Srdce je nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

Když se dostala ke slovu „moderní věda“ a „klasická medicína“, autority nám chtěly namluvit, že srdce je pouze pumpa, díky které cirkuluje krev naším tělem. Srdce je ale obklopeno silným energetickým polem o průměru dva a půl metru! Představme si to. Pole energie vytvářené srdcem je mnohem větší než energetické pole mozku. Doposud vycházela věda z názoru, že největší dosah má elektromagnetické pole mozku, ale bylo objeveno pole energie, které je podstatně větší a které je tak silné, že dalece přesahuje vlastní tělo. Elektrická a magnetická pole vysílaná srdcem komunikují s orgány našeho těla. Lze dokonce dokázat, že existuje spojení mezi srdcem a mozkem, jemuž srdce signalizuje, které hormony, endorfiny nebo jiné látky mají být v těle vyrobeny.

 

 

 

Mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce. V další řadě pokusů bylo zjištěno, že všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí. V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje. Při dalším výzkumu se zjistilo, že elektrické a magnetické pole našeho srdce je tvořeno nejen našimi emocemi, ale je dáno silou našich přesvědčení, v něž pevně věříme a podle kterých se vyvíjí náš život! To vše se znovu objevuje jako informace v energii vysílané naším srdcem a předává se dál nejen našemu mozku a našim orgánům, ale také směrem ven, do světa. Ozvěnou této prastaré pravdy je: „Je to přání jeho srdce“, „přát si z celého srdce“ či „mluvit řečí srdce“ a toto poselství můžeme nalézt v mnoha kulturách.

Naše srdce je prostředníkem, který přeměňuje veškerá naše přesvědčení a pocity na elektrické a magnetické kmitání a vlny. Tyto elektromagnetické vlny nejsou omezeny jen na naše tělo, ale dosahují daleko do našeho okolí a reagují se vším, co nás obklopuje. Naše srdce všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy překládá do své vlastní řeči – kódované řeči kmitání a vln a tu pak vysílá do prostoru. Naše přesvědčení jsou prostřednictvím elektrických a magnetických vln, které naše srdce vysílá, v interakci s okolním fyzickým světem. Jak veliká je vysílaná energie, ukázaly výzkumy v Institutu HeartMath: Elektrická síla srdečního signálu (EKG) je až 60x silnější než elektrický signál mozku (EEG). Magnetické pole srdce je dokonce 5000x silnější než je pole mozku.

 

 

 

 

Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem. Proč je důležité to vědět? Jednoduše proto, že díky tomu pochopíme, proč se některá přání vyplní zcela lehce, zatímco jiná se v našem životě neprojeví, i když jsme na jejich realizaci vynaložili spoustu úsilí a vizualizovali jsme si je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Říkáme-li si stále afirmace nebo vytváříme-li si obrazy před naším vnitřním zrakem, aniž bychom byli o vyplnění našeho přání pocitově přesvědčeni, vysílá elektromagnetické vlny jen náš mozek, zatímco vlastní centrum pocitů, naše srdce, vyzařuje do světa naše skutečné přesvědčení, tvořené většinou pochybnostmi a strachy, a to s 5000x větší silou. Důsledky, které z toho plynou, máme jako na dlani: V našem životě se může skutečně splnit pouze to, čemu věříme z celého srdce. Pokud jsme smutní, deprimovaní nebo se cítíme na dně, můžeme si přát, co chceme a síla neutěšených emocí vyzařovaná srdcem bude mnohem silnější než přání vysílané mozkem a rozumem.

Srdcem můžeme změnit svět

Výrok, že víra hory přenáší, jak nás učili duchovní mistři, získává tímto hlubší a především vědecký rozměr. Budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co učinil například Ježíš. A věříte-li v něco z celého srdce, dostanete všechno, oč budete v modlitbě prosit. Jen pevná víra má sílu v našem světě stvořit nové. Magnetické a elektrické vlny, které vycházejí z našeho srdce, jsou tvořeny našimi pocity a přesvědčeními. Je jedno, jestli jsou tyto vlny pozitivní nebo negativní, jsou vysílány do světa nesmírnou silou. Srdce je prostředníkem, který naše přesvědčení převádí do kódové řeči vln a s obrovskou energií je vyzařuje. Neznamená to nic jiného, než že naše přesvědčení jsou vysílána směrem ven a podle zákona rezonance si hledají stejně kmitající energii. Stejné kvality se přitahují. Všechno, co s naší energií rezonuje, se pak bude uskutečňovat v našem životě.

 

 

 

 

Pro splnění našich přání je nejdůležitější, abychom:
Každé přání přenesli z roviny rozumu do oblasti srdce.
Byli o jejich splnění stále a hluboce přesvědčeni.
Byli vždy šťastně naladěni.
Naši sílu a moc můžeme použít ke změně až v okamžiku, kdy pochopíme, že pramení v našem nitru a nepřichází k nám zvenčí. Vnější svět pouze zrcadlí naše vnitřní vědomí.

Člověk se může mýlit dvěma způsoby. Může věřit něčemu, co není pravda,
nebo se může bránit uvěřit tomu, co pravda je.

zdroj: 9

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

5 komentářů

  • Maroš napsal:

   Poznámka:
   1/ Existuje legenda, podľa ktorej Boh stvoril človeka z kúskov „dreva“. Súvislosť? Rozdiel medzi molekulou chlorofylu a hemoglobínu je len v tom, že chlorofyl má v centre atóm Mg a hemoglobín má Fe – reptiliáni majú v „modrom“ krvnom farbive Cu. Je to dosť blízko?
   2/ Odhliadnuc od tradície, že naši predkovia uctievali stromy ako rovnocenné duchovné bytosti – zrejme práve preto niekto – nejaké entity potrebovali na planéte zlikvidovať všetky dlhoveké – tisícročné stromy – fakticky absolútna väčšina najstarších stromov má maximálne 300 rokov – aj keď existujú preživšie výnimky a odumretézvyšky stromov, ktorých dosiahnutý vek sa odhaduje na tisícročia. Otázka – prečo zmizli dlhoveké stromy z planéty?
   3/ Odpoveď – ak už konečne akceptujeme fakt, že voda, ale aj stromy sú niečo také, ako pamäťové médiá – niekto mal záujem vymazať z bio-internetu planéty – z jej informačného pola, z noosféry – pamäť na určité udalosti a bio-pamäť všeobecne! Teda!
   4/ Ak konečne akceptujeme fakt, že niekto sa pokúša riadiť a ovládať život na tejto planéte a zvlášť sa snaží ovládať všetky inteligentné bytosti a celú informačnú sústavu – všetko to do seba zapadá! Aj súčasné genocídne geo“inžinierstvo“!
   – – –
   Stromy – to sú rozumné stvorenia na inej úrovni.
   Деревья – это разумные существа другого уровня / Trees are intelligent beings of a different level
   https://www.youtube.com/watch?v=ai8cFGkspYw&list=PLo4hUQPtkuPZ_OZSAcu_hq6ePFGEL0esc&index=15

   Kto je boss? Inteligenti rastlinnej ríše.
   Who’s the Boss: The Intelligence of Plants
   https://www.youtube.com/watch?v=KZlpo1qUALg&list=PLo4hUQPtkuPZ_OZSAcu_hq6ePFGEL0esc&index=4

   Intelligent Trees Full’M.o.v.i.e’2017′
   37 videí 1 zhliadnutie Aktualizované pred 5 dňami
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL2WI_2RSlZjsYDcLoCHjaZZlh7E2Z4cYK

 1. Jaroslav Kuča napsal:

  Dobrý den,hezký článek o srdci. Ale ůvaha,která se už 100 let ,,moderními lékaři“zatracuje a kterou šířili i příznivci Rudolfa Steinera a se kterou plně souhlasím a zároveň navazuje na tento článek je tato:,, Už Steiner tvrdil,že Srdce není pumpa. Srdce je v prvé řadě velmi citlivý Pocitový Orgán,který neustále krev Skenuje ( vždy ve fázi kratičkého zastavení mezi stahem a roztažením) a tím zjišťuje,v jakém stavu je krev a zároveň všechny ostatní orgány, v celém těle a pak následně ihned reaguje“.Žádná laboratoř nedokáže zjistit v jakém momentálním stavu krev je,její obraz a stav,jak to dokáže srdce člověka.A navíc naše srdce v roli pouhé ,,pumpy“by nikdy nedokázalo rozvést krev do mnoha kilometrů cév samo o sobě.Nepulzuje jen srdce,ale všechny cévy.Pulzuje i celá příroda,včetně hvězd na nebi.Jde o příjem a výdej energie,výměny životních sil,živé síly-Prány.A nemáme jen svou osobní,nám přidělenou životní sílu. Čerpáme ji složitější cestou i přes stravu,nebo i přímo z přírody,lesů,stromů,studánek i Slunce a hvězd za ním,které náš ,,Ra“-Slunce všechny tyto vesmírné energie přepracovává pro nás,pro člověka,rostliny i zvířata jako doplňující,neustále ,,čerstvou“ tvořivou pránu,sílu která rodí a tvoří fyzický vesmír a všechny jeho dimenze. Ale člověk je více,než fyzické tělo,má v sobě i částečku Boha,Duši.A svět Boha nikdy nemůžeme poznat Rozumem,ale pouze Pocitem,můžeme se k němu přiblížit Citem. A Srdce Cítí,přes srdce pociťujeme.Krev nám nesmí nikdy zhoustnout,stále musí být řídká a plná Prány,ve které se pohybují červené krvinky ve Víru,vířivě,podobně jako včelí roj,vytváří se tak levitující,antigravitační síly,síly opačné ku gravitaci a tyto krvinky,odlehčené,bez tíže a velmi tvárné i pulzující pak pronikají lehce i do těch nejmenších štěrbinek maličkých vlásečnic.To je Krev a Srdce.Srdce není v prvé řadě pumpa,je v prvé řadě mocným,Pocitovým orgánem,který v každém okamžiku ví a zná o naši krvi vše,co potřebuje a skrze ni,krev má pak přehled o stavu celého našeho těla,fyzického i astrálního,duševního i duchovního,nadřazeného nad fyzickým.Skenuje,udává směr a Harmonizuje.Snaží se neustále vyrovnávat všechny energie.Je jako harmonizátor,kde vládnou Pocity.Proto Duši a svět Boha cítíme i v srdci,které je přímo napojeno na sluneční pleteň u pupku,centra Vůle a Duše člověka.Tvoříme pak skrze Pocity a Vůli.Mozek zapojujeme až potom,později,rozum nám byl dán jako významný,další pomocník,který máme využívat po osobní volbě,na kterou stranu ,,monády „se přikloníme.Mělo by to být dobro,světlé myšlenky,tvůrčí myšlení.

  • Maroš napsal:

   Potiaľ by to všetko bolo v poriadku… Ale – zajtra je na Slovensku celoštátny sviatok Kyrila a Metoda – sviatok dvoch /rímskych/ vatikánskych agentov, ktorým sa podarilo indoktrinovať prirodzenú vieru Bohu a v Boha a intuiíciu a pocity a svedomie predkov a nahradiť ich predpisovým židobiblickým náboženstvom. Vatikán si privlastnil Boha ale občas nám ho požičia – keď budeme poslúchať. Príručku.

  • Bwi napsal:

   Pan Kuca velmi pekne Vam dakujem za vas pravdivy a krasny komentar.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..