Petice za vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo

Petice za  vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo, České republice, a za zákaz veškerých akcí Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V.) na území České republiky,dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

V Plzni dne 12.června 2019

Parlament České republiky

Mgr. Radek Vondráček

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 176/4

118 26 Praha 1

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážené poslankyně a poslanci –  členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Jsme velice a hluboce znepokojeni současnou snahou o prolomení tzv. Benešových dekretů, a tím i důsledky, které by to přineslo celému českému národu.

Dne 8. srpna 2018, vystoupil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehoferjako hlavní řečník na konferenci Svazu vyhnanců konané v Berlíně pod názvem Nezákonné dekrety odstranit – Evropu pod společné vedení semknout, a prohlásil, že 143 protizákonných (Benešových) dekretů z října 1945 nepatří do společného právního řádu Evropské unie, a zpochybnil tak jejich platnost, a vyzval k jejich zrušení!

Dne 13.3.2019 bavorští poslanci Katrin Ebner-Steinerová, Markus Plenk, Christoph Maier a Andreas Winhart požadovali projednání usnesení, které by označilo Benešovy dekrety za protiprávní a odporující lidským právům, a které by zavázalo zemskou vládu vznést požadavek na jejich nezbytné zrušení.

Dne 8. června 2019, opět jako jeden z hlavních řečníků na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, tedy jedné ze součástí Svazu vyhnanců, konaném v Regensburgu, prohlásil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer za velkolepou myšlenku, aby se příští sudetoněmecké srazy konaly v Čechách, a posteskl si, že to bohužel nepůjde dřív, než za dva až tři roky, protože ještě nejsou odstraněny všechny překážky, které tomuto německému cíli brání.

Dne 8. června 2019 bavorský ministerský předseda Markus Soder při projevu na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení navrhl, aby byli sudetští Němci navrženi na Nobelovu cenu míru za usmiřování s Čechy, tedy že odpouštějí utrpení, které jim Češi způsobili za 2. světové války. Výše uvedenému nadšeně tleskali i přítomní představitelé politických stran a hnutí z ČR.

Z těchto důvodů jsme pochopitelně velmi znepokojeni tím, že by se tyto organizace veřejně hlásající úmysl zrušit Benešovi dekrety, a to dokonce ústy člena německé vlády, a bavorských poslanců, měly scházet na výsostném území České republiky, aby odtud šířily svoji touhu po revizi výsledků 2. světové války.

Požadované zrušení Benešových dekretů, by totiž části občanů Německé spolkové republiky umožnilo vznést žaloby proti České republice, a domáhat se tak před Evropskými soudy vydání nejméně tohoto majetku:

185 303 domů na českých, moravských a slezských vesnicích

263 818 nemovitostí v českých, moravských a slezských městech

28 942 kilometrů čtverečních českých, moravských a slezských sadů, lesů, polí, pastvin, vinic, rybníků a stavebních parcel

4 416 školských zařízení, včetně částí Karlovy University a moravských universit.

20 muzeí se všemi exponáty

28 divadel

862 českých, moravských a slezských národních kulturních památek a jiných významných kulturních staveb

Přičemž takto vznesené majetkové  nároky, by po zrušení Benešových dekretů, nebylo jak odmítnout, a plnění by bylo na všech občanech České republiky, protože Česká republika, již tyto majetky nevlastní, a musela by tedy na náhradu Němcům poskytnout finanční plnění. To by v konečném důsledku vyvolalo situaci, že by nebylo na výplatu důchodů, sociálních dávek, na zdravotnictví, a škoství, a to po dobu několika desítek let.

Příkladem takové situace je současné Řecko. Německá vláda po něm tvrdě vymáhá všechny jeho dluhy a přitom současně odmítá Řecku zaplatit válečné reparace, a to dokonce i dluhy z roku 1942, kdy okupovanému Řecku nařídila, aby Německu bezúročně půjčilo 476 milionů říských marek, a ty mu do současné doby nerátila a dokonce je odmítá i započíst s řeckými dluhy Německu.

Jsme znepokojeni, že současná německá politika  ústy členů vlády i poslanců soustavně napadá právní řád České republiky i výsledky 2. světové války. Obojí se pokouší revidovat, jako by Německo válku vyhrálo, a jako by byli Němci válečnými oběťmi, a ne původci válečných zločinů. Zároveň německá vláda odmítá platit německé válečné reparace České republice. Polsku a Řecku. Podle závěrečného výsledků Bruselského reparačního úřadu Německo stále dluží České republice nejméně 19,4 miliardy USD, a to k závěru roku 1959, tedy ve skutečnosti sumu značně vyšší.

Jsme znepokojeni tím, že český velvyslananec v Německu, Tomáš Jan Podivínský (KDÚ-ČSL), dokonce hlavního strůjce všech těchto útoků na Benešovi dekrety, Horsta Seehofera, ve své pozdravné řeči k letošnímu sudetoněmeckému sjezdu jménem české vlády mimořádně ocenil za jeho údajné usílí o rozvoj českoněmeckých vztahů, místo toho, aby okamžitě opustil sál jednání sudetoněmeckého landsmanšaftu, jakmile zjistil, že Horst Seehofer, tento úhlavní nepřítel Čechů,  benešových dekretů a poválečného uspořádání Evropy, bude jeho hlavním řečníkem.

Jsme hluboce znepokojeni, tím, že místopředsedkyně ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Levová (SPD) šířila prostřednictvím sociální síťě Facebook v červnu 2019 lživé zprávy o tom, že německý parlament schválil zákon o nedotknutelnosti Benešových dekretů, a přitom se aktivně stýkala se členy bavorské AfD, účastnila se jejich volební kampaně, a nijak nereagovala na pokusy poslanců AfD Ebner-Steinerové, Plenka, Maiera a Winharta, kterými se snažili zrušit Benešovi dekrety.

A proto Vás žádáme,

aby byla usnesením zavázána vláda České republiky, aby do 31.12.2019 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání legislativní opatření, které by:

1) Zakázalo konání jakýchkoli akcí všech součástí Svazu vyhnanců a Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území ČR, a to tak dlouho dokud německý spolkový parlament zákonem neuzná nezrušitelnost „Benešových“ dekretů, a jejich napadání a zpochybňování, nepostaví na úroveň popírání Holokaustu v německém právním řádu.

2) Umožnilo a legitimovalo Policii a Armádu ČR, okamžitě takovou to zakázanou akci, pokud by k ní došlo, rozehnat, a její účastníky ihned deportovat z výsostného území ČR.

3) Okamžitě zastavilo na dobu 5 let možnost čerpat veřejné prostředky, všem těm českým fyzickým a právnickým osobám, které by se snad takové to zakázané akce účastnili, nebo by ji pořádali, nebo k jejímu pořádaní nějak přispěli, a nebo k němu veřejně vyzývaly.aby byla usnesením zavázána vláda České republiky,

aby do 31 .12. 2019 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání

4) Analýzu, jak vymáhat německé válečné reparace a jakou mají německé válečné reparace současnou hodnotu. A aby navrhla jaký postup při jejich vymáhání doporučuje a hodlá uplatňovat.

5) Zprávu o tom, jaká opatření podnikla vláda ČR v důsledku nehorázné činnosti českého velyslance v Německu Tomáše Jana Podivínského (KDÚ-ČSL), který veřejně vychvaluje činnost člena německé vlády Horsta Seehofera, jenž vyřejně vyzývá k revizi výsledků 2. světové války, místo toho, aby okamžitě opustil sál sudetoněmeckého jednání, jehož se Horst Sehofer stal hlavním řečníkem.aby byla usnesením zavázána vláda České republiky,

aby okamžitě na úrovni minimálně náměstka ministra zahraničí

6) Vstoupila do jednání s vládami Polska a Řecka a navrhla jim koordinaci společného postupu a účinnou pomoc při vymáhání německých válečných reparací.

7)  Vstoupila do jednání z vládami spojenecké protihitlerovské koalice, a to s USA, Ruskem, Francií a Velkou Británií a požadovala po nich účinnou pomoc při zastavení německých pokusů revidovat výsledky 2. světové války a odstranit Benešovi dekrety, a požádovala po nich účinnou pomoc při úsilí České republiky, Polska a Řecka získat od Německa dlužné válečné reparace.

aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvážila setrvání poslankyně Jany Levové ve funkci místopředsedkyně ústavně-právního výboru, neboť se v minulosti aktivně účastnila akcí strany AfD, jejíž poslanci vytrvale útočí na platnost Benešových dekretů, a vymýšlela si a veřejně šířila, lži, které měly prokazovat, že Německý spolkový sněm letos schválil zákony, které uznávají nezrušitelnost Benešových dekretů.

Za petiční výbor : Michael Svatoš

Petiční výbor zastupuje :  JUDr. Zdeněk Ernest

Kontaktní adresa : Břasy 360, 338 24 Břasy

Michael Svatoš    Kontaktujte autora petice

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

17 komentářů

 1. Miroslav napsal:

  Já nevím ve které zemi to žijete, ale , jestli mluvíte o České republice, tak se věc má takto. Polistopadoví politici prodali naši zemi, včetně průmyslu a zemědělství Německu. Němci jsou tak bohatí, že si koupili zpět to, co jsme jim údajně vzali vysídlením sudeťáků. Krom toho naši politici dovolili, aby si cizinec( rozuměj Němec) mohl koupit ornou půdu. V neposlední řadě soud minulý týden rozhodl, aby se vrátil majetek jedné šlechtické rodině, jejíž člen byl prokazatelně SSman. Je to jasné prolomení Benešových dekretů. Sněmovna mlčí, napříč politickým spektrem. Počkejte, co z toho vznikne. Ale k smíchu to nebude, to mi věřte. Takže, rád tuto petici podepíši, ale nevěřím, že bude úspěšná, asi tak. Prodali nás, a vůbec nemyslí na to, že mají taky rodiny. A Evropa ? Běloch vymýšlí zákony, aby zničil bělocha.

 2. Miroslav napsal:

  Už to mělo být dávno..

 3. Venca Abstinent napsal:

  Ten soudce v Hradci, si vůbec dneska neuvědomuje, že až se on a jeho další kolegové, jakožto komplicové, odprodaji Sudety Němcům, pak na jeho místo usedne německý souce! A ten náš zrádce si může jít hledat práci do Prahy.

 4. Vladislava napsal:

  Nechápu, proč v petici jmenujete jen Levovou, proč ne také Bělobrádka a Hermana, kteří hajlují v Německu již řadu let.

  • Ajuška napsal:

   Taky jsem si rikala…bud vyjmenovat všechny,nebo nikoho-taky Klaus st. je porad na plakatech jakesi nemecke strany…ale podepisu…

  • Maroš napsal:

   Minimálne Herman je „vatikánsky“ žid, ktorý načasovane s rokom 1989 vyštudoval bohosloveckú fakultu a časom sa dostal k citlivým informáciám – preto niekoho drží za gule!
   „Dne 12. srpna 2010 byl zvolen ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů z deseti kandidátů.[6] Ve středu 10. dubna 2013 byl Radou ÚSTR odvolán.[7][8] Podle jeho nástupkyně Pavly Foglové Herman ÚSTR zadlužil a těsně před svým odvoláním v lednu vyplatil vysoké odměny za celý rok dopředu a zvýšil platy vybraným zaměstnancům. Podle Hermana však odměny byly plánované a finanční problémy vznikly vlivem neodpovědné personální politiky Pavly Foglové.[9]“
   „Narodil se v roce 1963 v Českých Budějovicích, jeho matka byla sestřenicí Jiřího Bradyho a jeho sestry Hany.[2] Je přímým potomkem Františka Dobrovského, bratra Josefa Dobrovského.[3] Vystudoval Gymnázium Jírovcova, poté nastoupil na pedagogickou fakultu, kterou však po jednom roce opustil. V letech 1983–1989 byl sledován Státní bezpečností, která ho vedla v kategorii Prověřovaná osoba.[4] V roce 1984 začal studovat teologickou fakultu v Litoměřicích, v roce 1989 byl vysvěcen na kněze. Po necelém roce v duchovní službě se na jaře 1990 stal sekretářem Miloslava Vlka.[5]
   V letech 1996–2005 byl mluvčím České biskupské konference. Mezi lety 2005–2007 pracoval na Lince pomoci v krizi při Policejním prezidiu České republiky. V roce 2007 požádal o laicizaci.“
   „Herman podpořil rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout do Jeruzaléma americkou ambasádu,[21] přestože východní Jeruzalém, který byl Izraelem anektován po Šestidenní válce v roce 1967, považují Palestinci za hlavní město svého Státu Palestina.[22] Podle Hermana Trump „pouze vyslovil nahlas to, co je již 3 000 let faktem.“[21] Faktem je, že Židé považují Jeruzalém za nejsvatější a své hlavní město od dob krále Davida, tedy již od 10. století př.o.l., a všichni zbožní Židé po celém světe se třikrát denně směrem k Jeruzalému modlí.[23][24]“

   „Pocty a vyznamenání
   Umělecká cena česko-německého porozumění (2016)[26]
   Čestná cena Brückenbauer – Stavitel mostů (2018)[27][28]“
   „V máji 2016 spôsobil zmätok v dôsledku návštevy kongresu Sudetendeutsche Landsmannschaft ako prvého ministra v histórii vlády Českej republiky . [6]“

   Zdroj: Wikipédia.
   „Jiří Brady se narodil do židovské rodiny Markéty a Karla Bradyových. Měl o tři roky mladší sestru Hanu Bradyovou (1931–1944).[2] V roce 1941 byla jejich matka zatčena gestapem a deportována do Ravensbrücku. V září téhož roku byl zatčen i jejich otec, který byl poslán do Osvětimi, kde v červenci 1942 zahynul.[3] Sourozenci zůstali nakrátko u své tety a strýce (který byl katolík), deportováni byli v květnu 1942 do Terezína.[2] Brady byl v Terezíně na pokoji číslo 1 v objektu L 417, kde byl vydáván časopis Vedem, do kterého občas psal články, a pracoval zde jako instalatér.“ – poznámka – Terezín bol vtedy „ukážkový“ rodinný láger.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Brady
   Poznámka – prepojenie nacistov a Vatikánu snáď netreba spomínať!
   2.5. 2014 urobili sionistický nacisti masaker v Odese na príkaz jezuitov, ktorý ovládajú Vatikán
   https://www.youtube.com/watch?v=BQQnWw3igSM
   – – –
   Inak k článku – malo by sa to volať „PeTlice za prolomení Benešových dekrétú!“ – a kľúč samozrejme zahodiť.

   • Ajuška napsal:

    Tak to teda ziram….Jinak mimo téma–mam vazne rada diskuze tady–clovek si precte clanek a z prispevku od lidi spoustu dalších zajímavých věci…:-)

   • Ajuška napsal:

    Ještě k tomu nazvu…mate pravdu,kdyz jsem petici sdílela na FB,tak me nadpis taky zarazil,takze hned jsem nad to napsala,ze se az tak nejedna o titulek,jako o prolomeni B.d….

 5. Miroslav napsal:

  P.S. A že tak neřvou na Poláky, kterým museli podstoupit velkou část území, divné, ne ?

 6. Maroš napsal:

  „To by v konečném důsledku vyvolalo situaci, že by nebylo na výplatu důchodů, sociálních dávek, na zdravotnictví, a škoství, a to po dobu několika desítek let.“ – ono tie peniaze Českej republike zase niekto veľmi rád požičia – že? Money as a Debt! Za tak rozsiahle zadĺženie krajiny a tak rozsiahly zásah do existencie občanov by mali automaticky padať tresty smrti – za vlastizradu! Ale to by tu v minulosti nesmel účinkovať „humanista“ Havel!

 7. Ajuška napsal:

  Ještě snad uz dnes poslední dodatek k tehle petici…:-) Sdilela jsem na FB i s popisem…kouknu na FB a na hlavni strane nic..divne,vzdy,kdyz něco sdilim-objevi se to…tak si najedu na svoji zed–a jo,tam to bylo…takze dam znovu!!sdilet–a teprve se to objevilo na hlavni strance–ovšem bez meho popisku-ze se jedna spise o prolomeni B.d….takze jsem to tam nakonec musela napsat v podobe vlastního komentare….no-divne zdlouhava cesta,ale nakonec se zadarilo…:-)

  • Ajuška napsal:

   Tak poslední az ted…:-) po necele hodine jsem se chtěla mrknout,jestli někdo zareagoval na tu petici….no co myslite??? Není tam!!!

   • Maroš napsal:

    Hlavní manipulátori vždy vlastnia všetkých hráčov – takže o opozíciu nejde – len o hranú pseudoopozíciu. Na princípe Téza + Antitéza = Syntéza – tak vznikne situácia, že sa medzi sebou začnú dohadovať 2 tábory – jedni budú akože „Sudeťáci“ a druhí budú akože „Antisudeťáci“ – a kto komu čo dlhuje. Výsledkom bude nejaká dohoda v pozadí – nejaké politikum – možno v zmysle – Česi ustúpia Nemcom v určitej oblasti. Teraz ide o to zistiť v čom! Lebo tie peniaze v pohybe sú len o tom – kde bude depozit tých – zatiaľ 3 miliárd – v koho rukách! Ale tá globálna parazitická stratégia vytvárania štátneho dlhu je nepopierateľná!

    Ono je to – v mediálnej polohe – to isté, ako TV diskusie formátu „O 5 minút 12“. A len blbec si spôsobuje rakovinu žalúdka tým, že sa necháva nasierať dvoma politickými kreténmi a jedným moderátorom, aby sa zviditeľnili!

    Za to prelomenie B.d. malo niekomu konkrétnemu už dávno minimálne odpadnúť koleso od auta! Srať na petície, ktoré promptne organizuje – a tým aj KANALIZUJE A KONTROLUJE ten, kto vyrobil problém! V menežmente je to známe ako „o probléme vieme – už ho riešime“! Tie Protokoly sionských „ehm“ si už konečne ľudia naštudujte, inak nebudete chápať ničomu! Tam je celé toto know how!
    http://www.magnificat.sk/dokumenty/protokoly.pdf
    https://ulozto.sk/!yP4VugYc/protokoly-sionskych-mudrcov-pdf

 8. mariankosnac napsal:

  Všeobecne – Nie je slušné po takom čase na niekoho vybafnúť že vám je dlžný to a tamto. To by nikdy neskončilo a stále by niekto niečo požadoval a robí to len bordel. Nikto nič nikomu nedlží, nič sa nikomu nevracia!

 9. Kocourmourek napsal:

  Názor značky masiankosnac považuju za přibližně správný. Jen jen poněkud stručný. Jsme v krajně vypjaté a spletité situaci, máme kromě toho taky máslo na hlavě. V němčině mají pořekadlo: Wer in Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen um sich werfen: Kdo sedí ve skleníku, nemá ještě kolem sebe házet kameny!
  Je toho totiž na nás teď nachystáno opravdu, ale opravdu hodně. Pokud se to uskuteční a pokud to nepůjde hodně pomalu, mnoho lidí se z toho bohužel zblázní nebo zahyne hladem a epidemickými nemocemi. Kromě vysokofrekvenčního záření 5. generace, chemického postřiku chemtrails a dalších hrůz.
  Proto doporučuji zdrženlivost, protože budeme mít co dělat, abychom zvládli to, co je na nás nachystáno! Mnozí to nezvládneme! Vytvářet ještě další rozbroje a chaos touto peticí je podle mého názoru spíš ještě zhoršováním naší nynější situace.
  Občané si totiž právě vůbec neuvědomují, že sedíme ve velmi křehkém skleníku, a myslí si mylně, že si mohou myslet, co chtějí a volně o tom pořvávat na Letné a jiných veřejných prostranstvích. Není to tak; naše situace je skrz naskrz prožluklá a krajně vážná a dnešní cena unce zlata kolem 1440 amerických dolarů opravdu vážně naznačuje, že nám možná to všechno bouchne pod rukama, pokud to loutkovodiči elit budou chtít!
  Doporučoval bych proto zatím vyčkat s nějakými požadavky na reparace a podobně. Patrně brzy uvidíme, co nastane a co pak případně bude reálné.
  Ostatně pořvávat o tom, že reparace za minulou válku nám má vyplatit „vláda Spolkové republiky Německo“ je pochybné!! Spolková republika Německo je totiž zřejmě jen umělý samosprávní konstrukt, nikoli stát v běžném toho slova smyslu. A proto není právním nástupcem Německé říše. A ta, navzdory naší mylné představě, nezanikla a dál existuje. Případná žádost o reparace válečných škod by tedy musela být směrována na vládu Německé říše a to je nyní přinejmenším předčasné. Zkrátka, ten náš výpad míří do prázdna, jsou to jen kecy kleci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..