Systém vnitřních přesvědčení

…..další článek našeho čtenáře tadesca.cz, který zveřejňujeme pro Vás….

01:54

Autor: Votava Aleš

Dobrý den. Na předchozí článek jsem se ještě nenašel odvahu podívat, ale učiním tak dnes. Měl bych pro Vás něco, co jsem si šetřil na Konec. Tentokrát bez zbytečných emocí. Jen bych mu chtěl přidat předmluvu:
Předchozí článek byl výkřikem zlomeného srdce a já bych si přál, aby jste ho tak brali. Nebudu se za něj omlouvat, ani ho bránit. Tahle etapa naší lidské zkušenosti mě již několikrát dobila drzkou totálně k zemi a asi ani sám nevím, co mě drží tak po uši nasraneho dál pokračovat. Ne na svět jako takový, ale ten lidský. Na ten, co nás všechny vede jen vstříc dalšímu utrpení a srackam bez jakéhokoli pochopení čehokoli skutečně důležitého. Toho, že jsme všichni jedna roztodivna bytost, jenž bude trpět tak dlouho, než to i ten největší pitomec pochopí.
Stále to tu miluji. Každý upřímný úsměv jiné bytosti, skutek, letmý dotek. Každý den v očekávání nové výzvy v práci i vůbec jako takové bez nám zjevné příčiny. Stále věřím že Lidská bytost zvítězí a porazí všechnu tu špínu a zlo jenž se na nás sápe ze všech stran.
My bílí nejsme rasisti. Netrpíme nenávistí k jiným kulturám, nebo rasám. Je to nenávist ke zlu. Bílí, speciálně my Slované. My všichni chceme žít v míru a jen se podíváme na Araba nebo černocha vidíme ten nesoulad. Ano, mohou tam být výjimky, ale cítíte při osobním kontaktu na ulici nějaké? Já tedy ne. Cítím nebezpečí a touhu tasit zbraň. Jakoukoli. To zlo je v nich, ne v nás. A i tento nesoulad bude v budoucnu vyřešen. Jak již tušíme všichni.
K článku. Na toto téma jsem začal přemýšlet ve chvíli kdy se letos tak strašlivě vyostrilo napětí mezi Amerikou a Ruskem. Nechápal jsem to. Rusko jako dospělý s do nebe volající sebekontrolu a neustále ustupující dalším a dalším AmerickoEvropskym lžím. Tedy Pan Putin. Ten, ke kterému nemám žádné vážné námitky. Bez něj by z nás všech byl už jen prach a kdo to nechápe je idiot.
Mé myšlenky jsou v následujícím článku a stále věřím v naší Slovanskou inteligenci. Ano. Většina jsou ještě nevědomé stádo, ale i oni budou muset procitnout. V událostech budoucích prostě nebudou mít na vybranou.

Systém vnitřních přesvědčení

 

 

  1. Hrubý filtr

Odděluje nepodstatné a mírné odchylky od našich povrchních přesvědčení. Obranný systém je mírný a snadno prostupný. Jeho překonání nevyžaduje příliš energie a děje se tak každý den.

 

  1. Povrchní přesvědčení

Jsou snadno ovlivnitelná. Neustále se posouvají a proměňují. Nevládne zde žádná stálost a jejich vlivu se nepřikládá důležitost. Je jich nejvíce a jsou v nich zahrnuta veškerá naše každodenní dramata i malichernosti.

 

  1. Střední filtr

Systematicky a důsledně likviduje jakékoli odchylky a anomálie, které se neshodují s našimi Hlubokými přesvědčeními. Jeho prostupnost je minimální. Prochází pouze příbuzná a nepatrně odchýlená přesvědčení od stávajících Hlubokých. Obranný systém je agresivní a špatně prostupný.

Je schopen velmi rychle a s vysokou výkonností eliminovat vše, co se neshoduje s jeho naprogramováním. Zastává funkci hlavní regulace přijímaných vjemů mimo jemu vlastní bytost a nedá se s ním příliš vyjednávat.

 

  1. Hluboká přesvědčení

Jsou pevná a stálá. Mění se pouze nepatrně, posouvají pomalým, velmi opatrným tempem. Zásahy do Hlubokých přesvědčení jsou zvenku značně omezena. Mají zásadní vliv na veškeré chování i myšlení jedince. Jsou směřujícím faktorem jeho vývoje a života jako takového.

Zásah do jejich struktury vyvolává paniku. Je schopen vyústit v usilovné kroucení hlavy a pomalého zvážení daného vjemu. Jeho zpracování není věcí okamžiku a má svůj daný čas a intenzitu. V okamžiku odpočinku od hmotného těla se často projevují jako sny, jímž je možné porozumět podle nynějších zkušeností a dané úrovně vnímání jedince. To není věcí jednoduchou a pochopení dané zkušenosti je velmi ceněno. Je případným mostem k nakousnuti Jádrových přesvědčení a změně celého fungování daného jedince.

 

  1. Jemný filtr

Je totalitní. Jeho prostupnost je téměř nulová a eliminuje vše, co jakkoli neodpovídá Jádrovým přesvědčením. Tento filtr je diamantový. Je schopen odolat sebesilnějším podnětům a nepustit dovnitř vůbec nic. Jeho hájení Jádrových přesvědčení je zuřivé a nesmiřitelné. Intenzita absolutní. Sebejasnější fakta, důkazy, i skutečnosti odporující Jádru – jsou jím rozmetána na kusy. Považována za lživá – neexistující.

Jemný filtr je možné překonat enormním podnětem zvenčí, nebo aktivním úsilím zevnitř. Podmínkou je ovšem aktivní souhlas. Ač bude člověk okraden, zbit, znásilněn, nebo snad zabit. Nic to nemění na naprogramovaném Jádrovém přesvědčení. To je možné změnit až s přijmutím dané zkušenosti. Takříkajíc božským popřením oné lži a přijetím dané zkušenosti v takové podobě, jakou ve skutečnosti je.

Jsou dvě možné varianty: Dobrovolné přijetí reality – nebo její popření.

 

Přijetí

Daný jedinec aktivně reaguje na svá posunující Hluboká přesvědčení, nebo aktuální tvrdý direkt přítomné karmy ve formě utrpení. Taková revize probíhá na úrovni bytostného Já. Ve stavu vnitřního klidu, kdy je připraven především naslouchat – nikoli vyžadovat. Tato varianta vynáší napovrch mnoho vnitřního utrpení a je ultimátní zkouškou Lidské bytosti. Je nejvyšším skutkem bolesti i milosrdenství. Současně dává zakusit obojí a tím odemyká úplně nové možnosti vnitřní i venkovní existence. Taková varianta se může jevit jako velmi obtížná i krutá. Obojí tvrzení je pravdivé – je tu však jedno podstatné ale:

To, že podstupuje vše ze své svobodné vůle, poskytuje hned několik výjimečných výhod:

Je tím ochoten dobrovolně pracovat na vykoupení chyb své osobní karmy, což je velmi ceněno. Dojde tím, krok za krokem, vnitřnímu klidu a postupně začne zažívat ničím nepodmíněné pocity štěstí. A především. Naservíruje se tím na stříbrném podnose celé karmické instituci, jenž tím má nesmírně usnadněnou práci. Ta mu sice i nadále ustedruje jeden knockout za druhým, ale má to svůj důvod. Vše zlé, co vykonal, tím bude splaceno a on po zaplacení ceny za své vykonané chyby očištěn.

Pro ty, které karmická instituce nijak nezajímá – je připravena varianta číslo dvě.

 

Popření

To je zde pro všechny, kteří chybují a odmítají přitom svou účast i vinnu. Dál ubližují sobě i druhým a odmítají jakoukoli formu nápravy. Karmická instituce si poradí. Použije k tomu všech násilných prostředků, jimiž disponuje. Ty se stupňují.

Nejprve se člověk přeřekává. Pak ztrácí klíče. Věci. Cennosti. Dále dostane pokutu. Porouchá se mu auto. Bourá. Nejprve bez zranění, pak i s újmou. Prozatím lehkou, později klidně skončí na vozíku. V posledním možném stádiu, kdy prostě žádná varování, ani náznaky nepomáhají, jsou možnosti nápravy vyčerpány – a čeká už jen márnice.

A tím přijde restart.

 

Mohu použít jiná obecná přirovnání:

Pomluví vás. Zesměšní. Okradou. Zneužijí. Zbijí. Znásilní. Cokoli, co má tu sílu vás zlomit – zastavit. Dostat do kolen. Postup je šit každému přesně na míru.

Karmická instituce do toho jde tvrdě. Bez slitování. Lítosti. Vezme a použije vše, co je k mání. Hrdost, svobodu, pocit lidskosti. Neustane a je schopna člověka seřezat jako tu nejubožejší bytost. Semlít a vyplivnout jen zmuchlanou trosku. Na světě není místa, kde by se před ní dalo dlouho skrýt. Nakonec přijde to jediné a poslední řešení.

Smrt. Restart.

 

  1. Jádrová přesvědčení

Jsou bytostná rozhodnutí o sobě samém. Ostatních a světu jako takovém. Jakmile se jednou zformují, jsou vytesána do žuly. Jejich posun a proměna je absolutní a výsostnou doménou vědomí daného jedince. Smrt, ani nátlak, nemají sami o sobě moc na tom nic změnit. Jakákoli proměna a posun Jádrových přesvědčení je akt enormní energie. Podléhá a je plně hájen veškerými hradbami a ochranami bytosti. Bez vědomého souhlasu daného jedince je přístup k Jádrovým přesvědčením neprodyšně uzavřen. Určují vzhled, chování, zdravotní i mentální stav.

Doslova přes ně nejede vlak. Rakovina a všechna ostatní nejbrutálnější onemocnění. Nic není pro karmickou instituci tak drsné aby se slitovala – a ono je to z pohledu našeho Ducha nanejvýš správné…

Jakýkoli posun v Jádrovém přesvědčení má přímý a okamžitý vliv na osobní realitu. Tělo i mysl. Uzdravuje, nebo zabíjí. Miluje, nebo nenávidí. Odpouští, nebo zavrhuje. Je to akt nejvyšší božské podstaty uvnitř každého Ducha a absolutní svobodné vůle. Není žádná zeď, kterou by nedokázala zbořit – most, jenž by nešel znovu postavit.

Rozhodnutí na této úrovni má tu moc změnit vše. Cokoli. Je rozhodujícím faktorem lidské existence zde na zemi – i poté. Má veškerou moc a energii jeho bytosti. Je pro ni vším. Současně zde však našlapuje na tenkém ledě a dalece za vším jí známým.

Téměř neproniknutelné ochrany Jádrových přesvědčení jsou životní nutností. Udržují celistvost celé bytosti a přístup do nich by nikdy neměl být lehkovážný. Nerozvážný člověk tím riskuje mnohé – vždy je co ztratit.

Je mnoho těch, kteří by se ve vás chtěli pitvat – málo však těch, kterým by to mělo být skutečně dovoleno. A tím se dostáváme k závěrečnému:

Naše Jádrová přesvědčení nejsou vázána na naši lidskou existenci. Jsou nad ní. Spojena s tím, čím skutečně jsme ve své pravé podobě. Jdou s námi skrze veškerá naše vtělení a zůstávají i po smrti. Ta nad nimi nemá žádnou moc. Povrchní i Hluboká přesvědčení smrtí končí. Jádrová nikoli. Ta přetrvávají a formují naše další vtělení zde na zemi – a pak to, co s námi bude dál po splnění všech zde přidělených úkolů. O tom však nemohu dále mluvit, tak dalece bych zatím pouze spekuloval. Mám svou představu ale nic, čím bych si byl jist.

 

Votava-ales@protonmail.com

Loading...
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

25
Komentujte

avatar
11 Comment threads
14 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
NulaMarošcfAleš V.df Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Nula
Host
Nula

Fajn pohľad Aleš. Dokonca by som povedal, že viacštandardný na dnešnú „dobu“ 🙂 Snáď len dodať, že vynikajúcim prostriedkom na ceste od „hrubého filtra“ po „jadrové presvedčenie“ je držať bádanie a jeho odhaľovanie v procese vnímania cez polopravdy. Matrix má na starosti presvedčiť človeka „systémovou pravdou“ cez formu EGA k zastaveniu/brzdeniu procesu spoznania „jadrového presvedčenia“ – ja ho volám vyšší princíp bytia/v modernom ponímaní to premenúvame a žiaľ udržujeme (pozn. upraveným!)vnemom zatiaľ vo väčšine ako zákon existenčný viazaný na hmotný stav. Snáď najjednoduhším prirovnaním je tvorca svetla – žiarovka. Človek zatiaľ „poupravený“ vníma duálne – ako katódy(ženy) a anódy(muži) v… Číst vice »

Soto
Host
Soto

Výraz karmická instituce mi je jako těžko představitelná. Je to východní termín a jmenuje se to zákon karmy. Třeba jako zákon gravitace nazývat institucí by bylo také velmi specifické. Spíš si umím instituci v tomto spojení představit jako trestající ruku boží. Milenci , například jsou schopní vytvářet velice mnoho dobré karmy. Ppkud by se to dokonce vědělo a masově používalo, no to by dokázalo změnit svět. Ale víme přeci jak se to dělá. Pro určitě skupiny, které chtějí ovladat lidi , proto je a vždy bylo velmi atraktivní všemi způsoby milenecké vztahy ztížit a znehodnotit. Dělá se to tak snadno.… Číst vice »

iku
Host
iku

Systémy přesvědčení jsou náhrány kdesi v mozku( v SIP=společná integrační plocha). Do hlavy si člověk nevidí zrovna jako neví, že mu čouhá sláma z bot. Navíc mezi lidmi existují emocionální spojené nádoby, a protože jsme všichni se všemi spojeni, tak pak víme houby , kdo je kdo a co jde. Pracovat na zvýšení uvědomění je pak složité, protože jsou zde média, která zřejmě cíleně pracují na vytváření strachu, a tím na udržení nižších frekvenčních hladin. Prostě má v tom prsty tzv. společnost, a to od narození člověka. Děje se to vstřebáním programů už vychovaných rodičů, pak škola , pracoviště. Všude… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

„Dobrý den. Na předchozí článek jsem se ještě nenašel odvahu podívat, ale učiním tak dnes.“ Jasné… „my počkáme“. Po ničom inom netúžim, ako po tom, aby sa mi niekto dostal – do hlavy. Freudovské prerieknutie – póza malého klamára, ktorý je nadržaný zvedavosťou, ale tvári sa ako profesionálny hráč pokru – že o nič nejde. Blafák. Lenže – predpokladám, že toto tu – tadesco – nie je hráčsky stolec – „na ktorom som ešte nepublikoval – nerozdával karty“. Pokiaľ tu niekto uvedie nejaký nezmysel, hoax, fámu, poplašnú správu, niečo, čo sa šíri internetom – v dobrej vôli a snahe zdieľať… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

Ďakujem – redakcii. Ďelba práce. Jedni tvoria, iní strážia. Dúfam, že už skúseným je jasné, kam týmto mierim, že – „primeraná miera paranoje je nevyhnutná pre bezpečnosť prežitia“. Nielen trolling rozkladá alternatívu, ale práve infiltrácia „kreatívcami“ je omnoho nebezpečnejšia – pretože tak, ako existuje geometrický rad šírenia a zdieľania informácií – a informáciou je aj choroba – tak existuje aj geometrický rad šírenia dezinformácií – nákazy. 1/ Podstatný je pomalý jed – 99% pravdy, 1% dôležitej lži. Ako aplikovať tento jed? Práve na – nosiči pravde. Vznikne klasický produkt – polopravda. Pravdivé informácie sú ten nosič – „jedu“. „Áno áno!… Číst vice »

df
Host
df

V příštím roce budu řešit něco podobného jako aleš, to jest odchod z města a šup do přírody (vesnice). Eletriku kdyby nebyla v podobě ing. sítí bych řešil taky jako jednu z prvních věcí. Pokud bych kopal studnu, tak bez eletriky a vrátku ani náhodou. Rozhodně bych to netahal kladkostrojem. Taky lednička s mrazákem se šikne, jde sice vykopat zemní chladnička, ale v případě syrového masa je potřeba toto zamotat do octové hadry aby vydrželo při těch devíti stupních tři dny. Dřevostavba a vytápění, není přece problém vzhledem k dřevostavbě postavit jakákoliv rozumná kamna jako těleso co bude naakumulované a… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

df – ty si zjavne nepochopil súvislosti – ja tu neriešim nikoho chalupárstvo – navyše vykecávaš, čo budeš akože riešiť ty – človek mieni – pánboh mení – studňu si vykopem – železným valcom so spätnou klapkou a piestom – ručné čerpadlo štrku – za 1 celý deň!!! bez elektriny! S kamošom sme to mali za 4 hodiny – 10m – drina! Si nepochopil to, že je tu predovšetkým – falošný hráč – a nie je dôležité, ako prežiť na chalupe, ale že klame – že tu vytvára okolo seba svoju fiktívnu identifikáciu, aby sem potom mohol natlačiť tie Jehovistické… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

df – toto je druhý koment k tebe. Nenašiel som na You Tube ten u nás používaný vercag – valec z rúry s piestom na ručné čerpanie – nasávanie zeminy-štrku, pri hĺbení vŕtanej studne – to sa používa namiesto vŕtáku, keď už narazíš na spodnú vodu – nevŕtaš – spustíš valec – poťahuješ piest – nasaješ materiál, vytiahneš valec – vysypeš-vyleješ, a tak dokola – pre jedného drina, lebo váha – bežne to má cez 20 kg, ja som si nechal zvariť menší – naraz vyberiem asi 0,75 l piesku – na čistenie studne, ale už som ju zasypal, takže… Číst vice »

Nula
Host
Nula

🙂 ale no táááák páni…?! Mám Vám pripomenúť názov článku? „Systém vnitřních přesvědčení“ …kam ste sa to rozbehli/odbehli, háááá ? 🙂 citujem už napísané: Ďelba práce. Jedni tvoria, iní strážia. Dúfam, že už skúseným je jasné, kam týmto mierim, že – „primeraná miera paranoje je nevyhnutná pre bezpečnosť prežitia“. Nielen trolling rozkladá alternatívu, ale práve infiltrácia „kreatívcami“ je omnoho nebezpečnejšia… doplním: nebezpečnejšia pre systémových programátorov, takto sa program mení sám – bez dozoru sa tuninguje za jazdy sám…. Nevŕtaj Maroš prosím vodu do „skaly“ unavíš sa… 😉 inak ďakujem za poučné video vŕtania studne 01101001 01101110 01100001 01101011 00100000 11000100… Číst vice »

df
Host
df

Hele ty, přestaň mi nadávat do debilů a nezakazuj mi dědinu, dělal sem si co sem chtěl za komunistů, dělám to i teď a hodlám v tom pokračovat i nadále. Na telku nekoukám, nevím na co, na zahradě mám louku, nikoli angličana. Vůbec mě neznáš. Udělej si raděj několik čárek do deníčku jak jsi mi to pěkně natřel, aleše jsi odhalil a usvědčil. Nemám čas a ani náladu na nějaké žabomyší války, ty jasnovidče.

iku
Host
iku

Kdepak je můj komentář?

Maroš
Host
Maroš

Tak som to preletel – a tu je zdrojová perla!
„Nic není pro karmickou instituci tak drsné aby se slitovala – a ono je to z pohledu našeho Ducha nanejvýš správné…“
FUCK! JAHVE! Už je tu! Skoro som sa od strachu posral – ale hádam sa niekde dajú – vo Švajci – kúpiť nejaké odpustky – či?

iku
Host
iku

Článek je jistě teoreticky zajímavý. Dnes je však doba a “ společenské zřízení“, které nutí myslící lidi uzemnit se a zařídit se . Proto souhlasím s p. Marošem. Nyní jen těžko může stačit pouhá víra v lepší a také víra v to, že by i okolí pochopilo samo od sebe nebo s naší pomocí, kam jsme se to dostali. Již v devadesátých letech min. st. bylo mnoho signálů, oč se jedná. My ovce jsme byli hrdí na naši zemi a naše hospodářství a představovali jsme si my neinformovaní, jak se bude vše rozvíjet . Nyní už zbývá jen se nějak… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

iku – nadácia a sekta je najlepšia živnosť. Problém spočíva v tom, že sa vôbec nejedná o „nápady šikovných“ – aj psychopatov, ale že to je agenda! Program. Ako rozdrbať akékoľvek snahy o skutočný rozvoj človeka. Jedni ti otrieskajú o hlavu bibliu, iní korán, ďalší ťa uškrtia červenou kabbalou. Milujem „odborníkov na kozmické vzťahy!“ Ja sám mám niekoľko zážitkov s UFO – a pri zmysloch, v detstve ma na smrť vystrašil mimoň, mám svoj duchovný zážitok, keď som bol na hrane života. A tiež som zakopol o ezoteriku – lebo som po komančoch hľadal duchovno. Ale keď natrafím na niekoho,… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

„KÚPIM FILTER“ NA OCEÁN JEDNOTY /MÔŽE BYŤ AJ POUŽITÝ/: „Není dnes žádným tajemstvím, že oba prezidenti byli svobodnými zednáři a oslavovali-li toto íránské/globalistické náboženství už ve své době, lze to vnímat jako potvrzení, že dávno tomu bylo naplánováno jak jeho celosvětové zavedení, tak ale i proces islamizace, který je nutným předstupněm – někdo přece musí již nežádoucí judaismus a křesťanství odstranit.“ http://aeronet.cz/news/video-nove-celosvetove-nabozenstvi-ktere-ma-koreny-v-iranu-a-ktere-nadchlo-uz-masaryka-a-benese-a-islam-jako-predstupen/ Bahá’í Víra – Oceán jednoty, 1991 ČSFR https://www.youtube.com/watch?v=xFhtoURd16k KOZMICKÁ FIAT JUSTÍCIA „Veškeré dobývání vesmíru bude zprivatizováno korporacemi“ „Tyto informace a jejich obraz slouží kvůli tomu, abyste dokázali sami zpracovat a pochopit procesy, k čemu dochází v rámci Syndikátu… Číst vice »

Aleš V.
Host
Aleš V.

Žádné církve mě nezajímají, urážky a napadání vypovídají především o tom, kdo je šíři a nebudu na ně reagovat. Pitnou vodu si zatím vozim z přírodního pramene autem. To vás nenapadlo? Cca 80 litrů ve dvou barelech mi vystačí na nějaké tři týdny v pohodě. Dělam to tak již několik let, co jsem bydlel ve městě abych nemusel pít chlorovanou… Karma platí v tom smyslu, že co člověk učiní se mu vrací ve stejné míře nazpět. Jednoduché. Na to nepotřebuji žádný diplom, nebo členství v sektě, abych to chapal. Pro mne náhoda se štěstím jsou zcela prázdné pojmy a vy… Číst vice »

df
Host
df

No a to tam voda fakt není? Tak to by bylo naprd. Třeba u nás v lese v nížině když kopneš do země, už valí pramínnek. Nahoře na žulovým kopci je samože prd.

Maroš
Host
Maroš

Aleš V. – NA-MO-TÁ-VA-Š SA! Som bývalý lodník – tak viem, koľko vydrží chlórovaná voda v bandaskách, nieto ešte pramenitá! 3 týždne vydrží jedine chlórovaná – v uzavretej bandaske ako rezerva. Otvorená fľaša nasáva baktérie z okolia, treba ju držať aj v tme – kvôli riasam. A potom ju používať hlavne na varenie. Stále sa pýtam – roky neperieš? Ďalšia vec – výdatnosť prameňa. Tie výdatné už dávno využívajú obce – a tie majú s poklesom výdatnosti problémy. Bavíme sa stále o – pitnej vode – ktorej je nedostatok. Lebo ľudia úžitkovú spodnú vodu v studniach majú. LEN TY JU… Číst vice »

Maroš
Host
Maroš

Dobre – mal by som čosi vysvetliť – ostatným. To, čo prebieha medzi mnou a Alešom.V., je konflikt na prvej priorite obecných prostriedkov riadenia ľudstva, udalostí – na priorite SVETONÁZOR – a táto priorita ovplyvňuje aj tie ďalšie pod sebou, celkom ich je 6 – šiesta priorita – HROZBA VOJNOU, VOJNA, HROZBA TERORIZMOM, TERORIZMUS. Ešte raz – terorizmus je NÁSTROJ na ovládanie ľudstva, riadenie udalostí. Súvislosti príklad – človiečik – muslim. Na 1. – svetonázorovej priorite-úrovni, je ovládaný doktrínou, že jedine islám je to správne náboženstvo, že jedine Alláh je ten správny boh, že jedine táto viera-politická ideológia /analogicky ateizmus,… Číst vice »

Aleš V.
Host
Aleš V.

Nebudu ty bludy ani dal číst, užij si to a žij si jak chceš. Tobě nepomůže nikdo

Maroš
Host
Maroš

Aleš.V – „Tobě nepomůže nikdo“ – práve si sa odkopal – ten nikdo si – ty? Zvyknem si pomáhať – sám. A pomáhajú mi aj iní. V tvojom hmyzom svete plnom pavučín je to možno – určite – inak. Ja už nešportujem – nesúťažím – nemám potrebu víťaziť – ani sám nad sebou – nie to ešte nad tebou – ide stále len o to, ako zdárne – prežiť – veľké udalosti. Deň nemusí mať 24 hodín – ASAP, event management – ONI uvažujú takto, ale nám vyhotovili chronometer. Preto my máme tak málo času a žijeme v strese –… Číst vice »

cf
Host
cf

Hele maroši, ty vážně asi chceš abych skočil v čase o dvacet třicet let nazpět. Nejsou semnou žerty i teďko pokud sa naseru. A to si fakt nepřej vidět a zažít.

Maroš
Host
Maroš

cf – môžeš sa aj rozkrájať – skončíš prinajlepšom – v 19.storočí – v novodobom feudalizme plnom IT, Úroveň vývoja sa neodvádza od úrovne hračiek, ale od úrovne – vedomia. Momentálne sa mi denne – bežne – vyhrážajú – osy. Sú premnožené, klíma im nesedí – sú hyperaktívne, útočné. Hele cf – či df – sa mi vyhrážaš? Shalom! MY ZVIERATÁ SME UŽ TAKÉ!

Maroš
Host
Maroš

Baháí je len súčasť trojzáprahu ideológie NWO – Baháí – „humanizmus a tolerancia, internacionalizmus“ = marxizmus Orientu, New Age – „človek je boh, ktorý keď chce, môže všetko“, Scentológia – „každý človek je výnimočný“ – len tak trochu nedokonalý, čo sa dá napraviť NLP – neurolingvistickým PRE-programovaním /dianetika/, prípadne si môže dopomôcť – k úspechu – správnym čipom – v hlave. https://sk.wikipedia.org/wiki/Dianetika „V roku 1952 rozšíril Hubbard dianetiku o „užitú náboženskú filozofiu“, ktorú nazval scientológia. “ – k tomuto poznámka – nedávno uvádzali v okresnom meste Hubbardovu knihu – spýtal som sa – „Ste scientológovia?“, odpoveď – „Nie!“ Tak asi… Číst vice »

Nula
Host
Nula

… ono sa v komentoch, častoktát dozvie človek viac, ako v článku. Pekne rozpracovaná a znovu potvrdená dualita v nerovnováhe 🙂 Je dobré zlo a zlé dobro. Obe strany musia fungovať. Ak sa však dostanú do rovnováhy/pozn. ako v krivke osciloskopu/ nastane „prebudenie, prepólovanie, transmutácia…“ V komentároch je hrozne veľa sebectva ťahajúc svoj názor na svoj pól. Človek -prišlý/nestranný/náhodný, to musí prečítať celé aby TO odhalil a nepriraďoval. Všetci ste sa tu stali prostriedkom pozorovania ako poznamenal Maroš. On len rozťahoval priestor v debate, aby ho zas niekto svojim presvedčením zťahoval – zákon dynamiky 🙂 Je tu v podstate jedno,… Číst vice »