Příčiny sucha: Novodobí kolchozníci dělají z našich polí čerpací stanice biopaliv

Sucho. Slyšíme to úplně ze všech stran. Trpí příroda, trpí zemědělci, trpí lidé, pro které se brzy může stát vysokým komfortem to, že otočí kohoutkem a poteče voda.

 

 

Letošní léto sice může být extrémem, který snad již v tuto chvíli máme za sebou, ale zároveň to může být také varování a zdvižený prst, že na podobný trend se musíme v budoucnosti připravit a že nedostatek vody bude to, s čím se budeme potýkat každé léto.

Stojíme tak před vážným problémem a jak poslouchám debaty kolem, jen málokdo ví, co skutečně s tím.Až tragikomicky přitom na mne působí, když se při zahájení tradiční výstavy Země živitelka celá debata o suchu na jedné straně zužuje na nutnost vyplatit zemědělcům až 3 miliardy korun odškodnění a na straně druhé vidím, jak se dodavatelé zemědělské techniky předhání v prezentaci ještě větších mnohatunových traktorů a kombajnů na ještě větší zemědělské lány plné řepky či kukuřice.

Vždyť obojí je přece docela zvrácená představa. České zemědělství se v poslední době vydalo cestou obřích kolchozníků. Vznikají čím dál větší pole, která jsou obdělávána čím dál těžší a větší technikou. Hlavním kritériem je momentální objem zemědělské produkce, na dlouhodobou ochranu půdy se již zcela zapomnělo. Vysazují se obří lány kukuřice nebo řepky a nikdo si v tu chvíli neláme hlavu, jestli ještě za 3 nebo 5 let bude dané pole schopné cokoliv produkovat, anebo co se stane v okamžiku, kdy přijde prudká letní bouřka, která pak z polí často spláchne úplně vše.

Malí farmáři, kteří by měli dlouhodobý vztah k půdě, takřka zcela vymizeli. Zůstali jen ti, kteří se někde v ústraní a při složitých, často až neúnosných legislativních překážkách, snaží o poctivé tradiční farmaření a svoje řemeslo dělají spíš z lásky k přírodě a stylu života.

Pro ostatní nezůstalo místo. Byli postupně vytlačeni konkurencí, skoupeni obřími kolchozníky, případně zdecimováni státní dotační politikou, která má sice v nadpisu podpora malých zemědělců, ale pod touto nálepkou se skrývá opět jen finanční intervence velkým a zavedeným agropodnikům.

A právě v této nešťastné zemědělské politice můžeme hledat i jednu z důležitých příčin dnešních problémů se suchem. Vždyť už naši dědové dobře znali jednoduché triky, jak pomáhat zadržet vodu v krajině a jak nedovolit letním bouřkám, aby napáchaly škody. Menší a správně obhospodařovaná pole, časté remízky a další prvky byly po staletí osvědčenými metodami, které moc nestály a přitom byly skutečně funkční.

Takže pokud opravdu chceme něco začít dělat s ochranou vody u nás, měli bychom vážně přemýšlet o nutných změnách v konceptu českého zemědělství. Naše pole nemohou být čerpací stanicí biopaliv, ale měla by se vrátit ke své tradiční a původní funkci. A to včetně schopnosti udržovat vodu v krajině.

Zde bychom měli začít. A teprve pak můžeme vymýšlet mediálně vděčné projekty, jako je Dešťovka, které však v konečném důsledku budou jen dalším dotačním penězovodem a rozhodně nepomohou ozdravit naši krajinu.

 

 

Zdroj: 1

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

9 komentářů

 1. Len napsal:

  Bože můj, kdo tohle napsal…..Absolutní neznalost základů zemědělství.

  • Maroš napsal:

   Len! – máš so mnou trollskú smolu! A s tebou aj ten buzerant Janda!

   Len na úvod – už sa vie, že príčinou zániku mayskej civilizácie bolo postupné znižovanie obsahu uhlíka v pôde = uhlovodíkový = humózny sorbčný komplex, ktorý o. i. viaže vodu v pôde a celkovo tak udržaiva stabilitu pevninskej klímy!

   Kniha: Dokučajev – Ruská černozem
   Poznámka – tieto dobové vedomosti si treba dať dohromady s vtedajšou Stolypinovou poľnohospodárskou reformou /1905/, ktorá do 1. svetovej vojny priniesla Rusku prírastok 25 miliónov obyvateľov! Reforma bola cielene /protirusky/ rozvrátená anarchistami a negramotnými boľševickými opicami a s ich sovietskym korporátnym – KTORÉ PREVLÁDA aj s myslením DODNES! – doboha! – poľno“hospodárstvom“, ktoré aj u nás rozvrátilo a stále rozvracia tradičnú stabilnú krajinu!

   „Kniha z knižnice OZ Biosféra: Ruská černozem – Vasilij Vasiljevič Dokučajev, rok vydania 1936
   10. júla 2015 Náučná a faktografická knižnica OZ Biosféra
   Dokuchaev_1888Profesor Vasilij Vasiljevič Dokučajev (1846 – 1903), predchodca súčasných propagátorov permakultúry. Ruský prírodovedec, geológ, mineralóg, zakladateľ modernej komplexnej pedológie a pôdoznalectva, autor mnohých komplexných výskumov. V knihe „Ruská černozem“ V.V. Dokučajev rieši a rozoberá príčiny sucha.
   Zhrnutie: Vasilij Vasiljevič Dokučajev bol schopný vidieť problém sucha v celej jeho šírke a navrhol riešiť hlavne jeho príčinu. Sucho nie je jav klimatický, ale takmer výlučne jav spojený s pôdou a terénom, vytvorený z väčšej časti našimi poľnohospodárskymi postupmi.

   V.V. Dokučajev naznačuje, že v minulosti boli oblasti černozeme niekoľkokrát viac zalesnené a klimatické podmienky tam neboli také suché a nestabilné. Problém nie je v samotnom suchu, ale v posilnení ich negatívneho vplyvu na poľné hospodárstvo. Dôvodom je ničenie lesov, prírodných nádrží a rozorávanie masy pôd. Pokiaľ sa privedie terén krajiny k podobnému stavu ako je prírodný, tak sa mikroklíma bude regulovať a suchá prestanú spôsobovať škody. To si vyžaduje množstvo pásov lesa, vodné nádrže, rybníky, vysadenie roklín, úžľabín, zatrávnenie a prerušenie erózie pôdy.
   Geniálne pokyny V.V. Dokučajeva pre vytvorenie produktívneho dizajnu terénu sa začali uvádzať do praxe v najvyspelejších krajinách až v druhej polovici 20. storočia. Iba nedávno sa objavili vedné obory, ktoré založil ešte V.V. Dokučajev, ako agroekológia, agrocenóza, krajinotvorba. Teraz hlavne dizajn terénu a krajinotvorba ponúkajú najviac stabilné a spoľahlivé výsledky po celom svete.
   V.V. Dokučajev písal, že vyriešiť problém sucha je možný, ale je preto potrebné vážne študovať a skúmať všetky faktory prírody, meniť terén, napraviť systém spracovania pôdy a sformovať nové vedomie poľnohospodárov.“ – myslené ešte koncom 19. storočia!
   https://www.biosferaklub.info/kniha-z-kniznice-oz-biosfera-ruska-cernozem-vasilij-vasiljevic-dokucajev-rok-vydania-1936/

   Kniha vyšla v roku 1936 – 33 rokov po smrti Dokučajeva – a aj tak hovno z toho! Dokučajev sa na poľnohospodárskych univerzitách – mimo zmienky o ňom – neučí DODNES! Hovädá! Lebo kam pozrieš – všade na ministerstvách sú zašití boľševici! Táto krajina neskape na sucho – táto krajina skape na boľševikov – na červený mor, ktorý sa ako totalitný neofeudálny neomarxizmus /NWO/ chystá vládnuť svetu doboha!

   https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/215562248420015-puda-na-zabiti/
   https://eshop.biosferaklub.info/kategoria-produktu/knihy/
   https://www.mesec.cz/clanky/jak-funguji-derivaty-spojene-s-pocasim/
   https://zpravy.dt24.cz/veda/meteorologove-odhaluji-americky-vojensky-program-chemtrails-dukazy-pronikaji-uz-i-do-mainstreamovych-medii/
   „Pre zábavu“
   Calango Lengo – Morte e Vida Sem Ver Água on Vimeo.flv
   https://www.youtube.com/watch?v=bh5GtyP0PK4

   • Maroš napsal:

    Fakticky – nech mi niekto odpovie na otázku – ako je možné ODRAZU a prirodzeným spôsobom spôsobiť hladomor na najúrodnejšej pôde sveta pri normálne fungujúcom poľnohospodárstve?!
    Hladomor na Ukrajine a žido bolševizmus sionismus, izrael, žid, judaismus, talmud)
    https://www.youtube.com/watch?v=OhfYU5ywpKg

  • Mordechaj Belzebul napsal:

   No a dál. Ty znalosti nám nenapíšete?

   • Maroš napsal:

    Mordechaj Belzebub – treba si najprv odsedieť EXAKTNÉ KORPORÁTNE vzdelanie na príslušnej univerzite – lebo len „povídačky“ bez laboratórnych cvičení nestačia – potom to treba zahodiť – v zmysle – komu to slúži – za hlavu – teda neprijať to všetko nekriticky, a potom to treba zaťať študovať z iných zdrojov a hlavne treba začať cítiť pôdu ako živý organizmus – nie ako blbý úživný substrát pre rastliny. Garantujem, že každý, kto doteraz vyliezol zo školy s akýmkoľvek prírodovedným vzdelaním, chápe, že poľnohospodárstvo je druhý najväčší znečisťovatel životného prostredia, takže korporátne poľnohospodárske vzdelanie ide zjavne proti prirodzenosti chodu v prírode, nie je etické – ba je až kriminálne, a teda že je to morálny problém každého, kto sa tým živí – ako sa tým živí – a či takýto jednotlivec prijme svoju úlohu v hre na zarábanie mizerných peňazí za takéto farmárčenie, pretože skutočný zisk dosahujú až spoločnosti a obchodníci na burzách – nie farmári, a to popdstatné – výroba potravín odjakživa slúžila na reciprokú výmenu za úžitné vlastnosti iných produktov iných remesiel, teda že prímárne nikdy nešlo o zisk a peniaze, ale o zabezpečenie vlastného zdrojového zázemia – aj zázemia vojny a obrany, a teda – sme v stave, že miestny farmár má na háku, či miestni ľudia v jeho dedine budú mať čo jesť – základ je pestovať to, čo je už dopredu predané – zakontrahované na druhej strane sveta! No tak nech ten farmár si potom aj chráni-bráni svoju roličku v prípade vojny – aj tej ekonomickej, lebo prečo by iní mali hynúť za každú piaď cudzej zeme a prospech z nej cudzincom a skladať sa na prežitie cudzincov vo vlastnej krajine? Aj na tejto úrovni sa rozkladá štát!

    Takže Mordechaj – o čo ide – o rýchlokurz boľševickej opice, ktorej niekto v reštitúciách po jej otcovi dal aj traktor, aby opica mala na čom zarábať a vyrábať púšť z dedovej predkolektivizovanej role, alebo ide o rýchlokurz etiky a tradičnej kultúry pre túto istú boľševickú opicu, ktorá sa už hanbi za svoj pôvod a chce byť správne in „SVETOVÁ“ a zároveň značkovo „výnimočná“? Treba si kúpiť letenku na Mars! Tam hcú múdre hlavy TERRIFIKOVAŤ prostredie ako na Zemi – teda aby mali boľševické opice opäť z čoho po milióne rokov vyrobiť púšť! Tak ať to nezmeškáš – to vypúšťanie CO2 z huby a metánu z prdele zvládne každý – no ni? „Terrifikácia!“ – pche! Keď tu už 100 rokov prebieha boľševická MARTIFIKÁCIA! 100 rokov za opicami!

 2. Lorien50 napsal:

  Tu sú vysvetlené príčiny sucha a globálneho otepľovania: https://www.youtube.com/watch?v=oFOqiVyOzUw

  • Maroš napsal:

   Lorien50 – diki za video – nešťastný a nezmyselný – irelevantný názov /“klimatická“ – snáď vodo-hospodárska chyba!/. Takto zapadajú užitočné videá.
   Štefan Vaľo sa zrejme rozhodol realizovať určité postupy, ktoré už navrhovalo združenie Ľudia a voda, ale to je fuk, hlavne že je to už v pohybe. Inak – už to vidím, ako niektorí prestanú kupovať SUVéčka a štvorkolky, detto pytliaci a čierni hospodári v lesoch – „kvôli troške svahovej vody“! Tie cesty tam v podstate vyrábajú a zanechávajú lesáci po ťažbe dreva – to je stará vec. Na ZDŠ sa učí o spojených nádobách – úplne zbytočne!
   https://kravcik.blog.sme.sk/c/234665/Nova-klimaticka-paradigma.html

   Hadi novinári vedia pravidelne nasierať ľudí zavádzajúcimi bulvárnymi nadpismi článkov – „Aha! Aké čudo nafotila nejaká pipina na dovolenke!“
   Lebo sakra inak by – spoločensky burcujúco! – zaujal úderný headline:
   „Rieka Myjava – 79 kilometrov sucha!“
   Lebo kto si vie predstaviť, že táto rieka pramení v Bielych Karpatoch a prakticky preteká lesným prostredím – toho to udrie po hlave, že sa deje niečo veľmi zlého – u nás, a nie niekde v Afrike! Novinári už sú len hajzli!
   https://www.cas.sk/clanok/733962/extremne-sucho-a-tropicke-teploty-prirode-neprospievaju-aha-aku-kuriozitu-odfotila-janka-pred-ochladenim/

 3. Maroš napsal:

  Ad TERRAFORMOVANIE Marsu – z pohľadu nejakej vesmírnej katastrofy /zrážka s kométou a pod/ logické pre prežitie ľudstva, prípadne reptiliánov, že, ale z pohľadu klimatologického – úplná hovadina!!! Než sa podarí terraformovať Mars – Zem dokážeme miliónkrát zrevitalizovať! Terraformovanie Marsu súvisí hlavne s budúcou exploatáciou jeho nerastných zdrojov – preto ho treba „terraformovať“ = získať pozemské zdroje na aktivity tam! Už smotné slovo „terraformovať“ je sprostý cynizmus ako „vytvoriť na svoj obraz“ = rovnako ako ZEm – VYLÁGROVAŤ!
  Odhalenie – Mimozemské spisy 2 (11-20)
  https://www.youtube.com/watch?v=oFOqiVyOzUw

 4. Jan napsal:

  Platit za sucho je nesmysl s tím bych souhlasil… Zbytek jsou z větší části nesmysly. Schopnost zadržování vody v půdě je opravdu jen o humusu který v půdě chybí.. to je celé..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.