Ctenar napsal:

  Ten kdo platí daně je nohsled, ani o tom neví. I když víme, že je to špatně, stejně rádi zaplatíme, protože jsme pohodlní. Už od pradávna je člověk líný. Je dokonce líný i myslet a proto si nechal vytvořit instituce, které rozhodují za něj. Kdy, kam půjde, kde bude pracovat, kolik vydělá, kolik mu dovolíme dětí, na co se bude dívat, co bude poslouchat, co bude jíst a pít, jaké nemoci bude mít, co bude chtít, jak má myslet a vlastně kdy a kde má i umřít (války) Platí a vždy platilo, že ta správná cesta je trnitá. (Jak asi taková cesta „vypadala“ ve středověku? Kdy smrt číhala na každém kroku?)
  Jasně můžeme vystoupit ze systému, stát se psanci, neplatit daně, žít zdravěji a další možné výhody, jenže kdo dobrovolně opustí přepych civilizace? Oprostí se od starostí a stresů moderního shonu? Zapomene na internet, TV, founa i mikrovlnky? Plných regálů (jedů), rozličného oblečení, auta…
  Kdyby to byl celosvětový trend, už by se tak fungovalo. Ale není, lidé jsou líní a proto to funguje tak, jak to funguje…
  Na druhou stranu před nějakou dobou byly výše uvedené ufo-rasy pro nás lidi Bozi. Dnes víme, že jsou to ufouni….co je správné? A proč si na Bohy hráli? Podvodníci. Kdyby z nás nechtěli pořád dělat blbce, už by se dávno ukázali celému světu s velkou parádou…už jenom proto, aby ukázali lidem jejich omyl zaměňovat ufo s Bohem (jasně, já vím, nemůžou…ufounská sobecká politika)….nečekal bych tedy zrovna nějakou spásu, či záchranu od nich….ani v tu „pravou“ chvíli.
  Tedy, všechno je na nás a hlavně na našem pohodlí-Trnitá cesta- po zbytek života, ne jen prvních pět metrů…

 6. kalia napsal:

  S článkem docela souhlasím. Co se týče toho těla, tak zrovna nedávno se mi zdál sen, že jsem měla „původní“/první tělo, které nějak vypadalo a žilo v jiném prostředí na povrchu Země, a pak jsem dostala druhé tělo (prototyp druhého těla), které bylo trochu jiné (ale vzhledově stejný typ) a s ním jsem šla žít dovnitř. Nevěděla jsem, které z těch těl je horší nebo lepší, protože každé mělo něco do sebe (to první tělo bylo takové skromné a byl v něm velký prostor pro duši, zatímco u druhého těla se vlastnosti duše promítly ve velké míře do hmoty=do těla, takže rysy byly výraznější). A chystalo se i třetí tělo (třetí typ), opět jsem nevěděla, jestli bude dobrý nebo špatný a pravděpodobně bych ten třetí typ těla nedostala (pokud bych si ho sama svobodně nezvolila, což jsem v plánu neměla – naopak jsem zvažovala, že se vrátím k tomu prvnímu typu těla).

  Popisovala jsem jednou něco podobného o co jim jde, ale v tom zážitku jim šlo spíš o duši/vývoj nové duše v kontrolovaných podmínkách (než o uzavření duše, která poznala svobodu, do nesvobodného těla):

  Jednou jsem na dálku jednala s lidmi, kteří ovládají systém (ilumináti) a řekla jsem jim, ať udělají základní příjem. Mluvila jsem s nimi přes „nedobrovolné médium“ (nedobrovolné médium = někdo/něco vstoupil do slabšího kolemjdoucího, který na mě začal mluvit, ale mluvil skrze něj někdo jiný než ten daný člověk), takže nevím, s kým jsem doopravdy mluvila – mohlo to být i jenom podvědomí iluminátů nebo něco, co se za ně pouze vydávalo, nebo to mohli být mimozemšťani nebo moje představa atd.). Ale dostala jsem odpověď takovou, že já chci pro lidi základní příjem, aby mohli být svobodní, a aby se každému plnilo jeho (konstruktivní) přání. Jenže to, co lidi „sami za sebe“ chtějí, prý řídí oni (ilumináti), tzn. že lidi nemají (asi už ve své podstatě) svobodnou vůli (pouze si to o sobě myslí) a tím pádem je plnit jim přání (když jejich přání je pouze vnucená cizí vůle) bezpředmětné. Docela se tomu základnímu příjmu (nebo mě) zasmáli. (tím můžu vyloučit, že by to byla pouze moje představa, protože takovouto odpověď bych nevymyslela-něco takového bych totiž jako reakci vůbec nečekala)

  Ta reakce „asi iluminátů“ na základní příjem je zajímavá – buď si moc věří (že všechno ovládají, dokonce i vnitřní přání jednotlivce) a nebo? O tomhle chci taky napsat pojednání, ale zatím nevím, jak to je. Je totiž docela možné, že všechno je vztah mezi „subjektem“ (to, co je uvnitř) a „objektem“ (to, co je vně – co není on sám) a tudíž když subjekt touží po objektu, tak je to vždy vyvolané nějakou minulou zkušeností subjektu (=je to vyvolané vnějšími zkušenostmi/objekty a ne tím, co má uvnitř). Podle mě ale i přes to člověk má něco v sobě, co je jen jeho svobodná vůle, a to proto, že na stejnou životní zkušenost můžou reagovat lidé různě (mají pak např. odlišná přání, ač zažili nebo dostali na výběr to samé). Což si ilumináti asi nemyslí a myslí si, že když by byl jiný člověk naprosto „v mé kůži“, tak by to cítil úplně stejně, což je asi pravda. Že když by měli dva lidé to samé tělo, ten samý mozek (=vyhodnocování a přemýšlení), ty samé pocity a ty samé zkušenosti, tak by pak asi chtěli/vybrali by si to samé. Podle mě když by měli i stejnou duši, tak by si vybrali to samé, pokud by měli každý jinou duši (s různými zkušenostmi), tak by si vybrali odlišně. Jenže duše si také vybírá na základě svých minulých zkušeností, jen to jsou zkušenosti, které si člověk vědomě nepamatuje. A tím mají pravdu zase ilumináti (v tom, že vnější objekty mohou za zkušenosti lidí, podle kterých se pak lidi i svojí duší řídí/vyvíjí se jim duše, a kdo řídí vnější objekty/zkušenosti, řídí toho člověka ..i na duševní úrovni).

  Já si myslím, že svobodná volba je v tom, že si subjekt vybírá co chce/nechce a to, jak si vybírá/co si vybírá, je on (je to jeho svobodná vůle). Ilumináti si ale myslí, že když někdo řídí všechny „objekty“, tak subjekt má na výběr pouze z těch možností, které mu ilumináti, kteří řídí objekty, nabídnou, a nemá tudíž na výběr z nekonečně možností (a to, co nezná a neumí si to ani představit, protože představa = zážitek duše a zážitek duše k tomu, aby se stal, musel mít v minulosti přístupné ty objekty, které k představě potřebuje, které řídili ilumináti a pokud by to nedovolili, nebyl by ani minulý zážitek duše a tudíž ani nynější představa ..pokud by duše znala pouze jimi ovládaný svět). Tedy ilumináti si myslí, že když je subjekt, který má před sebou jen volbu A a B (např. jít do práce která ubližuje přírodě vs. nejít do práce a zemřít hlady) a tento subjekt nemá žádné představy (jak by to mohlo být jinak konstruktivně vyřešené – např. jít do práce, která pomáhá přírodě nebo nejít do práce a i tak dostat peníze/jídlo a tudíž nezemřít hlady), tak pokud je A i B stejně špatné, a on si z toho něco musí vybrat, tak se to stane jeho „svobodnou volbou“, která vlastně tím pádem svobodná nebyla (protože byla zmanipulovaná). Jenže se tato zkušenost zapíše do jeho duše jako jeho volba (z nouze), která pak v budoucích životech ovlivňuje jeho podvědomí (=dává mu podvědomé pocity u jeho dalších voleb a můžou být vyvolány pouze ty představy, které zažil, tudíž si může představit „smrt bez práce“ nebo „tvrdou práci pro přežití, která někomu ubližuje“ – nic jiného si nebude umět představit, protože to nezažil/neznal = vnější objekty mu to nenabídli/neumožnili).

  To, co si někdo vybere před narozením, že by chtěl udělat, vychází z toho, co doposud zažil. Je to jeho svobodná volba, ovlivněná vnějšími objekty (jinak by ho to vůbec nenapadlo). Tedy pokud někdo žil ve „vyšším“ světě, a pak se vrátil pomáhat do nějakého nižšího, tak má vzpomínku na systém, který je spravedlivý, dobrotivý, pomáhá lidem.. Ale pokud někdo zná jen toto a nic jiného, tak si nic jiného asi nebude umět představit.

  Vycházím z toho, že: na začátku bylo kulaté průhledné vědomí, ke kterému přišel Bůh, který řídil vnější objekty a zeptal se ho, co by si přálo. Toto vědomí ale neznalo vůbec nic (ani žádný tvar). Co si představilo, aby řeklo, co by si přálo? … Když mu dobrý Bůh ukázal různé možnosti, tak to vědomí říkalo „ano to se mi líbí“ nebo „ne to nechci“ a tím se sebeurčilo (jaké je, co má a nemá rádo). Pokud by ale místo dobrotivého Boha nastoupil reptilián bez těla, který ovládá vnější objekty takovéhoto subjektu, a dal by mu na výběr pouze mezi „zlou možností“ a „špatnou možností“, jak by se toto vědomí asi vyvinulo? Buď by bylo samo „zlé“ a nebo by si samo o sobě myslelo, že je nějaké, ale to, co by si o sobě myslelo, by bylo zmanipulované.. Nebyla by to pravda že má rádo to a to nebo že chce to a to, pouze by do té doby nikdy nedostalo na výběr nic dobrého a proto by to neznalo a tudíž by ho to ani nenapadlo to chtít.

  Tedy když někomu, kdo takto manipulativně ovládá objekty, někdo řekne, aby lidem ukázal i tu „dobrou“ možnost, tak on se tomu vysměje, ale zároveň tvrdí, že to, co nyní lidé chtějí, je zmanipulované (a proto jim nemůže dát to, co chtějí, protože to nemusí být oni a nemusí to být konstruktivní). Podle mě taková bytost lže a pouze se nechce pustit moci, protože právě tím, že lidi dostanou na výběr i to dobré/konstruktivní/víc možností, tak POTOM ti lidé budou moci určit, co jsou a nejsou oni, mnohem lépe, než kdyby jejich možnosti byly pouze omezené na „špatné“ věci a tudíž jejich svobodná volba zmanipulovaná. Můj názor je, že ilumináti v tomto lhali, že plnit přání lidí = plnit přání iluminátů, protože teď tomu tak možná je, ale jenom kvůli tomu, že lidi jako „své“ možnosti volby nedostali doposud nic jiného, než přání iluminátů = pokud by dostali víc možností, naopak by se od nich mohli osvobodit a proto ilumináti na obranu svého systému použili tuto pravdu, která je pravdou pouze proto, že tak byla zmanipulována/vytvořena, ale kdyby její vývoj nebyl řízen, tak by toto pravda nebyla.

  Lidi základní příjem na kolektivní úrovni asi stále nechtějí.

  Pokud někdo umí ovládat všechny vnější zkušenosti bytosti a pokud představy co je možné a co ne, vychází především ze zkušeností, pak si to lidé neumí ani představit a přání/touha po svobodě/základním příjmu apod. u nich nemůže ani vzniknout! (pokud byli zotročeni od samého počátku)
  ..proto si lidi ani nemohou přát něco, co si neumí představit, a ilumináti řeknou, že když si to nepřejí, nemohou to zavést! Chápeš, jak je ta manipulace velká? A přitom „neporušuje“ zákony vesmíru..
  – já jsem mnohokrát přemýšlela, že to přeci musí být tak, že když je někdo zotročen (ač je to jeho první život a nic jiného nezná), tak právě z toho zotročení vznikne touha po svobodě ..jenže jsem přišla na to, že ta touha po svobodě přijde jen pokud svobodu bytost někdy dříve zažila – pak si začne představovat, jaké by to bylo, být svobodná =jaké to dřív bylo – to, co ztratila – a to i když si na to vědomě nepamatuje že to někdy zažila, duše to ví a právě z toho vzniká ta touha – ze zkušenosti duše, jenže co když duše tuto zkušenost nikdy neměla?). Ale pokud to někdo nikdy nezažil.. nevím, jestli vědomí umí toužit po něčem, co nezná, co nikdy nebylo, nikdy to nezažilo a co neumí vymyslet z logických kombinací minulých zážitků jako „nový nápad“ vycházející z určité koncepce (kterou zažil)

  Podle mě každý zažil konstruktivní sílu vesmíru, minimálně když vznikla jeho duše = a tím pádem zažil svobodu. Ilumináti si to ale asi nemyslí (myslí si, že dokáží stát při zrodu nových duší ve svém systému a tudíž by taková duše svobodu nikdy nezažila). Tedy já si myslím, že oni si tohle myslí, dle toho, co mi říkali (že svobodná vůle člověka je pouze jejich zmanipulovanou vůlí – to by totiž bylo možné pouze tehdy, když by ta duše/vědomí člověka nezažila zrod v konstruktivní síle vesmíru, ale v iluminátském řízeném prostředí).

  • lada napsal:

   Vesměs to tak nějak funguje když se opravdu podíváme okolo sebe, jak plno lidí brání tento systém a současnou demokracii jak si nechtějí vzít tu svobodu za kterou tak moc bojovali v 89 🙂 Ale stále je možnost si nevybrat ani jednu nabízenou variantu nebo zvolit námi vymyšlenou. Asi nejdůležitější bude šířit tu lásku a světlo mezi ostatní udělá to možná víc něž někomu pořád vysvětlovat jak dělat věci jinak a v jakém scifi vlastně žije a k tomu je celkem nutné nějak v tom systému být zapojen asi jde o to jak moc a za jakých podmínek. Jinak se asi naučit žít ze vzduchu, jenom tohle by systém poslalo rychle do kytek.

  • kalia napsal:

   sepsala jsem ten svůj sen
   http://tvorba-reality.cz/03_S_20181110_sen_10_11_18.html
   (moc teda nevím, co si o tom myslet, připadá mi to zavádějící)

 7. Žijeme uvnitř napsal:

  Děkuji Terezko za článek!

 8. Anan napsal:

  Nejdřív byl stvořen dohodou Stvořitele a dalších civilizací na Zemi pro její vyjimečnost gravitace a zhmotňování člověk 1.0, když nastaly velké problémy udělal Stvořitel potopu. Nastal čas na stvoření člověka 2.0 i s Bohem a náboženstvím, aby jsme byli ovladatelní v dualitě a materializmu a to jsme my. Teď se připravuje přechod na variantu 3.0. Mají na to hardware i software.

 9. jana napsal:

  vím o tom od malička a dělají mi samé bolestivé věci,zlomené rameno,abych to nešířila mezi lidmi

 10. acidjoe napsal:

  Plně souhlasím s článkem a jsem rád, že je vícero takových lidí, vzhledem ke komentářům níže.

 11. acidjoe napsal:

  A doporučuju knihu Gambit Mahátmů od pana Ivo Wiesnera, masakr čtení……..

 12. lada napsal:

  Mám pár otázek k té svobodné vůli

  Šedivý „Tyto nemají žádnou skutečnou svobodnou vůli a jsou považováni za přisluhovačskou rasu pro dračí rasu po celém světě.“ – Tudíž s tím museli souhlasit nebo byly jinak oklamáni?

  „Nová a v pořadí třetí verze tělesných schránek již byla vytvořena a čeká v podzemních laboratořích. Toto si většina lidí zatím nedokáže ani představit. Donutí všechny ty duše, které se nemohou osvobodit ze Zemské gravitace, aby se znovu vtělily do těchto nově vytvořených těl, které jsou spíše stroji. Problém je opět vyřešen.“
  – No asi spousty duší nebudou schopny se osvobodit z té gravitace jak uvádí autor spíše teda asi možná většina, ale to přece nijak nesouvisí se svobodnou volbou. Spousta těchto duší mohla vést nynější život velice spořádaně a i když byly zapojeni do systému tak projevovali dejme tomu vnitřní i vnější nesouhlas (žádná budoucí karma) a např poučovali také své okolí jak se věci mají tudíž jejich svobodná volba je nepodílet se nadále na tomto scénáři, at mi teda nikdo neříká že mohou manipulovat do té úrovně že i když si to daná bytost výslovně nepřeje naženou je stejně do těchto vytvořených těl kde nemají již možnost osvobodit se?? To mi nějak nesedí, to už by byla nejen manipulace bez jakéhokoliv projevení nějaké možné volby pro danou duši ale navíc tvrdé porušování zminovaných zákonů stvořitele, kdy už navíc v tomto vygradovaném levelu nepochopím že je vše bez zásahu, tím netvrdím že pomoc přichází malá. Jen mi tohlee zase příjde že je to zakončeno že pokud člověk nebu pouze sám za sebe někde meditovat v jeskyni a vysílat všechnu lásku tak nemá šanci 🙂 No opravdu zajímavé časy.

 13. Jára napsal:

  Mám velké pochybnosti o racionalitě jedince,který
  používá termín „cestování v čase“.Dokud nezveřejní
  definici času,je zbytečné jeho články číst.

  • tomáš marný napsal:

   Milý járo,
   čas přece neexistuje a jeho „konstantou“ je přece písmeno TT…..
   tm

   • braňo napsal:

    Pozdravujem pan Tomaš, chcem vas požiadať, ak sa bude dať, bližšie vysvetliť tamto o tom čase, ktory neexistuje.Ďakujem zo slovenska, bratského.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.