Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic

…..ano Vážení čtenáři tadesca.cz, neustále to opakuji že jsme jako slovanská rasa určeni k likvidaci, ale naštěstí se jim to už nepovede. DEEP STATE prohrál. Ale budou ještě těžké chvíle…..

12:27

Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic

Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady je seznam – před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula – citace:

Dnes vám přečtu úryvky z knihy, odtajnění západních dokumentů, poslouchejte a přemýšlejte, toto ovlivňuje naši současnost a budoucnost. Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je nepřekvapíme. Jenže naše mládež dnes vystavená globálnímu nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií. Aby naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní propagandou. To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci našich republik a našich bratrských národů.

 

Takže, začátkem osmdesátých let sovětské tajné služby získaly materiály tzv. Harvardského projektu. To byl rozsáhlý program pro zahájení zničení SSSR a socialistického systému. Projekt se skládal ze tří svazků restruktualizace, reforma, finále bylo plánováno pro tři pětiletky. V prvním svazku bylo uvedeno, že ve XX – XXI století bude lidstvo vystaveno velké krizi z důvodu nedostatků surovin a energetických zdrojů. Dále se uvádí, že během prvních pěti letech, 85 – 90 léta, proběhne restruktualizace a její cíl je následující:

 • propaganda
 • boj za socializmus s lidskou tváří
 • příprava reformy pro přechod od socialismu ke kapitalismu
 • restruktualizaci měl řídit podle všeho Generální tajemník komunistické strany

Druhý díl byl věnován reformě- Během 90 – 95 let s následujícím cíle:

 • likvidace světového socialistického systému
 • likvidace Varšavské smlouvy
 • likvidace komunistické strany
 • likvidace Sovětského svazu
 • likvidace vlasteneckého podvědomí
 • reformy měl zavádět už jiný vůdce

Třetí díl byl nazván dokončení. Cíl této fáze byl následující:

 • likvidace sovětské armády
 • likvidace Ruska jako státu
 • likvidace socialistické ideologie
 • likvidace bezplatného školství
 • likvidace bezplatného zdravotnictví
 • zavedení kapitalismu pod heslem „platit se má za všechno“
 • likvidace mírného života v Leningradě a Moskvě
 • likvidace veřejných a státních služeb
 • plošné zavedení soukromých podniků

Tato realizace byla naplánována formou zmrazení, a to v pravém slova smyslu – vyhladověním obyvatel Ruska, výstavbou kvalitních silnic a mořských přístavů aby všechny suroviny a bohatství Ruska mohlo být postupně vyvážené do zahraničí.

 

Finální etapu měl řídit třetí vůdce a co se nám přihodilo za posledních 20 let? To jsou právě tyhle plány proti nám, které měli být splněné na 100%, s časovým odklonem 3 – 4 roky, ale to není všechno. Po realizaci projektu HARVARD byl vypracován projekt HUSTON, což je detailní studie finální fáze a tento projekt je zaměřen pouze proti Rusku, protože rozpad SSSR již proběhl.

 

Hustonský projekt plánuje rozdělit Rusko na malé státy:

 • Sibiř má přejít pod USA
 • Severo – Západ – Německu
 • Jih a Povolží – Turecku
 • Dálný východ – Japonsku

Zde je statistika:

Během posledních 12 let z Ruska do zahraničí každoročně vyváží:

 • 57% ropy
 • 40% plynu
 • 90% mědi
 • 97% niklu
 • 99% hliníku

Rusko pro západ je teď slabou kolonií se surovinami. Dle projektu HUSTO západ nevnímá Rusko jako jediný stát, ale řadu drobných států a stejně iak již probíhá politika pro už rozdělené části Ruska.

Zopakuji dnes ALLENA DULLLESE – hlavy politické americké zpravodajské služby v Evropě a bývalý ředitel CIA v roce 1948 řekl, cituji:

„Literatura, divadlo, filmy – vše bude reprezentovat všechny a parazitovat nejzákladnější lidské city. Budeme se snažit podporovat ty, kdo budou působit na lidské podvědomí kultem sexu, sadistického násilí, sadismu, zrady. Jedním slovem vše nemorální ve vedení států, bude převládat chaos, budeme nepatrně, ale aktivně a trvale propagovat psychicky narušené úředníky, vládu úplatkářů, kritizovat hodnoty a poctivost, slušnost a morálka bude terčem posměchu a nikdo je nebude postrádat. Bude to přežitek minulosti, hrubost a arogance, lež a alkoholismus, drogová závislost, zrada a nacionalismus, nenávist mezi národy – to vše budeme pěstovat v podvědomí lidí. Jen velmi málo kdo bude schopen pochopit co se děje. Ale tito lidé budou bezmocní a žít ve výsměchu. Najdeme způsob jak promluvit a umlčet, udělat z nich odpad Sovětské společnosti. Budeme trhat duchovní kořeny, likvidovat a ničit základy ruské lidské morálky. Těmito způsoby budeme ničit generaci za generací. Začneme s výchovou lidí v dětském věku a dospívající mládeže. Vždy budeme sázet na mládež, nastartujeme rozklad, zkázu a zrádcovství a tak docílíme všeho: (Konec citátu).

 

Přemýšlejte, jaké dnes sledujeme západní a ruské filmy? Jaké knihy převládají v post-sovětské společnosti a musíte souhlasit – západ neustoupí ani o krok od svých plánů na likvidaci. Jeden z autorů projektu, Brzezinski byl mimochodem nedávno povýšen do statutu čestného občana města Lvov. Na neveřejném zasedání prohlásil, cituji:

„Nový světový řád americké hegemonie je stvořen proti Rusku a na náklady Ruska. není pochyb o tom, že Rusko dříve či později bude rozděleno a bude pod kontrolou.“(Konec citátu).

Samostatným článkem tohoto Plánu je osud Slovanských národů stejně, jako to bylo za Hitlerav plánu Barbarossa. Američané operují s konkrétními čísly:
Totální likvidace 300 miliónů Slovanů včetně Židů s nimi příbuzných, kdy se na začátku počítá s jejich použitím ke svému prospěchu pro rozdělení a likvidaci Slovanů a pak na ně čeká úplně stejný osud. Řečeno na rovinu a bez okolků, židé jsou určeni k likvidaci spolu se Slovany. Pak jen budou konstatovat, že se nezapojili do tržního hospodářství. Hlavní metodou nenávistí mezi národy – krveprolití a občanské války. Zde je citát z projektu:

„Ukrajina si bude myslet, že bojuje proti Rusku za svoji nezávislost. bude si myslet že má konečně svobodu, zatím co se dostává do plné závislosti na nás.To samé si budou myslet i Rusové, že brání své národní zájmy, vracejí zpět svoje teritoria atd. Záminkou z naší strany bude hájení suverenity a boj za své národní ideály. Přitom nedáme ani jedné ze stran možnost k sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce bláznů slovanský dobytek bude ztrácet své síly a posilovat naše pozice. Hlavní dirigent potichu, ze strany bude sledovat krvavé události.“(Konec citátu).

Ještě jeden citát:

„Velmi dobře víme“ – píše se v projektu, že nacionalismus utužuje národ, dělá ho silným. Ale tento slogan je již zastaralý a nemá svou váhu. Nahradíme ho univerzálními hodnotami což je jedno a to samé. Nedopustíme zrod nového nacionalismu a všechna národní hnutí, které se budou snažit vyvést své národy mimo naši diktaturu zničíme ohněm a mečem jako jsme to udělali v Jugoslávii, Srbsku, Íráku.“(Konec citátu).

Je ještě jedna věc, kterou budou znovu citovat:

„Národní hodnoty nahradíme falešným vlastenectvím a opileckým pláčem alkoholiků. Nedovolíme žádné moderní technologie a to povede ke kompletnímu kolapsu průmyslu který snížíme na na výrobu jen předmětů základní potřeby, pro omezená pracovní místa pro otroky, kteří pro nás budou těžit suroviny. Mezi občany je mnoho inženýrů, učitelů, lékařů, kvalifikovaných pracovních sil. Vytvoříme pro ně takové podmínky pro přežití, že budou sami utíkat ze své vlasti. Naším hlavním sloganem je:

„Znič mládež a porazíš jakýkoli národ. Zbavíme jejich společnost od mladé generace, vychováme ji na sexu, rocku, násilí, alkoholu, kouření, drogách, prostě zbavíme jejich společnost budoucnosti. Hitler byl hloupý chlapec, choval se příliš otevřeně, zbytečně prováděl neuvěřitelně velkou práci. Spálit milióny, vystřílet a pohřbít za živa. Zanechal krvavé stopy. My působíme chytřeji. Nezanecháváme stopy, lidé budou mít strach o svůj život, který nebude mít žádnou cenu. Strach o svoje pracovní místo o které mohou přijít během okamžiku, strach o budoucnost. Pomoci strachu budeme vládnout lidem. Pod rouškou demokratických reforem, nabídneme slovanskému dobytku monarchii a každé z nich loutku – prezidenta. K tomu více lesku a hluku. Malý monarchismus je dobrý v tom, že veškerou energii lidových mas nasměřuje na píšťalku. Tak odvádí pozornost od naší aktivní práce pro kontrolu obyvatelstva a všho co potřebuje především my. Rozdělíme moc infrastruktur, obsadíme je svými lidmi. Armády, bezpečnostní služby a speciální solové jednotky budou podřízeny prezidentům a tím pádem nám. Budeme mít v rukou pouze provázky uvázané na ruce prezidenta a budeme za ně tahat tak, jak potřebuje my pro uskutečnění našeho obrovského projektu.“(Konec citátu).

Ale to není ještě všechno. Čteme dál. Cituji:

„Slované, mezi nimi Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvíce neovladatelné národy na světě. Vzpurné díky svým přirozeným fyzickým a intelektuálním schopnostem které geneticky zdědili po svých předcích a které není možné změnit. Slovana, Rusa, Ukrajince, Bělorusa je možné jen zničit, ale ne podmanit. To je důvod proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému snížení jejich populace. Na celé planetě dochází k výrazným klimatickým změnám. Poušť směřuje směrem na sever rychlostí 10 kilometrů za rok. Dehydratace zemí – 25 metrů za rok. To je za 20 – 30 let problém přesídlení obrovské masy civilizovaných národů severněji od jejich současných míst. Do té doby na Kubani, v Rostově na Ukrajině bude ideální subtropické podnebí a na místě úrodných oblastí na severní Ukrajině bude klima dnešního Kavkazu. Slované bude jsou dočasnými hosty a podléhají přesídlení. Poženeme je dál na sever mimo Moskvu kde bude malé severní území, rezervace, hustě obydlená obyvateli podobné indiánům v Americe.“(Konec citátu).

Pro diváka to lze pojmenovat velmi jednoduše. Obyčejný fašismus. Přesně jako stejnojmenný film Michaila Romma z roku 1965. jenže toto není film ale realita. Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jako Slovanské národy podléhají vymazání ze světové historie zrovna jako židé kteří je podporují nebo jsou jejich příbuznými, ale toto je můj osobní názor. Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady je seznam – před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula – citace:

„Rusko by mělo zapomenout že má jakýkoliv zájmy v bývalých republikách SSSR. Nedovolíme Rusku zasahovat do záležitostí republik bývalého SSSR. Protože obroda SSSR není strategickým konečným cílem USA.“(Konec citátu).

Zde jsou úryvky ze směrnice Rady bezpečnosti USA č.p.SC20/1, citace:

„Na území rozpadlého SSSR nemůže být zachován vojenský a ekonomický potenciál, který v budoucnu bude nezávislým od sociálního systému tohoto území. V budoucnu by se mohl znova zrodit a konsolidovat a může být potencionální hrozbou pro americkou hegemonii. bez ohledu na to, jaká vláda bude v Rusku, důležité je, aby měla jen omezený vojenský potenciál a musí být plně ekonomicky závislý na USA.

Rusko musí:

 1. Provést demontáž vojenské techniky a kompletně se odzbrojit
 2. Musí opustit všechny důležité geopolitické funkce ve všech regionech planety
 3. Musí být plně zlikvidován její vojenský a pak i ekonomický potenciál. Bez tolerance
 4. průmyslové základny poraženého státu.“(Konec citace).

Takže vše jde podle plánu, ale naším úkolem je načasování jejich plánů překazit. Pokud my, jako jeden národ, nedovolíme jim zničit nás zevnitř, všechno společně dokážeme.


Zdroj: podle knih, zejména Morrise a Dullese

Zdroj (1)

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

9 komentářů

 1. PTZ napsal:

  Tedy uvalení sankcí na Rusko jde jasně proti plánu.

 2. Miroslav napsal:

  Aha, tak proto USA shání biologický materiál od rodilých Rusů, něco asi připravují, šmejdi.

 3. Anan napsal:

  ivo Wiesner mi hodně otevřel oči a zveřejnil důležité informace o dění ve světě. ÚRYVEK z knihy Ivo Wiesnera Národ v lénu bohů:
  Řada legend Keltů,Židů, Mayů a dalších národů vypráví o bytosti ze dvou třetin božské a z jedné lidské, kterou bohové pověřili úkolem chránit pozemskou civilizaci. Bytost má mnoho jmen, nejčastěji se nazývá Bílý jezdec, Bílý rytíř, Ochránce, Pastýř Jan, Tajný mistr Chrámu a Král světla. Podle mýtů zůstává tato bytost na Zemi, ale může odcházet i na jiné Země, čímž je míněna Země v paralelních prostorech. Bývá ztotožňován s Gilgamešem, později je to nejčastěji Ochránce či Král světla. Své tajné sídlo prý volí tam, kde je v daný čas nejvíce potřebná jeho přítomnost. Z Mezopotamie přešel do Egypta, později do Číny, pak do Irska. Traduje se mnoho zásahů této bytosti proti silám ohrožujícím lidstvo, které jen díky tomu přežívá i největší katastrofy a války. Prý se projevoval dříve přibližně po 6000 letech, ale v tomto století mnohokrát. Nelze to prokázat, jsou to mýty. Důležitá je ta okolnost, že trvalé sídlo Krále světla je prý v Tibetu a jméno říše je „Agartha“. Mormonská tradice naznačuje možnou totožnost Krále světla s Kristem, který jako Ježíš po dobu asi 10 let pobýval v Tibetu. Podivné je, že Král světla za posledních 6000 let nezaložil řádné náboženství, takže ztotožnění s Kristem je asi mylné. Sibylské proroctví o příchodu nového krále, ale i proroctví Velké Matky o setkání bohů na Vyšehradě se pravděpodobně vztahují k této bytosti, protože tradice říká, že Král světla pobývá většinu času na Zemi a shromažďuje kolem sebe vyvolené již mnoho století. To, co je známo o řádu Templářů, řádu Gralu a dalších esotericky orientovaných společenstvích tyto tradice dostatečně potvrzuje.Odlesk tradice Krále světla má svou pečeť i v proroctví Libuše při ukrývání kolébky prvorozeného Přemyslovce, která má v budoucnu kolébat nového krále, který jej povede do těžkých zkoušek.Prastarý mýtus Árjů vypovídá o dávné události, při které byla na území dnešní pouště Gobi zničena neznámou katastrofou rasa vyspělé civilizace polobohů. Ti, co přežili, se rozdělili do dvou skupin, které mají jména Agartha a Shampullah. Říši Agarthu, domov duchovní dokonalosti a esoterické koncentrace, řídí představený esoterické Lože světla, což je pravděpodobně Král světla.
  Z této Lože světla — Agarthy — bylo v roce 1977 předáno poselství pro Československo, které nezkráceně uvádím:
  „Opět k vám promlouvám z onoho velebného klidu, odkud jsem již dříve promlouval v osudových chvílích této planety. Jak jsem řekl, váš národ je původem předků slunného Orientu, ze Země, která leží pod Střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti vašeho národa a sledujme nit dějin, jejichž události, které nás poučily o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel utrpením a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a neměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova Pragaja Déva Pragaja —znamená Setkání Bohů, a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.A tak první válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů i záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. Ale otevřte oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny. Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam. Vaše karma ví nejlépe, kde jste v bezpečí. Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádnou prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy vašich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Višnův (Kristův) rok a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví váš národ do příští éry —éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně i opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností.Idea, za kterou šli vaši velikáni, a kterou hlásal i jeden z vašich synů největších (pozn. T. G. M.),spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam bratrství.Jste národem, který je z nejbohatších na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na vás upřeny jako k duchovnímu srdci. To je zákon!Buďte klidní. Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ohrozil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duchovně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se země otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna komárů. Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovejte k celému světu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o který jsou zatím lidé ochuzení. Přejte všem hladovějícím nasycení, a těm kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí —vaši bratři z Himálají. Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše, co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde a snažte se vše řadit do souvislostí s nutným vývojovým procesem pro růst duší.Pokoj s vámi!“
  Tímto poselstvím končí proud podivuhodných mýtů, pověstí a proroctví, která s sebou nesou minulé časy. Systémová analýza pomáhá nacházet shodné myšlenky a sotva patrné nitky souvislostí se sbíhají do jediného mýtického centra, v němž oslnivě září svoji čistotou a jako nejvzácnější démant naleznou místo na vzácné koruně dávných českých králů, kterou je budoucnost našeho národa. Nežádám na vás víru a oddanost dávným myšlenkám a tradicím, bylo by to velmi pošetilé. Nejvyšší Bytost vám dala převzácný dar —rozum, použijte jej a přemýšlejte o tom, co bylo řečeno a co se odehrálo, uvažujte o všech souvislostech a hledejte své místo v národě, jak jeho úděl pomůžete nést co nejlépe, hledejte svoji pravou cestu k pochopení předurčení
  našeho národa.
  Konec úryvku.

 4. lada napsal:

  Proroctví je krásné a přináší nám velkou naději, že náš národ nezahyne. Jsem šťastná, že moje děti a vnoučata poznají život v klidné a mírové době.

 5. Vítězslav Crha napsal:

  Rusko už nelze zvrátit, protože tam již všichni včetně dětí má naprosto jiné školení, než ten náš západní svět, kde se k tomuto vědění musíme prokousat sami a za sebe s vědomím srovnatelným. Je to naše duchovní práce a nikdo to za nás neudělá spíše naopak. A to dnes a denně vidíme jak na vlastní oči, tak ve sdělovacích prohnaných prostředcích plných lží, děsu a nespravedlnosti které podporují temné sily z pozadí a za mrzký peníz zapřou i vlastní rodiny. Že ne?? Ale ano a zde je důkaz. Např. všichni vědí, že nás letadla NATO tráví v přímém přenosu a to otravou jedů s dlouhodobým záměrem. Jejich duchaplná výmluva je že jsou to běžné páry ze spáleného kerosinu letadel je důvod k tomu, že máme co do činění s fašistickou lůzou, která ač ví o co se jedná, nevýslovně lže a přitom i jejich blízcí jsou terčem zdravotních dopadů na tato svinstva ve jménu snížení lidské populace. Slované jsou ale v přesile a jdou stále dál ve víře a znalostech.

 6. .lak napsal:

  A evropani si platí likvidaci cestovkou /kalergri/ arabů s afričany která jim hned tiskne € kdoví proč nazývanou ECB kdy ostatní je dostanou za služby jim, socky. Pokud se tedy nezachovají jak mají v mentalitě. Tedy jako ke kafírům, ďaurům a nevěřícím prašivým psům.
  https://www.youtube.com/watch?v=BhuxhLc7sQs

  http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2016050001
  Podle toho pod čarou nic nového co by tu nebylo od věků „tržníky.

  https://www.youtube.com/watch?v=HNGzQLxYHhM

 7. Igor Zemánek napsal:

  Tak nějak vám zapomněli říci, že abych dosáhl svých cílů, musím v prvé řadě vytvořit cíl zástupný. Ten poté protlačovat, aby masy a informační pole bylo nastaveno správným směrem. Pak už jenom stačí přikládat ta správná polínka a dav si myslí, že vše prokoukl. Pak stačí určitému analytikovi, který dostane ty skutečně správné informace a stane se důvěryhodným (sám možná netuší, za co vlastně kope), ten začne věci popisovat tak, že je možné vlastně vše ověřit. Cíl, takzvaný ruský svět pro všechny. Kdy? Až bude Rusko tak zatlačeno do kouta, že vyrazí vpřed. Národy a národnostní skupiny zbylé po tomto výpadu rády přijmou a pokloní se tomu skutečnému mírotvůrci, který byl vybrán a je již dosazen. Jak se ta skutečná hra jmenuje? Akce Golgota. Tam byste měli vážení hledat odpovědi, ne to co vám předhazují, jako kost. Kde je to slabé Rusko? Technologicky je díky projektu Gilgámeš o 30 let před celou tou plechovou armádou USA, kde se technologický vývoj zastavil na přelomu tisíciletí. Toto vám Tomáši uniká, nebo snad ne?

 8. stefan napsal:

  GORBI to vsetko vedel. A presto nas zaprodal. Teraz lamentuje,ze bol podvedany. ZRADCA to je – LOKAJ sionistov. Ten plan je dlhodoby. Uz Cercil chcel hned po 2.sv. likvidovat RUSKO – no nemal nato VOJENSKU prevahu. Uz by nas NEBOLO. Nasa zachrana je v ZJEDNOTENI slovanskeho naroda. VIVAT Orban NEM zapadna globalizacia.Likvidovat treti sektor a neziskovsky LOKAJOV sionizmu su to LIKOZRUTI NARODNYCH statov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.