Prosím popřemýšlejte o následujícím: Rozdělení ČSFR v roce 1992 je neplatné!

Rozdělení ČESKOSLOVENSKA v roce 1992 je neplatné!

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

 

Co já na to?

Nic.

 

 

 

viz –

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

 

 

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

 1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:
 2. a) v článku 41 se za slova „a k jejich změně,“ vkládají slova „k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, „,
 3. b) v článku 58 odst. 1 se za slovo „federace,“ vkládají slova „usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, „.
 4. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem „voleny“ nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova „a lidovým hlasováním (referendem). „.

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

8 komentářů

 1. Pavel napsal:

  Vzhledem k tomu jaký politický vývoj nabralo Slovensko po rozdělení /ať již z hlediska ústavního platného či ne/ je dobře, že je samostatné. Jsem přesvědčen, že pokud by bylo naší součástí, tak by naše cesta byla ještě více eurohujerská a proNatovská. Bůh nás chraň před něčím takovým. Na rozdíl od Slovenska jsme dost velcí (10 mil. plus) na to, abychom mohli obhájit naši státnost (i s ohledem na tisíciletou existenci českého státu ať již v podobě svébytné či jako součásti velké říše). Toto štěstí Slováci nemají a může se jim stát, že o svou státnost i přijdou. Jsou příliš malí a bez historie.

 2. Laco napsal:

  Prečo sa nevyužil inštitút referenda pri delení ČSFR? Niektorý z vtedajších politikov to zdôvodňoval tak, že tá časť federácie, ktorá v referende prehrá, tak z majetku ČSFR nedostane nič. Teda ak by Češi (2/3 voličov) hlasovali za zachovanie federácie a Slováci by ju chceli rozdeliť tak Slováci by z delenia majetku nedostali nič. Ale nemusí to byť pravda, viď články, v ktorých hovorí odborník na menovú odluku (tuším sa volal Fabini, musel by som to pohľadať) , že prvé konzultácie o menovej odluke (výsledkom malo byť delenie obeživa nalepením čekého a slovenského kolku, teda faktické delenie vlasti ) boli už v roku 1991.

 3. Anan napsal:

  Ono je toho více. Referendum o vstupu do EU, manipulace s výsledky voleb do sněmovny, prezidentské volby i na Slovensku atd. Tak daleko spravedlnost nedojde, protože to nemá v programu.

 4. Václav napsal:

  Tohle přeci víme dávno, jenže asi to nikomu nevadí, protože s tím nikdo nic nedělá. Jen takové uvědomělé silné slova a nic. Není nikdo, kdo by měl tolik odvahy aby lid semkl a vyvedl do ulic

  • Ježek napsal:

   Ano, souhlasím s Vámi,ale zaplať pánbůh, že je to dnes,tak,jak to je, mentální smýšlení těchto dvou národů, ať bratrských,je naprosto někde jinde, stačí se pozorně dívat a sledovat.
   Myslím si, že měla-li by se historie opakovat,tak dnes už by se asi nedalo jaksi mluvit o nějakém sametu.

 5. aťa napsal:

  Prečo,prečo, prečo? Kedy sa prestaneme porovnávať a hodnotiť? K čomu je to dobré? Podporovať ego a ukľudňovať sa, že u nás je to lepšie, u nás to ešte nie je. Naozaj? Naozaj nie je?
  Ak chceme prežiť, tadiaľto cesta nevedie.

  • PTZ napsal:

   Chalane, zažil jsem na svou vlastní mladou a naivní kůži „slovenskou méněcennost“ v těch dobách „chvíli“ před rozdělením. Slováci mají, co chtěli prostě měli komplex tak ho mají doteď i v podobě Čaputové.

   A až teď si začnou uvědomovat hodnotu již neexistující federace. Jo informace jsou drahé… a získání moudrosti je pot a makačka na delší dobu.

   Ale tak bylo to koneckonců v zájmu importéru demo – kracie ze zachód-u tak nás rozbili, jen Rusko ještě zůstalo jakš-takš pohromadě….

   No jasně, že Pavel je prostě mimo, dál za „českého“ lva nedohlédne, ale zase holt má k tomu ten důvod slovenské méněcennosti…

Napsat komentář: aťa Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..