Príde raz pedofília do módy?

Už to, že štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pobádajúce neplnoletých k sexu ukazuje, že duchovná choroba časti elity, ktorá tvrdí, že sex s deťmi je niečo pozitívne, nebola úplne vyliečená.

O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu napríklad vo Varšave.

Nebezpečné „štandardy“ WHO

Keď vo februári tohto roku primátor Varšavy Rafał Trzaskowski podpísal Chartu LGBT, konzervatívci spustili veľký krik kvôli charakteru sexuálneho „vzdelávania“, ktoré Charta odporúča v základných a materských školách. Dokument predpokladá, že varšavské deti sa budú zoznamovať so záležitosťami týkajúcimi sa telesnosti a sexuality podľa smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Už pri zbežnom listovaní v týchto smerniciach sa každému civilizovanému človeku musia ježiť vlasy na hlave. Už malé deti sa majú učiť, ako si spôsobovať potešenie masturbáciou a dozvedať sa o „rozmanitosti rodových identít“ a o „dúhových rodinách“.

Na druhej strane starší žiaci sa budú učiť nadväzovať sexuálne kontakty, vzťahy s inými ľuďmi za účelom  „bezpečného a príjemného“ pohlavného styku. V tejto súvislosti sa prirodzene objavili námietky, že sa tým kliesni cesta pedofilom.  Varšavský magistrát tvrdí, že pravica preháňa a vymýšľa si, pretože vôbec nejde o pedofíliu. Viceprimátor Paweł Rabiej dokonca hrozil súdom tým, ktorí by „spájali LGBT komunitu s pedofíliou“.

Kde sa podeli propagátori pedofílie?

Nejde tu o automatické „spájanie“. Nikto netvrdí, že každý homosexuál je pedofil. Avšak zatvárať oči pred spojitosťou medzi homosexuálnou komunitou a propagáciou pedofílie je hlúposť, rovnako ako predstierať, že posmeľovanie neplnoletej mládeže k nadväzovaniu sexuálnych vzťahov nehrá na ruku rôznym úchylákom. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v Európe aj v Spojených štátoch prohomosexuálne spoločnosti otvorene prednášali požiadavky, za ktoré by dnes boli všetci zlynčovaní. Sex detí s dospelými, najmä chlapcov s mužmi, bol predstavovaný v mnohých článkoch, v knižných publikáciách či dokonca v reklamách ako vec, ktorá je nielenže neškodná, ale treba ju popularizovať.  Treba si položiť otázku, kde sa podeli všetci propagátori pedofílie, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi snívali o zrušení všetkých právnych prekážok erotických kontaktov s deťmi? Azda radikálne zmenili svoje názory? Alebo možno iba stratégiu?

Hanba po americky

Na problém pedofilnej propagandy v Spojených štátoch poukázala americká autorka Mary Eberstadtová. V roku 2012 napísala knihu „Adam a Eva po pilulke. Paradoxy sexuálnej revolúcie“ (Adam and Eve After the Pill. Paradoxes of the Sexual Revolution). V nej jednu kapitolu venovala otázke postupného privykania konzumentov médií na pedofilné akty. Eberstadtová je odborníkom na túto tému; predtým, v rokoch 1996 a 2001, publikovala na stránkach neokonzervatívneho amerického týždenníka „The Weekly Standard“ dva rozsiahle články, v ktorých predstavila problém pedofilnej propagandy neobyčajnými výrečnými príkladmi. Je zaujímavé, že podľa autorky v Spojených štátoch po revolúcii roku ’68, sex dospelých s dievčatkami zostal naďalej neporušeným tabu. Devianti skôr požadovali legalizovanie vzťahov medzi mužmi a dospievajúcimi chlapcami. Boli podnikané pokusy presvedčiť verejnú mienku, že niektorí neplnoletí objavujúci svoju údajnú homosexualitu, vraj sami túžia po takýchto kontaktoch a netreba im v tom brániť, pretože na tom nie je nič škodlivé. Koho to zaujíma a chce o tom vedieť viac, nech si prečíta originálne texty Mary Eberstadtovej, ktoré sú zdarma k dispozícii na stránkach internetového vydania „The Weekly Standard“. Stručne uvediem iba niekoľko príkladov pedofilnej propagandy, ktoré uvádza. Silne sa držte.

Chlapci ako predátori?

V 90-tych rokoch minulého storočia bol v „New Republic“ publikovaný článok s názvom „Sokoliatko“. Týmto substantívom sú nazývaní chlapci zneužívaní pedofilmi. Autori tvrdili, že v sexe medzi mužom a dieťaťom sú „predátormi“ vlastne deti. Text vyjadroval solidaritu s členmi Severoamerickej asociácie lásky medzi mužmi a chlapcami (The North American Man/Boy Love Association –  NABMLA) založenej v roku 1978, ktorí v tom čase boli terčom kritiky zo strany konzervatívcov,  ktorá je aj dnes (!) aktívna.

Až do roku 1994 bola súčasťou Medzinárodnej lesbickej a homosexuálnej asociácie (ILGA), z ktorej bola vylúčená až po nátlaku zo strany OSN (to len pokiaľ ide o tvrdenie, že pedofília a homolobby vraj spolu nesúvisia). V skutočnosti tento krok mohol byť pre niekoho prekvapujúci. Vylúčenie NAMBLA z ILGA mohla pripadať ako… „nevedecké“. Vtedajší naratív mnohých predstaviteľov medicínskeho sveta bol totiž pro-pedofilský. Ako uvádza Eberstadtová, už v roku 1998 Americká psychologická asociácia (APA) uviedla v bulletine, že sexuálne zneužívanie detí nemusí im byť na škodu. Navrhovalo sa nehovoriť už o „páchateľovi“ a „obeti“, pokiaľ by neplnoletý súhlasil s obcovaním. Vtedy treba písať jednoducho neutrálne o „sexe dospelého s deckom“. APA je tá istá organizácia, ktorá v roku 1973 uznala homosexualitu ako „orientáciu“, a nie „úchylku“, čo v gejovskej propagande bolo prelomovou udalosťou, ktorá následné uľahčila legislatívne víťazstvá v západných krajinách…

Calvin Klein a Vanity Fair

Článok v „New Republic“ nebol nijakou výnimkou. V Spojených štátoch populárny časopis Vanity Fair publikoval v roku 1995 text, ktorý ospravedlňoval činy homosexuála a pedofila Larryho Lane Batemana. Muž pred tromi rokmi bol právoplatne odsúdený za filmovanie chlapcov pod sprchami, vkladanie týchto záberov do pornografických filmov a  rozširovanie pedofilských materiálov. Vo Vanity Fair sa tvrdilo, že vlastne nie deti, ktoré tento pederast filmoval, boli obeťami, ale on sám; svojich činov sa vraj dopúšťal iba v dôsledku negatívneho postoja spoločnosti voči homosexualite.

Nebola to len tlač. Podobne zhýralý obsah mali aj reklamy. Eberstadtová opísala reklamnú kampaň odevnej spoločnosti Calvin Klein z roku 1995. Vo filmoch propagujúcich oblečenie predstavovala polonahých neplnoletých chlapcov v pózach, ktoré vyvolávali erotické asociácie. Na druhej strane ich pekný vzhľad a šarm hodnotil mužský hlas – patriaci takmer šesťdesiatročnému Louovi Malettovi, šéfovi jednej z newyorských homosexuálnych organizácií, pôsobiaceho v biznise s homosexuálnou pornografiou.

„Medzigeneračná láska“

Pedofilská propaganda sa v Spojených štátoch šírila aj knihami. V roku 1991 bola vydaná kniha pod názvom: „Mužská medzigeneračná intimita: Historické, sociálno-psychologické a právne perspektívy“, ktorú redigoval Holanďan Edward Brongersma.

Príklady abstraktov z článkov tejto knihy: „Pedofíliu väčšina spoločnosti považuje za formu sexuálneho zneužívania detí. Analýza osobných svedectiev podávaných pedofilmi naznačuje, že tieto skúsenosti možno chápať rôznymi spôsobmi“; „Násilie je v pedofilných vzťahoch s chlapcami veľmi zriedkavé. Vplyv môže byť silný v dlhodobých vzťahoch; môže byť zdravý alebo nezdravý. Práca sa opierala o dve vydania časopisu American Journal of Homosexuality z roku 1990 venované úvahám o „mužskej medzigeneračnej láske“. Ich redaktorom bol John P. DeCecco, citovaný v spomínanom diele a vyzdvihovaný za „neobyčajne otvorený vzťah“, ktorý môže byť výsledkom kontaktu pedofila s chlapcom.

Ďalšie knihy o tejto téme: „Mať odvahu hovoriť: História a súčasné perspektívy lásky k chlapcom “; „Niektorí chlapci“, ktorý bol opísaný ako „denník milenca chlapcov“; „Na obranu strateného vojaka“ Rudiho van Dantziga, kde hovorí o sexuálnom styku medzi 11-ročným chlapcom a kanadským vojakom v Holandsku v roku 1944 …

Európa. Zelení a holandská strana pedofilov

V Európe nebola situácia o nič lepšia. Vo svojich textoch sa Eberstadtová zameriava na podporu sexu medzi mužmi  a chlapcami, pričom uvádza príklad francúzskeho ministra kultúry Frédérica Mitterranda, ktorý vo svojej autobiografii z roku 2005 priznal, že v Thajsku si platil chlapcov… Ako to politik napísal, cítil, že je od nich jednoducho „závislý“. Kniha nevyvolala nijakú senzáciu; na Mitterandanovu pedofilnú minulosť až o štyri roky neskôr upozornila Marine Le Pen. Bez nejakého efektu, pretože bez problémov zostal ministrom kultúry až do konca vlády Françoisa Fillona v roku 2012.

Známejší je prípad Daniela Cohna-Bendita, nemeckého ľavičiara Strany zelených, účastníka pouličných protestov neo-marxistickej revolty z roku 1968. Cohn-Bendit veľakrát opisoval svoje erotické skúsenosti s deťmi; po rokoch, keď tieto jeho vyznania začali vzbudzovať kritiku, vysvetlil, že jeho slová boli iba „hrou“ so sociálnym tabu. Ľavičiar však priznal, že vlna sexuálnej revolúcie v Nemecku sa naozaj zaujímala o „detskú sexualitu“. To je pravda. Na Kongrese zelených v roku 1980 bola vytvorená pracovná skupina „Gejovia a pederasti“, ktorá bola rozpustená až po 7 rokoch. V roku 1978, na stránkach časopisu „Plfasterstand“, v ktorom pracoval aj Cohn-Bendit, anonymný autor napísal o „zvádzaní šesťročného“, ako o veľkom zážitku, ktorý – ako to vyjadril – „po prvý raz nedokončil príliš skoro“. V roku 1980 Dagmar Döringová, ešte pred niekoľkými rokmi aktívna politička liberálnej FDP, v knihe „Pedofília dnes“ opisovala svoju fascináciu homosexuálnou pedofíliou, pričom vyhlásila, že „uspokojiť … by ju mohlo iba dieťa, najmä dievča“.

Do roku 1993 program Zelených obsahoval návrh na zníženie veku sexuálnej iniciácie. Propagátori pedofílie nikdy neniesli dôsledky za svoje činy; Cohn-Bendit je dodnes hviezdou ľavicových salónov, ba v roku 2018 mu sám prezident Francúzska, Emmanuel Macron, ponúkol portfólio ministra životného prostredia vo francúzskej vláde (politik má aj francúzske občianstvo).

Svojským vrcholom pedofilných sklonov časti ľavice bol vznik holandskej strany Lásky k blížnemu, slobody a diverzity (PND) v roku 2006 (sic!). Zoskupenie presadzovalo ako prvý krok zníženie veku sexuálnej iniciácie na dvanásť rokov a neskôr jeho úplné zrušenie. Je zaujímavé, že zároveň s touto požiadavkou požadovali aj povolenie používať narkotiká osobám práve v takom mladom veku … Strana bola zakázaná až po štyroch rokoch.

Zmizli pedofili?

Tento zbežný prehľad ukazuje, že pedofilná lobby v médiách a v politike ešte donedávna bola veľmi silná. Kde sa podeli názory všetkých týchto deviantov? Azda sa vzdali svojich nerestných názorov pod vplyvom morálneho učenia Katolíckej cirkvi? Je márne takéto nádeje živiť, hoci to možno pripustiť – zatiaľ v spoločnosti nie je pedofília akceptovaná. Podľa Mary Eberstadtovej ide o úplne prekvapujúce ovocie krízy sexuálneho zneužívania v Cirkvi.

Americká autorka tvrdí, že vďaka tejto kríze médiá začali prinášať mnoho veľmi osobných svedectiev dnes už dospelých mužov, ktorí ako deti boli obeťami zneužívania; ich utrpenie a traumy prebudili verejnosť, ktorá si väčšmi uvedomuje, akým veľkým zlom je sex dospelých s deťmi. Zlo však nespí a patológie, ktoré sa dnes zdajú byť prekonané, sa môžu ľahko vrátiť. Už to, že štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pobádajúce neplnoletých k sexu ukazuje, že duchovná choroba časti elity, ktorá tvrdí, že sex s deťmi je niečo pozitívne, nebola úplne vyliečená.

Nemajme ilúzie. Ak si necháme – ako mnoho západných krajín – vnútiť homosexuálnu propagandu, doplatíme na to. Vôbec tu nejde o toleranciu a rovnosť, ale výlučne iba o slobodu pre neresti a umožnenie deviantom zneužívať všetkých ľudí bez ohľadu na ich pohlavie a vek a realizovať svoje sexuálne rozmary. Deti, najmä mladí chlapci, sú pre nich ideálnym cieľom. Legalizácia pedofílie je jedným z konečných dôsledkov sexuálnej revolúcie. Preto deviantnej propagande treba postaviť pevnú hrádzu už v samom zárodku. Sexuálnu výchovu zo škôl treba odstrániť raz a navždy. Deťom o sexualite majú právo hovoriť iba rodičia a Cirkev.

Zdroj: 9, 5

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

5 komentářů

 1. CZK napsal:

  Ta poslední věta – to je vskutku ode zdi ke zdi! Někteří rodiče se stydí otevřeně o sexualitě před svými dětmi hovořit. proto si myslím, že od 14 ti let by bylo užitečné podat nějaké oficiální informace, když už od 15 ti stejně můžou legálně vše. (Tedy pokud jde o sex.)
  Jinak si myslím, že chápu o co tady jde. Poslední dobou se totiž začínají konat se zneužívači dětí a bylo by dobré pro ty zatím neodstíhané, kdyby byla přijata nějaká právní norma, která by jejich jednání legalizovala. A vůbec nevadí, že to protlačí až nyní, protože trestnost se v tomto případě posuzuje podle zákona příznivějšího pro pachatele, i když skutky páchal ještě podle starého zákona, kdy to pro něj trestné bylo.

 2. Maroš napsal:

  Ad „o sexualite majú právo hovoriť iba rodičia a Cirkev.“ – tak k tej cirkvi!
  1/ Pápež rímsky v 11. storočí vyhlásil celibát z toho dôvodu, že si uvedomoval, že väčšinu kňazov tvorili ľudia, ktorí mali sexuálne problémy a úchylky, detto sociálne problémy, preto neboli schopní vytvárať normálne funkčné rodiny a nakoniec by sa to prevalilo rozkladom cirkvi. Celibát má preto funkciu ochrany spoločenstva cirkvi, ktorá takto medzi sebou ukrýva pošahancov, ale ktorí jej slúžia – kvôli vlastnej bezpečnosti aj podielu na moci, ktorú cirkev má!
  2/ Človek, ktorý nežije v manželstve nie je kompetentný kázať o manželstve a teda ani o sexualite – v zmysle kázať o vzťahoch heterosexuálov! Takže do prdele aj s právom cirkvi kázať o sexualite!
  A to, že sa dnes snažia v školách prednášať o sexualite – o LGBT – súvisí s marxistickou subverziou – dezorientáciou a demoralizáciou a cieleným rozkladom štátu – toho štátu, ktorý si uzurpuje vychovávať deti namiesto rodičov! Takže – rodičia by mali najprv uchopiť vládu v štáte, inak im budú deti vychovávať neomarxistickí „štátni“ alebo židobiblickí tiež „štátni“ úchyláci!

  Toto si určite pozrite!
  Vrahové za mřížemi I (3) – pedofilní sériový vrah Robert Black
  https://www.youtube.com/watch?v=7Ls993GB_AE

  V dokumente sa hovorí o postupnom vývoji osobnosti pedofila – ako už pošahané decko v 10. rokoch obťažoval bábätko svojej susedky a neskôr v polepšovni prešiel šikanóznou pedofilnou výchovou svojím homosexuálnym pedofilným vychovávateľom. V dokumente je pasáž, v ktorej sa hovorí „o časoch, keď bola pedofília vzácna“ – snáď zriedkavá, ale dobre – ide o jednoznačný boom pedofílie! Toto je porucha spoločnosti ktorú riadia tajné spoločenstvá pošahancov!

  To najdôležitejšie – pre realizáciu pedofilnej úchylky je kľúčová a/ dostupnosť a b/ príležitosť! Dostupnosť v zmysle flexibility pohybu, dopravy, možnosť cestovať, mať voľný čas. Príležitosť – možnosť prístupu k deťom – všeobecne. Takže „príležitosť robí zlodeja“ – nie je náhoda, že v súčasnej dobe sa pedofili grupujú v povolaniach, kde sa pracuje s deťmi a mládežou.

  V dokumente sa pracuje s modus operandi páchateľov a s opodstatnenou reóriou, že počet ich obetí je ďaleko vyšší, ako im bolo dokázané alebo ako priznali – teda analýza modus operandi obetí by mohla spätne objasniť staré prípady násilných činov. Robert Black napríklad ešte pred získaním vodičského oprávnenia vlastnil mnoho automobilou – väčšinou nenápadné dodávky, do ktorých bleskovo vťahoval deti z ulice – doslova si vytvoril vlastnú techniku prepadu
  obete. Chytili ho vďaka náhodnému svedkovi,ktorý ohlásil únos 5-ročného dievčatka, takže po tom, čo vykonal na odpočívadle na nej zločin, sa vracal a vtedy ho zastavil policajt – a zároveň otec tohto dieťaťa! Tak si to predstavte na vlastnej koži! Robert Black žije len vďaka profesionálnemu ovládnutiu sa tohto policajta, ktorý našiel svoju dcéru pohodenú v aute, vďaka čomu sa objasnili ďalšie 4 prípady, ale podľa teórie modus operandi a vývoja páchateľa – tento páchal zločiny už 30 rokov dozadu!

  Takže sa v žiadnom prípade nebudeme hrať na „Humanizmus a Toleranciu“ voči pederasom „a potom sa uvidí“! V žiadnom prípade!!!

  Inak – cez prizmu pedofílie sa pekne dostávame aj ku koreňom homosexuality! K masónstvu – k tajným spolkom homosexuálov – ktorí si ako pleseň vytvárajú vhodné životné-spoločenské prostredie! Ich „spóry“ treba začať nekompromisne likvidovať!

 3. Maroš napsal:

  https://www.infovojna.sk/article/pisala-o-detskom-porne-v-bratislavskom-klube-nu-spirit-sme-jej-vymazalo-blog-stoja-za-tym-mimovladky
  https://informacenadlani.webnode.cz/products/legalni-detske-porno-na-internetu/
  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/144984/hnus-amazon-prodaval-knihu-pro-pedofily-s-navody.html
  https://medialne.etrend.sk/tlac/tlacova-rada-sa-na-svojom-dnesnom-zasadnuti-zaoberala-dvomi-podnetmi.html
  Poznámka – Karola Ježíka, zakladajúceho šéfredaktora denníka SME, údajne dokopali na smrť na hajzli Domu kultúry Zrkadlový háj! DK Zrkadlový háj patrí pod KZP – kultúrne zariadenia Petržalky, ktorých zakladateľom je Petržalka a štatutárom starosta – dlhoročne Bajan. Detské Cik-Cak centrum je jedným zo zariadení KZP – a tu sa údajne až v roku 1997 prevalil škandál s nakrúcaním aj detského porna /a porno sa pravdepodobne nakrúcalo – podľa zvukov z okien – rybári na Chorvátskom ramene vedia svoje – aj v budove Technopolu/ – avšak to malo prebehnúť za starostovania ešte Doktorova – pred Bajanom. Teda – o tomto probléme najskôr v roku 1997 napísalo jEŽÍKOVO SME – to, ktoré vzniklo protestným odchodom 50 redaktorov z mládežníckeho denníka SMENA – v čom dosť negatívnu úlohu zohrala aj istá „smenárka“ šéfredaktorka „Petržalských“ novín – ktorých sídlo je pár desiatok metrov od budovy DK Zrkadlový háj – takže Ježík sa v tomto priestore mal s niekym stretnúť. Tému detskej pornografie v Petržalke cca po 10 rokoch otvoril časopis Plus 7 dní článkom „Pedofilný hnus“ /ku ktorému sa fakticky už nedostanete – možno cez najaký hacking áno/ – na čo reagoval Bajan – ako štatutár zriaďovateľa KZP, hoci na to mohol reagovať „ten známy Ágnes“ Snopko – riaditeľ KZP – a jeden z tých sionov, ktorí držia peniazmi pod krkom skoro všetky kultúrne zariadenia v Bratislave, a ktorého priamym spolupracovníkom a dramaturgom DK Zrkadlový háj bol dlhoročne aj Kaščák – dnes šéf festivalu liberastov POHODA /zdôrazňujem, že Kaščák nezakladal Pohodu – Pohodu ako pôvodne pivný festival zakladali v roku 1997 úplne iní ľudia z Trenčína a s úplne iným zámerom ako dnes!/. Súvislosti – festival liberastov Pohoda má teraz v logu nahé dvojičky batoliat, ktoré si symbolicky neukojene cumlú palce – a ja tipujem, že sa volajú Cik a Cak! Súčasne – Pohodu programovo menežujú aj ľudia z brnenskej DARK a satanistickej scény! A Kaščák a Snopko sú prepojení s „podsvetím“ – s tzv. undergroundovou scénou „Za Zrkadlom“, ktorá má dramaturgické zázemie práve v DK Zrkadlový háj. Keďže ľudia nevedia, že pre satanistov – ako uctievačov Mesiaca je dôležitý práve ten prevrátený obraz – odrazený od zrkadla, resp ten dark priestor – odvrátená strana Mesiaca – „kultúrna“ scéna DK Zrkadlový háj – Za Zrkadlom je pre nich „pochopiteľne“ súvisiaca s petržalskou časťou Zrkadlový háj – nazvanov podľa miestnych vodných plôch! Ergo – Karol Ježík bol človek morálnych zásad, lenže mal smolu v tom, že sa mu podarilo vytvoriť veľmi vplyvný denník SME a ten niekto potreboval dostať pod kontrolu a preto ho zabili! A dnes je denník SME v tej polohe, že fakticky patrí liberastom, ktorí v ňom nemajú problém podporovať aj pedofíliu! A zhodou okolností má väčšina protagonistov tejto špiny rodinné domy v „Čaputovciach – v Pezinku, ktorý je neoficiálnym centrom sionu, ktorý ovláda liberast „kultúru“ na Slovensku.
  https://duckduckgo.com/?q=logo+festival+Pohoda&atb=v173-7&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Fwww.musicfestivalwizard.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FPohoda_Festival_Logo.png
  https://www.24hod.sk/pred-20-rokmi-zomrel-prvy-sefredaktor-dennika-sme-karol-jezik-cl639345.html
  https://dennikn.sk/blog/1136608/petrzalka-stratila-kontrolu-nad-svojimi-novinami-je-v-tom-namocena-jt/
  https://janohrcka.blog.sme.sk/c/366369/navod-ako-si-nakupit-v-centre-petrzalky-pozemky-za-50-m2-oprava.html
  https://spw.blog.sme.sk/c/209174/Medialny-obraz-frantiskanov-pol-roka-s-bulvarom.html

  Čo sa týka „vývoja“ – či príde pedofília do módy – ona totiž už „v móde“ JE! A zároveň – v globálnom nadnárodnom riadení v súčasnosti prebiehajú procesy na cielenú likvidáciu vplyvu liberastov na planéte – je to „aj“ v záujme skupiny Globálny Prediktor – takže ak Putin vyjadril názor, že liberalizmus je už prežitok a je odsúvaný na smetisko dejín, tak len tlmočil spoločné stanovisko, ku ktorému dospeli aj s pápežom „liberastom“ vo Vatikáne, nakoľko Vatikán je súčasťou GP a zo strany pápeža ide teda o tlmočenie stanoviska skupiny GP ako takých! O tom perfektný komentár Pjakina – GP transformuje biblický projekt a pederastmi znefunkčnenú katolícku cirkev – prebieha intenzívna identifikácia LGBT /cielená provokatívna činnosť – kto je kto/ a potom to celé pôjde do kopru! Odbočenie – na príklade existencie Vatikánu Pjakin zdôrazňuje najvyššie priority riadenia – informácie, história, svetonázor – aké mocné sú to nástroje a pritom stačia na ovládanie sveta – napriek 800-člennej armáde Vatikánu. Samozrejme – rolu hrá aj bohatstvo Vatikánu, ale historicky bolo bohatstvo skôr dôvodom na likvidáciu jeho vlastníka – pre Vatikán to však neplatí! Teda – aj malý národ – informovaný, kultúrne a historicky uvedomelý a so silným duchom – môže prežiť! Poučenie pre Slovensko! Treba byť KONCEPTUÁLNY!

  Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.07.2019 Titulky CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=BNud_Gnw7hE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..