Očkování je dokonalá a geniální biologická zbraň blízké budoucnosti

…..o očkování bylo mnoho napsáno. Nebyly ale odhaleny mnohé naprosto zásadní a utajované skutečnosti. Není vyloučeno, že dokonce i naši lékaři, kteří se momentálně vzepřeli očkování proti chřipce a nechtějí se nechat očkovat, se dozvěděli následující data nebo je správně vytušili….

55:55

Zde jsou. SNAŽNĚ PROSÍME O ŠÍŘENÍ TOHOTO ČLÁNKU A PŘEPOSÍLÁNÍ MEZI CO NEJVÍCE LIDÍ. Jinak nám možná hrozí, že nemusíme mít žádnou budoucnost…..

Dole pod článkem je možné stáhnout jako pdf

 

O očkování a o jeho skrývaných, nepřiznaných i dosud nerozpoznaných nežádoucích účincích bylo již mnohé napsáno a šířeno. Také na stránkách TADESCA se tomuto tématu autoři a redakce pravidelně věnují. Existuje však jeden důležitý aspekt očkování, kterého si překvapivě nevšímá téměř nikdo z jeho současných kritiků. Dle mého názoru je to problém, který se v důležitosti vyrovná a možná i předčí celou oblast nechtěných nežádoucích účinků očkování. Je absolutní mlčení odborné veřejnosti i kritiky k tomuto klíčovému problému očkování jenom náhoda? Mozaika dosud skrývaného se možná poodkryje těm, kteří ucítí ve své ruce skutečnost hmoty jejích jednotlivých kamínků.

Čtenář TADESCA ze zahraničí

 

 

KAMÍNEK PRVNÍ

Tou první informací do naší mikromozaiky je všeobecně známá skutečnost. Je to zákaz výroby a používání biologických zbraní.

Lidstvo se kontinuálně již tisíce let nesnaží v podstatě o nic jiného, než jak by jeden sebral něco tomu druhému a přitom ho zabil, zotročil nebo jinak donutil k poslušnosti. Biologické zbraně mají mezi účinky jiných konvenčních zbraní výjimečný potenciál a speciální možnosti svého nasazení. Jsou to vysoce účinné zbraně hromadného ničení, na jejichž zákazu se oficiálně dohodly všechny mocné světové síly na této Zemi. (Mé osobní vysvětlení k důvodu dohody na zákazu výroby a používání biologických zbraní není konformní a nechci jej uvádět.) Přestože jsou národy a jejich řídící struktury ochotny se po miliónech navzájem hubit, biologické zbraně z nějakého důvodu neprošly jako nástroj veřejně obhajitelný k takovému účelu použití. Jestli si však někdo myslí, že se potenciálu biologických zbraní a jejich zkoumání a dalšího vývoje rozhodly vojenskoprůmyslové komplexy trvale vzdát, tak se úplně zbláznil. To se samozřejmě nikdy nestalo. Dočasně bylo pouze maximálně omezeno jejich veřejné používání. Jejich výzkum a vývoj byly skryty. To vše až do té doby, než se najde řešení problému, který – který vedl všechny mocnosti k dohodě na jejich zákazu.

 

 

KAMÍNEK DRUHÝ

Druhou informací do naší mikromozaiky je odborná skutečnost z oblasti vědy a výzkumu. Jsou to předvídatelné možnosti nových vakcinálních technologií v blízké budoucnosti.

Pokud byste jen trochu sledovali oblast aktuálního výzkumu a vývoje vakcín, možná byste byli pozitivně ohromeni tím, co všechno se již reálně zkoumá a provádí prostřednictvím experimentálních vakcín na zvířatech. Shrnul bych to jedním komplexním pojmem. Je to místy až neskutečné genetické, buněčné a biomolekulární inženýrství. Velice se zvyšuje zacílení a „adresnost“ nových technologií a mnohé nové jsou i jejich mechanismy účinku. Vědci dnes například intenzivně zkoumají jak vyrobit autistickou mozkovou buňku z buňky zdravé. A všichni tito výzkumníci naivně věří, že je to vše samozřejmě výhradně proto, abychom to jednou obrátili a uměli autistické mozkové buňky transformovat zpět na zdravé buňky. První část jejich práce však může být spolehlivě zneužita tak, jak by si většina z nich asi nikdy sama nepřála. Nové vakcinální technologie jsou přitom klíčovým nástrojem podobných pokusů v současnosti.

Přidejme k tomu ještě jednu skutečnost. To, co nového se zkoumá a publikuje veřejně, je pravidelně doplněno o širší výzkum neveřejný, tajný a místy dokonce i přísně tajný. Tak například vývoj a výzkum vakcín, které by na genetickém základě cíleně účinkovaly pouze na určité rasy nebo určitá etnika, ten se pravděpodobně veřejně diskutovat příliš nebude. Vyrobit poté klinickou studii na jiné etnické skupině, která prokáže vynikající bezpečnostní profil určité vakcíny, která je však objektivně nebezpečná a poškozuje významně jiné etnikum, to bude přece úplná hračka. Trvalé genetické úpravy makroorganismů dosažené právě pomocí moderních vakcinálních technologií jsou dnes již tou veřejně známou částí výzkumu a vývoje. Které vakcinální technologie by tak asi mohly patřit mezi ty přísně tajné?

 

 

KAMÍNEK TŘETÍ

Třetí informací do naší mikromozaiky je další odborná skutečnost z oblasti vědy a výzkumu. Jsou to vakcinální technologie s pomalými a odloženými účinky.

Zcela úmyslně jsem nyní nenapsal vakcinální technologie s odloženými nežádoucími účinky. To, co je pro člověka a pro lidi obvykle hrubě nežádoucí, bývá obvykle hrubě žádoucí právě pro vojenskoprůmyslový komplex. Je pouze našim vlastním stereotypem dívat se na vakcíny a na jejich žádoucí i nežádoucí účinky jako na něco, co přichází hned, bezprostředně či alespoň v dostatečně krátkém odstupu po očkování. Tento myšlenkový stereotyp je zcela nesprávný, ale je dnes z různých účelových důvodů silně podporovaný vakcinační lobby. U mnoha infekčních chorob již samozřejmě byly vědecky prokázány odložené imunologické komplikace, které se klinicky projeví někdy až s dlouhým časovým odstupem. Očkování zajisté vytvoří dysfunkce a defekty v imunitním systému člověka v poměrně krátkém čase. Může však trvat i velmi dlouhou dobu, než tyto komplexní a zdánlivě drobnější dysfunkce zapříčiní vznik a rozvoj klinicky rozlišitelných onemocnění a příznaků.

Některé indukované změny imunologického systému člověka přitom mohou být velmi zajímavé a velmi specifické. Samy o sobě nemusí být některé zdánlivě vůbec škodlivé. Mohou ale zapřičinit velmi závažná poškození, pokud se „citlivý“ organismus potká v budoucnu s jiným specifickým rizikovým faktorem. Odložené účinky vakcinálních technologií a zejména účinky vyžadující k dosažení poškození organismu v budoucnu ještě druhou expozici jinému rizikovému faktoru, vytváří velice zajímavé možnosti pro léčebné i vojenské využití. Nyní to záměrně pro ilustraci přeženu až téměř do žánru Sci-Fi. Dovolím si pronést jedno fiktivní heslo jedné fiktivní operační skupiny budoucnosti: „Chytrým očkováním provedeným dnes si do budoucna přihrajeme jejich snadné hloupé mrtvoly.“ To, že jako ryze biotechnický cíl to není vůbec nic nereálného, to je myslím nesporné. K potenciálu dvousložkových zbraní bych poté zájemcům doporučoval shlédnout krásný film Skála (The Rock) se Seanem Connerym a Nicolasem Cagem. Dvousložkové zbraně mají vojenským stratégům opravdu hodně co nabídnout. Obzvláště cenný vojenský potenciál mají dvousložkové zbraně tehdy, pokud lze účinek obou jejich složek dostatečně oddělit v čase a místě svého působení.

 

 

KAMÍNEK ČTVRTÝ

Čtvrtou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti vojenské strategie. Jsou to výhody  multifunkčního použití jednotlivých zbraní a zbraňových systémů.

Máte-li ve svém arsenálu zbraň, jejíž způsob použití nahrazuje způsob použití jiných pěti samostatných zbraní, je to zkrátka nepřehlédnutelná výhoda dané zbraně nad ostatními. Je velice zajímavé se ryze teoreticky zamyslet nad tím, co vlastně všechno nabízí očkování a vakcinální technologie jako zbraň v případě hypotetického vojenského využití. Nejsem vojenský stratég a takové analýzy od profesionálů bych si opravdu velmi rád přečetl. Nepochybuji vůbec o tom, že existují. Stejně tak nepochybuji o tom, že je nikdo z vás neviděl a nikdy neuvidí.

Avšak z toho, jak se dnes očkování běžně v praxi používá, lze i laikům dovodit některé dílčí výhody uvažované „vakci-zbraně“. Tak například dnes není žádný problém vyvolat informačními technologiemi i skutečnými epidemiologickými provokacemi na území Cíle stav epidemiologické potřeby či paniky. V takové situaci už spolehlivě nějaký hloupý hlavní hygienik podpořený skupinou naivních nedomyslů z ministerstva zdravotnictví a obrany nařídí akutní přeočkování silových složek státu a zdravotníků. Obvykle dnes proti žloutence či chřipce. Očkovací zbraň principiálně umožňuje režim operativního i dostatečně specifického nasazení k zasažení právě armády, policie a zdravotních složek cílového státu. Stačí je vyřadit třeba i jen na 4 týdny nějakou vadnou šarží. Aby zkrátka nebyly akceschopné v klíčové době potřeby nějaké akce. A to může stačit.

Lze ale modelovat i jiné možnosti. Útočník si stejným mechanismem skrytě a s předstihem připraví armádu cizího státu chytrým očkováním jako skupinu sekundárně vnímavou vůči vystavení druhé útočné látky (imunologická či genetická senzibilizace). Její použití v budoucnu je poté zcela v jeho moci a velkou strategickou výhodou. Odložené chytré účinky očkování by také umožnily pomalé, pozvolné poškozování nepřátelské civilní populace. Například kombinace neplodnosti u žen a dlouhodobé pomalé zvýšení nemocnosti nebo ovlivnění psychiky populace, může vyřadit tvůrčí a aktivní potenciál celé jedné i dvou generací. Mladé rodiny a rodiče mohou být snadno vysycení a dlouhodobě vyčerpáni péčí o neustále nějak nemocné děti. Poté zábor státu, který je 20 let státem chronických marodů a je bez masy silných zdravých mužů ve věku 20-35 let, bude hračkou i pro armádu tankových atrap. Respektive takovou okupaci lze možná uskutečnit už jen politickými, diplomatickými a ekonomickými kroky. Třeba nějakou novou Mnichovskou zradou číslo 2. Očkování tedy umožňuje i režim dlouhodobého skrytého nasazení vůči celé populaci určeného Cíle. A může toho umožnit ještě i mnohem více. Stačí se jen zamyslet.

Máte snad někdo pocit, že si neskutečně cenný a multifunkční vojenský potenciál globální „vakci-zbraně“ dnes nechá někdo jen tak uniknout s odůvodněním, že by její využití bylo přece nehumánní, neetické, nesprávné?

 

 

KAMÍNEK PÁTÝ

Pátou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti ekonomiky a hospodářství. Je to informace o tom, kde a kdo vyrábí vakcíny pro naši populaci.

Možná to některé z vás překvapí, ale v České republice náš průmysl pro naše děti a naše dospělé nevyrábí už ani jednu jedinou vakcínu. Přitom všichni na světě dobře vědí, že ten, kdo vám dodává systém protiletadlové obrany, je skutečným pánem vašeho vzdušného protoru. Stejně tak již vstoupilo v povědomí, že ten, kdo dodává technologie vašich jaderných elektráren, je skutečným pánem funkce (či spíše nefunkce) celé vaší infrastruktury i vašeho technologického ohrožení. Veřejnost zatím ale dostatečně nepochopila, že ten, kdo vám vyrábí a dodává vakcíny, je skutečným pánem nad životem a smrtí (zdravím a vývojem) celé vaší populace a to na desítky let dopředu. Komu se suverénní státy v tomto ohledu svěří, ten je bude mít v tomto ohledu úplně v hrsti. To, že si ČR svými silami neumí vyvinout a udržovat vlastní ultramoderní protivzdušnou obranu a stejně tak vlastní ultramoderní jaderné technologie, to je realita daná poměry. Ale to, že jsme se dobrovolně zbavili řízení, výroby a plné kontroly nad výrobou vakcín a některých strategických léčiv pro vlastní populaci, to lze svým způsobem klasifikovat až jako jako vlastizradu a kolaboraci. To byla obrovská chyba, která odkázala zdraví celé naší populace do područí těch, kteří pro náš trh vakcíny ve svých továrnách vyrábí a nám je dodávají.

V tomto kontextu se mi vybavuje jedna nevysvětlená informace. Není to zas tak dávno, co z našeho trhu bez většího humbuku zmizel InfanrixHexa jako strategická povinná vakcína pro děti. Přestala být z vůle soukromých subjektů (!) úplně dovážena. Byla nahrazena dovozem a plošným použitím vakcíny Hexacima. Medicínsky a ekonomicky se to chvíli sice omílalo, ale nikdo v tom nehledal a nenašel nic víc. Strategickým úhlem pohledu to bohužel komentováno nebylo. Ale mělo být. Tímto manévrem byl výrazně snížen vliv kapitálové skupiny zahrnující spol. GlaxoSmithKline (USA) a výrazně posílen vliv kapitálové skupiny zahrnující spol. Sanofi Pasteur (Francie) na zdraví a vývoj populace v ČR. Jestli to byla změna spíše přátelská nebo spíše nepřátelská nelze asi bez dalšího posoudit.

 

 

KAMÍNEK ŠESTÝ

Šestou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti státní kontroly. Je to informace o tom, zda jsou státní orgány schopny odhalit ve vakcínách nebezpečné technologie, které neznají a nepředpokládají.

Odpověď je samozřejmě jednoznačná. Naše dozorové orgány (zejm. Státní ústav pro kontrolu léčiv) jsou samozřejmě absolutně krátké na něco, co absolutně neznají, absolutně nepředpokládají a vlastně o něčem takovém nesmí absolutně ani spekulovat. Jak mají poté včas a efektivně případné nebezpečné složky a technologie ve vakcínách prokázat a preventivně zabránit použití takových šarží v populaci? Je to obecný logický model typu: Hledám něco, co neznám. Když to náhodou najdu, jak poznám, že je to právě to, co hledám?

Důkazem, že nic takového nelze dnes od žádného dozorových orgánů očekávat, jsou teprve nedávná vědecká zjištění o rozsahu kontaminace současných vakcín různými nečistotami, výrobními zbytky, rozpadovými produkty ze složek vakcín a také nebezpečnými nanomateriály i glyfosátem. Skutečný obsah vakcín se mimo oficiální stanoviska a texty příbalových letáků jeví spíše jako pestrá biomolekulární kejda. Přestože jen v arteficiálním množství, biologické účinky některých nečistot a neplánovaných příměsí mohou být i velice významné. Vmezeřit do současného vakcinálního obsahu složky, které se jako nečistoty mezi jinými nečistotami budou případně pouze jevit, přestože půjde o specifické skryté technologie, to je opravdu nesmírně snadné. Je to snadné nejen pro výrobce vakcín, ale i pro jejich dovozce a distributory. Ti všichni se mohou dopouštět libovolných nekontrolovatelných manipulací s obsahem vakcín pro celou populaci, pokud by to někdy chtěli učinit. Odhalit biologický útok provedený chytrou „vakci-zbraní“ dříve, než se v populaci projeví její účinky, to je naopak nesmírně složité a spíše jen z říše nejoptimističtějších hypotéz.

 

 

KAMÍNEK SEDMÝ

Sedmou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti očkovací politiky. Je to informace o vojenských výhodách povinných systémů očkování a vynucování „povinné“ důvěry odborné i laické veřejnosti i zastrašováním a systémovým násilím.

Plošné efektivní nasazení „vakci-zbraně“ s potřebnými taktickými účinky je samozřejmě závislé na více podmínkách. „Vakci-zbraň“ si můžeme připodobnit k protiletecké raketové obraně státu. Základem zbraně je hustá síť mobilních raketometů po celém území. Vakcíny poté představují konkrétní bedny s konkrétními šaržemi raket, které se vyrábí a dováží zásadně ze zahraničí. Očkovací politika a očkovací systém, to je právě ta síť funkčních mobilních raketových nosičů. Zajišťuje stav jejich pohotovosti, připravenosti, pokrytí a spolehlivosti střelby. Veřejné mínění a důvěra klíčových skupin populace v očkování jsou ekvivalenty důvěry vojenské obsluhy raketometů (lékařů), generality (tvůrců očkovací politiky) a civilní populace (všech ostatních) v užitečnost a rozumnost použití právě raketové obrany na obranu státu před nebezpečím ze vzduchu.

Aby si hloupý stát soustavně pálil či jednorázově masivně vypálil nad své vlastní lidi, jejich hlavy a domy špatné a sebezničující rakety, které jste mu chytře ve svých bednách přivezli, musíte mít pod svou kontrolou nejen obsah hlavic raket. Musíte mít přiměřenou kontrolu i nad stavem klíčových prvků systému jeho protiraketové obrany. Musíte především zařídit, že sebezničující účinky vašich raket nebude až do té nejposlednější chvíle nikdo veřejně ochoten dát do souvislosti právě s vašimi raketami. Dále musíte zařídit, aby se civilní obyvatelstvo samo nedokázalo ubránit tomu, až jim ty vaše rakety budou fanatickou (nebo strachem poslušnou) první protiletadlovou armádou vypalovány nad hlavy a domy s devastujícími účinky. A to i kdyby už lidé pochopili, že to vaše rakety asi opravdu dělají paseku tam, kde to nikdo z army-příznivců nečekal. A dále musíte zařídit, aby v daném státě nikoho ani nenapadlo začít používat proti vzdušnému ohrožení jiný typ protivzdušné obrany, ve kterém vámi vyráběné rakety nefigurují nebo jen omezeně a pro vás nedostatečně a nespolehlivě.

Myslím, že dalších slov a přirovnání netřeba. Použijte dále svou vlastní logiku a analogii. V systému očkování jako takovém se dnes objevují zajímavé prvky a nástroje (stopy zájmů), které rozumnému a chytře prováděnému byznysu s vakcínami nesvědčí. Pouze marketingovým a komerčním úhlem pohledu nejsou vysvětlitelné. Pokud se ale na tyto prvky podíváte pohledem vojenské strategie, jsou zcela správné a stojí pěkně a pevně na svém místě. Biologické zbraně nedozírných budoucích možností chytře schované před veřejným míněním za „Ten sprostý farmabyznys!“, to je přece chytré. Nemyslíte?

 

 

KAMÍNEK OSMÝ

Osmou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti teorie řízení. Je to informace o nasazení vhodných operativců, „spáčů“ a důvěryhodných kádrů na klíčové pozice pro budoucí manévry.

Pokud byste plánovali útok svými vakcínami na území vašeho rádoby přátelského státu (ve skutečnosti vám v něčem vzdorující vaší neformální kolonie), a to útok provedený jeho vlastními strukturami proti vlastnímu obyvatelstvu, poté to samozřejmě nesmí dopředu téměř nikdo v tomto státě vědět. Přesto musí být na klíčových pozicích lidé, kteří provedou bez diskuze, bez selhání, včas a koordinovaně právě to, co mají provést. Je vašim úkolem předem kádrově zajistit a obsadit klíčové pozice v takové zemi lidmi a odborníky, kteří v naprosté většině o vašich plánech nebudou tušit vůbec nic. Jaké odborníky a kádry byste si obecně vybrali?

Zaprvé se vám budou hodit hlupci. Zjevně podprůměrní odborníci, pokud možno namyšlení, arogantní, ješitní a agresivní. Hlupci se kterými nelze vést žádnou rozumnou řeč a kteří obvykle bez toho, aniž byste je vy někým „udělali“, by nebyli mezi svými prakticky nikým. Vytáhněte je nahoru a podřiďte jim ty moudřejší, opatrnější, kritičtější, schopnější a s vyšší úrovní sebekritiky a hlavně svědomí.

Zadruhé se vám budou hodit neúprosní a neústupní očkovací fanatici. Mohou ale nemusí to být hlupci. I velmi chytří lidé patří často do této skupiny. Jsou to lidé, kteří již pevně v životě spojili svou prestiž, image, pozici, projevy, vztahy, vazby a hlavně své jistoty s názorovou pozicí, která vám přesně vyhovuje. Sledujte chvíli segment a najděte je. Vyberte si je a nenápadně je popostrčte tam, kde je potřebujete mít. Třeba na ministra nebo i jenom do zálohy.

Zatřetí se vám budou hodit osobnosti spolehlivě nemravné, chamtivé a spolehlivě zkorumpovatelné. Najděte je a jejich slabá místa. Učiňte jim správné nabídky, a to v takovém rozsahu, který nikdy nebudou moci připustit aby vyšel veřejně najevo, i kdyby se v nich náhodou hnulo svědomí a pochopili by více.

A začtvrté se vám budou samozřejmě hodit – vojáci. Myslím nyní poněkud vyšší šarže s potřebným vlivem. Vojáci dobře poslouchají. Jsou zvyklí. Jsou členy struktur, které mají nejvyvinutější stereotypy k tomu nejprve poslechnout a pak se teprve dívat na to, co se to vlastně děje. Jsou členy přísných autoritativních struktur, kde se diskuzí a přesvědčováním proti rozkazu obvykle nedosáhne ničeho. Vyberte kádry z vojáků armády tam, kde to zkrátka je možné. Ani oni nemusí o vašich vojenských plánech vůbec nic vědět. Až jim řeknete „Pal!“ začnou okamžitě poslušně pálit. Je to jejich život a spojili s tím svou profesní i osobní prestiž a čest. A kdyby náhodou i zapochybovali, že brutálním omylem pálí do vlastních, budou vojáci pravidelně mezi těmi posledními, kteří se proti tomu pokusí něco udělat. Něco z vlastní iniciativy. Něco proti očekávání a proti svým rozkazům.

Když se tak dnes rozhlížím po kádrové základně České vakcinologické společnosti, Ministerstvu zdravotnictví, Národní imunizační komise, krajských hygienických stanicích a některých dalších spolků a institucí, začínají mi některé personálie dávat mnohem více smyslu, než dávaly dříve.

 

 

KAMÍNEK POSLEDNÍ

Poslední devátou informací do naší mikromozaiky je informace z oblasti bezpečnosti státu. Je to informace o tom, že kontrola celého očkovacího systému a kontrola obsahu vakcín na našem trhu patří mezi naprosto klíčové otázky celonárodní bezpečnosti. S touto otázkou se jiné dnes upřednostňované otázky, jako je třeba riziko teroristického útoku na nádražích, v principu vůbec nemohou srovnávat.  

Bezpečnostní rada státu přesto dosud nikdy neřešila riziko zneužití vakcín a očkování jako vojenské či teroristické technologie a nezabývala se nastavením současného systému očkování pohledem jeho kontroly státními a soukromými subjekty. Agenti našich tajných služeb určitě nejsou infiltrovaní v továrnách u linek na výrobu vakcín pro východní Evropu a nesledují v managmentech distributorů a dovozců vakcín nic z toho, co se zde případně za bukem kuje. Tedy, myslím si to. A jestli mi třeba nevěříte, tak se zkuste třeba zeptat. Možná vám k tomu poskytne nějaký hezký bonmot i vrchní velitel našich ozbrojených sil, pan prezident Miloš Zeman. Určitě už dostal ve svém životě tisíce mnohem banálnějších a nesmyslnějších otázek, než bude tato.

A pokud podle vás na toto téma zatím ještě nenastal ten správný okamžik a čas, tak s ohledem na vývoj a výzkum v oblasti nových vakcinálních technologií již rozhodně nastává.

Zde si můžete článek stáhnout jako pdf nebo i ZDE

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

63 komentářů

 1. Jura napsal:

  Zdravím, další důkaz, že vakcíny nefungují přímo z ameriky. O vakcínách video začíná od 10:30 min. Důkaz, že vakcíny nefungují a docela zábavný způsob jak se to snaží zmírnit od 11:50 min.
  https://operationdisclosure1.blogspot.com/2019/02/destroying-illusion-228-conspiracy.html

 2. Maroš napsal:

  A že „blbí“ Rusi a Ivan „Hrozný“ – hrozný akurát pre anglosasov!
  https://ac24.cz/-/drevene-potrubi-ktere-prezilo-500-let?redirect=%2F

  Poznámka – Putin myslím minulý rok pripomenul Francúzom, že zatiaľ čo si Parížania ešte v 19. storočí vylievali sračky na hlavu – Moskva už vtedy bola sofistikovaným mestom.

 3. Vladislava napsal:

  PDF článek není bohužel k dispozici, takže šíření mezi lidmi je omezené pouze na FB.

 4. Jura napsal:

  Dnešní video, které potvrzuje způsob jakým chtějí cenzurovat, které zmiňoval v předešlém videu
  https://operationdisclosure1.blogspot.com/2019/03/destroying-illusion-31-netanyahu-and.html
  Za zmínku stojí nový přírustek do sbírky podivností na letišti v Denveru. Už jsem o tomto letišti slyšel hodně a to i přesto, že jsem tyto informace vůbec nevyhledával (neměl jsem ponětí o nějakém letišti v Denveru). Strkají nám pravdu přímo pod nos?

 5. Imikin napsal:

  No a kamínek desátý je, že ať chceme, nebo ne, očkování dostáváme každý den, v podobě vzduchu, vody a jídla. Nikde není čistý vzduch, (bez nanovakcín), nikde není čistá voda, nikde není čisté jídlo. Ani to doma na zahrádce pěstované. Vše je „nakaženo vakcínou“. Ani ty domácí zvířátka nejsou „čisté“. Konzumují ovakcínovanou stravu, vodu a dokonce i ty domácí chovy se očkují(králíci) Můžeme to odmítat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. Vše je zamořeno. Kostky jsou již dávno vrženy a vzít zpět to již nejde. Ani Q, ani hodní ufouni nám nepomůžou. Věřit, že nějaký „restart“ a spálení lidí zevnitř na bílý prášek něco vyřeší, je až naivní. Vše pokračuje tak jak bylo několikrát předpovězeno, několika proroky. Jediné, co tím dokážeme, je urychlení „jejich“ vítězství; tedy nepokoje, chaos, války, upevnění moci a nástup NWO. Stačí se podívat do Francie. A proč? Protože lidé se dají koupit za pár špinavých zlaťáků. Bylo to tak, je to tak a vždy to tak bude. A ti co se nedají (a těch je žalostně málo, aby pohnuli světem) jsou a budou umlčeni. Tak to prostě je. Myšlení lidí se lusknutím prstu nezmění…
  Nějaké sluneční erupce a spálení elektroniky? Další jen chaos, dočasné bezvládí, násilí mezi lidmi a jen ti nejhorší přežijí, protože budou umět se prosadit, bez svědomí i za cenu vražd, jen aby nemuseli umřít. Tak to prostě je a bylo, i v té přírodě….

  • jandera napsal:

   Výborně napsané, je to pouze jeden kamínek v genocidě, očkování je primárně přínosné nicméně (bud záměrně, nebo šlendrián), jsou některé šarže těžce poškozující až smrtelné, ale smrt není účelem, farmacie potřebuje vydělávat a musí mít neustálý přísun nových pacientů. Nelze se soustředit pouze na ně, máme tu chemo očkování ze vzduchu, záměrně upravovanou vodu a potraviny. Karty jsou rozdány a na „zázračnou a bezpracnou změnu“ věří pouze hlupáci. Každý jsme tu sám za sebe tak nabrousit lokty a bojovat.

  • Ondraash napsal:

   Zdravé tělo se s cizím elementem vyrovná podle zásady kudy dovnitř, tudy ven. Proto je u vakcín největší problém jejich injekční forma. Takže to očkování, jak píšete, kamínek desátý, až takový problém není. I příroda má schopnost se uzdravovat. Jen někdy to provede eliminací nežádoucího a nad tím by se lidé obecně asi měli ve vlastním zájmu zamyslet.
   P.S.: Pokud vás tedy ovládá strach na tolik, že prostě musíte podstoupit očkování, zvolte raději perorální formu. A buďte připraveni zvracet.

  • Kublajchan napsal:

   Bohužel, nelze nesouhlasit… A opravdu, z čeho mi jde nejhorší pocit, jsou chemtrails… tomuto práškováni neunikne nic 🤮

   • Leia napsal:

    sypaci ale sypou aby oteplili planetu ne aby vas ockovali proc by vas meli ockovat letadlem staci kdyz odpari vodu a umrete zizni pokud se nenastehujete do mesta kde voda bude je to agenda 2030 nebo kolik kdy maji v planu nastehovat vetsinu lidi do mest a jejich okoli a pokud vsude okolo je poust a ve meste zaridi vodu tak kam lide pujdou a dobrovolne? proc by vas ockovali vzduchem kdyz je porad spousta lidi co se ockuji dobrovolnea a jeste krici na ty co odmitaji ano jidla jsou hnuj ale jen proto ze je sidi ze to ma vedlejsi ucinek neresi dava to byznys farma prumyslu a ano voda a puda je na tom spatne ale nejhorsi vec co vas znici mnohem drive nez tohle vse dohromady je prave strach ktery s vaseho prispevku primo vyzaruje….

 6. .lak napsal:

  Pro přeočkované &, u skopčáků nelze!! https://www.youtube.com/watch?v=JB65L94msAk Je všech rovinách, promoření eliminovat.

 7. jirik napsal:

  Klíšťata na severoamerickém kontinentu přenáší svým kousnutím alergii. Ta u lidí způsobuje silnou reakci po pozření červeného, tedy hlavně hovězího a vepřového masa.
  https://ac24.cz/-/staci-jednou-kousnuti-klistete-a-clovek-ziska-alergii-na-maso-siri-se-z-usa-do-cele-evropy?redirect=%2F

  • Maroš napsal:

   Kamarát lekár mi už pred desiatkami rokov povedal, že jeden z príznakov rakoviny je nechuť až odpor k mäsu. Tie kliešte – otázka – na ktorého vektorového živočícha sú najviac viazané – možno je to regulatív v prírode, ktorý má tlmiť aktivitu dravcov! GP by mohol toto ochorenie zneužiť na rozšírenie vegánsva na planéte. Ono to v podstate ani nie je alergia na mäso, ale alergia na špecifický cukor v svalovine. Pre nás je dôležité, že nie na konské, ale na hovädzie a bravčové mäso – teda vyslovene „kultúrne“ domestikované zvieratá ako základ našej potravy. Asi nie náhoda…

 8. Bonzák napsal:

  No hlavně by to měl někdo fakt poslat na tu Bezpečnostní radu státu a bezpečnostním poradcům. Mně se líbí ta myšlenka postavit jako brzdu očkovací mašinerii bezpečnostní a tajné služby. Už jen kdyby se o tom začalo takto veřejně alespoň hovořit, třeba v poslanecké sněmovně, tak se vytvoří problém, který nebudou moct jen tak shodit ze stolu. Povinné očkování vynucované fanatiky bez jakýchkoliv reálných bezpečnostních záruk před zneužitím, to je dobrá podpásovka pro lobisty a vakcinology! Fandím tomu!

 9. Ondraash napsal:

  Pěkná mozaika ale zbytečná a dlouhá. Celá padá s uvědoměním si pravdy o očkování. A na to není potřeba klást otázky o vojensko/finančně/manipulačním průmyslu.
  Raději budu tedy šířit svou verzi skládačky o očkování, která je velmi jednoduchá, dostupná všem a snadno ověřitelná.
  Mě na to přivedly „kecy“ mojí maminky (doktorka) o tom, jak bude pozdě, až moje neočkované děti dostanou chorobu (tetanus, záškrt, spalničky atp.) a zemřou.
  Stálo to asi hodinu až dvě samostudia. Internet hodně pomohl.
  Nedávno jsem u logopedky, kam chodíme se synem (taky hustotka ale furt lepší než ty hnusný vakcíny) přečetl reklamu na očkování a fakt to maj vychytaný. Nelžou. Stálo tam, že „očkování snižuje pravděpodobnost propuknutí nemoci“. A taková je často míjená zásadní pravda. Dokonce i moje maminka je jako doktorka přesvědčená, že očkovaný člověk je absolutně chráněn, nemůže se nakazit, nemůže zemřít asi.
  O kolik je ta pravděpodobnost propuknutí nemoci snížená, to už tam ale nepíšou. Ale nebojte. Z tý skládačky tu informaci dostaneme.
  Je prostě potřeba ptát se na ty správné otázky.
  Takže pokud to někoho zajímá:
  1. Co je virus a jak funguje, alespoň základně (tohle už sem z dřívějška měl). Podokruh je přehledová znalost funkce DNA a RNA. Upozorňuju, že nestačí odrecitovat „dvojšroubovice“, je potřeba opravdu alespoň základně pochopit mechanismus (budete vědět, proč virus potřebuje hostitele)
  2. Co to jsou ty takzvaný „obranné látky“ (argument mojí maminky na kterym se ovšem naprosto uvařila), a co je „imunitní reakce“ a „autoimunitní reakce“. Zejména opět princip, jakým se vyrovnává tělo s prevítem pomocí právě těch obranných látek (zajímavá věc, co se dozvíte, je že si je nemůžete vytvořit „do zásoby“, jak se někdy zdá, že argumentují proočkováři. Pokud jich totiž máte v těle nadbytek, začnou napadat vaše zdravé buňky, forma autoimunitní reakce)
  3. Jak se tedy tělo vyrovnává s virem (taky zajímavý čtení a hlavně zde odhalíte nesmysl všech „léků“ potlačujících příznaky, zejména teplotu)
  4. nepovinná (ne k pochopení bezpodmínečně nutná) kapitola – konkrétní viry, fágy, retroviry. Chřipkové kmeny a co znamená to HxNx. Je to pro zajímavost, rozhodně to dokreslí celej obrázek, zejména odhalí NAPROSTOU nesmyslnost očkování proti chřipce (tady jsme v opravdu EXTRA kategorii idiocie a ignorance)
  5. funkce očkovací vakcíny (no po.er mě, ale tohle je opravdu veřejná informace), kde se v podstatě dozvíte, to co jsem psal výše o reklamě na očkování. Že totiž MOŽNÁ se tím nějak (a nikdo neví jak moc) zrychlí reakce organismu, co se týče tvorby protilátky na danný virus a ještě jednou zopakuju MOŽNÁ (zde budete ještě potřebovat, pokud to nebude u vakcíny, co to je „deaktivovaný virus“ a co a k čemu jsou „adjuvanty“)

  Pak už je to na každym z nás. Jenom abych předešel zbytečnejm komentům – Nemůžete bejt svobodný, jestliže za váma někdo přijde a řekne „tohle si teď musíš nechat píchnout, frajere!“ a vy řeknete „tak jo…“

 10. jirik napsal:

  Prečo je zdravie v rozvinutých krajinách na poklese?
  Predstavitelia štátnych zdravotníckych úradov nemajú odpovede na otázky, prečo materská úmrtnosť prudko stúpa. Nevedia, prečo tak veľa detí umiera hneď v prvý deň i v priebehu prvého roka po narodení.

  Štátni úradníci tiež nevedia, prečo tak veľa detí majú poškodené mozgy a problémy s imunitným systémom.

  Táto bezprecedentná a nevysvetlená epidémia chronických zdravotných problémov sa za posledných 30 rokov výrazne zhoršila.

  Dnes má 1 zo 6 detí problémy s učením, 1 z 9 trpí astmou, 1 z 50 autizmom, u 1 zo 400 sa rozvinie cukrovka a milióny ďalších trpia rôznymi alergiami na jedlo, zápalmi tráviacej sústavy a ďalšími chronickými chorobami.
  https://www.badatel.net/dokazane-ockovanie-pocas-tehotenstva-ohrozuje-matku-aj-dieta/

 11. jirik napsal:

  https://ac24.cz/en/-/who-ohledne-ockovani-poskytuje-zavadejici-informace-nejcastejsi-pricinu-umrti-prehlizi?redirect=%2Fen%2F-%2Fto-britanie-vyvolala-jednu-z-nejvetsich-katastrof-20-stoleti-pise-welt%3Fredirect%3D%252Fen%252F%26fbclid%3DIwAR1mLfhn-h1d9oAeKz86Q6u-NmSgz4M8pLnYBv4Av1FUjJKKFICCv-M5B8w
  Nedávno medializovaná správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tvrdí, že odmietanie očkovania patrí medzi „10 najväčších rizík pre svetové zdravie“. Ignoruje pritom chyby západného zdravotného systému, ktoré majú každoročne na svedomí možno až milióny obetí.

 12. julius napsal:

  Tak se vracime k blbosti zitrka. Proc se tu pitva vec stara uz par desitek let. Tohle uz snad dokaze uhodnout kazde decko v prvni tride. Je to spatne je to spatne je to spatne. Pokud ma system nekoho napadnout je to hlava ne zadek. A hlava je skryta. Nikdo netusi kdo to je. Ale rozhodne ne vazal choroch nebo nejaci politici EU. Jsou to jen vazalove systemu. Te ktery je skryt se snazi o nejakou manipulaci lidstva ve svuj prospech. Tal laskave uvazujte

 13. Maroš napsal:

  Orwel = 1/ príprava informačného pola na NWO, 2/ satanisti dodržiavajú základné pravidlo pred Stvoriteľom – svoje zámery musia nejakým spôsobom uverejniť, pretože Stvoriteľ dal ľuďom slobodnú vôľu! A tak satanisti svoj zámer uverejnia vždy ako absurditu „1984“ /absurditu pre ľudí nepripravených informačným polom – dnes už pár percent ľudí vie, o čom to je, ale pre väčšinu neoliberálmi zdezorientovaných ľudí to absurdita stále ešte je!/, takže ľudia nad tým len mávnu rukou a nič proti tomu nerobia – takže to zlo proti sebe nepriamo – „slobodne“ schvália! Ešte raz – pozrite sa aj do Občianskeho zákonníka – „Občan vyjadruje svoju vôľu a záujem konaním, alebo nekonaním.“ Bodka!
  Takže kto nekoná proti totalite – totalitu schvaľuje! Preto sio-boľševici majú pravidlo – „Kto nie je s nami, je proti nám!“ = ich aktívne presadzovanie totality z ich strany! NWO je v podstate neomarxisticko-monarchistický projekt.

  Sociálne kredity v Číne v kombináciou so zrušením hotovosti – a máte zaracha! Vítajte v NWO! „Zemanovci“ Hodvábnej cesty.
  https://ac24.cz/-/orwell-se-nepletl-a-je-tadz-23-milionu-cinskych-obcanu-zakaz-cestovani?redirect=%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_delta%3D12%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_cur%3D1

 14. inkvizitor napsal:

  Mimo téma: slyšel už někdo něco o úniku radiace z Francouzské JE ??

 15. Leia napsal:

  je nekde nejake info ci spina na farmaceutickou firmu GSK GlaxoSmithKline? diky za pripadne odpovedi , osobne jsem na nic nenarazil

 16. octomaník napsal:

  V Banskobystrickom kraji sa objavili prípady akútneho respiračného zápalového ochorenia SARI. Upozornili na to epidemiológovia. Pacienti s touto chorobou musia ísť do nemocnice, pre niektorých sa môže skončiť úmrtím….

  Najnovšia správa Úradu verejného zdravotníctva je alarmujúca – na ťažké akútne respiračné ochorenia zomreli v tomto týždni aj štyria mladí ľudia! „Z celkového počtu prípadov hlásených v 9. kalendárnom týždni 2019 skončilo sedem úmrtím. Išlo o 25-ročnú ženu z Košického kraja, 34-ročnú ženu z Prešovského kraja, 29-ročnú ženu a 56-ročného muža zo Žilinského kraja, 56-ročného muža z Banskobystrického kraja, 26-ročnú ženu z Nitrianskeho kraja, 70-ročnú ženu z Trnavského kraja. V dvoch prípadoch bol potvrdený vírus chrípky A(H1N1)pdm09,“ konštatuje úrad.

  Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo doteraz hlásených spolu 57 akútnych respiračných ochorení, pričom až 22 pacientov zomrelo. „Z 22 zosnulých bol vírus chrípky potvrdený u 15 osôb, z toho 14 bol potvrdený vírus chrípky A Michigan, ktorý sa nachádza vo vakcíne proti chrípke pre sezónu 2018/2019 a v jednom prípade šlo o vírus chrípky nešpecifikovaný…

  https://sk-sk.facebook.com/ChemtrailsSK/

  https://1url.cz/PMFbP

  Na strednom Slovensku sa šíri nebezpečné ochorenie

  V Banskobystrickom kraji sa objavili prípady akútneho respiračného zápalového ochorenia SARI. Upozornili na to epidemiológovia. Pacienti s touto chorobou musia ísť do nemocnice, pre niektorých sa môže skončiť úmrtím.

  https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/806302559713368/

 17. octomaník napsal:

  Návrat ptačí chřipky – verze zatím neznámá:

  Vědci znovu začínají vytvářet „superchřipku“. Je čeho se bát?
  8. března 2019
  Úřady v USA po tříletém moratoriu schválily další kolo pokusů na úpravu ptačí chřipky, aby se účinněji šířil vzduchem. Projekt stejně jako před lety znovu vzbudil odpor některých odborníků v oblasti veřejného zdraví, přesto že se leccos změnilo. Ne vše ovšem k lepšímu.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/veda/ptaci-chripka.A190306_131829_veda_mla

 18. Maroš napsal:

  Na Infovojne 8.3.2019 odznel telefonát z USA – o prijatí zákona proti odporcom očkovania, ktorí majú byť označení z národnú hrozbu – so všetkými dôsledkami!!! Weby proti očkovaniu boli údajne zablokované – je to čerstvá správa!
  Poznámka – Kotleba sa v závere relácie Infovojny 6.3.2019 jednoznačne vyjadril proti zahraničným military typom očkovacích látok, ôby sme nedovolili pchať to svinstvo do našich detí“ a uviedol aj príklad zo lovenska, ako istá manželka po 3 rokoch – na naliehanie pediatričky – „zlomila“ svojho manžela odporcu očkovania – a dieťa im do 2 týždňov po očkovaní ochrnulo – žena je hotová, lekári dávajú od toho ruky preč!

 19. merlin napsal:

  😀 😀 😀 Jsem zvědavý kdo se přihlásí 😀 😀 😀 : https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10278-de-niro-kennedy-ockovani-bezpecne

 20. jirik napsal:

  Trump varuje: očkování proti chřipce je největší „podvod“ v dějinách medicíny
  https://ac24.cz/-/trump-varuje-ockovani-proti-chripce-je-nejvetsi-podvod-v-dejinach-mediciny?redirect=%2F
  V rozhovoru s Opie a Anthonym v rádiu Sirius XM Trump kritizoval očkování proti chřipce a označil ho za „totálně neúčinné“ a prohlásil, že se nikdy nedal očkovat.
  https://youtu.be/4Yvkyhsr7gg
  „Já jsem se nikdy nedal očkovat. A proto jsem zatím nikdy neměl chřipku. Nelíbí se mi představa, že vám do těla vstříknou něco špatného. A to je přesně to, co dělají. A hlavně toto (nejnovější vakcína proti chřipce) není velmi účinné již od začátku.

 21. Maroš napsal:

  „hlavní problém nespočívá v MUOS, tento systém pouze rozšíří elektromagnetické pole tohoto anténového parku, a tedy zvýší znečištění rozlehlého území. Anténa VERDEN dosahuje síly 2MWt. Pro porovnání uvedeme, že anténa rozhlasu Vatikán měla kapacitu 500 tisíc Watt. Na začátku nynějšího století vypukl v oblasti Lazio skandál kvůli vysílacím anténám této rozhlasové stanice, protože vyprovokovala zvýšení počtu onemocnění rakovinou a leukemií. (pozn. V posudku znalců, poskytnutém před pěti lety v rámci trestního stíhání za úmyslnou vraždu po několika úmrtích v regionu Cesano, se praví, že existuje souvislost mezi působením elektromagnetických vln a růstem počtu onemocnění leukemií a zhoubnými nádory u dětí mladších 14 let, kteří žili v blízkosti antén. Píše o tom list Repubblica.) Je to pouhá čtvrtina kapacity VERDEN, ale v blízkosti antény, ve vzdálenosti 150 metrů, zemřelo na rakovinu 137 lidí. Dá se proto říct, že nebojujeme proti MUOS, ale proti samotné přítomnosti těchto „smrtících antén.““
  https://ac24.cz/-/sicilani-proti-americkemu-vojenskemu-komunikacnimu-systemu-ne-na-mem-pozemku?redirect=%2F

 22. jirik napsal:

  Globální finanční výsledky GSK za 3. čtvrtletí roku 2018: Tržby dál rostou. Největší zásluhu na tom mají vakcíny
  07 listopadu 2018
  Finanční výsledky farmaceutické společnosti GSK se letos každým kvartálem zlepšují. Tržby se ve 3. čtvrtletí zvýšily o více než miliardu liber na 8,1 miliardy liber. K nejvýraznějšímu posunu došlo v divizi vakcín. Ta si polepšila o 14 % a tržby za očkovací látky dosáhly ve sledovaném období 1,9 miliardy liber.

  K nejvýraznějšímu posunu došlo ve 3. čtvrtletí v divizi vakcín. Ta si polepšila o 14 % a tržby za očkovací látky dosáhly ve sledovaném období 1,9 miliardy liber. Tahounem společnosti ovšem nadále zůstává divize Pharmaceuticals. Za prodej léků na předpis vykázala od začátku července do konce září 1% nárůst tržeb a konečný výsledek 4,2 miliardy liber. Nejvýkonnější divizi se dařilo především díky prodeji léků na HIV a nových produktů na respirační onemocnění. Spokojenost vedení společnosti i akcionářů navíc podporují stabilní výsledky divize Consumer Healthcare. Tržby za volně prodejné produkty pro zdravotní péči se ve srovnání s 2. čtvrtletím zvýšily o jednu desetinu na 1,9 miliardy liber.

  „Na základě dobrých výsledků, které naše divize vykazují, jsme se rozhodli uzavřít tento rok dosažením nejvyšších stanovených cílů a beze zbytku naplnit očekávání akcionářů. Věříme, že se nám podaří nadále růst i efektivně řídit náklady a rok 2018 zakončíme akciovým výnosem ve výši 8 až 10 %. Zároveň se přibližujeme dlouhodobým cílům stanoveným pro léta 2016 až 2020,” uvedla Emma Walmsley, generální ředitelka společnosti GSK.
  https://cz.gsk.com/cs-cz/pro-media/tiskove-zpravy-template/2018/globalni-financni-vysledky-gsk-za-3-ctvrtleti-roku-2018-trzby-dal-rostou-nejvetsi-zasluhu-na-tom-maji-vakciny/

 23. jirik napsal:

  Video ukazuje, jak původně zdravá trojčata se několik hodin po očkování stala autisty. Znovu je tak demonstrováno, že očkování opravdu může způsobovat autismus.
  https://ac24.cz/-/pouze-par-hodin-po-ockovani-se-stalo-z-trojcat-autiste-sokujici-video-o-lzich-farmapriemyslu?redirect=%2F
  Příběh z videa:

  25. června 2007 jsme je vzali na očkování. Přišli jsme v deset hodin ráno. Vzali jsme všechny tři. Moje dcera má po očkování stále značku na noze. Očkovat jsme dali i chlapce.

  Kolem poledne Claire zcela přestala komunikovat. Bylo to jako by se z nesmírně šťastného, ​​usměvavého děvčátka stalo slepé, hluché a zcela neschopné života.

  Předtím měla zcela rozvinutý oční kontakt a ten následně ustal. Jediné, co dělala, bylo, že upřeně hleděla do stropu.

  Ve dvě hodiny odpoledne jsme viděli, jak se do sebe uzavírá i Richie. Všechno žvatlání máma, táta, chození vedle nábytku a vše najednou ustalo.

  Všechno to hihňání, úsměvy… další dítě neschopné života. Ztratili všechny své reflexy, přestaly mrkat, zívat, kašlat, kýchat.

  Nejhorší bylo, když jsme viděli, jak odchází poslední. Ztratili jsme Robbieho, vypadal, jako by ho srazil autobus. Na tváři měl strnulý výraz, choval se jako hluchý, přestal být šťastný. Nikdo a nic je už víc nezajímalo.

  Přestali se usmívat. Již se více nedržely za ruce.

  Nezvratné poškození těla očkováním je skutečné. Řekli nám, že je to genetické, pak nám řekli, že není možné, aby se tři děti staly neschopnými kontaktu v ten samý den, že je to statisticky nemožné.

 24. jirik napsal:

  V Taliansku začal platiť nový zákon sprísňujúci sankcie za nezaočkované dieťa. Rodičom hrozí pokuta až do výšky 500 eur, ak ich dieťa očkovanie nepodstúpi. Zákon prichádza uprostred zvýšeného výskytu osýpok, podľa talianskych predstaviteľov sa však od jeho uvedenia zvýšila miera vakcinácie
  https://www.hlavnespravy.sk/rodicom-deti-bez-ockovania-hrozia-taliansku-vysoke-pokuty-skolka-taketo-deti-nevezme/1695475

  kolik z těch oočkovaných d+ětí bude mít natolik zdravý organismus, aby očkování přežili bez následků!?

 25. jirik napsal:

  Aplikované nanotechnologie jsou zase o něco blíže realitě. Americký tým pod vedením Marca Mishkina vytvořil litografickou metodu, s níž může produkovat nanostroje o tloušťce lidského vlasu podobně, jako se vyrábějí i mikročipy. Ačkoliv jde i tentokrát o vysoce experimentální metodu, vytvořené mašinky jsou jak schopné vlastního pohybu, tak je možné je i injektovat do lidského těla pomocí jehly.

  https://nedd.tiscali.cz/novi-nanoroboti-jsou-tak-mali-ze-se-do-tela-dostanou-injekci-325334

 26. Jmeno Prijmeni napsal:

  No hledejte klíčová slova jako „depopulation agenda“ …

  Do poloviny století nás Jelita chtějí zredukovat na 0,5 miliardy až maximálně 2 miliardy.

  Uniklá prezentace NASA na dané téma, před 20 lety, obsahovala slide, podle kterého „když to nedokážou detekovat, tak je to legální“ …

  Zdravotní pojišťovny a důchodové fondy vlastní „investoři“. Ti spekulují na neustálý růst ceny akcie nebo dividendy! A management, který to nezajistí, je nemilosrdně vyměněn … Poděkujte panu Klausovi …

  I Židoš Zeman jednou prohlásil, že správný občan zemře ihned po dosažení důchodu … Co na srdci, to na jazyku …

 27. Lekno napsal:

  Magori sutazia v kriminalite:
  Itálie zakázala neočkovaným dětem vstup do školky
  https://ac24.cz/-/italie-zakazala-neockovanym-detem-vstup-do-skolky

 28. jirik napsal:

  Andrew Wakefield – Autizmus a vakcíny, interview (slovenské titulky)
  https://youtu.be/rVqTZuTEsGU

 29. jirik napsal:

  Pro změnu o klíšťatech a psech –

  Po Česku se šíří klíště z jihu Moravy, které je obzvlášť nebezpečné pro psy, může pro ně být i smrtelné. Dnes o tom informoval portál iDnes.cz.

  Portál píše o tom, že vědci z brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity začali před rokem rozsáhlou studii a kampaň Najdi pijáka, která měla za úkol najít a zkoumat tohoto živočicha. Nyní se objevily první výsledky tohoto výzkumu. Piják lužní, který přenáší nebezpečného parazita, je nejrozšířenější na jihu Moravy, odkud se šíří dál po celé republice.

  Piják lužní je nebezpečný hlavně pro psy. Dokáže u nich vyvolat nemoc, která se podobá malárii. V Brně nedávno objevil první klinicky potvrzený případ.

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201903189460194-kliste-nemoc-lecba-psi-zvirata/

 30. jirik napsal:

  Kellnerovo Sotio jde s lékem na rakovinu vaječníků do finále. Spouští rozhodující třetí fázi testování
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kellnerovo-sotio-jde-s-lekem-na-rakovinu-vajecniku-do-finale-spousti-rozhodujici-treti-fazi-testovani-68556?dop-ab-variant=1&seq-no=1&source=hp

  …a další zdravotnický filatrop………

 31. jirik napsal:

  Facebook zakázal nestranné informace o očkování, připouští jen oficiální „pravdy“
  18/3/2019
  z HumansAreFree

  Varovali jsme, že se to stane, a skutečně se to děje. Technologičtí giganti agresivně postupují směrem k zákazu veškerých projevů, které jsou v rozporu s oficiálními postoji ke kontroverzním záležitostem – s tím, o čem zkorumpovaný establishment rozhodl, že bude „pravda“.
  Tento týden Facebook ohlásil, že bude banovat veškerý obsah, který zpochybňuje oficiální očkovací dogma, podle nějž vakcíny nikomu neškodí (nehorázná lež), obsahují jen bezpečné složky (očividný klam) a fungují každému (to už je úplně k smíchu).
  http://veksvetla.cz/facebook-zakazal-nestranne-informace-o-ockovani-pripousti-jen-oficialni-pravdy/?fbclid=IwAR3lWHnZ3VyXSpC1YpOPSDbY_h9hvlDyjuE_KKT_zp5YtwnFlOT3MpLPXaQ

 32. renata369 napsal:

  Do tych ockovacich latok musia davat neuveritelne svisnstvo, ked tak lipnu , aby male deticky boli radom zaockovane /ktorym sa vyvija prave mozog, nerv. system/ u dospelych je to uz jedno ako vidim, tych nikto /chvalabohu/ nepredvolava. Ti su uz dost nadychani chemtrailu za dlhe roky a inych specialit. Stale nijaka zmienka, zeby tie tisice najazdnikov ockovali, kym ich vpustia medzi nas, ci tych netreba, nechcu im znicit ich vzacny genofond pri zakladani novej europskej rasy? Potrebuju ich silnych na plenenie uloh proti nam rokmi travenych oslabenych europanov?

 33. jirik napsal:

  Stát plánuje odškodňovat i rodiče a další blízké, kterým po povinném očkování zemře dítě či bude zvlášť závažně poškozeno. Návrh zákona, který v pondělí projedná vláda, původně s odškodněním počítal jen přímo pro poškozené, případně uplatněné zákonným zástupcem. Po připomínkách byl ale doplněn. Uvedl to vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Jan Brodský.
  https://www.novinky.cz/domaci/500631-stat-chce-odskodnovat-i-rodice-kterym-po-ockovani-dite-zemre.html?fbclid=IwAR1vSbFJ3ZTX9YbgqhCJCfMAW5ELuxHMiIj-laqHViIN7r3XMTaWJthuqfw

  aneb očkování protlačíme za jakoukoliv cenu……a oběť…….

 34. jirik napsal:

  Štúdia ukazuje, že nádory rastú po chemoterapii rýchlejšie
  Na prekvapenie mnohých, výskumníci zo štátu Washington objavili, že chemoterapia napokon vôbec nemusí byť modelom liečby rakoviny.

  Hoci je v medicíne už desaťročia štandardom, tento nový výskum ukázal, že chemoterapeutické lieky môžu v skutočnosti spôsobovať ďalší rast rakoviny, a to dokonca ešte rýchlejší.

  https://www.badatel.net/studia-ukazuje-ze-nadory-rastu-po-chemoterapii-rychlejsie/?fbclid=IwAR0pKQOmZZXNhBQ0pG6aR3QYGBRvX8EB8G0AJnGvMX5nANtos5Bi6v5qO9Q

 35. octomaník napsal:

  Známe osobnosti Robert De Niro a Robert F. Kennedy mladší sa spojili, aby ponúkli 100 tisíc dolárov tomu, kto dokáže poskytnúť vedecký dôkaz o bezpečnosti vakcín. „Na jednej strane vlády tehotným ženám radia, aby sa vyhli konzumovanie istých typov rýb, ktoré môžu obsahovať ortuť, aby neubližovali svojim nenarodeným deťom a jednak CDC (Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu v USA) podporuje vstrekovanie vakcín obsahujúcich ortuť do tehotných žien, dojčiat a detí, „povedal synovec zavraždeného prezidenta Robert Kennedy Jr. na spoločnej tlačovej konferencii.
  https://vk.com/id485327251?w=wall485327251_562%2Fall
  z diskuze –

  https://pp.userapi.com/c846124/v846124608/1c103e/uDi3Uoll-iE.jpg

 36. Maroš napsal:

  Takto… systém Hlava 22…
  Hlava 22 – „Veliteľ má vždy pravdu!“
  Hlava 23 – „Ak nemá veliteľ pravdu – platí Hlava 22!“

  Takže…
  1/ Systém vytvára ekonomický tlak – aby matky museli ísť pracovať čo najskôr a nechávali deti na výchovu cudzím – „najlepšie“ štátu, ktorý môže deti už od malička indoktrinovať. Teda – zákaz vstupu neočkovaných detí do škôlok je ekonomický tlak na rodičov a v podstate podporuje genocídu a chudobu – otázka – z akého pohľadu, keď nás zabíja práve hmotný blahobyt a kvôli dostatku prenechávame deti štátu – ktorý ak ich nezabije očkovaním, zabije ich mentálne a ony sa potom v dospelosti budú zabíjať už samé a budú k tomuto sebadeštruktívnemu „úspešnému“ správaniu učiť aj tých svojich potomkov. ???
  2/ Teda systém sa NEpodporovaním samostatnej existencie sám vymedzuje ako antisociálny – Trestajúci Jahve – a o tom to celé je! Lebo tento lživý systém udeľuje výnimky zo svojich pravidiel – konkrétne – ak má byť údajne pre „kolektív“ hrozbou nezaočkované dieťa a nemá byť preto do kolektívu škôlky prijaté – systém povolí vstup do kolektívu aj „hrozbe“ – nezaočkoVATEĽNÉMU dieťu pre lekársky potvrdenú kontraindikáciu! ??? Systém sa tak demaskuje, že predovšetkým chce „vychovávať“ naše deti už od malička a predovšetkým chce, aby ľudia museli pracovať kvôli „svojmu“ blahobytu a nie sa uskromňovať – kvôli prioritnej výchove svojich detí – po svojom! Odbočím – keď budete zatvorený v koncentráku, kde systém už nepotrebuje nosiť svoju masku – systému bude u riti, či budete chorí, alebo nie a či nakazíte aj ostatných MUKLov /’muž určený k likvidaci/ – budete musieť pracovať – a skapať! A to je tá Hlava 22!!! Priorita priorít systému! „Keď už ste sa raz ako MUKL narodili“.
  3/ Takže treba to správne uchopiť už od začiatku – a chcieť prekonať najdôležitejšie obdobie života svojich detí – a najdôležitejšie obdobie života je tá „škôlka“ – lebo už v škôlke sa naučíme všetko, čo potrebujeme k životu – len tú škôlku majú tvoriť naše deti, my a naši starí rodičia! Na to, aby z malého dieťaťa vyrástol Človek naozaj nie je potrebné 3 roky sedieť zatvorený v zaprdenej miestnosti s ďalšími dvadsiatimi soplavými frustovanými alebo agresívnymi deckami!!!

  He he – „mal som ja v živote šťastie“ – v škôlke za komančov na prelome 50-60-tych rokov som vydržal presne až dva dni a kvôli absolútnemu cirkusu, ktorý som tam vyrobil som NESMEL byť umiestnený v škôlke ako neprispôsobivý, čím som si /intuitívne ale aj vďaka šťastným okolnostiam/ zabezpečil šťastné dectvo u starých rodičov na dedine a z prvej triedy ZDŠ som zo školy prestal utekať až po ich prosbách a priznám sa – systém ma skorumpoval tak, že som od začiatku dostával ako známky razítko včeličiek a nie prasiatok. Veru tak. A dnes sa na staré kolená musím učiť odznovu – konečne tie správne veci. Treba mať na pamäti, že ak vás systém zdebilizuje už od troch rokov – debilmi môžete zostať doživotne. A ešte kvôli tomu aj ochoriete.

  Záver? Nechcú mi zobrať deti do škôlky len preto, že mám obavu o ich zdravie a život? No tak je to výhra!
  „Okrem riadne zaočkovaných detí by do škôlok prijímali aj tie, ktoré sú už proti nákaze imúnne, alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu, teda nežiadúci účinok, ktorý sa mohol objaviť. Na všetko musia mať potvrdenie od lekára.

  Keďže ide zatiaľ iba o návrh, musí ešte prejsť schvaľovaním vo vláde aj v parlamente. “
  https://www.aktuality.sk/clanok/679482/nezaockovane-deti-uz-u-nas-do-skolky-nevezmu-v-cesku-zakaz-plati-uz-roky/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-new2

 37. jirik napsal:

  Big Pharma přešla do útoku: Neočkuješ? Nesmíš do škol, obchodů, restaurací, kostelů
  28.3.19

  USA:
  V americkém okresu Rockland na severu od New Yorku se spalničky šíří tak rychle, že úřady musely vyhlásit stav nouze. Takovou epidemii město nezažilo desítky let. Skoro šest tisíc neočkovaných dětí má zákaz vstupu do škol i obchodů. V případě porušení rodičům hrozí pokuta v přepočtu až 115 tisíc Kč a půl roku vězení.

  Až šest tisíc neočkovaných dětí má od úterka zákaz vstupu do škol, obchodních domů, restaurací, kostelů či synagog. Zákaz se nevztahuje na otevřená prostranství jako jsou například dětská hřiště.

  _______
  Dýchat zatím ještě neočkované děti mohou. Ale i to je jen otázka času.
  http://zvedavec.org/vezkratce/16183/
  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/epidemie-spalnicek-v-new-yorku.A190328_104617_zahranicni_niv

 38. jirik napsal:

  Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie. Niekoľko chemických špecialitiek vo vakcínach na úvod:
  fenol = kyselina karbolová = hydroxybenzén = nervový jed; má leptavé účinky na všetky tkanivá v tele. Môže spôsobiť dermatitídu, popáleniny 2. a 3. stupňa, systémovú otravu (rýchlo preniká do buniek), srdcovú arytmiu, kŕče, kómu a smrť. Poškodzuje obličky a pečeň.
  fenoxyetanol = etylénglykol-fenyl-éter = baktericíd (látka usmrcujúca baktérie) a konzervant. Môže byť znečistený rakovinotvorným 1,4-dioxánom. Na zvieratá pôsobí mutagénne (spôsobuje mutácie DNA), na ľuďoch mutagenita nebola testovaná. Poškodzuje mozog a nervovú sústavú testovaných zvierat, na ľuďoch neurotoxicita nebola testovaná. Poškodzuje žľazy s vnútorným vylučovaním (endokrinné).
  formaldehyd = rakovinotvorná (karcinogénna) látka; používa sa na zabitie živých baktérií resp. vírusov pri výrobe vakcíny
  fosforečnan hlinitý = látka jedovatá pre nervovú sústavu; pridáva sa ako adjuvant – na zosilnenie imunitnej odpovede
  manitol = E421 = náhradné sladidlo, protispekavá látka, stabilizátor, rozpúšťadlo
  polysorbát 80 = E433 = polyoxietylén sorbitan monooelát = látka poškodzujúca pohlavné orgány, tzn. znižujúca plodnosť
  https://www.slobodavockovani.sk/news/prehlad-ockovacich-latok-s-platnou-registraciou-na-slovensku-a-ich-zlozenie/
  Příbalový leták na MMR vakcínu obsahuje 42 bodů varování a nežádoucích účinků:
  https://www.facebook.com/ChemtrailsSK/photos/a.122036181461252/887101774954685/?type=3&theater

 39. rodo napsal:

  Zdravím tomáši nevěřím očkování ale nad jedním uvažují a to proti klíšťové encefalitidě protože to s těma klíšťatama to je horší a horší od roku a člověk už se toho tak obává že proti tomu zvažuji se naočkovat nebo je snad nějaká bezpečná náhrada proti klíšťové encefalitidě?

  • Leia napsal:

   hodne stesti pokud o tu nemoc mate opravdu zajem tak se naockujte u nas kolega pak v lete mesic v nemocnici naockoval se ( pracovni benefit ) a pak chytl kliste a hned dostal encefalititu 🙂 ale hned na zacatku rikate ze ockovani neverite ale presto o nem uvazujete to si protireci 🙂 takze vlastne ani nevite co chcete jen jiste na sto procent vite ze nechcete encefalatidu ale reknu vam tajemstvi jen s dobreho rozmaru lepsi je kdyz budete chtit byt zdrav nez nechtit byt nemocen a to s duvodu ze podvedomi nedela rozdil kdyz uvadite slovicko NE a to je kamen urazu spousty lidi v dnesni dobe protoze vsichni vi co nechteji ale co chtej to nevi 🙂 jinak priklad jak to funguje je jednoduchy zkuste nekomu rict at si nezapamatuje treba slovo zluta . No a pak se ho zeptejte co si nemel pamatovat vsichni odpovi ze zluta ale pamatovat si to NEMELI 😉

 40. linda napsal:

  „Přátelé, rád bych Vám touto cestou oznámil, že ode dnešního dne, je na serveru Kanal 22 k dispozici zcela zásadní dokumentární film z roku 2017, který nese název: Injecting Aluminum – Vpichování hliníku. Tento dokument je celý opatřen SK titulky. Velké veřejné poděkování za edukační činnost v oblasti očkování patří kolektivu pracovníků, kteří obhospodařují webové portály, mezi které patří: SlobodaVockovani.sk, RizikaOckovania.sk, Ockovanie.org, Vakcina.szm.com, SvobodaVockovani.cz, Rozalio.cz, PoOckovani.cz, ProVolbu.cz a RizikaOckovani.cz. Přátelé, pokud chcete zajistit bezpečný a zdravý vývoj svého dítěte, nebo se sami chystáte podrobit individuálnímu očkování, tak by tento dokumentární film neměl uniknout vaší pozornosti. Hlavním posláním celého dokumentu je upozornit na závažné zdravotní komplikace, které vznikají po aplikaci vakcín s adjuvantem hliníku. Také se můžete dozvědět, kdo je skutečným vlastníkem firem (Sanofi) vyrábějících očkovací látky (např. L’Oréal, Nestlé), proč z trhu zmizely vakcíny, kde jako adjuvant byl použit fosforečnan vápenatý, jakým nestoudným způsobem probíhala oficiální vědecká studie vakcín s přítomností hliníku a proč zástupci francouzského sdružení E3M museli držet protestní hladovku před ministerstvem zdravotnictví? Toto jsou ve zkratce jen základní otázky, na které se vám pokusí v dokumentu odpovědět fundovaní odborníci z řad vědeckých pracovišť. Přátelé, požádal bych Vás touto cestou o sdílení tohoto důležitého dokumentu na sociálních sítích. Informujte prosím o tomto dokumentu své pediatry a ošetřující lékaře ve svém okolí, upozorněte na něj také senátory, poslance Parlamentu ČR a členy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR. V tuto chvíli je potřeba vyvíjet tlak na osoby a instituce, které mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost vakcín a tím zabezpečit zdravý vývoj našich dětí. Příjemný den a s pozdravem Jan B.

  Dokumentární film Injecting Aluminum – Vpichování hliníku, vznikl díky dobrovolným finančním příspěvkům široké veřejnosti. V dokumentu účinkují odborníci na toxicitu hliníku z Anglie, Francie a Izraele.“

  zdroj: http://www.kanal22.cz

 41. jirik napsal:

  Srbský minister sa vyhráža rodičom: ak nezaočkujete deti, odoberieme vám ich!
  https://zemavek.sk/srbsky-minister-sa-vyhraza-rodicom-ak-nezaockujete-deti-odoberieme-vam-ich/
  Srbský minister školstva Mladen Šarčević varoval, že štát nebude mať pochopenie pre rodičov, ktorí nedávajú zaočkovať svoje deti a avizoval pokuty. Každé dieťa musí pri zápise doložiť lekárske potvrdenie, že bolo zaočkované. Ministerstvo dalo rodičom, ktorí deti nezaočkovali, čas na nápravu do 1. septembra.

  Odoberanie detí

  „Rodičia, ktorí sa tomu nepodvolia, budú čeliť sankciám. Posledným krokom bude odobratie dieťaťa rodine,“ vyhlásil minister Mladen Šarčević. V roku 2018, keď vypukla epidémia osípok, jeho rezort dal 1250 rodičov na priestupkové konanie, ktoré skončilo na súde. 48 rodičov bolo odsúdených a 15 pokutovaných sumami od 85 do 120 eur. Zo zákona sú stanovené pokuty 250 až 1250 eur pre rodičov, ktorí dlhodobo odmietajú MMR vakcíny.

 42. jirik napsal:

  Spalničky jsou nakažlivější, než chřipka, varoval vakcinolog v Rozstřelu
  8. dubna 2019 16:19, aktualizováno 9. dubna 13:33
  Téma očkování je neustále živé především mezi rodiči. V poslední době ale tato debata nabývá na intenzitě. O vakcínách, spalničkách a dalších souvisejících tématech si v pořadu Rozstřel povídala moderátorka Karla Mráčková s předním českým vakcinologem Igorem Kohlem.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/veda/vakciny-a-spalnicky-igor-kohl-rozstrel.A190408_142056_veda_vse

  pročíst i diskuzi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..