Skrytá vlastnost 5G sítě

…..pro nesmírnou důležitost se opět vracíme k tématu sítě 5G (5=člověk G=GENOCIDA) Jasné? Na internetu se objevil zajímavý článek o tom, jak kabala na lidstvo vše připravila. Měli byste skutečně zájem žít v takovém světě, Pokud byste přežili????

18:54

 

Ohľadom problematiky budovania 5G siete a jej technického a zdravotného vplyvu na ľudí , môžeme nájsť rôzne odborné a alternatívne informácie. Informácie uvedené v medzinárodnej výzve s názvom „INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space“ (odkaz je uvedený nižšie v texte) mi slúžili ako podklad pre vytvorenie tohto krátkeho článku a zamyslenie sa nad skrytou vlastnosťou 5G.

V roku 2015 k danej problematike odovzdalo 215 vedcov zo 41 štátov svoje obavy Organizácii spojených národov (OSN) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vo svojom vyhlásení uvádzajú, že súčasne vedecké výskumy ukazujú, že vytvorené „telekomunikačné elektromagnetické pole“ má škodlivý dopad na živé organizmy už v oveľa menších dávkach, ako sú povolené medzinárodnými a národnými smernicami. Viac než 10 000 vedeckých štúdií preukazuje na škodlivý vplyv rádiofrekvenčného (RF) žiarenia na ľudský organizmus.

Medzinárodnú výzvu s názvom „Zastavme 5G projekt na Zemi a vo vesmíre“ , spolu s celosvetovou petíciou, si môže každý prečítať na stránke https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (preklad výzvy je aj v češtine). V tomto dokumente sa na 5G sieť nazerá , ako na doposiaľ najväčšiu spoločenskú zmenu v živote ľudstva v celosvetovom rozsahu. Pre 5G technológiu sa používa termín “multiple input multiple output“ – skratka MIMO (viacnásobný vstup viacnásobný výstup), čo zjednodušene znamená , že čím viac zariadení je do siete zapojených, tým sa „sila a rozsah“ siete „samoregulovane“ zväčšuje , čo môže tvoriť základ pre planetárny AI (Artificial Intelligence) systém.

 

 

Informácie a odkazy uvedené v danej výzve nebádajú človeka zamyslieť sa nad skrytou vlastnosťou 5G siete, ktorá môže mať vplyv na „bio-energetiku“ t.j. ľudské biolpole.

Uskutočnenie celoplanetárneho pokrytia 5G siete z vesmírneho priestoru, má byť finálne zabezpečené pomocou 20 000 satelitov z nízkeho a stredného orbitálneho pásma (z toho 7000 satelitov má na orbit vyniesť firma SpaceX Elona Muska). Každý satelit bude vyžarovať milimetrové vlny s efektívnym výkonom až do 5 miliónov wattov. Plánované umiestenie satelitov v zemskej magnetosfére , bude významne ovplyvňovať elektro-magnetické vlastnosti atmosféry. Možné narušenie elektromagnetického poľa Zeme predstavuje ďalšiu potencionálnu hrozbu pre živé organizmy spolu s RF radiáciou z pozemných staníc. Zem, ionosféra a spodné časti atmosféry dohromady tvoria zemský elektrický obal, v ktorom žijeme. Je všeobecne známe, že biologické rytmy ľudí, zvierat a rastlín sú ovplyvňované prirodzeným pozemským elektromagnetickým prostredím a život organizmov závisí aj od elektromagnetických vlastností atmosféry (napr. Schumannova rezonancia a jej zmeny). Pozemské elektromagnetické prostredie bolo už aj v minulosti ovplyvnené/zmenené žiarením z vedení vysokého napätia. Žiarenie z vysokonapäťových vedení dosahuje až do zemskej ionosféry a magnetosféry. Umiestením tisíce satelitov emitujúcich signál v miliónoch wattov a rôznych frekvenčných pásmach priamo do magnetosféry a ionosféry Zeme s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí narušenie nášho prirodzeného zemského elektromagnetického poľa.

 

 

20 000 satelitov vysielajúcich 5G signál z vesmíru vytvorí okolo Zeme tzv. „5G frequency veil – 5G frekvenčný závoj“. Ľudia, ktorí majú skúsenosti s meditáciou, určite potvrdia, že meditácia v prírode v porovnaní s meditáciou v dome alebo v byte v mestskej aglomerácie má úplne iný „pocitový rozmer“. Koncentrácia a relaxácia pri meditácii v mestských zónach je narúšaná „mestských elektromagnetickým smogoch“ – „ mestským frekvenčným závojom“. Pri celoplanetárnom „5G frequency veil“ sa okrem Internetu vecí (IoT) , vytvorí aj nový, umelý „artificial“ frekvenčný závoj , vytvorí sa AI Egregor.

Egregor je „energeticko-informačná bytosť“, ktorá vznikla koncentráciou určitého druhu energie dosiahnutím kritického množstva a nadobúda vedomia samoexistencie z dodávok životnej energie svojich donorov. Egregor je matrica možných stavov a procesov, ktorá ovplyvňuje „napojených“ jedincov podľa energií – frekvenčných signálov, ktoré mu posielajú (napr. myšlienky) a vytvára resp. reguluje algoritmus budúcich procesov v živote daného jedinca.

Umelo vytvorený “programovateľný 5G Artificial Egregor“ so svojim celoplanetárnym frekvenčným závojom, bude môcť blokovať naše priame informačno-energetické spojenie so Životnou Energiou. 5G frekvenčný závoj bude mať možnosť “odpojiť“ človeka od spojenia so Životnou Energiou Prvotného Zdroja Bytia/Boha/Stvoriteľa. Táto skrytá vlastnosť 5G siete je oveľa nebezpečnejšia , ako vytvorenie celoplanetárnej kontroly, keďže sa jedná o narušenie základných princípov duchovného vývoja a vyššieho poznania každého človeka. Kolektívne vedomie/podvedomie ľudí bude napojené/riadené celoplanetárnym „5G AI Riadiaci Egregorom“, ktorý môže „regulovať“ náš duchovný a intelektuálny vývoj, čo v konečnom dôsledku znamená postupný koniec slobodného a prirodzeného spôsobu rozvoja Života na Zemi.

 

 

Pre porovnanie si uveďme, že základná sieť GPS má 73 satelitov a pritom dokáže veľmi slušne kontrolovať a riadiť navigáciu na Zemi. 5G sieť by mala mať po jej vybudovaní 20 000 satelitov, čo je 274 krát viac , takže môžeme celkom otvorene hovoriť o úplnom monitoringu Zeme.

Vo výzve na zastavenie 5G siete je uvedené, že pokiaľ telekomunikačný priemysel uskutoční svoje plány na 5G zasieťovanie, potom už žiadny živý organizmus na planéte nebude schopný uniknúť expozícii RF žiarenia 24 hodín denne, 365 dní v roku. Na povrchu Zeme nebude žiadny súkromný priestor. Tieto 5G plány predstavujú hrozbu vzniku závažných a nevratných zmien celého ekosystému na Zemi.

Zákon FCC (US Federal Communications Commission) dovoľuje u pozemných 5G staníc pracovať so signálmi až 10 krát vyššími, ako sú hodnoty povolené pro súčasné mobilné siete. Nová choroba s názvom „elektromagnetická hypersenzitivita“ bude vznikať , ako dôsledok elektromagnetickej toxicity životného prostredia.

Kto zaručí , že prevádzkovanie 5G siete na báze milimetrových vĺn, ktoré boli/sú používané ako energetická zbraň pri vojenských operáciách a kontrole más, nebude opätovne použité pre tieto účely na celoplanetárnej úrovni?

 

 

Zodpovední ľudia by sa mali zamyslieť a trvať na preverení všetkých možných negatívnych dopadov takejto celoplanetárnej siete na život ľudí, zviera a rastlín a následne po zvážení plusov/mínusov rozhodnúť o realizácii, alebo pozastavení tohto projektu.

Poznámka editora
Obecně nemám rád články o astrálních bytostech typu Egregor, ale ono se to úplně ze stolu smést nedá. Berme to jako metaforu. Trošku jsem zapátral po 5G satelitech na netu a ono to vypadá, že autor má v mnohém pravdu. Např. článek 20,000 Satellites for 5G to be Launched Sending Focused Beams of Intense Microwave Radiation Over Entire Earth konkrétně jmenuje firmy a přesné počty chystaných satelitů.

Udivuje mě rychlost, s jako se síť buduje, a absolutní nedostatek jakékoliv diskuze s veřejností. A zoufalou nepotřebnost celého systému. Tady například The Role Of Satellite In 5G v článku z března minulého roku pějí oslavné ódy na celý systém, je tam příklad smart city, ve kterém bych nechtěl být ani pět minut, v tomto videu ukazují, jak bude celá síť fungovat. Celkový dojem: Mrazí z toho. Jsou tady dva nebezpečné aspekty:

 

 

1. Neuvěřitelně detailní úroveň šmírování, které umožní tzv. internet věcí (IoT) a na to navazující 5G sítě, bez kterých by IoT nemohl fungovat.

Budou vědět o každém vašem pohybu. Internet věcí IoT bude pomocí 5G sítí bonzovat každý váš prohřešek (auto bude například automaticky hlásit každé překročení rychlosti, lednička bude hlásit nezdravé potraviny, semafor nabonzuje přechod na červenou, přičemž kamera rozezná v databázi vaši tvář a domu přijde rovnou složenka, chytrý mikrofon nabonzuje kdo a kdy k vám přišel, budete-li hluční, vyšle hlídku, kouření na opuštěné autobusové zastávce v noci přivolá hlídku, pokud máte mimonaželský vztah, někde budou vědět přesně s kým, kdy a jak, atd.) Propojeno s kamerami rozeznávajícími obličeje a SPZ dokážou složit váš život minutu po minutě roky zpátky. K tomu si přidejte dystopický systém sociálního kreditu s tresty za „spatné chování“, jak ho právě testují v Číně. Orwell je proti tomu mateřídouška.

2. Zdravotní důsledky.

Nikdo neví, jak elektromagnetické záření na frekvenci milimetrových vln dlouhodobě působí na živé organismy a jejich DNA. Patrně nás to nezabije hned, ale problémem může být intenzita pole a dlouhodobé vystavení se. Teoreticky si dovedu představit možnost plošně ovlivňovat chování populace, nálady, vyvolávat stav úzkostí nebo euforie, strachu nebo co bude zrovna třeba. A dokonalé pokrytí každého metru země na planetě zajistí, že nebude úniku. Bude to fungovat stejně v Africe jako v Himalájích. Dotýkat se to bude i všech dalších živých organismů s nedozírnými následky.

Jak se tzv. „elity“ ochrání před tímto zářením? Nevím, ale asi to nějak mají vymyšlené. Možná pomůže odstínit jejich sídla a dopravní prostředky na principu Faradayovy klece. Pokud „elity“ stráví větší část dne chránění uvnitř, nemusí se na nich škodlivost záření projevit. Nebo budou moci záření satelitů selektivně vypínat nad určitými oblastmi. V každém případě o ně se strachovat nemusíme.

Takže ano, článek asi příliš nepřehání.

Zdroj: (1)

 

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

13 komentářů

 1. Jaroslav Malinký napsal:

  Ad 1)Nezajímá je náš pohyb ani nic dalšího,až to dobudujou,zmáčnou knoflík
  a všechny nás vyhladí.
  Ad2)Existuje tvrzení,že satelity pojedou až na 300 GHz.Při 56 GHz se rozpadají
  molekulární vazby v lidském těle,možná v tělech všeho živého.Při konfliktu na
  řece Usuri mezi SSSR a Čínou byla zbraň tohoto druhu použita.Rusů prý umřelo
  18,z toho jeden generál,kterého zastřelili za použití a tím vyzrazení zbraně.
  Řeka Usuri byla podle západních stanic plná mrtvol až k ústí do moře,a blíže
  neurčený počet vojáků zmizel beze stopy,asi po přímém zásahu.Číslo 56 GHz
  tehdy znělo nepravděpodobně,TV myslím běžela na úrovni stovek kHz.Ale
  dnes je to jasné – pochcípáme,jestli budeme mlčet.

 2. Pavla napsal:

  Plánovaná likvidace lidí.

 3. marie55 napsal:

  tak mne napadlo: 5D/5G….+/-…..dobro/zlo…..

 4. Ctenar napsal:

  No a čeho se bojíme? Však Aliance to vše zastaví, nebo to jsou pohádky? Tak jak Aliance likviduje vše špatné, tak přeci zlikviduje i 5G…,nebo zase e e?
  To, že 5G neustále finišuje je jen názorný příklad : může být tisíce stávek, nepokojů, nesouhlasů. Stejně si udělají, co budou chtít. Párkrát nás nechají jako vyhrát, abychom si mysleli, že vyhráváme.
  Nevím, jestli je 5G škodlivá pro naše organizmy. Na druhou stranu, dnes se člověk bojí vyjít na ulici, sednout za volant, každý druhý řidič vědomě porušuje zákon a ohrožuje na životě ostatní. Nepěstuji si milenky, normální morální člověk taky ne. Nemám důvodu se bát, že mne někdo někde nafotí s milenkou. A pokud ano, je to v pořádku a ještě to mají oznámit ženě. Nedělám nic protizákonného. Nemám tedy ani strach z persekuce. Pokud mne někdo bude chtít za mé názory „sestřelit“, sestřelí mne i bez 5G sítě. Tak to vždy bylo a bude.(vše je jen otázka peněz) Pokud udělám průser, souhlasím s tím, aby to bylo zadokumentováno. A proč ne? Klidně se i přiznám. Je to pro mne morální otázka. Nesu za své činy odpovědnost, jak před Bohem, tak před lidmi.
  Tedy, pokud zapomenu na možné zdravotní nebezpečí (opravdu možné – v článku se to tak píše) tak vše je jen a zase v těch lidech, ne v technice. (A netvrďte mi, že pouliční kamery jsou k ničemu…jsou naprosto v pořádku a za každé neodůvodněné překročení rychlosti musí přijít pokuta ) Jiná věc je zneužitelnost.
  Tedy neodsuzujme techniku, pouze lidi, kteří porušují zákon. A tady je potřeba udělat pořádek…a v první řadě omezit moc peněz.
  A ještě něco: když už ti vědátoři zjistili vše o 5G, jistě mají už vymyšlené, jak to učině vyrušit. A pokud ne, zřejmě o tom ještě moc nikdo neví. A jsou to pouze teorie a domněnky…
  Tím ovšem neříkám, že se dá usnout na vavřínech…

  • sycho napsal:

   …(A netvrďte mi, že pouliční kamery jsou k ničemu…jsou naprosto v pořádku a za každé neodůvodněné překročení rychlosti musí přijít pokuta )…

   Jste tak naivni

   …Tedy neodsuzujme techniku, pouze lidi, kteří porušují zákon….

   I zidi byli paleni podle zakona, bylo to tedy v poradku?

  • Dastin napsal:

   Aha, pan je nejaky moralista, ktery je cisty jak Pan Jezis sam, jak slovo bozi, co? Ano za prekroceni rychlosti rovnou zastrelit………. dobre na palici. Za milenku ? Vykastrovat……. (ja neveru sice taky odsuzuju, ale nezavidim). Co je nejakym zmetkum do toho, jaky ja vedu zivot.

 5. Pavel napsal:

  Udivuje mě rychlost, s jako se síť buduje, a absolutní nedostatek jakékoliv A zoufalou nepotřebnost celého systému.
  Nu a pokud to pro obyčejného člověka nemá smysl, tak čí zájmy to má hlídat.
  Pro mě nemaj smysl ani wifiny a jak jsem žasl, když jsem zapojil novou TV a ta spustila detekci wifin a našla jich 27 (a to doma nemám žádnou a nebo pokud ji nějaké zařízení má jsou všechny deaktivovány).

 6. jiri sterba napsal:

  Vyzařované výkony jsou holý nesmysl – 5MW je výkon odpovídající několika tažným lokomotivám. Nedovedu si představit, jak by se takový výkon nechal z malého prostoru satelitu vysílat. Posuďte sami; Poměrně dobrým vysílačem na konkrétní vlnové délce je dipól odpovídající rozměrem jeho polovině. (například pro vlnovou délku 4 mm, by byl dipól 2 mm široký) Napěťová pevnost vakua (podobně vzduchu) je 1000 voltů na milimetr, po jeho proražení nastane jiskra (blesk s plazmatickým výbojem), ta má poměrně stabilní malé napětí (pokud si pamatuju tak 30 V na jeden cm). Z toho mi vychází, že satelity s vyzařovaným výkonem v jednotkách MW jsou čistě z říše fantazie. Shořely by okamžitě, nehledě na to že získat takový výkon v prostoru malého satelitu je dnes taktéž nereálný. Dnes je vyzařovaný výkon satelitů v desítkách wattů. A pokud by se i takový výkon podařilo vyzářit tak silné elektrické pole by se okamžitě prorazilo a změnilo v se v hořící kouli.

 7. noro napsal:

  Takze uz len dole pod zem,, tak 20 metrov. A nosit asi nejake rusicky a strielat vsetko co preleti okolo.

 8. Huanaco napsal:

  Jsem připravena na novou celoplanetární pokračující konferenci, která v Polsku neuspěla, v Praze. Vy také?

 9. Slimmer napsal:

  Pratele 5MW neni vubec nerealny vykon, pocitate tady Volty apod… co takhle do vyzareneho vykonu zapocitat zisk anteny, uvedomujete si vubec, ze kolem pasma 50Ghz staci opravdu prtava antena a bude mit zisk 40db?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..