Prohlášení odpovědnosti lékařů při očkování

Moje kamarádka přeložila a s prosbou o uveřejnění mi zaslala toto Prohlášení odpovědnosti. Lze to předložit lékaři ještě před tím, než vpraví do těla vašeho dítěte vakcínu.


Prohlášení odpovědnosti

Já, MUDr. ………………………………………………………

………………………………………………………

(Jméno a příjmení, označení odbornosti, adresa)

tímto prohlašuji dne ……………., vůči jasně vyjádřeným obavám rodičů dítěte

…………………………………………………………………

(Jméno a příjmení)

že podávaná očkovací látka je zcela bezpečná pro život a zdraví očkovaného a nemůže zapříčinit žádné přímé a nepřímé poškození a následná onemocnění (jako např.: ochrnutí, mozková poškození, vývojové poruchy, slepotu, poškození jater, záněty ledvin, cukrovku atd.).

V okamžiku plánovaného očkování byl/a očkovaný/á zcela zdráv/a, o čemž jsem se přesvědčil/a důkladným vyšetřením. Zaručuji, že dítě před očkováním nemělo žádné příznaky záchvatů, neurologických poruch nebo alergií, a ani v rodině nejsou známá žádná neurologická onemocnění.

Dále zajišťuji, že toto očkování chrání před příslušnou nemocí po dobu … let.

Pokud by nemoc/i, proti které/kterým se očkuje, přece jen v průběhu této doby propukla/y, nebo z toho později vznikla jiná fyzická nebo psychická poškození, jak bylo výše uvedeno, převezmu dobrovolně a bez předchozího soudního procesu plně odpovědnost za vzniklá poškození a doprovodné náklady za lékařskou diagnózu a léčbu, náklady na ošetřování včetně ušlého zisku rodinných příslušníků a psychickou i fyzickou podporu.

To znamená: dobrovolně se zavazuji, že ponesu plnou zodpovědnost za všechny škody, následná poškození a náklady, které bude rodina požadovat, které vzniknou v rámci doprovodných okolností v souvislosti s očkováním proti ………………………….

Mohu zaručit: má Hippokratova přísaha a norimberský kodex nejsou v rozporu s doporučením tohoto očkování.

Rodinu jsem co možná nejpřesněji informoval/a o složení očkovací látky, všech možných vedlejších účincích a předal/a jsem příbalové informace, které patří k této očkovací látce. Doba pro poskytnutí těchto informací trvala:

Jsem informován/a o běžných předepsaných deklarovaných údajích výrobce:

Znám např. tyto studie:

 • Statistics and Medicine 2011: Zpráva o 300 SID´s případech, která vypočítala 16násobně zvýšené riziko SID při 4násobném očkování. Dvojnásobné riziko pro 2 taková kombinovaná očkování.
 • Lancet 2/1998: Wakefield – kombinovaná očkování: Statistiky o enormně narůstající Ileální lymfoidní dysplazii doplněné o vývojovou retardaci / autismus dětí
 • zprávy Cochran Collaboration;
 • Vím, že neexistuje žádná pravdivá schvalovací studie kontrolovaná placebem o očkovacích látkách
 • Vím, že všechny očkovací látky obsahují Aluminium, např. očkovací látka proti Hepatitidě B – cca 250 μg – přičemž už 5 μg/kg představuje bezpečnostní hranici;
 • Vím o obsahu cizorodých bílkovin, DNA, adjuvantů a konzervačních látek, popř. o všech obsažených látkách v očkovací látce;
 • Vím o vědecky doložené účinnosti / míře odezvy a všech hlášených procentuálně možných vedlejších účincích a následných poškozeních – příčinných a shodných (např. mozku a imunitního systému) a podrobně jsem to vysvětlil/a.

Mohu vyloučit, že jsou v této očkovací látce obsaženy lidské / zvířecí komponenty, proteiny nebo DNA, které by poškozovaly mou víru / náboženské přesvědčení.

Mohu vyloučit, že šířím jednostranný, jinými určený, koupený, předpojatý a zdraví ohrožující názor a s čistým svědomím mohu zaručit významný užitek ochrany dítěte a neškodnost tohoto očkování.

Jsem si vědom/a toho, že v opačném případě mi to může přinést důsledky podle trestního práva v souvislosti s úmyslným klamáním a ublížením na zdraví s možnými těžkými následky, nátlakem, vážným poškozením zdraví, poskytováním jednostranných a chybných informací, podezřením z korupce atd.

……………………………………………..

Podpis a razítko (Jméno, příjmení, odbornost)

Místo:…………………………… Datum:…………………………..

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

17 komentářů

 1. Lekno napsal:

  parada, skvela vec proti tej kriminalnej zumpe v bielych plastoch (ktori si svoje deti nevakcinuju).
  ..ale aj tak, po podpisani a pichnuti, je uz neskoro ….

 2. Hukota napsal:

  Strašná blbost. Stačí jeden bod k nesouhlasu a zkrátka to nikdo ODŮVODNĚNĚ nepodepíše. Navíc tam jsou věci úplně mimo mísu, jako záruka konkrétní délky účinků očkování. Každý ví, že délka protilátkové imunity je statistický údaj vztažený ke skupině a nikoliv k jednotlivci u kterého případ od případu efekt imunizace vůbec nemusí nastat. (Non-respondenti na očkování.) To je zase bublina o ničem…..

  • Lekno napsal:

   „že délka protilátkové imunity je statistický údaj“
   nazabudni, ze aj dovera v ucinkujucu vakcinaciu je vyhradne podvrhnuty „statisticky udaj“!

 3. lucihipi napsal:

  Zrovna dnes mi doktorka na 3leté preventivní prohlídce mého syna oznámila, že u ní byla „kontrola“ a že má z neočkování mého syna problémy, že jsem v její evidenci jediná maminka co nechce naočkovat dítě, takže budu muset podepsat Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers) u nezletiletého pacienta. Že se musí chránit, takže mne nahlásila orgánu sociálně právní ochrany. Tak jí budu muset dát podepsat výše uvedené Prohlášení odpovědnosti …

  • Jirka napsal:

   Moje dcera nenechala očkovat svoji dcerušku (dnes je jí 2,5 roku, je až neskutečně zdravá i podle její pediatričky) a předložila jí tzv Negativní revers. Zkouším to překopírovat:
   Negativní revers

   Dítě:
   Datum narození:
   Rodné číslo:
   Zákonní zástupci:
   Trvalé bydliště:
   Pediatr:

   My, níže podepsaní zákonní zástupci, nedáváme tímto od dnešního dne informovaný souhlas s aplikací vakcín naší dceři proti následujícím onemocněním:
   • tetanus, záškrt, černý kašel, přenosná dětská obrna, haemophilus influenzae typu B, hepatitida typu B (Infanrix Hexa, Hexacima, příp. Pediacel).
   • spalničky, zarděnky, příušnice (MMR Priorix).
   O očkování dětí se do našeho dnešního rozhodnutí aktivně zajímáme již 3 roky (studium příbalových informací, knih našich i zahraničních lékařů, odborníků a homeopatů, čtení odborných článků na internetu – vakcinačních i antivakcinačních, českých i zahraničních, sbírání výpovědí o reakcích na očkování dětí od jiných rodičů, sledování diskusí s odborníky v rozhlase a televizi). Naše rozhodnutí o odmítnutí očkování je zodpovědné a uvážené.

   Důvody odmítnutí jsou následující:
   1. Vakcína je směs cizorodých látek, upravených antigenů, v doprovodu chemikálií, toxinů, kontaminujících látek, cizí DNA, virů a bakterií. Vstupuje do těla nepřirozenou cestou, obchází přirozené bariéry proti toxinům (sliznice a játra) a všechny její složky se mohou dostat do krevního oběhu a do mozku, zejména u kojence bez funkční hematoencefalické bariéry.

   2. Přídatné látky ve vakcíně obsažené (formaldehyd, viry a fragmenty DNA, neomycin, fenoxyetanol, formaldehyd, fosforečnan hlinitý, hydroxid hlinitý, glutaraldehyd, laktoza, glycin, fenoxyetanol, polymyxin, polysorbát 80, polysorbát 20, chlorid sodný, chlorid draselný, fosforečnan draselný, dihydrát fosforečnanu sodného, plísňové proteiny, stopy vaječné bílkoviny atd.) narušují zdraví dítěte, a to ve věku, kdy ještě není dozrálý imunitní systém, kdy je propustnější hematoencefalická bariéra mozku a nejsou dovyvinuté ledviny. Lze snadno dohledat míra toxicity některých výše uvedených složek. Odmítáme je injekčně vpravit do těla naší dcery. Vakcíny nikdy nebyly testovány z hlediska toxicity.

   3. Tyto vakcíny nemají dle našeho názoru dostatečně vědecky vyloučené závažné nežádoucí účinky a imunologická rizika, která se mohou rozvinout v onemocnění s delším časovým odstupem po podání těchto vakcín .

   4. Dále u těchto vakcín není spolehlivě prokázáno, že po jejich podání vzniklé protilátky skutečně zabrání vzniku onemocnění a nepovedou pouze k jeho modifikovanému atypickému průběhu. Navíc bylo opakovaně pozorováno, že dostatečné hladiny protilátek nezajistí imunitu proti očkovaným nemocem .
   5. Nikdy nebyly provedeny oficiální studie, které by sledovaly celkovou nemocnost a úmrtnost očkovaných dětí ve srovnání s neočkovanými. Studie sledující účinnost vakcín se zaměřují jen na hladinu protilátek, nezohledňují stav celé imunity.

   6. K výrobě vakcín se používají živočišné buňky a tkáně a ty obsahují neznámý počet různých kontaminujících virů. Z principu výroby nemohou být vakcíny biologicky čisté. Kontaminace každé vakcíny je nevyhnutelná.

   7. Dávka hliníku (resp. hlinitých solí) ve vakcíně vysoce překračuje různé bezpečnostní limity. Byla odvozena od žádoucího účinku na imunitu, ale nebyla hodnocena z hlediska toxicity. FDA stanovila normu pro příjem hliníku parenterálně pro nedonošené novorozence 5µg na kg váhy na den. Konkrétně Infanrix Hexa obsahuje 850 µg. U kojenců a malých dětí nebyl zkoumán jeho osud v organismu, distribuce z místa vpichu, hladiny v krvi po očkování, vylučování ani jeho vliv na imunitní a nervový systém jako celek.

   8. Dosud známé závažnější vedlejší účinky těchto vakcín jsou častější, než jsme ochotni připustit a akceptovat u naší dcery.
   Jedná se např. o :
   Kolaps nebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktivní porucha)
   Trvalý neutišitelný pláč trvající 3 a více hodin
   Křeče s horečkou – poruchy nerovného systému
   Anafylaktický šok
   Poruchy krve a lymfatického systému – lymfadenopatie
   Poruchy imunitního systému – anafylaktické reakce, anafylaktoidní reakce, alergické reakce
   Poruchy nervového systému – kolaps nebo šokový stav
   Poruchy kůže a podkožní tkáně – angioedém
   Infekce horních cest dýchacích
   Anorexie
   Psychiatrické poruchy

   Pečlivě jsme na základě výše uvedených skutečností porovnali míru rizika, nebezpečnosti a léčby onemocnění, proti kterým se očkuje, versus složení očkovacích látek a účinek vakcíny na imunitní systém dítěte. V situaci, kdy panují mezi lékaři, vakcinology, neurology, imunology a odborníky na biomedicínu v ČR i v zahraničí protichůdné názory nejen na samotnou účinnost výše uvedených vakcín, ale i na jejich složení a účinek na imunitní systém dětí, odmítáme ohrozit zdraví naší dcery vakcínou Infanrix Hexa (příp. Hexacima, Pediacel) a vakcínou MMR (Priorix).

   Rádi bychom zdraví dcery ochránili dostatečně účinnou a zároveň dostatečně bezpečnou vakcínou, avšak tyto vakcíny naše očekávání rozhodně nesplňují. V tomto ohledu jsme přesvědčeni, že po nás není nikdo oprávněn vynucovat provedení očkování právě těmito vakcínami a vnutit nám jejich spotřebu a použití.
   Ošetřujícím lékařem jsme, jako zákonní zástupci dcery, byli dostatečně informováni o druhu a povaze očkování, o jeho přínosech a rizicích spojených s neočkováním. Toto je jen a pouze naše svobodné informované rozhodnutí.
   Tento dokument je k dispozici ve 2 vyhotoveních – jedno k založení do zdravotnické dokumentace dcery, druhé pro nás/zákonné zástupce.

   V Liberci dne …………….
   Zákonní zástupci:

   Dětský lékař: (podpis, razítko)

  • Lekno napsal:

   Zdravie ma navyssiu cenu. S kriminalnikmi v bielych plastoch musime bojovat.
   Je prilis vela dezorientovanych, cerstvy priklad reakcii na poskytnute informacie: https://www.emimino.cz/diskuse/prispevek/?postId=45508693
   Tu Vedoslav v komentaroch vysvetluje : https://tadesco.cz/stat-odskodni-deti-za-ujmu-po-ockovani-navrhuje-ministr-zdravotnictvi/

  • Lekno napsal:

   Za porusenie GDPR ich podla smernice EU musime nahlasovat: „Nová legislatíva EÚ však teraz vystavuje hrozbe likvidačných sankcií samotných lekárov. Úrad na ochranu osobných údajov im za porušenie zákona môže dať pokutu až do výšky 20 miliónov eur.“

 4. terezkaterka napsal:

  Pekná a správna vec. Takýto papier Ti však žiadny doktor nepodpíše a očkovanie je na Slovensku zatiaľ povinné ( nie stopercentne ) takže je to k ničomu.

  • tomáš marný napsal:

   Milá terezkaterka,
   pokud jste to nevyzkoušela, tak zde o tomto tématu nediskutujte. Poradil jsem to více matkám, právě na Slovensku a byly úspěšné. Mimo jiné dnes s GDPR je to ještě jednodušší…..
   tm

   • Janka napsal:

    Ale lekari nemusia nahlasovať menovite neockovane deti. Staci,ze nahlasia,ze maju neockovanych. A takto si splnia svoju povinnosť voči RUVZ.

  • KikaLea napsal:

   Áno očkovanie na SR je povinné. Ale take represe ako v ČR na Slovensku nemáme. Moja sestra celou „procedurou“ prešla. ŠZÚ, atd……..Vysledok? Zaplatila pokutu 20Eur za neočkovanie a je pokoj A synovec chodil do štátnych jasiel od 15 mesiacov. Teraz ma 4roky, je školkar a podľa riaditelky co si robi statistiku chorobnosti je najzdravsi!!!!!! Teraz postupuje sestra „proceduru“ s neterou. Tiez chodi do jasiel od 15 mes. Netreba sa bat aj ked vsetci okolo delaj BUBUBU,ze pokuta bude 500 a viac Eur 🙂

   • tomáš marný napsal:

    Milá kika,
    i kdyby zaplatila zločincům 500 EURO, je to pro zdraví dítěte ta nejmenší cena, kterou může člověk zaplatit…..
    tm

 5. KikaLea napsal:

  A ešte takú malú pikošku. Mám kamošku pediatričku,ktora atestovala z pediatrie v roku 2017!!! Bola na konfere v Prahe a nejak sme sa dostali k teme očkovania. Ja sa jej pytam,ci nema ona sama problem ockovat 2mes. dieta Hexavak.,ktora obs. 820ug hlin. soli. Ked podla FDA je norma pri parenteralnom podani max 5ug/kg. A ak beriem ze 2 mes. dieta ma prezeniem 6 kil. 5×6 je 30ug na den a vo vakcine je 820ug….cize 27x viac ako povolena norma? No mali ste vidiet ten vyraz:) Hned otazka na mna, ze odkial to mam. Ja ze pribalovy letak. A odpoved: „Ty si myslis,ze ja mam cas citat vsetky pribalove letaky?“ To som zase kukala ja ako PUK!!!!!!! Dala som jej otazku ci mali otazky na atestacii ohladne ockovania a ak ano, ake. Odpoved: mali vediet kompletne cely ock. kalendar naspamet + vediet vakciny na ake choroby sa ockuje a co ta choroba sposobuje. A ja jej a co obsahuju vakciny a aky to ma vplyv na molek. urovni? Odpoved: Ja som atestovala z pediatrie a nie z molek. biologie!!!!!!! A to je mlada atestovana pediatricka + rocna sukromna prax!!!! Takze asi tak:))))))

  • tomáš marný napsal:

   Milá kika,
   ještě jednou. Nemohu si odpustit následující poznámku. Je to vyrobený biorobot s totálně vymytým mozkem, kterému je jedno, jestli dítě zabije, nebo mu ublíží. Když nečte složení vakcíny a látky které jsou v něm obsaženy a dává je bez přečtení druhým a z nevědomosti ubližuje druhým, tak je to podle mně(promiň mi nyní ten dovětek) absolutně nebezpečný primitiv, který si myslí, že má titul a sežral moudrost celého světa. Je to nový „zabiják“ mezi bílou mafií a nepřitel národa…..
   tm
   p.s. a klidně to dej té kreatůře nevzdělané přečíst…..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..