Rusko důrazně varuje: „Připravte se bránit Zemi, padlí andělé se vrátili“

…..i když jsem článek zveřejnil díky soře v minulosti na jiném blogu, dnes je aktuálnější než kdykoliv jindy. Nebezpečí invaze androidů narůstá. Otázka zní: zabezpečí dostatečně zelené lasery instalované v Jemenu u otevřeného centrálního teleportačního kanálu invazi rasy ANDROID A ANIMUS?????
00:54

tm komentuje:

Kdyby se jednalo o nepodložená fakta a dle mnohých čtenářů „nesmyslné články“, asi by se touto otázkou dopodrobna nezabýval ruský Prezident Putin, tajné služby GRU a jiné ještě tajnější organizace v Rusku. Velké nebezpečí v současné době představuje CERN. Mají naplánováno na září maximální výkon a jednu zajímavou akci. Protože se asi nepodaří ANDROIDŮM dostat přes ochranné bariéry zelených laserů, které je teleportují někam do vesmíru, připravili vtáhnutí kosmických lodí do vnitra planety země přes CERNOVÝ teleportační kanál. Znamená to veliké nebezpečí ivnaze ANDROIDŮ z planety M51 a „vcucnutí“ jejich korábů přes ochranné systémy planety Země. Ochranný obal Země byl rituálně odstraněn, tak jak jsme psali v článcích o JEMENU skupinou vojáků US NAVY, speciální jednotky, u které všichni byli obětováni.

Zajímavé je, že právě o ochranném obalu Země hovoří Grifin ve filmu MIB III, ve kterém ukazují úok ANDROIDŮ na planetu Zemi a agenta J který skáče při útoku kosmických lodí do minulosti, aby právě v budoucnu zabránil INVAZI ANDROIDŮ. Je to ve filmu MIB III v čase 35:54 právě ukazuje útok androidů.

V konečné části filmu ukazují raketu, která vynese na orbit kolem Země  čase 01:32:32 ochranný štít pro planetu Zemi. Ptám se Vás, proč natočili film v roce 2012 o ochraně planety Země a androidech????

Pamatujte, ke konci časů lidstva musejí lidem říci pravdu!!!!

I když s některými částmi článku úplně nesouhlasím, podstata je naprosto reálná a pravdivá.

Rusko důrazně varuje: „Připravte se bránit Zemi, padlí andělé se vrátili“

Mimořádná zpráva vypracovaná Vojenským vědeckým výborem (VVV) ozbrojených sil na základě právě dokončených studiích Almaz-Antey projektu vysoko-energetického laserového zbraňového systému 27. Centrálním výzkumným ústavem (27-CVÚ) uvádí, že jejich „okamžité rozmístění“ ke spojencům Federace – Indii, Číně a Brazílii, aby mohli bránit naši planetu proti „inter-dimenzionálním entitám“, které se brzy pokusí převzít vládu nad Zemí.

12:54  Aktualizace 14:14

Je důležité si uvědomit, že odkazy na „inter-dimenzionální entity“ v této zprávě obsažené pocházejí z doby 2. světové války, kdy sovětské zpravodajské služby potvrdily „komunikační spojení“ německého nacistického režimu s tím, co můžeme popsat jako „padlí andělé/démoni“, ale o kterých naše nejstarší písemné záznamy na planetě mluví jako o „bozích“.

Tito „padlí andělé/démoni“, jak zpráva vysvětluje, byli jednou poraženi na naší Zemi před 5-6000 lety, lidé ve starověku to popisovali jako „velký převrat“, který téměř okamžitě zmrazil miliony mamutů na Sibiři, zničil rozsáhlý městký stát známý jako Atlantis, a je zaznamenán v příbězích, náboženstvích a legendách naší planety jako „potopa světa“.

Nejdůležitější však je, že „velkým převratem“ byla zničena hlavní zeměpisná oblast osídlená na Zemi těmito „padlími anděly/démony“, v oblasti indického subkontinentu, přes himálajské pohoří až k dnešní Ukrajině, a jejich lidští potomci byli známí jako Arijská rasa.

Dva hlavní sanskrtské eposy starověké Indie, Mahabharata a Ramayana, plně popisují interakci těchto „padlých andělů/démonů“ s Arijskou rasou včetně využití Vimana vzdušných/kosmických plavidel popsaných jako „zařízení, které mohou jít svou vlastní silou, z jednoho místa na jiné nebo z planety na planetu“.

Ověření tohoto neuvěřitelného starobylého tvrzení síly Vimana, nejen cestování po naší planetě, ale i k dalším, může být nalezeno v symbolech těchto „padlých andělů/démonů“ známých jako svastika, jež byly objeveny po celé Zemi, a to před 2. světovou válkou, kdy vojáci Spojených států 45. pěší divize hrdě nosili tento symbol před nástupem nacistického Německa.

Ve skutečnosti tato zpráva uvádí, že nejranějším objektem s motivem svastiky je pták z klu mamuta z paleolitu v Mezine, Ukrajina, datovaný 10 000 let př.n.l., a jeho starověké použití bylo také objeveno v Mississippiánské éře lokalit Ohao a údolí řeky Mississippi, u Indiánů Hopi a Navajo Severní Ameriky, mezi Kelty, starověkými Němci, Finy a mnoha dalšími světovými kulturami.

Zdá se, že opětovné spojení s těmito „padlími anděli/démony“ s naší lidskou rasou nastalo v 16. století, kdy se objevila nová zářivá hvězda na obloze na začátku listopadu 1572, a o které teď víme, že to byla Tychova supernova ze souhvězdí Cassiopeia a která byla jednou z asi 8 supernov viditelných pouhým okem v historických záznamech.
Je důležité poznamenat, že Tychova supernova, jak odborníci z VVV popsali, že způsobila „inter-dimenzionální trhlinu“, která znovu umožnila lidem komunikovalt s „padlími anděli/démony“, kteří byli předtím vyhnání z naší planety, z nichž nejdůležitější byl osobní astrolog-čaroděj anglické královny Elizabeth I, John Dee.

Z historických záznamů ze 16. století o tom, jak Dee a jeho asistenti kontaktovali tyto „padlé anděli/démony“ se můžeme dočíst:

„Dee prováděl rituální invokace andělů, a Kelley se díval do jasnovidného zrcadla či křišťálové koule, přičemž se objevila řada andělů, předávali proroctví, pokyny a zuřivé výroky na duchovní povahu lidstva.
Andělé nebyli charitativní. Zuříc na upadlým stavem lidstva, kteří byli ještě horší od vyhnání z ráje, důsledně je přirovnávali k „nevěstkám“ – ne v sexuálním smyslu, ale ve smyslu jejich slabé pozornosti, již nedokázalo upoutat nic krom boha. V průběhu let Akce, andělé popsali uspořádání kosmu, řadu instrukcí pro rituální invokace, předpovědi apokalypsy a události, které přicházejí v evropské politice, a konečně andělský neboli „enochiánský“ jazyk, který vysvětlili, jako ur-jazyk lidstva, známým před pádem Adama.
Pro Deeho to nebyla magie, ale náboženství – poddal se andělům totálně. Kelley se jich bál, měl je za démony a neustále prosil Deeho, aby s tím přestali. Dee trval na dalším pokroku, přepracoval Kelleyeho k vyčerpání a udělal z něj prakticky vězně v Mortlake.
Andělé byli Kelleyim znechuceni, okamžitě si uvědomili, že předtím se zabýval démonickou magií grimoáru, a rychle tak byli podrážděni z obou dvou. Ačkoli Dee může být nejchytřejší člen druhu, byl stále vnímán jako bezvýznamný komár andělskou hyper-inteligencí – zvláště když Dee a Kelley začali prosit o peníze (Kelley se dokonce zeptat, jestli by mu andělé nemohli půjčit peníze!). Ale i když nebyli Dee a Kelley dostatečně vyvinuti, budou muset stačit, protože andělé měli plán, a tyhle dva v kapse.
Zjednodušeně, andělé nechtěli nic menšího než Nový světový řád, vedený božským principem a navrhli jeden z nejnebezpečnějších nápadů v západní historii: světové náboženství, založené na lásce a jednotě – supra-křesťanství nebo konečný monoteismus, který by nejen sjednotil katolicismus a protestantismus, ale i judaismus a islám do jednoho celku; vše je možné samozřejmě pomocí technologie andělů, která umožňuje přímý individuální kontakt s duchovními agenty boha namísto spoléhání se na pozemní autority a písemnosti.
V kombinaci s tím, co už Dee udělal jako základ Nového světového řádu pod královnou Elizabeth, toto nové náboženství sjednotí duše na celé planetě, sloučí lidstvo do jednoho státu, jedné církve, vše řízené anděli – Nový Jeruzalém.
Zaníceně andělé nařídili, aby Dee a Kelley šli na dvůr Rudolfa II, císaře Svaté říše římské a řekli mu, že je posedlý démony a přikázali mu věnovat pozornost andělské zprávě. Byl to rozsudek smrti – ale Dee a Kelley se překvapivě z toho dostali. Rudolf je ignoroval, ale papežský nuncius ne a zosnoval jejich likvidaci. Církev se zdá, vzala jejich tvrzení vážně, snad jako ohrožení své existence. Lidé mluvící k bohu jen tak a bez insitucionálního zprostředkování nebyli tolerováni.

Důkazy o úspěchu Anglie pod vedením těchto „padlých andělů/démonů“, nelze popřít, když britské impérium, na kterém „slunce nikdy nezapadalo“ trvající do konce 20. století, do smrti královny Viktorie v roce 1901, Německé sídlo v Hanoveru (s královnou Viktorií v čele) šířilo své „okultní znalosti“ po královstvích Evropy. To, co nastalo poté, bylo století válek „záměrně iniciovaných a ovládaných“ těmito „padlými anděli/démony“ s důrazem na totální destrukci, a ustanovení jejich jednoho světového náboženství.

Nejdestruktivnější byla 2. světová válka. Bylo to způsobeno tím, že němečtí nacisté úspěšně vytvořili inter-dimenzionální transportní/komunikační zařízení nazvané Die Glocke (Zvon) umožňující poprvé od roku 1561 objevení se Vimany na Zemi v roce 1937.

Předchozí pokus těchto „padlých andělů/démonů“ znovu zavést plavidla Vimana na Zemi od „velkého převratu“ byl uskutečněn 14. dubna 1561, kdy John Dee cestoval do Norimberku a pomocí „okultních mechanismů“ byl naučen od těchto entit jak způsobit výbuch nebeské bitvy, kterou potvrdili obyvatelé města a ve které byli „padlí andělé/démoni“ poraženi.

Od roku 1937 byly lodě Vimana nejen v rukou německých nacistů, byli schopni začít duplikovat, což má za následek to, čemu se říká „Foo fighters“, což je termín používaný piloty letadel k popisu různých UFO nebo tajemných vzdušných jevů pozorovaných na obloze nad Evropou a Pacifikem.

Dokonce po 2. světové válce, experti z VVV říkají, že nacističtí Němci zbývající „Foo fighters“ spolu se Zvonem tajně odpravili do Antarktidy, kde jsou dodnes a svědčí o tom četní vysoce postavení přítomní i bývalí ruští vojenští činitelé.

O jak velké nebezpečí pro naši planetu se jedná od těchto „padlých andělů/démonů“, kteří se tu znovu objevili na lodích Vimana, tato zpráva varuje, že je dokázáno na záhadné události z 9. prosince 2009 tzv. „norské spirály“, kdy se fantastická spirála objevila na noční obloze nad Norskem a Švédskem a která byla starověkými lidmi naší planety zaznamenána jako znamení předcházející příchodu „bohů“.

Stejně tak důležité jako „norská spirála“ uvádějící odborníci VVV, že během několika dní po ní se vyskytli „desítky, ne-li více“ tajemných objektů jež z hloubi Sibiře opustili obrovské krátery a řítí se do vesmíru, z nichž jeden z nich byl tento týden sledován, jak zaujal oběžnou dráhu kolem našeho Slunce.

Prezident Putin v srpnu 2014 klasifikoval jako „potenciální ohrožení státu“ zprávy o těchto „tajemných objektech“ ze Sibiře, tato zpráva poznamenává.. dále však uvádí, že to co je uváděno jako Čeljabinský meteor ze dne 15. února 2013, jež explodovalo s 20-30 krát větší energií než atomová bomba nad Hiroshimou, byl (v závislosti na orbitální trajektorii) ve skutečnosti „zřejmý útok“ proti sibiřské oblasti, kde byly tyto záhadné objekty vypuštěny a byl „stejný“ jako 30. června 1908 meteorický útok na stejnou oblast, známou jako Tunguský meteorit.

Zdroj

https://www.24media.info/2016/06/russia-issues-grave-warning-prepare-defend-earth-fallen-angels-returned/

tm opakuje a dodává na upřesnění:

Varujeme lidi od roku 2000 na přednáškách o následujícím problému. Dal jsem si práci a napsal články o Jemenu, které s tím úzce souvisejí.

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

8
Komentujte

avatar
5 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Biely vlkzdeněk540Pavelarijec Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
arijec
Host
arijec

takze velka Tartaria bola podla teba slovienska riša zla zijuca v sulade z prirodov pri rode vytvorena androidmi a preto ju zapadna civilizacia tak strasne zatajuje ci podla teba sa arijci premiestnili na zapad a opustili Tartariu ako nic vzlom ale jedine co ma zaujima je pravda preco sa dodnes vladcovia sveta boja svastiky a kazdy den pachaju zlo

Biely vlk
Host
Biely vlk

Súhlasím s tebou. To čo je tam popísané za nezmysly? O čom je potom Velesova kniha? Môžete sa hanbiť. To ste si dosť zle poskladali tie útržky informácií, ktoré sú k dispozícii. Ako môžete spájať árijcov s hlavou anglosaského židovstva?

zdeněk540
Host
zdeněk540

Asi něco přehlížím, ale nevím co můžu udělat v tomto momentě ve prospěch nás

zdeněk540
Host
zdeněk540

Ale když se nad tím zamýšlím znovu, tak lidé z mimo matrix jsou určitě velice inteligentní a ví že „vždycky existuje jiná cesta“ a že když to nepude přes Jemen tak to pujde jinama a androidi to zkusí . Podle mého názoru tedy buď takové zařízení („zelené lasery“) bude i u Ženevy nebo nějak vyřadí Hadronový urychlovač.
Podle toho co jste v minulosti psal tm tak se tak už stalo několikrát, pamatuji-li se dobře?
Třeba do té doby zkolabuje magnetické pole a maj „poptákách“ 🙂

Pavel
Host
Pavel

Příteli, pokud by zkolabovalo magnetické pole Země tak máme po ptákách my a spolu s námi všechna živá příroda na povrchu. Možná by odolaly některé druhy žijící ve větších hloubkách v mořích a oceánech.

zdeněk540
Host
zdeněk540

Po tom co tm publikoval ještě na jiném webu články o magnetickém poli (viz http://tadesco.cz/hrozi-nam-daleko-vetsi-nebezpeci-nez-muzete-vubec-domyslet-dil-1/ http://tadesco.cz/hrozi-nam-daleko-vetsi-nebezpeci-nez-muzete-vubec-domyslet-dil-2/ )tak jsem si začal dělat takový menší průzkum ohledně magnetického pole, jak to s ním vlastně je. A řeči typu „nebezpečí kosmického záření“ atd. je něco jako „strašení malých dětí čertama“. Nebo že by nás nic nedrželo u povrchu a „odletíme do vesmíru spolu s atmosférou“. Gravitace není zodpovědná za tíhovou sílu. Zařízení lifter (viz https://www.youtube.com/watch?v=XHPevIbSCPA ) údajně funguje tak, že silně ionizuje vzduch pod sebou a ten od sebe odpuzuje (taky proto je potřeba využít tak vysoké napětí aby to vzlétlo). Proč to… Číst vice »

Anonymní
Host
Anonymní

5

Anonymní
Host
Anonymní

4.5