SEN O OCHRANĚ ÚTOČNÝCH DĚLOH PŘED OČKOVÁNÍM

…..do mejlíku se mi dostal zajímavý článek, který nám napsal jeden čtenář tadesca. Určitě stojí za přečtení a co když je pravda?????

Vážení čtenáři,

Je to několik dní, co se mi zdál podivný sen. Byl příliš živý na mé obvyklé sny a příliš mě vyděsil na to, jak málo se bojím obsahu snů. Ještě jednou opakuji, byl to jen pouhý sen. Absolutně žádná informace z něj není vůbec ničím zaručená. Je to po stránce věcné naprostá fikce a pouhá půlnoční spánková smyšlenka. Nevěřte proto ničemu, co je níže napsané. Je to pouze možná zajímavé.

V tom snu jsem se dostal do starého domu. Uvnitř v jeho jediné místnosti seděla nějaká mocná světelná bytost. Věděl jsem ve snu, že to je anděl, ale neznal jsem jeho jméno. Po probuzení jsem si žádné detaily z tváře, oblečení a okolí už nevybavil až na jeden. Byl za ním na zdi výrazný tmavě červený svislý pruh. Působil na mne velmi klidným dojmem moudrého starce, přestože starý asi nebyl. Anděl se mně zeptal, pro jaké tajemství jsem si do domu přišel. Cítil jsem se jako dítě před rozbalením vánočního dárku, když už má v ruce krabici a cítí její váhu i jemné údery v ní ukryté hračky do papírových stěn. Je to úžasné uvědomit si, že za malou chvíli zjistíte nějaké opravdu velké tajemství. Přestože existuje asi tisíc otázek a tisíc tajemství, na která bych se určitě chtěl zeptat a znát odpovědi v bdělém stavu, má reakce ve snu mne překvapila. Odpověděl jsem andělovi něco v tom smyslu, aby mi sdělil takové tajemství, které je potřeba abych zjistil. V té chvíli jsem cítil jeho hřejivý úsměv snad na celém svém těle. Příjemně to pálilo.

Do té chvíle v podstatě pohádkový a kouzelný sen se najednou proměnil. Jako kdyby se přepnul do režimu hlavního večerního zpravodajství televizních stanic. Viděl jsem spousty uprchlíků jak se valí. Nevím, jestli se valili právě do Evropy, ale předpokládám to. Valili se zkrátka k nám nebo lépe řečeno na nás. Měl jsem strach, že přímo ke mně, k nám domů na sídliště, na dětské hřiště. Ale nestalo se to. Jejich proud jako by obešel náš dům a naše město. Směřoval dál na západ. Strašně se mi ulevilo. V tom snu jsem najednou byl u stolu a psal jsem děkovný dopis. Asi těm politickým představitelům, kteří zařídili, že uprchlíci nebyli přijati do našich zemí. Všude mi lezlo do hlavy slovo „kvóty“. Hezké pocity jsem cítil k představitelům Maďarska, Polska a Rakouska, byť pro mne ve snu neměli žádné tváře. Kupodivu jsem děkoval v duchu i našemu Andreji Babišovi. Tak nějak mi z toho děkování vypadli pouze Slováci. K těm jejich představitelům jsem cítil naprosto nepřekonatelný odpor. Ultrahnus. Cítil jsem lítost a soucit s celým slovenským národem. A najednou mi ten anděl položil na dopis svou ruku. Vrtěl hlavou a já bytostně cílil, jak mi tím říká: „Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne…“ Dával mi najevo nějaký můj omyl. Hroznou mýlku.

 

V obrazech jsem najednou uviděl něco jako skrývanou schůzku. Tajné jednání. Možná spíše mnohá tajná jednání vedená někde v hluboké tmě. Byli tam jako velcí přátelé představitelé zemí východní i západní Evropy. Viděl jsem tvář pana Orbána, pana Macrona, Angelu Mereklovou, hnusně slizkého Sorose. Viděl jsem mezi nimi i pana Karla Schwarzenberga a pana Halíka a pak nějaké naše, co jsem už nerozlišil. Spousta v pozadí pak mluvila určitě polsky. Řekl bych podle atmosféry – největší kamarádi. Společně se smáli. Evidentně pracovali na něčem dohromady a v dobré vzájemné shodě. Myslím, že se smáli tomu, jak se jim daří a jak jsou lidé naprosto neschopní je odhalit. Taková silná pýcha na vlastní schopnosti, vlastní inteligenci a vlastní plány mi z toho šla. Šla mi přímo do srdce. Ochromovalo mne to.

Ptal jsem se svého andělského průvodce, co to tam dělají? A najednou mi přišla prazvláštní odpověď, která se mi zcela dominantně vryla do paměti. Vybavila se mi ihned po probuzení. Na tu větu snad už nikdy nezapomenu. Zněla přesně takto: „Potřebují zachránit dělohy před očkováním.“ Přestože jsem tomu vlastně vůbec v té chvíli nerozuměl, strašně mne to vyděsilo. Jako kdybych pochopil nějaké hrozné tajemství. Na úrovni pocitů jsem v té chvíli prožil děsivé prozření. Na úrovni svého vědomí ve snu jsem ale stále ještě vůbec ničemu nerozuměl.

 

Anděl se na mne v té chvíli podíval. Nebo se na mne díval asi pořád. Nic neříkal. Ale pod jeho pohledem se mi najednou před očima – jako v sestřihu nějakého dokumentárního filmu – začaly odvíjet obrazy, symboly, zvuky. Vlastně ani nevím, co všechno. Prožil jsem najednou něco jako sekvenci pochopení. Neumím to více přiblížit. Taková řada faktů a na jejich konci jsem najednou něco věděl a něco pochopil. Bylo mi z toho velice úzko a cítil jsem se hrozně. Hrozně slabý a hrozně malý v porovnáním s tím, kým jsou, čeho jsou schopni, co dokážou a jak promyšleně to dělají ti skutečně mocní tohoto světa. Co jsem ve snu pochopil?

V tom snu jsem najednou věděl, že vůči zemím východní Evropy je vedena skrytá vyhlazovací válka. Slované mají být poničeni a vymořeni. Vymořeni jak jen to bude možné v té míře, která ještě nevzbuzuje veřejné podezření a není zjevně vidět. Viděl jsem, jak se speciálně pro národy východní Evropy na jiných výrobních linkách vyrábějí vakcíny a dokonce i některé potraviny. Jejich cílem však nebylo přímo nás zabíjet, ale sterilizovat naše ženy a vytvářet nějaké podivné pomalu působící defekty v lidském organismu. Byly to všechno pomalé skryté biologické a genetické technologie. Šla mi z toho tma. Ne ve smyslu klasické temnoty, ale jako kdyby chtěl někdo přímo v nás poškodit a zhasnout nějaké světlo.

 

Do pozornosti se mi poté v plynutí snu dostávala stále více ta sterilizace a neplodnost. Hromadné poškození našich slovanských žen a dívek skrytými technologiemi vloženými především do vakcín. Systémový nátlak na plošné očkovací programy ve východní Evropě. Prosazování povinného očkování za každou cenu. Likvidování všech odborných odpůrců, všech nebezpečných kritiků. Ti potlačení lidé, lékaři, vědci, výzkumníci a aktivisté přitom v mém snu vůbec nic nechápali. Respektive oni určitě chápali, že současné očkování je špatné a nebezpečné. Ale vůbec jim nedošlo, proč především. Nepochopili, že je vojensky velice cenné pro naše úhlavní nepřátele. Proč? Protože nás mají touto technologií úplně v hrsti. Mohou nás pomalu vybíjet a sterilizovat jak se jim zachce a kdykoliv se rozhodnou. Čím budou mít vyspělejší genetické či biologické technologie, tím méně pozorovatelně dokážou svých cílů očkováním dosáhnout. Viděl jsem výrobu vakcín pro civilní obyvatelstvo v továrnách střežených vojáky. V továrnách umístěných v bezpečném zahraničí, aby Slované nic neviděli, neměli nic na očích, nemohli nic ovlivnit, přerušit, ukončit a nemohli zasáhnout. Viděl jsem spoustu oklamaných lékařů. Vůbec nic netušili. Obrovské peníze šly na reklamu a mediální propagaci očkování. Lidé poté na kolenou prosili a škemrali své lékaře i své vlády o vakcíny, které jim poté tiše a pomalu pobíjely děti a poškozovaly nenávratně jejich zárodečné buňky. Slyšel jsem někde pod zemí něčí hnusný smích. Byl to ale určitě člověk, nebo spíše skupina lidí. A mezi nimi a tím jejich smíchem padla od někoho jedna zvláštní věta, kterou si ale už úplně nepamatuju. Spíše jsem ji pouze pochopil v tomto smyslu: Ještě musíme zničit homeopatii. Mohla by nám to celé pokazit a zastavit. O homeopatii, homeopatech ani o metodách, jak homeopatii zničit už ale v mém snu dále nebylo nic.

A pak jsem uslyšel po svém boku slova velmi mocného muže. Říkal ke skupině politiků něco v tom smyslu jako: „Teď je tam ještě nemůžeme pustit. Dokud to tam čistíme, přišli bychom o příliš mnoho útočných děloh.“ V tom snu jsem najednou pochopil, že dokud ve slovanských zemích východní Evropy probíhá skrytá sterilizace žen a dívek pomocí vakcín, je potřeba zadržovat uprchlíky a zejména uprchlice na území zemí západní Evropy. Jejich dělohy totiž sterilizovat rozhodně nechtějí. Naopak. Ty se mají za pár generací co nejvíce namnožit. A tak východní a západní politici – naši nepřátelé s našimi kolaboranty a vlastizrádci – sehráli v mém snu velkolepou divadelní hru pro veřejnost. Divadelní hru na trikové odmítání uprchlíků. Hru na odmítání kvót. Hru na hrozbu krutými ekonomickými sankcemi. Hru na odpor proti těmto sankcím. Hru na slovanskou soudržnost proti diktatuře EU. Hru na dobré politiky v zemích východní a zlé v zemích západní Evropy. Hru, která má pouze vyplnit čas, ve kterém vlastně vůbec nikdo nechce uprchlíky do zemí východní Evropy skutečně hromadně nahnat. Nechce to, protože v těchto zemích právě probíhá nebo snad má brzy proběhnout (?) masová sterilizace žen a dívek pomocí očkování a vakcín a skrytých nových technologií do nich vložených. A některé potraviny mají tyto sterilizační účinky silně podpořit. Ve snu jsem přitom slyšel šumění, jako když se otevírají perlivé vody. Pravděpodobně to budou nějaké nápoje. Nápoje vyráběné speciálně na linkách pro východní Evropu, aby mohly být specificky upraveny nějakým svinstvem. Kdo to ve své laboratoři objeví a ozve se, ten bude zabit. Viděl jsem několik mrtvých lidí. Do médií neunikne vůbec nic.

 

Strašně jsem se toho všeho polekal. Volal jsem na anděla, že tohle se všichni lidé u nás musí co nejdříve dozvědět. Usmál se na mne a poté neskutečně krásným a jemným hlasem, jako by najednou trochu jinak, mi řekl: „Tak jim to napiš.“ Volal jsem na něj, že to nikdo ode mě nebude číst. Že nejsem žádný redaktor ani novinář. Že nemám možnost, jak to lidem sdělit. V tom snu jsem potom na toho anděla začal křičet další větu, která se mi vryla velmi silně do paměti. Křičel jsem několikrát: „Jsem bezmocný!“ A v té chvíli jsem se ze svého snu probudil. Ale v okamžiku probouzení jsem ještě zaslechl od anděla tato dvě slova. Vybavuji si je i dnes ještě velice zřetelně. Stihl mi ještě říct: „Nejsi“ a „Nevadí“. Tomu prvnímu rozumím. Význam toho druhého jsem zatím nepochopil.

 

Byla noc. Bylo to hrozné a já si snad poprvé v životě začal rychle zapisovat některé části, věty, pocity a dojmy ze svého snu. Abych pokud možno to, co do rána už jistě zapomenu, jsme si zase mohl vybavit. Cítil jsem, že to je důležité. Nějak jinak důležité než věci obvykle důležité v mém životě.

 

TO JE ALE PĚKNÁ BLBOST, VIĎTE?

Moc se omlouvám za čas, který jsem vám vzal, ale pokud to vezmete jako povídku, tak to snad zase tak strašné nebylo. Přece nikdo nezačneme kvůli živým snům věřit na nějaké anděly. Já si jen nemohl pomoci. V tom snu jsem si nějak slíbil, že to fakt napíšu. Napíšu to po pravdě tak, jak to bylo. BYL TO PO PRAVDĚ JEN SEN. Nic víc. Nic míň. Ale dostal mně… ?

 

Jelen,

čtenář hezkého portálu TADESCO.CZ

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

32 komentářů

 1. Anna napsal:

  Mě zrovna včera přišla v noci na mysl myšlenka, že nás mobilní zařízení pomalu sterilizují. Pomalu. Tak, že na to přijdeme, až již budeme mít za sebou dlouhá desetiletí intenzivního každodenního používání.

  Tak

  Anna

  • ČESKÝ LEV napsal:

   To ROZHODNĚ Anno! 🙂 teď jsem zapnul počítač,ve 4… RÁNO a po chvilce jsem zázrakem spatřil nahoře na monitoru MALIČKÉ UPOZORNĚNÍ něco jako? SLEDUJE VÁS VAŠE VLASTNÍ KAMERA POČÍTAČE,kterážto hrozba mi dodnes nevadila…. 🙂 !!! Pracoval jsem pro T-MOBILE a učili nás,že KAŽDÝ HOVOR,KAŽDÁ SMS,MAIL,BlbejCHAT VŠECHNO SE MONITORUJE A BUDE – POUŽITO PROTI NÁM !!! Proto je nesmysl používat svoje jméno a hlavně: NEDAT SE ZATKNOUT! 🙂

  • tomáš marný napsal:

   Milá anno,
   o tom co jsi napsala jsem vykládal na přednáškách od roku 1995, že je to pomalá sterilizace žen a mužů. Vždyť spermie mužů tak tak „lezou“ dle posledního výzkumu……
   tm

 2. ČESKÝ LEV napsal:

  Bohužel to je REALITA.Moje kamarádka HOMEOPATKA,byla ODSTAVENA,Slované jsou tiše LIKVIDOVÁNI,tak jak to plánovala NĚMECKÁ Nacionálně SOCIALISTICKÁ HITLEROVA strana ! MOJE – vlastní DĚTI jsou ZOMBIE,které volí KOLABORANTY,PIRÁTY A TERORISTY,jako např.DRAHOŠE,člena TERORISTICKÉ ORGANIZACE Muslimské Bratrstvo ! Samozřejmě,že tady máme DOČASU – JEŠTĚ MÁLO Teroristů… JE TO ŘÍZENO NWO! Ovce žijí NIC NEŘEŠÍCÍMI VOLBAMI ! :))) DĚS A BĚS! VE VÁLCE ! VE VYHLAZOVACÍ VÁLCE ! Válka vyžaduje SKUTKY,ne volby ! Národ by měl vzít co má po ruce A VYHNAT TU SBĚŘ,PŘESNĚ jak bylo v Pohádce Princezna se zlatou hvězdou ! Národ vedený OSVÍCENÝM OKAMŽITĚ ODVOLATELNÝM VŮDCEM,MUSÍ PŘEVZÍT KONTROLU ! 🙂 NENÍ JINÁ CESTA.Pokud se nechceme dát VYVRAŽDIT NWO,MUSLIMY ČI LÉKAŘI aspol.Zvolme si Vůdce, z těch pár VELKÝCH DUŠÍ,které se nedají ANI KOUPIT,ANI ZASTRAŠIT,ANI ZABÍT 🙂 Jsme to my,kteří jsme dosáhli úrovně VĚDOMÍ BOHA,Milujeme nejen všechny duše a Planetu,ale chráníme na 1.místě NAŠE – RODINY A NAŠI – VLAST ! Do boje za naše ŽIVOTY A ŽIVOTY NAŠICH DĚTÍ !
  PS.Na mnoha místech kandidují už POUZE KOLABORANTI a Zrádci Národa,podporující naši GENOCIDU.
  Proto je řešením VOLBY BOJKOTOVAT.
  Všechny tzv.demokratické volby,nás dovedly tam – kde jsme dnes !

 3. Lukáš napsal:

  Díky za sdílení, tak nějak vnitřně s touto informací rezonuji. Rozhodně je dobré si z toho minimálně odnést to, že dobré budou/jsou jen ty věci, které si sám vypěstuji

 4. Eva Blahová napsal:

  Zrovna řešíme s mojí snachou,jestli a kdy nechat jejich dcerku očkovat. Je jí šestnáct měsíců a zatím se bráníme jak jen to jde. Nevím, jak hodně jsou do očkování tlačeni lidé na západě a opravdu by mě to po přečtení článku (snu) , zajímalo. Vím jen, že v Irsku téma očkování není tak zásadní jako tady, kdy přímo straší mladé rodiny , že pokud nedají své děti očkovat , vystaví se různým sankcím. A tato hexa vakcína, která se u nás teď cpe do našich dětí , je to největší zlo,které se na našich nejmenších páchá. Proboha, naočkovat maličké tělíčko šesti!!! injekcemi. To přece naše zdravotnictví nemůže myslet vážně ! V Irsku není problém, když rodiče své dítě očkovat nedají. Také jim chodí, kdy by třeba měli nechat své dítě očkovat, ale je to jen doporučení. Neočkujete, nic se neděje.

 5. CZK napsal:

  Včera jsem zaslechl v TV, že na našem území se vyskytl již druhý případ úmrtí na nilskou horečku. Odborníci se trochu divili, kde se v letošním suchém létu vzali komáři. Prý snad z bazénu a sudů na zalévání. Nu – jedno z nejsušších let, a stejně to máme tady. Což teprve až naprší 🙂 Další názor odborníků, jak se to sem dostalo – prý to sem zavlekli stěhovaví ptáci. Jenomže ti sem létají tísíce let – a zatím nic! O „přišlících“ zatím nikdo nemluvil, ale ti to taky nemůžou být, protože od nich nám prý nic nehrozí. A tak je to pro odborníky stále VELKÁ ZÁHADA 🙂

 6. Vlasta napsal:

  Věřím na živé sny a sama s nimi mám 4 zkušenosti, včetně anděla. Takže ten článek o živém snu beru vážně. Není to jen ledajaký sen. Proto článek posílám dále do světa.

 7. Zdeněk Bálek napsal:

  Přesně tak!!! Detailně to odpovídá všemu, co se již děje! Vyhlazení slovanských národů je přece prastarý plán! Už Brzezinský to měl naplánované a psal o tom. Nebo Kalgeriho plán na vytvoření nové primitivní a snadno ovladatelné rasy v Evropě! A strilizace prostřednictvím očkování? Vždyť to si již dávno vyzkoušeli v Africe! A podívejte se na současné vakcíny, co cpou do našich dětí!!!: Rtuť, hliník, řada těžkých kovů, reakce na 6 závažných nemocí zároveň – to v běžném životě nikdy nemůže nastat. A takové očkování v prvním roce života 3x!!! Pochopitelně, že to není náhoda! A jedy v potravinách, ve vzduchu… Hrůza a hnus a všichni mlčí!!

  • Vítězslav Crha napsal:

   A to jste ještě nemluvili o porovnání kvality potravin v Německu, Rakousku a Česku a Slovensku. Již to napovídá o tom, jak nás nenávidí a chtějí ničit. Věřím v pravdivost snu a jeho realitu a to na 100 % a nikdo mi to nevyvrátí. Jsou spousty historických důkazů. I to jek vás někdo honí a už už vás skoro má,ale nedaří se vás dostat a to je ta slovanská pevnost, která se nikomu nepodařila prolomit. A NEPODAŘÍ!!!!!!

 8. Maroš napsal:

  No… Flow – neprestávajúci tok myšlienok a obrazov som už zažil – po 5 dňoch bez spánku a po X obletoch Zeme a non stop exkurziách do histórie – je to na skapanie! Zažil som živý sen – zhruba od 3 ráno do pol siedmej – vstal som, zapísal a bola z toho poviedka – a po pár rokoch som uvidel tie isté obrazy zo stolovej hory v Južnej Afrike.
  Toto neriešim – haluze som zažil fakt všelijaké. Ale neserte ma – hoci som už vo svojich snoch vystrieľal polovicu všelijakej mafie – a aby sa mi sníval sen s Orbánom – budiš! Ale aby sa mi sníval sen ako ucelený politický príbeh a aby som si ho zapamätal – namiesto výherných čísiel Športky – a potom ho dal s úsmevom „na papier“ a s prísľubom -„ja už som raz taký – budem vám písať o svojich snoch“ – tak to môže skúsiť len malý podvodnícky hajzlíček s fujnou fantáziou, ktorý tuší tu – na tadesco.cz – pre seba zaujímavú skupinu veľmi naivných a dôverčivých čitateľov! Takže počuj – „líštička“ – nie že by som tu chcel zo seba robiť práve strážneho psa – ale keď už som tu – tento slepačinec – a to bez urážky – TY NEVYKRADNEŠ!

  Vieš o čo ide – „krokodíl Dundee“? SEN! – má vždy! – SURREALISTICKÚ podobu! Vždy! A preto – jeho obrazy musíš aj vedieť správne – a rovnako surrealisticky opísať!
  Nič také som v tomto tvojom polith-scifi článku – NENAŠIEL! Prosto – ojebávaš!
  Pokúšaš sa manipulovať! A o pár mesiacov pôjde tadesco.cz na bubon len preto, že tu zopár ľudí vníma realitu trochu inak, a ty to tu zosmiešniš – že aha! – Ja hohštapler Večerníček! – som si tu z nich urobil prdel – a fakt sú to debili, ktorí uverejnia čokoľvek!
  Inak – máš recht! Treba využiť každú príležitosť! Ja to robím tiež! A preto tu na teba už čakám – kvôli Okamurovi! Tiež som na love!
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Nov%C3%A1k_Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dek
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tomio-je-jako-muj-bratr-prosel-si-peklem-proto-neudrzi-nervy/r~c30f043830f411e8a44c0cc47ab5f122/

  „„Jsem bezmocný!““ – vidím, že si sa inšpiroval T.M. – Time Managementom a „právom priznať svoju slabosť“ – teší ma že som ťa inšpiroval!

  „A tak východní a západní politici – naši nepřátelé s našimi kolaboranty a vlastizrádci – sehráli v mém snu velkolepou divadelní hru pro veřejnost.“ – „surrealizmus“ ako vyšitý – „VERÍME TI – VEČERNÍČEK!“

  „V obrazech jsem najednou uviděl něco jako skrývanou schůzku. Tajné jednání. Možná spíše mnohá tajná jednání vedená někde v hluboké tmě. Byli tam jako velcí přátelé představitelé zemí východní i západní Evropy. Viděl jsem tvář pana Orbána, pana Macrona, Angelu Mereklovou, hnusně slizkého Sorose. Viděl jsem mezi nimi i pana Karla Schwarzenberga a pana Halíka a pak nějaké naše, co jsem už nerozlišil.“
  REPLAY: „Viděl jsem tvář pana Orbána, pana Macrona, Angelu Mereklovou, hnusně slizkého“-j Sorosa je už nepodstatné – podstatný je pan Orban a pan Macron! To si sem Večerníček potreboval podsunúť.

  „„Potřebují zachránit dělohy před očkováním.“ “ – máš už 6 detí – nauč sa súložiť!
  Kukni Jelen = Paroháč – keď myslíš, že nie sú tvoje – urob si DNA test otcovstva – za 2 kilečká ojro.

  „TO JE ALE PĚKNÁ BLBOST, VIĎTE?“ – nie! – ja blbosti beriem vážne! Tu! Blbosti sa uverejňujú na mainstreame!

  EPILÓG:
  „Napíšu to po pravdě tak, jak to bylo. BYL TO PO PRAVDĚ JEN SEN. Nic víc. Nic míň. Ale dostal mně…“

  Nie! BOLA TO LOŽ! Bol to tvoj konfabulačný výmysel – ty psychopat! Mňa si nedostal!
  – – –
  Ak Večerníček tvrdí, že stvoril Okamuru – TÁTO SCÉNA STVORILA HOHŠTAPLERA VEČERNÍČKA!
  Crocodile Dundee – That’s not a knife
  https://www.youtube.com/watch?v=POJtaO2xB_o

  THAT’S NOT A DREAM! – “ nejsem žádný redaktor ani novinář“ – SOM TVOJA NOČNÁ MORA!

  • Gallifrey napsal:

   Zbytočne sa navážaš. Sny nie sú vždy surrealistické. Každý sníva inak a vyvodzovať z toho závery, že opísaný sen je výmysel, je hlúposť. Mne sa napríklad často snívajú sny vo forme ucelených príbehov a to aj na pokračovanie v priebehu niekoľkých nocí. To, že Ty niečo také nezažívaš, nerobí z autora klamára.

   • Maroš napsal:

    Gallifrey – čo tak si najprv zvoliť nie okultné meno – napr. Jožo, Fero, Mišo?! Ja tieto vaše prijebané sektárske príbehy „o našej budúcej sociálnej organizácii“ poznám – všetky sa odohrali zásadne v jaskyni a zásadne v sne! Vy totiž veľmi dobre poznáte archetypálne uvažovanie jaskynných ľudí – ich fascináciu ohňom a príbehmi! O tom je celá telka!

    Lenže ja nie som jaskynný archetyp! Ja nie som produkt sociálneho darwinizmu! Lož je lož aj keď to má podobu filmového scenára! Večerníček veľmi dobre vie – o čom točím!

    • Jožo, Fero Mišo napsal:

     Já si ale taky myslel, že to nebyl sen. Ale pak jsem se zeptal sám sebe, jestli ten člověk, co tohle napsal a něco nám v tom důležitého vzkázal, neměl nějaký dobrý důvod, aby to podal právě jako sen? Jen do diskuse, co když s tím andělem hovořil v úplně bdělém stavu? Znám osobně člověka, co má tuto zkušenost i schopnost. Takže v tom, zda to určitě byl nebo třeba vůbec nebyl sen, rozhodně nevidím problém. Podstatný je obsah a ne forma sdělení. Ta reakce zde přítomného Maroše je proto fakt na úrovni… Maroše.

     • kalia napsal:

      Já tomu obsahu sdělení (snu) věřím (že by to mohla být pravda) a zároveň si myslím, že Maroš umí dobře prověřovat lidi na dálku. V tomto případě věřím (obsahu) snu kvůli svému pocitu.

     • Maroš napsal:

      Jožo, Fero, Mišo – aj Ďuro!
      „I had a Dream!“ M.L.King /Obama/ – je to póza, je to klišé! Je to póza „vizionára“ so spasiteľským = mocenským komplexom!
      A takáto forma!!! – obvykle MÁ manipulatívny obsah! Bodka! Mám takého jedného v dedine – manipulatívny hlupák, ktorý sa občas pózersky „zasní“ – lebo si vtedy narcis myslí, že ho všetci žerú – aby si všetci mysleli, že práve teraz mu to najviac páli! Hovno!
      Svojím komentárom som vás chcel varovať pred veľkým manipulátorom Novákom – Večerníčkom! Ešte ho budete mať na krku! „Viděl jsem tvář pana Orbána, pana Macrona… pana Karla Schwarzenberga a pana Halíka “ – nauč sa čítať medzi riadkami týchto politikárskych odkazov a potom nebudeš mať problém s nejakým Marošom! V živote nenazvem nejakého degeša PAN!

 9. Lekno napsal:

  „Viděl jsem, jak se speciálně pro národy východní Evropy na jiných výrobních linkách vyrábějí vakcíny…“ – toto bude ‚velmi zvlastna chyba‘, kedze vsetky su toxicke

 10. Ziza napsal:

  a co naší romští spoluobčané – stále se množí jako králíci, a přitom děti jsou naočkované a jedí nekvalitní jídlo ze supermarketů. Jak vysvětlit, že na ně to vliv nemá…..

  • Sysi napsal:

   To je sporné, vždyť 95% jich je v invalidním důchodu 🙂

   • Ziza napsal:

    přesnou statistiku nenám, ale co vím, tak jsou většinou na úřadu práce a pobírají všechny možné sociální dávky. Novinka letošního roku . prarodiče si berou vnoučata do pěstounské péče a dostávají na ně příspěvky

  • Maroš napsal:

   Ziza – keby si to diskutovala s lekárom, dozvedela by si sa, akého nízkeho veku sa títo rodení toxikomani dožívajú. V tom je podstata ich mentálnej obmedzenosti – v ich komunitách už nie sú múdri starejšinovia. Lenže táto generačná debilizácia prebieha aj u nás – čoraz menej starých rodičov vychováva svojich vnukov.

 11. jana napsal:

  ahojte, aj ja prispejem k tejto teme. ja som asi rok dozadu mala tak isto velmi (az velmi) zivy sen : stala som v nejakom starsom dome a divala som sa cez zaclonu von oknom. na ten dom sa valila velka skupina migrantov so sekerami a inymi podobnymi zbranami. v sekunde ma presiel taky nepopisatelny strach o holy zivot, ze som v panike zacala utekat z toho domu – v ponozkach, iba tak ako som bola.
  este aj v tom sne moje telo zareagovalo skor ako moja mysel, ktora bola celkom paralyzovana tym strachom

  • pavel blaheta napsal:

   Lidi nebojte se a začněte myslet a dle svého myšlení (které však schválí vaše srdce) i jednat. Je to prosté. Ale není to lehké. Všichni víme jak nás systém dostal či dostává do dluhového otroctví a i když rozhodně nemusím některé kroky pana Babiše (například EET v tom rozsahu jak jej naplánoval) a šmírování Finančních úřadů již i do soukromí (viz jak někde vyžadovali seznam hostů na svatbě a poskytnutých svatebních darů), tak se mu něco významného přece jen daří. A to je snižovat každoroční růst našeho schodku státního rozpočtu již snad jen na 40 miliard Kč pro příští rok. To je zlomek schodku, který nám zařídil „nejlepší ministr financí“ celé Galaxie „kalous“. A stejné platí i pro jednotlivce a rodiny – snažit se snížit vlastní zadluženost u bank je velmi žádoucí, ale je těžké to dosáhnout v dnešním světě. Ale můžeme v tom směru konat a snažit se. A stávat se tím více svobodní.

  • Maroš napsal:

   Jana – ja som rodený Bratislavčan! Počas štúdií v Čechách – keď som vlakom prichádzal do Blavy – neskutočne som sa tešil, že som doma – a to sme vtedy neriešili tieto veci…

 12. kalia napsal:

  Mě se zdálo před pár lety, že se migranti zastaví v Rakousku a k nám se už nedostanou, tak jsem se jich nebála. Ale pak se to změnilo a cca před půl rokem až rokem se mi zdálo, že Praha bude plná migrantů. Většinou se moje předpověď budoucnosti nemění (nevím, proč se to změnilo).

 13. mariankosnac napsal:

  Prvá polovica nič moc nové, len posplietané to na čo všetci myslia. Druhá polovica od tých útočných děloh je zaujímavejšia, to by som nevymyslel. Japonské príslovie vraví, že to čo je vo sne, sa nestane v skutočnosti.

 14. Maroš napsal:

  Pár vecí si ujasnime.
  1/ Povedzme, že sa troch viac – profesionálne – vyznám v copywritingu a v redakčnej práci. Takže môj pohľad na informácie „je zaťažený profesionálnou deformáciou“. Bez sebaokiadzania – napriek prebehnutým konfliktom – snažím sa tadesco.cz CHRÁNIŤ ZADOK! Tadesco sa vám príjemne navštevuje, pretože Tomáš si nechal poradiť. Víno sa pije lepšie aj z dobrého pohára. Fakticky – Tadesco má teraz graficky-konštrukčne tak ľahulinkú formu, že to tu odsýpa úplne samo. Maličkosť, ktorá vám tu otvorila zobáčiky – bolo zrušenie tých podrbaných hodnotiacich lajkov – lebo už to poznám – trémisti sú aj medzi potenciálnymi pisateľmi – ja som povedzme grafoman, takže opak, lenže to, čo buduje silnú pozíciu média – je interakcia – spätná väzba – samozrejme – má to slabinu vďaka trollingu. Ale nevadí. Úprimne – píše sa vám bez tých anonymných lajkov slobodnejšie, alebo nie?!

  2/ Nedávno som tu zavesil ratingové hodnotenie tohto webu – to hodnotenie vychádza z potenciálu reklamy – teda nejde o hodnotenie kreditu ako takého – a potom otázka – čo je kritériom kredibility – podľa mainstreamových, či alternatívnych – konšpiračno-teoretických parametrov – a odtiaľ je to už len kúsok k podstate kredibility – k správnosti, k pravdivosti, k etickosti!

  3/ Tak ma neserte. keď tu strážim rôzne haluze – v ktorých sa – bez sebaokiadzania – vyznám ja určite! Vy nemáte predstavu o bujnosti fantázie ľudí, ktorí ak sa rozhodnú toto tu zničiť – tak bez patričnej vachty tu – sa im to aj podarí! Ten vychcaný ksicht rodeného „surrealistického“ konfabulátora Nováka-Večerníčka
  si prosím vrite do pamäti! Budete ešte o ňom počuť – prečo? Pretože Okamura mu ako jeho produkt mentálne nestačí! Pretože Okamura robí jednu chybu za druhou – v podstate je to Večerníčkom v pozadí riadená osoba – mameluk, z ktorej „vypadávajú cudzie veci“! – a bábkoherec Večerníček si už uvedomuje, že musí vziať tieto veci do svojich rúk – nwež to Okamura celé poserie! Odbočím – je zaujímavé – symbolicky aj systémovo – že za komunistov Večerníček zásadne pracoval ako pomocný robotník! Prečo? Pretože zásadne odmietal zodpovednosť za spolu vytvárané dielo! Aj teraz – opäť funguje prostredníctvom viditeľných bábok – svojich pomocných robotníkov! Tento človek – keby bol schopný prevziať zodpovednosť za určitú agendu – tak môže mať v piči aj celého Okamuru! Lenže – existuje práve tá skrytá vrstva – výroba kádrov „pomocných robotníkov“ – užitočných idiotov – a skryté – neviditeľné riadenie! Žiadna zodpovednosť – to je základ bezpečia týchto manipulátorov!

  A som presvedčený, že hohštapler Novák-Večerníček je súčasťou tohto rádoby „neviditeľného“ riadenia. Ono – neexistovala len jedna tolerovaná „opozícia“ – Charta 77 – tých projektov bolo viac. Položte si otázku – prečo ste za minulého režimu počuli o Havlovi, ale nepočuli ste o oportunistovi Novákovi-Večerníčkovi – rezidentovi?! „Ty vole! ono to má smysl!“ Zmysel – v čom? Že sa mohol v Japonsku treťotriedny smetiar Okamura stať českým prezidentom, ako v Peru ten kriminálnik Fujimori?!
  https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori

  Večerníček aj Okamura serú na nejaké vyššie princípy! Im ide len o moc, o verejné prostriedky! Večerníček nie je sprostý človek, ale po Chazaroch zdedil kriminálne uvažovanie galérky, že „Bohatých a sprostých treba okrádať!“ – „Ty vole! ono to má smysl!“ VEREJNÉ PROSTRIEDKY SÚ NAJVYŠŠÍ LEVEL PRÍJMU!

  Salvadtora Dálího st. sa spýtali – „Čo je to surrealizmus?“
  Salvador Dálí odvetil – „Ja! – som surrealizmus!“
  https://baterbys.com/i-am-surrealism-salvador-dali/
  – – –
  „Jelen,
  čtenář hezkého portálu TADESCO.CZ“
  Večerníček pre vás – Jungle Jail
  https://www.youtube.com/watch?v=DHJnKlGlAWU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.