Sjednocení národa by mohlo být tak snadné

Český národ je rozdělen na zhruba dvě zhruba stejné poloviny – a to podle dvou různých pravd, které ony dvě poloviny národa vyznávají. Ta první polovina národa má za pravdu to, že Kreml je sídlem zločinců a vládní budovy Washingtonu obývají andělé, zatímco půlka druhá vidí situaci přesně opačně. A takhle si to v hospodách, úřadech, školách, dílnách a ústavech obě ty půle navzájem stále ostřeji a ostřeji vysvětlují, při čemž obě zůstávají, pokud jde o jejich počet,stále zhruba stejně silné.

Což volá až do nebe a vzdoruje logice vzhledem k jednomu důležitému faktu. Totiž tomu, že dobře 95 procent českých tištěných a vysílajících médií fandí, ba víc než fandí, ale přímo i vede a organizuje polovinu první, takže za normálních poměrů a okolností by tahle masová podpora médií pro pravdu poloviny první musela mít za následek rychlé ubývání počtu zastánců pravdy druhé a nejspíš i raketový nárust počtu zastánců pravdy prvé.

Jenomže záhada je v tom, že PRÁVĚ TOHLE SE SE JAKSI U NÁS NECHCE DÍT. Ty dvě půlky národa zůstávají, jak už jsem řekl, pořád stejně početné.

 

 

Jak je to možné? Vždyť vliv médií na myšlení lidí je neoddiskutovatelný a v politice přece vždy platilo, že bez podpory médií si zde ani nevrznete? Takže jak to, že ta druhá půlka bez podpory rozhlasu, televize a téměř všech našich tiskovin si svou hlubokou nevíru a skepsi v anděly ve Washingtonu tak trvale uchovává, a jejich příznivců a hlasatelů – jak je z různých voleb a průzkumů zřejmo – početně neubývá?

Vysvětlení je jednoduché. Ona pravda polovice první je až moc absurdní na to, aby jí rozumní lidé uvěřili. A logice, zdravému rozumu a skutečnému stavu věcí se příčí tak nesmiřitelně, že je minimálně pro polovinu lidí nemožné ji přijmout. Jak totiž může člověk s mozkem v hlavě postřehnout cokoli dobrého či andělského např. na výroku amerického prezidenta Obamy, předneseného 11. února 2015 pro stanici Vox: „Musíme mít nejsilnější vojenskou sílu na světě a musíme, příležitostně, zkroutit ruce zemí, které by nedělaly to, co my potřebujeme, aby dělaly“. Anebo co lidského může vystopovat na výroku náměstka ministra zahraničí USA R.Armitage na adresu Pakistánu, proneseném v říjnu 2015: „Dělejte, jak vám říkáme, nebo vás zbombardujeme zpět do doby kamenné“? Anebo co laskavého a nekořistnického lze shledat hned na dvou výrocích někdejší ministryně zahraničí USA M.Albrightové, z nichž první zněl: „Rusko má příliš mnoho nerostného bohatství, což není spravedlivé“, a druhý: „Za Uralem leží nerostné bohatství příliš velké na to, aby patřilo jen jedné zemi?“

 

 

Anebo jak si můžete spojit s anděly 20 procentní vybití obyvatelstva jedné celé velké země, jak to bombardováním a chemickými útoky dokázaly provést USA v době Korejské války (1950-53)? Anebo později, když v tzv. válce proti terorizmu (trvá dodnes), jen v letech 2001 až 2015 zbavily života 1,3 milionu lidí?

Anebo co je andělského na faktu, že americká vláda, prezident a jejich jménem i úřady souhlasí s mučením lidí a vymýšlejí pro ně i nové způsoby, jakým je např. waterboarding, praktikovaný nejen na americké základně Guantanámo na Kubě, ale i na dalších místech a dokonce i v Evropě? Anebo jak najít andělskou stopu v činu amerického prezidenta Trumpa, který před pár dny ohlásil, že Amerika uznává za nového prezidenta Venezuely kohosi, koho nikdo nikdy prezidentem nezvolil – a dalších 10 zemí, mezi nimi samozřejmě i Česká republika, zneuctí a poplive sama sebe, když jako ponížený otrok lízající i opánky kata svého se ke Trumpovu jmenování nového venezuelského prezidenta připojí? A to za nás všechny. A tím za nás všechny poplive i nejsvětější zásadu světového společenství, jíž je zásada o nepřípustnosti států vměšovat se do záležitostí státu jiných, která až dosud držela svět jakžtakž pohromadě.

Ano, tohle vše se ve svém souhrnu podílí na faktu, že polovička národa v anděly ve Washingtonu nikdy neuvěří. A to vzdor vší nákladné a skvěle placené propagandě, která 24 hodin denně buší do hradby této nevíry ve snaze ji zbořit. S tím ovšem výsledkem, že hradba odolává a remíza zůstává remízou. A když přehlédnete ty, kteří šlapou stejným krokem jaký jim předepisuje režimní propaganda, zjišťujete, že je zaprvé složena z početnějšího druhu lidí nepřemýšlivých či snadno ovlivnitelných, a zadruhé z méně početné skupiny lidí, kteří kteří jsou svou duší oddáni spíš ďáblu než andělu. A je jím dnes dobře při pomyšlení, že v tom nejsou sami. A že za sebou mají celý jeden velký kontinent.

 

 

Zbývá otázka: Co by se asi stalo, kdyby se současná naše situace v médiích připodobnila situaci první masarykovské republiky: Tzn. že by každý podstatný politický směr měl svá média, a tato různá média by mezi sebou např. přirozeně vedla férovou diskuzi, bez níž, jak Masaryk nespočetněkrát zdůrazňpoval, se demokracie obejít nemůže. To nám chybí a namísto demokracie máme v médiích mainstream, hovořící tak jednotným, stupidním a znuďujícím hlasem, že např. zánik tištěných médií je už doslova za rohem.

Prozradím vám, co by se stalo. Ta polovice první, věřící v anděly ve Washingtonu, by se začala rychle scvrkávat, protože její argumenty lehké jak papír, by v ohni rovnoprávné diskuze též jako papír jeden za druhým rychle shořely. Po čemž by oni početnější nepřemýšliví snadno ovlivnitelní z první poloviny národa odešli a přešli by do poloviny druhé – a v polovině druhé by zůstali jen oni už zmínění vyznavači ďábla.

Pokud jde o volební výsledek, mohlo by to pak být 20 procent proti procentům osmdesáti ve prospěch poloviny druhé..

A to už by se skoro o nás dalo mluvit jako o národu v tom nejpostatnějším (čili mravním), skutečně sjednoceném.

Nu a protože by to tak zákonitě muselo dopadnout, nedočkáme se toho. Současný západní světový řád se postará o to, aby k žádné skutečné a rovnoprávné diskuzi nikde na světě, a tedy ani u nás, už nikdy nedošlo. Protože ta by znamenala jeho smrt.

Lubomír Man

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

9 komentářů

 1. pavel napsal:

  No fajn Lubomíre a co jsi tím článkem chtěl říct. Že jsme v pr..,? No a co . No to víme , ale co pro to uděláš, aby se něco změnilo ? Nejhorší je neudělat nic. Máš nějaký nápad ? Pokud ano, pak sem s tím !

  pavel

 2. treerat napsal:

  Už ten první předpoklad je nesprávný. Asi skoro nikdo nebere Amíky nebo Rusy jako anděly. Stejně tak je z druhé strany asi skoro nikdo nebere jako ďábly. I když náhled na Rusy tak občas trochu vypadá.

  Zrovna tak si nemyslím, že by to, že by se začalo psát v mainstreamu pravdivěji, by mělo nějaký zásadní vliv na to rozdělení společnosti. Kdo zkoušel s názorovými protivníky diskutovat tam, kde to ještě jde, musel si všimnout, že to prostě nefunguje. Argumenty, odkazy na konkrétní články i v mainstreamových médiích, vysvětlování… Ne. Většinou se zpochybní zdroj, pravdivost, výklad, nebo to protivník bagatelizuje, případně prostě přejde, a za nějakou dobu či kousek vedle opět jede tu samou písničku.

  • pavel napsal:

   Treerate nebo jak se zoveš víš co teda dělat ? Znáš návod jak tento stav ukončit a nebo budeme jen tlachat ??????

   pavel

   • valsodar napsal:

    ……jediná možnosť je úplné odhalenie a liečba šokom, tých ovčanov, ktorý sa doteraz neboli schopný alebo ochotný prebudiť s tohoto matrixu!

   • treerat napsal:

    Nevím jak to ukončit. Jen polemizuju s článkem.

    • pavel napsal:

     Dějiny Slovanů ve střední Evropě se odvíjejí od založení kmenového svazu kupcem Sámo, a to podle Fredegara kolem roku 623/624. Tato říše zahrnovala území Moravy, Slovenska a Slezska. Sámova říše byla založena na systému svobodných rodových sídel, plně soběstačných a zajišťujících vzdělanost lidu. Kníže Samo byl ze Slovanského kmene a ne jak nám bylo posunuto, že byl francký kupec. On bojoval profi frankům a zahnal je až k Rýnu.

     Máme písmo staroslovanskou Bukvici založenou na obrazném myšlení a vnímání. V této době směrem na západ od nás byl již zaveden plně třídní feudální systém, jenž využíval nesvobodné otroky a zavedl náboženská dogmata a omezené poznání, šířené latinskou církví.
     Máme svoji historii, kulturu, pravidla chování – Slovanské Védy.
     Vše co potřebujeme v současné době je, vrátit se ke svým kořenům. obnovit tradice naších předků. To je to z čeho má západní kultura strach. Z probuzeného Slovanství v nás Slovanech. To je ten nestálý útok na nás Slovany,který tady je už tisíce let a stále se jim to nedaří. Nepovedlo se to Napoleonovi a ni Hitlerovi. A teď tu mám pak Francie – Německo.
     Co dělat ? Začít se zajímat o Slovanskou kulturu a tam je schovaná odpověď na otázku, jak to všechno změnit. Jde o to znát svoji identitu, svou kulturu a svoje dějiny.
     Proč já Slovan, jsem označen nějakým podplaceným proamerickým slovanem za extremistu, který ohrožuje atlantickou idelogii ? Panslávismus neumřel !
     Sláva Rodu
     pavel

     • treerat napsal:

      Jenže to není žádný recept na sjednocení. Pořád se půlka identifikuje se západem, a chce být jeho součástí, a půlka chce mí dobré vztahy (i) s Ruskem. A na západ se dívá kriticky.

      Pokud někdo vytáhne z pod kamene nějaké Slovanské védy, situace samozřejmě může být výrazně jiná.

      • pavel napsal:

       Tady se nahraje na půlky. Na půlky je jenom zadní část těla. Jde o probuzení se z letargie a začít myslet a jednat jinak než se od nás očekává. Pokud nevím a neznám, nemůže se chovat a tvořit. Pokud ti, kteří se dnes orientují na západ ,pochopí jaký podvod se na nich připravuje a v jakém podvodném světě žijí a že je možné žít jinak,pak žádné půlky nebudou. A ti kteří se orientují na východ to budou mít s pochopením Slovanství a to že jsme z jednoho a to Slovanského kmene jednodušší. Bez znalostí historie to však nepůjde.
       Vidím však , že vám nohu předat první informaci o Nás a ostatní už půjde lehčeji

       http://www.slovanskakosile.cz

       Sláva naším rodům

       pavel

 3. fohat napsal:

  Právě současný pruser se zkaženým masem dožene alespon masožrouty k historicky nebývalé jednotě názoru a vyrazí na zteč ve formě masového vegetariánství..Tím se vytvoří energetický vír,který pošramotí dosud zaběhlý scénář negativity,která je násobena vibracemi miliard týraných zvířat na světových hahal košer jatkách..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..