Sexuologové: Přibývá žáků, kteří mění pohlaví. Školy si s nimi často nevědí rady

České školy často nevědí, jak přistupovat k transgender žákům. Těch přitom podle oslovených sexuologů přibývá. Doporučením psychologů se školy řídit nemusí, školní legislativa s transgender žáky nepočítá.

„Ten počet určitě narůstá. Pacienti ve věku patnáct až devatenáct let, kteří navštívili naši sexuologickou ambulanci pro nejasnosti v sexuální identitě v letech 2010 až 2015, byli pouze dva. Od roku 2016 jich zatím evidujeme dvacet,“ řekla ČT sexuoložka Helena Reguli z brněnské sexuologické a psychiatrické ambulance.

Změnou pohlaví často prochází studenti během střední školy. Jenže ty často nejsou na podobné situace připravené. „U nás to byl celkem masakr. Neměla jsem to komu říct, tak jsem šla za češtinářkou. Ta mě podržela,“ popisuje svou zkušenost Kamila, čerstvá maturantka střední průmyslové školy z jižní Moravy. Veřejně se začala prezentovat jako žena na konci prvního ročníku svého studia.

„Vedení školy jsem na začátku druháku přinesla doporučení, které zpracoval můj sexuolog. V něm stálo, že by mě měli oslovovat učitelé jako holku, že by mě měli pouštět na dámské záchody, popřípadě stanovit nějaký, kam bych mohla chodit, ale ne pánský,“ říká Kamila. Vedení školy ale podle ní doporučení ignorovalo. Podle zákona pro ně totiž byla muž.

„V praxi to pak probíhalo tak, že mi vedení řeklo, že jsem pro ně kluk a nic takového pro mě dělat nebudou. Takže jsem musela obejít všechny učitele. Ti mi řekli, že mě tak budou oslovovat, že jim to nevadí, a na dámské záchody jsem chodila stejně a nikomu to nevadilo. Po čase mě začali vnímat jako holku,“ popisuje Kamila.

Stejný problém měla Kamila ve škole i s tělocvikem. „V doporučení bylo, že mě má škola buď vyřadit z tělocviku, nebo bych měla mít soukromou šatnu a cvičit s holkami. Vedení mi ale zamítlo, abych se mohla převlékat s holkami, a odmítli mi zařídit místo navíc, tak mi sexuoložka napsala uvolnění a do tělocviku jsem pak nechodila,“ říká Kamila. Učitelé se podle ní její novou identitu snažili respektovat, někdy s ní ale přesto jednali jako s mužem. „Ještě na konci čtvrťáku mi uměli říct Kamile,“ říká maturantka.

Co škola, to přístup

Naopak dobrou zkušenost má devatenáctiletý Jakub, absolvent Střední průmyslové školy chemické z Pardubic. Se změnou začal už na základní škole. „Dostal jsem vlastní záchod i vlastní šatnu na převlíkání a s kluky jsem cvičil úplně normálně. To samé na střední škole, chodil jsem normálně na pánské WC, jako ostatní kluci. Nikdy se ani nestalo, že by se učitelé přeřekli a oslovili mě v ženském rodě,“ popisuje svou zkušenost.

Každá škola řeší podle sexuoložky Petry Vrzáčkové z Pražské TH kliniky situaci po svém. „Školy jsou na tom jak kde, někde fantastické, někde je to tristní,“ řekla sexuoložka. Vedení školy se často řídí podle pohlaví, které má žák uvedeno v občanském průkazu. Úřední změna pohlaví, tedy úprava dokladů, je v Česku ale podmíněna operací, včetně sterilizace. Jenže operativní změnu pohlavních orgánů mohou podstoupit transgender lidé až po dovršení 18 let. Někteří z nich navíc podle organizace Trans*parent operaci podstoupit nechtějí. „Existují trans lidé, kteří o operaci nestojí, nebo ji ze zdravotních důvodů podstoupit nemohou, ale požádají o ni, aby právě úřední změny dosáhli,“ vysvětluje člen organizace Jáchym Erben.

Školy navíc nemusí dodržovat ani psychologická doporučení. Neexistuje žádná legislativa, kterou by se musely řídit. „Školská legislativa změnu pohlaví neřeší. Způsob oslovování, používání toalet, šaten a další praktické náležitosti je vždy potřeba řešit po dohodě se žákem a také podle konkrétních podmínek dané školy,“ řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Žáci tak často čekají, až jim bude 18, aby mohli operaci podstoupit. Obvykle pak školu na rok přeruší. „Někteří ukončí školu, jdou na operaci a pak zase nastoupí. Já jsem se rozhodla jít až po škole,“ řekla absolventka Kamila.

Nárůst pochybností je markantní

Proč přibývá žáků, kteří veřejně pochybují o své genderové identitě, odborníci přesně nevědí. „Určitě jev souvisí i s kulturou, rozvolňováním hranic mezi maskulinitou a feminitou, také rodiče možná více naslouchají dětem a pomáhají jim řešit potíže, informovanost dospívajících o sexualitě je vyšší,“ doplnila sexuoložka Reguli.

Některé ordinace kvůli kapacitě už nové pacienty nepřijímají. „Přibývá jich, ten nárůst je markantní. Za šest let, co jsem tady, jejich počet narostl tak o padesát šedesát procent, proto nové pacienty už odkláníme,“ řekla zdravotní sestra z olomoucké psychiatricko-sexuologické ambulance.

Roste i zájem o chirurgickou úpravu pohlavních orgánů. Zatímco podle dat ministerstva zdravotnictví v roce 2012 žádalo o změnu pohlaví pomocí chirurgického zákroku 13 lidí, minulý rok jich bylo 125. Letos ke konci července o ni zatím požádalo 65 lidí. O operaci žádají častěji ženy, které se chtějí stát mužem.

Počet žádostí o změnu pohlaví roste

Počet žádostí o změnu pohlaví roste

Jestli operaci žadatel může podstoupit, rozhoduje komise. „Ke kladnému stanovisku s provedením změny pohlaví je zapotřebí souhlasu všech členů odborné komise. Pacient, jehož žádost komise nedoporučila, se může po splnění podmínek opakovaně dostavit k jednání komise,“ vysvětluje Jan Brodský z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Novela zákona z pera ministerstva spravedlnosti, která by umožnila, aby mohli lidé v Česku úředně změnit své jméno i bez operativního zákroku, se podle resortu odkládá, měla přitom platit od ledna 2019. „Nadále přetrvává rozpor s ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Nelze proto předpokládat, že by mohl být návrh v dohledné době předložen vládě,“ řekla Andrea Šlechtová z tiskového oddělení resortu.

Zdroj: 1

Transgenderismus je následek neustálého sionistického vymývání mozků dětem všeho věku.

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

12 komentářů

 1. Robert napsal:

  Ano, je to jev zcela záměrně vyvolávaný a plánovaný chazarskou kabalou jako nástroj k vyvolání Chaosu a ovládnutí nevědomých, dosud spících lidských duší v rámci rozbíjení tradičního Řádu RODiny jako základní jednotky lidského RODU, která je nezbytně nutná k udržení schopnosti ČLOVĚKA TVOŘIT ŽIVOT.
  V tomto Řádu s jednoznačnou pozicí MUŽE jako principu tvoření navenek prostřednictvím intelektem ovládaných nástrojů, přípravků a nářadí (tzv. „mužská“ práce /dílo),, dále pak ochránce a obránce vnějšího kruhu rodiny (případná vojenská činnost – pokud je nutností) a jejího zabezpečovatele a jednatele s vnějším světem (prostředím) na straně jedné a na straně druhé stejně tak s jednoznačnou pozicí ŽENY jako principu tvoření uvnitř (uvnitř vlastního těla = zásadní podíl na tvorbě nového života a také v „bezpečí“ domova tvoření krásného a příjemného domácího prostředí – teplo a vůně domova), dále pak pečovatelky a strážkyně vnitřního kruhu rodiny (děti, vliv na pocitovou oblast všech členů rodiny a tzv. „ženské“ práce). V tomto zdravém rodinném prostředí – pro naší českou, … no dobrá , budiž tedy i „jevropskou“ kulturu tak přirozeném nemá žádné dítě pochyb o tom, co znamená být MUŽ, chlap, džentlmen a co znamená být ŽENA, být ženská a dáma (ve zdravém smyslu toho slova bez zbytnělého EGA). To se nakonec odráží i v postojích dítěte, přirozeně hrdého na příslušnost ke svému přirozeně danému pohlaví a s respektem a přijímáním liidí opačného pohlaví neboť takový zdravě se vyvíjející roz-Um dítěte rychle pochopí, že pouze Muž a Žena ve spolupracujícím spojení společně tvoří ČLOVĚKA (Čelo – Věků = RODinu = ROD = NáROD). Pouze takto spojení v jednoho kompletního ČLOVĚKA – SYNA VELKÉHO TVOŘITELE – VESMÍRU jsou schopni pokračovat v jeho díle a také oni S+VĚDOMÍM – tedy VĚDOMNĚ a ve SvěDomí (DOMov SVĚtla) TVOŘÍ inteligentní život a budoucí další VELKÉ TVOŘENÍ = ŽIVATMA.
  Chazarská kabala nepotřebuje, aby si lidé uvědomovali, kým jsou a co je to být ČLOVĚKEM – Čelem Věků a hledat BOHA TVOŘITELE V SOBĚ UVNITŘ(!) a proto náš lidský Rod odřízla od našich kořenů nesmírným překroucením DĚJIN (toho co se uDÁLO) a místo toho nám nastrčila his-tory-ji (IZ TORY JESŤ = vymyšleno a sepsáno podle Tóry – židochazarského pamfletu – kompilace všemožných starodávných textů ukradených všem národům, jejichž zeměmi prošel San-Dal (sandál) chazarské svoloče.) Také si dala tu práci a náboženství krve a smrti – křesťanství pro nás otupěle dřímající lidské duše vyvinula (Jen se podívejte na typickou výzdobu kostelů a nechte na sebe chvíli působit tu bolest a hrůzu z bolesti a takové smrti na všech těch obrazech s tím chlapíkem, vláčejícím pod motivací bičů ty trámy sbité do kříže a na ty sochy jeho pozdější mrtvoly potom připevněné k tomu kříži. Vždyť je to hnus! A co teprve bez diskuzí satanský a kanibalistický rituál (byť v rovině symboliky) „přijímání Kristova těla“ kde víno je jeho krví a sušenky jeho tělem – jen žer a chlastej, hlupáku! FUJ!)
  A proto nejen že nám UKRADLI MINULOST překroucením a přepsáním našich lidských dějin, oni nám chtějí UKRÁST I BUDOUCNOST rozbitím RODiny – základní jednotky lidského řádu. A především zhoubně působí jejich agenda na NAŠE DĚTI – NAŠÍ BUDOUCNOST. Věrolomně a jako plíživé zlo jim nastrkávají takové myšlenky, kterými dehonestují v dětském vnímání všechny jistoty zdravého života ve zdravé rovině a místo toho jim podstrkují hnusné videohry s primitivní pointou plnou násilí – vše pokud možno co nejvíc mimo realitu DOMOVA. Tak nám z našich dětí před našima očima postupně dělají dálkově skrze smartfony ovládané zombie, myšlenkové automaty a nakonec díky chystané a nyní testované čipizaci BioRoboty….
  NENECHME SI TOHLE LÍBIT, NEPŘIPUSŤME TYHLE ZVRÁCENÉ MANIPULACE A CHRAŇME SI SVOJE RODINY – SVOJE LÁSKY!!! (Pro ženy jsou to muži, pro muže jsou to ženy, pro Maminky a Tatínky jsou to jejich Dětičky, pro Dětičky jsou to jejich Maminky a Tatínkové – a to vše je provázáno LÁSKOU a LÁSKA JE VE VŠECH A VE VŠEM. A pamatujte – odjakživa se to ví a je to pravda – i v Po-Hád-Kách (v příbězích vznikajících až v období po napadení lidského rodu HADem či přesněji Hady/Drakony) se dozvídáme, že LÁSKA (samotný ŽIVOT) je tou nejMOCnější Silou v širém Vesmíru a nad ní nic není!
  Držme se LÁSKY, držme se ŽIVOTA ,,,,🤗

  • CZK napsal:

   Komu ku prospěchu? Souhlasím s Robertem, že tady končí konkrétní specifická genetická linie, protože takoví lidé již nebudou mít svoje vlastní děti. A hlavně po operaci je to už definitivní a nedá se to vrátit zpět, kdyby si to náhodou ten člověk rozmyslel. Příčin může být víc. Od „duhových průvodů“, přes média až k samým základům – rodina. Tradiční role se dnes již stírají, takových vyloženě „ženských či mužských“ zaměstnání ubývá, matky jsou „emancipované“ a otcové jsou hormonálně nalomení. Chlapa ani nepovzbudí k většímu chlapáctví různé skandály, kdy musí před soudem dokazovat, že „opravdu před 20 lety na maturitním večírku nesáhl spolužačce na stehno“.
   Tento svět spěje ke své záhubě (konci) a pokračovat bude moci jenom to, co má opravdu zdravé a hluboké kořeny. Vlna již přichází …..

 2. Dagmar napsal:

  Nemůže mít vliv i to, že se například do kuřat cpe spousta ženských hormonů, které způsobují růst stehýnek a křídýlek? Ty hormony v tělech musí zákonitě dělat zmatek a když se k tomu přidá správná masáž mozku tak jsou ty děti úplně zblblí

  • Jiří napsal:

   Určitě ano! A navíc spousta jinových potravin vede zvláště u chlapců k chuti se změnit na děvče.

   • Maroš napsal:

    Aspartan spôsobuje nevyvinutosť pohlavných orgánov u chlapcov a tým aj psychologickú bariéru stotožňovania sa so svojou sexuálnou príslušnosťou – „komplex“ z mužstva! Toto majú veľmi veľmi dobre premyslené na všetkých úrovniach!

  • Robert napsal:

   Křidýlko, nebo stehýnko? 😁
   Kdyby ty děti byli pomatené jen takto legračně a inteligentně, jako byl Charles Duchemin (Louis de Funès) v továrně na umělá jídla pana Tricatela….
   Bohům žel to vůbec není taková legrace a působení chemie obsažené v jídle na hormony a potažmo psychiku lidí – zejména dětí opravdu nelze vyloučit.

 3. Luk napsal:

  Víte proč přibývá trans lidí? Protože skuteční lidé, kteří se narodily v opačném pohlaví, sloužili pouze jako koníček na kterém se svezl mainstream média a podobné frašky, aby mohli rozvinout teorii o tom, že identit sebeidentifikace je víc než dvě pohlaví, je to ukradnutí jednoho pozorovatelného příznaku, kterým se skuteční trans lidé vyznačují. Žádný skutečný trans alias narozený člověk v nesprávném těle si nepřeje být něco jiného, než tím kým původně se cítí, jednoduše mužem či ženou. Ten rekordní nárust je v naší zemi zvýšený i díky několika starým generacím, co konečně v téhle zemi mají možnost ten svůj problém řešit a né potlačovat na úkor okolí.
  Ona se skutečná svoboda a pochopení nabídlo trans lidem jen falešně, teď to pomalu vede pro nás zase do prdele 😉 je tu spousta nebezpečí jako je nepochopení, přitom je to velmi jednoduché a pak rodina, člověk může být takhle několik let týraný, zničená škola, lidi vás mají jak za zvíře na které se mohou čumět a smát se mu klidně i na ulici a přitom tělo co máme a drží pohlaví jaké má, zapříčiňuje pouze jediný gen, který kdyby se odstranil, tělo by dokázalo kolísat do opačného pohlaví, protože chybějící místo genu by zaplnilo právě jiným genem, který by měl funkci zase udržovat tělo v určitém pohlaví.
  Terezo, tohle je jeden článek který jste publikovala na tenhle webu, jako normální ohledně trans problematiky, měla by jste spíš učinit rozsáhlou studii, toto i jiné články na tohle téma informují absolutně minimálně, není to vůbec do nějaké míry pro pravdu podstatné a plus, bordel co se děje ve společnosti dokáže najít na internetu kde kdo, klidně i pako. Však to jde přeci i nejvíce vidět a znát , než pravda pod povrchem.
  Buď vám to je fuk a nechcete se s tématem se vším všudy cackat, nebo jste člověk co je s tím málem spokojený a zřejmě předpokládá že toto je celá odborná pravda, ale je mi líto že na tomhle webu se nalezne spousta výživných článků a přesto se to zprzní blbostma jako tohle, nebo komentujícími lidmi co jsou fakt zmatení a rozvíří to víc vody v neprospěch, toho co lze často cítit, čeho vedením toho to webu usilujete.
  Už jsem tu jednou psal velmi dlouhý a zbytečně komplikovaný komentář, nic méně bych byl rád kdyby mi na to někdo něco už odpověděl 🙂
  Protože toto fakt někdy nechápu …

  • Maroš napsal:

   Čiže – trans – by sa mali ako podmnožina viac vypichnúť! Mali by sme im venovať všetok čas a energiu! Aby ku.va podrbaná minimalistická menšina trans-žido-boľševikov = trans masónonov prevzala kontrolu spoločnosti, o ktorú sa usiluje už pár storočí banda iných vyvolených slobodomurárskych homosexuálnych sio-degenerátov masónov, ktorí sa nazývajú bratstvom! Ty ko.ot! Bratstvo je mužského rodu! A tak mi teraz povedz, ako sa – akým rodom – chcete označovať vy – trans slobodomurárski degeneráti – teraz túžiaci ovládnuť spoločnosť?! Toto je len – zatiaľ – NEvyhladzovací problém „jedného“ vadného génu – lebo na ochranu sebadegenerátov razíte slobodomurársku – masónsku doktrínu „Humanizmus a Tolerancia“! FUCK! Srať na váš trans problém! A buďte za to radi! Že na vás „polpercentných“ zatiaľ serieme! Aj keď sú vás PLNÉ MÉDIÁ! FUCK!

 4. Mayor napsal:

  Dlouhý komentář kolegy nade mnou.Ono je to tak..buď máš ocásek anebo čárku,tak-řekněme Nejvyšší-rozdal karty,nic mezi tím není.Chceš fixlovat?Fajn,pojdeš,slepá cesta.Příšerně jsme vyměkli tzv humanitou,viz právo vraha na teplý oběd atd atd.Pomalu a jistě jdeme do finále,přežije jen ten silnější a homo,trans,mezipohlaví rozhodně není to pravé.A propaganda teplých černochů muslimského vyznání taky ne.

 5. Moudravrba napsal:

  Tak s takovým tempem růstu operací bude za 10 let polovina národa přeoperována na opačné pohlaví. 😕

  • Maroš napsal:

   Bútlavá vŕba – pohlavie je jednoznačne geneticky definované – XX, alebo XY! Pohlavie teda meniť nie je možné doboha! Možné je zmeniť len vzhľad-podobu – nie pohlavie doboha! Trans je psychická porucha! Tak nech si nechajú preoperovať mozgy!
   How to Debunk Transgender Madness in 2 Minutes
   https://www.youtube.com/watch?v=k2-e_wJthmk

 6. Hana Dlabačová napsal:

  Naše vody jsou zamořovány hormonální antikoncepcí, jejíž účinky se z vody extrahovat nedají. Jak dlouho už naši lidé, muži, pijí tuto vodu???Bylo by asi opravdu velmi naivní se domnívat, že popíjením jakékoli vody s hormonálním obsahem, nemůže mít časem nedobré výsledky.Doporučuji si najít na netu tyto informace a budete hodně nemile překvapeni. V našich vodách se již vyskytují ryby, které mění pohlaví a u kterých to dříve nebylo.Týká se to i žab. O přeměně pohlaví píší jak zahraniční studie, tak i naše. Ale o tom se veřejně nikde nedočtete, ani nezaslechnete nic podobného. To je jeden z aspektů nárůstu „zájmu“ o změnu pohlaví. Ale nenechme se mýlit. Doba dospívání je hodně problematická a to hlavně z toho psychologického úhlu. A v tomto období přeměny nedochůdčat v dospělé je velmi jednoduché získat pomocí psychologicky cílených programů na mladé pocit, že jsou možná jiného pohlaví.Začalo to být „in“ a nikoho ani nenapadne, že se zde nejedná o legraci. Jednou takto přeměněný mladý člověk již NIKDY nemůže vzít své slovo zpět.Co my víme o těch, kteří učinili tuhletu příšernou věc ve svém životě a stejně nakonec zjistili, že se mýlili a že cesta zpět nevede?Myslíte si, že takoví neexistují? Jeden takový příběh jsem si vyposlechla a byl zoufalý – tento mladý člověk skončil sebevraždou. Ale my máme pořád sklony říkat, že to přece není možné, vždyť slyšíme jen samé pozitivní komentáře, že nic takového přece nemůže existovat. A protože pochybujeme o pravdě, která je varující, ale není taková pozitivní, tak raději slyšíme na to pozitivní a necháme se svým životem dělat TĚMI OSTATNÍMI co se jim zlíbí.Náš nezájem o pravdu o blížící se hrůze a naše pseudodemokracie nás vede k propasti, kterou my nechceme vidět.Kdy už se probudíme???

Napsat komentář: Maroš Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..